Sunteți pe pagina 1din 100

EDITORIAL

Marea familie
numită “gambling”
L
Aitala Avramescu uck and chance are the main ingredients

N
which bring together cards, roulette, lotte-
orocul şi riscul sunt ingredientele principale ries, sports bets, bingo games and the im-
care unesc jocul de cărţi, ruleta, sloturile, lote- porters and producers of related equip-
riile, pariurile sportive, jocurile de bingo alături ment, in what we call the big family of
de producătorii şi importatorii de echipamen- gambling. The gaming industry is extremely diversi-
te de gen, în marea familie a gamblingului. fied and well targeted.
Industria jocurilor de noroc este extrem de variată şi bine
targetată. Out of these, the bets and especially the sports
bets, are the “salt and pepper” and this combination
Din aceasta, pariurile, cu precădere cele sportive, reprezin- gathered more and more followers, whether it is on-
tă “sarea şi piperul”, iar combinaţia dintre ele a adunat din line or offline; mainly in Romania. The offers are very
ce în ce mai multi adepţi, fie on-line sau off-line, în special attractive, the betting sections are diverse and the
în România. Ofertele sunt atractive, domeniile de pariu di- odds as well, along with many other bonuses and a
verse, cotele de pariuri la fel, la acestea se adaugă nume- specific comfort. Even though some consider the
roase bonusuri şi un confort aparte. Chiar dacă unii percep bets as a “Cinderella” of the industry, taking into ac-
pariurile prin cele scrise sumar în presă drept o “cenuşă- count the way they are described in the media, Casi-
reasă” a industriei de gambling, Casino Inside vrea să sur- no Inside wants to reveal in detail the qualities of
prindă cât mai în detaliu atuurile acestui actor. Suntem “in- this actor. We are not only “inside” a casino, we are
side” nu doar într-un cazino, suntem “inside” orice ţine de “inside” everything related to this industry; we re-
această industrie, reprezentăm revista din interiorul indus- present the magazine from within the gambling sec-
triei de gambling şi vrem ca toţi cei care activează pe tor and we want everyone on this market to find
această piaţă să se regăsească printre paginile revistei sau themselves on our pages or in the special editorial
la rubricile speciale de pe site-ul publicaţiei. Poate că şi sections. Perhaps it is the difficult economic context
contextul economic dificil prin care trece omenirea alimen- that feeds the desire of some to bet on hazard in or-
tează serios speranţa unora de a miza pe hazard pentru a der to get out of their humble situation, but many of
scăpa de statutul social mai modest, dar bună parte din pa- the betters just do it for the fun of it.
riori fac asta pentru distracţie.
We are aware of the power and importance of each
Suntem constienţi de puterea şi importanţa fiecărui seg- segment in the gambling industry; each person has
ment din industria de gambling, fiecare îşi are locul său şi his/her place and the client sections are well defi-
categoriile lor de clienţi bine definite. Închipuiţi-vă că revis- ned. Just imagine that Casino Inside is exactly that
ta Casino Inside este fix acea scenă pe care toţi actorii din scene on which all the gaming actors perform in or-
gambling activează pentru a-şi transmite mesajul către pu- der to reach the public. The show is in full swing;
blic. Spectacolul e în toi, cortina e departe de a cădea! the curtain is far from falling!

NR. 4 CASINO INSIDE 1


10

40
66

24

6 Pokerul, sportul minţii, exploatat la maxim la ediţia


a II-a a CRP 38 Stilul Harley Davidson
CVO Ultra Classic Electra Glide
Poker, a mind sport, exploited to its maximum in the
2nd edition of RPC
40 Cristian Dragomir şi gravitaţia jocului de poker din jurul său
Cristian Dragomir and the poker gravity around himself

10 Loteria Română, într-un dinamism continuu


The Romanian Lottery, always dynamic
46 Tomasz Kulakowski
From air field to betting

14 Cazino Bellagio - simbolul opulenței din lumea jocurilor


de noroc din Las Vegas
50 Top şase „conturi în bancă”
Bellagio Casino - the most opulent in Las Vegas world Top Six Money List
gambling

18 Ruleta, un joc în roșu și negru 56 PUBLIC deLuxe BET - un nou concept pe piaţa de gambling
Public deLuxe Bet- a new concept on the gambling market
Roulette, a game in red and black

21 Campionatului Român de Poker, ediţia a II-a 58 Bani şi bodypainting în lumea Havana Princess Casino
Money and bodypainting in Havana Princess Casino world
The Romanian Poker Championship, second edition

24 Dan Diaconescu 60 Portalul Tobet.com


Romanians love betting
I would like to see Romania becoming a Las Vegas of Europe!

28 Sevki Ozer 62 China, mare generator de profit pentru industria de gambling


China, huge profit generator for the gambling industry
We don’t sell anything but entertainment!

32 Noul Sistem de JACKPOT ALCHEMIC FUSION 66 Adina îţi arată cum să câştigi riscând!
Adina shows you how to win by taking a chance!
Created by Casino Technology

34 Soluţia completă Videobet pentru sectorul de gaming 72 Omaha Poker, un joc incitant şi uşor de stăpânit
Omaha poker, an extremely exciting and easy game
Videobet’s complete solution for the gaming floor to master

2 CASINO INSIDE NR. 4


82
www.casinoinside.ro

Managing Partners
Dan Bernovici
dan@casinoinside.ro
Marius Răileanu
marius@casinoinside.ro

Editor in-chief:
Aitala Avramescu
aitala@casinoinside.ro

Art Director & DTP:


Marius Gonţoiu

Editors:
Oana Gauca
oana@casinoinside.ro
The Insider
insider@casinoinside.ro

86
Philip Kotler
philip@casinoinside.ro
Amalia Mădălina Bălăbăneanu
amalia@casinoinside.ro

Distribution:
Adrian Dima
distribution@casinoinside.ro

Photo:
Adrian Stoicoviciu

Advertising:
advertising@casinoinside.ro

Casino Inside folosește serviciile


agenţiei de presă Rompress

Printed by: RH printing

BOARD OF ADVISORS
Sorin Constantinescu
(Președinte A.O.C.R.),
Michelle Cummings
(Manager General
Casino Bucharest),
Dan Ciobanu

78 (Manager General
Unigens),
Liviu - Petrișor Popovici
(President of Romanian

90
Betting Organizers

78
Association)
Piaţa pariurilor va creşte împreună cu
Andrei Frimescu
investiţiile făcute în acest domeniu
(Marketing Manager
The betting market will grow together Casino Palace),
with the investments made in this mar- Sevki Ozer
ket (General Manager
Princess Casinos),

82 Loteria joburilor pe vasele de croazieră


The cruise ships jobs lottery
Cristina Călinoiu
(Marketing Manager
Poker Stars România),

86 Cele mai celebre escrocherii din poker Martin Ivanov


și cazinouri
(Manager General
Casino Technology
Poker and Casino Cheats Hall of Fame
România),
Carmen Joiţa

90 Infiinţarea unei societãţi comerciale


având ca obiect de activitate organiza-
(Marketing Manager
Regent Casino),
rea jocurilor de noroc Heath St. John Irving,
The Creation Of A Gambling Company Casa de avocatură
Enescu & Cuc

93 Our Friends
ISSN 2067 - 6182 din 10.02.2010

4 CASINO INSIDE NR. 4


Pokerul,
sportul minţii, exploatat la maxim
în ediţia a II-a a CRP
Din cei 112 participanţi, Mihai Niste a devenit noul campion al jocului de poker în România,
depăşind “obstacole” de renume internaţional precum Liviu Ignat sau Mihai Manole.

Poker, a mind sport, exploited to its


maximum in the 2nd edition of RPC
Out of the 112 participants, Mihai Niste became the new champion of the Romanian poker
game, overcoming internationally known “obstacles” like Liviu Ignat or Mihai Manole.

Pentru unii un mod de viaţă, pentru alţii, pur şi simplu, entertainment, Considered a lifestyle for some and just entertainment for others,
jocul de poker naşte campioni. Favoriţii îşi conservă energia şi îşi îmbună- poker gives birth to champions. The favorites keep their energy and
tăţesc strategia pentru campionatele de poker ce vor încedia la propriu improve their strategy for the poker tournaments which will set the
atmosfera de la mese, în vara unui an dominat încă de efectele mult prea atmosphere on fire, during the summer of a year still dominated by
mediatizatei crize economice. De partea cealaltă, îşi fac loc discret, dar the effects of the very talked about crisis. The future champions also
sigur viitorii campioni, mânaţi de un entuziasm caracteristic vârstei, dar şi make their way, slowly but precisely, driven by an enthusiasm in ac-

6 CASINO INSIDE NR. 4


Campionatul Român de Poker
cordance with their age and competitive nature.
Each important poker event, whether national or international, has
its own surprise. After the first recent successful edition of WPT Bu-
charest, the 2nd edition of the Romanian Poker Championship (RPC)
which took place within 2 and 6 of May c.y. in Radisson Blu, announ-
ced its winners out of the 112 participants. Everything started as go-
od as it could have, taking into account the fact that IMSA World
Mind Sports Games officially recognized poker as a mind sports,
along with chess, bridge or go.
The persons who reached the final table were Ciucă Ştefan with
493.000 chips, Mihalache Adrian-399.500, Eduard Norel-387.000,
Vidak Imre-385.000 Sebe Răzvan – 369.000, Niste Mihai –
334.500, Ciorabai Ferdi – 291.500, Medeşan Alain – 181.500 and
Stan Cătălin -151.000.
Although he didn’t start the final game as a favorite, Mihai Niste
reached his best performance yet-first place and a 232.500 Lei pri-
ze, the next two places being left to Ştefan Ciucă and Adrian Mihala-
che. The main sponsor was PokerStars, represented in this edition by
Marcin, Horecki and Elena Ichim.

First Place-Mihai Niste, 232,500 Lei


You are the winner of the 2nd edition of RPC. How did you
find the event?
My luck came along when many famous and good players were
eliminated. Among them was one I respect deeply, Liviu Ignat, whom
I can still learn a lot.

How do you define you gaming style?


I like to take control over the table, that is if the stack helps me, of
course. Today (6 of April, Thursday) I was very lucky, but I fell sorry
that I had to eliminate Ferdi (Ferdi-Hakan Ciorobai), one of the best
poker players in the country, in a rather standard cooler. If I didn’t
manage to do this, things would have been more complicated.
What do you want to do for the future? Do you plan on parti-
cipating to other bigger tournaments?
I try to take it step by step and learn to become a professional, by
participating to smaller tournaments in Hungary or Austria. I want to

de cel competiţional.
Fiecare eveniment important de poker, fie na-
ţional sau internaţional are surpriza lui. După o
primă ediţie încununată de succes şi recent în-
cheiatul WPT Bucharest, ediţia a doua a Campi-
onatului Român de Poker (CRP) desfăşurat între
2-6 mai a.c. la hotelul Radisson Blu din Bucu-
reşti, şi-a decis câştigătorii din cei 112 partici-
panţi. Totul a debutat cum nu se poate mai bine
având în vedere faptul că IMSA World Mind
Sports Games a recunoscut oficial pokerul drept
sport al minţii, alături de şah, bridge sau go.
La masa finală au rămas Ciucă Ştefan cu
493.000 de chipuri, Mihalache Adrian -
399.500, Eduard Norel – 387.000, Vidak Imre
cu 385.500, Sebe Răzvan – 369.000, Niste Mi-
hai – 334.500, Ciorobai Ferdi – 291.500, Medeşan Alain – 181.500 şi improve my gaming style.
Stan Cătălin -151.000.
Cu toate că nu a pornit favorit la începutul finalei CRP, Mihai Niste a Second Place- Ştefan Ciucă, 156,500 Lei
reuşit cea mai bună performanţă a sa - locul întâi şi un premiu de Why is poker in your life?
232.500 lei, Ştefan Ciucă şi Adrian Mihalache adjudecându-şi următoa- Just for the pleasure of it. What attracts me to this game is com-
rele două locuri. Sponsorul principal, PokerStars, a fost reprezentat la petition. I was trained to win my whole life. To keep it simple-it is a
această ediţie de jucătorii Marcin Horecki şi Elena Ichim. way of living, it feels natural for me!

Locul 1 - Mihai Niste, 232.500 lei What other events did you train for?
Eşti câştigătorul ediţiei a doua a Campionatul Român de Poker, Second place in this edition of RPC is not my best performance
cum ţi s-a părut evenimentul? yet, as I have participated to other important national competitions. I
Norocul meu a apărut în momentul în care mulţi jucători foarte cunos- haven’t yet managed to play abroad. I try to focus on what happens
cuţi şi foarte buni au fost eliminaţi. Printre ei şi cel pe care eu îl stimez here, in Romania.
foarte mult şi anume Liviu Ignat, de la care am în continuare multe de în-
văţat. How do you act when you play?
I am a very talkative and open person.
Cum îţi defineşti stilul de joc?
Îmi place să preiau controlul mesei, asta dacă şi stack-ul mă ajută, evi- Third Place- Adrian Mihalache, 95,600 Lei
dent. Astăzi (n.red. joi, 6 aprilie) am avut noroc, dar îmi pare rău că a tre- When did you start to play poker?
buit să-l elimin pe Ferdi (n.red. Ferdi-Hakan Ciorabai), unul dintre cei mai I’ve started to become more serious about it four years ago and
buni jucători de poker din ţară, la un cooler destul de standard. Dacă nu I’ve been earning a living from it, for two years and a half.

8 CASINO INSIDE NR. 4


Campionatul Român de Poker
reuşeam să fac asta, mi se complicau lucrurile. What kind of player do you consider yourself to be?
I’m not a very aggressive player, as I have lately seen many young
Ce vrei să faci pe viitor? Intenţionezi să participi şi la alte turnee players to be. I have an old style, if one can say so-I am more rational.
mai importante?
Încerc să iau uşor drumul jocului profesionist, participând mai întâi la How did you find the game?
turnee mai mici ca cele din Ungaria sau Austria. Vreau să-mi îmbunata- Many good Romanian poker players were here, many of whom I
ţesc stilul de joc. know very well. In what concerns my run in this championship, I had
little luck because I was in the first day, when those in question were
Locul 2 – Ştefan Ciucă, 156.500 lei not my opponents. Many of the very good players participated in the
De ce poker în viaţa ta? second day. On the whole, it went out ok, I am pleased.
Absolut din plăcere. Ceea ce mă atrage la jocul acesta e competiţia.
Toată viaţa am fost antrenat să câştig. Pe scurt – e un mod de a trăi, e What other tournaments did you participate to?
ceva firesc pentru mine! I’ve mostly played cash and not in other tournaments. For one year
and a half I lived in Vienna and I played there in many casinos, only
Pentru ce evenimente te-ai mai atrenat? cash. Few time ago I started playing tournaments as well, online in
Locul doi de la această ediţie a Campionatului Roman de Poker nu pot the beginning, in many international places. I hope to reach Las Ve-
spune că este cel mai bun rezultat al meu pentru că am mai participat şi gas in the future, where I managed to win two card packs last year,
la alte evenimente importante, dar exclusiv în ţară, n-am reuşit să ies în but I didn’t manage to obtain my visa.
străinătate. Ma focusez pe ceea ce se organizeaza aici, în România.
What made you choose poker as a lifestyle?
Cum te desfăşori la masa de joc? 90 pc the money, but I also like the game.
Sunt un tip vocal, o persoană
deschisă.

Locul 3 – Adrian Mihalache,


95.600 lei
De când ai început să joci
poker?
Mai serios de vreo patru ani şi
trăiesc din poker de doi ani şi ju-
mătate.

Ce fel de jucător consideri


că eşti?
Nu sunt un jucător foarte agre-
siv, aşa cum am întalnit în ultimul
timp la jucătorii mai tineri de po-
ker. Eu adopt un stil mai învechit,
dacă se poate spune aşa – sunt
mai calculat.

Cum ţi s-a părut jocul?


Au participat foarte mulţi jucă-
tori români buni, pe mulţi dintre ei
îi cunosc destul de bine. Despre
parcursul meu la acest campionat
pot spune că am avut puţin noroc
pentru că am participat în prima zi
când nu m-am confruntat cu ei,
majoritatea dintre jucătorii buni
participând în ziua a doua. Per to-
tal mi-a mers bine, sunt mulţumit.

La ce turnee ai mai partici-


pat?
La turnee nu prea am jucat, ci
mai mult cash. O perioadă de un
an şi jumătate am locuit în Viena
şi acolo am jucat la mai multe ca-
zinouri, exclusiv cash. Cu puţin
timp în urmă am început să joc şi
la turnee, la început pe net, mai
peste tot prin străinătate. Pe viitor
tind să ajung în Las Vegas, unde
anul trecut am reuşit să câştig
două pachete de joc, însă nu am
reuşit să obţin viza.

Ce te-a determinat să alegi


pokerul ca stil de viaţă?
În proporţie de 90% pentru
bani, dar îmi şi place jocul în sine.

NR. 4 CASINO INSIDE 9


10 CASINO INSIDE NR. 4
GHEORGHE BENEA

LOTERIA ROMÂNĂ,
ÎNTR-UN DINAMISM CONTINUU
Directorul General al Companiei Naţionale Loteria Română, Gheorghe Benea,
prezintă atuurile unei afaceri care se menţine pe primul loc în rândul celor ce
mizează pe noroc şi aduce calitate si seriozitate in industria autohtonă de
gambling.

THE ROMANIAN LOTTERY,


ALWAYS DYNAMIC
The General Manager of the Romanian Lottery National
Company, Gheorghe Benea, states the secrets of a business
that is still on top among those who bet on luck, contributing
with extra quality and seriousness in the local gambling
industry.

Cum percepeaţi dvs. compania Loteria How do you used to see the Romanian
Română, înainte de a ajunge să o prezi- Lottery Company before you became its
daţi? president?
Mărturisesc că, asemenea oricărei persoane I confess that, as any other person that co-
care vine din exteriorul sistemului, am avut și mes from outside the system, I had a series of
eu o serie de rezerve. Acum, la un an de la vali- reserves myself. Now that’s been a year from
darea mea în calitatea de director general al my appointment as General Manager, I can
Loteriei Române, pot să vă spun cu toată sin- honestly tell you that the industry of gambling
ceritatea că, industria jocurilor de noroc este o is a very interesting activity that dares you wi-
activitate foarte interesantă, care îţi aduce zil- th a diversity of themes and challenges. It is a
nic o diversitate de teme și provocări. Este un very attractive mix of themes, a dynamic sec-
amestec foarte interesant de tematici, un sec- tor which determines you to be very active, as
tor cu un dinamism extraordinar, fapt care iţi otherwise you risk losing. Metaphorically
impune și ţie, personal, un mod de lucru foarte speaking, it creates a feeling that can easily
activ, pentru că altfel, riști să pierzi. Metaforic become addictive.
vorbind, iţi crează o senzaţie de care poţi, foar- The Romanian Lottery represents for the
te ușor, să ajungi dependent. local market, the biggest unit of its kind, with
Loteria Româna reprezintă, pentru piaţa au- a capital entirely provided by the state. The
tohtonă, cea mai mare unitate din domeniu, status of state-owned company can someti-
având capital integral de stat. Statutul de com- mes make decision-making harder and the
panie de stat poate aduce, uneori, o anumită dynamism can sometimes be affected by the
greutate în mișcare, în luarea deciziilor, iar di- slow motion of each body of the state, like the
namismul, de care aminteam anterior, este de legal one. However, I believe that with the
multe ori afectat de încetineala fiecărui angre- support of the personnel and the collabora-
naj al statului, ca de exemplu cadrul legal. Am, tors of the company, by accepting and adap-
totuși, convingerea că, alături de personalul și ting continuously to a moving market, we will
colaboratorii companiei, acceptând și adaptân- manage to maintain a top position and contri-
du-ne rapid la o piaţă în continuă mișcare, vom bute with quality and seriousness to the local
reuși să ne menţinem pe primul loc și să adu- gambling industry.
cem calitate și seriozitate în industria autohto-
nă de gambling. Which are the main accomplishments
of the company under your supervision?
Care sunt principalele realizări ale com- I have tried, together with my collaborators,
paniei sub mandatul dvs? to diversify the games, so we have introduced,
Am încercat alături de colaboratorii mei să to start with, two lotteries per week for the
diversificăm jocurile, astfel că, pentru început, well known game „6 out of 49”, which had po-

NR. 4 CASINO INSIDE 11


am introdus două extrageri pe săptămână la
jocul motor al Loteriei, ˝6 din 49”, cu efecte po-
zitive asupra pietei. Totodată, începând din luna
aprilie a.c., pentru jocurile „Joker” și „5 din 40”
au loc extrageri bisăptămânale, in zilele de joi și
duminică. Curând, pentru jocul “6 din 49” vom
introduce și câștigul la categoria a patra, cu trei
numere. De asemenea, ne propunem să conti-
nuăm politica de suplimentare a numărului de
puncte de vânzare, întrucât, la acest capitol
suntem cu mult în urma a ceea ce se petrece în
alte tari din Europa. În acest sens, un prim pas
va fi introducerea unui punct de vânzare, cel
putin, în fiecare comună din România și majora-
rea numărului acestora în mediul urban. Ne pro-
punem să ajungem la aproximativ 8.000 de lo-
cuitori pe punct de vânzare. In prezent, la noi
media locuitorilor pe punct de vanzare este de
circa 12.000, faţă de 1.100 cât este, astăzi, me-
dia în Europa. Din pacate, in legătură cu acest
aspect, cea mai mare problema cu care ne con-
fruntăm, nu este găsirea unor spaţii strategice,
ci mentalitatea oamenilor, chiar a angajaţilor
nostri.

Vorbind de mentalitate, care e mesajul


pe care vreţi să-l lansaţi pentru cei care re-
ușesc cu greu să găsească divertisment în
jocurile de noroc?
Jucaţi la jocurile Loteriei Române! Motivele?
Probabilitatea de castig este de 40-60 %. De
asemenea, banii jucaţi și necâștigaţi se întorc
către comunitate. Acesta este un fapt destul de
rar intalnit in aceasta industrie. Din profitul obti-
nut de Loteria Romane se finanteaza construc-
ţii sociale, arene sportive, acte de cultură etc.
Doar 15 % din veniturile Loteriei sunt folosite
pentru întreţinerea propriei activităţi, adica 20%
din total cheltuieli.

Cum arată echipa din spatele Loteriei?


Fiecare om din departamentul de marketing
si vânzări, alături de cei din grupul redacţional al
revistei noastre Loto-Prono trăiesc, la propriu,
toate evenimentele care se desfășoară aici. Es-
te o echipă tânără, cu oameni foarte energici si
bine intentionati, carora, din pacate, nu li s-a
acordat prea multă încredere. Personal, inca de
la inceputul activitatii mele in institutie, mi-am
arătat toată deschiderea pentru o calaborare
cat mai buna cu personalul companiei. Am pre-
luat și promovat ideile legate de îmbunătăţirea
activităţii companiei și voi continua să îi susţin
pe toţi cei dedicaţi și interesaţi de misiunea Lo-
teriei Române.

Spuneţi-ne câteva lucruri despre omul


Gheorghe Benea?
Îmi vine greu să vorbesc despre mine. Am
avut, de-a lungul timpului, destul de multe func-
tii de conducere, cu responsabilităţi mari. Expe-
rienţa acumultată s-a evidenţiat si companiile
pe care le-am manageriat au înregistrat rezulta-
te bune atât financiare, cât și în rândul compe-
tenţei profesionale a personalului. Rezultatele
bune economice permit și o motivare a perso-
nalului. Îmi propun să găsesc mereu cele mai
potrivite instrumentele de a motiva corespunză-
tor personalul, în cazul Loteriei Române, în limi-
tele prevazute de statutul de companie cu capi-
tal integral de stat. Îmi doresc să avem
performanţă iar, la finalul mandatului, angajaţii

12 CASINO INSIDE NR. 4


GHEORGHE BENEA
sitive effects on the market. Moreover, star- să regrete plecarea mea, așa cum s-a întâmplat I advise all your readers to enter the Romani-
ting with April c.y., for „Joker” and „5 out of și în societăţile pe care le-am condus. an Lottery agencies, for they will find the sa-
40” we will have two drawings per week, on tisfaction of the game and the confirmation of
Thursday and Sunday. In the foreseeable fu- Câteva vorbe pentru cititorii revistei Ca- the fact that entertainment is at home in the
ture, for „6 out of 49” we will make it possible sino Inside... Romanian Lottery.
for people to win even in the fourth category, Mi-a plăcut revista de îndata ce am vazut-o.
with three numbers. We also want to continue Consider că Loteria Română trebuie să fie în
with the supplement of the number of selling paginile acestei reviste și, în același timp, îi sfă-
points, as we are much behind what happens tuiesc pe toti cititorii dumneavoastra să intre în
in Europe. The first step to do this will be to agenţiile Loteriei Romane, pentru că aici vor
introduce a selling point in each village in Ro- găsi, pe lângă satisfacţia jocului și confirmarea
mania and to increase their number in towns. faptului că, la Loteria Romana, entertainment-ul
We set as an objective to reach approximately este la el acasă.
8,000 inhabitants for one selling point. Cur-
rently, we have an average of 12,000, compa-
red to 1,100, which is the one in Europe. Un-
fortunately, regarding this aspect, the biggest
problem we deal with is not finding strategic
locations but the mentality of people and even
of our employees.

As you mentioned the mentality, what


is the message you want to send those
who can barely find something entertai-
ning in gambling?
Play the Romanian Lottery games! Why?
Because the chance to win is 40-60%. More-
over, the money which is not won goes back
in the community. This is rather rare in the in-
dustry. A part of the Romanian Lottery profit
goes to financing social constructions, sport
arenas, cultural events etc. Only 15% of the
incomes of the Lottery are used for its own
activity, meaning 20% of the expenses.

