Sunteți pe pagina 1din 50

EGALITATE DE GEN

26 martie 2015

Lavinia Elena BALTEANU


„Egalitatea de gen este mai mult decât un
scop în sine. Este o condiţie prealabilă
pentru a face faţă provocării de reducere a
sărăciei, promovare a dezvoltării durabile şi
construire a unei bune guvernǎri”.
Kofi Annan
Continutul prezentarii

 Acţiuni intreprinse in context global


 Acţiuni intreprinse in context european
 Acţiuni intreprinse in context naţional
 Cifrele vorbesc
 Modalitati de diseminare a statisticilor de gen
Acţiuni intreprinse in context global (1)

Egalitatea de gen

Drept fundamental în cadrul Uniunii Europene.

Implica procesul de evaluare a implicațiilor pentru femei și bărba ți


pentru orice acțiune planificată, inclusiv legislație, programe de
politici, în toate domeniile și la toate nivelurile.

Termenul gen ia in calcul credinţe, stereotipuri, modalităţi de acţiune,


roluri şi statusuri sociale, ce se aplică în funcţie de contexte specifice.
Acţiuni intreprinse in context global (2)

Initiative la nivel global


 1975: Declaraţia din Mexic privind egalitatea pentru
femei (Declaration of Mexico on the Equality of
Women and their contribution to Development and
Peace)
 1980: Conferinţa de la Copenhaga

(World Conference of the United Nations Decade for


Women: Equality, Development and Peace)
 1985: Conferinţa de la Nairobi

(World Conference for review and appraise the


achievements of the UN Decade for women: Equality,
Development and Peace)
Acţiuni intreprinse in context global (3)

Declaraţia de la Beijing şi Platforma pentru acţiune

 prima agendă internaţională pe problematica


drepturilor femeii
 adoptată în 1995 cu ocazia celei de a 4-a
Conferinţe a Naţiunilor Unite privind femeile
 189 state semnatare

 focus pe egalitate, dezvoltare şi pace pentru

femei, în interesul umanităţii


Acţiuni intreprinse in context global (4)

Obiectivele strategice au fost stabilite pe 12 arii critice:

A. Femeile şi sărăcia
B. Educaţia şi formarea profesionalǎ a femeilor
C. Femeile şi sănătatea
D. Violenţa împotriva femeilor
E. Femeile în contextul conflictelor armate
F. Femeile şi siguranţa economicǎ
Acţiuni intreprinse in context global (5)

G. Femeile la putere şi luarea deciziilor


H. Mecanisme instituţionale pentru promovarea femeilor
I. Drepturile omului pentru femei
J. Femeile şi media
K. Femeile şi mediul înconjurǎtor
L. Copilul de sex feminin

Pentru cele 12 arii critice au fost stabilite obiective strategice.


Acţiuni intreprinse in context global (6)
Platforma pentru Actiune – responsabilitati institutionale

La nivel international

- Adunarea Generala ONU – principalul decident pe problematica de


gen
- Consiliul Economic si Social – coordonare si recomandari
- Comisia privind statutul femeii – monitorizare

La nivel regional

- Consiliul Economic si Social – monitorizare si evaluare

La nivel national

- Guvernele – stabilirea de mecanisme de coordonare, monitorizare,


evaluare
Acţiuni intreprinse in context global (7)

Set minim de indicatori de gen


• 52 indicatori de monitorizare si evaluare a
obiectivelor strategice din Platforma pentru
actiune de la Beijing
• Efect al recomandarilor Natiunilor Unite
• Structurati pe domenii cheie:
 Structuri economice, participare la activitǎţile de
producţie şi resurse;
 Educaţie;
 Sǎnǎtate şi servicii conexe;
 Viaţa publicǎ şi procesul de luare a deciziilor;
 Drepturile omului pentru femei şi pentru copilul de
sex feminin
Acţiuni intreprinse in context global (8)

