Sunteți pe pagina 1din 100

EDITORIAL

IPOCRIŢII
HYPOCRITS

I
don’t know about the others, but when I think about the Romanian
By The Insider gambling I consider most of those who gather around this segment as
being hypocrite. Let’s make things clear: according to the Romanian

N
Explanatory Dictionary, ”hypocrite” is defined as 1. “a person who acts
u știu alţii cum sunt, dar eu când mă gândesc la gambling-ul românesc differently from his normal behavior, duplicity, fake, dissimulation”; 2.
consider că mulţi dintre cei care populează acest domeniu sunt ipo- Adjective (about human behavior, physiognomy etc.) “that betrays, shows
criţi. Ca să fie toate lucrurile clare, conform Dicţionarului Explicativ al hypocrisy”
Limbii Române “ipocritul“ este definit ca “1. persoană care se arată This is a word derived from the Greek word Hypocrites that mean drama
altfel de cum este; (om) prefăcut, făţarnic, fals 2. Adj. (Despre mani- actor.
festările oamenilor, fizionomie etc.) Care trădează, arată ipocrizie”. Greeks used to love theatre, oratory, and acting and defined the actor as
Acest cuvânt provine de la grecescul hypocrites, care înseamnă actor dramatic. being the human being able to perform many roles, and have different fa-
Grecilor le plăcea teatrul, oratoria, actoria și au definit actorul dramatic ca fiind acel ces on stage. It is true, when acting on stage, “hypocrisy” is considered a
om care poate juca mai multe roluri, poate avea mai multe feţe pe scenă. Ce-i drept, quality, since you can offer the public the show expected.
în teatru și în actorie când îţi joci rolul, dovada de “hipocrizie” este o calitate, asta In business, and especially when we are dealing with a domain like
pentru că poţi oferi spectatorilor show-ul dorit. gambling, you expect the actors to be fewer hypocrites and to focus on re-
Însă, în business, și mai ales într-un domeniu ca acesta, te aștepţi ca actorii săi să specting the promise. More, regarding the denigrated attitude of people
fie mai puţin ipocriti și să tindă mai mult către respectul cuvântului dat. Mai mult, towards this industry, those representing this segment should be opened
având în vedere atitudinea denigrantă a oamenilor faţă de această industrie, cei ca- for advertising, communication, since this is the only way we could avoid
re o reprezintă ar trebui să fie deschiși către promovare, comunicare, pentru că doar the decline.
așa ar putea fi atenuat declinul. De la revoluţia industrială și până acum, istoria a Starting with the industrial revolution until this moment, history demonstra-
demonstrat care este impactul mesajelor pozitive transmise publicului prin toate ted the impact of the positive messages to the public through all the exis-
mijloacele de comunicare existente, dar mulţi dintre cei implicaţi în acest domeniu ting communication methods, but most of the people involved refuse to
refuză să se folosească tocmai de acest uriaș instrument de dezvoltare a afacerilor. use this huge instrument for business development. The world giants of all
Giganţii mondiali din toate industriile își direcţionează bugete imense pentru promo- industries redirect their huge budgets to promotion. In local gambling we
vare. În gambling-ul local am putea număra pe degete pe cei care vor să menţină o could count on fingers the number of those willing to maintain a constant
legătură constantă cu publicul, singura lor sursă de venituri. Deși se declară promo- connection to the public, their only income source.
torii entertainment-ului local omit un aspect foarte important al acestei probleme, Even if they declare to be the promoters of local entertainment, they don’t
acela că numărul clienţilor crește direct proporţional cu cel al mesajelor transmise. seem to notice an important aspect of this issue; the number of the clients
De asemenea, ei nu conștientizează un fenomen, acela că odată făcut un lucru increases proportionally with the number of messages sent to them. They
greșit, va dura și va costa de zece ori mai mult să-l îndrepţi. Sau poate se îmbată cu also omit the fact that if you have done one thing wrong, the costs to fix it
apă rece și nu știu că în entertainment imaginea chiar contează. Dar, probabil că can cost up to ten times… or they can just enjoy playing the role where
multora le place să joace un rol în care să se bată cu pumnul în piept că ei sunt co- they declare to be the correctness itself, with high standards. They don’t
rectitudinea în persoană, că au standarde înalte și că ei au inventat “apa caldă”. Din know the simple fact that image really matters. They didn’t invent the hot
păcate, aceleași personaje girează cu fapta acţiunii, proiecte sau produse de o cali- water, even if they believe so. Unfortunately, these characters act with acti-
tate conceptuală îndoielnică, ce nu aduc decât deservicii industriei. ons, projects or products with a conceiving low quality that only ruin the
Și atunci ne întrebăm: Ce anume doresc acești hypocrites? Care este gândirea lor și image of the industry.
de ce ne fac și pe noi părtași la spectacolul lor ieftin? Oare sunt niște creduli, or fi That is why we ask: What these hypocrites wish? What’s their thinking, why
neprofesioniști sau poate doar niște impostori? Nu am răspuns la aceste întrebări… do they take us partners within their cheep performance? They are just gul-
deocamdată, dar doresc să trag un semnal de alarmă pentru că oamenii de acest tip ls, unprofessional or just impostors? We didn’t find the answer… yet, but I
se înmulţesc de la o zi la alta, iar atitudinea lor sfidătoare și mincinoasă începe să se would like to stress out the fact that the number of this kind is increasing
ridice la grade ridicate de neresponsabilitate, asta ca să nu zic iresponsabilitate faţă every day, and their defiant and fake attitude turn to irresponsibility… more,
de rolul pe care și l-au asumat în industria noastră. irresponsibility towards the role they have assumed within our industry.
Pentru noi sunt doar niște personaje de care trebuie să ne ferim și pe care trebuie They are just characters we should avoid, we have to reject them with the
să le combatem cu cuvântul drept și cinstit și fapta onestă, trebuie să-i descurajăm right words and the honest deeds, and we must discourage them by having
prin atitudinea noastră corectă și prin profesionalismul de netăgăduit. Trebuie să-i a correct attitude and undisputable professionalism. We must stop them
împiedicăm să nu mai joace acest teatru ieftin. playing this cheep role.
Ca să fie clar: proiectul “Casino Inside”, prezent și viitor, nu este pentru ipocriţi, ci So to be clear: “Casino Inside”, present and future, is not for hypocrites, but
pentru oameni care au coloană vertebrală și care își respectă cuvântul dat. for people with dignity and people who respect their promise.

NR. 9 CASINO INSIDE 1


40

46
8

22

8 Clubul de Poker
Reality show centrat pe jocul de poker 46 Cazinourile plutitoare
De la servicii de lux la relocarea pe apă din motive legislative

14 Complex Casino din Mamaia


Renaște ca Pasărea Phoenix 50 Liderii din industria de gambling din întreaga lume au venit la
BEGE și EEGS

18 Loteria italiană
Cinci secole de istorie și de premii fantastice 54 Legislația canadiană a jocurilor de noroc
Jocurile de noroc din Canada au o istorie îndelungată,
însă primele reglementări au apărut în urmă cu aproximativ

22 Crown Casino
Locul unde emoția nu se oprește niciodată
120 de ani

26 Big Six 58 DANIEL NEGREANU


În premieră la un turneu de poker organizat în România
Strămoșul ruletei de astăzi

28 Bluful și semibluful 62 1x2 BET CAFE ARENA


Cafeneaua de pariuri și distracție
De la agonie la extaz și invers

32 ALFASTREET 66 Tehnologia multi-touch


Cea mai nouă tendință în jocurile de noroc electronice
Black Jack

34 Limbajul jocurilor de noroc 70 Regent Bingo


Extragere de 10.000 de lei la Regent Casino. Seara Caraibiană
Aceasta este o listă care te ajută să înțelegi mai bine la Regent Casino s-a încheiat sub zodia norocului
limbajul jocurilor de noroc

38 Bijuterii de colecție 72 Manila Poker


Printre cele mai populare jocuri de poker din Australia
Cu cât mai multe carate, cu atât mai bine

40 Andrei Gheorghe 74 FULL TILT POKER


Poți câştiga peste 100 de dolari pentru tine şi încă un prieten,
Dacă te așezi la masă și nu știi cine este fraierul, fraierul ești tu atunci când îl inviți să se alăture Full Tilt Poker

4 CASINO INSIDE NR. 9


78
www.casinoinside.ro

Managing Partners
Dan Bernovici
dan@casinoinside.ro
Marius Răileanu
marius@casinoinside.ro

Editor in-chief:
Amalia Mădălina Bălăbăneanu
amalia@casinoinside.ro

Art Director & DTP:


Marius Gonţoiu

Editors:
Adina Stan
adina@casinoinside.ro

90
The Insider
insider@casinoinside.ro
Philip Kotler
philip@casinoinside.ro

Distribution:
Adrian Dima
distribution@casinoinside.ro

Photo:
Adrian Stoicoviciu

Advertising:
office@casinoinside.ro

Casino Inside folosește serviciile


agenţiei de presă Agerpres

Printed by: RH printing

BOARD OF ADVISORS
Sorin Constantinescu
(Președinte A.O.C.R.),
Michelle Cummings
(Manager General

86
Casino Bucharest),
Liviu - Petrișor Popovici
(President of Romanian
Betting Organizers
Association)

82 Andrei Frimescu

78 inVestitorii din gambling-ul


mondial
(Marketing Manager
Casino Palace),
Vor să mute capitala jocurilor de noroc Sorin Georgescu
în filipinei (General Manager
MAXBET),

82 femeile Care au făCut milioane


de dolari
Cristina Călinoiu
(Marketing Manager
Poker Stars România),
din pokerul profesionist
Martin Ivanov

86 roxana neChita, (Manager General


CruPier la regent Casino: Casino Technology
ma fascinează munca în cazinou și nu mă România),
văd făcând altceva Carmen Joiţa
(Marketing Manager

90 săPtămÂna CÂștigurilor
Regent Casino),
Cristian Pascu
la aniVersarea a 15 ani
(Presedinte Executiv
de Casino PalaCe
A.O.P.J.N.R.)
luna octombrie a fost una festivă pentru
Casino Palace
ISSN 2067 - 6182 din 10.02.2010

6 CASINO INSIDE NR. 9


Clubul de Poker

8 CASINO INSIDE NR. 9


CLUBUL DE POKER

Poker Club
NR. 9 CASINO INSIDE 9
PokerStars, cel mai mare site de poker din lume, a lansat, începând Starting with October 24, PokerStars, the largest poker site in the
cu 24 octombrie, emisiunea Clubul de Poker, difuzată la Prima TV. entire world, has launched the TV show Poker Club, broadcasted on
Clubul de Poker, reality show centrat pe jocul de poker, adaptat pen- Prima TV. A reality show focused on poker game, adapted from an
tru România după un format internaţional, s-a bucurat de un real suc- international format that has great success in Europe, in countries as
ces în Europa, în ţări precum Belgia, Portugalia, Rusia sau Germania. Belgium, Portugal, Russia or Germany.
Formatul emisiunii este implementat de către Simpel Media, o casă Simpel Media, television production and Media Company from Hol-
de producţie din Olanda, în colaborare cu profesionişti români şi dă land, implemented the format of the Tv show, collaborating with Ro-
ocazia unor cunoscute vedete din România să-şi demonstreze price- manian professionals, giving to the Romanian VIP’s the possibility to
perea la poker, ori chiar să deprindă acest joc. Cele opt personalităţi reveal the poker skills or even to learn the rules of the game. The ei-
care au intrat în Clubul de Poker sub atenta supraveghere a lui Andrei ght personalities who entered the Poker Club under the strict surve-
Gheorghe, gazda emisiunii, sunt Bogdan Naumovici, Alin Caraman, illance of Andrei Gheorghe, the host of the show, are Bogdan Nau-
Andra Olaru, Florin Piersic Jr., Claudiu Bleonţ, Gina Pistol, Gabriel Co- movici, Alin Caraman, Andra Olaru, Florin Piersic Jr., Claudiu Bleonţ,
tabiţă şi Ionuţ Iftimoaie. Vedetele au de parcurs probe inedite şi, nu în Gina Pistol, Gabriel Cotabiţă and Ionuţ Iftimoaie. The stars have to
ultimul rând, sunt nevoite să se adapteze situaţiei și să-şi demonstreze get over harsh testing and they also have to adapt to the situation
abilităţile de jucători de poker. and to prove their poker players abilities.
Cei opt jucători din showbizul local au fost cazaţi la un hotel de lux, The eight players representing the local showbiz will be accommo-
situat în centrul Bucureştiului, și au ajuns să petreacă împreună câte- dated to a luxurious hotel in Bucharest, where they must spend few
va zile. În tot acest timp, ei pot acumula cunoştinţe despre jocul de po- days together. During this period, they will accumulate information on
how to play poker, but also certain things about themselves, since

10 CASINO INSIDE NR. 9


CLUBUL DE POKER
ker, dar și să afle lucruri noi during the entire program, they will have several tasks to solve and
şi despre ei înşişi. Iar asta this will definitely string them up.
se poate întâmpla datorită
faptului că, de-a lungul pro- About the program and the rules of the game
gramului, ei vor primi diferi- The reality show Poker Club can be watched on every Sunday on
te sarcini pe care să le ducă Prima Tv and during the eight episodes, each 45 minutes long, the
la bun sfârşit, care, după stars must accumulate as many information as possible about the
cum se va vedea, le va pune mind sport, playing one against the other. They will discover impor-
priceperea şi nervii la grea tant things about themselves, since they will have to face some non-
încercare. conformist tasks that will try their physical and emotional resistance.
After each task, the contestants are evaluated and according to the
Programul și regulile results just one can be the winner of the task. The points are trans-
jocului formed into tallies for the poker game. A doctor, a psychologist, a de-
Reality showul Clubul de tective and Toni Judet, Poker Stars Team pro player, will appreciate
Poker este difuzat în fiecare the performance of the contestants and decide upon the winner.
duminică la Prima TV, iar pe At the end of each episode, the stars meet at the poker table,
parcursul celor opt episoa- competing one against the other until the winner is declared. Each
de, care durează 45 de mi- star will receive the same number of tallies, except for the task win-
nute, vedetele trebuie să ner. The poker game ends when the winner is declared. According to
acumuleze cât mai multe the results, each star receives a number of points that will be trans-
cunoştinţe despre sportul formed into money. The final classification will decide the winner.
minţii, intrând astfel în în- This reality show will give a chance to the people in front of the tv,
fruntări directe unele cu al- especially to those who love poker, to play for the big award. During
tele. Cu această ocazie vor the contest, there will be several normal people entering the race,
descoperi anumite aspecte next to the real poker players. The contest might not be as easy as
inedite ale personalităţilor they would imagine, since our stars have improved their skills. They
lor, întrucât vor fi supuşi don’t have experience, but they struggle!
unor probe nonconformiste, For the audience, the steps are the following: for entering and
care le vor testa rezistenţa playing next to the stars, you must visit the PokerStars.net website
fizică, dar mai ales pe cea and qualify for one of the finals, and got invited by the producers to a
psihică. După fiecare probă, live casting, that will represent one episode. More details regarding
concurenţii sunt evaluaţi și the steps for qualifying and rules can be found on www.pokerstars.
în funcţie de rezultate doar net and www.primatv.ro
unul dintre ei poate câştiga
punctele puse în joc pentru The big pot
încercarea respectivă. Each episode brings a new challenge, but also the possibility of
Punctele obţinute se trans- accumulating more knowledge on poker, the stars are trying to win
formă în jetoane pentru jo- the award at the end of the show- 10.000 Euros, but also a participa-
cul de poker. Un medic, un tion pack to the European Poker Tour in Prague for 7.300 Euros, du-
psiholog, un detectiv şi ju- ring December 13-18, 2010. During the eight episodes, there will
cătorul PokerStars Team also be eliminations- the final table will gather only six contestants,
Pro, Toni Judeţ, vor aprecia stars and usual people. The total value of the prizes during the entire
prestaţia concurenţilor şi show is 47.300 Euros.
vor decide câştigătorul.
La finalul fiecărui episod, The development of the show
vedetele se întâlnesc la ma- The first four episodes present the eight stars, each a representa-
sa de poker, concurând tive of the craft he/ she belongs to- music, acting, sport and others.
unul împotriva celuilat până At the end of the fourt episode, two of the stars with the lowest sco-
când se va decide învingă- re will be eliminate.
torul. Fiecare vedetă va pri- Within the fifth episode the preselecting of the contestants quali-
mi în momentul intrării la fied on line on PokerSrats.net will be presented. Three of the 70 par-
masă acelaşi număr de je- ticipants will become members of the Poker Club. The selection is
toane, şansele fiind egale made upon poker knowledge, natural skills, appearance, math and
pentru toţi, cu excepţia câştigătorului probei. Jocul de poker se termi- practical knowledge.
nă în momentul în care este desemnat câştigătorul. În funcţie de re-
zultatele obţinute, fiecare vedetă primeşte un număr de puncte, ur-
mând ca la final acestea să se transforme în bani. Clasamentul final
va decide cine este câştigătorul.
Pe lângă cele opt persoane publice, acest reality show va da o şan-
să şi celor de acasă, celor pasionaţi de poker, să intre în cursa pentru
marele premiu. Astfel, pe parcurs vor intra în Clubul de poker şi oa-
meni obişnuiţi, adevăraţii jucători de poker. Lupta s-ar putea să nu fie
atât de uşoară pe cât şi-ar închipui, întrucât vedetele noastre stau din
ce în ce mai bine la capitolul poker. Nu au ele experienţa, dar nici nu
se dau bătute cu una, cu două!
Pentru cei din faţa micului ecran însă, parcursul este următorul: po-
sibilitatea intrării la masă alături de vedete, toţi cei ce au jucat pe site-
ul PokerStars.net şi s-au calificat într-una dintre finalele săptămânale
au fost invitaţi de către producătorii emisiunii la un casting live, filmat,
ce va constitui un episod de sine stătător. Mai multe detalii despre
etapele calificarilor si regulament puteţi afla pe www.pokerstars.net şi
www.primatv.ro.

NR. 9 CASINO INSIDE 11


CLUBUL DE POKER
Marele pot
Fiecare episod aduce o nouă
provocare, dar şi posibilitatea de a
acumula tot mai multe cunoştinţe
despre poker, vedetele încercând
să-şi adjudece la finalul showului
marele premiu: 10.000 euro, dar și
un pachet de participare la Euro-
pean Poker Tour de la Praga, în
valoare de 7.300 Euro, competiţie
ce se va desfășura în perioada 13
- 18 decembrie 2010. Pe parcur-
sul episoadelor vor exista şi elimi-
nări, astfel încât marea finală va
strânge în jurul mesei de poker
doar șase concurenţi, atât vedete,
cât şi jucători obişnuiţi de poker.
Fondul total de premii pe tot par-
cursul showului Clubul de Poker
este de 47.300 de euro.

Mecanismul emisiunii
În primele patru episoade sunt
prezentate cele opt vedete selecţi-
onate, fiecare dintre acestea este
un reprezentat al breselei (actori-
ceşti, muzicale, sportive şi altele)
din care face parte. La finalul celui
de-al patrulea episod, două dintre
vedetele care au acumulat cel mai
mic punctaj vor fi eliminate din
emisiune.
În episodul 5 va fi prezentată
preselecţia concurenţilor care s-
au calificat online, pe PokerStars.
net. Din cei 70 de jucători califi-
caţi, doar trei vor fi aleşi să devină
membri ai Clubului de Poker. Cri-
teriile pe care se face selecţia
sunt cunoştinţele de poker, natu-
raleţea, prezenţa fizică, cunoştinţe-
le matematice şi practice.
Episoadele 6 şi 7 prezintă per-
formanţele vedetelor rămase în joc
alături de cei trei jucători proaspăt
selecţionaţi. Toată lumea intră în
joc cu şanse egale, primeşte ace-
laşi număr de jetoane pentru jocul de poker, iar la final, patru jucători Episodes six and seven present the performances of the stars re-
cu cele mai slabe performanţe sunt eliminaţi. mained in completion next to the three selected players. Everyone
Episodul 8 sau Marea Finală va aduce în jurul mesei de poker cinci enters the game with equal chances, receive the same number of
concurenţi, cărora li se adaugă încă un jucător de poker calificat de tallies for the poker game, and at the end, the four players with the
pe PokerStars.net. lowest performance are eliminated.
“Jucătorii mei sunt foarte interesanţi. Fiecare a venit la masă pen- Episode eight or the Final will gather around the table five contes-
tru frumuseţea jocului de poker. Claudiu Bleonţ încearcă să-l sperie tants, next to one more player, qualified on Poker Stars.net.
pe Cotabiţă, dar între timp Cotabiţă încearcă să-l mintă pe Bleonţ. Se “My poker players are very interesting characters. Each joined the
va prinde Cotabiţă de Bleonţ sau care dintre ei va fi înşelat? Bleonţ table for the beauty of the poker game. Claudiu Bleont tries to scare
are foarte multe avantaje pentru că este actor, iar ăştia citesc într-o Cotabita, Cotabita tries to lie to Bleont. Which one will be smart
formă. Dar nici Cotabiţă nu este un începător, e pe scenă de foarte enough to find out the truth? Bleont has advantages because he is
mult timp şi ştie să disimuleze, să facă feţe şi să îţi creeze impresia că an actor. Cotabita is not a beginner, though, he knows the dissimula-
are sau că nu are. Cotabiţă e vulpe bătrână, dar nici cu Bleonţ nu mi-e tion, and he can create the impression of having or not having the
ruşine. Din genul ăsta de analiză şi cu cărţile în mână, poţi ajunge la right card… Cotabita is an artful dodger, but Bleont keeps the flag
concluzii extrem de interesante”, susţine Andrei Gheorghe. up… analyzing the game this way, you can get some interesting con-
Clubul de Poker este emisiunea unde emoţia nu se termină decât clusion…”, says Andrei Gheorghe.
la câștigarea potului cel mare. Fie că vor să-și demoleze vedeta favori- Poker Club is the show where excitement ends only when the big
tă, fie că visează la premiul cel mare, ori din pasiunea pentru sportul pot finds its winner. Either they wish to demolish their favorite star, or
minţii sau, poate, din dorinţa de a ajunge la European Poker Tour de la dream about the big pot, or because of the great passion for the
Praga, pentru a sta la aceeași masă cu unele dintre cele mai mari nu- mind sport, or the wish to be on the European Poker Tour in Prague,
me din pokerul profesionist, jucătorii vor să trăiască din plin fiecare to join the table next to the greatest names in pro poker, the players
mână, să fie ”în cărţi” și să plece acasă cu potul cel mare. Indiferent wish to enjoy each hand, to leave with the big pot in their hands. Re-
de motivaţia pentru care au ales să participe, Clubul de Poker le oferă gardless any motivation they have chosen to participate, Poker Club
șansa să-și îndeplinească dorinţa și să folosească toate ”armele” pen- offers the chance to make their dream come true and therefore they
tru a ajunge la cel mai înalt nivel. use all methods to reach the highest level.

12 CASINO INSIDE NR. 9


Mamaia Casino Complex
reborns like the bird Phoenix
14 CASINO INSIDE NR. 9
Casino MaMaia

CoMplex Casino din MaMaia


renaŞte Ca pasĂrea phoenix De Amalia Bălăbăneanu

După zeci de ani de existenţă într-o stare deplorabilă, Complexul Ca- After years of deplorable state, Mamaia Casino Complex has the
sino din Mamaia are șansa unui nou început datorită unui investitor itali- chance of a new beginning due to an Italian investor who proposes to
an, care și-a propus să readucă pe harta turistică a staţiunii o clădire cu bring back on the touristic map of the resort a building with at least
o istorie de aproape opt decenii. eight decades of history.