How does the team behind the stage


look like?
Every person in the marketing and sales
departments, together with the editorial group
of our magazine called Loto-Prono live throu-
gh the events that go on here. It is a young
team, with very dynamic and good hearted
people, who unfortunately were not given
enough trust. I personally have shown my de-
sire to collaborate as good as possible with
the staff of the company, even from the be-
ginning. I took over and promoted the ideas
regarding the activities of the company and I
will keep on supporting all the persons dedi-
cated to and interested in the mission of the
Romanian Lottery.

Tell us a few things about Gheorghe


Benea, as a person...
I find it hard to talk about myself. I had
many leading positions along time, with big
responsibilities. The accumulated experience • Loteria Românñ este una din instituõiile cu tradiõie ale societñõii româneóti, fiind înfiinõatñ în anul 1906.
mirrored both in the financial results and in • În prezent, C.N. „Loteria Românñ” S.A. organizeazñ ói exploateazñ, în calitate de unic organizator, pe
the professional experience of the personnel. întreg teritoriul õñrii, conform O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea ói exploatarea jocurilor de noroc,
The good economic results make the staff jocuri loto ói pariuri mutuale.
motivated. I always want to find the best in- • Loteria Românñ a devenit din 1991 membru al European Lotteries, iar din anul 1992 instituõia loteristi
struments to motivate the staff in a satisfying cñ româneascñ s-a afiliat la World Lottery Association, organism mondial ce reuneóte loterii de stat
manner, in the limits of a state-owned com- din Europa, Africa, America de Nord, America de Sud, Australia ói Asia.
pany. I wish us to reach performance and I
would like the employees to regret my lea- • The Romanian Lottery is one of the institutions of the Romanian society that have a tradition; it was
ving, as it happened in the previous jobs. set up in 1906;
• Currently, the Romanian Lottery organizes lotteries and mutual bets, and it is the only organizer of its
A couple of words for the Casino Inside kind in Romania, according to O.U.G. no.77/2009 regarding the organization and use of gambling reso
readers... urces;
I enjoyed the magazine as soon as I saw it. • The Romanian Lottery became a member of the European Lotteries in 1991, and starting from 1992 the
In my opinion, the Romanian Lottery must be institution joined World Lottery Association. This is a global organism which brings together state lot
present within the pages of this magazine and teries from Europe, Africa, North America, South America, Australia and Asia

NR. 4 CASINO INSIDE 13


Bellagio Casino
the most opulent
in Las Vegas world gambling
14 CASINO INSIDE NR. 4
Cazino Bellagio

Cazino Bellagio
simbolul opulenŢei
din lumea jocurilor de noroc
din Las Vegas

NR. 4 CASINO INSIDE 15


The Bellagio’s name is sy-
nonymous with excellence in
casino services and that is one
reason why it is the most pla-
yed casinos in Sin City. From
the elegant light fixtures to the
luxurious upholstery on the fur-
niture, the whole thing about
the Bellagio is high class.
Casinos around Las Vegas all
have their minute differences, but
there are also casinos like the one
at Bellagio that really show you
right away what a casino in Las
Vegas should be like. You have an
opportunity to play for pennies or
thousands of dollars at pop at Bel-
lagio and of course you can take
the chips that you use at that casi-
no and then use them anywhere
else that you happen to be. The
Bellagio’s name is synonymous
with excellence in casino gaming
services and that is one reason
why they are one of the most pla-
yed at casinos in Las Vegas.
The Bellagio casino is colloca-
ted with the hotel of the same na-
me, placing it in the heart of the
tourism district of Las Vegas. It is
in fact located right along the fa-
mous Las Vegas Strip and there-
fore is not only easy to get to, but
it is also close enough to the other
major tourist attractions of the city
that you can easily combine a few
hours of gaming at the Bellagio
with a night out on the town.

The home of the dynamic slot


and the exciting poker action
There are many outlets for ga-
ming that you can pursue while
you are at the Bellagio Casino,
starting with the slot machines.
There are hundreds of different
slot machines of different makes
and models available on the casi-
no floor and this choice allows you
to spend your whole evening
trying out different slot games,
several of which are unique to the
Bellagio. Slot machine gaming is
at its finest within the walls of the
Bellagio. The slot floor features
over 2,300 reels, video reel and
video poker games with jackpots
Numele Bellagio este sinonim cu excelenţa în servicii de cazi- and progressives often growing into the millions. The action in Vegas
no, acesta fiind și motivul pentru care este cel mai frecventat ca- heats up at Bellagio Slot Tournaments with live entertainment, fabulo-
zino din Orașul Păcatelor. Începând cu instalaţiile luminoase ele- us cuisine and huge prizes ranging from $100,000 to over $2 million.
gante și terminând cu tapiţeria luxoasă a mobilei, totul la Bellagio Compared to official data published by the Nevada Gaming Control
are un aer de înaltă clasă. Board, during the first two months of 2009 Bellagio’s average payback
Toate cazinourile din Las Vegas au micile lor diferenţe, dar sunt și on its slot machines was over 2.75%.
cazinouri precum cel de la Bellagio, care îţi arată cu adevărat cum ar If table games are more to your liking, the Bellagio is still the place
trebui să arate un cazino din Las Vegas. Ai posibilitatea să joci cu câte- to be. With multiple tables for craps, roulette, blackjack, baccarat and
va monede sau cu mii de dolari și poţi, bineînţeles, să iei jetoanele pe several other great table games, you have a chance to really get your
care le folosești în acel cazino și să le folosești în orice alt loc în care te groove on as far as table gambling is concerned. The Bellagio is the
afli la un moment dat. Numele Bellagio este sinonim cu excelenţa în créme de la créme of Vegas poker rooms, the place poker pros go to
servicii de cazino, acesta fiind și motivul pentru care este cel mai frec- play. The non-smoking room holds 30 tables and is open 24/7. All this
ventat cazino din Orașul Păcatelor. opulence comes with a price and the lowest limits you’ll find here are
Cazinoul Bellagio se află în interiorul hotelului cu același nume, loca- $4/8 limit and $2/5 no-limit Hold’em. There are plenty of higher limit
lizându-se astfel în inima regiunii turistice a Las Vegasului. Este situat games from $20/40 and a elevated area where the stakes go from

16 CASINO INSIDE NR. 4


Cazino Bellagio
de fapt de-a lungul faimoasei Las Vegas Strip, motiv pentru care nu es-
te ușor accesibil, dar este îndeajuns de aproape faţă de marile atracţii
turistice ale orașului; poţi face astfel o combinaţie reușită de gaming la
Bellagio și o noapte prin oraș.
Ca acasă printre sloturi și jocuri incitante de poker
Sunt multe aparate la care poţi juca cât timp ești în cazinoul Bellagio,
începând cu sloturile. Sunt sute de sloturi disponibile în diferite versiuni
și modele, iar această varietate își oferă opţiunea de a îţi petrece timpul
încercând diverse jocuri la aparate, dintre care câteva sunt unice și nu
se găsesc decât la Bellagio. Jocurile la sloturi ating punctul cel mai cul-
minant în Bellagio. Poţi găsi peste 2.300 de sloturi, jocuri video cu ma-
netă și video-poker, ce au jackpoturi progresive care ating deseori ordi-
nul milioanelor de dolari. Lucurile se încing la Turneele de sloturi de la
Bellagio, prin entertainmentul live, mâncarea minunată și premiile imen-
se ce pornesc de la 100,000 $ și ajung chiar să depășească 2 millioa-
ne $. Conform datelor publicate de Nevada Gaming Control Board, în
primele două luni din 2009, în medie, marja profitului la sloturi a fost de
2,75 %.
Dacă jocurile la masă sunt mai pe gustul tău, tot Bellagio este locul
în care trebuie să te afli. Având posibilitatea să alegi între mese de
craps, ruletă, blackjack, bacara și alte jocuri la fel de incitante, poţi cu
adevărat să „îţi faci de cap” la mesele de jocuri. Bellagio este créme de
la créme printre sălile de jocuri din Vegas, locul în care și profesioniștii
de poker merg să joace. Sala pentru nefumători are 30 de mese și este
deschisă non-stop. Tot acest fast are un preţ însă, jocurile având poturi
minime de $4/8 la jocul cu limită și $2/5 pentru Hold’em fără limită de
pot. Există nenumărate jocuri care au și limite mari de $20/40, mer-
gând în unele zone mai „elevate” de la 300 $/600 $ până la sume cu $300/600 to much, much higher. There is also a separated room,
mult, mult mai mari. Există și o sală separată unde se joacă partidele where the “Big Game” goes on. The Bellagio hosts World Poker Tour
„importante”. Bellagio este gazda evenimentelor World Poker Tour, însă events, but these are held in another area of the casino. However, the
acestea se desfășoară într-un loc separat al cazinoului. Totuși, Bellagio Bellagio does hold daily no-limit Hold’em poker tournaments, but the
organizează zilnic turnee de Hold’em fără limită de pot, însă buy-in-ul buy-in is steep: $500 Sunday through Thursday and $1000 on Friday
este de 500 $ de dumincă până joi, și de 1000 $ vinerea și sâmbăta. În and Saturdays. On any given night, in a glass-windowed room in the
orice seară, într-o cameră cu pereţi din sticlă, în spatele cazinoului, poţi back, you can see superstars such as Daniel Negreanu, Jennifer Har-
vedea vedete precum Daniel Negreanu, Jennifer Harman, Eli Elezra, man, Eli Elezra, David Benyamine, and many other High Stakes Poker
David Benyamine și mulţi alţi jucători profesioniști de poker ce preferă regulars playing poker.
mizele mari. Finally, the Bellagio is also home to a sportsbook, allowing you to
Nu în ultimul rând, Bellagio este și casa pariurilor sportive, oferindu-ţi bet on the races or on any sporting events that might be coming up.
posibilitatea să pariezi pe orice cursă sau eveniment sportiv pe care ţi-l
dorești.

NR. 4 CASINO INSIDE 17


Ruleta, un joc în roșu și negru
Jocul a fost considerat pentru multă vreme regele jocurilor de cazino, pentru
că poartă cu el o aură de eleganță și sofisticare. Imaginea bilei ce se învârte
contrar acelor de ceasornic confruntată cu mișcarea inversă a roții este
fermecătoare, aruncând o vrajă asupra clienților din cazinouri, timp de secole.

Roulette, a game in red and black


The game has been considered long time the king of casino games. That is
because it carries an aura of elegance and sophistication. The image of a
counterclockwise-rolling ball within a clockwise-spinning wheel is
mesmerizing, and has cast a spell on casino clients for centuries.
18 CASINO INSIDE NR. 4
PREZENTARE
Scopul jocului de ruletă, originar din Franţa, este de a alege un număr
câștigător care va apărea pe roata de ruletă. Se poate paria și pe com-
binaţii de numere , pe culoare sau chiar și pe paritatea numărului. Nu
este însă așa de ușor precum pare. Există două versiuni diferite ale roţii
de ruletă. Roata europeană are 37 de numere, de la 0 la 36. Avantajul
casei este 2.63. Roata americană are 38 de numere, pentru că există și
un 0 dublat (00), care mărește avantajul casei la 5.26 %. Formatul mo-
dern pe care îl găsim astăzi în cazinouri datează din 1842. Formatul
mesei de ruletă are două zone în care se poate paria. Partea din interior
conţine numerele inscripţionate. Partea din exterior are arii delimitate în
coloane, pentru roșu/negru și par/impar, cât și pentru diverse combina-
ţii de numere. Numerele din interior sunt dispuse în 12 rânduri de câte
trei numere, formând trei coloane verticale. 0 și 00 sunt poziţionate
deasupra coloanelor. Fiecare masă de ruletă permite un pariu minim și
unul maxim. Nu se pot combina un pariu pe interior și unul pe exterior
pentru a îndeplini pariul minim. Astfel, dacă pariul minim este de 5$, tre-
buie să pariezi 5$ fie pe partea interioară, fie pe cea exterioară; nu poţi
paria 3$ pe interior și 2$ pe exterior. Banii de la masa de ruletă nu se
pot încasa la ghișeul tip caserie. Există mai multe variante de pariuri pe
partea interioară pe care le puteţi face. Puteţi fie să pariaţi direct pe un
număr, fie să plasaţi jetoanele pe delimitarea dintre numere, alegând o The object of Roulette, the game originated in France, is to pick
combinaţie între cele două. Câștigurile se prezintă astfel: the winning number that will appear on the Roulette wheel. You can
PARIURI DE INTERIOR also bet combinations of numbers or choose the color or whether it is
Pariul Straight Up este pentru un singur număr. Plătește o cotă de odd or even. It is not as easy as it seems. There are two different rou-
35 la 1. Split Bet este un pariu pe două numere și plătește o cotă de lette wheels. The European wheel has 37 slots numbered 0-36. The
17 la 1. Street bets sau line bets plătesc o cotă de 11 la 1. Pariurile house edge is 2.63. The American wheel has 38 numbers because
Corner sau Quad plătesc o cotă de 8 la 1. Basket bet este un pariu de the added a double zero (00). The addition of the extra number incre-
5 numere pe 0-00 și pe 1-2-3, care are o cotă de 6 la 1. La masa cu ases the house edge to 5.26 percent. The modern day layout we find
dublu 0, are o probabilitate de 7.89 % să fie cel mai slab pariu în jocul in the casino dates back to 1842. Roulette layouts have two betting
de ruletă. Pariul Double Street Bet este pe 6 numere și întoarce 5 la 1. areas. The inside betting area contains the individual numbers on the
PARIUIRI DE EXTERIOR layout. The outside betting area has boxes for the columns, red/black
Pariurile de exterior sunt reprezentate de orice pariu făcut în căsuţele and odd/even and different groups of numbers. The numbers on the
ce încadrează numerele. Roșu Negru Par și Impar sunt pariuri de inside are arranged in 12 rows of three numbers making three verti-
aceeași cotă. Pariurile Dozens se fac pe 12 numere consecutive. Poţi cal columns. The 0 and 00 are at the top of the columns. Each rou-
pune bani în ariile care au înscrise numerele 1-12, 13-24 sau 25-36. lette table has a minimum and maximum bet. You can’t combine your
Aceste pariuri întorc 2 la 1. Dacă însă bila se oprește pe 0 sau pe 00, inside and outside bets to meet the table minimum. If the minimum
pierzi. În loc de 12 numere consecutive, se poate paria în una dintre cele bet is five dollars you have to bet $5 on the inside and $5 on the out-
trei coloane verticale. Aceste pariuri au de asemenea o cotă de 2 la 1. side. You can’t bet $3 inside and $2 outside. You cannot cash in the
PONTURI DE JOC roulette table chips at the cage. There are several inside bets that
Jocul de ruletă are un avantaj mare pentru casă, dar dacă joci pe în- you can make. You can bet a number straight up or straddle the line
treaga masă, vei prinde în jur de 30 de rotaţii pe oră, ceea ce between numbers to select a combination of numbers. The payouts
micșorează timpul în care banii tăi sunt expuși avantajului. Dacă numă- are as follows:
rul pe care vrei să pariezi este luat de altcineva, poţi pune și tu jetoane, INSIDE BETS
peste ale celuilalt. Acesta este și motivul pentru care fiecare jucător are Straight Up bet is a wager on a single number. It pays 35 to 1. Split
jetoane de altă culoare. Pariuri se pot face și după ce dealerul a dat Bet is a wager on two numbers and it pays 17 to 1. Street bets or li-
drumul bilei. Dealerul vă va anunţa când să vă opriţi. Pe măsură ce bila ne bet and it pays 11 to 1. Corner bet or Quad bet pays 8 to 1.
pierde din viteză, dealerul va flutura mâna și va striga „Pariurile nu mai Basket bet is a five number bet on zero – double zero and num-
sunt permise”. bers-1-2-3 which pays 6 to 1. On the double zero wheel it has a hou-
se edge of 7.89 percent making it the worst bet in Rou-
lette. Double Street bet is a wager on six numbers and
pays 5 to 1.
OUTSIDE BETS
The outside bets are any of the bets made in the boxes
surrounding the numbers. Red Black Odd and Even are all
even money bets. Dozens bet are made on the 12 conse-
cutive numbers. You place your wager in the boxes mar-
ked 1-12, 13-24 or 25-36. These bets pay 2 to 1. If the
zero or double zero comes up you lose. Column bets are
also 12 number bets. Instead of 12 consecutive numbers
they consist of the numbers in one of the three vertical
columns. These bets pay 2 to 1 as well.
PLAYING TIPS
Roulette has a high house edge but if you play at a full
table you will only get about 30 spins an hour which
slows down the time your money is exposed to the house
edge. If the number you want to bet is already covered
with chips, it is permissible to stack you chips on top of
the other chips. This is another reason why each player
has their own color chips. You are allowed to place bets
after the dealer spins the ball. The dealer will tell you
when to stop. As the ball slows down the dealer will wave
his hand over the table and call out “No More Bets.”

NR. 4 CASINO INSIDE 19


CRP 2

CAMPIONATULUI ROMÂN DE POKER, EDIŢIA A II-A


THE ROMANIAN POKER CHAMPIONSHIP, SECOND EDITION
În perioada 2-6 mai 2010, Federaţia Sportivă Naţională de Poker a Between 2nd and 6th of May 2010, the National Sports Federation of
organizat cea de a doua ediţie a Campionatului Român de Poker (CRP) Poker organized the second edition of the Romanian Poker Championship
la hotelul Radisson Blu. Împreună cu sponsorul PokerStars.net, Federa- (RPC) at Radisson Blu Hotel. Together with the official sponsor Poker-
ţia a oferit jucătorilor şi spectatorilor prezenţi la turneu 5 zile de poker stars.net, the Federation offered a 5 days poker tournament of the hi-
de maximă calitate. Printre numele mari participante la turneu au fost ghest quality for all the players and viewers present at the event. Among
jucătorii PokerStars TeamPro Marcin Horecki şi Elena Ichim, precum şi the big names of the gaming world who participated were the TeamPro
cei mai cunoscuţi jucători români: Liviu Ignat, Toni Judeţ, Mihai Manole, PokerStars players Marcin Horecki and Elena Ichim, as well as some of the
Alain Medeşan, Cristian Dragomir, Ciprian Hrişcă, Dan Murariu şi mulţi most known Romanian players: Liviu Ignat, Toni Judeţ, Mihai Manole, Ala-
alţii. in Medeşan, Cristian Dragomir, Ciprian Hrişcă, Dan Murariu and many
others.
CRP a debutat cu două turnee satelit, iar în ziua următoare a început
campionatul propriu-zis cu Main Event Day 1A şi Side Event-ul Turbo. RPC started with two satellite tournaments, followed by the actual
În cea de a treia zi a turneului, aşa cum era de aşteptat, cei mai buni ju- championship with Main Event Day 1A and the Turbo Side Event. In the
cători şi-au etalat cele mai bune cărţi, astfel că Elena Ichim a terminat third day of the tournament, as it was to be expected, the best players
ziua cu cca. 100.000 de chips-uri, iar Mihai Manole, Alain Medeşan şi showed their best cards. In this way, Elena Ichim ended the day with aro-
Ferdi Ciorabai au mers către ziua a doua a Main Eventului, când Ciucă und 100.000 chips, whereas Mihai Manole, Alain Medeşan and Ferdi Cio-
Ştefan a devenit chipleaderul turneului cu 490.000 de jetoane. Ultima rabai aimed for the second day of the Main Event, when Ciucă Ştefan be-
zi a evenimentului a fost şi cea mai incitantă, tensiunea de la masa fi- came the chip leader of the tournament, with 490.000 chips. The last day
nală a făcut ca primul eliminat dintre favoriţi să fie Ciorabai Ferdi care a was the most exciting one, as the pressure on the table the first eliminati-
pierdut potul împotriva lui Mihai Niste. on out of the favorites, Ciorabai Ferdi, who lost in favor of Mihai Niste.

Bătălia pentru locul 1 s-a dat între Ştefan Ciucă şi Mihai Niste. Cei doi The first place battle was disputed between Ştefan Ciucă and Mihai

NR. 4 CASINO INSIDE 21


Niste. The two were all-in on
the K-10-J flop; Ciucă had a
small pair with A-10, whereas
Niste had Q-J. The flush trans-
formed Niste into the new RPC
champion and the big winner
of 232.500 Lei. 112 participants
were present to this edition
and the organizers promised
they will offer more entertain-
ment for the future event.

CIPRIAN CÂRSTEA- the


president of the National
Sports Federation of Poker
What is your opinion and
that of the Federation, re-
garding the way things de-
veloped on this edition of
RPC 2010?
From our point of view, it re-
presents a real success and we
expect more and more partici-
pants in the future. If the Fede-
ration had existed earlier and
many more game rooms had
been all around the country, ob-
viously the number of submis-
sions and of participants would
have been greater.

Taking into account the


past editions, how did you
find the Romanian poker
players?
The professional Romanian
players grown in experience
s-au aflat pe all-in pe flopul K-10-J, Ciucă având o perche mică A-10 şi from one event to another, especially that many of them prepare them-
Niste Q-J. Pe turn s-a impus chinta lui Niste, devenind, astfel, campio- selves in other tournaments abroad. They should also play more here,
nul CRP ediţia a doua şi, totodată, câştigătorul marelui premiu de but unfortunately, they don’t have the necessary conditions.
232.500 lei. La această ediţie au luat parte 112 participanţi, organizato-
rii promiţând pentru ediţiile viitoare mai mult spectacol. What are the plans of the Federation in this regard?
On a short term, we want to promote the game on a national level, so
CIPRIAN CÂRSTEA - preşedintele Federaţiei Sportive Naţio- that in 2011, when we are to have part of the game rooms established,
nale de Poker to be able to organize the RPC quarterly. During this interval, many qua-
Cum apreciaţi că s-a desfăşurat din punct de vedere al insti- lifiers can be organized, which would ensure a high participation.
tuţiei pe care o reprezentaţi această ediţie a CRP din 2010? Moreover, taking into consideration the fact that recently, poker was
Din punctul nostru de vedere aceasta a reprezentat un succes şi pe recognized as a mind sport, the International Poker Federation became
viitor ne aşteptăm să avem din ce în ce mai mulţi participanţi. Dacă ar fi a member of the International Mind Sport Association (IMSA), so we will
existat de mai demult Federaţia şi s-ar fi constituit cluburi în toată ţara have to adapt to the new requirements. Until then however, we are still
unde să se joace poker ar fi fost mai multe persoane înscrise la acest under the monitor of the Ministry for Regional Development and Tou-
turneu şi, evident, participarea ar fi fost mai numeroasă. rism; in three years however, we will transform from the National
Sports Federation of Poker into The Romanian Poker Federation.
Ţinând cont şi de participarea de la ediţiile trecute, cum s-au
prezentat jucătorii români de poker? What can you say about the new legal provisions on the taxes
Jucătorii români profesionişti evoluează de la un eveniment la altul, for gambling?
mai ales că mulţi dintre ei se pregătesc şi la turneele de gen din străi- Poker is a sport, and as any other sport, the income has to be taxed
nătate. Ar trebui să joace şi la noi mai mult, dar, din păcate, nu au unde. by 16 pc, but not more. It is important for us to be supported in our at-
tempts, taking into account the fact that by organizing such champion-
Ce-şi propune pe viitor să facă Federaţia în acest sens? ships and tournaments, we bring more tourists in the country, in spite
Pe termen scurt vrem ca la nivel naţional să promovăm cât mai mult others who try and don’t succeed. Furthermore, by opening new speci-
jocul de poker, urmând ca în 2011, după ce vom avea constituite o parte al gaming rooms, in one year we will create at least 1000 new workpla-
din cluburi, să organizăm Campionatul Român de Poker trimestrial şi în ces.
intervalul acesta în cluburi să se poate juca turnee de calificare ceea ce
ar putea asigura o participare foarte mare. THOMAS LAMATSCH - Tournament Director PokerStars
De asemenea, având în vedere şi faptul că, recent, pokerul a fost re- What PokerStars thinks about this event?
cunoscut drept sport al minţii şi astfel International Federation of Po- Well, in the beginning it was rather disappointing because of the
ker a devenit membru al Intenational Mind Sport Association (IMSA), number of players. I think the timing was not good, as the tournament
ne vom alinia la noile cerinţe. Dar, până atunci, suntem încă în perioada started around 12 o’clock on Monday and Tuesday, and many players
de monitorizare a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, might have been working. However, in the end it was very satisfying
când, după trei ani, din Federaţia Sportivă Naţională de Poker vom de- and the final table made a nice show. It is until now, one of the best to-
veni Federaţia Română de Poker. urnaments Romania has ever seen.