Naţiunile Unite pentru femei (UN Women)


 entitate privind egalitatea de gen, creata in anul 2010

 principalele atribuţii:
 sprijinirea inter-guvernamentalǎ în formularea de
politici, standarde globale şi norme
 acordarea de ajutor statelor în implementarea
standardelor
 coordonarea sistemului Naţiunilor Unite pe
problematica de gen
Acţiuni intreprinse in context global (9)

 membru activ al Grupului de Experţi pe


problematica de gen (IAEG-GS), grupul care a
dezvoltat setul minim de 52 de indicatori de
monitorizare

 colaboreazǎ cu o serie de alte instituţii si agenţii


într-un program global privind statisticile de gen
numit Evidence and Data for Gender Equality
(EDGE).
Acţiuni intreprinse in context european (1)

La nivelul Uniunii Europene existǎ mai multe structuri


care au atribuţii în problematica egalitǎţii de gen

Rol deosebit - Institutul European privind Egalitatea de


Gen (EIGE):

 structurǎ a Uniunii Europene care a luat naştere în


anul 2010 cu scopul de a contribui la promovarea
egalitaţii de gen
Acţiuni intreprinse in context european (2)

 ariile de acţiune ale EIGE au la bazǎ obiectivele


strategice ale Platformei pentru Acţiune de la Beijing

 viziunea EIGE este de a transforma în realitate


dezideratul privind egalitatea între femei şi bǎrbaţi la
nivel european şi nu numai
Acţiuni intreprinse in context european (3)

Indicele european al egalitǎţii de gen

• lansat pe 13 iunie 2013 de EIGE


• anterior definirii acestui indice, a existat o serie de alţi
indicatori construiţi cu scopul de a dimensiona fenomenul
egalităţii de gen
 Gender-Related Development Index

 Gender Empowerment Measure

 Gender Inequality Index


Acţiuni intreprinse in context european (4)

 Gender Gap Index


 Gender Equity Index
 Social Institutions and Gender Index
 Relative Status of Women
 Inequality-Adjusted Human Development Index
 European Union Gender Equality Index
 European Gender Equality Index
Acţiuni intreprinse in context european (5)
Indicele egalitǎţii de gen - organizat pe 6 domenii principale:

Domeniul muncă

 analizează poziţionarea bărbaţilor şi femeilor pe piaţa muncii


 este relevant în formularea politicilor de ocupare în sensul
creşterii numărului de locuri de muncă şi a participării pe piaţa
muncii în conditii de egalitate de gen
 are trei sub-domenii: participare, segregare şi calitatea muncii
Acţiuni intreprinse in context european (6)

Domeniul bani

 examinează inegalităţile în situaţia economică şi


resursele financiare ale femeilor şi bărbaţilor
(principiul de plată egală pentru muncă egală pentru
femei şi bărbaţi - Tratatul de la Lisabona)

 are două sub-domenii: resurse financiare şi situaţia


economică
Acţiuni intreprinse in context european (7)

Domeniul cunoaştere

 arată diferenţele în ceea ce priveşte educaţia şi


instruirea.
 în contextul reducerii riscului de şomaj şi de
excluziune socială
 are trei sub-domenii: participare la procesul
educaţional, segregare şi formare profesională pe
parcursul întregii vieţi
Acţiuni intreprinse in context european (8)

Domeniul timp

 se concentrează pe raportul dintre muncă, activităţi


domestice şi de îngrijire şi alte activităţi (sociale,
culturale, etc)

 are trei sub-domenii: activităţi economice, activităţi


de îngrijire, activităţi sociale.
Acţiuni intreprinse in context european (9)

Domeniul putere

 examinează diferenţele de reprezentare în structurile


politice şi economice

 are trei sub-domenii: politic, social şi economic


Acţiuni intreprinse in context european (10)

Domeniul sănătate

 analizează diferenţele între femei şi bărbaţi


privind starea de sănătate şi acces la
structurile de sănătate

 este divizat în trei sub-domenii: stare de


sănătate, comportament şi acces la serviciile
de sănătate
Acţiuni intreprinse in context european (11)

Domenii satelit
 inegalităţi intersecţionale

 violenţă

Domeniul satelit inegalităţi intersecţionale se


compune din sub-domeniile: vârstă, cetăţenie,
dizabilitate, etnie, religie, orientare sexuală, clasă
socială.
Acţiuni intreprinse in context european (12)

