Sunteți pe pagina 1din 1

Stadiul absorbției pentru programele finanțate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI) și

al plăților efectuate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)


la data de 03 august 2018
euro
Sume solicitate CE
Alocare Plăți către beneficiari Rambursări de la CE
Prefinanțări primite de la CE în limita alocarii UE a PO (rata Total sumă primită de la CE
Programe 2014-2020 (UE) (rata de absorbție efectivă)
de absorbție curentă)
2014-2020 (UE)
Valoare % Valoare % Valoare % Valoare % Valoare %
1 2 3=(2/1)*100 4 5=(4/1)*100 6 7=(6/1)*100 8 9=(8/1)*100 10=4+8 11=(10/1)*100

PO Regional 6,760,000,000 143,243,243 2.12% 426,217,956 6.30% 65,095,664 0.96% 58,586,098 0.87% 484,804,054 7.17%
PO Infrastructura Mare 9,218,524,484 1,248,767,003 13.55% 594,479,172 6.45% 1,132,265,532 12.28% 1,016,453,198 11.03% 1,610,932,370 17.47%
PO Competitivitate 1,329,787,234 227,177,633 17.08% 84,272,329 6.34% 136,845,990 10.29% 123,161,391 9.26% 207,433,720 15.60%
PO Capital Uman 4,371,963,027 123,249,903 2.82% 276,718,364 6.33% 20,081,624 0.46% 18,073,462 0.41% 294,791,826 6.74%
PO Capacitatea Administrativa 553,191,489 39,727,582 7.18% 35,100,000 6.35% 31,324,335 5.66% 28,191,901 5.10% 63,291,901 11.44%
PO IIMM 100,000,000 93,090,000 93.09% 2,750,000 2.75% 93,090,000 93.09% 83,781,000 83.78% 86,531,000 86.53%
PO Asistenta Tehnica 252,765,958 66,292,626 26.23% 15,461,702 6.12% 66,113,483 26.16% 58,413,607 23.11% 73,875,309 29.23%

SUBTOTAL 22,586,232,192 1,941,547,990 8.60% 1,434,999,523 6.35% 1,544,816,628 6.84% 1,386,660,657 6.14% 2,821,660,180 12.49%
PN Dezvoltare Rurală 8,127,996,402 3,002,632,978 36.94% 325,119,856 4.00% 2,938,188,488 36.15% 2,706,956,453 33.30% 3,032,076,309 37.30%

POPAM 168,421,371 26,906,342 15.98% 10,686,336 6.35% 19,425,479 11.53% 11,013,727 6.54% 21,700,063 12.88%

TOTAL FESI* 30,882,649,965 4,971,087,310 16.10% 1,770,805,715 5.73% 4,502,430,595 14.58% 4,104,630,837 13.29% 5,875,436,552 19.03%

POAD 441,013,044 129,274,849 29.31% 48,511,435 11.00% 76,622,690 17.37% 68,956,763 15.64% 117,468,197 26.64%

FEGA 2015-2020** 11,255,208,231 5,022,710,565 44.63% 5,022,710,565 44.63% 4,993,632,716 44.37% 4,993,632,716 44.37%

* Nu include Programele de Cooperare Teritorială Europeană