22 CASINO INSIDE NR. 4


CRP 2
Cum comentaţi reglementările juridice privind impozitarea On the whole, it went out good and the casino managed to offer a lot
jocurilor de noroc? of good dealers.
Pokerul este un sport şi, ca orice sport, veniturile obţinute trebuie
impozitate cu 16 procente, dar nu mai mult. Important ar fi să fim şi Do you think that the Romanian players were better than last
susţinuţi în demersurile noastre ţinând cont de faptul că prin organiza- year?
rea unor astfel de campionate şi turnee aducem şi mulţi turişti în Ro- In my opinion, one could have observed that the players were more
mânia, ceea ce alte activităţi nu reuşesc. Totodată, prin deschiderea experienced, they are not beginners anymore. However, any country
cluburilor speciale de joc, într-un an, vom creea cel puţin 1000 de noi has players who think that after one or two years of play, they know
locuri de muncă. the rules and can be very good poker players. If we take Ştefan for
example, he is a good player, experienced but he made terrible bets. At
THOMAS LAMATSCH - Tournament Director PokerStars first they might seem as small mistakes, but in the end, if he hadn’t had
Care este părerea PokerStars despre acest eveniment? push it and raised too much, he would have had a better chance.
Ei bine, la început a fost mai degrabă dezamăgitoare din cauza nu- Lately, I can see many students and young people who start playing
mărului de jucători. Cred că momentul nu a fost ales tocmai bine, având poker, so I believe the things go in the right direction, but a lot of educa-
în vedere că turneul a început în jurul orei 12, luni şi marţi, când mulţi tion and understanding is necessary. People here are not used to tough
jucători probabil că lucrau. Cu toate acestea, în cele din urmă, totul a ruling and we had some problems with few players who kept asking
ieşit foarte bine şi la masa finală a fost un spectacol frumos. Este până why some things happen. It is all about being informed and educate the
acum, unul dintre cele mai bune turnee din România. Per ansamblu, a players concerning this sport.
ieşit bine şi am avut dealeri foarte buni oferiţi de cazino.
What is the future plan for other tournaments participation?
Credeţi că jucătorii români şi-au îmbunătăţit strategia faţă de There are some tournaments currently in plan, on the Federation’s
anul trecut? side, but it is not completely decided yet. The Federation wants for sure
În opinia mea, s-a putut observa că jucătorii erau mai experimentaţi, to organize more tournaments, but PokerStars need to keep a track and
nu mai erau începători. Cu toate acestea, orice ţară are jucători ce cred analyze. We will see what the future brings.
că, după unul sau doi ani de joc, cunosc toate regulile şi cred că sunt
foarte buni. Dacă îl luăm ca exemplu pe Ştefan Ciucă, el este un jucător How do you find the Romanian gaming market?
bun, cu experienţă, dar a făcut câteva pariuri foarte slabe. La început, In countries like Romania, the difference between the high class and
ele ar putea părea greşeli mici, dar, la final, ar fi avut o şansă mai bună low and middle classes is very big, and young people see a chance of
dacă nu ar fi ”întins coarda”. making money through poker. One can start to play poker with only 10
În ultima vreme, văd mulţi studenţi şi tineri care încep să joace po- or 20 Euro and reach a high amount. That is why I believe it is very suc-
ker, aşa că sunt de părere că lucrurile merg în direcţia cea bună, dar es- cessful here, because the dream of having more pushes the market to
te necesară o educaţie şi o înţelegere adecvată. Oamenii de aici nu sunt grow. In other countries like Germany or Austria, the game is success-
obişnuiţi cu regulile dure şi am avut câteva probleme cu jucătorii care fully as well, but the situation is different, financially speaking. Poker is
tot întrebau de ce se întâmplă anumite lucruri. Totul se rezumă la edu- a mind game and its development seems to be on the right track in Ro-
caţie şi la a informa jucătorii în legătură cu acest sport. mania. If people realize that is not only a game of luck, but a game of
skill then they will win.
Care sunt planurile pen-
tru alte viitoare turnee?
Există câteva turnee planifi-
cate de către Federaţie, dar nu
e nimic decis încă. Federaţia
vrea, desigur, să organizeze
mai multe turnee, însă Poker-
Stars trebuie sa ţină o evidenţă
şi să analizeze. Vom vedea ce
va fi pe viitor.

Cum vedeţi piaţa româ-


nească de gaming?
În ţări ca România, diferenţa
între clasa socială înaltă, cea de
mijloc şi de jos este foarte ma-
re, iar tinerii văd în poker o
şansă de a face bani. Poţi înce-
pe să joci poker cu doar 10 sau
20 de euro şi să ajungi la o su-
mă mare. De aceea, cred că are
foarte mare succes aici, pentru
că visul de a avea mai multe,
împinge şi piaţa să crească. În
alte ţări, precum Germania sau
Austria, jocul are, de asemenea,
succes, dar situaţia este diferi-
tă din punct de vedere financi-
ar. Pokerul este un joc în care îţi
foloseşti tehnicile mentale şi
dezvoltarea acestora par să fie
pe drumul cel bun în România.
Dacă oamenii îşi dau seama că
nu este doar un joc de noroc, ci
şi un joc de îndemânare, atunci
vor avea de câştigat.

NR. 4 CASINO INSIDE 23


24 CASINO INSIDE NR. 4
DAN DIACONESCU

„Mi-ar plăcea
să văd România
drept un Las Vegas
al Europei!”
Poate fi considerat un idealist, dar stilul
„senzaţional” al omului de televiziune Dan
Diaconescu, proprietarul postului Oglinda TV
(OTV), de a atrage şi mai multă audienţă, îl
determină să găsească tot mai multe
similitudini cu lumea cazinourilor.

“I would like
to see Romania
becoming a Las
Vegas of Europe!”
He’s considered to be an idealist, but the
sensational style of the media man Dan
Diaconescu, the owner of Oglinda TV (OTV),
to attract more audience, determines him
to find more and more similarities
with the casino world.

V-aţi lăsat vreodată prins în Have you ever let yourself


magia gamblingului? caught by the mirage of
Nu, nu sunt un jucător de cazi- gambling?
no, dar am vizitat câteva. Nu prea No, I am not a casino player
am timp pentru că stau tot timpul but I have visited a few. I don’t
în emisie, acolo e „cazinoul” meu. really have time, because I’m al-
De 12 ani fac asta seară de sea- ways on air, the station is my
ră. Plec de la sediul televiziunii “casino”. For 12 years I have be-
OTV la 4.00-5.00 dimineaţa și, la en doing this every night. I leave
ora aceea, cazinourile sunt închi- the OTV station around 4:00-
se deja. 5:00 a.m. By that time, the casi-
nos are already closed.
De-a lungul vieţii și a carie-
rei, totodată, probabil că aţi During your lifetime and
fost pus în situaţia unui jucă- career, you have probably be-
tor de poker. Puteţi spune că en placed in the position of a
aţi căștigat jackpot-ul cel ma- poker player. Could you say
re? that you won the big pot?
Da, cu siguranţă, pentru că, în Yes, for sure, because every
fiecare seară, noi urmărim „extra- night we watch the “tombolas”, if
gerile”, dacă le pot spune așa au- I may call the audience results
dienţelor. Și, în funcţie de rezulta- like this. Taking into account
tul acestora, putem spune că ne these, we can cash in the mo-
încasăm banii. Astfel că, întreaga ney. Therefore, the situation is
situaţie conturează o adevărată just like a lottery. We have also,
loterie. Avem, însă, și noi la fel ca just like some of the casinos,
la cazinouri, anumite siguranţe, several “safety cars”, statistics
numite, în cazul de faţă, statistici with certain guests or stories
cu anumiţi invitaţi sau anumite that we know that attract the

NR. 4 CASINO INSIDE 25


DAN DIACONESCU
subiecte care știm că atrag interesul telespectatori-
lor. Avem și alte subiecte pe care le încercăm în do-
rinţa de a vedea cât de captivante sunt pentru ei, e
precum ai paria pe roșu sau pe negru. Pentru alţi
colegi din media a fost mai ușor pentru că ei doar
au copiat stilul OTV, dar eu mi-am pus mereu între-
barea „ce se va întâmpla a doua zi? „.

Cum percepeţi această industrie în Româ-


nia?
Oh! Aici în România este în permanenţă o proble-
mă. Sunt taxele atât de mari, încât la fiecare pas
sunt închise cazinourile. Am dezbătut astfel de su-
biecte și la mine în emisiune. Dar, pe moment, totul
pare destul de ok, având în vedere că în alte ţări es-
te interzis cu desăvârșire existenţa cazinourilor.

Și, atunci, ce ar trebui făcut pentru a se


schimba ceva în acest sens?
Telespectatorii mei, în general, vor o viaţă mai bu-
nă. Dacă în privinţa acestui subiect cazinourile pot
face ceva, ar fi foarte bine. Alţii le blamează și cer
închiderea lor. Fiecare cu interesele lor. Atâta timp
cât ele își plătesc conștiincios impozitele către stat,
din punctul meu de vedere, ele sunt binevenite. Mi-
ar plăcea să văd România drept un Las Vegas al
Europei! Dacă aș fi la putere cu siguranţă aș lăsa
industria asta a cazinourilor să se dezvolte și abia
apoi să impozitez. Aș face un Rai românesc din
punctul acesta de vedere. Probabil că asta va fi și
mintea de pe urmă a guvernanţilor și vor lăsa mai
libere hăţurile la un moment dat.
interest of the viewers. We also have subjects we put to a test, in or-
Care e perspectiva personală și profesională în următorii ani? der to find out how captivating they might be; it is just like betting on
În mod cert tot în televiziune. Mereu mi-am dorit să fac asta și asta și red or black. It was easy for other co-workers in the media, they just
fac. Am avut și puţin noroc și mai mult ghinion cu închiderea postului în made a replica of the OTV style, but I always have this question in
2002, după care, în cele din urmă, ghinionul s-a transformat în noroc, mind: ”What happens the next day?”
exact ca la cazinou. Voi juca toată viaţa în domeniul acesta. Creând
astfel de premise, sper să ajung numărul 1 în rândul preferinţei tele- How do you perceive this industry in Romania?
spectatorilor, având, totodată, și avantajul vârstei și a experienţei faţă Oh! Here in Romania, there is always a problem. The taxes are so
de competitorii mei. Cel mult în 2012-2013, vreau să cred că OTV-ul high that at every corner you can find a closed casino. I’ve dealt with
va fi lider în rândul televiziunilor. Am luat-o pe un nou drum aici, în ac- some of these matters even in my show. For the moment, everything
tualul sediu. Acum totul depinde de cum vom știi să aducem mai seems to be ok, taking into consideration that in some other coun-
aproape de noi telespectatorii. Până la urma, totul ţine și de bani. Cine tries, they are completely forbidden.
investește mai mult are și cele mai multe beneficii, dar la OTV nu asta
a fost reţeta. Abia de acum OTV a început să pună mai mult accent pe What do you think it should be done to change this?
asta, pentru că, până acum, televiziunea a făcut totul mai din suflet. Generally, my viewers want a better life. Thus, if the casinos can do
something about this, it would be very good. Others dispraise them
and would like to see them shut. Everyone has his/her interest. As
long as they pay their taxes to the state, they are very welcome from
my point of view. I would like to see Romania becoming a Las Vegas
of Europe! If I were in charge, I would for sure leave this industry to
grow and then place the taxes. I would create a Romanian heaven
from this point of view. Probably this will be the point of view of the
governants in a while and they will let them free at one point.

What is the personal and professional prospective for the


next few years?
It is certainly related to television. I’ve always wanted to do this, so
this is what I do. I had a little luck but also bad luck, when the station
was closed in 2002, after which the bad luck lost the first word and
transformed into luck, just like in the casino. I’ll be playing all my life
in this field. By creating this type of premises, I hope to become num-
ber 1 in the preference of the viewers, having at the same time the
age and experience advantage over my competitors. I like to believe
that in 2012-2013 at the most, OTV will be a leader among the TV
stations. I’ve started a new path, here in the current location. Now
everything depends on how we know to bring the viewers closer to
us. In the end, it is all about money. Who invests more has the higher
benefits, but this was not the recipe for OTV. Only now, did we start
to place an emphasis on this, because until now everything was done
with passion.

26 CASINO INSIDE NR. 4


28 CASINO INSIDE NR. 4
SEVKI OZER

NOI NU VINDEM
ALTCEVA DECÂT
ENTERTAINMENT!
Sevki Ozer, Director General al Princess Casino România, foloseşte un mod interesant de a
vedea dincolo de criză, un aspect ce poate fi depăşit, exceptând, totuşi, taxele foarte mari
impuse recent. Asta e ceea ce afectează de fapt industria cazinourilor, în opinia sa.

We don’t sell anything but


entertainment!
Sevki Ozer, General Manager of Princess Casino Romania, used an interesting way of seeing
beyond crisis, an issue which can be overcome, excepting, however, the very high taxes
recently imposed. That’s what really affects the casinos industry, in his opinion.

Povestiţi-ne câteva lucruri despre cum aţi început și unde lu- Tell us a few things about how you started and where you
craţi în prezent... currently work...
Am început acum 26 de ani ca și asistent de sloturi și am progresat I started 26 years ago as a slot attendant and I worked my way up,
încetul cu încetul, trecând prin toate etapele. Am venit în România în passing through every stage. I came in Romania 8 years ago and I
urmă cu 8 ani și am lucrat, mai întâi, pentru Havana Princess Casino. first worked for Havana Princess Casino. For a period of 9 months I
O perioadă de 9 luni am lucrat la Princess Casino în Sofia. Apoi, m-am worked for Princess Casino in Sofia. Then, I went back and worked 4
întors și am lucrat timp de 4 ani la Planet Casino ca și director gene- years at Planet Casino as a General Manager. This is the backgro-
ral. Acestea au fost situaţiile care m-au adus la postul pe care îl deţin und that brought me to the current position I hold, that of General
în prezent, cel de director general al Princess
Casino România. Compania noastră are 29
cazinouri în toată Europa și câteva în Statele
Unite; luna viitoare avem în plan să deschidem
cel mai mare cazino din Europa, în Macedonia.
Avem, de asemenea, în plan să deschidem un
alt cazino în Kirghistan, așa că vom atinge în
curând un număr de 34 de cazinouri pe tot
globul. Cu toate acestea, brandul nostru nu
reprezintă doar cazinouri, ci și lanţuri hoteliere.

Spuneţi-ne mai multe despre Princess


Casino în România...
Avem 3 cazinouri în România, dar din cauza
crizei și a noii legi, am fost forţaţi să folosim
două dintre ele doar ca slot rooms și unul
pentru jocurile live. Chiar și în aceste condiţii,
suntem compania care are cea mai mare re-
prezentare pe piaţă.

Acum că aţi menţionat criza, ce ne pu-


teţi spune despre condiţiile create?
Nu văd criza ca pe ceva important, va trece.
Nu pot însă să trec peste taxele foarte mari
impuse recent. Cred că știţi că în ultimele 6
luni, 5 cazinouri s-au închis și altele sunt pe
punctul să o facă. Sunt ferm convins că dacă
taxele vor rămâne la acest nivel, nu există un
viitor pentru această afacere în România.

NR. 4 CASINO INSIDE 29


SEVKI OZER
Manager of Princess Casino
Romania. Our company has
29 casinos all around Europe
and some in the United Sta-
tes; next month, we plan to
open the biggest casino in Eu-
rope, in Macedonia. We also
have as an objective to open
one more casino in Kyr-
gyzstan, so we will soon reach
a number of 34 casinos worl-
dwide. However, our brand
stands also for hotel chains
and not only for the casinos
themselves.

Tell us more about Prin-


cess Casino in Romania...
We have 3 casinos in Ro-
mania, but because of the cri-
sis and the new law, we were
forced use two casinos only
as slot rooms and keep one
for live games. Even under
these circumstances, we have
the biggest market represen-
tation.

What about the crisis,


now that you have mentio-
ned it?
I don’t regard the crisis as
something important. The cri-
sis will pass. What I cannot
handle are the very high taxes
recently imposed. I think
you’ve heard that in the last 6
months, 5 casinos closed their
gates and more are on the
verge of doing it. I am convin-
ced that if the taxes remain at
this level, there is no future for
the casino business in Roma-
nia. I can give you a good
example. We have three casi-
Pot sa vă dau un exemplu foarte bun. Avem 3 cazinouri și 500 de nos and 500 employees who have families. If we close these three
angajaţi cu familii. Dacă închidem aceste cazinouri, foarte mulţi oa- casinos, many people will be dismissed and left without a job. But
meni vor rămâne fără slujbă. Dar nu este singura problemă asta; în- this is not the only problem; try to think deeper about electricity, rent,
cercaţi să vă gândiţi la electricitate, chirie, aparate, toate aceste pieţe machines, all these markets are going to be affected. Everyone in
vor fi afectate. Toată lumea din industrie gândește așa și este foarte this industry thinks the same way and it is very hard to survive, espe-
greu să supravieţuiești, mai ales pentru cazinourile mici. cially for the small casinos.
Revenind la criză, strategia noastră este să nu restricţionăm nimic. Coming back to the crisis, our strategy is not to cut anything. We
Oferim aceleași servicii, tombolele săptămânale, tot ce are nevoie cli- offer the same services, the weekly tombola, everything the client ne-
entul, pentru că noi nu vindem altceva decât entertainment. Suntem o eds, because we don’t sell anything but entertainment. We are a big
companie mare și ne luptăm pentru 29 de cazinouri, nu doar pentru company and we fight for 29 casinos, not only for one. Besides, the
unul. În plus, criza nu e ceva tangibil, așa că nu o poţi folosi ca expli- crisis is not tangible, so you cannot justify a cut with the crisis. If we
caţie. Dacă reducem ce se oferă la bufet pe motiv de criză, clientul nu reduce the buffet and explain that it is because of the crisis, the cli-
va înţelege și va înceta să mai vină. ent will not understand and will stop coming.

Care sunt hobby-urile dumneavoastră? What are your hobbies?


Hobby-urile mele nu există pentru moment, pentru că nu am mult My hobbies are inexistent at the moment, as I don’t have too much
timp liber. Totuși, îmi place foarte mult fotbalul, cel turcesc în mod time to spare. However, I very much like football, Turkish football
special, și pescuitul. Am tot ceea ce este necesar însă nu am timp sa especially and fishing. I have everything I need but didn’t find the ti-
le fac. Dar nu vreau să ma plâng. Iubesc ceea ce fac! me to do it. But I don’t want to complain. I absolutely love this job!

Care este părerea despre România după 8 ani aici? What is your opinion about Romania after 8 years?
Îmi place ţara asta foarte mult. Este foarte frumoasă și sigură com- I like this country very much. It is very beautiful and very safe, com-
parativ cu alte ţări. Poţi să te simţi în siguranţă în casa ta. pared to other countries. You can feel safe in your house.
În plus oamenii sunt foarte drăguţi și forţa de muncă este mai iefti- Moreover the people are very nice and the workforce is cheaper
nă ca în alte părtţi. Chiar și costurile sunt mai mici. Îmi place în Româ- than in other places. The other costs are also lower. I like Romania
nia, nu aș vrea să schimb ţara. Semănaţi foarte mult cu oamenii din and I wouldn’t change the country. You are very much alike Turkish
Turcia, sunteţi calzi. people, you are warm.

30 CASINO INSIDE NR. 4


Noul Sistem de JACKPOT ALCHEMIC
FUSION, creat de Casino Technology,
montat la VIVA Slot Room
The new system of JACKPOT ALCHEMIC FUSION from VIVA
Slot Room, created by Casino Technology
CASINO TECHNOLOGY
Noul sistem de JACKPOT AL-
CHEMIC FUSION, cu jackpot
de tip Mystery Progressive și
patru niveluri independente s-a
instalat confortabil la Viva Slot
Room și își delectează clienţii.
La acest sistem se pot conecta
cu ușurinţă și alte aparate care
suportă protocolul SAS Bonu-
sing, de exemplu cele produse
de Novomatic, Atronic, Aristo-
crat, IGT ș.a. Este un sistem
foarte flexibil și ușor de configu-
rat în ce privește limitele de
jackpot, de câștig, valori de bază
de la care să se înceapă după
ce jackpotul a fost câștigat. Du-
pă introducerea setărilor pe
aplicaţii, sistemul calculează
imediat toate informaţiile nece-
sare operatorului.
Toate nivelurile pot fi setate
astfel încât dacă jucătorul
câștigă unul din nivelele jackpo-
tului, el poate decide dacă va ju-
ca în continuare suma primită
sau va cere sa i se plătească, fi-
ind în acest caz contorizată în
contorul de Total Out al mașinii.
Tot aici, la VIVA Slot Room, au
fost montate și noile jocuri GA-
MOPOLIS 2, 3 și 4.

The new system of JACKPOT


ALCHEMIC FUSION with Mys-
tery Progressive jackpot and fo-
ur independent levels, comfor-
tably took its desired place in
VIVA Slot Room as to delight
the clients. Other machines
which are compatible with the
SAS Bonusing protocol can ea-
sily connect to this system as
well, for example Novomatic,
Atronic, Aristocrat, IGT etc. It is
a very flexible system and easy
to be configured in what con-
cerns the jackpot limits. After
introducing the requirements
for the applications, the system
can immediately compute every
piece of information needed by
the operator.
All the levels can be set as to
leave at the decision of the pla-
yer who wins one of the levels,
if he wants to continue playing
with the amount received or to
cash in the money; in this case
this will be recorded by the To-
tal Out counter of the hand.
Here, in VIVA Slot Room, you
can also find the new installed
games GAMOPOLIS 2, 3 and 4.

NR. 4 CASINO INSIDE 33


Soluţia completă Videobet
pentru sectorul de gaming
Videobet’s complete solution
for the gaming floor
Videobet
Videobet este o filială deţinută de Playtech, o companie Videobet is a wholly owned subsidiary of Playtech, a for-
de software cu viziune futuristă, ce oferă o valoare adău- ward thinking software company which offers exciting and
gată incitantă şi inovatoare pentru operatorii de gaming. innovative value added solutions for land-based gaming
Cu birouri în Estonia, Bulgaria şi Israel, Videobet deserveş- operators. With offices located in Estonia, Bulgaria, and Is-
te cazinoul tradiţional, sălile de sloturi, bingo, VLT/Class II rael, Videobet serves the traditional casino, slot hall/arca-
şi pieţele de loterie, fiind dedicat să dezvolte sisteme de de, bingo, VLT/Class II and lottery markets and is dedicated
gaming de ultimă oră şi jocuri de cea mai înaltă clasă la ni- to developing cutting-edge gaming systems and world
vel mondial. Platforma de gaming Videobet (VGP) este class game content. The Videobet Gaming Platform (VGP) is
fundaţia arhitecturală pentru toate produsele de gaming the foundation architecture for all Videobet gaming pro-
Videobet, şi cuprinde servere, terminale de joc, monitori- ducts and encompasses all server, game terminal, monito-
zare şi software de control. Ultima apariţie în gaming cu ring and control software. The latest advent in server-sup-
suport de server, platforma Videobet le permite operatori- ported gaming, Videobet’s cross platform system helps
lor să îşi păstreze jucătorii favoriţi, oferindu-le posibilităţi operators keep their favourite players onboard by offering
continue de a juca, fie acasă, pe mobil sau pe echipamente- them one account with continuous play on their favourite
le specializate. games at home, on their mobile or on land-based gaming
machines.
BLING Multi-Game şi BLING Reload
Multigamerul BLING™ are cea mai inovatoare tehnologie din jocurile BLING Multi-Game and BLING Reload
pe suport de server. Fiecare multigamer BLING™ poate fi configurat să The BLING™ multi-game features the most innovative technology in
opereze independent, poate fi conectat la sistemele de control şi moni- server-supported gaming. Each BLING™ multi-game can be configu-
torizare deja existente şi poate fi upgradat pentru a oferi funcţionalitate red to operate independently, connect to existing monitoring and con-
completă în momentul folosirii combinate cu componentele Videobet trol systems or be upgraded to offer full server-supported and server-
EDGE™. Gama de jocuri BLING™ are o varietate de jocuri, cu grafice şi based functionality when teamed with the Videobet EDGE™ range of
sunet de ultimă tehnologie, începând cu mese de joc pentru ruletă şi system components. The BLING™ games library features a wide varie-
Blackjack, până la Video Poker, sloturi vi-
deo, sloturi progresive, Arcade şi Bingo.
Programul BLING™ Reload™ a fost creat
pentru a oferi un proces de conversie uşor
şi flexibil, adaptând echipamentele de joc
deja existente pentru a fi compatibile cu pa-
chetul de jocuri BLING™. Procesul de con-
versie înseamnă transmiterea unui terminal
tip mostră către Videobet pentru evaluare şi
testare de către inginerii de hardware şi sof-
tware.

WinAJackpot™
Având acces la reţeaua online Playtech
WinAJackpot™, Videobet oferă jackpoturi
progresive. Fiecare echipament de gaming
BLING™ bazat pe server are posibilitatea de
a se conecta la reţeaua WinAJackpot™, un-
de operatorii tradiţionali participă online cu
jucătorii, pentru premiile de milioane de do-
lari.