Istoricul monumentului arhitectural de la malul mării The history of the architectural monument at the seaside
În 1920, după primul război mondial începea reconstrucţia staţiunii In 1920, after World War II the reconstruction of Mamaia resort, de-
Mamaia, puternic devastată de conflict. Patru ani mai târziu aici funcţio- vastated by the conflict begins. Four years later a buffet, a classy re-
nau un bufet, un restaurant de clasă, o bodegă-patiserie și o șalupă staurant, a boozer and pastry shop were opened here, as well a com-
confortabilă și luxoasă. În 1930 a început construirea Cazinoului Mama- fortable and luxurious boat. In 1930 the construction of Mamaia
ia și a clădirii băilor. Amprenta asupra proiectului îi aparţine arhitectului Casino and the bathrooms building begin. The mark of the project be-
Victor G. Stephănescu, fiul compozitorului George Stephănescu, figură longs to the architect Victor G. Stefanescu, the son of the great com-
marcantă a muzicii românești și întemeietorul Operei Române. La 15 poser George Stefanescu, important figure of the Romanian music and
august 1935 cazinoul a fost inaugurat în prezenţa Regelui Carol al II- the founder of the Romanian Opera. In August 15, 1935, the casino is
lea, a membrilor Guvernului și a municipalităţii din Constanţa. Pasarela inaugurated in the presence of Carol II of Romania, the members of
de la Casino a devenit repede un punct de atracţie al staţiunii și, practic, the Govern and representatives of the municipality. The foot bridge of
oricine își petrecea vacanţa la Mamaia trebuia să facă măcar o prome- the Casino became in a short while an important attraction of the re-
nadă pe construcţia lungă de 105 metri. De asemenea și cazinoul își sort and practically, every visitor would take at least one walk on the
întâmpina oaspeţii din înalta societate cu spaţii moderne, svelte, aerate, 105 meters long construction. The casino would welcome its high life
cu o notă discretă de eleganţă și confort. guests with modern, aired, harmonious spaces, with a smooth line of
elegancy and comfort.
Cazinoul, opera unuia dintre cei mai cunoscuţi arhitecţi români
ai secolului al XX-lea The Casino, the masterpiece belonging to one of the most im-
Victor G. Stephănescu, una dintre personalităţile de prim rang ale Ro- portant Romanian architects of the 20 th Century
mâniei, a lăsat moștenire nenu- Victor G. Stefanescu, one of
mărate monumente arhitectoni- the main personalities in Ro-
ce în toate zonele ţării, de la mania, bequeathed many archi-
Arenele Romane, Gara de tectonic monuments in the
Nord, Biblioteca Metropolitană country, as Roman Arenas, the
din Piaţa Amzei din București, Railway Station, the Metropoli-
Catedrala Încoronării de la Alba tan Library in Bucharest, the
Iulia, cu Palatul Regal și cel Cathedral in Alba Iulia, the An-
Episcopal, Banca Naţională și tics Museum in Ovidiu Square,
Primăria din Constanţa, astăzi as well as the Union Monu-
Muzeul de Antichităţi din Piaţa ment in Cernauti, together with
Ovidiu și până la Monumentul Burca, one of the most impor-
Unirii de la Cernăuţi, construit tant Romanian sculptors. Step-
împreună cu sculptorul Burca. hănescu was one of the Roma-
Stephănescu a făcut parte din nian architects who marked
pleiada de arhitecţi români care the buildings with eclectic and
au construit ţara în prima jumă- neo Romanian orientation on
tate a secolului al XX-lea într- the first half of the 20 th cen-
un stil de orientare eclectică și tury.
neoromânească.
Mamaia Casino Complex used to be a magnet for the foreign
Complex Casino Mamaia era în trecut un magnet pentru turiştii tourists
străini The casino is a symbol of the golden age of the entire resort, when
Cazinoul este un simbol al epocii de aur a staţiunii, când oameni din the wealthy European would come here and spend their holydays. In
întreaga Europă veneau în acest loc, însă numai cei cu dare de mână își 1934, a number of 12.000 visitors from Poland, Hungary and Czecho-
permiteau ca destinaţie de vacanţă însorita staţiune românească. În slovakia were registered in Mamaia.
1934 la Mamaia au fost înregistraţi 12.000 de vizitatori din Polonia, Un- On the first days of the year 1936, the construction of the 600 bath
garia și Cehoslovacia. cabins begins, as well as the cement bridge, with maritime slide, with a
În primele zile ale anului 1936 se începea executarea celor 600 de bar at its extremity.
cabine de băi, precum și a podului din beton, cu tobogan maritim, la ca- The World War II destroyed the bohemian atmosphere in Mamaia. In
pătul căruia era proiectat un bar. 1960 the rebuilding of the resort begins. The architectural complex
Cel de-al doilea război mondial a distrus atmosfera boemă care dom- included seven hotels with 9 to 12 levels, 10 hotels with 4 levels, 10
nnea în Mamaia. Dar, în anul 1960 a început refacerea staţiunii. Ansam- restaurants, three day bars and two night clubs, different gambling ro-
blul arhitectural cuprindea șapte hoteluri cu 9-12 etaje, 10 hoteluri cu oms, buffets and brasseries, three commercial centers, two cinema-
patru etaje, 10 restaurante, trei baruri de zi și două de noapte, cazinoul theatres in the open, aquatic clubs, fun fairs and many sport grounds.
cu diferite săli de joc, bufete-braserii, trei centre comerciale, două tea- The number of the foreign tourists increases year after year in the
tre-cinematograf în aer liber, cluburi nautice, parcuri de distracţie și nu- Romanian resort. Important companies of the time, as Kaufhof and

NR. 9 CASINO INSIDE 15


Casino mamaia
T.U.I from Germany, Klarsksons
in England, B.B.N. Necker-
mann in Holland, Ultramontes
in Belgium, Ciefco in France or
Trivsel Resor in Sweden signed
contracts for the hotels in Ma-
maia.
The novelist Miguel Angel
Asturias, awarded with Nobel
Prize, was impressed by the
splendor of the resort, by Ma-
maia Casino Complex and all
the other entertainment places.
“Mamaia competes with any
resort on The Azure Coast, on
the Italian Riviera or the beach
in Florida. Of that I am sure”,
described the Spanish novelist
the Romanian resort in 1968.
The foot bridge has been, for a
long time, an emblematic con-
struction for the resort. The
terrace of the casino, the bea-
ch, but also the foot bridge we-
re always crowded with Roma-
meroase terenuri de sport. nian and foreign tourists. Later, the lake of interest shown by the
Numărul turiștilor străini creștea de la an la an în staţiunea româ- authorities regarding the touristic attractions, as well as time passing
nească. Iar companii de renume la acea vreme, precum Kaufhof și T.U.I. by, left the building without the protection parapets, the cement started
din Germania Federală, Klarsksons din Anglia, B.B.N. Neckermann din cleaving, the sea digged the foundation, and the building now repre-
Olanda, Ultramontes din Belgia, Ciefco din Franţa sau Trivsel Resor din sents a real danger for those who wish to walk on the bridge. The ad-
Suedia au semnat contracte pentru hotelurile din Mamaia. ministrators of the beach limited the access on the dike and set up
Romancierul Miguel Angel Asturias, laureat al premiului Nobel, a ră- protection walls, but they didn’t last too long. Several constructors took
mas impresionat de splendoarea staţiunii, de Complex Casino Mamaia the decision to fix the foot bridge. Their plans provided fixing the fissu-
și de toate celelalte puncte de divertisment. ”Mamaia rivalizează cu ori- res, the hydro isolation of the building and a new façade. Since they
ce staţiune de pe Coasta de Azur, de pe riviera italiană sau de pe plaje- didn’t gather enough volunteers and materials, the idea that would ha-
le Floridei. De asta sunt sigur”, astfel descria romancierul spaniol staţiu- ve turned into an extraordinary initiative, remained just a project
nea românească în anul 1968.
Pasarela Casino din Mamaia a fost, pentru o perioadă îndelungată, o An Italian attracted by the charm of the historical monument
construcţie emblematică pentru staţiune. Terasa cazinoului, plaja din Gilberto Bivona, the manager of Mamaia Casino, is focusing on
zonă, dar și pasarela abundau de turiști români și străini. Mai târziu, lipsa changing the façade of the building, neglected for so many years. He
de interes a autorităţilor pentru punctele turistice a făcut ca amprenta planned to make the Casino the most attractive place of the resort in
trecerii timpului să transforme pasarela într-o ruină. Încă din anii comu- just two years. Until now, he invested 800.000 Euros, building a shop
nismului, aceasta a început să se degradeze, a rămas fără balustradele street, restaurants and exotic garden. Among the plans of the Italian
de protecţie, betonul a început să crape, iar marea a săpat la fundaţie, there are also the construction of a swimming pool on the beach, en-
astfel încât acum nu mai reprezintă decât un adevărat pericol pentru cei large the square that will host entertainment, performance and catwalk
care se aventurează să pășească totuși pe acest pod. Administratorii moments.
plajei au limitat accesul pe dig cu panouri de protecţie, dar nici acestea According to the press, the Italian business man has over 30 years
nu au rezistat prea mult. Câţiva ingineri constructori au luat decizia de a experience in casino management in Las Vegas.
repara ce se mai putea din pasarelă. Planurile lor prevedeau acoperirea Mamaia Casino has been classified as a historical monument. At
fisurilor, hidroizolarea construcţiei și o nouă înfăţișare. Dar, cum nu au the end of September, the building has been registered on the List of
reușit să adune prea mulţi voluntari, nici materiale de construcţie, ceea the historical monuments. According to a disposition signed by the Mi-
ce se anunţa o iniţiativă extraordinară a rămas la stadiul de proiect. nister of Culture and National Patrimony, Kelemen Hunor, Mamaia Ca-
sino Complex has central pavilion, restaurant, lateral cabins and a brid-
Un italian atras de mirajul monumentului istoric ge with aquatic bar.
Gilberto Bivona, administratorul cazinoului din Mamaia,
și-a propus să schimbe înfăţișarea clădirii, lăsată în paragină
timp îndelungat. Și-a propus ca în cel mult doi ani aceasta
să devină centrul staţiunii. Până acum a investit 800.000 de
euro, sumă cu care a făcut un traseu de promenadă cu ma-
gazine, restaurante şi o grădină exotică. Printre planurile ita-
lianului se mai numără și construirea unei piscine pe plajă,
mărirea piaţetei, care va fi dedicată organizării unor specta-
cole și parade de modă.
Omul de afaceri italian are o experienţă de 30 de ani în
management de cazinouri în Las Vegas, potrivit presei cen-
trale.
Cazinoul din Mamaia a fost clasat ca monument istoric.
La finele lunii septembrie, imobilul a fost încadrat în Lista
monumentelor istorice. Ansamblul Cazinoul Mamaia are, po-
trivit unui ordin semnat de ministrul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, Kelemen Hunor, pavilion central, restaurant, cor-
puri laterale cu cabine şi pod cu bar maritim.

16 CASINO INSIDE NR. 9


PREMII DE PESTE 100 DE MILIOANE
DE EURO LA LOTERIA ITALIANĂ
LOTERIA ITALIANĂ, CINCI SECOLE DE ISTORIE ŞI DE PREMII FANTASTICE

OVER 1000 MILLION EUROS AWARDS ON THE ITALIAN LOTTERY


THE ITALIAN LOTTERY, FIVE CENTURIES OF HISTORY AND FANTASTIC AWARDS
Colosseumul, Fontana di Trevi, pizza, spaghetti și, de ce nu, Colosseumul, Fontana di Trevi, pizza, spaghetti and, why not,
loteria? Cu record după record, în lista simbolurilor naţionale the lottery? Due to its spectacular awards offered every year, re-
italiene ar putea fi introdusă și loteria locală, datorită premiilor gistering record after record, the Italian lottery can be easily in-
spectaculoase pe care le oferă anual. Cu o istorie de aproape troduced on the list of the Italian national symbols. With a history
jumătate de mileniu, loteria italiană își cheamă și astăzi conaţi- of almost half a millennium, the Italian lottery calls its co natio-
onalii să joace varianta norocoasă. Și acum, ca și la începuturi- nals to bet the lucky number. Now, as at its beginnings, the lot-
le ei, loteria atrage un număr considerabil de jucători. Densita- tery attracts an important number of players. The number of the
tea italienilor în agenţiile loto crește direct proporţional cu Italians in the lotto agencies is increasing directly proportional to
valoarea premiului. Iar un report de peste 178 de milioane de the value of the award. A 178 million Euros carry over, the value
euro, valoarea înregistrată la finele lunii octombrie, îi atrage pe registered in late October, can easily attract everybody, regar-
toţi, cu mic cu mare, indiferent de naţionalitate. dless age or nationality.

Istoria loteriei italiene a început în 1539 la Florenţa, când a fost or- The history of the lottery began in Florence, at the beginning of
ganizată “La lotto de Firenze”. Primul concurs cu premii în bani a fost 1539, when “La Lotto de Firenze” has been organized. The first money
atât de îndrăgit, încât a făcut rapid înconjurul Italiei și întreaga ţară a winning contest was well received and enjoyed, and surrounded the
fost cuprinsă de febra loteriei. Prima loterie italiană numită ”Lotto” a entire country and it became number one attraction. The first Italian
fost fondată în 1863. Extragerile săptămânale au devenit între timp o lottery called “Lotto” was founded in 1863. The weekly extractions be-
sursă de venit considerabilă la bugetul de stat. came shortly a considerable resource for the incomes of the state

18 CASINO INSIDE NR. 9


LOTERIA ITALIANA
Super Enalotto budget.
rescrie istoria re-
cordurilor la loterie Super Enalotto rewrites the history of the lottery records
În prezent loteria The Italian lottery Super Enalotto is now a modified version of the
italiană Super Enalot- well known Enalotto of the fifties. The rebranding in 1997 brought
to este o variantă mo- not only a new spirit, but also a more simple formula and a record
dificată a renumitei number of victories. With such advantages the game became so po-
Enalotto din anii ’50. pular in Italy, that the Italians spend around 30 billion Euros each
Rebrandingul din year on lottery tickets. The winnings came immediately.
1997 a adus, nu nu- Only one year after the restart, certain information on the Italian
mai un suflu nou, ci și lottery surrounded the world. In October 1998, 100 players, practi-
o simplitate a formu- cally the entire Peschici village, won 45 million dollars. In August
lei și un număr record 2003 the lottery made the winner wealthier with almost 72 million
de victorii. Cu astfel Euros. Two years later, 10 players from Milan broke the record of the
de avantaje jocul a carry over offered by the Italian lottery, winning over 100 million Eu-
devenit atât de popu- ros. And the autumn of 2010 will once again make Italian Lottery
lar în rândul italienilor, history, thanks to its over 178 million Euros jackpot. Before this editi-
încât aceștia cheltuie on went to print, the grand prize of the Peninsula Lottery was still fat-
anual circa 30 de mi- tening up after each new report, waiting for its lucky winner.
liarde de euro pe bile-
tele de loto. Dar, The rush for the six numbers outruns the borders of Italy
câștigurile nu s-au Unlike the Romanian lottery, the lottery in Rome pushes the Itali-
lăsat mult așteptate. ans to almost a double effort. Practically the winner of the carry over
La mai puţin de un must guess the six numbers extracted from the 90 numbers in the
an de la relansare, o urn. Over the last years, the dazzling level of the jackpot made the
veste despre loteria foreigners play for the award. All the players have the chance to win
italiană a făcut încon- the pot to one of the weekly extractions that usually take place on
jurul lumii. În octom- Tuesdays, Thursdays and Saturdays.
brie 1998, 100 de Moreover, those who didn’t have the chance to win the lucky six,
jucători, practic tot still have the possibility of getting a consolation award. This can be
satul Peschici, au obtained by extracting a Jolly number, between balls number five
câștigat 45 de milioa- and six.
ne de dolari. În au-
gust 2003 loteria l-a Which are the winning chances?
făcut pe un jucător With such large awards, the chances are increasing. The lottery big
mai bogat cu aproape prize cannot be won easily, but, according to the players, the level of

de Amalia Bălăbăneanu

72 de milioane de euro. Doi ani mai târziu, ze-


ce milanezi au doborât recordul reportului ofe-
rit de loteria italiană, câștigând peste 100 de
milioane de euro. În octombrie 2008, un alt
jucător a câștigat cel mai mare premiu din is-
toria loteriei, 135 de milioane de dolari. Şi pe
22 august 2009 un jucător din localitatea
Bagnone, din regiunea Toscana, a devenit mai
bogat cu aproape 148 de milioane de euro. Iar
consistenţa premiilor crește de la un an la al-
tul. Şi toamna anului 2010 va intra din nou în
istoria loteriei italiene datorită jackpotului de
peste 178 de milioane de euro. Până la închi-
derea ediţiei, marele premiu al loteriei din Pe-
ninsulă încă se mai îngrășa de la un report la
altul, în așteptarea fericitului câștigător.

Goana după cele șase numere

NR. 9 CASINO INSIDE 19


LOTERIA ITALIANA

depășește graniţele Italiei the jackpot is so big and few are the ones that can resist. A chance to
Spre deosebire de loteria română, cea de la Roma îi supune pe italieni 622.614.630, this is the probability for the jackpot to correspond to a
la un efort aproape dublu. Practic, cel care câștigă reportul trebuie să ghi- ticket. For the second prize, that supposes guessing five numbers and
cească cele șase numere extrase din cele 90 aflate în urnă. Însă, nivelul a Jolly, the winning chances are almost 1 to 104 million possibilities.
uluitor la care s-a situat în ultimii ani jackpotul la Super Enalotto, îi deter- For the third prize, with five numbers checked on the ticket the chan-
mină și pe cetăţenii străini să joace pentru un premiu de zeci de milioane ces are 1:1.235.346. For four numbers the chances are 1:11.907,
de euro. Toţi jucătorii au șansa să ia marele pot la una dintre cele trei ex- while for three numbers, the chances are 1 to 327..
trageri săptămânale, ce au loc, de obicei, în zilele de marţi, joi și sâmbătă. Despite the small chances, the carryover of the prizes from one ex-
Pe lângă cele șase norocoase, cei cărora nu le-a surâs norocul la pri- traction to the next is increasing the value of the jackpot offered by
ma poziţie mai au o șansă la un premiu de consolare. Acesta poate fi ob- the Italian lottery. But the hope that the ticket could worth million of
ţinut prin extragerea unui număr Jolly, între cea de-a cincea și a șasea Euros, determine the players in the entire world to bet on Super Ena-
bilă. lotto.

Care sunt șansele de câștig?


La așa premii, așa șanse de câștig. Premiul cel mare nu
se poate obţine deloc ușor, dar, în opinia jucătorilor, nivelul
jackpotului este atât de mare încât puţini sunt aceia care
să-i reziste. O șansă la 622.614.630, aceasta este proba-
bilitatea ca jackpotul să corespundă cu o variantă de bilet.
Pentru cel de-al doilea premiu, care presupune ghicirea a
cinci numere și a lui Jolly, șansele de câștig sunt de
aproape 1 la 104 milioane de posibilităţi. La cel de-al trei-
lea premiu, cu cinci numere bifate pe bilet, șansele sunt
1:1.235.346. Pentru patru numere descoperite, din cele
extrase, șansele sunt 1:11.907, în timp ce pentru trei nu-
mere unul din 327 de bilete poate fi câștigător.
În ciuda șanselor mici, reportarea premiilor de la o ex-
tragere la alta crește considerabil valoarea jackpotului
oferit de loteria italiană. Dar speranţa că biletul lor ar pu-
tea fi unul de milioane de euro îi determină pe jucătorii din
întreaga lume să parieze la Super Enalotto.

20 CASINO INSIDE NR. 9


CROWN CASINO,
LOCUL UNDE EMOŢIA NU SE OPREŞTE NICIODATĂ
de Amalia Bălăbăneanu

22 CASINO INSIDE NR. 9


CROWN CASINO

Crown Casino,
the place where the excitement
never ends

NR. 9 CASINO INSIDE 23


Din îndepărtata Australie, Crown Entertainment Complex le pro- From the far off Australia, Crown Entertainment Complex
mite clienţilor din toate colţurile lumii, amatori de jocuri de noroc promises to its clients all over the world, gambling amateurs
sau nu, că în acest centru de divertisment nu se vor plictisi nicio- or not, that within this entertainment centre they will never be
dată. Tot aici se regăsește și Crown Casino, cel mai mare cazinou bored. Here we can find Crown Casino, the largest casino on
de pe continentul australian. the Australian continent.
Iar cele 40 de restaurante, cafenele și baruri, atașate imensului com- The 40 restaurants, coffee shops and bars inside the large
plex de gambling, demonstrează pe deplin că grupul își respectă promi- gambling complex, prove that the group respects its promise. To su-
siunea făcută. Iar la așa spaţiu, așa premii. Mai exact, orice client poate ch a space, such awards. Any client can win a million Australian dol-
câștiga un milion de dolari australieni la jocurile electronice cu jackpot lars playing on electronic machines with progressive jackpot.
progresiv. The casino, as a veritable gambling operator is paying great at-
Ca un veritabil operator de jocuri de noroc care se respectă și, totoda- tention to its clients. Therefore, it extended the facilities for the cli-
tă, arată aceeași grijă și pentru clienţii săi, cazinoul are facilităţi extinse și ents with disabilities. This attitude shows the respect of Crown Casi-
pentru jucătorii cu handicap. Astfel, această atitudine de responsabilitate no carried for its clients and also great social responsibility
socială demonstrează că la Crown Casino toţi jucătorii sunt egali. With a large number of gaming within a dynamic and sophistica-
Cu o paletă largă de jocuri de noroc într-un cadru dinamic și sofisticat, ted environment, the managers of the casino invite their clients to
managerii cazinoului îi invită pe clienţi să-și plaseze pariurile într-un spa- place their bets in a huge space. The main gambling room has over
ţiu imens. Sala principală de jocuri are o lungime mai mare de jumătate 500 meters length. There are also thematic gambling rooms, meant
de kilometru. Tot aici se regăsesc și camere de joc tematice, menite să to meet the needs of every player. The electronic games lovers can
se ridice la nivelul tuturor așteptărilor. Pentru cei care vor să joace într-o choose the favorite one out of a number of 5000 machines within
atmosferă exclusivă, sala Mahogany se ridică la așteptările clienţilor. Cei Teak Room. The glitter of Strip Boulevard is present in Crown Casi-
pasionaţi de jocurile electronice își pot alege favoritul dintre cele 5.000 no, and for those who prefer this particular atmosphere, Las Vegas
de aparate din cadrul Teak Room. Nici strălucirea Strip Boulevard-ului Room offers an unforgettable gaming experience.
nu lipsește de la Crown Casino, astfel că, pentru cei care preferă aceas- The wealthy clients who prefer intimacy are provided with a priva-
tă atmosferă, Las Vegas Room oferă o experienţă de joc de neegalat. te space, Mahogany Room. Here the exclusivist services and opu-

24 CASINO INSIDE NR. 9


CROWN CASINO
Clienţii cu dare de mână și care preferă un cadru intim în care să joa- lent luxury are in great shape. With the most competitive programs
ce au la dispoziţie un spaţiu privat, Mahogany Room. Aici serviciile exclu- and one of the highest table limits in the world, within the private
siviste și luxul opulent sunt la ele acasă. Cu cele mai competitive progra- rooms, the clients have the possibility to bet high stakes on Bacca-
me și printre cele mai rat, Blackjack, rou-
mari limite de masă lette or Pai Gow.
din lume, în camera de The excitement
joc privată clienţii au never ends around
posibilitatea să parieze the 300 gaming ta-
mize ridicate la Bacca- bles. The clients can
rat, Blackjack, ruletă bet on Blackjack, ro-
sau Pai Gow. ulette, Craps, Pai Go,
La cele peste 300 Sic Bo or Baccarat.
de mese de joc emoţia Big Wheel, Rapid
nu se oprește nicioda- Roulette, Rapid Big
tă. Clienţii pot juca aici Wheel, MatchMaker,
Blackjack, ruletă, Three Card Poker or
Craps, Pai Go, Sic Bo Vegas Star Roulette
sau Baccarat. Nici Big are also available on
Wheel, Rapid Roulette, the casino offer. Mo-
Rapid Big Wheel, Mat- re, the players can
chMaker, Three Card try their chances to
Poker sau Vegas Star poker or Caribbean
Roulette nu lipsesc Stud Poker and can
din oferta de jocuri a also try to win the
cazinoului. Mai mult, big pot on Texas
aici jucătorii își pot în- Hold’em. For those
cerca norocul la poker who wish to gamble
sau la Caribbean Stud on Pandemonium
Poker și pot încerca Pontoon, a derived
să ia marele pot de la formula of the well
Texas Hold’em. Bonu- known Blackjack,
suri suplimentare îi there are additional
așteaptă și pe cei care bonuses. For those
vor să joace Pande- who wish to remem-
monium Pontoon, o ber the childhood,
variantă derivată a re- Casino War is the
numitului joc de perfect choice, since
Blackjack. Iar cei care the game is very sim-
vor să își aducă amin- ple and only the
te de copilărie, de ves- most valuable card
titul joc Război, Casino wins.
War este alegerea po- Crown Entertain-
trivită, întrucât jocul ment Complex, an
este unul foarte sim- entertainment center
plu, în cadrul căruia that competes with
doar cea mai mare the international
carte câștigă. standards, welcomes
Centru de divertis- its clients with parti-
ment de talie internaţi- es and events for all.
onală, Crown Enter- The concerts and
tainment Complex își shows, culinary festi-
întâmpină clienţii cu vals, carnivals, photo
petreceri și evenimen- exhibitions, poker
te pentru toate gustu- tournaments, excep-
rile. Concerte și spec- tional movies broad-
tacole, festivaluri casted within the ex-
culinare, carnavaluri, clusivist cinema
expoziţii de fotografie, rooms, bowling, in-
turnee de poker, filme teractive games and
de excepţie rulate în exceptional shows
cadrul sălilor de cine- are organized for the
ma exclusiviste, clients who choose
Bowling, jocuri in- to spend a lovely
teractive și showuri de evening within the
excepţie sunt organi- Australia subsidiary
zate pentru clienţii ca- of the Crown Group.
re aleg subsidiara aus- The dressing code
traliană a concernului is also very impor-
Crown. tant. It forbids sport-
Și codul vestimentar, care exclude ţinuta sport, denotă eleganţa și ra- swear and denotes the elegance of one of the most exclusivist casi-
finamentul unuia dintre cele mai exclusiviste cazinouri din Australia și nos in Australia and in the entire world.
din lume.