Domeniul satelit violenţă are două subdomenii:

 violenţa directă ca formă directă de discriminare


între femei şi bărbaţi şi ca o încalcare a drepturilor
omului
 violenţă indirectă cu accent pus pe stereotipuri,
atitudini care aduc atingere egalităţii de gen
Acţiuni intreprinse in context european (13)

Rezultate
Indicele acordă punctaje de la:
1- inegalitate totală
până la
100 - egalitate totală

 Media europeană este de 54 de puncte


 România se află pe ultimul loc în Uniunea
Europeană, cu un punctaj total de 35,3
 La polul opus, pe primul loc se află Suedia, cu
74,3 puncte
Acţiuni intreprinse in context european (14)
Gender Equality Index, Sursa: EIGE
An referinta: 2010
Acţiuni intreprinse in context european (15)

Index Munca Bani Cunoastere Timp Putere Sanatate

RO 35.3 60.4 39.0 28.8 17.8 24.9 84.0

EU-27 54.0 69.0 68.9 48.9 38.8 38.0 90.1

Gender Equality Index, Sursa: EIGE


Acţiuni intreprinse in context european (16)

Analiza indicelui egalitatii de gen arata ca, la nivel european:

 accesul femeilor pe piața forței de muncă nu este uniform pentru


toate categoriile profesionale

 femeile încă nu au ajuns să ocupe poziții de responsabilitate în


același mod ca și bărbații

 alegerea domeniului de studiu afectează cu siguranță segregarea


de gen pe piața forței de muncă, atât în ceea ce prive ște
ocupațiile cât și în privința sectoarelor economice
Acţiuni intreprinse in context european (17)
Indicatorii privind egalitatea de gen (Eurostat)
Eurostat a definit o lista de indicatori privind egalitatea de gen structurati pe
urmatoarele subdomenii:
 Educatie
 Piata muncii
 Castig salarial si incluziune sociala
 Ingrijire pentru copii
 Sanatate
Sursele de date pentru cea mai mare parte dintre indicatori o reprezinta
seturile de microdate transmise de statele membre pentru cercetarile:
 Labour force survey (LFS)
 European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)
 Structure of Earnings Survey (SES)
 Cercetari statistice de demografie
Acţiuni intreprinse in context european (18)

Indicatorii de monitorizare Europa 2020

 Europa 2020 este strategia pe zece ani prin care Uniunea


Europeană își propune să sprijine creșterea economică și
ocuparea forței de muncă, fara diferente pe criteriul de gen
 Uniunea Europeana a stabilit cinci obiective majore – privind
ocuparea forţei de muncă, inovarea, educaţia, incluziunea
socială şi mediul/energia - care urmează să fie îndeplinite până
în 2020
 Statele Membre au adoptat propriile lor obiective naţionale în
aceste domenii (exemplificare RO →)
Acţiuni intreprinse in context european (19)
RO vs UE

Indicatori cheie
Europa 2020
selectie pt. domeniul
ocupare Tinta UE Tinta RO RO 2013
Rata de ocupare a
populatiei de 20-64
ani 75 70 64.7
Rata de parasire
timpurie a sistemului
educational de catre
tinerii de 18-24 ani <10 11.3 17.3
Ponderea persoanelor
de 30-34 ani cu
studii superioare 40 26.7 22.9
Acţiuni intreprinse in context national (1)

Experienţa românească în domeniul egalităţii de gen


include deja o legislaţie bine structurată, mecanisme
instituţionale care pun în aplicare acest principiu, o
societate civilă puternică şi un important segment
academic.
Principiile Declaraţiei de la Beijing au fost preluate şi
integrate în Strategia Naţională pentru Egalitatea de Sanse
între Femei şi Bărbaţi.

Au fost elaborate o serie de documente strategice,


programatice şi planuri de acţiune.
Acţiuni intreprinse in context national (2)

Cadrul legislativ national

 Legea 25/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr.