EDGE™ Jackpots, Turnee şi Videobet


EDGE™
Noul jackpot misterios al Videobet, “Hit
the Bank”, înfăţişează tema unui jaf armat şi
este disponibil în multiple configuraţii de
premii cu jackpoturi ce pot fi câştigate rapid.
“Hit the Bank” poate fi conectat la toate
echipamentele de gaming Videobet şi echi-
pamentele SAS compatibile.
Noul lansat EDGETM tournaments se
prezintă cu un sistem de management com-
plet automatizat şi configurabil pentru tur-
nee pe toate echipamentele oferite de Vide-
obet BLING™ şi VLT. Turneele pot fi
configurate pentru un singur eveniment sau
pentru evenimente de anvergură regională
sau naţională.
Videobet EDGE™ este următorul pas în
evoluţia managementului de cazino. Împreu-
nă cu multigamerul BLING™, EDGE™ oferă
o singură soluţie pentru operatori - creşte-
rea veniturilor. Severul cu control în timp re-
al şi venituri în timp real permite un control
complet pentru operaţiunile tradiţionale, păs-
trând funcţionalitatea produselor de back
office marca Videobet. Casieria EDGE™ ofe-

NR. 4 CASINO INSIDE 35


Videobet

ră suport de bonuri fără numerar, vouchere prepaid şi sisteme complete ty of game content, delivering cutting edge graphics and sound, from
de cont pe bază de numerar. table games such as Roulette and Blackjack to Video Poker, Video
Slots, Progressive Slots, Arcade and Bingo. BLING™ game packages
Jupiter+™ Cabinet are available in three configurations: BLING™ 1, BLING™ 5, BLING™
Designul robust, dar elegant îl face potrivit pentru orice tip de sector, 10.
fie că vorbim de cazinoul tradiţional sau de sălile de sloturi şi bingo. The BLING™ Reload™ program has been designed to provide a fle-
Această tehnologie hardware are o performanţă uimitoare, permiţându-i xible and easy conversion process, adapting existing gaming cabinets
echipei Videobet să-şi demonstreze inovativitatea în ceea ce priveşte to support the BLING™ games package. The conversion process con-
conţinutul jocurilor. sists of a sample terminal being sent to Videobet for testing and evalu-
Fondat în 2004, Videobet se concentreză, de asemenea, şi pe Loterii ation by Videobet hardware and software engineers.
şi gaming tip Kiosk. Compania oferă soluţii de arhitecură deschisă pen-
tru Loterie şi Kiosk, ţintită către o varietate de sectoare de piaţă printre WinAJackpot™
care Serviciile Guvernamentale, Loterii, Kiosk şi Procesare de plăţi-Vi- With access to the Playtech online WinAJackpot™ network, Video-
deobet oferă o platformă de acces securizată pentru multiple servicii bet offers lucrative progressive jackpots. Each server-based BLING™
guvernamentale. Singura soluţie Kiosk Terminal permite multe servicii şi gaming machine has the ability to connect to the WinAJackpot™ ne-
funcţii în acelaşi hardware. twork where land based players participate with online players for mul-
timillion dollar prizes.

EDGE™ Jackpots, Tournaments and Videobet EDGE™


Videobet’s new In-Venue, multilevel mystery jackpot “Hit the Bank”,
features a bank robbery theme and is available in multiple prize confi-
gurations featuring rapid jackpot hits. “Hit the Bank” can be connected
to all Videobet gaming machines and SAS compatible gaming machi-
nes.
Videobet’s newly launched EDGETM tournaments features fully
configurable and automatic management for tournaments on all Vide-
obet BLING™ and VLT based offerings. Tournaments can be configu-
red for single venue operations, regional and or national level use.
Videobet EDGE™ is the next step in the evolution of casino mana-
gement. Coupled with the BLING™ multi-game terminal, EDGE™ provi-
des a single solution for the operator to increase revenue. Real Time
Control, Real Time Revenue Boost Videobet EDGE™ Floor Server al-
lows full gaming floor control, retaining functionality from the existing
Videobet back office products. EDGE™ Cashier offers support for ca-
shless vouchers, prepaid vouchers and full account-based cash syste-
ms.

Jupiter+™ Cabinet
Its elegant yet robust design is suitable for all markets: traditional
casino, street and bingo halls. This proven hardware technology deli-
vers outstanding performance, allowing Videobet to demonstrate its
innovative game content.

Videobet spin-off founded in 2004 is focusing also on land based


Lottery, Kiosk gaming. The company offers open architecture Lottery
and Kiosk solutions for a wide range of market sectors including: Go-
vernment Services, Lottery, Kiosk, Gaming, and Payment Processing
– Videobet provide a secure gateway / portal for multiple government
services. The single Kiosk Terminal Solution allows many services and
functions on the same hardware.

36 CASINO INSIDE NR. 4


CVO Ultra Classic Electra Glide
Întocmai stilul Harley Davidson

CVO Ultra Classic Electra Glide


So Harley-Davidson’s style
Harley-Davidson plănuiește ca în anul 2010 să produca 999 Harley-Davidson only plans to build 999 CVO Ultra Classic
CVO Ultra Classic Electra Glide, fiecare cu un preţ de pornire de Electra Glide in 2010, each with a base price of $36,499, which
36.499$, ceea ce transformă modelul în cel mai scump din în- makes this the most expensive model in Harley’s entire line-up
treaga linie de producţie din acest an. this year.
În fiecare an, Harley-Davidson răstoarnă „cufărul” catalogului de acce- Every year, Harley-Davidson breaks out the Accessories Catalogue
sorii pentru a-și împodobi câteva dintre cele mai cerute modele cu o ve- to bedeck a few of its most desirable models in a veritable smorgas-
ritabilă mantie de crom, piele și desene neobișnuite. Totuși, pentru anul bord of chrome, leather and outlandish paint schemes. For 2010,
2010, The Motor Company încearcă o abordare mai agresivă pentru though, The Motor Company is taking a darker approach to its hi-
modelul său cel mai de lux, CVO Ultra Classic Electra Glide. CVO Ultra ghest-end model, the CVO Ultra Classic Electra Glide. The CVO Ultra
se prezintă cu un ghidon Road Tech Zūmo 660, Navigator GPS și un also comes with a handlebar-mounted Road Tech Zūmo 660 GPS
sistem de blocare automată, care acum include și un buton de pornire. Navigator and an integrated automatic lock system that now includes
Inima motocicletei este un motor negru-cromat Screamin’ Eagle Twin the ignition knob.
Cam 110 și o transmisie cu 6 trepte Cruise Drive. În afară de „propulso- The bike is powered by a black-and-chrome Screamin’ Eagle Twin
rul” negru, grafica motocicletei este compusă dintr-un design tip flacără Cam 110 engine and a six-speed Cruise Drive transmission. Besides
combinată cu culori Crimson Mist Black/Dark Slate și în jur de alte the black powertrain, the bike has a Crimson Mist Black/Dark Slate

38 CASINO INSIDE NR. 4


TOYS FOR GAMBLERS
Cruise Drive în 6 trepte cu designul negru-cromat ce prezintă o tăie-
tură elicoidală pentru viteza a 5-a.
• Creat special pentru Harley-Davidson de către Gamin, ghidonul Road
Tech Zūmo 660 are un nou format la montare, pentru a permite o pa-
noramă și vizualizare comodă, atât de către pasager, cât și de cătr
șofer, cu un touch screen ușor de folosit, comenzi în partea stângă și
un display luminos de pe care se poate citi ușor chiar și în lumina soa-
relui, fiind rezistent la razele UV.
• Colecţia Gloss Black Rumble cu inserţii pe suportul pentru picioare
atât în partea șoferului, cât și a pasagerului, pe pedalele de frână,
oglinzi, parbriz, cutia de protecţie și mânerele cu încălzire.
• Roţi Contrast Chrome Roulette, de 17 inch în faţă şi 16 inch pe spate.
• Scaune de piele cu sistem de încălzire şi inserţii printate.
• Spătar din piele pentru pasager şi suport lombar reglabil, cu inserţii
printate.
• Paletă de culori customizată Crimson Mist Black/Dark Slate cu format
grafic tip flacără.

and Flame graphics base color, and about 185 other black parts,
components and accessories. Other features include Contrast Chro-
me Roulette wheels, the Rumble Collection featuring nine Gloss
Black accessories from mirrors to saddlebag latch covers, black engi-
ne and saddlebag guards, and Diamond Black gauge faces.
Harley says the CVO Ultra presents a lower profile up front with a
6.5-inch smoked windshield and adds premium Touring features like
an anti-lock braking system (ABS), LED saddlebag lights, Electronic
Sequential Port Fuel Injection (ESPFI), a six-gallon fuel tank, Brembo
brakes and a 160-watt CD/AM/FM/WB/MP3 Advanced Audio Sys-
tem by Harman-Kardon, CB and intercom, and passenger audio with
controls, cruise control, plus standard XM Radio. The CVO Ultra is bu-
ilt on the Touring chassis introduced by Harley-Davidson in 2009, ba-
sed on a single-spar, rigid backbone frame and swing arm specifically
developed to suit the needs of long-haul touring rides.

185 de componente și accesorii de culoare neagră. Alte specificaţii ar The summary of key CVO Ultra Classic Electra Glide features:
fi roţile Contrast Chrome Roulette, accesoriile Rumble Collection ce in- • Screamin’ Eagle black-and-chrome Twin Cam 110 engine rubber-
clud 9 componente Gloss Black, începând de la oglinzi și cutia ce aco- mounted to the frame, rated at 115 ft. lbs. of torque at 3,750 rpm.
peră dispozitivul de blocare, până la motor și alte cutii de protecţie, pre- The six-speed Cruise Drive transmission with black-and-chrome ca-
cum și feţele Diamond Black. se features a helical-cut fifth gear.
Harley crede că CVO Ultra are un profil mai jos în partea din faţă, cu • Developed for Harley-Davidson by Garmin, the Road Tech Zūmo
un parbriz fumuriu de 6,5 inch, la care se adaugă caracteristici premium 660 has a new mounting position for convenient viewing by both
de genul sistemului de anti-blocare la frânat (ABS), semnalizări LED la rider and passenger with a glove-friendly touch screen, left-handed
portbagaj, injecţie electronică secvenţială (ESPFI), un rezervor de 6 litri, controls and a bright, UV-resistant display that’s easy to read in sun-
sistem de frânare Brembo și un sistem audio avansat semnat Harman- light.
Kardon de 160 watt cu CD/AM/FM/WB/MP3. De asemenea, motorul • Gloss Black Rumble Collection featuring rider footboard inserts and
este dotat cu CB și panou de control cu interfon audio pentru pasageri, pans, passenger footboard inserts and pans, shifter pegs, brake pe-
control de navigare plus standardul XM Radio. CVO Ultra este construit dal, highway pegs, mirrors, windshield trim, saddlebag latch covers
pe șasiul Touring introdus de Harley-Davidson în 2009, cu un singur and heated hand grips with end caps.
FOTO HARLEY-DAVIDSON.COM

lonjeron, susţinut de un cadru rigid și un braţ de balans creat special • Contrast Chrome Roulette wheels, 17-inch front and 16-inch rear.
pentru a servi nevoilor unor plimbări turistice pe distanţe lungi. • Suspended, dual control heated leather seat with new perforated
printed insert.
Sumarul specificaţiilor cheie pentru CVO Ultra Classic Electra • Leather passenger backrest with adjustable lumbar support and
Glide: new perforated, leather insert.
• Motor negru-cromat Screamin’ Eagle Twin Cam 110 montat într-un • New custom paint scheme is Crimson Mist Black/Dark Slate with
cadru cauciucat, având 115 Ibs. și cuplu de 3,750 rpm. Transmisia flame graphics.

NR. 4 CASINO INSIDE 39


CRISTIAN DRAGOMIR
ȘI GRAVITAŢIA
JOCULUI DE POKER
DIN JURUL SĂU
CRISTIAN DRAGOMIR
AND THE POKER
GRAVITY AROUND
HIMSELF
Recunoscut drept unul din- Known as one of the best
tre cei mai buni jucători de “Texas Hold’em” players in
poker “Texas hold’em” din Ro- Romania, Cristian Dragomir’s
mânia, și al cărui nume este name is always the point of
mereu adus în discuţie atunci attraction whenever the me-
când vine vorba de faza me- morable phase of confronting
morabilă în care l-a înfruntat Phil Helmuth comes up in a
pe Phil Helmuth, Cristian Dra- discussion. He recognizes hi-
gomir recunoaște că este un mself to be an impulsive a
jucător impulsiv, însă asta player, but that only because
pentru că “pokerul este o me- “poker is a hard job”.
serie grea”.
How did you end up in po-
Cum ai ajuns în lumea po- ker world? What determined
kerului? Ce te-a determinat să you to choose poker as a li-
alegi pokerul ca stil de viaţă? festyle?
Am ajuns să joc poker din în- I started playing poker by ac-
tâmplare, dar sunt convins că mai cident, but I am convinced that
devreme sau mai târziu aș fi sooner or later I would have co-
ajuns să fac asta. Am văzut în po- me to do exactly this. I saw po-
ker o cale de a fenta societatea, ker as a way of playing tricks to
o cale ușoară de a face bani cu the society, an easy way to ma-
mintea; s-a dovedit, ulterior, că ke money using your mind;
nu e deloc asa. Pokerul e o me- however, it turned out not to be
serie grea. so easy. Poker is a hard job.

Când ai început cariera de When did you start your


jucător profesionist și care professional player career
sunt cele mai bune rezultate and what are the best results
pe care le-ai obţinut la turnee- that you have achieved in on-
le de poker live și online? line and live poker?
Joc poker de peste 5 ani, re- I’ve been playing poker for 5
zultatele live le găsiţi pe internet, years now. You can find the live
cele mai importante rezultate on- results on the internet and the
line sunt: de 3 ori 50.000 $ pe most important online results
ipoker, partypoker și pokerstars, are: 3 times winner of 50,000

40 CASINO INSIDE NR. 4


CRISTIAN DRAGOMIR

NR. 4 CASINO INSIDE 41


dollars on ipoker, partypoker
and pokerstars and another
25,000 dollars on poker-
stars. It is not very relevant
however; what is important
is that in online tourna-
ments, I have had a profit of
70K dollars.

How would you descri-


be your gaming style?
Are you an aggressive
player, or a calm and pa-
tient one?
I am an impulsive and not
very disciplined player, a
player of thought. Fortuna-
tely, I am fairly adaptable.

What is the strategy


you use at the game ta-
ble? Are there any impor-
tant differences in the
strategy you choose for a
live and an online poker
game?
The game strategy can-
not be explained in a few
words, but especially in live
games, I try to determine
the entire table to gravitate
around myself. In what con-
cerns online poker, until I
reach the final table I don’t
do anything special, it is a
standard play.

How do you approach


the cash games?
In cash games I am not
that good, so I try not to ma-
ke huge mistakes.

What is your opinion


about the organization of
a world class event like
WPT Bucharest? Do you
think it is beneficial or
worth to be mentioned?
The tournament was very
good, but I would have liked
to see more participants
and this is one fault of the
organizers. I think they sho-
uld have started the satelli-
tes earlier, taking into consi-
deration the high amount of
buy-in. Because I didn’t win
și încă 25.000$ pe pokerstars. Nu e foarte relevant, important e că it, I cannot either say that it was beneficial.
din turneele online am făcut profit anul trecut în jur de 70k $.
Who is the poker player that you regard as the ideal profes-
Cum ţi-ai descrie stilul de joc? Ești un jucător agresiv sau sional player, no matter he is a Romanian or foreign one? Who
unul calm, răbdător? can you identify yourself with?
Sunt un jucător de moral, impulsiv și nu foarte disciplinat. Din ferici- I don’t have an ideal player in my mind, but I can mention Cristian
re, sunt destul de adaptabil. Ţârdea, from whom I can learn a lot.

Care este strategia după care te ghidezi la masa de joc? How much money did you win from poker until now?
Există diferenţe notabile între strategia aleasă pentru un joc live Around 500K dollars .
(turnee) și unul online?
Strategia de joc nu se poate expune în câteva rânduri, dar, pentru What tournaments would you like to participate to, this year?
mine, mai ales la jocurile live, încercarea e de a face masa să gravite- I would like to reach the Vegas WSOP again and snap out of the
ze în jurul meu. Online joc destul de standard până când turneul ajun- bad period I am currently experiencing.

42 CASINO INSIDE NR. 4


CRISTIAN DRAGOMIR
ge în faza finală.

Dar la jocul de cash cum abordezi masa?


La jocul de cash sunt destul de slab, așa că încerc să nu fac greșeli
mari.

Cum apreciezi organizarea unui turneu de poker de nivel


mondial ca cel deja încheiat, WPT BUCUREȘTI? Consideri că
este un lucru benefic, lăudabil sau nu?
Turneul a fost super ok, mi-ar fi plăcut să fie mai mulţi participanţi,
și asta ţine de organizatori, care ar fi trebuit să facă sateliţi cu mai
mult timp înainte, având în vedere că a reprezentat un event cu un
buy-in atât de mare. Având în vedere că nu l-am câștigat, nu pot spu-
ne că a fost benefic.

Care e jucătorul de poker pe care îl consideri idealul de jucă-


tor profesionist, român sau străin, și cu care te poţi identifica?
Nu am niciun ideal de jucător, dar, dintre români, îl pot menţiona pe
Cristian Ţârdea, jucător de la care am lucruri de învăţat.

Câţi bani ai câștigat până acum din poker?


Aproximativ 500 k $.

La ce turnee dorești să participi în acest an?


Aș vrea să ajung din nou în Vegas la WSOP și să îmi revin din pasa
proastă prin care trec.

• $ 10,000 World Championship No Limit Hold’em 39th World Series • $ 10,000 World Championship No Limit Hold’em 39th World Se-
of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas - $ 193,000; ries of Poker (WSOP) 2008, Las Vegas - $ 193,000;
• $ 500 No Limit Hold’em Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas • $ 500 No Limit Hold’em Deep Stack Extravaganza III, Las Vegas
- $ 22,000; - $ 22,000;
• $ 2,000 Pot Limit Hold’em 39th World Series of Poker (WSOP) • $ 2,000 Pot Limit Hold’em 39th World Series of Poker (WSOP)
2008, Las Vegas – $ 4,074; 2008, Las Vegas – $ 4,074;
• No Limit Hold’em - Team Event Pokerstars World Cup of Poker, • No Limit Hold’em - Team Event Pokerstars World Cup of Poker,
Barcelona – $ 16,392; Barcelona – $ 16,392;
• € 500 No Limit Hold’em EPT Grand Final, Monte Carlo - $ 3,521; • € 500 No Limit Hold’em EPT Grand Final, Monte Carlo - $ 3,521;
• Budapest Poker Open Masters, Hungary 2007 – €13,000; • Budapest Poker Open Masters, Hungary 2007 – €13,000;
• Romanian Poker Tour – Cluj, Romania 2007– RON 18,300. • Romanian Poker Tour – Cluj, Romania 2007– RON 18,300.

NR. 4 CASINO INSIDE 43


Din “câmpul” aerian
în cel al pariurilor
În prezent oficial în cadrul Tobet.com, Tomasz Kulakowski este un manager
foarte flexibil care are un mare succes aici, în România, o ţară care devine
un punct de referinţă pe harta internaţională a pariurilor online.

From air field to betting


Now the Tobet.com official, Tomasz Kulakowski is a very adaptable manager who has a great
success, here, in Romania, a country which becomes a reference point on the international map
of online betting.
Care a fost primul contact cu pariurile? How was your first connection with a bet?
A fost o coincidenţă, așa cum se întamplă de multe ori în viaţă. M-am It was a coincidence, as many things happen in life. I joined the com-
alăturat comaniei în urmă cu 7 luni, iar înainte am lucrat pentru 6 ani în pany 7 months ago and before that, I had worked for 6 years in the
industria de aeronautică. 4 din acești 6 ani i-am petrecut în cadrul celei airline industry. Out of these 6 years, 4 were in the largest European
mai mari companii low-cost din Europa, Ryanair, companie pe care am low cost carrier, Ryanair, which I had introduced to 7 European mar-
introdus-o pe 7 pieţe europene (România era una dintre ele). Ceilalţi kets (Romania was among them). The following 2 years I worked in
doi ani i-am petrecut la LOT Polish Airlines, compania naţională a Polo- LOT Polish Airlines, Polish national flag carrier.

46 CASINO INSIDE NR. 4


TOMASZ KULAKOWSKI
One day, I got a call from one of the business directors in the Nordic
Gaming Group, who asked me if I would like to come back to a regio-
nal marketing role, but in a different business. That is how everything
started. We met for a few times, exchanged some opinions about how
the market can be developed, and then I joined the company in Octo-
ber, last year.

Share with us a few details about your betting offer…


We are the only betting company that offers a very local approach to
the business – like a betting option for the third league of football in
Romania. We have a professional and fast responsive Romanian sup-
port.
Moreover, we are fairly unique in our wide betting offer, which is also
unrelated to sports. We have political and celebrity-related alternative
odds and we can also create them upon request. Thus, if a journalist or
any of our customers would like to come up with an idea for an odd for
any event in Romania or outside, we can create it! This happens very
quickly, because we have local compilers and marketing managers
who know the market very well.
In order to get as close as we can to our market – we invest a lot in
these people. This is what also differentiates us, our local approach to
employees.

Do you think that the special bets will be successful here?


I am sure that they will be successful. We have been using them for
a few months now, which proofed that this offer creates a lot of atten-
tion within our existing as well as all potential clients. What is exceptio-
nal about this market is that around 35 per cent of our clients are wo-
men, which may be also attributed to these special bets. Not only the
men are the ones who bet on their favorite football team, but also the
girlfriends and the wives of those people find many interesting odds or
poker and casino games while navigating tobet.com websites. Hence,
we try not only to attract the male target, but also female.

Could you tell us something about the Romanian profile of a


player?
If we talk about the general profile, we need to take into account
that there are many people playing a lot of money every week. But
there are also people who keep it low. It’s just like in the airlines indus-

niei de transport aerian.


Într-una din zile, am primit un telefon de la directorul executiv al Nor-
dic Gaming Group, care m-a întrebat dacă nu aș vrea să revin la cariera
în marketing, însă în alt domeniu. Așa a început totul. Ne-am întâlnit
pentru câteva ori, am schimbat câteva păreri despre posibilităţile de
dezvoltare ale pieţei, după care am început să lucrez în octombrie, anul
trecut.

Împărtășiţi-ne câteva detalii despre oferta de pariuri...


Suntem singura compane de pariuri care oferă o abordare locală
acestei afaceri, cum ar fi opţiunea de a paria în liga a 3-a de fotbal ro-
mânească. Avem un sprijin românesc profesionist care răspunde foarte
repede oricăror cerinţe.
În plus, suntem unici în ceea ce privește oferta de pariuri sportive.
Avem, de asemenea, siteuri cu politicieni și celebrităţi, pe care le putem

NR. 4 CASINO INSIDE 47


crea și la comandă. Astfel, orice jurnalist sau oricare dintre clienţii noștri try: some customers always fly with business class, some with econo-
pot propune idei noi pentru anumite evenimente, idei pe care le trans- mic class. I would say that the typical Romanian keeps it rather at an
formăm în realitate pentru ei. Timpul în care se petrece asta este foarte economic class, the average bet being somewhere around 150 Euro
scurt, pentru că avem manageri de marketing foarte buni și specialiști per month. There are also quite a few players who regularly bet 40-
care cunosc piaţa. 50,000 per month.
Investim foarte mult în acești oameni și în toţi angajaţii noștri, pentru
a fi cât mai aproape de piaţă. Asta ne și diferenţiază, abordarea noastră How many bets are made every day on your website?
locală. I would say that more than a 1,000 and this number is continuously
growing.
Credeţi că pariurile speciale vor avea succes aici?
Sunt sigur că vor avea succes. Le-am și introdus de câteva luni și am What is the most important achievement until now?
putut observa că am câștigat câţiva clienţi noi odată cu ele. Ce este ex- I think that my biggest achievement until now is the fact that Roma-
cepţional la această piaţă este că în jur de 35% din clienţii noștri sunt nia remains our fastest growing market. Poland for example is still a
femei, lucru care este datorat pariurilor speciale. Nu doar bărbaţii sunt bigger market, mostly because the population is higher and we started
cei care pariază pe echipele lor favorite de fotbal, dar și prietenele sau earlier there, but still Romania is the most promising country. This is
soţiile lor pot găsi câteva lucruri interesante în timp ce se uită pe siteuri. what I am mostly proud of. The next goal for me is to maintain the
Astfel, încercăm să atragem nu doar targetul masculin, ci și cel de gen growth level here and to increase it in Hungary and Poland. Also, I wo-
feminin. uld like to introduce the company on some other markets. But it all de-
pends not only on me, but on decisions of the board.
Ne-aţi putea spune câteva ceva despre profilul jucătorului ro-
mân? How can the jackpot be won?
Dacă vorbim despre un profil generalizat, trebuie să luăm în conside- Well, first of all I would like all Romanians invite to our Casino availa-
rare că sunt mulţi oameni care joacă sume mari de bani în fiecare săp- ble at tobet.com! Current jackpot is more than 3 million Euros and it
tămână. Uneori câștigă foarte mult, alteori pierd, dar sunt și oameni ca- can be only one click away from a lucky winner! But first – you have to
re au o limită mai joasă. Este exact ca în industria aeriană: unii zboară try! Without that – there is no chance really to win! In the history of our

48 CASINO INSIDE NR. 4


TOMASZ KULAKOWSKI
tot timpul la clasa business, alţii la cea economică. Cred că românul ti- casino there were players who won even a 4 million jackpot! The most
pic este undeva la clasa economică, jucând în medie 150 euro lunar. recent example is a Hungarian customer who walked away with more
Sunt câţiva care pariază chiar și 40-50.000 în fiecare lună. than 40,000 euros! This guy just spent around 10 euro and his dreams
came true! Why not to repeat it in Romania then?! It is really easy with
Câte pariuri se fac zilnic pe site-ul dumnevoastră? tobet.com!
Cred că undeva peste 1000 și continuă să crească. There is obviously no simple strategy, as what to do in order to win,
but there is a condition that must be fulfilled: you have to try.
Care este cea mai importantă realizare de până acum?
Cred că cea mai mare realizare de până acum este obţinerea celei When there is a World Cup involved, do you prepare some
mai mari creșteri de piaţă, în România. Polonia, spre exemplu, este o special offers?
piaţă mai mare, teoretic pentru că și numărul de locuitori este mai ridi- The difficult thing here, in Romania, is that the national team did not
cat, am început afacerea mai devreme acolo, dar România este cea mai qualify to the World Cup. We are present on 10 European markets, out
promiţătoare ţară în acest sens. Sunt foarte mândru de asta. of which only one qualified – Denmark. I therefore cannot tell you now
Următorul obiectiv este să menţin nivelul de creștere în România și if there are any Romanian special odds to be prepared, or there will be
să îl cresc în Ungaria și Polonia. De asemenea, aș vrea sa introduc only some for Denmark. However, we have Romanian compilers and
compania și pe alte pieţe, dar asta nu ţine de mine, ci de decizia direc- marketing managers full of bright ideas! If we then find out that our
torilor companiei. Romanian customers are particularly keen on a certain team or event,
we will definitely prepare some special odds for them!
Cum poate fi câștigat jackpotul? We are here also very open for all suggestions from our clients or
Mai întâi de toate, îi invit pe toţi românii să joace la cazinoul nostru journalists! I can also assure you that we are going to have the largest
disponibil pe Tobet.com unde jackpotul actual este de peste 3 milioane offer on the market – as usually with odds not only related strictly to
de euro și nu te desparte decât un click până a deveni câștigător. Dar, the score of the game, but thousands of odds that will cover many
mai întâi de toate trebuie să încerci. Altfel, nu ai cum să câștigi. Au fost other events will be available for the World Cup. Also – in live bet mo-
jucători care au câștigat un jackpot de 4 milioane de euro. Cel mai re- de which is also available on tobet.com.
cent exemplu este un client ungur care a plecat acasă cu mai mult de
40.000 euro, doar pariind 10 euro și visul lui a devenit realitate. De ce How would you characterize the online Romanian gaming
să nu se repete experienţa asta și în România?! Chiar e ușor să câștigi market and the prospective strategy?
cu tobet.com! It has a huge potential for growth. The strategy to make it growing
Nu există o strategie simplă pentru a câștiga, însă trebuie îndeplinită by being very local proved to be very successful until today. In 8 mon-
o condiţie: aceea de a încerca. ths we managed to gather 50,000 players. We believe that this num-
ber will double by the end of 2010 and then we will see what are the
Când este perioada unor Cupe Mondiale, pregătiţi anumite further perspectives! We obviously think of a long-term strategy, but
oferte speciale? achieving these short-term goals remains the top priority.
Ce e dificil aici în România, este că echipa naţională nu s-a calificat
la cupa mondială. Suntem prezenţi pe 10 pieţe, dintre care doar una s-a What attracts you to the gambling market?
calificat - Danemarca, așa că nu putem știi sigur dacă pentru români se I think that every person likes to feel something extraordinary when
vor pregăti niște cote speciale sau numai pentru Danemarca. Totuși, în watching a match or any other contest. What betting offers to me are
caz că românii sunt suporteri înfocaţi ai unei echipe, putem face ceva emotions, passion, all these good feelings! I watch a football game
special. completely differently if I bet on that game. People need emotions, so-
Suntem și deschiși la sugestii din partea clienţilor sau jurnaliștilor. În mething to drive them! And this is what they can find in our betting
orice caz, vă pot spune încă de pe acum că vom avea cea mai completă offer, poker, casino and games available on tobet.com.
ofertă de pe piaţă. De obicei nu avem nu-
mai cote legate de scorul meciurilor; mii
de șanse vor fi disponibile pentru Cupa
Mondială, prin pariurile live, disponibile, de
asemenea pe tobet.com.

