Sunteți pe pagina 1din 1

Varianta 24

Se reprezintă dinamica sezonieră a oscilațiilor de anghină în raionul B utilizând


datele înregistrate pe parcursul anului 2019.
Ianuarie - 133 Aprilie - 390 Iulie - 533 Octombrie - 235
Februarie - 197 Mai - 235 August - 274 Niembrie – 140
Martie – 137 Iunie - 293 Septembrie – 388 Decembrie – 265

1. Determinaţi tipul seriei cronologice şi ajustaţi seria cronologică.


2. Calculați indicatorii absoluți utilizând baza fixă. Înterpretați rezultatele
indicatorilor calculați.
3. Care este modalitatea de reprezentare grafică a dinamicii fenomenului analizat?