Sunteți pe pagina 1din 5

DATA: 17.01.

2018
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr. 8 , Suceava
PROFESOR COORDONATOR:
PROPUNĂTOR: Adăscăliţei Georgiana
CLASA: Pregătitoare
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere şi Orientare
DISCIPLINA: Dezvoltare personală
SUBIECTUL LECȚIEI: „ Îmi plac poveştile “
TIPUL LECȚIEI: Dobândire de noi cunoștințe
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrata
OBIECTIV FUNDAMENTAL:Consolidarea cunoştinţelor copiilor cu privire la personajele şi
poveştile învăţate;
COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:
D.P:
2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu acestea
CLR:
1.1.Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar;
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar
MM
1.1. Asimilarea pe cale intuitivă a repertoriului de cântece
AVAP: 2.6 .Realizarea unor lucrări în care să se asocieze
elemente de exprimare plastică, cu alte forme de
exprimare artistică
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul activităţii didactice, elevii vor fi capabili:
O1.să recunoască poveşti pe baza unor ghicitori , replici folosite de anumite personaje
O2.să recunoască personaje din poveşti pe baza unor imagini
O3.să caracterizeze unele personaje din poveste , făcând diferenţa dintre cele pozitive şi cele
negative
O4.să răspundă la diverse întrebări legate de acţiunea unor poveşti
O5.să stabilească corectitudinea sau incorectitudinea unor enunţuri referitoare la acţiunea
poveştilor
O6.să-şi exprime propriile opinii , sentimente , atitudini
O7.să respecte regulile şi sarcinile date
STRATEGII DIDACTICE
a) Metode şi procedee: exerciţiul, explicaţia, conversaţia, observația,problematizarea ,
expunerea
b) Material didactic: imagini poveşti , ghicitori , cântece , fişe de colorat , bileţele , cufăr ,
bagheta magică
c) Forme de organizare a activităţii :frontală, individual , în perechi
BIBLIOGRAFIE:Programa şcolară pentru disciplina DEZVOLTARE PERSONALĂ ,Clasa
pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
Strategii didactice

Etapele Ob Evaluare
activităţii Material Forme
. Conţinutul instructiv -educativ Metode
e de
op. şi
didactic organiza
procedee
e re

Moment resursele
organizat Voi crea condiţii optime pentru materiale Observ
oric desfăşurarea lecţiei, pregătind ceea ce voi personal comportamen
folosi în timpul activităţii. e tul
Conversați
Elevii îşi vor pregăti materialele necesare Frontal elevilor
a
pentru lecţie. Se va asigura un climat de materiale în timpul
ordine şi disciplină în vederea desfăşurării necesare pregătirii
în bune condiţii a lecţiei. pentru pentru lecţie
activitate
Captarea Va avea loc o scurtă conversație
atenţiei introductivă despre starea vremii, anotimp
Conversați
şi data.
a
Copiii vor fi informaţi că astăzi vor fi Piticul
însoţiţi la lecţie de un personaj surpriză: Traseu
Frontal
Mutulică ( care nu poate vorbi ).Acesta cu Stimularea
este fericit că a găsit o comoară în Munţii imagini interesului şi
Explicaţia
celor 7 Pitici , însă este şi trist pentru că nu până la a curiozităţii
Individu
poate deschide lădiţa deoarece cheia i-a Tărâmul pentru lecţie
al
furat-o Vrăjitoarea cea Rea şi se află pe Vrăjitoar
Tărâmul Vrăjitoarelor . Copiii se oferă să îl elor
ajute să ajungă până acolo rezolvând
Observaţia
fiecare sarcină care va duce la ruperea
vrăjii.
Anunţare Anunţarea temei şi a obiectivelor se va Explicația Frontal Capacitatea
a temei şi face prin versurile : de a asculta
a “Hai cu toţii să pornim Conversaţi titlul si
obiectivel Cheia să o găsim a obiectivele
or Pe Tărâmul Vrăjitoarelor să o căutăm lecției
Pe pitic să îl ajutăm
Bagheta fermecată nu va lipsi
Pe timpul călătoriei ea ne va însoţi”
Astăzi la ora de dezvoltare personală vom
discuta şi ne vom reaminti prin intermediul
activităţilor desfăşurate de universul
poveştilor.
Dirijarea Se precizează faptul că vor avea de Urmărirea
învăţării rezolvat toate sarcinile ce duc până la atentă
Tărâm. Copilul atins cu bagheta va rezolva activităţii
Conversaţi
sarcina dată , exprimându-se în propoziţii. Frontal elevilor
a
Cu fiecare sarcină rezolvată , Piticul va Plicuri evaluarea şi
înainta spre Tărâmul Vrăjitoarelor. Bileţele completarea
O1 1. “Ia ghiceşte de îndată ! “ Ghicitori Individu răspunsurilor
Cu ajutorul baghetei şi a cuvintelor magice Bagheta al
O7 “Bagheta la drum porneşte şi la tine se magică Observarea
Explicaţia
opreşte ! “ Copilul numit va extrage un comportamen
bileţel şi va dezlega ghicitoarea . telor elevilor
După ce am dezlegat toate ghicitorile , un
copil numit va muta Piticul cu un pas mai Aprecieri
aproape de Tărâm . Aceasta acţiune va fi verbale
O6 relizată după fiecare sarcină îndeplinită
corect. Urmărirea
2. „Poveştile de le cunoşti atentă
De încercare o să treci!” activităţii
O2 Cu ajutorul baghetei copiii vor trebui să elevilor
recunoască personajele şi să le evaluarea şi
Conversaţi
O3 caracterizeze precizând dacă sunt pozitive Individu completarea
a
sau negative , să răspundă la diverse Bileţele al răspunsurilor
O4 întrebări legate de poveste. cu
Explicaţia
3. „Am spus bine, n-am spus bine?” imaginea Observarea
O5 Ce-a de-a treia sarcină : Copiii vor trebui personaj comportamen
să stabilească corectitudinea sau elor telor elevilor
incorectitudinea unor enunţuri referitoare Bagheta
Conversaţi
la anumite întâmplări din poveşti. Analiza
a
4. „Invitaţi de seamă Enunţuri Individu răspunsurilor
O1 Vor veni să vadă legate de al
Căci tu ştii bine poveştile Observarea și
Cui îi aparţine!” cunoscut aprecierea
Conversaţi
O6 Copiii vor primi o imagine cu un obiect . e În implicării
a
O7 Vor trebui să spună cărui personaj îî Imagini perechi elevilor în
aparţine şi din ce poveste .Se va urmări câte doi activitate
Explicaţia
formularea corectă a răspunsului în
propoziţii.