Cum aţi caracteriza piaţa româneas-


că de gambling și viitorul ei strategic?
Are un potenţial enorm de creștere.
Strategia pentru a o ajuta să crească s-a
dovedit a fi de succes până azi, și anume
adaptarea serviciilor locale. În 8 luni am
reușit să avem 50.000 de jucători. Cre-
dem că acest număr se va dubla până la
sfârșitul lui 2010 și vom vedea apoi ce
rămâne de făcut. Ne vom gândi la o stra-
tegie pe termen lung, dar numai după
atingerea acestor obiective pe termen
scurt.

Ce vă atrage la piaţa de gambling?


Cred că fiecare persoană trebuie mai
întâi să simtă ceva, după ce își satisface
nevoile de bază. Gamblingul îmi oferă
emoţii, pasiune, toate aceste sentimente
bune. Urmăresc un joc de fotbal complet
diferit dacă am un pariu pe acel meci. Oa-
menii au nevoie de partea emoţională care
să îi stimuleze. Și asta este ceea ce pot
găsi în oferta de pariuri, poker, cazino și
jocuri disponibile pe tobet.com.

NR. 4 CASINO INSIDE 49


Top șase “conturi în bancă”
O competiţie acerbă între jucătoare tinere şi mature, clasate în funcţie de câştigurile acumulate
Potrivit pokerpages.com

Top Six Money List


A strong competition between
mature and younger female players,
ranked by overall earnings
According to pokerpages.com

50 CASINO INSIDE NR. 4


TOP 6
Locul I-Kathy Liebert
Câștiguri acumulate de-a lungul vieţii: 5.339.173 $
Kathy Liebert este una dintre liderele dintotdeauna în pokerul profesionist. Ea a câștigat evenimen-
tul 1.500 dolari Hold’em Shoot la World Series of Poker din 2004, cu un cec de 110.180 dolari și s-a
alăturat, astfel, elitei câștigătorilor de brăţări World Series. În afară de două puncte de vârf ale carierei
sale, ea a fost din punct de vedere al câștigurilor în bani la mai mult de 36 de turnee internaţionale de
poker și a acumulat peste 3 milioane dolari în cei 10 ani de joc.
Absolventă a colegiului Marist din Poughkeepsie, NY, cu o diplomă în afaceri și finanţe, Liebert es-
te cunoscută pentru stilul ei de joc rece și incisiv, precum și pentru comportamentul său profesional.
Deși a fost director la Dunn & Bradstreet, ea a spus adio vieţii corporatiste în schimbul celei de joc.
După ce și-a adunat o sumă considerabilă de bani jucând la bursă, Liebert și-a încercat norocul și a
început să joace în sălile din Colorado Rockies, pornind cu Limit Poker de 5 dolari. De-a lungul anilor,
și-a construit o reputaţie de competitor temut și respectat în incredibila lume a turneelor de poker.
Rank 1: Kathy Liebert
Lifetime Winnings: $5,339,173
AKathy Liebert is one of the all time leading female money winners in professional poker. She won
the 1,500 dollars Hold ‚em Shoot Event at the 2004 World Series of Poker, claiming a 110,180 dol-
lars paycheck and joining the elite World Series bracelet winners. In addition to her two career highli-
ghts, she has been in the money at more than three dozen major international poker tournaments and
has amassed more than 3 million dollars tournament winnings in ten years of play.
A graduate of Marist College in Poughkeepsie, NY, with a degree in business and finance, Liebert
is known for her cool, incisive play and her professional demeanor. Once a Dunn & Bradstreet execu-
tive, she „discarded” the corporate world for the world of cards. After building a nest egg playing the
stock market, Liebert took a chance and began playing in the card rooms of the Colorado Rockies,
where she started with $5 Limit Poker. Over the years, she has built up a reputation as a feared and
respected competitor in the extremely challenging world of tournament poker.

Locul 2-Annette Obrestad


Câștiguri acumulate de-a lungul vieţii: 2,746,997 $
O Annette “Annette_15” Obrestad și-a petrecut cea mai mare parte a adolescen-
ţei construindu-și un nume în lumea pokerului online. În timp ce majoritatea fetelor
de seama ei se preocupau doar cu ieșirile în mall, tânăra Annette dovedea că o fată
de 15 ani putea să supravieţuiască pe câmpul virtual, și chiar mai mult decât atât, să
îl domine. Annette a câștigat titlul inaugural la World Series of Poker Europe (WSO-
PE) din 2007. Câștigul a transformat-o pe tânăra de 19 ani atât în cea mai tânără
câștigătoare a unei brăţări WSOP din toate timpurile, cât și în cea care a detronat-o
pe Annie Duke la recordul celui mai mare câștig din istoria feminină, obţinut la un
singur eveniment, cu 1 milion de lire sterline (2.1 milioane dolari). Nu a mai durat
mult până când Annete a pornit în căutarea celei de-a doua victorii, ajungând la ma-
sa finală EPT din 2007 Dublin, la numai două luni de când obţinuse brăţara. Deși a
stat în fruntea clasamentului pentru o mare parte din campionatul EPT Dublin, An-
nette avea să plece dezamăgită, fiind forţată să încheie cu o sumă la care majorita-
tea tinerilor de 19 ani ar visa doar.
Rank 2: Annette Obrestad
Lifetime Winnings: $2,746,997
Annette “Annette_15” Obrestad has spent the better part of her teenage years making a name for herself in the world of online poker. While
most girls in her class were worrying about rides to the mall, young Annette was proving that a 15 year-old girl could not only survive on the virtual
felt, but she could dominate. Annette captured the inaugural Main Event title at the World Series of Poker Europe 2007 (WSOPE). Not only did the
win make the 19 year-old the youngest WSOP bracelet winner of all time, but the £1 million-sterling (2.1 million dollars) prize helped to dethrone
Annie Duke as record holder of the largest single-event payout to a female poker player in history. It wasn’t long before Annette was in the hunt
for her second major victory, as she found herself at the final table of the 2007 PokerStars European Poker Tour (EPT) Dublin event, just two
months after being fitted for a bracelet. After remaining at the top of the leader board for large portions of the EPT Dublin Championship, Annette
would leave disappointed, forced to settle for a runner-up finish that most 19 year-olds would die for.

Locul 3 - Vanessa Rousso


Câștiguri acumulate de-a lungul vieţii: 2,517,592 $
Cu dublă cetăţenie în Franţa și Anglia, Vanessa Rousso este o jucătoare profesionistă de
poker și, în prezent, studentă la Facultatea de Drept din Miami. În prima ei vacanţă de vară, Va-
nessa a început să ia pokerul mai în serios și în doar primul an de joc, ea a participat la multi-
ple turnee cash, clasându-se pe locul 17 în World Poker Tour Championship cu buy-in de
25.000 dolari și un câștig de 5.000 dolari la Borgata Open. În 2007, succesele au continuat,
ea ajungând pe locul 2 la prestigiosul eveniment Pokerstars WCOOP cu buy-in de 2.500 do-
lari și un premiu de peste 700.000 dolari.
Rank3: Vanessa Rousso
Lifetime Winnings: $2,517,592
A dual citizen of France and the United States, Vanessa Rousso is a professional poker player
currently studying law at the University of Miami. It was during her first summer break from law
school that Vanessa first became serious about poker. In just her first year of play she has multi-
ple cashes in major tournaments, including a seventh-place finish in the $25,000 buy-in World
Poker Tour Championship and a win at the 5,000 dollars buy-in Borgata Open. In 2007, she has
continued to succeed, placing 2nd in the prestigious 2,500 dollars buy-in online Pokerstars
WCOOP Main Event for over 700,000 dollars.

NR. 4 CASINO INSIDE 51


TOP 6
Locul 4 - Jennifer Harman Traniello
Câștiguri acumulate de-a lungul vieţii: 2.290.791 $
Jennifer Harman s-a născut în Reno NV. Pe când avea 8 ani, deja juca poker pe bani reali și pe deasupra,
câștiga. La mijlocul anilor ’80, Harman a devenit profesionistă și și-a început ascensiunea de la limite de 50-
100 dolari la 100-200 dolari, apoi la 400-800 dolari și numărătoarea poate continua. Astăzi, ea joacă în parti-
dele cu cele mai mari limie din lume și este unul dintre cei mai temuţi și respectaţi “inamici”. Încearcă să stai
calm la un joc de 20.000-40.000 de dolari cu un million de dolari in jetoane. Harman a facut-o – de mai multe
ori chiar. Până în prezent, ea a participat la două mese finale WSOP și a câștigat două brăţări de aur - Deuce-
to-Seven Lowball în 2000 și Limit Hold’em în 2002. Totodată, ea a scris și capitolul privind Limit Hold’em pen-
tru cartea lui Doyle Brunson, Super-System 2. Destul de ciudat, dar Harman este adesea greșit amintittă ca
cel mai bun jucător-femeie din lume. Mai bine spus, ea este unul dintre cei mai buni jucători de poker din lume
- masculin sau feminin - în ambele turnee, precum și live.
Rank 4: Jennifer Harman Traniello
Lifetime Winnings: $2,290,791
Jennifer Harman was born in Reno NV. By the time Harman was eight years old, she was playing poker for real money - and winning. In the mid-
1980s, Harman turned pro and began her climb up the ladder from 50-100 dollars limits to 100-200 dollars, then on to 400-800 dollars and mu-
ch higher. Today, she plays in the very highest limit games in the world and is one of the game’s most feared and respected foes.
Try sitting down in a 20,000-40,000 dollars game with a million dollars in chips. Harman has done it - several times. To date, she has also made
seven WSOP final tables and won two gold Bracelets - Deuce-to-Seven Lowball in 2000 and Limit Hold’em in 2002. She wrote the chapter on
Limit Hold’em for Doyle Brunson’s book, Super-System 2. Oddly enough, Harman is often mistakenly referred to as the best woman player in the
world. She is more correctly - one of the best poker players in the world - male or female -- in both tournaments and live action.

Locul 5 - Annie Duke


Câștiguri acumulate de-a lungul vieţii: 2.132.246 $
Cu o carieră profesională de 15 ani, Annie Duke a ajuns să fie cunos-
cută drept cea mai bună jucătoare de poker din lume. Totuși, având în ve-
dere câștigurile de peste 2 milioane dolari și o brăţară WSOP, s-ar putea
spune că este unul dintre cei mai buni jucători, lăsând genul deoparte. În-
cepând cu 2008, Annie deţine recordul feminin pentru finalurile de joc cu
cele mai mari sume de bani de la WSOP. În septembrie 2004, Duke a câș-
tigat 2.000.000 dolari la turneul inaugural World Series of Poker Tourna-
ment of Champions, cu 10 jucători și un singur posibil câștigător. La acel
moment, această victorie reprezenta cea mai mare sumă de bani câștigată
de o femeie-jucător la un eveniment. Acest record a fost doborât de An-
nette Obrestad în 2007, la Main Event World Series of Poker.
Duke a câștigat de asemenea brăţara World Series of Poker la Omaha
HiLo și peste 3 milioane de dolari în turnee. În prezent, ea refuză să joace
în turneele special pentru femei, spunând că “Pokerul este unul dintre pu-
ţinele sporturi unde o femeie poate concura pe picior egal cu un bărbat,
așa că nu înţeleg de ce există turnee doar pentru femei”. La evenimentul
World Series of Poker din 2006, ea a terminat a 88-a din 8.773 de jucă-
tori, cu un câștig de 51.129 dolari.
Rank 5: Annie Duke
Lifetime Winnings: $2,132,246
After a professional career spanning 15 years, Annie Duke has come to be
known as one of the best female poker players in the world. However, when
one considers that she has more than 2 Million dollars in winnings and a World Series of Poker bracelet to her credit, one must simply consider her
one of the best players, period, putting the „female” part aside. As of 2008, Annie holds the women’s record for most „in the money” finishes at the
WSOP. In September 2004, Duke won 2,000,000 dollars in the inaugural World Series of Poker Tournament of Champions, a 10-player, winner-take-
all invitational event. At the time, this victory was the most money paid in a single event to a female poker player. That record was broken by Annette
Obrestad during the 2007 World Series of Poker Europe Main Event.
Duke has won one World Series of Poker bracelet, in Omaha HiLo, and more than three million dollars in tournament play. Nowadays she refuses to
play in women’s only tournaments, saying that „Poker is one of the few sports where a woman can compete on a totally equal footing with a man, so I
don’t understand why there’s a ladies only tournament.” In the Main Event of the 2006 World Series of Poker, she finished in 88th place (out of 8,773
entrants) for 51,129 dollars in winnings.

Locul 6 - Joanne Liu


Câștiguri acumulate de-a lungul vieţii: 2.081.964 $
Joanne “JJ” Liu a ajuns pentru prima oară la o masă finală la un turneu important de poker în
1996, la World Series of Poker limit Hold’em, adică în același an în care a inceput să joace poker.
De atunci, ea a adunat peste 1 milion de dolari drept premii în bani, jucând la numeroase turnee.
FOTO EQUIPO UNIBET, WPT, WSOP, BILL MEINKE

Recent, Liu a ajuns la masa finală în Five-Diamond World Poker Classic, un eveniment World Po-
ker Tour, fiind chip leader. S-a clasat pe locul 4 la acest turneu, câștigând și cel mai mare premiu
al ei la un turneu, în valoare de aproximativ 400.000 dolari.
Rank 6: Joanne Liu
Lifetime Winnings: $2,081,964
Joanne “JJ” Liu made her first final table in a major poker tournament in a 1996 World Series
of Poker limit Hold’em event, the same year she started playing poker. Since then she has accu-
mulated almost 1 Million dollars in prize money, placing in numerous major tournaments. Most
recently, Liu entered the final table of the Five-Diamond World Poker Classic, a World Poker To-
ur event, being chip leader. She finished fourth in that tournament for her largest payday ever,
worth almost 400,000 dollars.

52 CASINO INSIDE NR. 4


NOUA LEGISLAŢIE A JOCURILOR DE NOROC
ÎNAINTEA ULTIMULUI HOP
După o foarte lungă perioadă de aşteptare, anul trecut în iunie legislaţia jocurilor de noroc a fost în
sfârşit adusă mai aproape de realitate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului numărul 77. Ordonanţa a
făcut paşi uriaşi în direcţia reglementării stricte a organizării şi exploatării jocurilor de noroc, delimitării
şi definirii clare a tipurilor de jocuri de noroc precum şi a reducerii evaziunii fiscale în acest domeniu. La
aproape un an de la aprobarea Ordonanţei, proiectul legii de aprobare a acesteia a intrat în dezbaterea
Comisiei de Buget, Finanţe şi Bănci a Camerei Deputaţilor.
Asociaţia Organizatorilor de Pariuri din România cu suportul Uniunii Generale a Industriaşilor din
România continuă eforturile de asigurare a unui cadru legislativ normal, echidistant, compatibil cu
realităţile economice şi acquis-ul comunitar şi a transmis Comisiei mai sus amintită o serie de propuneri
de amendare şi completare a Ordonanţei. Acestea au drept fundament concluziile reieșite în urma
aplicării timp de 10 luni a Ordonanţei și au ca principal scop asigurarea transparenţei decizionale în
domeniul autorizării operatorilor care activează în acest domeniu precum și cursivitatea acestui proces
în vederea consolidării unei surse sigure de venituri către bugetul de stat.

Nr. crt. Text iniţial Text propus

Art. 1 Dispoziţiile legale referitoare la procedura aprobării tacite nu ...


alin. (4) se aplică în cadrul procedurii de acordare a licenţelor de organi- (4) Termenul de soluţionare a cererilor privind acordarea li-
zare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiilor de exploatare a jocu- cenţelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiilor de
rilor de noroc. exploatare a jocurilor de noroc vor fi soluţionate de către Comi-
sia de autorizare a jocurilor de noroc în termen de 30 de zile.
(4’) În cazul în care constată o neregularitate a documentaţiei
depuse, Comisia de autorizare a jocurilor de noroc va notifica
acest fapt solicitantului cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea
termenului de soluţionare, precizând totodată și modul de reme-
diere a neregularităţii constatate.

Art. 2 Componenţa comisiei se stabilește prin Ordin Comun, din (1) Componenţa comisiei se stabilește prin Ordin Comun, din
alin. (1) structura acesteia făcând parte cel puţin câte un reprezentant al structura acesteia făcând parte cel puţin câte un reprezentant al
Ministerului Economiei și Finanţelor, Ministerului Internelor și Ministerului Economiei și Finanţelor, Ministerului Internelor și
Reformei Administrative și Oficiului Naţional de Prevenire și Reformei Administrative, Oficiului Naţional de Prevenire și Com-
Combatere a Spălării Banilor. batere a Spălării Banilor. Cu rol consultativ, la ședintele comisiei
vor fi invitaţi reprezentanţii asociaţiilor profesionale reprezentati-
ve.
(1’)Comisia se întrunește cel puţin o dată pe lună pentru avi-
zarea documentaţiilor depuse de operatorii economici. Președin-
tele sau vicepreședintele acesteia, din proprie iniţiativă sau la
propunerea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Fi-
nanţelor Publice pot decide întrunirea comisiei de mai multe ori
pe lună, dacă este nevoie pentru analiza situaţiilor care impun
adoptarea unei decizii în regim de urgenţă.
(1’’) Data exactă a întrunirii lunare a Comisiei și data până la
care pot fi depuse documentaţii pentru verificare, respectiv mo-
dalitatea de calculare a acestor date, este stabilită prin ordin al
Ministrului Finanţelor Publice.
CASINO PALACE

Spanish
Fiesta
“The Event
Dinner in Town”
la Casino Palace
Casa Vernescu
Spanish Fiesta
“The Event Dinner in Town”
in Casino Palace - Casa Vernescu
Cea mai recentă ediţie din seria de evenimente “The Event Dinner in
Town” de la Casino Palace - Casa Vernescu a adus aici, pentru o seară,
frumuseţea, fascinaţia și voluptatea Spaniei.
Ca de fiecare dată, Joseph Hadad, renumitul Executive Chef al resta-
urantului și-a sedus invitaţii cu un meniu plin de personalitate din care
nu au lipsit preparatele originale, alături de specialităţile, deserturile
specifice și, bineînţeles, tradiţionalul vin Sangria.
Și cum Spania este o ţară plină de atracţii și legende, fiesta de pe 23
aprilie, din restaurantul aflat la parterul cazinoului, le-a oferit celor pre-
zenţi un show cu muzică live susţinut de Ana Maria Mirică și costume
specifice, purtate cu graţie.
A fost, așadar, o petrecere exuberantă și intensă, o nouă seară de
excepţie oferită cu generozitate clienţilor fideli ai Casino Palace.

The most recent edition of the event series “The Event


Dinner in Town” from Casa Vernescu gave life for one ni-
ght to the beauty, fascination and voluptuousness of Spa-
in.
As usual, Joseph Hadad, the very known Executive
Chef of the restaurant seduced his guests with a menu
full of character and original dishes, together with the
chef’s specialties, special deserts and of course, Sangria
wine.
And because Spain is a country full of attractions and
legends, the 23rd of April fiesta started in the restaurant
of the casino, offering to those present a live music show
of Ana Maria Mirică and national costumes, gracefully
presented.
It was therefore an exuberant and intense party, an ex-
ceptional night generously offered to the loyal customers
of Casino Palace.

54 CASINO INSIDE NR. 4


BLING BET

Dacă e sâmbătă,
e tombolă specială
la Bling Bet Casino
Bling Bet continuă seria tombolelor săptămânale în fiecare zi de
sâmbătă. Pe 24 Aprilie, cazinoul a pus în joc premii de 4000 lei, iar ex-
tragerile care au început de la ora 21.00 și s-au desfășurat până târziu
în noapte, au ţinut clienţii în acţiune. Pe lângă accesul gratuit la meniuri-
le variate de la bar și bufet, cu toţii s-au putut bucura de mixul complet
de jocuri oferit de cazinoul Bling Bet.

If it is Saturday,
it’s time for the
special tombola
of Bling Bet Casino
Bling Bet keeps on organizing the weekly tombolas every Saturday.
On 24th of April, the casino gambled with awards amounting 4,000
Lei; the games started at 9 p.m. and went further into the night, kee-
ping the clients in alert. Besides the free access to diversified menus
both on the bar and buffet, they all enjoyed the complete mix of games
offered by Bling Bet casino.

NR. 4 CASINO INSIDE 55


PUBLIC deLuxe BET
un nou concept
pe piaţa de gambling

PUBLIC deLuxe BET


a new concept
on the gambling market

56 CASINO INSIDE NR. 4


PUBLIC deLuxe BET
Cunoscuta companie româ-
nească de pariuri sportive, Pu-
blic Bet, vine în întâmpinarea
tuturor iubitorilor de gambling
cu un nou concept - PUBLIC
deLuxe BET.
Public Bet dorește să ofere prin
această locaţie premium, deschisă
la Craiova, un alt nivel de satisfac-
ţie a dorinţelor iubitorilor de pariuri
sportive și nu numai.
Astfel, PUBLIC deLuxe BET es-
te prima locaţie dintr-un șir mai
lung ce pune la dispoziţie un mix
câștigător între zona de pariuri
sportive, dotată cu monitoare HD
pentru a urmări live meciuri de fot-
bal, box, handbal, snooker, NBA
sau oricare alt sport și pentru a fi
la curent cu ultimele evenimente
din lumea sportului de pe întreg
mapamondul. Totul se desfășoara
într-un spaţiu luxuriant, cu acces
liber la bar, echipa de angajaţi ai
Public Bet contribuind din plin la
asigurarea unei atmosfere relaxan- The well known Romanian company of
te de joc. sports betting, Public Bet, comes to wel-
De asemenea, în cadrul PUBLIC come all the gambling passionate with a
deLuxe BET există și un spaţiu new concept, PUBLIC deLuxe BET.
indispensabil unui mix rafinat, și Public Bet wants to reach a new level of sa-
anume zona de slot machines, un- tisfaction through this new premium location in
de întâlnești faimoasele multiga- Craiova, by taking care of the desires of the
me-uri Gaminator și ruleta electro- sports bets lovers , but not only.
nică Alfa Street. In this way, PUBLIC deLuxe BET is the first
Această locaţie PUBLIC deLuxe venue from many that are to come, which
BET a fost inaugurată în data de 23 aprilie, în Craiova, printr-o petrece- offers a winning mix of an area for sports bets, equipped with HD TVs
re oferită invitaţilor, atracţia serii reprezentând-o seria de tombole cu for watching football, box, handball ,snooker, NBA or any other sport,
premii în valoare de 6.000 de lei și concursul de ruletă care a oferit and a way to stay in touch with the latest sports related events worl-
câștigătorilor premii dintre cele mai atractive: dwide. Everything takes place in a luxurious area, with free access to
• Locul 1, un laptop Toshiba the bar, the Public Bet team being the core element for maintaining a
• Locul 2, un telefon Black Berry relaxing game atmosphere.
• Locul 3, un aparat foto Sony Moreover, within PUBLIC deLuxe BET there is a space that mostly
PUBLIC deLuxe BET este un loc cu o eleganţă rafinată ce oferă ju- contributes to the sophistication of the place, the slot machines area
cătorului posibilitatea de a-și încerca norocul într-o atmosferă plină de which of is course equipped with the famous Gaminator multigamers
viaţă și lux, este luxul PUBLIC deLuxe BET! and the Alfa Street electronic roulette.
This first venue of PUBLIC deLuxe BET was opened on 23rd of
April, in Craiova, during a party offered for the guests. The main attrac-
tions of the night were the multiple tombolas with prizes amounting
6,000 Lei and the roulette competition with very attractive prizes:
• First place, a Toshiba Laptop
• Second place, a Black Berry
• Third place, a Sony camera
PUBLIC deLuxe BET is a place of refined elegance which offers the
player, the opportunity to try his luck in a lively and luxurious atmosphe-
re, the PUBLIC deLuxe BET luxury!