NR. 9 CASINO INSIDE 25


BIG SIX,
STRĂMOȘUL RULETEI
DE ASTĂZI

BIG SIX,
FOREFATHER OF
TODAY’S ROULETTE
Jocul Big Six, cunoscut iniţial sub denumirea de ”Roata Norocului” Big six, initially known under the name of “Wheel of fortune” or
sau ”Roata Banilor”, este și astăzi inclus în oferta cazinourilor din în- “Money Wheel” is included within the offer of the casinos around the
treaga lume. Originile sale provin încă din timpul luptelor, când soldaţii entire world. Its origin can be found hundreds of years ago, when the
victorioși jucau la roată lucrurile confiscate de la dușmanii învinși. soldiers would play the things confiscated from the defeated ene-
Pentru a evita conflictele dintre subalterni, comandanţii îi încurajau să mies. In order to avoid the conflicts between the inferiors, the com-
folosească acest joc pentru rezolvarea disputelor. Mai târziu, roata a manders would encourage them to use this game for solving the dis-
devenit una dintre cele mai populare atracţii ale carnavalurilor de altă- putes. Later, the wheel became one of the most popular attractions
dată. Una dintre variantele aces- of the old carnivals. One of the
tui joc a condus la apariţia ruletei. variants of this game led to the
Tradiţia a fost păstrată pănă în roulette today.
zilele noastre, iar roata a ajuns în The tradition has been kept
oferta de joc a multor cazinouri along the years until today, and
din lume și a fost chiar și obiectul the wheel can now be found wi-
unor concursuri televizate în multe thin the offer of many casinos in
ţări. the world; it has also been the
object of many TV shows in many
Cum se joacă? countries.
Acest joc de noroc a cunoscut
diferite abordări de-a lungul tim- How does it play?
pului. Iniţial soldaţii înfigeau o suli- Along the years, this gamble
ţă în pământ lângă roată, ca punct had many approaches. Initially,
de referinţă, și fiecare participant the soldiers would dig in a lance
la joc își făcea un semn între cele next to the wheel, as orientation
două segmente ale roţii. Roata point and each participant would
era învârtită tare, iar soldatul al mark his sign between the two
cărui semn era cel mai apropiat de punctul de referinţă câștiga pre- segments of the wheel. The wheel would spin as fast as possible,
miul, fără să mai fie nevoie să lupte. Pentru că această metodă i-a fă- and the closest mark to the orientation point would declare the win-
cut să uite de săbii, foștii soldaţi și-au adus noul joc la festivalurile să- ning soldier, without a fight. Since this method made them forget
tești, la care se celebra recolta. about the swords, the former soldiers would play the game within the
village festivals, to celebrate the crops.
Astăzi roata este divizată în segmente, separate între ele de ace.
Fiecare segment are asociat cu câte un număr. În cadrul jocului, roata Today the wheel is divided into two segments, separated by nee-
este învârtită de către crupier, iar segmentul câștigător este indicat dles. Each segment is associated to a number. While playing, the

26 CASINO INSIDE NR. 9


CASINO GAME
printr-un ac fixat pe o bucată flexibilă de cauciuc sau de piele, care se
mișcă de-a lungul separatoarelor dintre segmente, ceea ce creează un
efect de fricţiune și contribuie la încetinirea roţii.

De asemenea, există și alte variante ale jocului, cum ar fi cele împăr-


ţite în segmente, ce folosesc diferite simboluri și au mize diferite.

Cea mai cunoscută variantă a Roţii Big Six, în special în cazinourile


din Statele Unite ale Americii, este cea cu simbolurile bancnotelor de
1, 2, 5 și 20 de dolari, plus alte două simboluri, de obicei un joker și
logo-ul cazinoului, acestea două fiind reprezentate doar o singură dată
pe roată. Jucătorii pariază pe simboluri și fiecare bancontă plătește mi-
za înmulţită cu valoarea bancnotei.

Jokerul și logo-ul plătesc de 40, respectiv de 40 sau de 45 de ori,


miza jucată, în funcţie de regulile cazinoului.

Roata are 54 de segmente în cazinourile din SUA și 52 în Australia,


care reprezintă șase grupuri din cele șase mize principale. Numărul de
segmente din fiecare grup este indirect proporţional cu mizele pe care
le oferă. Astfel, cu cât miza este mai mare, cu atât numărul de seg-
mente de pe roată este mai mic. Obiectul jocului este acela de a ghici
care grup de segmente de pe roată va ajunge în dreptul indicatorului,
la oprirea roţii. Se poate paria pe unul sau mai multe numere în același
timp.

Avantajul cazinoului sau proporţia de mize pe care operatorul de jo-


curi de noroc se așteaptă să le câștige la acest joc este una dintre ce-
le mai mari dintre toate jocurile de cazinou. Statisticile arată că alături croupier spins the wheel and the winning segment id indicated by a
de jocul de Keno, Roata Big Six aduce mai mult noroc cazinoului, de- needle fixed on a flexible leather or rubber piece that moves along
cât jucătorului. Avantajul casei este de la 11% la 24%. the segment separators and creates a rubbing effect and contributes
to slowing down the spinning.
Specialiștii jocurilor de noroc susţin că la un asemenea avantaj, cele
mai mari șanse de câștig la Big Six le au tocmai cei care nu joacă de- There are also other variants of the game, as those divided into
loc. Roata este preferată, în majoritatea cazurilor, de cei care intră pen- segments that use certain symbols and different stakes.
tru prima dată într-un cazinou pentru că nu presupune cunoștinţe spe- The best known variant of Big Six Wheel, especially within the ca-
cifice pentru a juca. Pentru a învinge totuși statisticile, sunt indicate sinos in the USA, is the one that uses the symbols of 1,2,5 and 20
pariurile pe segmentele cu 1 și 5 dolari, care includ cazinoul la cel mai dollars bills, plus two other symbols, usually a joker and the logo of
mic avantaj. De regulă, la acest joc nu se pariază sume mari. the casino, represented on the wheel just once. The players bet the
symbols and each bill pays the stake multiplied
with the value of the bill.
The joker and logo pay 40, respectively 40 or
45 times the stake, according to the rules of the
casino.
The wheel has 54 segments in the casinos in
the USA and 52 in Australia and represents six
groups of the main six stakes. The number of the
segments in each group is indirectly proportional
with the stakes offered. Thus, if the stake is bi-
gger, the number of the segments on the wheel
is smaller. The purpose of the game is to find out
which group of segments on the wheel reaches
the indicator when the wheel stops. One or more
numbers can be bet on at the same time.

The advantage of the casino or the proportion


of the stakes the operator expects to win is one
of the largest. The statistics focus on the fact
that next to keno, Big Six provides the casino
more luck then it provides to the player. The hou-
se edge is between 11% and 24%.

The gambling specialists consider that on such


a house edge the biggest winning chances be-
long to those who don’t play Big Six. Most of the
cases, the wheel is preferred by those entering
the casino for the first time, since is requires no
specific knowledge for gambling. In order to de-
feat the statistics, the bets on 1 and 5 dollar bills
that include the casino to the lowest house edge
are indicated. Usually, this game has no large
bets.

NR. 9 CASINO INSIDE 27


Bluffing and semi-bluffing, from
agony to ecstasy and vice versa
Jucător profesionist sau doar unul amator? Crezi că știi totul Are you a pro or just an amateur? Do you think you know all
despre pokerul profesionist? Ai învăţat să joci Texas Hold’em de about the pro poker? Have you learnt playing Hold’em from yo-
la prieteni sau de la cei mai buni jucători? Știi care sunt principa- ur friends or from the best players? Do you know the main mo-
lele mutări pe care trebuie să le faci ca să câștigi cele mai mari ves you need to take for winning the best pots? We invite you
poturi? Te invităm să faci o incursiune în teoria pokerului profesi- take a trip within the theory of the pro poker and to strengthen
onist ca să-ţi consolidezi cunoștinţele despre sportul minţii. David your knowledge about the mind sport. David Stlansky, conside-
Sklansky, considerat autoritatea numărul 1 în lume în pokerul red no one authority of the pro poker settled the bases of “The
profesionist, a pus bazele ”Teoriei pokerului” și prezintă pas cu theory of poker” presents, step by step, the best step of each
pas cele mai bune mișcări pentru fiecare mână jucată. Jucătorul hand. The pro player Greg ”Fossilman” Raymer thanked Stlans-
profesionist de poker Greg ”Fossilman” Raymer i-a mulţumit în ky, his colleague many times for the best advice that helped
nenumărate rânduri lui Sklansky, colegul său de breaslă, pentru him win the World Series of Poker Championship 2004 brace-
cele mai bune sfaturi, fără de care acesta n-ar fi câștigat brăţara let. feel the emotion on each hand and make sure you have all
de la World Series of Poker Championship 2004. Trăiește emoţia the information necessary not to fail! Learn thinking like a real
din plin la fiecare mână și asigură-te că ești la punct cu toate in- Texas Hold’ em pro player!

28 CASINO INSIDE NR. 9


THEORY OF POKER
Semi bluff, the step that can give the mediocre cards the
chance to win the pot
Pro poker means, for the passionate ones, emotion. Although they
have the best Hole cards or the flop is under their eyes, or the river
brought the necessary card or, on contrary, Komodo Dragoned cut
the pot from their hands, the players are connected to the game
every second, they all hope to win. There are situations when the in-
tuition or desire to attract more money on each hand make the pla-
yers continue the game, even having just mediocre cards. In this ca-
se, the players bet on semi bluff rather than on the cards.
Sklansky defines semi bluff as the bet that if gets call, is not the
best hand at the moment, but has pretty good chances to become
better than it was initially. The author says that all pro poker players
use this method on the first bet or for a rise or even for a check rai-
se.

Bluful și The advantages of the semi bluff


Even if this game style has certain risks, when the player who semi
bluffs doesn’t have the best hand on showdown, this is indicated if

semibluful,
he is confident. Such an attitude can make the weaker players with
good cards to give up right before the last step of the game. If the
other players could see the cards of the one using this method, he
would raise the bet, but, since it is impossible to do that, all they can

de la agonie la
do is call. Sometimes, a player could be uninspired and throw the
best hand.
Semi bluff can be used in any game, but it is advisable to apply
this method up to river, since the other cards mean more chances for

extaz și invers
the hand to become better. Sklansky says that sometimes, even if
the player considers his hand a semi bluff, this can be better, and
betting, prevents the possibility for another weaker hand to win the
pot. Semi bluff transforms the caller into a betting player, and, at the
same time, it improves the future bluffs. Sklansky recommends the
players to call a semi bluff on big pots and play like this if they are on
the first positions after big blind and small blind.

Bluff, the biggest trick, from the biggest pots to losing by a


whisker
Sklansky says that the players who apply frequently the bluff are
very dangerous since they determine the other players to play incor-

formaţiile necesare ca să nu dai greș! Învaţă să gândești ca un


adevărat jucător profesionist de Texas Hold’em!

Semibluful, pasul care poate dă cărţilor mediocre șansa la ma-


rele pot
Pokerul profesionist înseamnă, pentru cei pasionaţi, emoţie la fiecare
pas. Fie pentru că au cele mai bune Hole Cards sau pentru că flop-ul le
surâde, fie că river-ul le-a adus cartea necesară pentru a completa mâ-
na, ori, din contră, Komodo Dragoned-ul le-a suflat de sub nas potul cel
mare, jucătorii trăiesc intensitatea pokerului la fiecare mână. Și toţi spe-
ră să câștige. Există însă și situaţii în care intuiţia sau dorinţa de a încer-
ca să atragă cât mai mulţi bani la fiecare mână îi determină să continue
jocul, chiar și cu cărţile mediocre. În acest caz jucătorii mizează mai mult
pe semibluf decât pe cărţile din mână.
Sklansky definește semibluful ca fiind pariul care, dacă primește call,
nu este cea mai bună mână în momentul respectiv, dar are șanse să
devină mai bună decât era iniţial. Autorul spune că toţi jucătorii de po-
ker profesionist folosesc această metodă în orice joc fie în cadrul pri-
mului pariu, fie pentru un raise sau chiar un check-raise.

Avantajele semiblufului
Deși acest stil de joc prezintă anumite riscuri, atunci când jucătorul

NR. 9 CASINO INSIDE 29


THEORY OF POKER
care semiblufează nu are cea mai bună mâ-
nă la showdown, aceasta este indicată da-
că el este sigur pe sine. O asemenea atitu-
dine îi poate determina pe jucătorii mai
slabi, dar cu cărţi mai bune, să renunţe
chiar înainte de ultimul pas al jocului. De
asemenea, dacă ceilalţi jucători ar putea să
vadă cărţile celui care joacă prin această
metodă, cu siguranţă ar plusa pariul, dar,
cum nu pot face asta, nu le rămâne decât
să dea call. Uneori, ar putea juca atât de
prost încât să arunce și mâna cea mai bu-
nă.
Semibluful poate fi folosit în orice joc, dar
este indicat ca această metodă să fie apli-
cată până la river pentru că alte cărţi trase
înseamnă mai multe șanse ca mâna să de-
vină mai bună. Sklansky spune că, uneori,
deși jucătorul are impresia că mâna lui este
un semibluf, aceasta poate fi chiar cea mai
bună și, pariind, previne posibilitatea ca o
altă mână mai slabă să câștige potul. De
asemenea, semibluful transformă jucătorul
într-un parior dintr-un caller și, totodată,
îmbunătăţește viitoarele blufuri. Teoreticia-
nul Sklansky le recomandă jucătorilor să
facă apel la semibluf la poturile mari și să
joace astfel dacă se află printre primele po-
ziţii după big blind și small blind.

Bluful, marea păcăleală, de la poturile


cele mai mari, la pierderi ”la mustaţă”
Teoreticianul spune că jucătorii care ape-
lează la bluf frecvent și cu o anumită con-
stanţă sunt foarte periculoși pentru că îi de-
termină pe ceilalţi să joace incorect. Bluful
este metoda de pariere prin care jucătorul
nu mizează deloc pe cărţile sale, ci pe slăbi-
ciunea celorlalţi de la masă. Unii jucători de
poker profesionist au făcut milioane de do-
lari, făcând uz, de multe ori, de bluf. Dar,
mulţi nu recomandă rolul lui Pinocchio la masa de joc, întrucât această rectly. Bluff is the betting method through which the player does not
metodă poate aduce și pierderi foarte mari. De asemenea, bluferii bet on his cards at all, but on the weakness of the others. Some pro
prinși la showdown nu mai au șanse să câștige nici cu un semibluf. Și, poker players made millions bluffing. But it is not recommended to
totuși, Sklansky spune că și bluful are un rol important în strategia de play Pinocchio at the table, since this method can also bring large
joc pentru că, dacă nu se apelează și la acestă metodă, cei prezenţi la losses. And yet Sklansky says that bluff has an important role within
masă știu că raise-ul sau call-ul ascunde cărţi bune și astfel jucătorul the playing strategy because, if they don’t apply this method, the pla-
care nu blufează nu are șanse la poturi mari, pentru că nu va mai avea yers at the table know the raise ir call hides good cards and the pla-
cu cine să ajungă la showdown. yer who does not bluff had no chance to win the big pot, because
Potrivit teoriei jocurilor de noroc numărul blufurilor trebuie să fie in- has no one to get to a showdown.
direct proporţional cu valoarea potului. Însă, jucătorii de poker profesio- According to the gambling theory, the number of the bluffs must
nist aplică strategia exact invers, din dorinţa de a acumula sume cât be indirectly proportional to the value of the pot. Yet, the pro poker
mai mari. players apply the strategy backwards, in order to accumulate larger
Frecvenţa blufurilor ar trebui să depindă de stilul de joc al oponenţi- amounts.
lor. Astfel, dacă unii jucători apelează prea mult la bluf este indicat să li The frequency of the bluffs should depend on the gambling style
se răspundă cu aceeași monedă, însă, rolul de Pinocchio nu trebuie of the opponents. Thus, if come players use to much bluffing, it is ad-
atribuit cu jucătorii care au blufat prea puţin, pentru că aceștia aruncă visable to answer with the same strategy, but the Pinocchio role
adesea cărţile slabe. must not be assigned to the players calling few bluffs, because they
Diferenţa dintre bluf și semibluf este că prin cea de-a doua metodă usually throw away the low cards.
jucătorul are șanse să facă o mână mai bună pe turn sau river. Bluferul The difference between bluff and semi bluff refers to the fact that
este cel care încearcă să-i păcălească pe cei de la masă, prin atitudi- semi bluff offers the player the chance to make a better hand on
nea sa, că are cele mai bune cărţi, deși în realitate este departe de turn or river. The bluffer is the one trying to trick the others by his at-
adevăr. titude- he makes them believe he has the best cards, but in reality,
Mai sunt însă și situaţii în care viaţa bate teoria. Jucătorii he is far away from best hand.
profesioniști care blufează sunt stăpâni pe situaţie, cunosc bine psiho- There are also situations when life beats theory. The pro players,
logia adversarilor și sunt dispuși să parieze sume mari doar pentru a-i who bluff are controlling the situation, know the psychology of the
intimida pe ceilalţi concurenţi cu cărţi mai bune. Annette Obrestad, fai- opponents and they are willing to bet larger amounts just to intimida-
moasa jucătoare de poker, cea mai tânără deţinătoare a unei brăţări te the others, even if they have better cards. Annette Obrestad, the
World Series of Poker Europe, este renumită pentru stilul său agresiv famous poker player, the youngest winner of a World Series of Poker
și pentru înclinaţia către bluf. Adeptă a concepţiei ”Plătește jucătorul și Europe bracelet, is well known for her aggressive style and bluffing.
nu cărţile” ea a făcut milioane de dolari prin aplicarea acestui principiu Adopting the concept “Pay the player and not the cards”, she made
de joc. millions by applying this gaming principle.

30 CASINO INSIDE NR. 9


ALFASTREET BLACK JACK
Blackjack is the most popular cards game in the world.
This is the reason why Alfastreet has recently launched this famous cards game!

32 CASINO INSIDE NR. 9


PRODUCERS

ALFASTREET BLACK JACK


Blackjack-ul este cel mai popular joc de cărți din lume.
Acesta este unul din motivele pentru care
și Alfastreet a lansat de curând acest faimos joc de cărți!

Jocul de Blackjack este întâlnit în două Blackjack is known in two different


variante: electronic și live. Alfastreet com- versions: electronic and live. Alfastreet
bină cele două variante într-o singură combines the two variants into one ga-
mașină de joc, dându-i astfel operatorului ming machine, providing the operator
posibilitatea să o aleagă pe cea preferată, the possibility of choosing the favorite
la cele mai mici costuri. La varianta electro- one, at low costs. Regarding the electro-
nică nu se impune prezenţa unui operator, nic variant, there is no need for the ope-
întrucât jocul rulează automat, iar toate rator to be present, since the game
calculele și operaţiunile dealerului sunt fă- works automatically, and the dealer’s
cute de calculatorul principal. Varianta live numbering and operation are performed
presupune prezenţa unui operator care by the main computer. Live variants ne-
doar se ocupă de cărţi, iar celelalte acţiuni ed an operator that deals the cards, whi-
sunt controlate de computer, care efectu- le the other actions are managed by the
ează și calculele. computer that also performs the calcu-
Blackjack-ul produs de compania Alfas- lations.
treet utilizează cinci computere, care con- The Blackjack produced by Alfastreet
trolează cele cinci console de joc. Fiecare uses five computers that control; the fi-
post de joc poate fi dotat cu bill-acceptor, ve gaming consoles. Each gaming floor
print-ere și poate dispune chiar și de un can have a bill acceptor, printers and
sistem cash less încorporat, pe bază de can also be provided with incorporated
carduri. Masa de joc în regim live folosește cash less system based on cards. The
un “dealing shoe”, care este, de fapt, o live gaming table uses a “dealing shoe”
platformă de recunoaștere a cărţilor, facili- that is actually a platform for card re-
tând trecerea informaţiilor din sistemul live cognition, making the transfer of the in-
în cel electronic. Toate componentele me- formation from the live to the electronic
canice și electronice care se regăsesc la system much easier. All the mechanic
noul Blackjack au fost testate individual de and electronic components of the new
către specialiști înainte de asamblare. Ast- Blackjack have been individually tested
fel, șansele ca acest sistem să prezinte by specialists before assembling. Thus,
erori sau să cedeze din cauza lipsei de co- the chances for the system to act errors
municaţie sunt minime. Toate componente- or to cede due to lake of communication
le, inclusiv produsul finit, sunt în conformi- are minimal. All components, including
tate cu standardele europene referitoare la the final product are corresponding to
respectarea normelor de calitate și de pro- the European standards regarding the
tecţie . quality and protection norms.
Sistemul înglobează un standard înalt de
securitate, care va bloca toate încercările The system includes a high security
neautorizate de acces, fie de natură fizică standard that will block all unauthorized
sau digitală. De asemenea, aparatele bene- access attempts, physical or digital. The
ficiază de garanţie și service internaţional. machines also have international gua-
Conceput să funcţioneze 24 de ore, 7 ranty and service. It is conceived for 24/
zile pe săptămână, în concordanţă cu pro- 7 function, according to the schedule of
gramul celor mai multe săli de joc, siste- most gaming locations. It also has the
mul mai punctează la capitolul avantaje și great advantage to function without ad-
faptul că nu necesită personal adiţional ditional staff for monitoring and operati-
pentru monitorizare și operare. Cu opţiuni on. With gaming options according to
de joc care se pliază pe cerinţele fiecărui the needs of each client, rapidity, flexibi-
client, rapiditate, flexibilitate și siguranţă lity and maximum safety, the Blackjack
maximă, Blackjack-ul de la Alfastreet este produces by Alfastreet is the machine
aparatul de care aveţi nevoie. we certainly need.

