Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICARE CALENDARISTICA

NIVELUL : III
DISCIPLINA: MATEMATICA
NR.ORE/SAPTAMANA: 4+ 1 ORE
NR. UNITATI DE INVATARE CONTINUTURI NR.ORE OBS.
CRT PERIOADA
1 Numere naturale de la 0 la Sistemul de numeraţie 10
1.000 Formarea , scrierea şi citirea
numerelor naturale
Scrierea numerelor naturale
Compararea şi ordonarea
numerelor naturale
Rotunjirea numerelor naturale
Recapitulare
Probă de evaluare
Dezvoltare şi ameliorare
2 Numerele naturale de la 0 la Sistemul de numeraţie 5
1.000.000 Formarea , scrierea şi citirea
numerelor naturale
Scrierea numerelor naturale
Compararea şi ordonarea
Rotunjirea
Recapitulare
Probă de evaluare
Dezvoltare şi ameliorare
3 Adunarea si scaderea Adunarea şi scăderea numerelor 5
numerelor naturale de la 0 la naturale de la 0 la 1 000, fără
1.000 trecere peste ordin
Adunarea şi scăderea numerelor
naturale de la 0 la 1 000 cu
trecere peste ordin
Aplicaţii ale legăturii dintre
adunare şi scădere
Probleme care se rezolvă prin
adunare şi scădere
Recapitulare
Probă de evaluare
Dezvoltare şi ameliorare
4 Adunarea si scaderea Adunarea şi scăderea numerelor 5
numerelor naturale de la 0 la naturale de la 0 la 10.000 fără
10.000 trecere peste ordin
Aplicaţii ale legăturii dintre
adunare şi scădere
Probleme care se rezolvă prin
adunare şi scădere
Recapitulare
Probă de evaluare
Dezvoltare şi ameliorare
5 Inmultirea numerelor Operaţia de înmulţire. 15
naturale ( cu 2, 3, 4, 5, 1, 0, Proprietăţi ale înmulţirii.
6, 7, 8, 9) Înmulţirea cu 2, 3, 4, 5, 1, 0, 6,
7, 8, 9;
Estimarea produsului
Recapitulare
Probă de evaluare
Dezvoltare şi ameliorare
6 Impartirea numerelor Operaţia de împărţire 15
naturale Împărţirea exacta la 2, 3, 4, 5, 1,
- la 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9;
9; Impartirea la 10 si 100.
- la 10 si 100.
7 Probleme cu cele 4 operatii. Probleme care se rezolvă prin 5
cele patru operatii.
8 Geometrie Elemente fundamentale (punct, 10
dreapta, semidreapta, segmentul
de dreapta);
Triunghiul. Patrulatere
Forme spaţiale: Cub, cuboid,
piramida.
Exercitii si probleme aplicative;

9 Unitati de masura -Unităţi de măsurt lungimea, 10


capacitatea, masa.
-Unităţi de măsură pentru timp:
ora, minutul, ziua, săptămâna,
luna, anul.
-Monede şi bancnote.
-Utilizarea instrumentelor de
măsută adecvate: metrul, rigla
gradată, cântarul, balanţa.

10 Recapitulare Numere naturale. Operatii; 5


Probleme ;