NR. 4 CASINO INSIDE 57


Bani și bodypainting în lumea
Havana Princess Casino
Money and bodypainting in
Havana Princess Casino world
16 Aprilie a fost ziua în care cei prezenţi la cazinoul Havana Princess 16 of April was the day in which those present in Havana Princess
s-au putut bucura de un eveniment în care au predominat premiile în Casino could have enjoyed an event with money awards and exciting
bani și, bineînţeles, femeile incitante, dar într-o afișare a frumuseţii mai women, with a unique beauty. The big tombola with great prizes
aparte. Astfel, tombola cu super-premii în valoare totală de 14.000 lei a amounting 14.000 Lei aroused the atmosphere and the players per-
încins competiţia printre jucătorii cei mai perseverenţi în ale norocului. severing in their search for luck. And because the mirage of money
Și cum mirajul banilor nu poate fi la cote maxime altfel decât cu prezen- cannot reach its high limits only in the feminine presence, more mo-
ţe feminine alături, mai multe manechine au defilat topless într-o pre- dels walked around topless in a bodypainting show, illustrating glossy
zentare de bodypainting cu simboluri din lumea strălucitoare a jocurilor symbols from the glamorous world of gambling.
de noroc.

58 CASINO INSIDE NR. 4


HAVANA PRINCESS CASINO
Românii adoră pariurile
50.000 utilizatori înscriși pe Tobet.com, în numai 8 luni de la lan- 50,000 signed users on Tobet.com, in only 8 months since
sarea portalului, România având cea mai rapidă rată de creștere launching; Romania has the fastest growth rate compared to
dintre toate ţările în care compania își desfășoară activitatea. any other country of activity.
Se poate spune că România și-a făcut o intrare demnă de invidiat, în Many can say that Romania had an amazing entry, next to online
compania selectă a pieţei de pariuri online precum Norvegia, Danemarca betting markets like Norway, Denmark or Finland, and that because
sau Finlanda, și asta pentru că, la doar opt luni de la lansarea pe piaţa in only 8 months since launching, Tobet. Com reached 50.000 users.
locală, casa de pariuri online Tobet.com a atins 50.000 de utilizatori. Ast- Thus, according to the representatives of the company, Tobet.com

60 CASINO INSIDE NR. 4


TOBET.COM
Centrală și de Est. Tobet își moti- excellent online communication.
vează succesul prin implicarea lo- Tobet.com is a betting house
cală foarte apropiată și pe comuni- that emphasizes its local ap-
carea excelentă în preponderent proach, as it is the only operator
realizată pe Internet. with bet offer for the 3rd league
Tobet.com este o casă de pariuri of football.
care se axează foarte mult pe latu- And because, just as the peo-
ra locală a sportului, fiind singurul ple at Tobet.com say, there is no
operator care are în ofertă jocuri thing in the world you cannot
de fotbal din Liga a III-a bet on, the agency stands out by
Și pentru că, așa cum susţin și a betting offer created at the
cei de la Tobet.com, nu există ni- demand of its users, customized
ciun lucru din lume pe care să nu for any sports event or other fi-
se poată paria, casa de pariuri onli- elds of activity, as well as the
ne iese în evidenţă cu o ofertă de online support offered in the Ro-
pariuri creată la cererea utilizatori- manian language, specially for
lor săi, personalizate pe orice eve- the local players. Besides sports
niment din sport sau alte domenii bets, Tobet places at the dispo-
de activitate, precum și suportul sal of its clients a jackpot of
online în limba română pentru ju- over 3 million dollars, for the ca-
cătorii autohtoni. Pe lângă pariurile sino games. The casino is the
sportive, Tobet pune la dispozitia most popular gambling game for
clienţilor săi pe partea de cazino the Romanians who bet, even
un jackpot de peste 3 milioane de more popular than sports bets.
euro. Cazinoul este cel mai des joc Besides the latter, one can bet
de noroc pe care românii pariază, using Tobet.com on political and
mai mult chiar decât pe cele spor- public life events.
tive. În afara pariurilor sportive, la For the World Championship
Tobet.com se poate paria pe diver- that takes place in South Africa,
se evenimente politice și mondene. Tobet.com comes with an extre-
Pentru Campionatul Mondial din mely diversified and attractive
Africa de Sud, Tobet.com vine cu o offer for gamblers. “Starting with
ofertă extrem de diversificată și de 27th of April, any new user on
atractivă pentru pariori. “Începând Tobet.com gets a maximum bo-
de pe 27 aprilie, oricărui nou utili- nus of 200 Lei”, declared Clau-
zator înregistrat la Tobet.com i se diu Popa, Marketing Manager
acordă un bonus de cel mult 200 for Romania.
de lei”, a declarat la rândul său, When betting, Romanians
Claudiu Popa, Marketing Manager won even 7,000 Euro in tickets,
pentru România. having an initial amount of 100
La pariuri, românii au câștigat și Euro and using cumulative bets.
bilete de 7.000 de euro, cu miza In April, a Romanian player won
iniţială de 100 de euro, apelând la with 15 Lei, the amount of
pariuri cumulate. În luna aprilie, un 1,500 Lei on a cumulative bet,
jucător român a câștigat cu 15 lei many other monthly players
suma de 1.500 lei pe un pariu cu- being announced by Tobet. In
mulat, Tobet raportând în România what concerns poker, a 6,000
sute de câștigători lunar. Pe partea Euro trip is offered for June in a
de poker se oferă în luna iunie o Las Vegas tournament.
excursie de 6.000 euro la un tur-
neu din Las Vegas.

fel, potrivit oficialilor companiei, registers a huge progress in Ro-


Tobet.com a înregistrat în România mania, never seen in any other
un progres uriaș, neîntâlnit în cele- country of activity. “We entered
lalte ţări în care este prezentă casa the Romanian market on 1st of
de pariuri. September 2009, and 8 months
„Am intrat în România pe 1 sep- later we have over 50,000 sig-
tembrie 2009, iar la opt luni dis- ned up members. The initial esti-
tanţă avem peste 50.000 de mem- mations were much lower in fi-
bri înscriși. Estimările iniţiale au gures, but reality reveals an
fost pe cifre mult mai mici, însă re- amazing amount. Romanians li-
alitatea arată o cifră formidabilă. ke everything, from sports bets
Românilor le place totul, de la pari- to casino games or poker. (…)
uri sportive, la jocuri de casino sau We wish to reach 100,000 Ro-
poker. (…) Ne dorim ca până la manian users, by the end of
finele anului 2010 să ajungem la 2010”, stated Tomasz Kula-
100.000 de utilizatori români”, a kowski, brand manager for Cen-
declarat în cadrul unei conferinţe tral and Eastern Europe. Tobet
de presă Tomasz Kulakowski, claims that its success is based
brand manager pentru Europa on a close local approach and

NR. 4 CASINO INSIDE 61


62 CASINO INSIDE NR. 4
TURISM

China,
mare generator
de Amalia Bãlãbãneanu

de profit pentru
industria de gambling
China, huge profit generator for the gambling industry

NR. 4 CASINO INSIDE 63


TURISM
Profituri în creştere pentru industria chineză de gambling. Pri-
mul trimestru al anului 2010 arată o revenire spectaculoasă a
acestui segment. Mai mult, antreprenorii marilor cazinouri din
Macau vin cu rapoarte încurajatoare pentru primele trei luni. Pro-
centele de creştere a afacerilor în industria chineză de gambling
se scriu, de regulă, cu două unităţi, ca şi creşterea economică
din ultima perioadă, raportată la nivelul întregii ţări.
Report de peste 5 miliarde de dolari. Atât a câştigat loteria Chinei în
primele trei luni ale lui 2010, în creştere cu 24,5% faţă de aceeaşi peri-
oadă a anului trecut. Datele anunţate de Ministerul chinez al Finanţelor
arată că numai în martie afacerile loteriei au crescut într-o lună cât alte-
le în zece. Astfel, numai în această lună vânzările au crescut cu 15,7%
faţă de aceeaşi perioadă a lui 2009, ajungând la aproape 2 miliarde de
dolari.
Capitala mondiala a jocurilor de noroc s-a mutat la Macau. Cei mai
mulţi directori executivi din industria de gambling susţin că Las Vegas Increasing profits for the Chinese gambling industry. The first
nu mai este acum centrul universului jocurilor de noroc, ci a predat şta- quarter of 2010 shows an amazing comeback of this segment.
feta enclavei asiatice. Deşi o serie de corporaţii îşi au încă cele mai mul- Furthermore, big casinos entrepreneurs in Macau come with en-
te businessuri localizate în Nevada, reprezentanţii industriei susţin că couraging reports for the first three months. The increasing per-
cei mai mulţi bani vin din Asia. În acest sens, giganţii din domeniu inten- centages of the Chinese gambling industry are usually written wi-
ţionează să exploreze perspectivele de creştere, venite tocmai din regi- th two digits, just as the present economic growth of the entire
uni îndepărtate de lumea occidentală, precum China, Vietnam, Japonia country.
şi India. Over 5 billion dollars report. This is the amount the Chinese Lottery
Încrederea magnaţilor în dependenţa de joc a chinezilor este eviden- won in the first three months of 2010, having a 24,5 pc increase com-
ţiată şi de investiţiile făcute. Este şi cazul lui Steve Wynn, supranumit pared to the same period of last year. The data that the Chinese Ministry
regele cazinourilor din Las Vegas. Wynn a anunţat că intenţionează să of Finance had announced showed that only in one month-March, the
deschidă cea de-a treia unitate în Macau în 2014. Iar rezultatele rapor- lottery business had increased 10 times more, compared to others.
tate îi încurajează decizia. Wynn Macau este un adevărat generator de Thus, only this month sales registered a 15,7 pc increase, compared to
profit pentru compania mamă. Veniturile nete ale Wynn Resorts Ltd au the same period of 2009, reaching almost 2 billion dollars.
crescut în primul trimestru al acestui an cu circa 22% faţă de aceeaşi The world capital of gambling moved to Macau. Most of the executive
perioadă din 2009, ajungând până la aproximativ 909 milioane de do- managers in the gambling industry claim that Las Vegas is not the cen-
lari. Evoluţia grupului a fost marcată de o creştere a veniturilor cu peste tre of gambling anymore and that the interest now passed to the Asian
31% pentru subsidiara din Orient. Prin adăugarea a două noi săli de joc region. Even though various corporations have the majority of their busi-
private, unitatea şi-a dublat cifra de afaceri numai pe acest segment. ness located in Nevada, the representatives of the industry say that
Astfel, dacă în primele trei luni ale lui 2009 suma rulată pe segmentul most money come from Asia. In this regard, the giants in the field intend
VIP a fost de 10,7 miliarde de dolari, anul acesta s-a ridicat la 20,2 mili- to explore the growth prospective which comes from the Occident, like
arde de dolari. Drop-ul (n.r. - totalul banilor încasaţi la masa de joc) de China, Vietnam, Japan and India.
către jucătorii de masă a înregistrat, de asemenea, o evoluţie de circa The confidence of the big players on the market, regarding the addic-
5% în această perioadă, totalizând 528 milioane de dolari. Wynn Macau tiveness for gambling of the Chinese people is emphasized also by the
a atins în primul trimestru de activitate al acestui an toate ţintele de pro- investments made. This is the case of Steve Wynn, also called the king
fit, inclusiv creşterea gradului de ocupare. of Las Vegas Casinos. Wynn announced that he intends to open his
City of Dreams, deschis în iunie 2009, le-a îndeplinit visele acţionari- third business in Macau in 2014, and the communicated results enforce
lor de la Melco Crown Entertainment Ltd. În primele trei luni ale anului, his decision. Wynn Macau is a real profit generator for its mother com-
venitul net al grupului a fost de peste 550 de milioane de dolari, în pany. The net income of Wynn Resorts Ltd. Increased in the first quarter
creştere cu peste 160% faţă de primul trimestru din 2009. Reprezen- by 22 pc, compared to the same period of 2009, reaching the amount
tanţii companiei au declarat că această evoluţie a fost marcată de des- of 909 million dollars. The entire group evolution registered an increase
chiderea City of Dreams şi arată, totodată, potenţialul acestei proprie- of 31 pc for the Oriental subsidiary. By adding two new private game
tăţi, ceea ce îi determină să îşi continue extinderea în zonă. rooms, the unity doubled its income only for this segment. Thus, if in the
Setea de câştig a asiaticilor depăşeşte orice imaginaţie şi satisface, first three months, the amount rolled for the VIP sector was of 10,7 billi-
totodată, spiritul antreprenorial al magnaţilor din industria mondială de on dollars, this year, it rose up to 20,2 billion dollars. The drop (total
gambling. După ce s-au confruntat cu rezultate negative în oraşul lumi- amount of money cashed in at the game table) also registered an evolu-
nilor, acum, tot mai mulţi vor să mute capitala mondială a jocurilor de tion of around 5 pc in this period, amounting 528 million dollars. Wynn
noroc la Macau. Jeff Voyles, consultant în industria jocurilor de noroc şi Macau reached in the first quarter of activity, all the profit targets of this
profesor asociat de managementul cazinourilor la Universitatea din Ne- year, including the increase of the occupancy rate.
vada, Las Vegas, a evidenţiat faptul că afacerile în Macau şi Asia se fac Opened in 2009, City of Dreams made the dreams of the sharehol-
într-un mod diferit, dar dacă trăieşti prin cultura şi regulile lor, ei îţi vor ders of Melco Crown Entertainment Ltd. come true. In the first three
da lumea. Astfel, antreprenorii care pariază pe continentul asiatic pentru months of this year, the net income of the group reached over 550 milli-
dezvoltarea afacerilor lor, în materie de jocuri de noroc, vor avea mari on dollars, 160 pc increase compared to the first quarter of 2009. The
şanse la jackpot. company representatives declared that this evolution was due to the in-
auguration of City of Dreams and brings to surface at the same time, the
potential of this property, which determines them to keep expanding in
this area.
The Asians’ thirst for winnings defies all logic but also satisfies the
entrepreneurial spirit of the big players in the world gambling industry.
After facing negative results in the City of Lights, more and more people
want to change the capital of gambling in Macau. Jeff Voyles, gambling
industry consultant and associate professor of casino management in
the University of Nevada, Las Vegas, emphasized the fact that business
in Macau and Asia are run differently, but if you manage to live by their
culture and their rules, they will offer you the world. Hence, the entrepre-
neurs who bet on the Asian continent for the development of their busi-
ness in gambling, they will for sure hit the jackpot.

64 CASINO INSIDE NR. 4


Adina
FOTO ADRIAN STOICOVICIU
MULŢUMIRI GREEN MODEL!

Î¥i aratå cum


så câßtigi riscând!
ADINA, un nume pe cât de simplu, pe atât de incitant, mai ales când o ai alături la o partidă de
ruletă în ambientul oferit de VIVA Slot Club. Jovialitatea chipului şi mişcarile trupului său te vor
năuci, dar suficient cât să primeşti revelaţia: cu siguranţă roşu. E mai provocator! Se pare că
cineva ştie cât şi cum să rişte!
66 CASINO INSIDE NR. 4
CASINO INSIDE MODEL

Adina shows you how


to win by taking a chance!
ADINA, as simple the name is, as exciting it sounds, especially when you have her by your side
in a roulette game, within the atmosphere of VIVA Slot Club. The youth of the face and the
moves of her body will bring you close to madness, but only as to realize the epiphany: red for
sure. It is more challenging! It seems that someone knows how to take a chance!
NR. 4 CASINO INSIDE 67
68 CASINO INSIDE NR. 4
CASINO INSIDE MODEL

NR. 4 CASINO INSIDE 69


70 CASINO INSIDE NR. 4
CASINO INSIDE MODEL

NR. 4 CASINO INSIDE 71


Omaha Poker, un joc
incitant și ușor de stăpânit
Este evident că toate jocurile de poker au un anumit nivel de complexitate, însă,
comparând Omaha cu vărul său apropiat, Texas Hold’em, descoperim că primul este
mult mai simplu. Deşi versiunea „Texas” este cea mai populară versiune a Hold’em, cel
puţin, în ultima perioadă, Omaha Hold’em continuă să fie un joc apreciat, atât pentru
limitele mici, cât şi pentru cele mari.

Omaha poker,
an extremely exciting
and easy game to master
Obviously all poker games have levels of complexity, but the contrasts between
Omaha and its closest cousin, Texas Hold’em, reveal Omaha to be much simpler. While
the „Texas” version is by far the most popular form of Holdem these days, Omaha
Hold’em continues to be popular at both the higher and lower limits.
72 CASINO INSIDE NR. 4
OMAHA POKER
Omaha este un joc de hi-lo cu 9 cărţi, în care
este nevoie de un jeton de dealer, blinduri și
cărţi comune. Omaha este o versiune a Texas
Hold’em, cu excepţia faptului că jucătorii pri-
mesc 4 cărţi cu faţa în jos (cărţile de buzunar),
aceasta fiind mâna iniţială premergătoare flo-
pului și alte 5 cărţi comune, care se împart la
centrul mesei, cu faţa în sus, în același stil ca la
Texas Hold’em. Se poate paria după fiecare
rundă, iar mersul jocului este în sensul acelor
de ceasornic. Cei doi jucători din stânga deale-
rului pariază blindurile. Sunt trei runde în care
se poate paria: flop, turn și river. Cele 5 cărţi
comune și valoarea lor pot fi folosite de orice
jucător. După ultima rundă în care se pariază,
jucătorii rămași arată cărţile. Pentru a se califi-
ca la o mână câștigătoare mică, jucătorul trebu-
ie să aibă 5 cărţi cu valoarea 8 sau mai mici,
fără nicio pereche, folosind două din mâna sa și
trei de pe masă. Culoarea sau chinta pot fi folo-
site la o mână mică doar dacă toate cărţile au
valoare mai mică sau egală cu 8. Acţiunea în-
cepe cu jucătorul din stânga blindurilor, care
pornește miza. Jucătorii pot astfel paria, da pas,
pot crește miza sau se pot retrage. Cărţile co-
mune sunt apoi împărţite la centrul mesei exact ca la Texas Hold’em, Omaha is a nine-card hi-lo poker game that uses a dealer button,
plasându-se pariuri după fiecare rundă. blinds and community cards. Omaha poker is a form of Texas
Jucătorii trebuie să folosească exact 2 cărţi din mâna de 4 (cărţile de Hold’em, except the players are dealt 4 hole cards (face down) as
buzunar) și trei dintre cele de pe masă, pentru a obţine cea mai bună their initial starting hand prior to the flop and five board cards as
mână de 5 cărţi. Cărţile de buzunar și cele de pe masă sunt substituibi- community cards. The community cards are dealt face up in the cen-
le pentru high și low. Pentru a realiza un low (mâna cea mai mică), tre- ter of the table in the same manner as in Texas Hold’em with betting
buie să ai o combinaţie de 2 cărţi din mână și 3 de pe masă, cu valori after each round. Players play in turn clockwise. Two players to the
de 8 sau mai mici. Asul se consideră valoare mică în acest caz. O suită left of the dealer button post blinds. There are 3 other betting rounds;
(A-2-3-4-5) este cea mai bună mână mică posibilă și nu poate fi depă- the flop, the turn, and the river. The five community cards and their
șită de culoare sau chintă. În partea de final, jucătorul trebuie să folo- rankings are used by all active players. After the final betting round,
sească exact 2 cărţi din mână și 3 de pe masă, și se pot folosi combi- the players remaining in the hand will then show all their cards. To
naţii diferite pentru high și low. După runda de pariuri finală, toţi jucătorii qualify for a winning low hand, a player must have five cards of 8 or
rămași își vor arăta cărţile. În cazul în care nu există o mână mică, cea lower with no pair using two from their hand and three from the
mare va câștiga întregul pot. Dacă în schimb există mână mică, potul se board (community cards). Straights or flushes may be used for the
împarte. low hand if all the cards are 8 or below. Action starts with the first
Sunt două tipuri de jocuri Omaha High: Limit Omaha High (unde se player to the left of the blinds beginning the betting. Players may bet,
pariază până la o anumită limită, la fiecare rundă), Pot Limit Omaha Hi- check, raise, or fold in turn. Community cards are then dealt face up
gh (unde un jucător poate paria doar cât se află deja în pot). in the center of the table in the same manner as in Texas Hold ‚em
Omaha 8 sau Better (cunoscută și sub numele de Omaha Hi-Lo) es- with betting after each round.
te unul dintre cele mai populare jocuri de poker. Cele mai întâlnite tipuri Players must use exactly 2 cards from their 4-card hand (initial ho-
de Omaha 8 sau Better sunt: Limit Omaha 8 sau Better (unde există o le cards) and 3 cards from the community cards to produce their best
limită de pariu pentru fiecare rundă) și Pot Limit Omaha 8 sau Better 5-card hand. The hole cards and the board cards are interchangeable
(unde jucătorul poate paria ce există deja în pot). for high or low. In order for there to be a low, there must be a combi-
nation of 2 cards from the player’s hand and 3 from
the board with a denomination of eight or smaller.
Ace is low for this purpose. A wheel (A-2-3-4-5) is
the best possible low and neither a straight nor a
flush count against you for low. In the showdown,
the player must use 2 cards from his hand and 3
from the board exactly. Player may use different
cards for high and low. After the final betting round,
the players remaining in the hand will then show all
their cards. If there is no low, high will get the entire
pot. If there is a qualifying low hand, it splits the pot
with the winning high hand.
There are two types of Omaha High games: Limit
Omaha High (there is a specific betting limit applied
in each game and on each round of betting); Pot
Limit Omaha High (a player can bet what is in the
pot).
Omaha 8 or Better (also known as Omaha Hi/lo)
is one of the most popular poker game. Usually
there are two types of Omaha 8 or Better games
played: Limit Omaha 8 or Better (there is a specific
betting limit applied in each game and on each ro-
und of betting); Pot Limit Omaha 8 or Better (a pla-
yer can bet what is in the pot).

NR. 4 CASINO INSIDE 73


78 CASINO INSIDE NR. 4
NormaN James Leese

PIaŢa ParIUrILor Va CreŞTe


ÎmPreUNĂ CU INVesTIŢIILe FĂCUTe
ÎN aCesT DomeNIU
Aceasta este concluzia lui Norman James Leese, membru al consiliului de administraţie al
Stanleybet International, responsabil cu dezvoltarea grupului, ca răspuns la climatul economic
dificil, care vorbeşte, de asemenea, într-un interviu deschis, despre profilul pariorului român
în comparaţie cu cel britanic.

THe BeTTING marKeT WILL GroW


ToGeTHer WITH THe INVesTmeNTs
maDe IN THIs marKeT
This is the conclusion of Norman James Leese, member of the Stanleybet International Board
and responsible with the development of the group, as a response to the difficult economic
climate, who also speaks in an open interview about the Romanian bettors compared with
the British bettors.

Cum a început cariera dvs. la Stanleybet? How started your career in Stanleybet?
Mi-am început cariera în pariuri în urmă cu foarte mulţi ani, alături de In common with the majority of the Stanleybet senior management I
alţi manageri seniori ai Stanleybet. Acum 37 de ani, lucram ca manager started my career in betting many years ago. About 37 years ago, I was
la o casă de pariuri din UK. Ulterior, am devenit responsabil cu deschi- working as a shop manager for a major UK bookmaker. Eventually, I be-
derea de noi agenţii şi achiziţionarea de bussinesuri concurente în în- came responsible for opening shops and buying businesses throughout
treaga Mare Britanie pentru primul meu angajator. M-am alăturat echi- the UK for my first employer. I joined Stanleybet in 1991 to develop
pei Stanleybet în 1991, pentru a le dezvolta activitatea din Marea their UK operation. Stanleybet were part of Stanley Leisure Plc, the lar-
Britanie. Stanleybet făcea parte din Stanley Leisure Plc, cel mai mare gest UK gaming operator in the UK. In 1997 the Stanleybet Internatio-
operator de jocuri din UK. În 1997, afacerea Stanleybet International era nal business was formed and I became involved in the international bu-
deja pe val, iar eu am început să lucrez pe partea de internaţional, în siness in 2000 when Stanleybet opened its business in Croatia.
2000, când firma a început să opereze în Croaţia. Următoarea operaţiu- Romania was the next business that Stanleybet opened and that was in
ne pe plan European a fost în România unde activitatea a fost efectiv January 2004. I was involved in Stanleybet Romania from the very first
începută în Ianuarie 2004. Am fost implicat în activitatea Stanleybet Ro- visit to Bucharest and I have remained involved until today.
mânia încă de la prima vizită la Bucureşti şi am rămas aşa până astăzi.
Why did you choose Stanleybet to invest in Romania and,
De ce a ales Stanleybet să investească în România şi, mai ales, especially, why in such troubled times, financially speaking?
de ce în aceste vremuri tulburi din punct de vedere financiar? For several years, the Romanian public who were interested in
Timp de mai mulţi ani, publicul român care era interesat să parieze, nu betting on sport were badly served with poorly fitted shops and a re-
avea decât servicii proaste şi o ofertă limitată. Chiar dacă climatul finan- stricted offer. Even though the economic climate is difficult, we believe
ciar este dificil, noi suntem de părere că investind în afacerea noastră şi that by investing in our business and by producing first class shops our
având locaţii de primă mână, piaţa noastră va creşte odată ce publicul va market will grow as the public respond to the investments we make. It
răspunde la investiţiile făcute. Este un mediu de afaceri dificil, dar nu din has been a difficult trading environment, but not because of lack of bu-
cauza lipsei de oportunităţi pentru afaceri sau a lipsei de personal in- siness or difficulties in finding and training good staff, but because of
struit, ci din cauza taxelor ridicate şi nesiguranţei legislative. Sperăm că high tax and legislative uncertainty. We are hopeful that the tax chan-
schimbările taxelor de anul trecut vor stabiliza piaţa şi că noua legislaţie ges brought in last year will stabilize the market and that the new legis-
creată cu multă trudă de cei implicaţi, va permite industriei să crească şi lation which has been created as a result of a lot of hard work by all
pe viitor. concerned, will enable the industry to continue to grow in the future.

