Sunteți pe pagina 1din 2

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

1992-1995 – studii de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova, doctor în istorie; 


1984-1991 – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie, licenţiat în
istorie, diplomă cu mențiune; 
1974-1984 – Școala medie nr.1 Căușeni, medalie de aur.
 
TITLUIRI ȘTIINȚIFICE ȘI ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE 
1995 – Doctor în istorie, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de  Istorie; 
1997 – Conferenţiar, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie;
 
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ 
2017 – 2019 – Secretar general de stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al
Republicii Moldova; 
2013-2017 – Viceministru, Ministerul Culturii al Republicii Moldova; 
2009-2013 – Decan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din
Moldova; 
1997-2009 – Conferenţiar la Catedra de istorie universală, Universitatea de Stat din
Moldova; 
1995-1997 – Lector superior la Catedra de istorie universală, Universitatea de Stat din
Moldova; 
1992-1995 – Lector la Catedra de istorie contemporană, Universitatea de Stat din
Moldova.
 
MEMBRU AL COLEGIILOR DE REDACȚIE ALE REVISTELOR
ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE 
Membru al colegiului de redacţie al revistei „Studia Universitatis”, Universitatea de
Stat din Moldova; 
Membru al colegiului de redacţie al revistei „Analele Universităţii din Oradea”. Seria
Istorie şi Arheologie; 
Membru al colegiului de redacţie al Revistei de istorie a Moldovei; 
Membru al colegiului de redacţie al revistei „Analele ANTIM”; 
Membru al colegiului de redacţie al revistei „Promemoria”; 
Membru al Societății Scriitorilor Târgovișteni.
 
ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CULTURII,
CERCETĂRII ŞI EDUCAŢIEI 
Vicepreşedinte al Uniunii Editorilor din Republica Moldova (2007-2016); 
Preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Syllabus” (2003-2014); 
Preşedinte al Consiliului Naţional Olimpic la obiectul Istoria (2010-2014); 
Membru al Senatului Universităţii de Stat din Moldova (din 2009-2013); 
Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Facultăţii de Istorie şi Filosofie (din 2009-2013); 
Membru al Comisiei pentru studierea și aprecierea regimului totalitar comunist în
Republica Moldova (2010); 
Cofondator, 2008 (în comun cu dr. Sorin Șipos), director Centrul Studii Imperiale
Chișinău-Oradea (din 2012 Centrul de Studii Interdisciplinare); 
Președinte al Consiliului biblioteconomic al Republicii Moldova (2013-2019).
 
PREOCUPĂRI PROFESIONALE 
Istoriografia modernă și contemporană a Basarabiei; 
Istoria politică, socială și culturală a Republicii Moldova; 
Politici imperiale în spațiul românesc; 
Studierea regimului totalitar comunist în Basarabia, represiunea comunistă, memoria
comunismului; 
Editarea surselor istoriei moderne și contemporane; 
Politici educaționale și culturale, dezvoltarea curriculară, management educațional;
evaluarea proiectelor educaționale și culturale, evaluarea cadrelor didactice,
elaborarea și evaluarea materialelor didactice.
 
DISTINCȚII ȘI PREMII, DIPLOME GUVERNAMENTALE 
Diploma Academiei de Științe a Republicii Moldova pentru merite deosebite în
promovarea valorilor naționale, muncă prodigioasă și nobilă în domeniul științei și
educației (2019); 
Diploma Guvernului Republicii Moldova de gradul I, pentru participare activă la
procesul de elaborare și realizare a reformelor în sfera socială, implicare în elaborarea
și implementarea politicilor privind protecția socială a veteranilor de război (2018); 
Medalia „Pentru consolidarea frăției de arme” a Armatei Naționale – Ordinul
Ministrului Apărării nr.15 din 25 februarie 2018; 
Diploma Guvernului Republicii Moldova de gradul I, pentru profesionalism,
excelență în activitatea de cercetare, contribuție substanțială la elevarea tinerii
generații în spiritul valorilor naționale, promovarea studiilor de calitate,
implementarea metodelor inovative în învățământ Chișinău, 2017; 
Cetățean de onoare al raionului Căușeni – Decizia Consiliului Raional nr. 7/20 din
29.09.2017; 
Diploma de excelență a Ministerului de Externe a României, Institutul Eudoxiu
Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, pentru contribuție de excepție adusă în
păstrarea identității și spiritualității românilor din Republica Moldova, (2016).