Sunteți pe pagina 1din 6

Foaie alba

Coperta
Pagina de titlu
Declaratie
Cuprins

Lista figurilor

Lista tabelelor

Lista ilustrațiilor

INTRODUCERE

PARTEA 1 – CONSIDERAȚII GENERELE

CAPITOLUL 1. STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII

1.1. Importanța viticulturii


1.1.1.Din punct de vedere social
1.1.2.Din punct de vedere economic
1.2. Situația viticulturii pe plan mondial
1.3. Situația viticulturii în România
1.4. Istoricul podgoriei X
1.5. Situția și importanța cultivării soiurilor autohtone de viță de vie

CAPITOLUL 2. CONDIȚIILE PEDOCLIMATICE DIN PODGORIA X

2.1. Așezarea geografică


2.2. Factorii ecologici
2.2.1. Temperatura
2.2.2.Lumina
2.2.3.Umiditatea
2.2.4.Regimul
2.3. Facorii geopedologici
2.3.1. Studiul pedologic
2.3.2.Studiul hidrologic
2.3.3.Studiu privind relieful