Care este atu-ul Stanleybet în România, pe o piaţă a pariurilor What is Stanleybet’s trump/advantage in Romania, on a sports
sportive care devine din ce în ce mai competitivă? betting market which becomes more and more competitive?
Stanleybet îşi desfăşoară acum activitatea în 8 ţări Europene şi di- Stanleybet now trades in 8 European countries and the size of the
mensiunea resurselor permite clienţilor să parieze încrezători că o fac cu companies resources allows our customers to bet with the confidence

NR. 4 CASINO INSIDE 79


o casă de pariuri potentă. Cei care creează cotele şi managerii noştri de that they are placing their bets with a bookmaker of substantial means.
risc sunt foarte experimentaţi, iar asta împreună cu software-ul care es- Our odds compilers and risk managers are all highly experienced and
te dezvoltat şi deţinut de către Stanleybet International ne dă posibilita- together with our proprietary software this enables us to offer betting
tea să oferim multiple oportunităţi de pariere la evenimente sportive şi opportunities on a huge range of sporting events and on submarkets
nu numai. Noul nostru produs virtual pe care îl promovăm este cel mai within those events Our new virtual product that we are rolling out thro-
bun din lume şi introducerea mai multor produse de acest gen va menţi- ughout our estate is the best in the world and it is the continual intro-
ne Stanleybet ca lider pe piaţă. duction of products such as this, that will keep Stanleybet as the mar-
ket leader.
Având în vedere experienţa în această piaţă, cum puteţi defini
pariorul român, client al Stanleybet, în comparaţie cu cel britanic? Considering your experience in this market, how you define
În pariurile sportive este o diferenţă foarte mică între clienţii din diver- the Romanian bettor as Stanleybet client compared to the British
se ţări. În general, clientul este iubitor de sport, în special fotbal, şi îi pla- bettor?
ce să îşi folosească abilităţile de a prezice rezultatul unor întreceri spor- In sports betting there is very little difference between customers in
tive. Marea diferenţă între clienţii români şi cei britanici este că în Marea any country. Generally the customer likes sport, usually football, and li-
Britanie cursele de cai sunt foarte populare. Tradiţia curselor de cai are kes to utilise his skill in predicting the outcome of events. The big diffe-
rădăcini de sute de ani în Regatul Unit, deci este de înţeles că în Româ- rence between Romanian and British customers is the popularity of
nia nu există un interes pentru asta. horse racing in Britain. The tradition of horse racing goes back many
hundreds of years in Britain and understandably there is no such inte-
Din statisticile de până acum, care este feedback-ul primit de rest in Romania.
la clienţii Stanleybet Concept Store-Live Sports, care a fost des-
chis recent în Bucureşti? From the statistics that you have so far, which is the feedback
Este desigur prea devreme, deoarece noul magazin a fost deschis în received from the first Stanleybet Concept Store – Live Sports
urmă cu doar două luni. Cu toate acestea, suntem foarte mulţumiţi de clients, opened recently in Bucharest?
performanţele înregistrate până acum şi suntem decişi să deschidem şi It is of course very early, as the new concept store only opened two
alte locaţii de genul acesta în Bucureşti, precum şi în alte oraşe mari. months ago. However, we are very pleased with the trading so far and
we are already committed to opening more concept stores in Bucharest
Care sunt aşteptările financiare pentru anul acesta, în ceea ce and other major cities.
priveşte activitatea Stanleybet din România şi câte unităţi plănuiţi
să mai deschideţi aici în 2010? What are your financial expectations for this year end in terms
Pariurile sportive sunt o afacere ciudată în sensul în care performanţa of Stanleybet’s activity in Romania and how many sports betting
financiară depinde semnificativ de rezultatele evenimentelor sportive. În units the company plans to open here, in 2010?
prima parte a anului trecut, rezultatele au favorizat clienţii şi câteva com- Sport betting is a strange business in that financial performance is
panii nu doar din România, au avut probleme serioase în susţinerea acti- governed significantly by results. For a period, last year all the results

80 CASINO INSIDE NR. 4


Norman James Leese
vităţii. Mai târziu, în acel an, rezultatele au început să favorizeze casele went the way of the customer and several companies, not only in Ro-
de pariuri şi am încheiat anul cu perfomanţa pe care ne-o doream. În mania, found trading very difficult. Later, in that year, however, results
momentul de faţă, sorţii s-au schimbat din nou, favorizându-i pe clienţi. changed in favour of the bookmakers and we ended the year just about
Sperăm, desigur, că în curând, situaţia se va echilibra! Anul acesta este where we expected to be. Currently the results have changed again
Cupa Mondială de fotbal şi ca microbist înfocat, fan al FC Liverpool, este and are very much in favour of the customer. We hope, of course, that
un eveniment pe care îl aştept cu nerăbdare. Din punct de vedere al afa- they will change back in the bookmakers favour in the near future! This
cerii, ne oferă oportunitatea să ne promovăm şi poate să atragem noi year we have the world cup and as a football fan (Liverpool), it is an
clienţi. Dar încă odată, totul depinde de rezultate şi voi fi mai mult decât event that I am really looking forward to. From a business perspective, it
încântat să vă dezvălui la final dacă a fost o cupă “bună” sau nu. După gives us the opportunity to promote our business and perhaps to bring
cum am spus şi mai devreme, plănuim să ne dezvoltăm cu noile locaţii in new customers. Again though, it is all about results and I will be hap-
concept, dar vrem să deschidem şi locaţii standard. Suntem de aseme- py to tell you whether it was a “good” world cup after the final. As I have
nea conştienţi că unele dintre agenţii sunt deja vechi de 7 ani, aşa că said earlier, we plan to continue opening our new concept stores, but
vom avea în vedere un program de renovare şi chiar de mărire a confor- we also intend to open standard stores. We are also conscious that so-
tului pentru clienţi, acolo unde este necesar. Estimăm că ne vom mări me of our stores are now almost 7 years old and we will have a pro-
numărul de proprietăţi la 350 până la sfârşitul lui 2010. gramme of refurbishment and resizing where it is necessary. We antici-
pate growing the estate to 350 stores by the end of 2010.
Care este părerea dumnevoastră despre casele de pariuri onli-
ne? Afectează în vreun fel afacerea Stanleybet? What is your opinion about the online bookmakers? Does it
Noi avem în mare măsură, o piaţă diferită de cea targetată de casele affect in any way the Stanleybet business?
online. Clienţilor noştri le place să parieze cu bani cash şi să îşi colecte- To a great extent, we serve a different market to internet bookma-
ze câştigurile în acelaşi mod, pe loc. Oamenii nu au întotdeauna acces la kers. Our customers like to bet in cash and to be able to collect their
pariurile online şi de multe ori o casă de pariuri locală e mai la îndemâ- winnings in cash instantly. People do not always have access to online
nă. betting and very often the local betting shop is more convenient. Inter-
Casele online nu periclitează cu siguranţă existenţa noastră. Într-un net bookmakers certainly do not affect the existence of our business. In
fel, chiar ne ajută să creştem, pentru că investesc foarte mult în publici- some ways they help us to grow our business as they invest huge sums
tate, ceea ce face publicul mai informat în legătură cu evenimentele in advertising and that makes the public more aware that betting is
sportive supuse parierii. Este foarte important ca produsul de pariere să available on sporting events. Product awareness is very important and
fie cunoscut, iar numele unei case de pariuri pe tricoul unui fotbalist, fa- having a bookmakers name on a footballers shirt puts our product befo-
ce ca milioane de spectatori sau telespectatori să îl cunoască. re millions of viewers.

Obişnuiţi să pariaţi în viaţa de zi cu zi? Cum vă petreceţi timpul Do you get used to bet on certain sports games in everyday
liber? life? How do you spend your free time?
Desigur că pariez şi eu - de obicei pierd. Fiind englez, îmi place de Certainly I have a bet myself - and usually lose. Being an Englishman,
asemenea să merg ocazional la curse de cai - obţinând acelaşi rezultat I also enjoy going to horse racing occasionally - with the same outcome.
la pariuri. Călătoresc mult în interes de serviciu, dar, din păcate tot ce I travel a great deal on business, but, unfortunately, all I usually get to
apuc să vad sunt aeroportul şi hotelul. Timpul liber pe care îl am, îl pe- see is an airport and a hotel. Whatever free time I have, I spend wat-
trec vizionând live cât mai multe meciuri cu Liverpool la care pot să ching as many Liverpool games that I can get to and if I can’t get to a
ajung, iar dacă nu ajung pe stadion, există cu siguranţă unul la televizor live game, there is always a game on television somewhere that I can
pe care îl pot vedea undeva. watch.

NR. 4 CASINO INSIDE 81


LoTerIa JoBurILor Pe VaseLe De croaZIerĂ
Visul unor nopţi de vară sau poate chiar o carieră în jurul lumii. Şi totul
se reduce la 1% inspiraţie, 99% transpiraţie. Un loc de muncă pe vasele de croazieră
corespunde pe deplin aspiraţiilor tinerilor şi satisface spiritul aventurier.
Însă, oricât de tentant ar părea, un astfel de job este acum
mai mult un deziderat, atât din cauza concurenţei acerbe,
cât şi din cauza programului supraîncărcat.
de Amalia Bălăbăneanu

THe cruIse sHIPs JoBs LoTTerY


The dream of a summer night or maybe a professional career around the world. And
everything actually comes down to 1 pc inspiration and 99 pc perspiration. A workplace on a
cruise ship fits completely the aspirations of the young men and satisfies the thirst for
adventure. However tempting as it may sound, this type of job is now more of a wish rather
than reality, because of the fierce competition and the overloaded schedule.

Locuri de muncă sigure şi benefice, călătorii gratuite în toată lumea, lucrul într-un ambient plăcut şi foarte
organizat, pentru o carieră profesională demnă de invidiat, economisirea banilor câştigaţi, datorită cazării şi me-
sei asigurate, dar şi o experienţă unică prin relaţionarea cu persoane din toate colţurile lumii. Aşa arată descri-
erea unui job pe vasele de croazieră în prezentarea oferită de companiile de recrutare. Dar, cei experimentaţi
ştiu bine că uneori „visul unei nopţi de vară” se poate transforma într-un adevărat coşmar. Orele suplimentare
nenumărate, lipsa zilelor libere, precum şi imposibilitatea de a te bucura de activităţi recreative îi poate face pe
mulţi aspiranţi să „naufragieze” după prima experienţă de acest gen.
Anul 2008 a fost favorabil angajărilor pe vasele de croazieră. Astfel, potrivit primului site de recrutare din
România, după numărul de vizitatori, ejobs.ro, departamentul Crewing / Shipping / Casinos însuma peste
8.700 de posturi disponibile pentru personalul calificat în cazinou, cu peste 64% mai multe decât în 2007. Şi
pe site-ul de recrutare myjob.ro au fost înregistrate peste 600 de anunţuri, ce vizau angajaţii calificaţi în dome-
niu. În 2009, însă, piaţa a clacat. Dacă pe ejobs.ro s-au regăsit 6.811 locuri de muncă vacante pentru posturi
ca operator agenţie pariuri sportive sau operator maşină de pariuri, sports betting trader, casier, supraveghetor
sală de jocuri, slot attendant, controller casino, crupier şi casino hostess, pe myjob.ro au fost publicate doar
376 de anunţuri pe tot parcursul anului 2009. “Din punct de vedere al ocupaţiilor solicitate de angajatori, aces-
tea erau, firesc, mai variate în 2008, când oferta totală pentru acest segment era mai mare. În 2009, pe myjob.
ro au prevalat ofertele pentru specialişti, precum căpitan fluvial, mecanic naval, tehnicieni sunet, în defavoarea
joburilor mai puţin calificate ca ospătar, ajutor bucătar, shop assistant, casino dealer - poziţie ce predomină,
până acum, în anunţurile din domeniu din 2010”, a explicat Adela Râpeanu, Communication Expert Myjob.

82 CASINO INSIDE NR. 4


Human resources
Safe and lucrative workplaces, free trips
around the world, working in a pleasant and
organized environment for a professional
career worth of envy, saving money due to
included meals and accommodation but
also a unique experience of relating with
people from all around the world-this is the
complete description of a cruise ship job,
description offered by the recruiting com-
panies. However, those who have been
through it, know that sometimes “a summer
night dream” can turn into a real nightmare.
Countless overtime hours, lack of free days
as well as the inability to enjoy relaxing ac-
tivities, all these can force many of those
willing to join, to “sink” together with their
first experience.
2008 was a favorable year for cruise
ship employments. Thus, according to the
top recruiting site of Romania (judging by
the number of visitors), ejobs.ro, the
Crewing/Shipping/Casinos department
has more the 8,700 available jobs for quali-
fied personnel, meaning 64 pc more than
in 2007. Myjob.ro also registered 600 more
jobs adds for the qualified personnel in this
domain. However, the market crashed in
2009. Even if on ejobs.ro there were 6,811
open positions for sports betting agency
operator or machine operator, sports
betting trader, cashier, surveillance agent,
slot attendant, casino controller, croupier
and casino hostess, on myjob.ro only 379
adds were placed during 2009. “Taking into
consideration the diversity of the require-
ments of the employers, these were natu-
rally more in number in 2008, when the to-
tal offer was higher for this segment. In
2009, the most predominant offers were
for river captain, ship mechanic, sound te-
chnician and not for the less qualified posi-
tions, like waiter, chef assistant, shop assis-
tant, casino dealer-this position seems to
be the most popular one in 2010”, explai-
ned Adela Rapeanu, Communication Ex-
pert Myjob.
Even though things appear to calm down
in 2010, taking into account the increase
of available positions, the qualified casino
personnel struggle to get a job on a cruise
ship. After the wave of bankruptcies in the
local gambling industry, the former emplo-
yees want to go full speed ahead. “Things
Deşi în 2010 apele par mai liniştite, prin prisma creşterii numărului jo- have not changed too much, neither in 2009 nor in 2010, when the
burilor disponibile, personalul calificat în cazinou se înghesuie să prindă number of the open positions decreased and that of candidates incre-
un loc la bordul vaselor de croazieră. După valul de falimente din industria ased. Recruitment companies have more and more demand for this
locală de gambling, foştii angajaţi vor acum să ridice toate pânzele sus. type of jobs, mostly because many of them have been fired, are unem-
„Lucrurile nu s-au schimbat prea mult nici în 2009 sau la începutul lui ployed and don’t seem to have a chance of finding a job in Romania.”;
2010 când numărul posturilor pe acest domeniu a scăzut, crescând foar- this is what Laura Chilom, HR Consultants for Ejobs declared for Casi-
te mult cel al candidaţilor. Companiile de recrutare din domeniu au din ce no Inside. Around 1.000-1.500 CVs were submitted in the first 4 mon-
în ce mai mulţi solicitanţi pentru astfel de joburi, mai ales că mulţi dintre ths of this year for a single position, out of the 2,108 available. During
aceştia au fost disponibilizaţi, sunt şomeri, şi nu întrevăd curând posibilita- 2007 and 2008, the number of the CVs submitted was somewhere
tea de a se angaja în România”, a declarat pentru Casino Inside Laura between 200 and 500. “We noticed a small improvement in myjob.ro in
Chilom, HR Consultant Ejobs. La cele 2.108 locuri de muncă vacante pe 2010. Until the mid of April, 236 positions were already posted, even
ejobs.ro, numai în primele patru luni ale anului, au fost depuse circa 1.000 though the most active months for recruiting are April and May. In
– 1.500 de CV-uri pentru o singură poziţie. În anul 2007, precum şi în 2008, over 2,000 Romanians showed an interest in these types of
2008, numărul aplicanţilor varia între 200 şi 500. „În 2010, pe myjob.ro jobs, whereas in 2009 their number doubled, reaching 4,119. In what
am constatat un uşor reviriment. Astfel, doar până la mijlocul lunii aprilie regards the situation for the first three months of 2010, more than
se postaseră deja 236 de anunţuri, ţinând cont de faptul că lunile cele 6,000 applications have already been submitted”, according to Adela
mai active din punct de vedere al recrutărilor pe acest segment sunt toc- Rapeanu.
mai aprilie şi mai. Dacă în 2008 şi-au manifestat interesul pentru joburi Victor Streza, manager of Antropi Consulting in Brasov, a company
pe vase de croazieră peste 2.000 de români, numărul aplicanţilor pentru that had as main activity until the mid of 2009 personnel recruitment

NR. 4 CASINO INSIDE 83


Human resources
acest tip de locuri de muncă s-a dublat în 2009, ajungând la 4.119. În
ceea ce priveşte situaţia din primele trei luni ale lui 2010, s-au înregistrat
deja peste 6.000 de aplicaţii”, susţine Adela Râpeanu.
Victor Streza, manager la Antropsi Consulting din Braşov, companie
care s-a ocupat până la jumătatea lui 2009 de recrutările pe vasele de
croazieră, susţine că în 2008 a fost o lipsă de interes din partea potenţia-
lilor candidaţi, cauzată de creşterea nivelului de trai şi de lipsa unei oferte
salariale atractive, în special în rândul companiilor americane. “În urmă cu
doi ani se mai căutau totuşi câteva companii americane de elită, care au
fost mereu vânate. De cele mai multe ori candidaţii s-au îndreptat spre
companii europene, ce ofereau joburi pe uscat, pentru că plăteau în euro,
dar nu peste nivelul celor de peste Ocean”, a completat Streza.
Companie mare, remuneraţie mică, după buget. În anunţurile postate
pe ejobs.ro salariile au variat între 1.200 de euro şi 1.500 de euro lunar,
în funcţie de responsabilităţile jobului, programul de muncă şi durata con-
tractului, ajungând până la o remuneraţie de 3.000 de euro pentru cei cu
funcţii de conducere. Angajatorii înscrişi pe myjob.ro au strâns drastic cu-
reaua, oferind, în 2010, chiar şi salarii între 450 de euro şi 700 de euro,
cu până la 65% mai puţin decât în anii anteriori.
Profilul candidatului ideal include o experienţă de minim un an în cazi-
nou, cunoaşterea a cel puţin două limbi străine, la nivel conversaţional, for cruise ships, claims that in 2008 there was a complete lack of inte-
spiritul de comunicare, posibilitatea de a îndeplini sarcini multiple, respec- rest of the potential candidates, due to the increase of the living condi-
tarea dead-line-urilor şi adaptabilitatea. “Pentru joburile pe vase de croa- tions and the lack of an attractive salary package, mostly for the Ame-
zieră, anunţurile postate favorizează în 2010 candidaţii mai puţin experi- rican companies. “Two years ago, several elite American companies
mentaţi, fapt ce poate fi explicat prin prisma scăderii numărului de oferte, were much demanded. Most of the times, the candidates focused mo-
per total, şi a ofertei pentru specialişti, în mod particular, faţă de perioada re on European companies with land jobs, because the payment was
premergătoare crizei”, susţine Adela Râpeanu. in Euro, even though it didn’t surpassed the level of those across the
În ciuda faptului că mulţi angajaţi ştiu că vor avea de înfruntat o expe- Ocean”, said Streza.
rinţă foarte intensă şi solicitantă, cu standarde de calitate şi comporta- Big company, small payment, the budget dictates. The salaries for
ment foarte riguroase, numărul românilor care vor să muncească pe va- the positions on ejobs.ro varied between 1,200 and 1,500 Euro, accor-
sele de croazieră creşte fulminant. Reprezentanţii industriei locale de ding to the job responsibilities, work time schedule and period of con-
gambling susţin că, în ciuda faptului că şi operatorii de cazinouri de pe tract, reaching up to 3,000 Euro for management positions. The em-
vasele de croazieră au fost afectaţi de criza globală, activitatea acestora ployers on myjob.ro have however drastically decreased their
continuă. Astfel că şi recrutările de personal calificat vor continua, dar la packages, offering salaries of even 450 to 700 Euros in 2010, 65 pc
un nivel mai puţin agresiv ca în anii anteriori. Streza spune că, pentru a less than in previous years.
contracara scăderea drastică a numărului pasagerilor, companiile au în- The candidate profile includes a minimum one year experience in
cercat prin investiţii susţinute, pachete promoţionale, construirea de noi casinos, two foreign languages with at least a conversational level of
nave, mai atractive şi mai performante, să îşi păstreze fluxul de călători knowledge, the ability to multitask, deadline endurance and adaptabili-
peste linia de plutire. “Începând cu 2009 interesul românilor s-a îndreptat ty. ”The cruise ships jobs offers in 2010 favor less experienced candi-
din nou către vasele de croazieră. Criza economică din România i-a de- dates, which can be explained by the decrease of the number of total
terminat pe mulţi să facă un compromis în acest sens, pentru a avea un offers and of professional personnel demands, compared to the period
job garantat. Aş putea spune, mai degrabă, că angajatorii au avut de câş- right before the crisis”, says Adela Rapeanu.
tigat pentru că au avut posibilitatea să aleagă din mai mulţi candidaţi, ca- Despite the fact that many of the employees are aware of the very
re erau dispuşi să le accepte condiţiile, doar pentru a avea un job sigur”, intense and demanding experience that awaits, with high quality stan-
completează managerul Antropsi Consulting. dards and strict behavior, the number of Romanian people who want to
Fie că s-au confruntat cu restructurările masive, cauzate de declinul work on cruise ships is constantly increasing. The representatives of
pieţei, fie din dorinţa de a încerca o nouă experienţă, numărul celor care the local gambling industry claim that even though the casino opera-
vor să lucreze pe un vas de croazieră creşte considerabil. Odată ajunşi la tors on cruise ships have been affected by the world crisis, their activi-
bord, din Statele Unite ale Americii până în Kenya, cu debarcare în ţările ty keeps moving on. Thus, the personnel recruitment will continue, but
mediteraneene, cu visul copilăriei în gând, angajaţii fac ocolul pământului in a less aggressive manner than in previous years. Streza says that in
în mai puţin de 80 de zile. order to counter attack the drastic decrease of the number of passen-
gers, the companies have tried, with the help of sustai-
ned investments, to create promotional packages,
build new ships which are more attractive and more
performing, in order to keep their passenger flow on
the floating line. “Starting with 2009, the Romanian
candidates’ focus started to change again to the cruise
ships. The economic crisis in Romania determined
many people to compromise in this way, in order to ha-
ve a sure job. I could state that the employers were the
ones to win more, because they had the opportunity to
choose out of a pool of candidates willing to accept
their conditions, only the make sure they have a job”,
stated the manager of Antropsi Consulting.
Whether there were massive restructurings because
of the fall of the market, or the desire to have a new
experience, the number of those willing to take on a
cruise ship job is noticeably increasing. Once they are
aboard, from US to Kenya, passing through the Medi-
terranean seas and having their childhood dream in
mind, the employees take a trip around the earth in
less than 80 days.

84 CASINO INSIDE NR. 4


Cele mai celebre escrocherii
din poker și cazinouri
Mii de înșelătorii în poker și în cazinouri și-au croit drum, încă de la
apariția sălilor de poker, a meselor de cazino și a sloturilor. Aceste
înșelătorii sunt cele mai bune din lungul șirului istoric, iar fabuloasele
lor povești au parcă o viață proprie în sălile de poker și cazinouri.