NR. 9 CASINO INSIDE 33


Limbajul jocurilor de noroc
Ai avut vreodată ocazia să intri într-un
cazinou şi să îţi treacă pe la urechi tot felul
de termeni pe care nu îi înţelegi? Te-ai
aşezat la o masă de joc şi ai auzit o
abordare precum ”ochi de şarpe”, pe care
ai luat-o drept insultă? Referitor la sistemul
de joc online, cunoşti terminologia pe care
o folosesc ceilalţi utilizatori? Dacă nu, este
timpul pentru un curs de termeni specifici!
Mai jos găseşti termenii pe care trebuie să
îi cunoşti. Aceasta este o listă care te ajută
să înţelegi mai bine limbajul jocurilor de
noroc, fie că eşti începător, fie că eşti un
veteran al jocurilor de noroc.

Gambling language
Do you ever go to a casino and hear a whole
bunch of lingo you don’t understand? Do you
join a craps table and hear something about
snake eyes and think you have just been
insulted? What about online, do you know the
chat terminology other players are using? If not,
it’s time for a crash course in casino terminology!
Following are terms you need to know. This is
another list from a more comprehensive and
complete range that will help newcomers and
even old pro players learn the language of
gambling

Ma Ma
Abreviere pentru Multiple-Action Blackjack. La acest tip de joc clientul Abreviation for Multiple-Action Blackjack. The client receives cards just
primește cărţi o singură dată, iar mâna crupierului este jucată de mai multe one time, and the croupier’s hand plays more times, but keeps the first card.
ori, dar păstrează prima carte. Regulile de la jocul standard de Blackjack se The rules of the standard Blackjack is applied to this game.
aplică și la acest stil de joc. Main Pot
Main Pot The term is synonym for central sweepstake. When there are bets, they
Expresia este sinonimă pentru potul central. Atunci când există alte pariuri, are placed in secondary sweepstakes and disputed by the remaining pla-
ele se plasează în pot(uri) secundar(e) și sunt disputate între jucătorii rămași. yers. The secondary sweepstakes appear when a player makes all in.
Poturile secundare apar când un jucător face all in. Make
Make Deal the cards, equivalent with shuffle
A face cărţile, echivalent cu a le amesteca. Maniac
Maniac A player bets, raises and bluffs in an aggressive manner. Thus, the pla-
Un jucător care face pariuri, plusări și blufuri într-un mod foarte agresiv. Un yers who occasionally act like maniacs in order to disturb the opponents are
maniac adevărat nu este un jucător bun. Totuși, jucătorii care au ocazional very dangerous.
comportamentul unui maniac pentru a-și descumpăni adversarii sunt foarte Manque
periculoși. The term has French origins, synonym with Low Bet, represents the mini-
Manque mum bet on the roulette within the live games casinos.
Termen de orgine franceză, sinonim cu Low Bet, care reprezintă pariul mi- Mark
nim la ruletă în cazinourile de tip live game. The term indicates the person who was or will be cheated.

34 CASINO INSIDE NR. 9


DICTIONAR
Mark Marked Cards
Termenul indică persoana care a The cards that have been illegally deteriorated in order to read their value
fost sau urmează să fie înșelată. on the other side.
Marked Cards Martingale
Cărţi care au fost deteriorate, ille- 1. One of the oldest methods for progressive betting to Blackjack or rou-
gal, în aşa fel încât valoarea lor să lette. The player must double the value of his bet or after losing a hand and
poată fi citită de pe spate. following this rhythm until obtaining a winning hand it results a profit equal
Martingale with the value of the initial bet. Yet, by using this system on long term, it is
1. Una dintre cele mai vechi meto- impossible to win.
de de pariere progresivă existentă la 2. The term is often used for any system that imposes the raising of the
jocul de Blackjack sau la ruletă. Prin bet after losing one hand. Yet, this is not a method that can guarantee win-
aceasta se solicită jucătorului să du- ning under any form.
bleze valoarea pariului său după o Match Play
mână pierdută și să urmeze în acest A promotion of the casino where the players receive special tallies they
ritm până când obţine o mână can bet with. The person who wins with them is paid with normal tallies of
câștigătoare, rezultând un profit egal the casino.
cu valoarea pariului iniţial. Însă, prin Maverick
folosirea acestui sistem pe termen The name of a queen and jack, either they have the same color or not.
lung este imposibilă obţinerea unui Mechanic
câștig. A cheater who manipulates the cards deck. The term is used for indica-
2. Termenul este folosit adesea ting someone who manipulates the cards in a foul play, as a cheater who
pentru orice sistem care impune shares the cards underneath instead of the ones on top (like he should) or
creșterea pariului după o mână pier- the cards in the middle, or deals them starting with card number two on the
dută. Aceasta nu este, însă, o metodă top of the deck, or shuffles the cards on foul play for arranging them in an
care să garanteze câștigul în orice predetermined way, or hides the cards, or uses other cheating methods as
formă. manipulation or hand slipping. Synonym for artist.
Match Play Meet
O promoţie a cazinoului, unde ju- Synonym for call.
cătorii primesc jetoane speciale, cu Middle Pair
care pot paria. Când câștigă cu aces- In flop games, the term is used when a player makes a pair between his
tea, clienţii sunt plătiţi cu jetoanele cards and the flop middle card.
uzuale ale cazinoului. Middle Position
Maverick Somewhere between early and late position within a betting round (the
Numele unei dame şi al unui valet seats five, six, seven on the left side of the button).
proprii. Fie că au aceeaşi culoare sau Mini Baccarat
nu. Known as Punto Banco, this is a variant of Baccarat. The diffrence be-
Mechanic tween the two games refers to the fact that Punto Banco does not offer ga-
Un trişor care manipulează pache- ming options, but it develops according to a predefined scheme. The name
tul de cărţi. Termenul este folosit pe- comes from the parts involved. Punto is the player and banco the croupier
tru a indica pe cineva care manevrea- or banker, if the game develops within a live game casino.
ză cărţile într-un mod necinstit, cum Minimum Buy-In
ar fi un trişor care împarte cărţile de The smallest amount a game can be started with.
dedesubt în locul celor de deasupra Miscall
pachetului (de unde se împart de A verbal incorrect declaration regarding the value of a hand.
fapt), sau de la mijloc, sau împarte Misdeal
începând cu a doua carte de deasu- A small error in dealing the cards for a hand that determines the mixture
pra pachetului, sau care amestecă în
mod fals cărţile pentru a le aranja în-
tr-o modalitate predeterminată sau
care ascunde cărţile, ori foloseşte
alte tipuri de metode de trişare, pre-
cum manipulara cărţilor şi alunecarea
mâinii. Sinonim cu artist.
Meet
Termen sinonim cu call.
Middle Pair
La partidele cu flop, expresia se folosește atunci când un jucător face pe-
reche cu una dintre cărţile sale proprii şi cartea din mijloc de la flop.
Middle Position
Undeva între early şi late position într-o rundă de pariere (locurile cinci,
şase, şapte din stânga button-ului).
Mini Baccarat
Cunoscut şi sub numele de Punto Banco, acesta este o variantă a renumi-
tului joc Baccarat. Diferenţa dintre cele două consta în faptul că Punto Ban-
co nu oferă opţiuni de joc, ci se desfăşoară după o schemă predefinită. Nu-
mele provine de la părţile implicate în joc. Astfel, punto este jucătorul, iar
banco, bancherul sau crupierul, dacă se joacă într-un cazinou de tip live ga-
me.
Minimum Buy-In
Cea mai mică sumă cu care poţi începe o partidă.
Miscall
O declaraţie verbală incorectă, cu privire la valoarea unei mâini.

NR. 9 CASINO INSIDE 35


DICTIONAR
Misdeal
O greşeală în deal-ul unei mâini
care determină amestecarea cărţilor
şi un nou deal.
Miss
Imposibilitatea realizării unei mâini
pe draw când se împart cărţile finale
pentru un jucător.
Missed Blind
Un pariu forţat care nu este plasat
atunci când îi vine rândul.
Mites And Lice
O mână care constă din două pe-
rechi, treiari şi doiari.
Mneumonics
Mijloace mentale folosite pentru
a-şi aminti lucruri. La Hold’em, de obi-
cei jucătorii au nume corespunzătoa-
re cărţilor proprii, ca Big Slick sau
Maverick.
Money at Risk
Bani care au fost rulaţi și care pot
fi pierduţi.
Money Management
Expresia este folosită adesea de
jucători pentru a descrie modul de
administrare al bankroll-ului (n.red. -
suma maximă pe care jucătorul și-o
permite să o piardă fără să-și desta-
bilizeze bugetul). Pentru jucătorul ca-
re nu folosește sistemul de numărare
a cărţilor la Blackjack, acest termen
reprezintă stabilirea unui maxim de
pierdere la care trebuie să se opreas-
că sau câștigul dorit. Pentru cei care pot număra cărţile, termenul face referi- of cards and a new deal.
re la importanţa bankroll-ului, a riscului de ruină și utilizarea strategiei de pa- Miss
riere Kelly (n.red. – această metodă presupune parierea unui procent din The inability of making a draw when the final cards are dealt.
bankroll, echivalentă cu avantajul împărţit la variaţia rezultatelor posibile). Missed Blind
Money Plays A forced bet not placed when its turn comes.
Expresia este folosită de crupier pentru a semnala șefului de sală că un Mites and Lice
jucător pariază bani cash, fără să îi schimbe în jetoane, cu aceeași valoare. A hand consisting in two pairs of three and two.
De asemenea, exprimarea poate fi folosită și de jucător atunci când vrea să îi Mneumonics
spună dealerului că nu dorește să îi schimbe banii în jetoane. Mental methods used for remembering things. In Hold’ em, the players
Monster usually have names according to their cards, like Big Slick or Maverick.
O mână de valoare foarte mare. Într-un turneu, un jucător care începe să Money at Risk
acumuleze jetoane după ce a avut un stack mic este considerat un „monster”. The money already circulated and can be wasted.
Muck Money Management
1. Teancul de cărţi aruncate şi arse din faţa dealerului. The term is often used by the players to describe the management of the
2. Se foloseşte şi ca verb, reprezentând faptul că un jucător şi-a aruncat bankroll (the maximum amount a player affords to lose without damaging
cărţile fără să le arate nimănui. the balance of his budget). For the player who does not use the counting
Multiple Deck cards Blackjack system, this term represents the establishment of a mini-
Expresia este folosită pentru jocurile care folosesc mai multe pachete de mum loss or the desired earning. For those who can count the cards, the
cărţi, de obicei, Blackjack. term refers to the importance of bankroll, of the routine risk and use of Kel-
Must-Move ly betting strategy (this method implies betting a bankroll percentage equi-
Pentru a proteja partida principală, la deschidere, într-o situaţie în care ju- valent with the advantage divided to the possible result value change)
cătorii de la o a doua partidă trebuie să se mute la prima. Money Plays
The croupier announces the maitre upon the fact that a player bet cash,
without changing into tallies, with the same value. The term can also be
used by the player when he wants to tell the dealer he does not want to
change money into tallies.
Monster
A large value hand. Within a tournament, a player who starts accumula-
ting tallies after a small stack is considered a “monster”
Muck
1. The cards deck dealt and burned in front of the dealer.
2. It is also used as a verb, representing a player who dealt his cards wi-
thout showing them to anybody.
Multiple Deck
It is used for the games that need more cards decks, usually Blackjack.
Must-Move
In order to protect the main game at start, when the players on the se-
cond game must move from the second game to the first.

36 CASINO INSIDE NR. 9


Bijuterii de colecţie

Collection jewelry
Rafinament, lux, pasiune pentru cele mai înalte standarde în Elegance, luxury and passion for the highest standards in
materie de bijuterii. Cu cât mai multe carate, cu atât mai bine. jewelry. ..More carats, the better… this is the only aspect that
Acesta este singurul aspect care contează atunci când cei cu da- counts when the rich ones choose their jewelry. As everybody
re de mână își aleg bijuteriile. Cum obrazul subţire, cu cheltuială has to keep up the standards, it is important to choose the ri-
se ţine, cei care își permit dau chiar și zeci de milioane de dolari ght jewelry. The diamonds are definitely running the top of the
pentru o bijuterie. Diamantele conduc detașat în topul celor mai most expensive accessories.
scumpe accesorii.
They say diamonds are a woman’s best friend. The jewelry made
Se spune că diamantele sunt cele mai bune prietene ale femeilor. for women are by far the most expensive products. The designers
Astfel, bijuteriile adresate doamnelor ţin de departe topul celor mai cos- of the luxurious products have also sensed the men’s desire for
tisitoare produse. Creatorii produselor de lux au intuit și tendinţa bărba- gentility and have introduced jewelry encrusted with diamonds for
ţilor pentru rafinament și au introdus în oferta lor bijuterii, încrustate cu men. Thus, most of the times, the jewelry for women still have a 6
diamante. Însă, în majoritatea cazurilor accesoriile pentru femei au pre- zeros price.
ţuri cu șase zerouri.
The most expensive jewelry in the world is beyond imagination. In
Cea mai scumpă bijuterie din lume întrece imaginaţia oricărei persoa- 2009, designer Susan Rosen has cut a shine with her over 150 ca-
ne în materie de podoabe. În 2006, designerul Susan Rosen a făcut rats jewelry. Combining pleasure with utility, Rosen has presented
senzaţie cu bijuteria de peste 150 de carate pe care o creat-o. Îmbinând to the entire world the most expensive bathing suit, costing 30 milli-
utilul cu plăcutul, Rosen a prezentat întregii lumi cel mai scump costum on dollars. The diamonds encrusted in platinum made the creation
de baie, în valoare de 30 de milioane de dolari. Diamantele încrustate în the most desired bathing suit. Madonna, Sharon Stone, Gwen Ste-
platină au făcut din creaţia renumitului designer, cel mai dorit costum de fani or Sienna Miller are just some of the Hollywood names “en-
baie. Madonna, Sharon Stone, Gwen Stefani sau Sienna Miller sunt doar crusted” on the designer’s portfolio.
câteva dintre marile nume de la Hollywood care întregesc portofoliul lui
Susan Rosen. One of the most well known luxurious jewelry retailers, Chopard,
presented to the exclusivist product lovers a ring of 16, 25 million
Unul dintre cei mai renumiţi retaileri de bijuterii de lux, Chopard a pre- dollars. The fabulous price is given by the blue diamond, one of the

38 CASINO INSIDE NR. 9


TOYS FOR GAMBLERS
zentat iubitorilor de produse exclusiviste, un inel în valoare de 16,26 mi- rarest naturally colored stones. The blue oval diamond, framed by
lioane de dolari. Preţul fabulos este dat de diamantul albastru, una dintre white triangular diamonds encrusted in 18 carats white gold costs
cele mai rare pietre colorate natural. Astfel, diamantul oval albastru, în- no less then 1.7 million dollars per carat.
cadrat de diamante triunghiulare albe, încastrate în aur alb de 18 carate
costă nu mai puţin de 1,7 milioane de dolari pe carat. At Garrard, the oldest jewelry house in the entire world, founded
in 1735 in England, the luxury lovers can find the Heart of The
La cea mai veche casă de bijuterii din lume, Garrard, înfiinţată în Kingdom Ruby- 40, 63 carats placed on a 155 carats necklace.
1735 în Anglia, iubitorii luxului pot găsi rubinul Inima Regatului, un rubin The stone is confirmed by independent Swiss laboratories that bear
Burma de 40,63 de carate, montat pe un colier de 155 de carate. Piatra witness to its value and rarity. The value of this pearl is … 14 milli-
vine la pachet cu două rapoarte ale unor laboratoare elveţiene indepen- on dollars. Starting with 1843, Garrard became the official supplier
dente, care îi atestă raritatea. Valoarea acestei nestemate este pe mă- of the British Royal Family. One of the most important pieces of the
sură… 14 milioane de dolari. Din 1843, Garrard a devenit furnizorul ofi- house is Lady Diana’s engagement ring. Today, the great names of
cial al coroanei britanice, iar printre creaţiile casei de bijuterii se numără the international show business walk the catwalk wearing the ac-
și inelul de logodnă al prinţesei Diana. Astăzi, marile nume ale show-bi- cessories of the oldest jewelry house in the world.
zz-ului internaţional defilează pe covorul roșu cu accesorii ale celei mai
vechi case de bijuterii din lume. Starting with 1932, Harry Winston transforms the diamonds into
art and revolutionizes the modern jewelry design. The collections of
Din 1932 Harry Winston transformă diamantele în artă și revoluţio- this jewelry house became a label of the international glamour. The
nează designul bijuteriilor moderne. Colecţiile acestei case de bijuterii diamond earrings with water drops design have been evaluated to
au devenit o emblemă a glamo- 8.5 million dollars. The 60 ca-
urului internaţional. Astfel, cer- rats diamonds are encrusted
ceii cu diamante, sub forma in platinum and shape each
unor picături de apă, au fost outfit.
evaluaţi la 8,5 milioane de do-
lari. Diamantele de 60 de carate A ring as a championship.
sunt încrustate în platină și se With jewelry like that the
potrivesc oricărei ţinute. Florida Marlins wanted to ce-
lebrate their victory in 2003.
Un inel cât campionatul. Cu o The ring weights 70 grams
astfel de bijuterie au vrut să and is made of gold, with 18
sărbătorească victoria cei de la carats golden insertions. With
Florida Marlins, în 2003. Inelul 13 rubies and 229 encrusted
cântărește 70 de grame și este diamonds, the ring represen-
făcut din aur alb, cu inserţii de ted the logo of the team. Mo-
aur de 18 carate. Cu 13 rubine re, the ring is enormous; it in-
și 229 de diamante încrustate, cludes the name, number and
inelul are reprezentat și logo-ul position of each player, the
echipei. Mai mult, inelul este result of the game, an image
atât de enorm, încât include nu- of the World Series trophy, as
mele, numărul și poziţia fiecărui well as the results of the sea-
jucător, rezultatul meciului, o son bets. The price of the ring
imagine a trofeului World Se- is 40.000 dollars.
ries, cât și rezultatele pariurilor
sezoniere. Preţul inelului Florida A sign of good taste, genti-
Marlins World Series este de lity, but also high social level,
40.000 de dolari. the sleeve buttons are still a
profitable niche for the jewel-
Semn al rafinamentului, bu- ry houses that want to diver-
nului gust, dar și al statutului sify their offer for the mascu-
social ridicat, butonii pentru line clients.
cămașă sunt acum o nișă profi-
tabilă pentru casele de bijuterii, The Swiss company Griso-
care vor să-și diversifice oferta gono created three different
și pentru publicul masculin. exclusive versions of sleeve
buttons, starting with the con-
Compania elveţiană de Grisogono a creat trei variante exclusiviste de trast between the white and black diamonds, that represent the de-
butoni, pornind de la contrastul dintre diamantele albe și negre, cu care corations of the luxury accessories. The price is over 25.000 dol-
sunt decorate accesorile de lux. Preţul unor astfel de butoni este de lars. Men pay this amount for a pair of sleeve buttons as recognition
peste 25.000 de dolari. Bărbaţii dau o asemenea sumă pentru o pere- of the subtle belonging to the culture of luxury.
che de butoni este că aceștia indică apartenenţa subtilă la cultura luxu-
lui. The traditional jewelry houses have also discovered men’s passi-
on to be positioned differently according to the inferior social hie-
Și casele de bijuterii cu tradiţie au descoperit pasiunea bărbaţilor de a rarchies. Therefore, within Bvlgari offer there can be found sleeve
fi poziţionaţi diferit în raport cu ierarhiile sociale inferioare. Astfel, în buttons with diamonds, encrusted in white gold, on a suitable price
oferta companiei Bvlgari doritorii pot găsi butoni cu diamante, încrustate of… 11.400 dollars.
în aur alb, la un preţ pe măsură… 11.400 de dolari.
Paradoxically, the sleeve buttons are on top of the most expensi-
În mod paradoxal, în topul celor mai scumpe accesorii pentru bărbaţi, ve men jewels offered by the most prestigious jewelry houses. This
oferite de prestigioasele case de bijuterii, butonii conduc detașat. attitude shows the tendency of the men who respect their position
Această atitudine arată clar tendinţele bărbaţilor care își respect statutul and have a great passion for luxury, valued in a great number of ca-
social și nutresc o mare pasiune pentru lux, valorificat într-un număr ridi- rats.
cat de carate.

NR. 9 CASINO INSIDE 39


Andrei Gheorghe:
”dacă te aşezi la masă şi nu ştii
cine este fraierul, fraierul eşti tu”
Din poker extragi anumite cunoștințe pe
care le aplici apoi în viață. Una dintre
acestea e că cel mai important este să stai
la masă, să fii în joc și întodeauna trebuie să
joci cu cei mai buni pentru că ei te ajută să
crești. Sunt și unele înțelepciuni care sunt
cristalizate de pe urma observațiilor, sunt
senzaționale pentru că pe o linie îți dau o
cheie. Așa este și un citat pe care eu îl
iubesc, referitor la înțelepciunea de poker:
”Dacă te așezi la masă și nu știi cine este
fraierul, fraierul ești tu”.

