Sunteți pe pagina 1din 2

.

Prezentarea și analiza datelor statistice


În urma prelucrării datelor statistice cu ajutorul programului statistic SPSS, au fost
întreprinse proceduri de statistică, ce urmează a fi prezentate:
 În cazul variabilei ’’recidivă’’:
Tabelul nr.1 cu privire la media recidivei. Group Statistics
Recidiva N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
recidivă CD 30 4.55 2.281 .425
NCD 30 4.35 1.957 .364

Am aplicat testul t pentru eșantioane independente.


În ceea ce privește numărul subiecților încadrați ca fiind CD, acesta este egal cu numărul
participanților NCD.
Deținuții CD au fost comparați cu deținuții NCD, pentru a se vedea dacă, în ceea ce
privește recidiva, există diferențe între medii. În rândul deținuților cd se poate observa o medie
de 4,55 cu abaterea standard a mediei de 0,425. Aceasta nu diferă semnificativ de cea a
deținuților NCD, unde media privind recidiva este de 4,35 cu abaterea standard a mediei de
0,364.

Tabelul nr.2: testul t privind variabila recidivă. Independent Samples Test

Levene's Test t-test for Equality of Means


for Equality
F Sig. t Df Sig. Mean Std. Error 95% Confidence
Interval of the
(2- Difference Difference Difference
tailed) Lower Upper
Equal 3.822 .072 .562 59 .573 .300 .534 -.871 1.481
variances
Recidivă assumed
Equal .562 56.684 .573 .300 .534 -.871 1.481
variances
not
assumed
Din tabelul alăturat, se poate observa, probabilitatea ca recidiva să influențeze consumul
de droguri. Astfel, având în vedere că p>0,05 se acceptă ipoteza de nul și se constată că nu există
o diferență semnificativă între cele două medii. Putem afirma, că din punct de vedere recidivei,
nu există diferențe în ceea ce privește consumul de droguri.
 Referitor la sociabilitate, se constată următoarele:
Tabelul nr.5 cu privire la media sociabilității. Group Statistics
Recidiva N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
CD 30 8.10 2.517 .642
Sociabilitate NCD 30 6.13 2.254 .412

Deținuții CD au fost comparați cu deținuții NCD, pentru a se vedea dacă, în ceea ce


privește sociabilitatea, există diferențe între medii. Nivelul de sociabilitate la deținuții CD
(m=810; s=0,642), diferă semnificativ de cel al deținuților NCD (m=6,13; s=0,412).
Tabelul nr.6: testul t privind sociabilitatea. Independent Samples Test

Levene's Test t-test for Equality of Means


for Equality
of FVariances
Sig. T df Sig. Mean Std. Error 95%
Confidence
(2- Difference Difference Interval of the
Lower Upper
tailed)

Equal 6.489 .014 2.578 58 .012 1.967 .763 .440 3.493


varianc
Sociabilitate es
Equal 2.578 49.383 .013 1.967 .763 .434 3.499
varianc
es not

Astfel, p<0,05 de aceea se respinge ipoteza de nul și se afirmă că există diferențe


semnificative între cele două medii. Putem afirma, că din punct de vedere al sociabilității există
diferențe în ceea ce privește consumul de droguri.