Sunteți pe pagina 1din 1

Predică Hrițuc Andrei

Predică istorică ,,I Regi”

Patos 9
Logos 9
Sentiment de nesiguranță, plan bine structurat.

Idei:

 Sf. Apostol Pavel spune: ,,Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința
adevărului să vină.
 Mântuirea omului: ,,Pe cat de mare este iubirea Lui Dumnezeu pe atât de mare este
dreptatea Lui”.
 Proorocul este omul lui Dumnezeu, inel de legătură cu poporul.
 Păcatul lui Saul: După Samuel reprezintă momentul în care Dumnezeu îl punea la încercare
pe Saul.
 În VT jertfele reprezintă curățirea omului, jertfe nesângeroase.

GHERASIM ALIN -FLORIN