Poker and Casino


Cheats Hall of Fame
Thousands of poker and casino cheats have plied their crafts since poker
rooms, casino table games and slot machines have been in existence. These
poker and casino cheats are the best in poker and casino cheating history,
and their lifetimes spent in poker rooms and casinos are fabulous stories.
86 CASINO INSIDE NR. 4
MODALITATI DE A TRISA
SHERRI SKOONS
Sherri Skoons s-a născut în mai,
1961 și a fost singura femeie care
a ajuns cunoscută pentru past-
posting. Ea a intrat pe tărâmul es-
crocheriilor ca simpla iubită a lui
Salvatore Gillette, unul dintre mem-
brii echipei de past-posting a lui Ri-
chard Marcus, din 1990. Sherri
obișnuia să călătorească împreună
cu ei în „excursiile” din cazinouri,
ajutând uneori cu lucruri mărunte
necesare operaţiunii. Ea trebuia să
stea la masa de blackjack sau rule-
tă doar pentru a ocupa un loc și a
creea dinamica necesară, pentru a
ușura acţiunea lui Marcus și a echi-
pei sale. Marcus era atras de perso-
nalitatea colorată a lui Sherri și a
luat în considerare posibilitatea ca
aceasta să aibă un rol mai impor-
tant ca membru al echipei. La 6 luni
după ce a întâlnit-o, Marcus i-a permis lui Sherri să SHERRI SKOONS
ocupe poziţia de „checkbettor”. Rolul ei era să parieze Sherri Skoons was born in May, 1961, and was the
la anumite intervale la ruletă, pe poziţiile în care plasa- only known professional female casino pastposter.
rea jetoanelor în stive de 1, 2 sau 3 ar forţa dealerul She started out in the casino cheating business as
să facă anumite mișcări ce ar da naștere la ferestre simply the girlfriend of Salvatore Gillette, a member of
de oportunitate, pentru ca omul lui Marcus parieze Richard Marcus’s pastposting team in the early 1990s.
past-post. Sherri would go along on their casino trips, sometimes
După aceasta, Sherri a primit o altă responsabilitate helping out with minor parts of the operation. She wo-
majoră, ajutând echipa să încaseze sumele mari, deve- uld sit at a blackjack or roulette table just to fill the
nind astfel un curier al jetoanelor. După un an în seat and create some needed action to facilitate mo-
această echipă, Sherri i-a dat de înţeles lui Marcus că ve-making opportunities for Marcus and his team. Mar-
ar vrea să fie un pion mai important; își dorea să fie cus liked Sherri’s spunky personality and foresaw the
cea care revendică pariurile, past-postingul și cea ca- possibility of her having a more integral function as a
re lua banii direct - cea mai periculoasă poziţie. Mar- team-member. Six months after meeting her, Marcus
cus s-a decis să-i ofere tinerei entuziaste o șansă. În allowed Sherri to serve as a “checkbettor.” Her functi-
acest fel, Sherri a devenit foarte bună pe această po- on in that role was to bet certain schematic sequences
ziţie, jucând rolul unei blonde „ameţite”, în timp ce ac- in roulette, where her placement of stacks of checks
ţiona în stilul bine învăţat de la Marcus. Sherri a decis (chips in casino parlance) as well as one-, two- and
în cele din urmă să se întoarcă la școală și să renunţe three-check bets would force the dealer to make cer-
la afacere în 1995. A studiat, printre multe altele, cri- tain movements and create windows of opportunity for
minologia medico-legală. Chiar dacă vă vine sau nu să Marcus’s roulette mechanic to make the pastpost.
credeţi, Sherri Skoons face parte astăzi din CSI. From there Sherri was given another major responsi-
bility helping the team cash out large amounts of chips
and became a chip courier. After a year with team,
Sherri informed Marcus that she wanted to play an
even more crucial role; she wanted to be the “claimer”
on roulette moves, the person who claimed the past-
posted bets as their legitimate ones and took the mo-
ney off the tables—the most dangerous position. Mar-
cus decided to give the eager young woman a shot. So
Sherri became a great roulette claimer, and was espe-
cially effective playing the ditzy blond while performing
Marcus’s patented mix-up roulette claim. Sherri finally
decided to go back to school and quit the business in
1995. She studied—of all things—forensic criminology.
Believe it or not, today Sherri Skoons is a CSI.
NR. 4 CASINO INSIDE 87
MODALITATI DE A TRISA
MONIQUE LAURENT
There is no doubt that Monique, born on
Valentine's Day, 1948, in Deauville, Fran-
ce, was the most gorgeous casino cheater
of all-time. Monique was the main player in
perhaps the most ingenious roulette scam
in casino history. It happened in the sum-
mer of 1973 at the ritzy Casino Deauville
on the French Atlantic coast. It became
known as "The French Cigarette Pack
Scam". The scam was launched when a
radio amateur employed as a roulette dea-
ler at the Casino Deauville built a radio
transmitter into a pack of cigarettes, em-
bedding the tiny weightless receiver into a
roulette ball made by a sculptor friend that
he snuck into play. His brother-in-law pla-
ced the bets while his sister, Monique,
softly pressed an invisible button on the
cigarette pack as the ball was spinning,
MONIQUE LAURENT sending it into a controlled dive which re-
Nu există nici cea mai mică urmă de îndoială că Mo- sulted in the ball’s landing in groups of six numbers
nique, născută în ziua de Sfântul Valentin, în 1948, with ninety percent accuracy. In a week the Casino
Deauville, Franţa, a fost cea mai frumoasă impostoare Deauville was beat for five million francs ($1 million
de cazinouri a tuturor timpurilor. Monique a fost piesa at that time).
principală din poate cea mai ingenioasă escrocherie The owners of the casino could not figure out what
din istoria cazinourilor. Totul s-a întamplat în vara anu- was hitting them and they began suspecting the dea-
lui 1973, la luxosul Casino Deauville de pe coasta ler. They watched him secretively from above, but he
franceză a Atlanticului. Istoria a devenit cunoscută ca was doing nothing out of the ordinary to control the
„Escrocheria pachetului de ţigări franţuzesc”. Ea înce- movement of the ball.
put atunci când un amator de radio ce fusese angajat The scam was truly a marvel, and neither the ball
ca dealer la Casino Deauville a construit un radio nor the cigarette pack ever malfunctioned. Finally, the
transmiţător într-un pachet de ţigări, încorporând un casino owners were suspected some kind of radio in-
receptor într-o bilă de ruletă creată de un sculptor ce terference with the roulette wheel; they had an expert
îi era prieten, bilă pe care a băgat-o în joc. Cumnatul debugging crew come in and sweep the casino while
său plasa pariurile, în timp ce sora sa, Monique, apăsa the wheel was in action. The next time the principal
ușor un buton de pe pachetul de ţigări în timp ce bila casino owner asked the temptress for a cigarette, the
se învârtea, transmiţându-i o mișcare controlată ce fă- chief of the Deauville Police Force was there at his
cea ca bila să se oprească peste 6 numere, cu o acu- side to confiscate the pack and put the lovely raven-
rateţe de 90%. În numai o săptămână, Casino Deau- haired beauty in handcuffs.
ville a fost „stors” de 5 milioane de franci (1 milion $ Today Monique Laurent lives in Las Vegas and
la vremea aceea). works in the wardrobe department of a famous Las
Proprietarii cazinoului nu puteau înţelege ce se în- Vegas extravaganza.
tamplă, așa că au început să îl suspecteze pe dealer.
L-au urmărit în secret, însă nu au putut observa că fa-
ce ceva pentru a direcţiona bila.
Înșelătoria era pur și simplu fabuloasă, iar bila și pa-
chetul de ţigări nu au avut nici măcar o defecţiune. În-
tr-un final, proprietarii cazinoului au suspectat un fel
de interferenţă radio cu masa de ruletă și au chemat
o echipă expertă în detectarea acestor interferenţe;
au scanat cazinoul în timp ce ruleta funcţiona. În mo-
mentul în care unul dintre proprietari i-a cerut ispiti-
toarei femei o ţigară, șeful poliţiei din Deauville a fost
chiar acolo pentru a confisca pachetul și pentru a-i
pune frumoasei brunete cătușele. Astăzi, Monique La-
urent locuiește în Las Vegas și lucrează în departa-
mentul de modă a unei firme extravagante.
88 CASINO INSIDE NR. 4
ÎNFIINŢAREA UNEI SOCIETĂŢI
COMERCIALE AVÂND
CA OBIECT DE ACTIVITATE
ORGANIZAREA JOCURILOR
DE NOROC

THE CREATION
OF A GAMBLING COMPANY

90 CASINO INSIDE NR. 4


LEGISLATIE
Actele necesare în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale The documents necessary for creating a gambling company are,
având ca obiect de activitate organizarea jocurilor de noroc sunt, cu with the exception of the share capital which amount is determi-
excepţia capitalului social al cărui cuantum este stabilit de către le- ned by special law, the documents required by Law no.31/1990
gislaţia specială, actele stabilite de către Legea 31/1990 în vede- for creating a company.
rea înfiinţării unei societăţi comerciale. Thus, for creating a gambling company the interested persons
Astfel, în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale având ca shall submit to the Trade Register the following documents:
obiect de activitate jocurile de noroc, persoanele interesate vor de- - company’s name reservation – in original;
pune la Registrul Comerţului următoarele documente: - the Articles of Association of the future company having
- rezervare de denumire – în original; gambling as main object of activity – in original;
- actul constitutiv al viitoarei societăţi comerciale având ca obiect - proof that the share capital has been deposited in the amount
principal de activitate organizarea jocurilor de noroc - în origi determined by OUG no.77/2009 – in original or certified copy;
nal; Note: The minimal value of the share capital at the date when
- dovada achitării capitalului social, aşa cum nivelul acestuia este the license for organizing gambling is requested:
stabilit prin OUG nr.77/2009 - original sau copie conformă cu
originalul; A. For organizers of lotto type gambling: 2.000.000 lei
Notă: Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la B. For organizers of mutual bets: 1.000.000 lei
data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocu- C. For organizers of fixed amount bets: 1.000.000 lei
rilor de noroc D. For organizers of casino-type gambling: 1.000.000 lei
E. For organizers of slot-machines 30.000 lei
A. Pentru organizatorii care exploatează jocuri 2.000.000 lei gambling:
loto: F. For organizers of bingo games which take 100.000 lei
B. Pentru organizatorii care exploatează pariuri 1.000.000 lei place in gambling rooms:
mutuale: G. For organizers of bingo games through 1.000.000 lei
C. Pentru organizatorii care exploatează pariuri 1.000.000 lei television networks:
în cotă fixă:
D. Pentru organizatorii care exploatează jocuri 1.000.000 lei - the documents which prove the ownership rights or the right to
de noroc caracteristice activităţii cazinouri use the gambling space (hall), with the observation that
lor: casino type activities, as per current legal requirements cannot
E. Pentru organizatorii care exploatează jocuri 30.000 lei take place within residential buildings, also the gambling hall
le tip slot-machine: cannot be located within a school, including adjacent campu
F. Pentru organizatorii care exploatează jocuri- 100.000 lei ses, within a cultural, artistic, health, social, religious or other
le bingo desfăşurate în săli de joc: similar compounds or within the area designated for such com
G. Pentru organizatorii care exploatează jocuri 1.000.000 lei pounds.; it is also forbidden to carry out gambling activities in
de noroc bingo organizate prin intermediul places which due to their location would lead to obstructing
sistemelor reţelelor de televiziune: traffic or limiting the free access to other important locations
(building entries, pedestrian passages, public transportation
- actele care demonstrează dreptul de proprietate sau de folosin- stations etc.); exceptionally it is allowed to organize gambling
ţă a spaţiului de joc, cu menţiunea că activitatea cazinourilor, activities in cinemas, event halls, sport halls, culture clubs or
conform prevederilor legale în vigoare nu se poate desfăşura în others alike provided that the following conditions can be insu
imobilele având destinaţie de locuinţă şi de asemenea spaţiul red cumulatively: separate access for the players, the other ac
propus nu poate fi situat în incinta unui aşezământ de învăţă- tivities should not be disturbed and the access of minors is
mânt, inclusiv campusurile aferente acestuia, unor aşezăminte completely restricted.
de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase - affidavits from the shareholders and administrators stating that
şi altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; they fulfill the legal requirements for holding the position of
se interzice de asemenea desfăşurarea de jocuri de noroc în shareholder and/or administrator in the future company, with
spaţii care datorită amplasării ar conduce la obstrucţionarea tra- the indication of the duration and limits of administrator’s man
ficului sau la limitarea liberului acces către alte locaţii de interes date – in original;
(intrări în imobile, pasaje pietonale, staţii ale mijloacelor de - signature specimen of the administrator(s) of the future com
transport în comun etc.); în mod excepţional se admite organiza- pany – in original;
rea de jocuri de noroc în cinematografe, săli de spectacole, săli - fiscal record of the administrator(s) – in original;
de sport, case de cultură şi altele de acest fel, cu condiţia să fie - copies of shareholders and administrators’ IDs – certified co
asigurate cumulativ următoarele condiţii: acces separat pentru pies;
jucători, să nu fie deranjate în vreun fel celelalte activităţi şi să - registration form – in original;
poată fi restricţionat total accesul minorilor; - fiscal registration form – in original;
- declaraţii ale asociaţilor şi administratorilor din care să rezulte - affidavit that all legal requirements for performing the activities
că îndeplinesc condiţiile legale pentru a avea calitatea de asoci- mentioned in the articles of association are fulfilled – in origi
at şi/sau administrator în cadrul viitoarei societăţi comerciale, nal.
cu indicarea în ceea ce priveşte mandatul administratorilor a du-
ratei acestuia precum şi a limitei – în original; II. GAMBLING TYPES
- specimenul de semnătură pentru administratorul/administratorii Gambling activities are classified as explained bellow, each of
viitoarei societăţi comerciale – în original; them having its own characteristics in regards to organizing, tech-
- cazierul fiscal al administratorului/administratorilor – în original; nical equipment of the gambling hall, accounting records of each
- copii ale actelor de identitate ale asociaţiilor şi administratori- type of gambling, specific methods of playing as well as the physi-
lor – copii conforme cu originalul; cal presence of the players in the gambling hall or not:
- cerere tip de înregistrare a societăţii – în original;
- cerere tip privind înregistrarea fiscală a societăţii – în original; a) Lotto type gambling – if there are used the purely random re-
- declaraţie tip referitoare la îndeplinirea condiţiilor pentru desfă- sults which consist in extracting numbers, letters, tickets or sym-
şurarea activităţiilor menţionate în cuprinsul actului constitu- bols, regardless of the procedures and characteristics of the me-
tiv – in original. thods used for these extractions (urns, wheels, cups and other
similar methods) which do not take place in the presence of the
II. TIPURILE DE JOCURI DE NOROC players. In this category are included: lotteries, including instanta-
Jocurile de noroc se clasifică după cum urmează, fiecare dintre neous ones and any type of gambling which does not take place in

NR. 4 CASINO INSIDE 91


LEGISLATIE
tipurile de joc având caracteristicile proprii în ceea ce priveşte orga- the presence of the players and consist in extracting numbers,
nizarea, dotarea tehnică a sălii de joc, evidenţa contabilă a fiecărui letters, tickets or symbols, with the exception of other gambling
tip de joc în parte, mijloacele specifice de joc, precum si existenţa defined henceforth.
fizică sau nu a jucătorilor în sala de joc etc.:
b) Bets – if there are used the results of events which will take
a) jocuri loto, dacă sunt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor place without the involvement of the gambling organizers. In this
evenimente ce constau în extrageri de numere, de litere, bilete sau category are included:
simboluri, indiferent de procedurile şi caracteristicile mijloacelor uti- (i) Mutual bets – when the prize is granted to the participants
lizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roţi, cupe şi alte aseme- declared winners proportionally with the number of winning
nea mijloace) care nu se desfăşoară în prezenţa jucătorilor. În variants held by each of them, the gambling organizer being
această categorie se includ: loteriile, inclusiv cele instantanee, şi involved only in collecting participation fees and distribu
orice joc de noroc care nu se desfăşoară în prezenţa jucătorilor şi ting the prizes as per the rules of that game;
care constă în extrageri de numere, de litere, simboluri, formulare (ii) Fixed amount bets – when the gambling organizer is the
sau bilete, prin intermediul cărora pot fi obţinute diverse câştiguri one who determines based on his own criteria and commu
determinate de evenimente care nu se desfăşoară în prezenţa fizică nicates to the participants the quotation for multiplying the
a jucătorilor, cu excepţia jocurilor de noroc definite în continuare; participation fee if the versions played (betted on) are de
b) pariuri, dacă sunt folosite rezultatele unor evenimente ce se clared winning as per the rules of that game. The value of
vor produce fără implicarea organizatorilor. În această categorie se each prize is fixed by the rules of that game (a fixed
includ: amount or a multiple of the participation fee) regardless of
(i) pariurile mutuale, în cadrul cărora premiul se distribuie parti the total amount of participation fees.
cipanţilor declaraţi câştigători proporţional cu numărul vari
antelor câştigătoare deţinute de fiecare dintre aceştia, orga c) Casino type gambling – when the events take place by speci-
nizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a taxe fic playing methods, with players physical presence with or without
lor de participare şi de distribuire a sumelor stabilite cu titlul their direct involvement. Specific playing methods may be cards,
de premii, în conformitate cu prevederile regulamentelor de dices, roulette balls, roulette and card tables, including their ancil-
joc respective; lary installations, as well as other playing methods determined by
(ii) pariurile în cotă fixă, în cadrul cărora organizatorul este cel Govern Ordinance.
care stabileşte pe baza unor criterii proprii şi aduce la cu
noştinţa participanţilor cotele de multiplicare a mizei în cazul d) Slot-machine type gambling – if the events are organized with
în care variantele jucate sunt declarate câştigătoare, în con the physical presence of the participants through machines, equip-
formitate cu prevederile regulamentelor de joc respective. ments and specific installations and the prize depends on the ha-
Valoarea fiecărui câştig este fixată prin regulament (sumă zard.
fixă sau multiplu de miză) independent de totalul mizelor;
c) jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor, dacă eve- e) Bingo games which take place in event halls – when the win-
nimentele se produc cu ajutorul unor mijloace specifice de joc, în ning are generated by random elements, organized by using com-
prezenţa fizică a participanţilor, cu sau fără participarea directă a plex lottery type extracting equipments, which are characterized by
acestora. Mijloacele specifice de joc folosite pot fi: cărţi de joc, za- successive extractions and granting prizes, with the physical pre-
ruri, bile de ruletă, rulete şi mese de joc, inclusiv instalaţiile auxiliare sence of the players.
ale acestora, precum şi alte mijloace de joc stabilite prin hotărâre a
Guvernului; f) Bingo games organized through television networks - when
d) jocurile tip slot-machine, dacă evenimentele sunt organizate în the winning are generated by random elements, organized by using
prezenţa fizică a participanţilor prin intermediul maşinilor, utilajelor complex lottery type extracting equipments, which are characteri-
şi instalaţiilor specifice, iar câştigul depinde de hazard; zed by successive extractions and granting prizes, without the phy-
e) jocurile bingo desfăşurate în săli de joc, cu câştiguri generate sical presence of the players.
de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor
complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin
extrageri şi premieri succesive, în prezenţa fizică a jucătorilor;
f) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor
de televiziune, cu câştiguri generate de elemente aleatorii, organi-
zate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip lo-
teristic, care sunt caracterizate prin extrageri şi premieri succesive,
fără prezenţa fizică a jucătorilor.

Address:
Palladian Complex
27A Virgil Madgearu St.
B Wing, Ground Floor,
apt. 201, 014135, Sector 1, Bucharest, Romania.

Phone/Fax: UK Fax Number:


+40 21.232.14.99 +44(0)20 7855 0017
+40 21.232 14 88 Email:
Mobile: office@romanianlawoffice.com
+(4)0744 156 374 www.romanianlawoffice.com

92 CASINO INSIDE NR. 4


OUR FRIENDS

Novotel Bucharest City Centre Bd. Iancu de Hunedoara nr. 54, 011745 București,
Calea Victoriei 37B România.
Tel: +4021 308 85 00 T: +40 372080080;
Fax: +4021 308 85 01 M: +40 733200209;
Mail: h5558@accor.com F: +40 372080081;
Web: www.accorhotels.com E: guest@capitalplaza.ro
www.capitalplaza.ro

7D Vitan-Barzesti Street, sector 4, Calea Victoriei nr. 133, sector 1, București


Bucharest, Romania Telefon: 0040 21-311.97.44; 0040 722.66.57.88;
Phone: +40 31 106 11 11; +40 731 111 000 0040 740.00.00.99;
Fax: +40 31 106 11 19 Fax: 0040 21- 311.16.45
E-mail: reservations@rinhotels.ro www.palacecasino.ro
Webpage: www.rinhotels.ro

CASINO BUCHAREST Regent Casino


HOTEL INTERCONTINENTAL Calea Victoriei 37B, Bucure[ti
Blv. Nicolae Balcescu, nr. 4 , București, sect.1 Tel.: +40 21 405 00 20
Tel. 0213122600 Tel.: +4 0733 33 2003
www.casinobucharest.ro Fax: +40 21 405 00 34
www.regentcasino.ro

Grand Casino, Marriott Grand Hotel Bucuresti,


Princess Planet Casino Calea 13 Septembrie 90, București, România
Bd-ul Nicolae Bălcescu, nr. 3-5, sector 1. Telefon: 021.315.40.13, Tel.: +40 21 40 30 800. Fax: +40 21 40 30 808
Perla Casino marriott@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com
Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 9, sector 3. Telefon: 021.312.90.91; Grand Casino, ATHENEE Palace Hilton Hotel,
Havana Casino Str. Episcopiei 1-3, București, România.
Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 13, sector 3. Telefon: 021.313.98.23 Tel: +40 21 314 72 00. Fax: +40 21 314 72 11
hilton@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com

NR. 4 CASINO INSIDE 93


valentin@galaxygames.ro PLAZA GAMING
info@galaxygames.ro B-dul. Magheru no. 9, sec. 1, bl. Eva, sc. 1, apt. 1
0730083308, 0730083330 Bucharest, Romania 010323
www.galaxygames.ro Tel: +40.21.317.08.34. Fax: +40.21.317.08.62
E-mail: Office@plazagaming.ro

City Slot Moșilor


GameWorld București Mall Adresa: Calea Moşilor, nr. 288, bl. 32, sect. 2, București
Adresa: City Slot Drumul Taberei
Complex București Mall, Calea Vitan, nr. 55-59, Adresa: Str. Drumul Taberei, nr. 136, bl. 714, sect. 6, București
etaj 2, sect. 3, București City Slot Giurgiului
Adresa: Sos. Giurgiului, nr. 127, b. 2B, parter, sector 4, București

Telefon: +40 21 312 34 03; +40 741 816 628;


+40 745 384 855
Bld. Timisioara, No. 26, Etaj. 2, Fax: +40 21 316 62 24
Plaza România, Sector 6 E-mail: intertop@admiral.ro
Tel: 021 317 50 05 Adresa: Calea Bucure[tilor 275-277
Șos. Olteniţei, no. 125 F, Sector 5 Otopeni
Tel.: 031 425 73 30 Jud. Ilfov

Adresa: Bd. Regina Elisabeta, nr 3, S.C. Advanced Technology Innovations S.R.L.


sector 3, Bucuresti București, Str. Valea Oltului 77-79, et. 2, sector 6
Telefon: 021/71.11.432/Fax: 021/71.11.434 Telefon/Fax 031 805 16 14
www.merkur-casino.ro Mobil 0728528988

94 CASINO INSIDE NR. 4


OUR FRIENDS

Unigens Corporation Str. Vlad Judeţu nr. 36, sector 3, București


17 General Gheorghe Manu, 010446, Bucharest +4 0733.33.23.40
Phone: +40 21 345 4182, Fax: + 40 21 345 4186 office@alfastreet.ro
office@unigens.com www.alfastreet.ro
www.unigens.com

Synot W, a.s. Play Star Europe


Jaktáře 1475 www.cashcode.ro
686 01 Uherské Hradiště București, România
www.synotloterie.cz Tel: 021 3107372
Fax: 021 2314639

Sediul social: Str. I. L. Caragiale nr. 35, sector 2, București


Adresa Poștală: Office 216, Hotel Intercontinental,
Blvd. N. Bălcescu 4,
www.atronic.com Bucharest 010051, România
Tel: +40 (0)742 227466
Email: info@asociatiacazinourilor.ro; office@casinoassociation.ro
Web: www.asociatiacazinourilor.ro; www.casinoassociation.ro

78th Unirii Bv., BL. J2, SC. 2, AP. 44, 4th floor, Asociaţia Organizatorilor de Pariuri din România
district 3, Bucharest Romanian Bookmakers
Tel: 0721.172.387 Bd. Pierre de Coubertin nr. 3 - 5
Fax: 021 - 320.41.70 Office Center sector 2
E-mail: andutza7@yahoo.com

NR. 4 CASINO INSIDE 95


OUR FRIENDS

Tel: (021) 300.13.50 Site web: www.mozzartbet.com


Fax: (021) 300.13.54 E-mail: secretariat@mozzartbet.com
www.stanleybet.ro Tel/fax: 021 / 210 62 65 / 67

Expo 24 Romania
SC Public Bet SRL Strada Cornelia Nr. 10
Teiul Doamnei 89. 023583 Bucuresti Bucuresti, Romania
Telefon +40 21 242 34 61 T: 021 335 6681
Fax +40 21 242 34 67 F: 021 335 6680
www.publicbet.ro M: 0788 00 81 00
contact@expo24.ro

Address: Palladian Complex 27A Virgil Madgearu St. B Wing,


Ground Floor, apt. 201, 014135, sector 1, Bucharest, Romania
Phone/Fax: +40 21.232.14.99 or +40 21.232 14 88
Mobile: +(4) 0744 156 374 www.greenmodel.ro
UK Fax Number: +44(0)20 7855 0017
Email: office@romanianlawoffice.com
www.romanianlawoffice.com

Inter Expo&Congress Center, Sofia, Bulgaria.


www.balkangamingexpo.com.
Email: info@balkangamingexpo.com
RADIO SPORT TOTAL FM 105,8 Sales Manager: Nataliya Baevska Agencja ReklamowaWigor
Adresa: București, Str. Torentului 2-4, Phone: +359 2 81 29 438. 53-660 Wrocław
sector 2 Mobile: + 359 887 650 187. ul. Sokolnicza 34-38
e-mail: contact@sptfm.ro Fax: + 359 2 81 29 479 phone/faks: +48 71 359 62 71
web: www.sptfm.ro E-mail: baevska@balkangamingexpo.com; phone/faks: +48 71 359 08 51
info@balkangamingexpo.com office@wigor-targi.com
Web: www.balkangamingexpo.com

96 CASINO INSIDE NR. 4