Sunteți pe pagina 1din 3

Elaborarea metodică nr.

4
Tema: morfologia funcțională a ATM
1. Elementele componente ale ATM
Articulația temporomandibulară e compusă din următoarele elemente de bază:
 Condilii articulari
 Fosa articulară
 Tuberculul articular
 Discul articular
 Capsula articulară
 Ligamentelearticulare

2. Condilii articulari. Caracteristica


Condilul mandibular: reprezintă extremitatea superioară a procesului posterior al ramurii mandibulei.
Are forma unui trunchi de con, elipsoidală, cu baza mare orientată superior şi acţionează ca un pivot al
mişcărilor mandibulare. Are convexitate dublă, în plan frontal şi sagital.
Condilii articulari ocupă în fosa articulară o poziție că numai porțiunea anterioară a lor articulează cu
tuberculul articular.
3. Fosa articulară. Caracteristica
Fosa articulară este situată pe osul temporal și are o formă elipsoidală. Anterior ea mărginește cu
tuberculul articular, distal în scizura GLASSER, interior cu apofiza osului sfenoidal, exterior cu
apofiza posterioară a osului zigomatic, iar superior mărgineește cu o plăcuță osoasă subțire, care
formează bolta ei și separă cavitatea artculară de cutia craniană. Cavitatea fosei articulare este de 2-3
ori mai mare decît condilul articularal mandibulei, ceea ce asigură o amplitudă mare de mișcări în
diferite direcții.
4. Tuberculul articular. Caracteristica
Tuberculul articular prezintă peretele anterior al fosei articulare. Pe partea lui posterioară are o
înclinare în jos și anterior egală în mediu cu 33 0. , alunecă epifizele condiliene articulare ale
mandibulei.
Există trei forme a tuberculului articular: plată, mijlociu pronunțată, abruptă.
5. Discul articular. Caracteristica.
Meniscul prezintă o formațiune cu o structură fibroelastică, care fiind situat între epifizele condiliene
articulare ale mandibulei și fosa articulară capătă o formă de lentilă biconcavă. Datorită acestui
fenomen, meniscul are cea mai mică grosime în partea centrală. De marginea lui inseră capsula
articulară. Discul articular subîmparte cavitatea articulară în două etaje: anterior-superior și posterior-
inferior.
Meniscul lichidează dezacordul între dimensiunile fosei articulare și apofizele condiliene și joacă un
rol important în amortizarea presiunilor masticatorii.
6. Capsula articulară. Caracteristica
Capsula articulară este alcătuită din țesut conjunctiv, este în concrescență cu marginile discului pe
toată întinderea lui . Ea are dimensiuni relativ mari și este extensibilă, ceea ce permite deplasări
considerabile epifizelor condiliene ale mandibulei, în special în plan sagital.
7. Ligamentele articulare. Caracteristica
Ligamentele articulare:
A. Intracapsulare
a) Disco-temporală, care fixează discul pe osul temporal
b) Disco-mandibulară, care fixează discul de mandibulă
B. Extracapsulare
a) Laterale
b) Pterigomandibulare
c) Sfenomandibulare
d) Stilomandibulare
Rolul funcțional al ligamentelor intracapsulare constă în limitarea mișcărilor de lateralizare a condililor
articulari în fosa articulară, iar rolul ligamentelor extracapsulare constă în limitarea mișcărilor
mandibulei în genere.
8. Adîncimea fosei glenoidale. Importanța practică.
Adîncimea fosei glenoidale variază individual și depinde de înălțimea tuberculului articular. Asigură o
amplitudine mare de mișcări în diferite direcții.
9. De ce depinde înălțimea tuberculului articular
Înălțimea tuberculului articular depinde de ocluzie, prezența dinților, lipsa dinților se denivelează
deoarece condilul articular se articulează mai mult cu fosa în regiunea bolții, provocînd dureri din
cauza prezenței canalelor nervoase, vaselor sanguine.
10. Formele tuberculului articular
 Plată
 Mijlociu pronunțată
 Abruptă

11. În cîte camere împarte discul articular cavitatea articulară


 Suprameniscală (menisco-temporală)
 Inframeniscală ( menisco-condilară)
12. Mișcările în ATM. Ce mișcări au lo în fiecare cameră a ATM
 Persoanele cu axele căii glenoidale spre transversale: mișcări verticale (de coborîre și ridicare a
mandibulei – tip tocător)
 Persoanele cu axele oblice : mișcări verticale și transversale – tip intermediar
 Persoanele cu axele pronunțateconvergente – mișcări laterale- tip frecător.
În dependență e consistența alimentelor mandibula e nevoită să efectuieze diferite mișcări
(în plan sagital, vertical, orizontal și combinate) necesare la fărîmițarea și masticația alimentelor.