Andrei Gheorghe:
“If you take a sit at the table and don’t
realize who the loser is, the loser is you”
You can take certain knowledge from poker and then applied it to your own life.
One of them teaches you the most important thing: to take a sit at the table,
be in the game and always gamble with the best since they help you improve
yourself. There are also other wisdoms materialized by observations; they are
sensational because they can direct you and they can also offer the key. This is
a quota regarding the poker wisdom that I really love: “If you take a sit at the
table and don’t realize who the loser is, the loser is you”

40 CASINO INSIDE NR. 9


Andrei GheorGhe
Ce te-a determinat să răspunzi la provocarea celor de la Poker What made you answer the challenge of Poker Stars?
Stars? Poker is the sport I love very much, and the Poker Club is one of the
Pokerul este un sport care-mi place foarte mult, iar Clubul de Poker most interesting Tv formats I have watched lately. I had an idea like that
este unul dintre cele mai interesante formate de televiziune din ultima 7-8 years ago; I put together a demo with poker for Antena 1. It was
vreme. Am avut o idee asemănătoare acum șapte-opt ani, am făcut un not with Texas Hold ‘em, but I has this good feeling about the explosion
demo cu pokerul la Antena 1, într-adevăr nu era cu Texas Hold’em, dar of poker within TV and the society because poker has what the specta-
prevedeam cumva explozia pokerului și în televiziune, dar și în societate tor needs: drama, adrenaline, definite characters, a space where
pentru că el conţine ceea ce îi trebuie spectatorului: dramă, adrenalină, everything happens right in front of you, you can identify with one of the
personaje foarte clar conturate, are un spaţiu unde totul se desfășoară players… and it also has one element we enjoy- money. The fact that
în faţa ochilor tăi, poţi să te identifici cu unul din jucători și mai are un we can see the money, regardless their winning or losing, attracts the
element care place foarte mult, banul, acesta fiind și factorul viewers. Even if money is the motor in pro poker, the game is the one
declanșator. Faptul că banii sunt la vedere, indiferent dacă cineva creating the tournaments. There are created circuits where the players
câștigă sau pierde, și că totul se petrece în faţa lor, asta îi atrage pe tele- wish to get in, where they can meet people they pay respect to… it also
spectatori. Chiar dacă banii sunt motorul în pokerul profesionist, jocul has this sensational democratic feeling that in real life is so difficult or
este cel care creează campionate. Astfel apar circuite unde jucătorii ar even impossible to reach; I am not talking just about the sex equality,
vrea să meargă, cunosc oameni pe care ajung să-i respecte și are ele- and the fact that there are no differences between men and women. It
mentul acesta senzaţional de democraţie, care în viaţa reală este rar în- is about the victory, achieved on one self, the visible victory awarded in
tâlnit sau chiar imposibil. Nu vorbesc doar de egalitatea între sexe și de front of everybody that is not usual in our everyday life. I believe that the
faptul că între o femeie și un bărbat nu este niciun fel de diferenţă. Este political environment would function even better on the grounds of
vorba de faptul că victoria este realizată pe speţele proprii, aceasta este Hold’em; it would be more honest, straight and fair. In return of hidden
vizbilă și recompensată în faţa tuturor, ceea ce în viaţa de zi cu zi nu se negotiation, I’d rather have a fair blind in front of everybody. This way we
întâmplă. Eu cred că ar fi mult mai bine dacă lumea politică ar funcţiona could see the strategy in front of our eyes, not see just the results co-
la masa de Hold’em pentru că este mult mai sincer, mult mai straight și ming from the back door of a smelly joint. Poker is much better than the
mult mai fair. În schimbul unor negocieri în spate aș prefera un blind cin- political life, since it is fair, above the society itself.
stit în faţa tuturor și în felul ăsta vezi măcar și strategia devoalat în faţa
ochilor tăi și nu făcută undeva în spatele ușilor închise, într-o cârciumă What can you tell about the Poker Club?
mirosind a mucegai. E mai bun pokerul decât viaţa politică pentru că e Poker Club is a major coproduction between Holland, Prime, Poker
mai cinstit, mai drept decât societatea. Stars, many important gamblers who took a sit at the table and decided
to make this work. The Dutch have the knowhow of the phenomenon,
Ce ne poţi spune despre Clubul de Poker? Prime has the best viewers, well trained for this format, Poker Stars has
Este o coproducţie majoră dintre Olanda, Prima, Poker Stars, mulţi ju- the huge internet knowhow and gaming operation, and Gheorghe has
cători foarte importanţi, care stau la o masă și toţi au hotărât cum să ia- the knowledge of getting all these things together around one table.
să mai bine. Olandezii vin cu un know-how al fenomenului, Prima vine cu
un public foarte bun, bine pregătit pentru genul ăsta de format, Poker What do you think about the fact that poker has been decla-
Stars vine cu tot know-how-ul acela uriaș al internetului și al utilizării jo- red, in May, the game of mind?
cului, iar Gheorghe vine cu știinţa însăilării tuturor elementelor la o sin- It was predictable. Within the campus, there was this sensational divi-
gură masă. sion of the players. I have the vision of an engineer, and therefore a cer-
tain superior arrogance. The engineer has white socks, listens to Pink
Ce părerea ai despre faptul că pokerul a fost declarat, în mai Floyd, reads Isaac Asimov and plays bridge. Playing this game, I used to
anul acesta, un joc al minţii? think of myself as the greatest pensive in the campus, while the poker
Era previzibil. Când stăteam în căminul studenţesc era o dihotomie players were just gangsters- smoking, drinking and missing classes. I
senzaţională între cei care jucau. Eu am imaginea inginerului, de aceea used to make the apology of poker against bridge, considering bridge a
am și un fel de superioritate arogantă. Inginerul are ciorapi albi, ascultă more mechanical, predictable, and easier game, no more than numbe-
Pink Floyd, citește Isaac Asimov și joacă bridge. Jucând bridge credeam ring. Putting the games on balance, all the elements that could not be
că sunt cel mai mare gânditor din cămin, în timp ce acei bandiţi care joa- perfectly accounted, as the moment of interaction with the opponent,
că poker sunt niște huligani care fumează, beau în timpul orelor și chiu- the bluffs, your image projection at the table, you could create persona-
lesc. Făceam întotdeauna apologia pokerului în defavoarea bridgeului, lity, real or not, functional within that space. I read a very interesting
considerând bridgeul un joc mult mai mecanic, previzibil, mai ușor, până book, where there was this analysis about the fact that within the depth
la urmă acesta este un numbering, o numărătoare. Și, contrapunându-i of the American policy there is a doctrine according to which an Ameri-
fluiditatea pokerului, toate elementele care nu mai pot fi contabilizate can president cannot be a good leader unless he is a good poker pla-
perfect precum momentul interacţiunii cu adversarul, bluffurile, felul în yer. There were statistics and stories of the greatest poker games, of
care îţi proiectezi imaginea la masă și reușești să-ţi construiești o perso- the greatest American presidents, and there was even a Top 10 where
nalitate, reală sau nu, dar care funcţionează în spaţiul acela. Am citit la the first position belonged to Nixon, within a game that took place on a
un moment dat o carte foarte interesantă, în care se preciza că undeva port plane, during the war, and the players represented the fleet of the
în subteranul politicii americane există doctrină a jucătorilor de poker, origin country. This was a historic encounter, and the game was entirely
potrivit căreia un președinte american nu poate fi un bun conducător da- consigned. But we are talking about an old poker game, totally diffe-
că nu e un bun jucător de poker. Și chiar erau prezentate statistici și rent. Hold’ em is an upgrade, a 2.1, exactly the difference before 2000
povești ale marilor jocuri de poker, ale marilor președinţi americani, apă- and after, a turbo poker, faster, with a younger target, with power and
rea și un Top 10 ever, iar pe prima poziţie era descrisă o partidă a lui Ni- speed. However, that Old School Five Cards had prominent social ele-
xon, undeva prin portavion, prin timpul războiului, iar jucătorii reprezentau ments, story, conversations, wasted time and was kind with the player.
flota din ţara de origine. Era o întâlnire epocală, iar partida era consem-
nată, în totalitate. Dar, evident, vorbim de o variantă învechită de poker, You bet your best cards or you like bluffing?
care este total diferită de ceea ce întâlnim azi. Hold’em-ul este un upgra- I am completely based on the cards. Secondly, I am not ready for
de, un 2.1, exact diferenţa între înainte de 2.000 și după 2000, e un po- Hold’em. I break out a second later, so to speak, while this game needs
ker turbo, mai rapid, mult mai target-at pe tineri, ai mai multă putere, mai immediate reaction. I lose a second because I watch what happens aro-
multă viteză. În schimb, acel Old School Five Cards avea elemente de und, then I am completely based on the card, and therefore, I am at
socializare proeminente, naraţiune mai multă, conversaţii, timp pierdut și least 30-40% behind and I find it very difficult to catch the game. I can-
era mai blând cu jucătorul. not play Hold’em yet, I am still enjoying the five cards poker. As a player,
I am building certain cards, I make you pay and make you develop a
Tu joci cu cele mai bune cărţi sau îţi place să bluffezi? certain feeling about me. The minute I believe I have developed the fee-
Eu sunt tipul de jucător care stă în carte. În al doilea rând, sunt nepre- ling of being a cards player, I start changing my style and play accor-
gătit pentru Hold’em pentru că mă declanșez mult mai târziu. Aici trebuie ding to all the steps before and start bluffing. But this is not a perfect

NR. 9 CASINO INSIDE 41


să pornești din prima secundă, iar eu pierd timp stând în carte, pierd timp system. I am a mediocre player, yet enthusiastic.
încercând să văd ce se întâmplă și deja sunt cu 30% - 40% în urmă și
mi-e foarte greu să recuperez. Încă nu pot să joc Hold’em, sunt în conti- What’s your opinion on the local gambling market?
nuare pentru pokerul de cinci cărţi. Ca jucător lucrez în construcţie, adi- From my point of view the local gambling market is a primitive one,
că, în general, îmi construiesc anumite cărţi, te oblig să le plătești și să-ţi since we find very good placements, and regarding the casinos I don’t
creezi o anumită senzaţie despre mine. În clipa în care cred că am for- think Romania is delayed. Yet, the perception on the industry is piteous,
mat senzaţia că sunt jucător de carte, atunci încep să-mi schimb jocul și since first of all, gambling is associated to vice. We mustn’t theorize
încep să merg, bazându-mă pe ce am făcut până atunci, încep să bluffez. though, since this particular segment attracts the underworld, and this
Dar acesta nu e un sistem perfect. Sunt un jucător mediocru, însă entu- creates negative news. On a 15 to 20 years period this develops a cer-
ziast. tain image in peoples’ minds that includes contravention, cash, tax evasi-
on, Chinese, dangerous retrievers, ferrets. Regarding the production, the
Cum vezi piaţa locală de gambling? industry in Romania provides everything it is offered on international le-
Din punctul meu de vedere piaţa este una primitivă pentru că găsim vel. The predictable rise of this powerful young spirit will make gambling
locuri extrem de bine realizate, iar la capitolul cazinouri nu cred că Ro- change, since the youngsters today are sophisticated; they are connec-
mânia are vreo întârziere. Însă percepţia industriei este jalnică, pentru că, ted to everyday news. If they succeed in attracting the attention upon
în primul rând, gambling-ul este asociat cu viciul și nu trebuie să ne dăm this segment, the industry will grow. If not, gambling will remain hidden.
filozofi fiindcă, într-adevăr, segmentul atrage pegră și aceasta creează It all reduces to going beyond the legal limits, getting the entire pheno-
știre negativă, iar pe o perioadă de 15-20 de ani consolidezi în mintea menon in the public space. It takes many years of constant work to achi-
oamenilor o imagine, care cuprinde infracţiune, bani cash, evaziune fis- eve that. This is the difference between contravention and the control of
cală, chinezi, recuperatori cu bâtele, cămătari și gambling-ul capătă re- the state. Introducing gambling within the public circuit, inevitable it all
prezentarea de acum. La capitolul producţie, ceea ce oferă industria în becomes transparent and doubt disappears.
România se ridică la nivelul întregii lumi. Venirea previzibilă a acestui
eșalon puternic de tineri va obliga gambling-ul să se schimbe pentru că, What do you think about the responsible game, have you seen
pe de o parte, ei sunt sofisticaţi, sunt la zi cu toate noutăţile. Dacă ei vor it in Romania?
reuși să atragă atenţia asupra acestui segment, industria va crește, iar No, I haven’t, but my guess is that those who wish to make this indus-
dacă nu vor putea face asta, gambling-ul va rămâne într-un con de pe- try grow will introduce this element. The responsible gambling is a very
numbră. Totul se reduce de fapt la ieșirea în legalitate, scoaterea între- important step, since we are dealing with addiction. There are talks abo-
gului fenomen în spaţiul public. Iar pentru asta îţi trebuie zeci de ani de ut strong drugs, but gambling is also a dangerous drug, that has to be
zile de constanţă. Este diferenţa dintre infracţiune și controlul statului. In- controlled with ration and intellect. You take a sit at the gambling table
troducerea în circuitul public spală, inevitabil, totul este la vedere și devi- to have fun, even if, from Dostoyevsky until now days, we are talking
ne transparent, nu mai apare umbra de îndoială. about selling our wedding rings and shooting one another in the casi-
nos. Accordingly to a more Romanian dimension, these people are mort-
Ce părere ai despre jocul responsabil, se vede așa ceva în Ro- gaging their houses. These stories only develop negative emotion. If
mânia? there was a local gambling industry, they should consider this.
Nu se vede, dar iar previzionez că cei care vor să crească industria vor
introduce acest element. Și jocul responsabil este un pas foarte impor- How do you this the representatives of the industry should act
tant pentru că vorbim de adicţii. Se discută despre droguri periculoase, for changing the contorted image perceived by the public and the
dar și gaming-ul este un drog periculos, care trebuie luat cu măsură, cu authorities?
raţiune și cu intelect. La masa de joc te așezi ca să te distrezi, deși noi I would suggest having a look at the places that had this experience
spunem aceste lucruri, de la Dostoievski încoace, oamenii își vând veri- in the past, like Vegas and its entire history, to notice the mistakes and
gheta și se împușcă prin cazinouri. La o dimensiune ceva mai româneas- not repeat them, because they don’t have the necessary time to go thro-
că, își amanetează casa la cămătari. Iar astfel de povești generează o ugh this. Someone already did that and it is known that the machines
emoţie negativă. Dacă s-ar organiza industria locală a jocurilor de noroc generate more money than the live gaming tables. Practically, we are
ar trebui să ţină cont și de acest aspect. talking about a marketing exercise, and since I am a marketing man, for
me this segment is prior in business, even if some would look at that in
Cum crezi că ar trebui să acţioneze reprezentanţii industriei a different manner. The constant and coherent communication helps
pentru a-și schimba imaginea deformată din viziunea opiniei pu- the industry a lot. But this is not an issue specific to this segment only.
blice și a autorităţilor? For example, the Romanian football is a gathering of guys with expensi-
Le-aș sugera să se uite înspre locurile care au trecut prin astfel de ve watches who provoke scandals, shake their bellies and from time to
fenomene, înspre Vegas și întreaga lui istorie, să vadă care sunt greșelile time sell or buy someone. Premier League had the same problem, but it
făcute de ei și să nu le repete, pentru că nu au timpul necesar să treacă applied the right rules and now it became a huge money machine. But
prin asta. Cineva a făcut deja asta și se știe că automatele generează they have cleaned every spot and learned that scandal only brings rejec-
mai mult profit decât mesele de la live game. Practic, e vorba de un exer- tion, they have increased the security representatives, modified the le-
ciţiu de marketing, și cum eu sunt un om de marketing, pentru mine gislation and banned the access of the hooligans on the stadium. Slowly,
acest segment este prioritar în business, chiar dacă unii văd lucrurile al- the coaches started speaking six languages; they graduated business
tfel. Iar comunicarea constantă și coerentă ajută mult industria. Dar asta or sports schools. Turning to the local gambling, there is another very
nu este o problemă specifică doar lor. Spre exemplu, fotbalul românesc important issue that should be considered- addiction and the social po-
este o adunătură de băieţi cu ceasuri scumpe, care fac scandal, dau din int of view.
buric și care din când în când mai cumpără sau vând pe cineva. Premier
League a avut aceeași problemă, dar a pus în aplicare ceea ce trebuia How do you think the gambling tourism should be supported?
făcut și datorită acestui fapt este acum o uzină uriașă de bani. Pentru as- This is out of the question; the authorities are not going to get invol-
ta au curăţat totul de la bază, conștienţi de faptul că scandalul îndepăr- ved. It would be a waste of time if we thought about what the authorities
tează, au sporit numărul oamenilor de pază, au modificat legea și le-au should do. It is useless and unproductive. I believe in any cash or busine-
interzis accesul huliganilor pe stadion. Și, încet, încet antrenorii au deve- ss generator, I believe in tourism in any form, and gambling is a segment
nit vorbitori de șase limbi străine, doctori în business, în sport. Revenind of tourism that generates large spending per capita. But it is naive to
la gambling-ul local, mai este un element foarte important, despre care think that in this lifetime you would have a minimum positive effect from
nu știu dacă este luat în calcul în momentul de faţă, adicţia și problemati- the authorities. If the gabling tourism is supported, them a large number
ca socială. of jobs would appear, since this segment requires a lot of services.

Cum crezi că ar trebui susţinut turismul de gambling? Why did you accept the proposal from Prime? What’s the no-
Este aberantă întrebarea pentru că nu ai la ce să te aștepţi de la au- velty of the tv show “Hello, people”?
torităţi. Ne-am pierde vremea dacă am sta să ne gândim la ceea ce ar I have accepted the offer because it resembles to the situation of the

42 CASINO INSIDE NR. 9


Andrei Gheorghe
putea sau ar vrea să
facă autorităţile. Este
inutil și contraproduc-
tiv. Cred în orice gene-
rator de cash, de busi-
ness, cred în turism
sub orice formă, iar
gambling-ul este un
segment al turismului
care generează chel-
tuieli mari per capita.
Dar, e o naivitate tota-
lă să crezi că vei avea
vreodată de-a face
într-un mod minim po-
zitiv cu vreo instituţie a
statului. Dacă s-ar
susţine turismul de
gambling acesta ar
genera un număr ma-
re de locuri de muncă
pentru că impune o
serie de servicii pre-
state.

De ce ai acceptat
oferta celor de la
Prime? Ce aduce
nou talk-show-ul
“Salutare naţiune!”?
Am acceptat oferta pentru că seamănă cu starea de la mijlocul anilor nineteenth, provoked by Pro Tv. There is no way you could say no to
’90, provocată de România și PRO TV la început. N-ai cum să spui pas la such a thing, it is the reality at the beginning, the three years of develo-
așa ceva, e starea de realitate la început, acei trei ani de dezvoltare. pment. This is the moment when the market is on the edge, operators
Acum este momentul în care piaţa este pe muchie, apar, dispar operatori appear and disappear. Secondly, this is a project I haven’t done yet. I am
din domeniu. În al doilea rând, este un proiect pe care nu l-am făcut. Mă proud to have been a DJ, beach entertainer; I have made awards con-
mândresc că am fost DJ, am făcut entertainment pe plajă, concursuri cu tests, political analysis, social disputes, investigations, talk shows, and
premii, analiză politică, comentarii sociale, anchete, talk-show-uri, știri, am news programs, almost everything. This is like jumping at night with yo-
făcut aproape tot. Iar aici e ca și cum ai sări noaptea pe întuneric cu ur eyes closed, into a pool. Even if you think you know it all, you know
ochii închiși într-un bazin. Deși crezi că știi totul, că știi limbile, că știi me- your abilities; the language… is just like when you are at the table. In a
seria, e ca la masa de joc. Deodată, într-o fracţiune de secundă totul s-a second everything changes, without even realizing why and you must
schimbat, fără să îţi dai seama de ce și trebuie să regândești ca la înce- change your strategy. You have to be in shape. Prime is a very good TV
put. Trebuie să fii în continuă priză. De asemenea, Prime e o televiziune station. We function according to the Saxon model, but the Russians
foarte bună. Noi funcţionăm pe modelul saxon, dar rușii au o televiziune have a great television model, high quality. The humor quantity on tele-
impecabilă, de înaltă calitate. Cantitatea de umor dată pe televizor e uci- vision is enormous. And I am talking about good stuff, not joking aro-
gătoare și vorbesc de umor de calitate, nu de bășcălie. Un alt motiv ar fi und. Another reason is what happens in Moldavia, the elections, new
ceea ce se întâmplă în Moldova acum, alegerile, apartiţia unor personaje characters appear, the old characters are leaving the scene, new ideo-
noi, plecarea celor vechi, ideologiile noi care intră, felul în care ele sunt logies, the way they are supported and assimilated by the population,
asumate de populaţie sau nu, dacă sunt asimilate sau nu, dansul între the dance between the Romanians and the Russians. It all happens just
rusofoni și românofoni. Totul e ca la poker și cu un blind mare înaintea like in a poker game, with a big blind ahead without knowing what the
ta, fără să vezi ce au licitat ceilalţi. others are bidding.

Cum a primit publicul emisiunea ta? What did the public believe about your show?
Nu pot vorbi decât din punctul meu de vedere și chiar îmi place și e I can only speak from my point of view. I like it and I think it is ok. The
ok. Dar pot să spun că emisiunea are un market share de 20%. Noi tv show has a market share of 20%. We used to have these numbers
aveam share-urile astea în anii ’90, iar asta înseamnă că facem ceva. back in the nineteenth and this means we are really doing something.

Ce planuri mai ai, din punct de vedere profesional, în perioada What are your professional plans for the future?
următoare? I have to important projects in two different countries, few in Roma-
În media am două proiecte în două ţări, mai am câteva în România, dar nia, but I am on hold, so to speak. I always have project that don’t see
momentan sunt în așteptare, le dezvolt. Întotdeauna am proiecte care the light, or I expect them to see the light. When they connect I talk
nu-mi ies sau la care mă aștept să-mi iasă. În momentul în care se leagă about them, but until that moment, I am developing, searching… most
comunic, dar până atunci întotdeauna pescuiesc, dar mai des nu prind. of the times catching nothing… I visit Delta, fish for three days without
Eu în Deltă mă duc cu încăpăţânare și stau trei zile și nu prind nimic, dar getting anything, but I am there, and this is the most important thing.
sunt acolo.
Andrei Gheorghe, the host of the Tv show “Poker Club” broad-
Andrei Gheorghe, gazda emisiunii Clubul de Poker, difuzată du- casted by Prime Tv on Sundays, presents the confrontation be-
minica la Prima TV, prezintă confruntarea dintre cei mai buni jucă- tween the best poker players qualified within the online tourna-
tori clasaţi la turneele online de pe PokerStras.net și personaje ments of PokerStars.net. and well known characters of the local
cunoscute din show-biz-ul local, precum Florin Piersic Jr, Gina showbiz as Florin Piersic Jr, Gina Pistol, Gabriel Cotabiţă, Alin
Pistol, Gabriel Cotabiţă, Alin Caraman, Andra Olaru, Ionuţ Iftimoa- Caraman, Andra Olaru, Ionuţ Iftimoaie, Claudiu Bleonţ. The pro-
ie, Claudiu Bleonţ. Producătorii show-ului îi invită pe români să ducers invite the Romanians to participate to a marathon tourna-
participe la un turneu maraton și să-și demoleze vedeta favorită. ment and to defeat theur favorite star.

NR. 9 CASINO INSIDE 43


Cazinourile plutitoare,
de la servicii de lux
la relocarea pe apă
din motive legislative

46 CASINO INSIDE NR. 9


inside Casinos

Floating casinos,
from luxurious services
to water relocation
for legislative motives
NR. 9 CASINO INSIDE 47
With the highest services
standards, the adrenaline
and charm of gambling are
connecting perfectly on the
never-ending blue. A trip
along the most beautiful
port towns can make
gambling on floating casi-
nos an unforgettable experi-
ence. The competition deter-
mines the operators on the
cruise ships to offer their cli-
ents luxurious services, me-
ant to attract them again in-
to the perfect trip.

