Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

pentru nscrierea modificrilor actului constitutiv i/sau statutului*)


*) Inclusiv schimbarea sediului persoanei juridice fr scop patrimonial.
__________________________________________________________________________
| 1. Persoana mputernicit pentru efectuarea procedurii:
|
| - Numele/Denumirea ..................................................... |
| - Domiciliul/Sediul .................................................... |
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 2. Denumirea persoanei juridice fr scop patrimonial .................. |
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 3. Sediul:
|
| - judeul .............................................................. |
| - localitatea .......................................................... |
| - adresa ............................................................... |
| - telefon .............................................................. |
| - fax .................................................................. |
| - e-mail ............................................................... |
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 4. Modificarea se refer la ............................................ |
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 5. Actul modificator: actul adiional autentificat de ...... sub nr. ... |
|
din data de ..................
|
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 6. Temeiul juridic al cererii: Ordonana Guvernului nr. 26/2000
|
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 7. nscrisuri doveditoare:
|
| - Actul adiional ............. exemplare
|
| - Alte acte ............................
|
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 8. Taxa judiciar de timbru ............. lei, conform ................. |
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 9. Timbru judiciar .................. lei
|
|__________________________________________________________________________|
__________________________________________________________________________
| 10. Data
|
| 11. Semnatura
|
|__________________________________________________________________________|