Sunteți pe pagina 1din 3

Analiza de nevoi

Analiza de nevoi este o etapă necesară în crearea unui curs online pentru a defini cât mai clar situația de la
care se pornește și nivelul de performanță la care se dorește să se ajungă. În cadrul acesteia sunt analizate
aspecte precum:
(1) diferența dintre performanța actuală și performanța dorită a fi atinsă de către cursanți după parcurgerea
lecției/ cursului;
(2) tipurile de sarcini pe care trebuie să le poată realiza cursanții și
(3) caracteristicile grupului țintă.

Pentru a realiza analiza de nevoi a unei lecții sau a unui curs pe care vrei să le creezi, răspunde la
următoarele întrebări:

Ce trebuie să știe să facă elevii la finalul lecției/ cursului? Descrie/ enumeră acțiunile pe care
trebuie să fie capabili să le realizeze.
Să creeze o prezentare adecvată pentru eLearning.
Să înregistreze ecranul în timp ce prezintă.
Să editeze materialul video.

Care sunt cunoștințele minime necesare pe care trebuie să le aibă cursanții la începutul lecției
pentru a înțelege ceea ce se predă în cadrul acesteia?
Să utilizeze calculatorul pentru a crea o prezentare.
Să descarce și să instaleze un soft.

Care sunt cunoștințele și competențele pe care cursanții nu le au la începutul lecției, dar de


care au nevoie pentru a putea să realizeze acțiunile menționate mai sus? Ce cunoștințe și
competențe vor umple golul dintre situația actuală și situația dezirabilă de la finalul lecției?
Ce înseamnă o prezentare adecvată pentru eLearning.
Principiile pe care trebuie să le respecte când creează o prezentare pentru eLearning.
Utilizarea aplicației de înregistrare a ecranului.
Utilizarea aplicației de editare a video-ului și publicarea acestuia într-un format adecvat.

Descrie trei situații reale de viață (1) Crearea unei prezentări video a lecției pe care o predau
în care elevii vor folosi la clasă.
cunoștințele și/ sau
competențele formate în timpul (2) Demonstrarea video a rezolvării unor probleme.
lecției.
(3) Crearea unui video de prezentare a unui curs online pe
care îl creează.

Ce tipuri de activități îi vor ajuta pe cursanți să acumuleze cunoștințele și să își formeze


competențele descrise anterior?
Activități practice de dezvoltare a unor materiale similare cu cele pe care vor trebui apoi să le
creeze singuri.

Ce îi poate motiva pe cursanți să învețe?


Exerciții practice care îi ajută să învețe cu pași mici ceea ce trebuie să facă. Obținerea unor
rezultate concrete le va da încrederea că pot să stăpânească tehnicile și instrumentele de care
au nevoie.
Obținerea unor rezultate de succes cu sprijinul trainerului îi va motiva să repete experiența de
succes pe care o au.

Care sunt caracteristicile grupului țintă?


Vârsta: 20 - 70
Competențele de utilizare a Competențele de utilizare a calculatorului și
calculatorului și a dispozitivelor dispozitivelor mobile sunt extrem de variate.
mobile: Tutorialele trebuie create pentru un nivel de bază, la
care cursanții au un nivel minim de utilizare a
calculatorului.
Posibilitatea de a avea acces la un Deoarece se înscriu la un curs online, se presupune
calculator sau dispozitive mobile: că au un acces la un calculator și Internet.
Alte caracteristici relevante pentru
subiectul predat:

Tipologia cursanților
Acordă un punct de la 0 la 10 pentru fiecare tip de cursant de mai jos, în funcție de gradul în
care crezi că aceștia sunt prezenți în clasa cu care lucrezi. 0 înseamnă că nu sunt astfel de
cursanți, iar 10 înseamnă că toți aparțin acestui tip. Descrierile fiecărui tip se găsesc în
anexă.
Tip cursanți Punctaj
Cursanți încrezători
Cursanți emoționali
Cursanți lipsiți de motivație
Cursanți care își asumă riscuri
Cursanți dependenți
Cursanți motivați
Care sunt tipurile de cursanți care predomină în clasa ta?
Anexă – Tipul de cursant

Tipul de cursant Caracteristici Recomandări pentru astfel de cursanți


Cursantul Crede că este capabil să învețe orice. Pregătește-le mai multe provocări.
încrezător Încurajează-i să câștige mai multe puncte
rezolvând teme suplimentare.
Cursantul Are nevoie să simtă un atașament față Include în curs elemente de învățare
emoțional de curs, fie prin intermediul colaborativă.
profesorului, fie prin cel al conținutului. Folosește abordarea narativă pentru a crea
o conexiune emoțională cu elevii.
Cursantul lipsit Îi lipsește entuziasmul și nu depășește Folosește micro-învățarea.
de motivație niciodată așteptările. Folosește conținut interactiv pentru a crește
implicarea în învățare.
Folosește elemente de joc (gamification).
Folosește învățarea pe dispozitive mobile.
Cursantul care Îi face plăcere să exploreze idei noi și Încurajează cursanții să își creeze propriile
își asumă riscuri să discute probleme complexe. materiale și conținut
Folosește diferite mijloace de colaborare
pentru a le da activități pe grupuri.
Cursantul Lucrează sârguincios, pune frecvent Oferă mijloace de auto-evaluare, pentru a le
dependent întrebări și este nesigur în privința permite să își identifice ariile în care au
răspunsurilor pe care le dă. lacune și a căuta resurse și ajutor.
Cursantul Are scopuri clare și este dispus să Creează un sistem de recompense pentru a
motivat lucreze din greu pentru a depăși orice încuraja competiția.
dificultăți.

S-ar putea să vă placă și