217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 Hotǎrarea nr 1050/2014 privind aprobarea strategiei
naţionale pentru egalitate de şanse intre femei şi bǎrbaţi
pentru perioada 2014 - 2017
 Hotărârea nr 237/2010 privind aprobarea strategiei na ționale
pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru
perioada 2010 —2012 și a planului general de acțiuni pentru
implementarea strategiei naționale pentru egalitatea de șanse
între femei și bărbați pentru perioada 2010—2012
Acţiuni intreprinse in context national (3)

Cadrul legislativ national (continuare)

 Ordonanţa de urgenţă nr. 111 din 8 decembrie 2010


privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor
 Ordonanţă de urgenţă nr. 61 din 14 mai 2008 privind
implementarea principiului egalităţii de tratament între
femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi
servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
 Ordonanţa de urgenta nr. 67 din 27 iunie 2007 privind
aplicarea principiului egalitatii de tratament între bǎrbaţi
si femei în cadrul schemelor profesionale de securitate
socialǎ
Acţiuni intreprinse in context national (4)

Cadrul legislativ national (continuare)

 Hotărâre nr. 1054 din 8 septembrie 2005 pentru aprobarea


regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor
judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de
şanse între femei şi bărbaţi
 Lege nr. 217/2003 din 22/05/2003 versiune actualizata la data
de 12/11/2009 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
familie
 Lege nr. 53 din 24 ianuarie 2003 republicată - Codul muncii
Acţiuni intreprinse in context national (5)

Cadrul legislativ national (continuare)


 Lege nr. 202 din 19 aprilie 2002 republicata
privind egalitatea de şanse si de tratament între
femei şi barbaţi
 Lege nr. 210 din 31 decembrie 1999 privind concediul
paternal
 Ordonanţa nr 137 din 31 august 2000 republicat
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare
Acţiuni intreprinse in context national (6)

Strategia naţionala pentru egalitate de şanse intre femei


şi bǎrbaţi pentru perioada 2014 – 2017

Arii de intervenţie:

 educaţia
 piaţa muncii
 participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la
procesul de decizie
 abordarea integratoare de gen şi violenţa de gen
Acţiuni intreprinse in context national (7)

Obiective specifice ariilor de intervenţie

EDUCAŢIA
 Combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de învăţământ

PIAŢA MUNCII
 Promovarea perspectivei de gen în politicile de ocupare, mobilitate
și migrație a forței de muncă
 Creşterea gradului de conştientizare cu privire la prevederile legale
din domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi
 Creşterea gradului de conştientizare cu privire la diferenţa salarială
între femei şi bărbaţi
 Creşterea gradului de conştientizare privind concilierea vieţii de
familie cu viaţa profesională
 Încurajarea integrării pe piața muncii a femeilor vulnerabile la
fenomenul discriminării
Acţiuni intreprinse in context national (8)

PARTICIPAREA ECHILIBRATĂ LA DECIZIE


 Monitorizarea participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor
la procesul de decizie

ABORDAREA INTEGRATOARE DE GEN


 Introducerea perspectivei de gen în politicile naţionale

VIOLENȚA DE GEN
 Combaterea fenomenului de hărțuire și hărțuire sexuală la locul
de muncă

Combaterea fenomenului de violență de gen
Acţiuni intreprinse in context national (9)

Dezvoltarea cadrului institutional:

 infiintarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse


între Femei şi Bărbaţi (ANES) – in 2002

 pe fondul restricţilor bugetare, din anul 2010, transformata


in Direcţie (DEFSB) în cadrul Ministerului Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice (MMFSPV)

 Comisia Naţională în domeniul Egalităţii de Şanse între


femei şi bărbaţi (CONES), sub coordonarea MMFPSPV
Acţiuni intreprinse in context national (10)

Instrumente de masurare, analiza si


monitorizare a egalitatii de gen la nivel
national

- Set minim de indicatori de gen conform Platformei de


actiune de la Beijing

- Sistem de indicatori privind dimensiunile incluziunii


sociale

- Studii si analize dedicate

- Statistici oficiale din perspectiva coordonatei de gen


Cifrele vorbesc (1)
Exemple indicatori Europa 2020
RO vs. UE

Rata de ocupare (20-64 ani): ponderea populatiei ocupate de 20-64 ani


in totalul populatiei de 20-64 ani

Media UE 68,4%
Femei 62,6%
Barbati 74,2%
RO 64,7%
Femei 56,5%
Barbati 72,8%
Max
79,8% Suedia
77,3 % Germania
Min
52,9% Grecia
Disparitati ale ratei de ocupare (20-64 ani) pe 57,2% Croatia
sexe: in RO barbatii au un grad de ocupare mai Sursa:
mare decat al femeilor (rata de ocupare a B mai Labour Force Survey
mare cu cca. 15-17 puncte procentuale decat la F) (2013)
Cifrele vorbesc (2)
Exemple indicatori Europa 2020
RO vs. UE

