Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE ÎNSCRIERE în vederea dobândirii personalităţii juridice

__________________________________________________________________________
| 1. Persoana împuternicită să efectueze procedura: |
| - Numele ............................................................... |
| - Domiciliul ........................................................... |
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 2. Asociaţi, fondatori sau, după caz, persoane juridice fără scop |
| patrimonial care constituie federaţia*1): |
| - Numele/Denumirea ..................................................... |
| - Domiciliul/Sediul .................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| - Numele/Denumirea ..................................................... |
| - Domiciliul/Sediul .................................................... |
|__________________________________________________________________________|
| - Numele/Denumirea ..................................................... |
| - Domiciliul/Sediul .................................................... |
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 3. Denumirea persoanei juridice fără scop patrimonial*2) ............... |
| ........................................................................ |
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 4. Sediul: |
| - judeţul .............................................................. |
| - localitatea .......................................................... |
| - adresă ............................................................... |
| - telefon .............................................................. |
| - fax .................................................................. |
| - e-mail ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 5. Patrimoniul iniţial ................................................. |
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 6. Actul constitutiv autentificat de ...... sub nr. .... din data de ... |
| 7. Statutul autentificat de ............................................ |
| sub nr. ........... din data de ................ |
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 8. Temeiul juridic al cererii: Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 |
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 9. Înscrisuri doveditoare: |
| - Actul constitutiv ......... exemplare |
| - Statutul ......... exemplare |
| - Dovada sediului ...................................................... |
| - Dovada patrimoniului iniţial ......................................... |
| - Alte acte: ........................................................... |
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 10. Taxa judiciară de timbru: .............. lei, conform ........... |
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 11. Timbru judiciar: ................ lei |
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 12. Data |
| 13. Semnatura | |
__________________________________________________________________________|
*1) Se completează doar în cazul cererilor de acordare a personalităţii juridice unei federaţii.
*2) Se va menţiona, dacă nu rezultă din denumire, categoria persoanei juridice fără scop patrimonial din care va face parte
persoana juridică ce se va înfiinţa.

S-ar putea să vă placă și