Obţinerea Pentru că au ajutat Piticul , copiii vor


performa primi câte o fişă cu silueta unor personaje Observarea
O6 Conversaţi Individu
nţei din poveşti pe care o vor colora .Pe fundal Fişe sistematică
O7 a al
se vor auzi cântece legate de conţinutul
unor poveşti.
Încheiere
Voi face aprecieri individuale şi generale Conversaţi Frontal Aprecieri
a
în funcţie de răspunsurile date de copii. a verbale
activităţii
1.GHICITORI :
„- Pe mama capră o ascult
Uşa eu nu o deschid;
Ghiciţi, oare, cine sunt?” (iedul cel mic)

„În căsuţa lor micuţă,


Repede face curat,
Farfurii, ceşcuţe, oale
Stau acum frumos pe raft.”(Albă ca Zăpada)

„Eu de muncă nu mă sperii,


Curăţ , perii şi gătesc,
Doar mămuca mea şi sora,
Tot mereu mă necăjesc.” (Fata moşului)

„Vai conduru-i tare mic:


Dar de strâns,de fel n-o strânge,
Şi-năuntru nu e sânge
Că n-a curs măcar un pic!..
Ea-i mireasa – adevărată,
Mult dorită şi visată!...”(Cenuşăreasa)

„Cum să spăl cu mâna-mi fină,


Murdarul asta de căţel,
Ori să-mi rup ia cea nouă,
Cocoţându-mă în păr?” ( Fata babei)

„Bărboşi, mici, dar şi cărunţi


Cei şapte se întorceau din munţi!” (Piticii)

„Pe fata vitregă nu o iubea,


Şi mereu îşi întreba oglinda despre frumuseţea sa!”
( mama vitregă a Albei ca Zăpada)

„Sunt lacom şi mâncăcios,


În poveşti sunt furios.
Vânătorul şi cu capra
De mine-au scăpat….şi gata!...” (Lupul)

3.
1.”A fost odată un om putred de sărac( bogat) şi omului acestuia i s-a întâmplat să-i cadă nevasta greu
bolnavă.”
2. „Fata babei (fata moşneagului) la deal, fata babei la vale…ea în sfârşit în toate părţile după treabă, cât
era ziulica de mare…”
3.”Era cu atâta îndemânare făcut mărul, că numai jumătatea roşie era otrăvită.”
4.”Însă cel mijlociu( cel mare) se dă după uşă, şi - să tragă, să nu tragă?- în sfârşit, trage zăvorul…”
5. „Fata babei era slută, leneşă, ţâfnoasă şi rea la inimă”
6.Cenuşăreasa(surorile vitrege) le zise surorilor ei:Veniţi de mă piaptănă! Şi treceţi să îmi lustruiţi
condurii…
7.”Cât aş vrea să am un copil alb ca laptele(zăpada), roşu ca sângele şi cu părul negru ca lemnul de
abanos!”
8.”Cum a ieşit duşmanul din casă, iedul cel mic se dă iute jos din horn şi încuie uşa bine.”