Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume: Data:

Test de evaluare

Unități de măsură

1. Completează:

a. Multiplii metrului sunt: ...........................................................................................

b. Submultiplii litrului sunt:........................................................................................

c. Multiplii kilogramului sunt:.....................................................................................

d. Unitatea monetară în România este....................................

e. Bancnotele românești sunt .................................................................................

f. 1 an are............luni; 1 săptămână are.......zile; 1 zi are............ore;

1 lună poate avea ..........................zile;1 oră are.........minute.

g. februarie = ......zile august = .......zile

aprilie = ....... zile iulie = ...... zile

h. 1 m = ......... mm 1 kl = ....... l

1 hm = ........ m 1 kg = ........ g

1 l = .......dl 1 q = ........ kg

2. Rezolvă problemele:
a. Maria avea 1 000 lei. A cheltuit patru bancnote de 100 lei și trei bancnote de
10 lei. Cu ce sumă a rămas Maria?
b. Distanța Baia Mare – Budapesta = 390 km, Budapesta – Viena = 234 km,
Viena – Berlin = 681 km, Berlin – Bruxelles = 768 km. Câți km avem de
parcurs de la Baia Mare la Bruxelles?

c. Din 50 l de lapte s-au obținut 5 l de smântână. Din câți litri de lapte se obțin
3 l smântână?

d. Un film începe la ora 14:35 și se termină la ora 16:00. Cât timp durează
filmul?