Sunteți pe pagina 1din 4

Masina sincrona:

Principalele părţi componente sunt prezentate în figura de mai jos: 1 – excitatoare


(generator de curent continuu), 2 - carcasă, 3 - inel de ridicare, 4 - miez stator, 5 -
înfăşurare stator, 6 - paletă ventilator, 7 – piesă polară, 8 – cuplă, 9 - ax, 10 -
fereastră aspiraţie, 11 - placă borne, 12 - talpă susţinere, 13 - scut, 14 - inele, [6].

Defecte: La functionarea in paralel pot insa aparea oscilatii ale rotoarelor


generatoarelor in jurul unei turatii medii. O alta probleme importanta a
functionariii in paralel este si efectuarea operatiei de conectare a unui nou
generator la barele centrale , la care sunt deja conectate alte generatoare.
Remedieri: Dupa ce generatorul sincron a fost pornit cu ajutorul motorului
primar si a fost adus la o turatie apropiata de cea sincrona , pentru a-l
conecta in paralel cu barele centralei fara a interveni procese tranzitorii
care in general perturba functionarea masinii trebuie indeplinite
urmatoarele conditii: a) tensiunile generatorului sa fie egale cu tensiunile
retelei ; b) frecventa f a masinii sa fie apropiata de cea a tensiunii retelei ;
c) in momentul conectarii generatorului la retea tensiunile la bornele
omoloage ale generatorului si ale retelei trebuie sa fie in faza ; d) ultima
conditie impune si coincidenta ordinei de succesiune a fazelor
generatorului si a fazelor retelei .

Masina Asincrona:

Defecte: Majoritatea lagărelor în instalaţii industriale funcţionează în condiţii diferite de cele ideale
şi sunt supuse la oboseală, vibraţii ale mediului înconjurător, supraîncărcare, nealinieri, contaminarea,
caneluri curente, coroziune şi lubrifiere greşită. Datorită funcţionării în condiţii reale apar diverse
defecte neglijabile, care cu timpul se raspândesc şi se propagă în sistemele interioare ale motorului,
ducând la deteriorarea elementelor de rulare. După un timp apariţia defectului devine semnificativă şi
generează defecte mecanice, vibraţii sonore care cauzează zgomot. Practic, defectarea rulmentului
poate fi cauzată de defectarea inelului exterior, defectarea inelului interior, defectarea bilelor şi
reprezintă principalele surse de vibraţii ale maşini asincrone.

Remedieri: Analiza acustică, în infraroşu sau termică a vibraţiilor mecanice, reprezintă una dintre
cele mai frecvent utilizate metode de intretinere predictiva pentru a monitoriza starea lagărelor pentru
a preveni apariţia avariilor în motorul de inducţie.
Transformatorul:

Defecte: Se vor expune principalele situaţii în care pot apărea supraîncălziri ale
transformatoarelor.
1.Transformatorul este supraîncărcat.
2. Temperatura din încăperea transformatoarelor este prea ridicată
3. Raporturi de transformare diferite la transformatoare care funcţionează în paralel.

Remedieri: 1.Un transformator poate să funcţioneze cu o suprasarcină limitată de condiţiile


de funcţionare şi de mediul ambiant. Determinarea faptului că este sau nu supraîncărcat se face
din diagrama de sarcină întocmită pe baza citirilor indicaţiilor ampermetrului, pentru o perioadă
de 24h. Uneori funcţionarea în regim de suprasarcină este impusă în cazul avariilor.

2. Se măsoară temperatura aerului în încăperea în care este montat transformatorul, la


distanţa de circa 2m de la cuva acestuia şi la jumătatea înălţimii ei. Dacă temperatura măsurată
depăşeşte cu 8...10ºC temperatura admisă, se vor lua măsuri de intensificare a ventilaţiei. În
acest scop se prevăd orificii în partea superioară şi inferioară a camerei transformatorului, care
se închid cu jaluzele. Diferenţa de temperatură admisă între aerul cald şi cel rece este de 15ºC.
3. Acest lucru duce la apariţia unui curent de egalizare între transformatoare. Repartizarea
sarcinii va fi neuniformă, transformatorul care are tensiunea secundară mai mare, în gol se va
încărca mai mult. Pentru remedierea acestei defecţiuni se va înlocui un transformator cu altul
care să îndeplinească toate condiţiile de cuplare în paralel.