The history of the floating


casinos
Pro players are the ones
who, around the year 1800,
made poker in the Wild West
go around the entire world. In
the past, the pro players would
inspire to the outsiders a certa-
in lake of trust, since their acti-
vity would not seem to bring
any benefits to the cities and
communities where they used
to develop their activity. Actual-
ly, many of the players in the
west would cheat, and therefo-
re they would get the other
players into trouble when got
caught. Most of these situati-
ons would end with violence.
Cu servicii la cele mai înalte standarde, adrenalina și farmecul After several scandals, that would take place after the gambling inside
jocurilor de noroc se îmbină de minune pe întinsul albastru. O ex- the casinos, the community started to denigrate the players, but also
cursie prin cele mai frumoase orașe port fac din gambling-ul în the gambling operators. The pro players had to find a new space for
cazinourile plutitoare o experienţă de neuitat. Iar concurenţa îi their activity without attracting any suspicions. They brought gambling
determină pe operatorii vaselor de croazieră să le ofere clienţilor on water, inside large ships that would go across the American rivers
servicii de lux, menite să îi atragă din nou într-o călătorie de ne- with one purpose only- hosting this life style.
uitat. At the beginning of 1800, Mississippi and Missouri were the inter-
state highways of the time. As the costs of the relocation of the goods
Istoria cazinourilor plutitoare on land were high and represented a waste of time, the water flows
Jucătorii profesioniști sunt cei care, în jurul anilor 1800, au făcut ca offered an easy way to transform navigation into a profitable business.
pokerul din vestul sălbatic american să facă înconjurul lumii. În trecut, These great ships would cross over the water, turning into floating ho-
jucătorii profesioniști inspirau celor din exterior o oarecare neîncredere, tels that offered different gaming involving large amounts.
întrucât activitatea lor nu părea să aducă beneficii orașelor și comunită- James Bowie, Doc Holiday, Bat Masterson, Wyatt Earp, Calamity Ja-
ţilor unde jucau. De fapt, mulţi jucători din vest trișau, fapt care a dus la ne and Wild Bill Hickock are just few of the most famous names who
crearea multor probleme celorlalţi jucători atunci când erau prinși. În would gamble on ship poker. Some players preferred cruise ships for
final, majoritatea situaţiilor se incheia cu violenţe. În urma acestor inci- intimacy. The pro player could embark in any available ports in Missouri
dente, ce păreau să meargă mână în mână cu jocurile de noroc din ca- or Mississippi for gambling and winning large amounts, and then di-
zinouri, comunitatea a început să îi denigreze atât pe jucători, cât și pe sembark anywhere without even divulging the identity. Along the years,
operatorii de jocuri de noroc. Astfel, profesioniștii s-au văzut nevoiţi să many cities decided to forbid gambling, hence the river ships represen-
găsească un spaţiu unde să-și poată muta activitatea fără să mai atra- ted the only legal place for gambling, making them very crowded pla-
gă suspiciunile celor din jur. Ei au dus jocurile de noroc pe apă, în vase ces.
mari, care străbăteau râurile americane cu singurul scop de a adăposti
acest stil de viaţă. The first ship built exclusive for the touristic trips was named Prin-
La începutul anilor 1800, râurile Mississippi și Missouri erau adevăra- zess in Victoria Luise and was commanded by Albert Ballin, the gene-
te autostrăzi interstatale ale timpului. Cum costurile relocării bunurilor ral manager of Hamburg America Line, at the end of the 19 th century.
pe pământ erau foarte ridicate și reprezentau o mare pierdere de timp, As a successful model always attracts the others, soon many compa-
cursurile apelor au oferit o modalitate ușoară de transformare a naviga- nies followed his example, designing ships that could easily be trans-
ţiei într-o afacere profitabilă. Aceste vase măreţe realizau croaziere pe formed for adapting to the cruises in the summer time. The practice of
cursurile de apă și erau adevărate hoteluri plutitoare, ce ofereau o vari- the cruise ships, as experimented today, is the simple result of the
etate de jocuri de noroc în care se rulau sume mari de bani. competition for attracting the clients. Meanwhile, the transatlantic
James Bowie, Doc Holiday, Bat Masterson, Wyatt Earp, Calamity Ja- ships added luxurious accessories in order to create a unique experi-
ne și Wild Bill Hickock sunt doar câţiva dintre cei mai faimoși jucători ence.
profesioniști ce puteau fi întâlniţi la un joc obișnuit de poker pe vapor. Today, the cruise ships reached impressive standards. In 1980, the
De asemenea, unii jucători preferau vasele de croazieră pentru menţi- standards changed with launching the first “super ship” of the Carib-
nerea sub anonimat. Astfel, jucătorul profesionist se putea îmbarca în bean, SS Norway SS. The cruise ships became larger, and the luxury
oricare dintre sutele de porturi disponibile pe Missouri sau Mississippi became a must. If at the beginning the cruises were focused around
pentru a juca și a câștiga sume mari, iar apoi se putea debarca oriunde the Caribbean Islands, Alaska and Mexico, they are now floating all

48 CASINO INSIDE NR. 9


inside casinos
fără ca măcar să-și divulge numele. De-a lungul timpului, tot mai multe over the world. These days there are hundreds of cruise ships, some of
orașe au interzis gambling-ul, astfel că vasele de pe râuri reprezentau them can host around 5000-6000 passengers.
singurul loc legal pentru jocuri de noroc, transformându-le în locuri foar- In order to diversify the entertainment offer, most of the operators
te aglomerate. introduced the casinos at the board of the cruise ships. “Crystal Crui-
ses” include the famous “Caesar’s at Sea ”, the floating version of the
Primul vas construit în exclusivitate călătoriilor turistice a fost numit well known casino in Las Vegas, that includes 5 blackjack tables, bac-
Prinzess in Victoria Luise şi comandat la sfârşitul secolului al XIX-lea de carat, roulettes, dice tables and over 100 slot games. More, the cruise
către Albert Ballin, manager general la Hamburg-America Line. Cum un ships are organized as floating hotels, with professional staff named
model de succes atrage întotdeauna adepţi și alte companii i-au urmat “hospitality staff” who, together with the crew, serves the needs of the
rapid exemplul, proiectând nave ce puteau fi uşor transformate pentru a clients. Sometimes the number of the personnel on the luxurious crui-
se adapta croazierelor din timpul verii. Practica vaselor de croazieră, aşa se ships can be larger than the passengers. This method guarantees
cum este experimentată astăzi, este simplul rezultat al competiţiei de the clients luxurious services along the entire stay.
atragere a clientelei. Între timp vasele transatlantice au adăugat acce-
sorii de lux pentru a crea o experienţă unică. How do the casinos on board ships look like?
În prezent, vasele de croazieră au ajuns la standarde impresionante. Unlike the electronic games in Las Vegas, with 95% winnings for
În 1980 standardele s-au schimbat, odată cu lansarea primului „super- the amounts gambled in slots machines, the electronic games on the
vas“ al Caraibelor, SS Norway SS. Navele de croazieră au devenit din ce cruise ships have a maximum 75%. The gambling rules of the live ga-
în ce mai mari, iar luxul a devenit obligatoriu. Dacă la început croazierele me department can be different on every ship.
erau centrate în jurul Insulelor din Caraibe, Alaska şi Mexic, acum aces- Among the well known floating casinos, we can find Sterling Casino
tea sunt efectuate pe tot globul. În prezent există sute de vase de croa- Lines Ambassador, a 75.000 square meters paradise, elegant, luxurio-
zieră, iar unele dintre acestea pot adăposti și 5.000 - 6.000 de pasageri us, gathered within the four casinos with over 1000 slot machines, 50
la bord. blackjack tables, mini baccarat, dice or roulette. The ship also includes
Pentru a diversifica oferta de entertainment, majoritatea operatorilor shopping galleries, sauna, massage, and even performance space
a introdus cazinourile la bordul vaselor de croazieră. Vasele „Crystal where mini concerts take place, bringing to the audience representati-
Cruises“ includ faimosul „Caesar’s At Sea“, versiunea plutitoare a cu- ve tunes of the international repertoire. On the top of the cruise ships
noscutului cazinou din Las Vegas, care are în dotare cinci mese de there are the brands SunCruz Casino, Casino Princesa, SeaEscape,
blackjack, baccarat, rulete, mese pentru zaruri şi peste 100 de jocuri Palm Beach Princess Casino and Treasure Island Casino
slot. În plus, vasele de croazieră sunt organizate asemenea unor hoteluri
plutitoare, dotate cu personal specializat, intitulat „hospitality staff“ şi The legislative provisions moved the casinos on water
care se alătură echipajului de pe vas, pentru a servi cât mai bine clienţii. The fact that the cruise ships travel on international waters constitu-
În unele cazuri numărul personalului de pe croazierele de lux îl poate tes a strong motive for the gambling legislation to be inapplicable to
depăşi pe cel al pasagerilor. Această metodă le garantează clienţilor these floating casinos. The operators in Russia discovered a way out
servicii de lux pe toată perioada sejurului. and they are trying to avoid the interdiction, by organizing this activity
on floating casinos.
Cum arată cazinourile de la bordul vaselor de croazieră? A cruise ship can sell tickets for the trip between Skt. Petersburg
Spre deosebire de jocurile electronice de la Las Vegas, al căror pro- and Helsinki, announcing casino organization on board. “Princess Ma-
centaj de câştig pentru banii jucaţi la slot machines este de 95%, cele ria”, operated by Skt. Peter Mine, opens its casino on board only when
de pe vase returnează un procent de maxim 75%. Și regulile de joc în entering the neutral waters. The initiative was adopted after Russia de-
departamentul live game pot diferi de la un vas la altul. cided to forbid casino gambling, live or electronic, deporting several
Printre cele mai cunoscute cazinouri plutitoare se numără vasul Ster- gambling companies to certain regions, away from the large urban
ling Casino Lines Ambassador. Un paradis de 75.000 de metri pătraţi centers.
de lux şi eleganţă, rezumaţi în patru cazinouri cu
peste 1.000 de jocuri slot machines, 50 de me-
se de blackjack, mini baccarat, zaruri sau ruletă.
Vasul deţine și galerii de shopping, saună, ma-
saj, dar şi săli de spectacol în care pot fi urmări-
te mini-concerte live ce reproduc cântece con-
sacrate ale starurilor muzicii pop-rock. În topul
vaselor de croazieră se află și brandurile Sun-
Cruz Casino, Casino Princesa, SeaEscape, Palm
Beach Princess Casino şi Treasure Island Casi-
no.

Normele legislative au mutat cazinourile


pe apă
Faptul că navele de croazieră străbat apele
internaţionale constituie un motiv întemeiat pen-
tru ca legile jocurilor de noroc să nu poate fi
aplicate acestor cazinouri plutitoare. Descope-
rind o portiţă de scăpare, operatorii din Rusia
încearcă să ocolească interdicţia impusă asupra
jocurilor de noroc și organizează această activi-
tate pe cazinouri plutitoare.
O navă de croazieră vinde bilete pentru călă-
torii dintre Skt. Petersburg și Helsinki, anunţând
organizarea de cazinouri la bord. „Princess Ma-
ria“, operată de Skt. Peter Line, își deschide ca-
zinoul de la bord doar la intrarea în apele neutre.
Iniţiativa vine după ce Rusia a interzis în 2009
toate jocurile de tip cazinou, live sau electronice,
expulzând companiile de gambling în câteva re-
giuni, departe de marile centre urbane.

NR. 9 CASINO INSIDE 49


Liderii din industria
de gambling din
întreaga lume au
venit la BEGE şi EEGS
Evenimentele Balkan Entertainment and Gaming Expo (BEGE)
și Eastern European Gaming Summit (EEGS) au fost cele mai
apreciate activităţi dedicate gambling-ului din Europa de Est și
Europa de Est. Timp de trei zile, în perioada 4 - 6 octombrie, Sofia
a fost capitala gambling-ului european, cu cea de-a treia ediţie a
BEGE și cel de-al treilea an consecutiv în care s-a susţinut EEGS.

Europa, Orientul Mijlociu, Asia și Africa de Nord au fost reprezentate


în cadrul celor două evenimente prin intermediul a 52 de companii din
ţări precum Bulgaria, Canada, Franţa, Germania, Polonia, România, Ser-
bia, Slovenia, Croaţia, Cehia, Italia, Malta, Taiwan, Marea Britanie, Statele
Unite și Dubai. Expoziţia de la Sofia a reunit sub cele două sectoare BE- The events Balkan Entertainment and Gaming Expo (BEGE)
GE Expo ţi BEGE Fun atât produse din industria jocurilor de noroc, ma- and Eastern European Gaming Summit (EEGS) have been the
teriale pentru centrele de entertainment și amusement, cât și pentru ho- most appreciated activities dedicated to gambling within South-
teluri și cazinouri. Iar evenimentele nu au dus lipsă de public, întrucât Eastern Europe. For three days, between October 4 and 6, Sofia
peste 28.000 de vizitatori din diferite ţări au fost prezenţi aici pe parcur- was the capital of the European gambling, with the third edition
sul celor trei zile. Și, ca orice industrie care se respectă, ceremonia de of BEGE and the third consecutive year when EEGS was held.

50 CASINO INSIDE NR. 9


BEGE EXPO
The leaders
within the
gambling
industry in the
entire world
have joined
BEGE and
EEGS

NR. 9 CASINO INSIDE 51


52 companies from Europe, Middle East, Asia and
North America , including Bulgaria, Canada, France, Ger-
many, Poland, Romania, Serbia, Slovenia, Croatia, Czech
Republic, Italy, Malta, Taiwan, UK, USA and Dubai exhibi-
ted at the BEGE Expo and BEGE FUN. There were intro-
duced the latest products for gaming, amusement and en-
tertainment centers, hotels and casinos. More than 2800
visitors from different countries attended the events. The
annual BEGE Awards ceremony distinguished persons
and companies for their contribution to the progress of
the entertainment and gaming industry in the South-Eas-
tern Europe. Companies, supporting the Responsible Ga-
ming project in Bulgaria were also acknowledged.

Top experts representing gaming associations, instituti-


ons, international consulting firms were speakers at the
Eastern European Gaming Summit, which had as a keyno-
te speaker the Chairman of the Bulgarian Gaming Com-
mission, Mr. Kaloyan Krastev, The focus was on the Eas-
tern European countries - changes in the regulatory
environment, challenges and opportunities, online gaming,
decernare a premiilor BEGE a adus anul acesta în prim-plan companii și forecasts and trends for the region. Representatives of the Gaming
reprezentanţi care au avut o contribuţie importantă la dezvoltarea indus- Associations of Serbia, Croatia, Romania, Greece, Bulgaria, Republic
triei de gambling și entertainment din regiune. De asemenea, au fost of Macedonia, Austria, Germany and Poland analyzed the country
apreciate și companiile care susţin Jocul Responsabil în Bulgaria. specifics. Additional opinions were presented by representatives of
International Masters of the Gaming Law /IMGL/ and European Ga-
La Summitului Est European purtătorii de cuvânt au provenit din toate ming and Amusement Federation /EUROMAT/.
sectoarele de activitate, de la specialiști de top reprezentând asociaţii,
instituţii, și până la firme de consultanţă internaţională din domeniul jo- The latest developments on online gaming regulations were intro-
curilor de noroc. Liderul acestei sesiuni de discuţii a fost Președintele duced at the panel for online gaming operators with representatives
Comisiei de Jocuri din Bulgaria, domnul Kaloyan Krastev. În cadrul dez- from Betfair, Offsidegaming and Olympic Entertainment Group. The

52 CASINO INSIDE NR. 9


BEGE EXPO
baterilor accentul s-a pus pe situaţia legislaţiei din ţările est- casino operators’ prospective on the future of the gaming markets in
europene, cu accent pe modificările cadrului normativ, pro- the region was expressed in a discussion between Grand Casino Be-
vocări și oportunităţi, jocurile de noroc online, trenduri și ograd, Club Hotel Casino Loutraki and Hotel Casino International
pronosticuri pentru fiecare regiune. Reprezentanţii asociaţii- Bringing up and maintaining a positive PR image for the industry
lor jocurilor de noroc din Serbia, Croaţia, România, Grecia, was one of the topics discussed between US experts and PR specia-
Bulgaria, Macedonia, Austria, Germania și Polonia au anali- lists. The mechanisms and tools for maintaining a positive public
zat elementele specifice ţărilor reprezentate. Și reprezentan- awareness about the gaming sector were outlined. On focus this
ţii IMGL și ai EUROMAT au susţinut discursuri și și-au expri- year again was the responsible gaming and the role of the business.
mat opiniile. The Responsible gaming project “Play Wisely” launched by the Bul-
garian Gaming Association (BTAMOGI), alongside with the opinion of
Cele mai recente reglementări ale jocurilor on line au fost partnering therapists were part of the discussion. The two EEGS
introduse în lista operatorilor de profil cu reprezentanţii Bet- Masterclass seminars focusing on the Psychology of the Customer
fair, Offsidegaming și Olympic Entertainment Group. Și per- Service and the Effective Staff Management were introduced in part-
spectiva operatorilor de cazinouri, referitoare la viitorul pieţei nerships with the Bulgarian Human Resources Management and De-
de gaming din regiune, a fost analizată în cadrul discuţiilor velopment Association - BHRMDA and the leading Business Training
dintre Grand Casino Beograd, Club Hotel Casino Loutraki și Center ’Arthur Adams’.
Hotel Casino International. Reprezentanţii acestor companii
au punctat necesitatea menţinerii unei imagini pozitive asu- BEGE and EEGS are looking forward to continuing the tradition to
pra industriei, idee susţinută de specialiști în PR și experţi bring together the gaming and entertainment industry from Eastern
din Statele Unite ale Americii. De asemenea, au fost eviden- Europe and South Eastern region and be the leading place where
ţiate mecanismele și instrumentele necesare menţinerii unui the latest trends and achievements are presented.
anumit nivel de conștientizare a sectorului jocurilor de noroc.
Rolul afacerii și jocul responsabil au fost alte două elemente
aduse în discuţie. Proiectul “Joacă înţelept”, lansat de Asoci-
aţia Bulgară a Jocurilor de Noroc (BTAMOGI), alături de
parteneri terapeuţi, a fost încă un punct de discuţie.
Cele doă seminarii susţinute de EEGS Masterclass au
avut succes, datorită concentrării pe Psihologia Serviciilor
pentru Clienţi și managementul personalului angajat. Semi-
nariile au fost susţinute în parteneriat cu Administraţia Bul-
gară a Resurselor Umane și Asociaţia de Dezvoltare-
BHRDMDA, împreună cu Centrul de Instruire în Afaceri
Arthur Adams.

BEGE și EEGS vor să continue tradiţia de a aduce laolal-


tă industria jocurilor de noroc și entertainment din Europa
de Est și de Sud și să devină puctul principal de întâlnire al
celor mai noi trenduri și realizări în domeniu.

NR. 9 CASINO INSIDE 53


Legislaţia
canadiană
a jocurilor
de noroc

54 CASINO INSIDE NR. 9


LEGISLATIE

The Canadian
gambling
legislation
Jocurile de noroc din Cana- In Canada, gambling has a
da au o istorie îndelungată, în- long history, but the first re-
să primele reglementări au gulations were implemented
apărut în urmă cu aproximativ 120 years ago. The first con-
120 de ani. Primele consem- signment regarding this seg-
nări asupra acestui segment ment appeared within the
au apărut în Codul Penal, care Penal Code that in 1892 wo-
în 1892 interzicea toate activi- uld forbid all the activities
tăţile de profil, cu excepţia within this domain, excep-
curselor de cai. Prin interme- ting the horse race. Through
diul unei secţiuni, ”Infracţiuni a certain section, “contra-
împotriva religiei, moralei și a vention against religion,
confortului public”, atașată le- ethics and public comfort”
gislaţiei, guvernul canadian attached to the legislation,
interzicea aproape toate jocu- the Canadian govern would
rile de noroc. În anii 1886 și forbid almost all types of
1888 au mai fost introduse și gambling. Between 1886 and
alte activităţi considerate in- 1888 other contravention ac-
fracţiuni. În ciuda faptului că tivities were introduced. Des-
pariurile la cursele de cai nu pite the fact that the bets on
beneficiau de un cadru legis- horse races did not have a
lativ clar și bine elaborat, au- clear and elaborated legisla-
torităţile acceptau aceste pari- tive framework, the authoriti-
uri. Acest Cod Penal era axat es accepted them. This Pe-
pe legile englezești, preluate nal Code was based on the
de Canada în 1867. De atunci English law, assumed by Ca-
interzicerea jocurilor de noroc nada in 1867. The gambling
a fost abrogată treptat. prohibition has been gradu-
ally repealed ever since.
De-a lungul timpului Codul Pe-
nal a suferit modificări, care au Along the years, the Penal
permis treptat desfășurarea jocu- Code was changed and
rilor de noroc la scară mai mică gambling gained space on a
sau pe motive de caritate. Între small scale or for humanitarian
1892 și 1969 canadienii puteau reasons. Between 1892 and
paria pe cursele de cai, dar aveau 1969 the Canadians could bet
voie și să joace la târgurile de va- on horse races, but they were
ră. Acţiunile caritabile susţinute allowed to participate to the
de jocurile de noroc au dus la o summer fairs. The charitable
modificare a Codului Penal în activities supported by
1969, care a le-a permis autorită- gambling led to the modificati-
ţilor provinciale și federale să fo- on of the Penal Code in 1969,
losească fondurile loteriilor pen- which allowed the provincial
tru finanţarea unor evenimente authorities to use the lotto
importante, precum Jocurile funds for financing important
Olimpice de la Montreal din events, as The Olympic Games
1976. Un amendament al legii in Montreal in 1976. An
din 1969 autoriza provinciile să amendment of the law authori-
gestioneze și să conducă siste- zed the districts to manage and
mele de loterie și să permită gru- control the lottery systems and
purilor de caritate să facă același to allow the charity groups to
lucru sub licenţă. Cu toate aces- do the same under license.
tea, guvernul federal deţinea în However, the federal govern
continuare controlul asupra aces- had total control over these ac-
tor activităţi. tivities.

NR. 9 CASINO INSIDE 55


The local and terri-
torial authorities con-
tinued the negotiati-
ons for obtaining
certain disposals that
would diversify the
gambling offer in Ca-
nada. The virtual mo-
nopole of the state
over gambling would
generate important
revenues for the sta-
te budget. The larger
amounts influenced
the representatives
of the Govern to ex-
pand the gambling
area available in their
state.

At the end of the


seventies, the legis-
lation was already
bypassed and some-
times described as a
“mixture of fossil
laws”. In order to fall
into the line of the
market tendencies, in
1985 an amendment
of the Penal Code
allowed the local au-
thorities to manage
and control the com-
puters and video ga-
ming devices, as well
as the slot machines.
Through this legisla-
tive modification the
zonal officials took
over the exclusive
control of gambling,
with the condition to
redirect 24 million
dollars to the state
budget annually. The
amount redirected to
the Canadian budget
would be adjusted
according to the pri-
ce consumption indi-
cator and the volume
of the business cir-
culation. The 100
million dollars, origi-
Autorităţile locale și teritoriale au continuat negocierile pentru obţi- nated from the gambling operators, was used for organizing the
nerea unor dispoziţii care să diversifice oferta de jocuri de noroc în Ca- Olympic Games in Calgary, in 1988.
nada. Monopolul virtual al statului asupra jocurilor de noroc genera ve-
nituri substanţiale la bugetul de stat. Sumele tot mai mari i-au Along the years, once extending the electronic gambling, the fol-
influenţat pe guvernanţi să lărgească paleta jocurilor de noroc disponi- lowing modifications of the legislation reinforced the control of the
bilă în statul lor. local representatives over this segment. This liberalization determi-
ned the increase of the number of operators within the Canadian
La finele anilor ’70 legislaţia în domeniu era depășită, descrisă une- gambling industry. In 1988, the dice became legal on the Canadian
ori ca un ”mozaic de legi fosilizate”. Pentru a se alinia cu tendinţele pie- territory. Starting with 2003, the amount directed by the provincial
ţei, în 1985 a apărut un amendament în Codul Penal, care le permitea authorities to the federal budget increased up to 60 million dollars.
autorităţilor locale să administreze computere și dispozitive de jocuri
video, dar și slot machines. Tot prin această modificare legislativă ofici- Unlike other countries the Canadian political structure of the
alii zonali au preluat controlul exclusiv asupra jocurilor de noroc, cu gambling is unique. The operators function exclusively under the
condiţia ca acestea să vireze anul 24 de milioane de dolari la bugetul control of the provincial and territorial governs, but they are limited
de stat. Suma direcţionată către bugetul canadian urma să fie ajustată by the provisions of the Penal code.
în funcţie de indicele preţurilor de consum și de volumul afacerilor rula-
te. Suma de 100 de milioane de dolari, provenită de la operatorii de The gambling forms accepted in Canada today are lotteries, horse

56 CASINO INSIDE NR. 9


LEGISLATIE
jocuri de noroc, a fost folosită pentru organizarea Jocurilor Olimpice de races, gambling and charity activities, including bingo, casino gaming,
la Calgary, desfășurate în 1988. video lottery terminals, mutual bets and sport bets. The number of
these gaming forms is different from a region to another. In certain
De-a lungul timpului, odată cu extinderea jocurilor de noroc electro- regions, some gaming forms are even forbidden. If the lotteries wo-
nice modificările ulterioare ale cadrului normativ au întărit controlul re- uld once redirect the larger amounts to the state budget, today the
prezentanţilor locali asupra acestui segment. Această liberalizare a dus electronic gaming and the casinos are on top.
la o creștere rapidă a numărului de operatori din industria canadiană a
gambling-ului. În 1998 și jocurile de zaruri au devenit legale pe terito- After 25 years from the most important modification of this seg-
riul Canadei. Începând cu anul 2003 suma virată de către autorităţile ment, gambling became a profitable business in Canada. The state
provinciale la bugetul federal a fost majorată la aproximativ 60 de mili- budget earns annually billions of dollars from this particular activity.
oane de dolari. Ontario, Quebec, Alberta and British Columbia are the main profit
generators for the Canadian govern.
În Canada structura politică asupra jocurilor de noroc este unică
spre deosebire de celelalte ţări din întreaga lume. Operatorii funcţio- The extension of the online environment got the attention of the
nează exclusiv sub controlul guvernelor provinciale și teritoriale, însă Canadians for this gambling form that attracts and generates impor-
sunt strict limitate de prevederile Codului Penal. tant profits in the entire world. At the end of the month, British Co-
lombia was the only area in this state where the online gaming was
Formele de gambling acceptate astăzi în Canada sunt loteriile, cur- legal, while other regions were negotiating the regulation of this seg-
sele de cai, jocurile de noroc și de caritate, inclusiv bingo, jocurile de ment.
cazinou, terminalele
de loterie video, pariu-
rile mutuale dar și pa-
riurile sportive. Densi-
tatea acestor forme
de joc diferă de la o
zonă la alta, iar în
unele provincii anumi-
te tipuri de gambling
sunt interzise. Dacă în
trecut loteriile virau
cei mai mulţi bani la
bugetul de stat, acum
acestea au fost eclip-
sate de jocurile elec-
tronice și cazinouri.