Ponderea persoanelor de 30-34 ani cu studii superioare

Media UE 36,9%
Femei 41,2%
Barbati 32,7%
RO
Femei 24,2%
Barbati 21,6%
Max
52,6% Irlanda
52,5% Luxembourg
Min
22,4% Italia
22,9% Romania

Sursa:
Labour Force Survey (2013)
Cifrele vorbesc (3)
Exemple indicatori Europa 2020
RO vs. UE
Rata de parasire timpurie a sistemului educational de catre tinerii de 18-
24 ani: proportia pop. de 18-24 ani cu nivel de educatie scazut, care nu
urmeaza nicio forma de instruire (in ultimele patru saptamani precedente
interviului) in total pop. de 18-24 ani.
Media UE 12,0%
Femei 10,2%
Barbati 13,6%
RO 17,3%
Femei 15,9%
Barbati 18,7%
Max
23,6% Spania
20,8% Malta
Min
3,9% Slovenia
4,5% Croatia
Sursa:
Labour Force Survey 2013
Cifrele vorbesc (4)
Exemple din set indicatori egalitate de gen
RO vs. UE

Rata Somajului : raportul dintre numărul şomerilor definiţi conform


criteriilor BIM (15 -74 ani ) şi populaţia activă totală, exprimat
procentual

Media UE 10,8%
Femei 10,8% Barbati 10,8%
RO total 7,1%
Femei 6,3%
Barbati 7,7%
Max
27,5% Grecia,
26,1% Spania
Min
4,9% Austria,
Disparitati ale ratei somajului pe sexe: atipic, in 5,2% Germania
ultimii doi ani, spre deosebire de valorile pentru Sursa:
total, rata somajului in RO pentru femeile Labour Force Survey 2013
tinere (15-24 ani) a depasit rata somajului
pentru barbati (cu 1,4 puncte procentuale mai
mult in anul 2013).
Cifrele vorbesc (5)
Exemple din set indicatori egalitate de gen
RO vs. UE
Disparitatea salariala de gen: diferenta medie dintre barbati si
femei exprimata prin castigul salarial orar
GPG_Eurostat.xls

 Media UE 16,4%
 RO 9,1 %
 Max
 29,9% Estonia
 23,0% Austria
 Min
 3,2% Slovenia
 5,1% Malta
 Sursa: Structure of Earnings Survey 2013

“Egalitatea de gen este o realizare europeană, cu legi care garantează un


salariu egal pentru muncă egală, egalitatea la locul de muncă și drepturi
minime la concediu de maternitate. Mai este însă un drum lung de parcurs
până la egalitatea de gen deplină. Disparitatea salarială este încă mare și
nu dă semne de scădere. Mai mult, o mare parte din evoluția sa rezultă de
fapt dintr-un declin al câștigurilor salariale ale bărbaților, mai degrabă
decât dintr-o creștere a salariilor femeilor”, a declarat vicepreședintele
Viviane Reding, comisarul UE pentru Justiție. „Principiul salariului egal
pentru muncă egală este înscris în tratatele UE încă din 1957. Este timpul
să devină o realitate și la locul de muncă”.
Modalitati de diseminare a statisticilor de gen
la nivel national (1)

 Comunicate de presa
 Baza de date online TEMPO – acces gratuit
 Buletin statistic lunar
 Anuarul statistic
 Publicatii statistice – incepand de anul viitor,
versiuni electronice
Modalitati de diseminare a statisticilor de gen
la nivel national (2)
Modalitati de diseminare a statisticilor de gen
la nivel national (3)
Multumesc!

S-ar putea să vă placă și