La 25 de ani de la
cea mai importantă
modificare asupra
acestui segment, jo-
curile de noroc au de-
venit o afacere profi-
tabilă în Canada.
Bugetul de stat
câștigă anual miliarde
de dolari de pe urma
acestor activităţi. On-
tario, Quebec, Alberta
și British Columbia
sunt principalele ge-
neratoare de profit
pentru guvernul cana-
dian.

Extinderea în me-
diul online a captat și
interesul canadienilor
pentru această zonă a
gambling-ului, care
atrage investiţii și ge-
nerează profituri tot
mai mari în întreaga
lume. La finele lunii
august British Colum-
bia era singura zonă
din acest stat în care
jocurile de noroc onli-
ne erau în deplină le-
galitate, în timp ce alte
regiuni purtau negoci-
eri pentru reglementa-
rea acestui segment.

NR. 9 CASINO INSIDE 57


DANIEL NEGREANU,
ÎN PREMIERĂ LA UN TURNEU
DE POKER ÎN ROMÂNIA
Daniel „KidPoker” Negreanu este o legendă a pokerului mondial
și membru al Team PokerStars Pro. Este clasat pe locul doi în
topul jucătorilor de poker cu cele mai mari câștiguri din toate
timpurile. Extrem de popular printre fani, Daniel Negreanu este o
adevarată forță în lumea pokerului. Dorința lui de a fi mereu
într-o continuă competiție l-a propulsat pe cele mai înalte culmi
în istoria pokerului mondial. Cu toate acestea, Negreanu nu vrea
să se oprească aici, vrea să rămână în istorie ca cel mai longeviv
jucător de poker clasat pe prima poziție în topul celor mai mari
câștiguri ale tuturor timpurilor, iar acest țel nu este determinat
de criterii financiare, ci de spiritul său competitiv, care îl
determină, în permanență, să-și dorească să fie “number one”.

58 CASINO INSIDE NR. 9


DANIEL NEGREANU

NR. 9 CASINO INSIDE 59


Daniel Negreanu,
taking part to a
poker tournament
in Romania for the
first time
Daniel “KidPoker”Negreanu is
a legend of the international
poker and member of Team
Poker Stars Pro. He is number
two on the top of the largest
poker winnings of all times.
Extremely popular, Daniel
Negreanu is a real force of the
poker environment. Thus,
Negreanu doesn’t want to
stop here, he wants to remain
in history as the most
longevive poker player placed
on the first position of the top
largest winnings of all time.
This goal is determined by his
competitive spirit, and not by
financial criteria. He wants to
be ”the number one”.
“Casino Inside” magazine puts forward
an exclusive interview with Daniel Ne-
Revista ”Casino Inside” vă prezintă un interviu în exclusivitate greanu, the Romanian pro poker player, who was invited to a
cu Daniel Negreanu, legendarul jucător de poker profesionist de poker tournament in Romania for the first time. This event was
origine română, care a fost invitat în premieră la un turneu de a unique occasion for the participants to play next to one of the
poker în România. Acest eveniment a fost o ocazie unică pentru best players in the world. On November 2nd, Regent Casino
ca cei prezenţi să poată juca alături de unul dintre cei mai buni was overcrowded for the curious participants who wanted to
jucători de poker din lume. Marţi, 2 noiembrie, Regent Casino, see the well known player in action. Everybody, pro players or
gazda acestui eveniment, a devenit neîncăpător pentru mulţi- Hold’ em Texas amateurs gathered around number two on the
mea de pasionaţi, dornici să-l vadă live pe renumitul jucător de top of the best winnings in pro poker.
poker. Cu toţii, jucători profesioniști sau amatori de Texas
Hold’em s-au înghesuit să-l vadă pe jucătorul clasat pe cea de- The event tournament had a 2000 lei buy in. Eduard Norel took
a doua poziţie în topul celor mai mari câștiguri obţinute din po- the first pace, followed by Lucian Alexoi and Iulian Ruxandrescu.
ker de-a lungul carierei.
Why do you like poker?
Turneul eveniment a avut un buy-in de 2.000 de lei și a fost Since I was a little kid I has this competitive spirit, I loved being on
câștigat de Eduard Norel, urmat de Lucian Alexoi și Iulian Ruxăndres- race all the time. Back then, I wanted to play hockey or basketball,
cu. but stature made this impossible. Poker offered me this satisfaction-
to compete, regardless the height. Since poker is the mind sport, I
De ce îţi place pokerul? wanted to test my intelligence and win. I chose to play poker becau-
Încă de mic aveam un spirit competitiv, îmi plăcea să fiu întotdeau- se it satisfies my competitive spirit.
na în cursă, pe atunci îmi doream să joc hochei sau baschet, dar sta-
tura mai mică nu-mi permitea. Pokerul mi-a oferit această satisfacţie, What’s the position of poker in your life?
de a fi mereu în competiţie, indiferent de înălţime. Cum pokerul este Poker is very important to me, it became a job. All my friends, in-
un sport al minţii, am vrut să-mi testez inteligenţa și să câștig. Am ales cluding my girl friend, are playing poker. I could even say poker is the
să joc poker pentru că și atunci, dar și acum îmi satisface spiritul de most important, it is practically my life. Yet, if the mind game is on the
competiţie. first position, this doesn’t exclude the other priorities in my personal
life, as golf or my friends. The relaxation, physical or not, the comple-
Ce loc ocupă pokerul în viaţa ta? te detachment from the poker environment are essential for a prop
Pokerul este foarte important pentru mine, practic a devenit ca un poker player. We have to recharge from time to time, just like
job. Toţi prietenii mei, inclusiv iubita mea, joacă poker, aș putea spune everybody else. Ten or fifteen years ago I used to play 10 hours a
chiar că pokerul este cel mai important pentru mine, acesta este viaţa day. All I could do is sleep, eat and play poker. Now, I am not playing
mea. Dar, faptul că pokerul ocupă un loc central, asta nu înseamnă că as much, I think I have enough knowledge on poker, back then I used
nu am și o viaţă personală, care include și alte activităţi, cum ar fi gol- to spend half a day playing poker because I wanted to learn the ru-
ful sau plimbările cu prietenii. Și destinderea, atât fizică, prin practica- les. Now I have more time for myself and I’ m really enjoying my life.

60 CASINO INSIDE NR. 9


DANIEL NEGREANU
rea unor activităţi în aer liber, cât și cea psihică, prin detașarea com- What are your goals for the next years?
pletă de lumea pokerului, sunt esenţiale în viaţa unui jucător de poker I want to be the first in everything I do. I am not playing for money;
profesionist. Și noi, ca și toţi ceilalţi, trebuie să ne încărcăm bateriile. I want to stay on top of the pro poker history. Phill Ivery has a higher
În urmă cu 10 – 15 ani jucam zilnic în jur de 10 ore, nu făceam altce- position, but I must win one more tournament and get even higher. I
va decât să dorm, să mănânc și să joc poker. Acum nu mai joc atât de attend the World Series of poker to win the bracelets, this is my mo-
mult, întrucât consider că am acumulat foarte multe informaţii din tivation now.
acest domeniu, practicând intens această activitate, însă, pe atunci
pierdeam jumătate din zi jucând poker pentru că îmi doream foarte In all these years, since you have started playing poker, do
mult să învăţ. Acum am mai mult timp pentru mine și mă bucur de via- you remember a memorable moment?
ţă. In 2001, within World Series of Poker at Main Event, I lost becau-
se of my opponent. I have started one of my hands with an ace and a
Care sunt obiectivele tale în poker pentru următorii ani? king, cards that normally would announce a very good hand. The
Îmi doresc să fiu pe locul întâi în tot ce întreprind. Acum nu mai joc other player, a German, had a pair of six…he took a strange playing
pentru bani, ci pentru că îmi doresc să rămân în fruntea clasamentului tactic (he laughs),, that determined me losing the pot. I remember
în istoria pokerului profesionist. Acum Phill Ivey este clasat înaintea this hand because back then there were over 8000 players and I
mea, dar trebuie să câștig un turneu să ajung mai sus. Merg mereu la don’t know if I will meet this chance again in my life.
World Series of Poker ca să câștig brăţările, asta mă motivează în pre-
zent. Describe yourself in few words
When I’m not playing on the highest level, I am not as good as I
Ce moment a devenit memorabil pentru tine în toţi acești ani can be. This could be considered my weakness. If there is not a large
de când joci poker? amount I don’t play well and I cannot concentrate. But this attitude
În 2001, în cadrul World Series of Poker la Main Event, am pierdut doesn’t disappoint me, I stick with the situation. On the other hand, I
din cauza adversarului. La una din mâini am avut as și popă, cărţi care think I am very good at analyzing the player’s psychology. I know
anunţau o mână foarte bună, iar celălalt jucător, un neamţ, a avut exactly when they lie.
șesari și a jucat foarte ciudat (râde)... eu am pierdut potul. Îmi amin-
tesc această mână pentru că atunci erau peste 8.000 de jucători și How was the European Poker Tour Vienna?
nu știu dacă voi mai avea ocazia să mai trec printr-o astfel de experi- I was lucky at the beginning, but then I had this hand where I lost a
enţă. lot of chips and I think that’s when my bad luck started at European
Poker Tour Vienne.
Cum te-ai caracteriza tu în câteva cuvinte?
Când eu nu joc la cel mai înalt nivel, nu joc atât de bine, iar ăsta ar How do you find the atmosphere at Regent Casino?
putea fi considerat unul dintre punctele mele slabe pentru că dacă nu I was impressed. I had no idea this casino is so roomy and nice. It
sunt sume foarte mari în joc nu joc poker foarte bine și nu mă pot is clear, Sorin Constantinescu goes to Vegas every year, the casino
concentra. Dar o asemenea atitudine nu mă dezamăgește foarte mult, has that particular influence… I have seen even electronic machines
mă conformez cu situaţia. Pe de altă parte, cred că excelez la capitolul just like in Vegas. I didn’t expect this place to be so nice…
psihologia jucătorilor, pentru că îmi pot da seama rapid când mint.
What does a pro poker player need to become champion?
Cum a fost la European Poker Tour Viena? A pro poker player needs three main qualities. The first- the ability
Am avut mult noroc la început, dar apoi am avut și o mână în care to understand math, but this doesn’t require a big effort, you can le-
am pierdut foarte multe chip-uri și cred că asta a fost începutul ghini- arn it from a book. The second, very important quality is discipline.
onului meu de la European Poker Tour Viena. Today, if you lose, you must be calm, because if you cannot have
control you cannot continue. It is important to know how to lose and
Cum ţi se pare atmosfera de la Regent Casino? to watch the game of the good opponents when they lose. This is the
Am rămas impresionat pentru că mă așteptam ca acest cazinou să moment when you can see the real character of your opponents. You
fie mai mic și nu atât de frumos. Se vede că Sorin Constantinescu cannot describe the game tactic if you don’t see the opponent losing.
merge anual la Las Vegas pentru că și-a pus amprenta și asupra The third element of the player is natural talent. At the same time, it
acestui loc. Am văzut chiar și jocuri electronice ca la Vegas. Nu mă is essential for the player to be able to decode the psychology of his
așteptam să fie atât de frumos. opponents. This is the only way to know the decision they are about
to take. If math and discipline can be assimilated, talent cannot be
Ce-i trebuie unui jucător profesionist de poker să ajungă learnt.
campion?
Un jucător profesionist de poker trebuie să aibă
trei calităţi. Prima dintre acestea este abilitatea de a
înţelege matematica, dar asta nu presupune un efort
prea mare, pentru că se poate învăţa dintr-o carte.
Cea de-a doua însușire foarte importantă, pe care
trebuie să o posede jucătorul de poker profesionist
pentru a ajunge campion, este disciplina. Astfel, dacă
pierzi trebuie să fii calm pentru că dacă nu te poţi
stăpâni nu poţi merge mai departe. Este important să
știi să perzi și să și urmărești cum joacă adversarii
buni atunci când pierd. Practic, atunci poţi vedea ca-
re este adevăratul caracter al celui cu care joci. Nu
poţi descrie modul de joc al unui om dacă nu vezi
cum joacă atunci când pierde. Iar cel de-al treilea
element care ar trebui să se regăsească în personali-
tatea jucătorului de poker profesionist este talentul
înnăscut. Totodată, este esenţial ca jucătorul să poa-
tă descifra psihologia adversarilor săi pentru că așa
ar putea știi chiar și înaintea lor ce decizii vor lua. Da-
că matematica și disciplina se pot asimila, talentul nu
poate fi învăţat.

NR. 9 CASINO INSIDE 61


Locul în care toţi
bărbaţii vorbesc
aceeaşi limbă
bet Cafe Arena este un nou concept de busi-
ness, primul şi singurul de acest gen în ro-
mânia. Originalitatea lui este dată de faptul că
acum poţi paria într-un spaţiu comod şi prie-
tenos, de cafenea, în care beneficiezi de ser-
vicii de calitate. Aici poţi trăi evenimentele
sportive la intensitate maximă, alături de gru-
pul tău de prieteni, într-o atmosferă plăcută.

Cele mai inovative produse de pariere

Cafeneaua de pariuri
beneficiind de parteneriatul cu GTeCH, bet
Cafe Arena pune la dispoziţia clienţilor săi o
ofertă de pariuri sportive la cel mai înalt nivel.

și distracţie
Pe lângă această ofertă, traderii şi echipa de
marketing lucrează permanent la dezvoltarea
de noi produse:
Lucky 7 – un produs nou în peisajul pariurilor
sportive din românia iese în evidentă prin
câştigul oferit (1.000.000 lei) şi miza minimă
pentru participare (1 leu). Dovada a dinamis-
mului ofertei şi a dorinţei permanente de a
Betting and
veni în întâmpinarea clienţilor săi. bet Cafe
Arena a introdus la scurt timp de la lansare
alte 3 categorii de câştig.
enter tainment cafe
World Lotto – este un pariu clasic pe piaţa
locală şi vrea să ducă la un alt nivel conceptul The place where men
speak the same language
de pariuri pe numerele extrase în cadrul lote-
riilor internaţionale.
Arena Bonus – daca ai de la 5 la 21 de pro-
nosticuri corecte pe bilet, îţi creşte câştigul
între 8 şi 100%. nu există limită de cotă! bet Cafe Arena is a new business concept, the first of it’s kind in romania. The originality
is based on the fact that you can bet within a friendly and convenient space, a cafe shop
Reţea naţională de agenţii. with high standard services. Here you can enjoy the sports events to maximum intensity
Compania a investit intens în extinderea reţe- next to your group of friends in a pleasant environment.
lei de agenţii. Cele peste 100 de agenţii
deschise într-un interval de 6 luni sunt dova- The most innovating betting products
da unei organizaţii solide cu echipe dedicate
pe fiecare aspect al activităţii, de la amenaja- In partnership with GTeCH, bet Cafe Arena provides to its clients a high level sports
rea spaţiilor până la oferta de pariere din betting offer. In the same time, traders together with the marketing team are also wor-
agenţii. king on developing new products:
Lucky 7 - A new sports betting product on the romanian market, that stands out
from the other products due to its winnings (1.000.000 lei) and the minimum
stake for participation (1 leu.). Trying to meet the clients’ needs and expecta-
tions bet Cafe Arena introduced three new winning categories.
World Lotto – a classic bet on the local market that wishes to bring the
concept of betting on numbers to a new level.
Arena Bonus - If you have on a ticket between 5 and 21 correct prognos-
tics your winning increases from 8 to 100% based on the number of selec-
tions on the ticket. There is no quota limit!

National network of agencies


The company has invested heavily in extending the national ne-
twork of agencies. Over 100 agencies opened during the last 6
month are the proof of a strong organization dedicated to each
aspect of the activity, starting with the space design and ending with
the betting offer.

62 CASINO INSIDE NR. 9


BET CAFE ARENA
un pariu A unique
unic bet
Cu doar 1 leu pariat With a 1 leu bet
câştigi 1 milion de lei. you can win 1 million lei
Oferta “LUCKY 7” este disponibilă “Lucky 7” offer is available each
începând cu ziua de Marţi a fiecarei week starting Tuesday and it is
săptămâni şi este valabilă pentru valid for the events that take pla-
evenimentele care se desfăşoară în ce mainly Sundays and Satur-
principal în zilele de sâmbătă şi du- days. The clients have the possi-
minică, clienţii au astfel posibilita- bility to bet on this betting type
tea să parieze pe acest tip de pa- during this period. The time li-
riu în tot intervalul, termenul limită mit for the last placed bet is the
de pariere este ora de începere a starting hour of the first event in
primului eveniment din ofertă. the offer.

Oferta este formată din 7 evenimente The offer contains 7 football events
fotbalistice selectate din oferta genera- selected from the general weekly
lă a săptămânii în curs şi cuprinde toate offer and has all the information neces-
informaţiile necesare pentru completarea sary for filling in the betting ticket, valid
tichetului de pariere, valabile în momentul for the moment: the events and time limit for
respectiv: evenimentele şi orele limită de pariere individual betting. The clients can choose
ale partidelor în mod individual, clienţii putând să aleagă orice any correct result for the respective events from a predefined
rezultat corect pentru evenimentele respective dintr-o listă list. For any other result that is not on the list there is the option
prestabilită, pentru orice alt rezultat ce nu se regăseşte în listă “Another result”. These events are fix, the clients don’t have the
având la dispoziţie opţiunea “Alt rezultat”. Aceste evenimente sunt fixe, possibility to choose other games.
clienţii neavând posibilitatea de a alege alte partide.
“Lucky 7” bet is made out of 7 football matches, and for placing
Pariul “LUCKY 7” este format din 7 meciuri de fot- the bet
bal, iar pentru a plasa pariul este suficient să se it is necessary to choose the correct result of the
aleagă rezultatul corect al evenimentelor prezente events within the offer. For this betting type
în ofertă. Pentru acest tip de pariu se vor oferi cote there will be special quotas offered, so that the
speciale, astfel încât clientul să poată atinge poten- client can
ţialul câștig maxim de 1.000.000 lei. reach the maximum potential win of 1.000.000
lei.
Miza este fixă şi are valoarea de1 leu. Aceasta mi-
ză îi permite clientului să aleagă o singură opţiune The stake is fix and has 1 leu value. This stake
pentru fiecare meci. În situaţia în care clientul do- allows the client to choose only one option for
reşte opţiuni multiple pentru evenimentele oferite, each match. If the client wishes to choose multi-
se vor genera astfel mai multe pariuri “LUCKY 7”, ple options for the events offered, there will be
având fiecare miza de 1 leu. generated more “Lucky 7” bets, each with 1 leu
value.
Câştigul
În funcţie de numărul de scoruri corecte indicate, According to the number of indicated scores
sunt acordate 4 categorii de câştiguri : number, there are 4 winning categories.

NR. 9 CASINO INSIDE 63


Multi-touch technology,
the most recent tendency
of the electronic gaming
Jocurile de noroc electronice au atras dintotdeauna adepţi. The electronic gaming has always attracted new players. The
Mirajul virtual aduce anual profit de miliarde de dolari pentru virtual message brings annually, billions of dollars for the pro-
marii producători din industria de profil. Iar expansiunea acestui ducers within the industry. The expansion of the segment ma-
segment de gambling face concurenţa tot mai acerbă și pune la kes the competition even bitter and pushed the imagination of
grea încercare imaginaţia creatorilor de jocuri virtuale. Deși li- the gaming designers. Even the limits of the technology are

66 CASINO INSIDE NR. 9


tendinte

Tehnologia
multi-touch
cea mai nouă tendinŢă
în jocurile de noroc
electronice
pushed every day, one of the most recent trends are
the ones imitating the old technologies.

Multi touch technologies represent the future in our in-


teraction with the digital systems. Instead of operating the
screen with one finger, as the touch screen technology,
multi touch provides a more natural interaction. These
systems can be touched or control with the entire hand,
even by more than one at the same time. The interaction
is made by moving the hand, arm or the entire body. The
multi touch systems can be installed on walls, on the floor
or shop front, replacing the old monitors.
Multi touch technologies represent a step towards the
omnipresent virtual environment, and the gambling produ-
cers have taken advantage of this and lined to the latest
technology tendencies.

The magical touch that worth the money


Multi touch technology is now a daily accessory for all
the slots machines. The casino operators are looking for
providing more enthusiasm while gaming on slots machi-
nes, and 3 M technology is the most recent method for
increasing the clients’ expectations regarding the electro-
nic games.
Micro Touch System 3M technology is an invention of
the electronic gaming segment. The bright screening sup-
ports the animated graphic of the game, the short respon-
ding time to the screen touch, only 5.4 milliseconds, capa-
ble to adapt even to the fastest games, strong materials to
shock or scratch for increasing the resistance of the tou-
ch screen is just few of the advantages of this innovation.

mitele tehnologiei sunt depășite de la o zi la alta, unele


dintre noile trenduri în domeniu sunt și cele care le imi-
tă pe cele vechi.

Sistemele multi-touch reprezintă viitorul în interacţiunea


noastră cu sistemele digitale. În locul manipulării ecranului
cu un singur deget, cum este cazul sistemelor touchscreen,
multi-touch-ul permite o interacţiune mult mai naturală.
Aceste sisteme pot fi atinse, controlate cu toată palma sau
cu mai multe degete, chiar și de către mai mulţi utilizatori în
aceași timp. Interacţiunea se realizează prin gesturi cu mâna,
braţele sau cu tot corpul. Înlocuind monitoarele clasice, sis-
temele multi-touch se pot instala pe pereţi, pe podea sau în
vitrine.
Sistemele multi-touch reprezintă un pas către lumea virtu-
ală tot mai omniprezentă, iar producătorii de jocuri de noroc
au profitat din plin de acest avantaj și s-au aliniat ultimelor

NR. 9 CASINO INSIDE 67


tendinte
The Slovak provider
Gold Club relied on
the combination be-
tween the latest tech-
nology and the old
electronic games, in-
cluding the effects wi-
th feedback. The result
was a good one. When
the player touches the
screen, he sees the
hand going down,
hears a click and even
feels a vibration, just
like the old slots.
Francesco Fasoglio,
Business Manager at
3M’s Touch Systems
Division declared that
the participants to the
electronic gaming are
looking for new me-
thods for improving
the gaming experience
and for captivating the
players in front of the
screen for a longer pe-
riod of time. The touch
tendinţe în tehnologie. feedback is one of the solutions applied for revitalizing the usual
functions of a slot machine and increases the gaming experience.
Atingerea care face toţi banii Boštjan Stopar, General Manager at Gold Club, explained the te-
Tehnologia multi-touch este acum un accesoriu la ordinea zilei pen- chnology is faster, intuitive and more has solved certain problems re-
tru toate slot machines-urile care ies de pe banda de producţie. Ope- garding the magnetic integrations and calibration use at old slot ma-
ratorii de cazinouri caută să ofere mai mult entuziasm la slot machi- chines. Stopar’s Company applies 3M technology to electronic
nes-urile uzuale, iar tehnologia 3M este cea mai nouă metodă pentru roulettes that incorporate up to 10 screens within one unit.
a se ridica la nivelul așteptărilor clienţilor în materie de jocuri electro- Nathan Wadds, Senior VP al R&D at Shuffle Master, says that the
nice. multi touch tables have the same aspect and provide the same sen-
Tehnologia 3M MicroTouch System este o altă invenţie în segmen- sation as the tables within live gaming area, usually preferred by the
tul jocurilor electronice. Afișajul străluctior care evidenţiază grafica vie clients. More, Wadds explained that these systems don’t have larger
a jocului, timpul scurt de răspuns la atingerea touchscreen-ului, de operation costs and don’t imply risks as stealing of fraud.
doar 5,4 milisecunde, capabilă să se adapteze chiar și la cele mai ra- Each touch screen unit is a larger as the traditional table gaming,
pide jocuri, materialele rezistente la șocuri dure sau zgârieturi pentru have touch screen for each player, a dealer station and provide ga-
prelungirea duratei de viaţă a ecranului tactil sunt câteva dintre nume- mes like Blackjackul, Baccarat, Poker and Texas Hold’ em.
roasele avantaje ale acestei inovaţii.
Furnizorul sloven Gold Club a mizat pe combinaţia dintre tehnologia
de ultimă oră și jocurile electronice de modă veche, incluzând efecte
cu feedback. Rezultatul a fost unul pe măsură. Când jucătorul apasă
pe touchsreen vede cum maneta se lasă în jos, aude un click și chiar
simte o vibraţie, ca la slot machines-urile din trecut.
Francesco Fasoglio, Business Manager la 3M’s Touch Systems Di-
vision, a declarat că proiectanţii jocurilor de noroc electronice caută
cele mai noi metode prin care să îmbunătăţească experienţa jocului și
să-i capteze pe jucători pentru mai mult timp în faţa aparatului. Iar
feedbackul tactil este una dintre soluţiile aplicate care revitalizează
funcţiile uzuale ale unui slot machine și sporește experienţa de joc.
Boštjan Stopar, General Manager la Gold Club, a explicat că aceas-
tă tehnologie este rapidă, intuitivă și, mai mult, a rezolvat unele proble-
me legate de integrarea mecanică și calibrarea, întâlnite la modelele
mai vechi de jocuri electronice. Compania lui Stopar aplică tehnologia
3M și la ruletele electronice, care încorporează până la 10 ecrane în-
tr-o singură unitate.
Nathan Wadds, Senior VP al R&D la compania de profil Shuffle
Master, susţine că mesele multi-touch au același aspect și conferă
aceeași senzaţie ca și cele din zona live game, preferată adesea de
clienţi. Mai mult, Wadds a explicat că aceste sisteme nu presupun
costuri mari de exploatare și nici nu implică riscuri precum furtul sau
înșelăciunea.
Fiecare dintre unităţile cu touchscreen sunt la fel de mari ca și me-
sele de joc tradiţionale, dispun de ecrane tactile pentru fiecare dintre
jucători, o staţie de dealer, iar printre jocurile care pot fi regăsite la
mesele multi-touch se numără și Blackjackul, Baccarat, Poker și Te-
xas Hold’ em.

68 CASINO INSIDE NR. 9


REGENT BINGO
EXTRAGERE DE 10.000 DE LEI LA REGENT CASINO
Seara Caraibiană la Regent Casino s-a încheiat sub zodia norocului.

REGENT BINGO
10.000 LEI AWARD AT REGENT CASINO
The Caribbean evening at regent Casino ended under a lucky sign.

70 CASINO INSIDE NR. 9


REGENT CASINO

Regent Casino s-a transformat, vineri 22 octombrie, pentru câ-


teva ore, într-o locaţie plină de culoare și inedit, cu o petrecere
chic și cu un premiu special în valoare de 10.000 lei.
Un spectacol fascinant de muzică, dans și culoare, un show
electrizant, cu premii valoroase și surprize culinare au fost ingre-
dientele evenimentului inedit. Petrecerea a început cu recitalul
susţinut de Daniel și de două dansatoare latino, care au încântat
publicul cu ritmuri și dansuri caraibiene. Deliciul serii a fost pre-
zentarea de lenjerie intimă, în timpul căreia atmosfera a devenit
cu adevărat incendiară. Pentru ca seara caraibiană să fie cât mai
autentică, invitaţii au putut savura preparate specifice cu arome și
nume exotice. Gina Pistol a fost gazda acestei seri unice.
Momentul cel mai așteptat al serii a fost, de departe, extrage-
rea specială pentru un premiu de 10.000 de lei, care se acordă
odată la fiecare două săptămâni, în cadrul promoţiei Regent Bin-
go. Cea mai nouă promoţie de la Regent Casino aduce clienţilor
premii spectaculoase, cu o valoare totală de 50.000 euro lunar.
Regent Casino își recompensează clienţii cu premii generoase,
petreceri inedite și promoţii surpriză.

On Friday, October 22, Regent Casino has been, for


several hours, a colorful and lightened space, with a
chic show and a very special award- 10.000 lei.
A fascinating performance with music, dance and co-
lor, an electrifying show with valuable awards and culi-
nary surprises were the ingredients of the unforgettable
event. The party started with Daniel and two Latino dan-
cers who captivated the audience with rhythms and Ca-
ribbean dances. The delight of the evening was the inti-
mate lingerie collection, when the atmosphere became
incendiary. For the Caribbean evening to be as authen-
tic as possible, the guests tasted specific dishes with
exotic aromas and names. The host of this unique eve-
ning was Gina Pistol.
The most important moment of the evening, expected
by all the guests, was the lottery, with a prize of 10.000
lei, awarded each two weeks, within the regent Bingo
promotion. The most recent promotion of Regent Casi-
no brings spectacular prizes, with a total value of
50.000 Euros per month.
Regent Casino gratifies its clients with generous
awards, unforgettable parties and surprising promotions.

NR. 9 CASINO INSIDE 71


Manila Poker, printre
cele mai populare jocuri
de poker din Australia

Manila Poker, one of the most


popular games in Australia
72 CASINO INSIDE NR. 9
MANILA POKER
Jocul, numit și Seven Up Poker în unele zone, este unul dintre
cele mai populare variante de poker din Australia. Manila Poker
este asemănător cu Texas Hold’em.

Dintr-un pachet de cărţi sunt scoase cele cu valoarea mai mică de-
cât 7, rămânând în joc doar 32 de cărţi. Se plasează potul iniţial și se
pornește jocul. Fiecare participant primește, de regulă, câte două cărţi
și o carte este întoarsă pe masă, aceasta fiind comună pentru toţi cei
implicaţi în joc. După ce au fost plasate pariurile, începând de la pri-
mul jucător din stânga crupierului, o altă carte comună este întoarsă
pe masă și începe o nouă rundă de pariere. Jocul continuă în acest
ritm și se termină cu o ultimă rundă de pariuri la cea de-a cincea carte
comună.
Manila Poker se distinge de Texas Hold’em și seamănă din acest
punct de vedere cu Omaha Poker deoarece cea mai bună mână de
poker făcută de jucător se realizează cu cele două cărţi hole și cu trei
dintre cele cinci cărţi comune.
Prin utilizarea unui pachet cu doar 32 de cărţi, culoarea bate full
house-ul, întrucât se poate obţine mult mai greu o culoare cu mai pu-
ţine cărţi. De asemenea, asul nu poate fi jucat la chinta mică.
De obicei, la prima rundă se pariază 5 dolari și plusările aferente,
între a doua și a patra rundă jucătorii plasează câte 10 dolari, la care
se adaugă raise-urile, iar în cea de cincea rundă se pariază 20 de do-
lari. Aceasta este principala deosebire dintre Manila Poker și ruda sa The game, also known as Seven Up Poker, is one of the most
Spanish Poker, care se joacă, în majoritatea cazurilor, No-limit. popular poker versions in Australia. Manila Poker is similar to
Jocul este foarte antrenant și poate fi jucat și acasă cu prietenii. Texas Hold’em.
Numărul ideal pentru a-l juca de acasă este între șase și nouă partici-
panţi la joc. The cards with a value under 7 are thrown out of the cards deck,
Jocul are mai multe variante, printre care și una în care jucătorii pri- and the game starts with 32 cards. The initial pot is placed and the ga-
mesc trei cărţi, dintre care una poate fi eliminată oricând. Regulile ră- me starts. Each participant usually receives two cards; one of the cards
mân valabile pentru orice variantă, astfel, jucătorii vor face cea mai is turned face down on the table, and becomes the common card for
bună mână doar cu două dintre cele trei cărţi private și alte trei cărţi all those involved within the game. After placing the bets, starting with
de pe flop. În acest caz, pachetul poate conţine și 36 de cărţi, prin in- the first player on the left of the croupier, another common card is tur-
troducerea șesarilor. ned face down and a new betting round begins. The game continues
O altă versiune pentru Manila Poker este Billabong, la care, în prin- with this rhythm and finishes with a last betting round to the fifth com-
cipiu, jucătorii primesc iniţial două cărţi și una comună pe flop. După mon card.
ce s-a convenit în prealabil cine iniţiază pariurile (jucătorul cu cele mai Manila Poker distinguishes from Texas Hold’ em and from this per-
mici sau cel cu cele mai mari cărţi), după plasarea mizelor, se întorc spective, is similar to Omaha Poker, since the best poker hand of a pla-
alte două cărţi comune și începe o nouă rundă de pariere, condusă de yer is achieved with the two hole cards and three of the five common
jucătorul cu cea mai bună mână. Apoi, se mai trag alte două cărţi, fie- cards.
care urmată de o nouă rundă de pariere și jucătorii își arată cărţile. By using a 32 cards deck, the color beats full house, since there is a
Cea mai bună mână după Showdown ia potul. small chance of obtaining a color with less cards. The ace can also be
Shanghai, derivat din Billabong, presupune ca dealerul să îi dea fie- played on small straight flush
cărui client câte trei cărţi și să întoarcă o carte comună pe flop. Ca și Usually, on the first round there is a bet of 5 dollars, following the
la Manila Poker cu trei cărţi jucătorul trebuie să renunţe, la un mo- afferent raises, between the second and the fourth round the players
ment dat, la una dintre cele primite. place 10 dollars, then add the raises, and on the fifth round 20 dollars
Jocul a devenit foarte popular în Australia, astfel că, la Crown Casi- are bet. This is the main difference between manila Poker and its “rela-
no din Melbourne se organizează anual Aussie Millions Australian Po- tive” Spanish Poker that usually plays No Limit most of the times.
ker Championship, unul dintre cele mai mari turnee de poker, la care The game is entertaining and can be played at home, between fri-
se poate juca și Manila Poker. ends. The ideal number for home gambling is is between six and nine
participants.
The game has many versions. The players receive three cards and
one of them can be eliminated at any time. The rules remain the same
for all versions and therefore the players can achieve the best hand
with one of the three private cards and other three cards on the flop. In
this case, the cards deck can contain 36 cards, by introducing the six.
Another version of Manila Poker is Billabong. The players receive,
generally, two cards and a common flop card. After agreeing upon who
initiates the bets (the player with the smallest or bigger value), after
placing the bets other two common cards are turned and another
betting round begins. This round is led by the player who has the best
hand. Then, two are cards are dealt, each followed by a new betting
round and the players show their cards. Best hand after Showdown
takes the pot.
Shanghai, derived from Billabong, implies the dealer to offer each
player three cards and to turn a common card on the flop. As Manila
Poker with three cards, the player must give away, at a certain time,
one of the cards received.
The game has become very popular in Australia. Each year, at
Crown Casino in Melbourne, Aussie Millions Australian Poker Champi-
onship, one of the most important poker tournaments where Manila
Poker is played, is organized.

NR. 9 CASINO INSIDE 73


INVESTITORII DIN GAMBLING-UL
MONDIAL VOR SĂ MUTE CAPITALA
JOCURILOR DE NOROC ÎN FILIPINE
Filipine, un jucător posibil în industria asiatică a gambling-ului. O ţară săracă vrea să atragă turiștii străini prin intermediul jocurilor de
noroc. Marii jucători de pe acest segment au anunţat că vor deschide centre de entertainment în această ţară, ceea ce va transforma Fi-
lipine într-un concurent viabil în turismul asiatic.

Japonia, Singapore, Taiwan, Coreea de Sud și Macao ar putea fi detronate de pe harta turistică a gambling-ului internaţional odată cu inaugurarea
marilor proiecte. Iar ambiţia filipinezilor ţintește destul de sus. Ei vor anual peste 15 milioane de chinezi, în special pe cei amatori ai jocurilor de noroc.
Producătorul de slot machines Aruze, Crown Casinos, MGM Mirage, Harrah’s Entertainment, dar și un partener al concernului Wynn Resorts sunt câ-
teva dintre companiile mari care sunt interesate să se extindă în cele patru centre de divertisment, ce vor fi dezvoltate în Filipine. Investiţiile în fiecare
proiect se vor ridica la cel puţin un miliard de dolari, potrivit reprezentanţilor Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor), instituţie a sta-

78 CASINO INSIDE NR. 9


WORLD OF GAMBLING

The international gambling investors


want to move the capital of gambling
in Philippines

Philippines, a player within the Asian gambling industry. A poor country that wishes to attract the foreign tourists through
gambling. The great players of this domain announced they will open entertainment centers in this country, and will transform Phi-
lippines into a valid competitor of the Asian tourism segment.

Once the inauguration of the great projects takes place, Japan, Singapore, Taiwan, South Korea and Macau can be dethroned from the tou-
ristic map of the international gambling. The ambition of the Filipino people aims up, to a number of 15 million Chinese gamblers annually,
especially amateurs. Aruze, the producer of the slots machines, as well as Crown Casinos, MGM Mirage, Harrah’s Entertainment and a partner
of Wynn Resorts are few of the large companies interested to extend the four entertainment centers that will be developed in Philippine. Ac-
cording to the representatives of the Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor), a state institution that correlates and regulates

NR. 9 CASINO INSIDE 79


WORLD OF GAMBLING
tului care controlează și reglementează jocurile de noroc.
Potrivit unuia dintre operatorii de profil, Filipine are un mare avantaj, ce
nu poate fi găsit în ţările bogate. Un prim aspect care i-a determinat pe
asociaţii companiei să investească în această ţară a fost dimensiunea
plajelor filipineze. Potrivit acestuia, nicio altă ţară din zonă nu dispune de
un număr atât de mare de staţiuni pe litoral. Iar Boracay, insula tropicală
aflată la circa 300 de kilometri de Manila, este cu siguranţă o atracţie
majoră și, totodată, o locaţie perfectă pentru deschiderea unui cazinou.
La aeroportul internaţional Ninoy Aquino funcţionează deja o subsidia-
ră a operatorului de jocuri de noroc Megaworld. Pagcor a mai acordat
licenţe și grupului SM, deţinut de omul de afaceri Henry Sy, și pentru Blo-
omburry Investments Holdings Inc, controlat de Enrique Razon, dar și
producătorului japonez de echipamente electronice Aruze. Aceștia ce-
dează 25% din veniturile lor brute către Pagcor.

Avantajele cazinourilor din Filipine


Potrivit declaraţiilor unui purtător de cuvânt al concernului Bloomburry,
circa 50% din veniturile unui operator de jocuri de noroc provin de la slot
machines. Totodată, acesta a declarat că în unele cazuri, în special de
sărbători, filipinezii se înghesuie la jocurile electronice. De asemenea, ofi-
cialul Bloomburry consideră că noile cazinouri vor atrage încă 15.000 de
filipinezi.
Un renumit om de afaceri din Filipine susţine că pasiunea pentru jocu- the gambling domain, the investments of each project will be around
rile de noroc este un mecanism auto-regulator într-o economie în care at least one billion dollars.
industria nu are un randament ridicat. Mai mult, declaraţiile sale sunt sus- According to one of the profile operators, Republic of the Philippi-
ţinute și de datele băncii centrale filipineze, care arată că exporturile din nes has a great advantage that cannot be found in wealthy countries.
acest stat au depășit cu puţin pragul de 10% în ultimii ani, în timp ce im- One aspect that determined the partners of the company to invest in
porturile au crescut cu peste 21%. În contextul declinului producţiei cen- this country has been the size of the foreshores. According to the
trele de entertainment, care includ cazinouri, ar putea susţine dezvoltarea operator, no other country in the area has such a large number of re-
economiei prin crearea a noi locuri de muncă. Iar turismul de gambling ar sorts. Boracay, the tropical island placed 300 km from Manila is sure-
putea aduce și mai mulţi bani la bugetul de stat. ly a major attraction and, at the same time, a perfect location for ope-
Deși ar putea susţine economia, dezvoltarea gambling-ului a atras deja ning a casino.
criticile reprezentanţilor religioși. Guvernul filipinez, atras de sumele mari At the international airport Ninoy Aquino a subsidiary of Megawor-
ce ar putea fi investite în ţară, vrea să beneficieze de potenţialul industri- ld gambling operator already functions. Pagcor has awarded the li-
ei jocurilor de noroc. Cu toate acestea, autorităţile vor ca investiţiile să fie cense for SM Group, owned by Henry Sy, an important business man,
direcţionate către complexuri integrate, nu doar pentru construirea de as well as for Bloomsbury Investments Holdings Inc, administrated by
hoteluri și cazinouri. Dezvoltatorii Entertainment City vor ca proiectul lor, Enrique Razon, and Aruze, the Japanese electronic equipments pro-
ce va fi inaugurat în 2014, să rivalizeze cu centrele de entertainment din ducer. They direct to Pagcor 25% of the gross revenues.
Macao și Singapore. Actualul președinte al Pagcor, Cristino Naguiat, a
declarat că industria cazinourilor din Filipine poate deveni un adevărat The advantages of the casinos in Philippines
generator de venituri. Potrivit acestuia și guvernul este mult mai deschis According to the statements of the Bloomburry spokesman, aro-
la ideea dezvoltării unor cazinouri și centre de divertisment, în special în und 50% of the revenues of a gambling operator result from slots
insula Palawan, cât și în cel de-al doilea oraș ca dimensiune, Cebu. machines. At the same time, he declares that especially during the
Investitorii sunt de părere că datorită peisajelor fabuloase, care să winter holydays, a large number of Filipinos gather to the electronic
atragă cât mai mulţi turiști străini, Filipine ar putea deveni noua capitală a games. The spokesman also considers that the new casinos will at-
jocurilor de noroc, astfel că mizează sume tot mai mari pentru devoltarea tract another 15.000 Filipinos. A well-known business man in Philip-
unor afaceri. pines says that within an economy where the industry does not have
a progressive output the passion for gambling is an auto regulative
mechanism. More, his statement is supported by the data of the Cen-
tral Bank of Philippines that show the exports of the state have in-
creased with 10%, and the imports with over 21%. Within the fra-
mework of the production decline, the entertainment centers,
including the casinos, could support the economic development by
creating new working places. The gambling tourism could also bring
important amounts to the state budget.
Even if it could support the economy, the gambling development
has already attracted the critics of the religion representatives. The
Govern, attracted by the large amounts that could be invested, wis-
hes to take advantage from the potential of the gambling industry.
However, the authorities wish the investments to be redirected to the
integrated centers, not only for hotel and casinos construction. After
the grand opening in 2014, the Entertainment City developers wish
their project to compete the entertainment centers in Macau and
Singapore. The president of Pagcor, Cristino Naguiat, declared that
the casino industry in Philippines can generate real revenues. Accor-
ding to his statements, the govern is willing to invest and develop the
entertainment centers and casinos, especially in Palawan island, but
also in Cebu, the second largest city in the country.
The investors believe that due to the fabulous sightseeing, that
can attract a large number of foreign tourists, Philippines can beco-
me the new gambling capital, and therefore, they are willing to invest
important amounts for business development.

80 CASINO INSIDE NR. 9


femeile Care aU fĂCUT milioane de dolari
din pokerUl profesionisT
Femeile din spatele celor mai bogate jucătoare de poker

Într-o lume dominată de bărbaţi sunt femei care câștigă mili- Within a world dominated by men, there are women who earn
oane de dolari. Au depășit prejudecăţile și au devenit adversari millions. They have passed over the preconceptions and beca-
de temut chiar și pentru marii jucători din pokerul profesionist. me dreaded enemies even for the greatest pro poker players.
Primele trei poziţii din clasamentul femeilor cu cele mai mari The first three positions in the women’s biggest bank accounts
conturi în bancă sunt ocupate, deopotrivă, de persoane care top belong to persons who come from different domains and
provin din domenii diferite și care au excelat în activităţile între- excelled in the activities started long before entering the pro
prinse înainte de a-și începe cariera în pokerul profesionist, dar poker environment, but also to the youngest holder of the Wor-
și de cea mai tânără deţinătoare a unei brăţări World Series of ld Series of Poker Europe (WSOPE) bracelet.
Poker Europe (WSOPE).
Poker, stock exchange and Karate, the main hobbies for Ka-
Pokerul, bursa de valori şi karate, principalele pasiuni ale lui thy Liebert
Kathy Liebert A dreaded player, leader in pro poker Kathleen H. Liebert or Kathy
de Amalia Bălăbăneanu

O jucătoare de temut, lideră în pokerul profesionist, Kathleen H. Li- Liebert was born on October 1st, 1967 in Nashville, Tennessee, but
ebert sau Kathy Liebert s-a născut la 1 octombrie 1967 în Nashville, she spent her childhood in Long Island, New York. Liebert has gradu-
Tennessee, dar și-a petrecut copilăria în Long Island, New York. Lie- ated Marist College in Poughkeepsie, New York and holds a diploma
bert a absolvit a colegiul Marist din Poughkeepsie, New York, și deţine in business and banking. Even if she has been business analyst at
o diplomă în afaceri și finanţe. Deși a fost business analyst la Dun & Dun & Bradstreet, she chose poker against the corporate lifestyle.
Bradstreet, aceasta a ales pokerul profesionist, în detrimentul vieţii She risked and won important amounts at stock exchange, as well as
corporatiste. A riscat și a câștigat sume considerabile, atât la bursă, within poker tournaments, where she had a net profit around 5.7 mil-
cât și în turneele de poker, unde a obţinut un profit de circa 5,7 mili- lion dollars. Though she built quite a career in pro poker, Kathy Lie-
oane de dolari. Deși a făcut o carieră în poker, Kathy Liebert nu a re- bert never gave up the investments on the stock exchange.
nunţat la investiţiile pe piaţa de valori. She started playing poker at age 12, at home. Even if she started
A învăţat să joace poker de la 12 ani, la ea acasă. Deși a jucat doar playing just for fun, Liebert decided to improve her knowledge and

82 CASINO INSIDE NR. 9


women in gambling

The women
who won million
of dollars
playing
pro poker
The women behind the richest poker players
learn from the books of the pro players of the time. After 24 years,
she rediscovered her passion and started playing within the poker ro-
oms in Colorado rockied, starting with 5 dollars Limit Poker. Now she
helps the well known actor James Wood to learn poker on pro level.
Poker, the stock exchange and sport are three domains where Kathy
Liebert develops her activity. Between two poker tournaments, Lie-
bert finds the time for her favorite sport, Karate, where she holds the
blue belt.

Annette Obrestad, the youngest holder of a WSOPE bracelet


Born on September 18, 1988, the Norwegian player, Annette
Obrestad is the youngest holder of a WSOPE bracelet. She got the
inaugural title at age 19. Starting when she was 15, Annette
Obrestad was able to dominate the online poker. With an aggressive
style, the teenage calls it a bluff when she smells the weakness of
her opponents.
Since she was a little girl, her father taught her the five cards and
seven Card Stud Poker. Thus her childhood was based on education,
the passion for the competitive spirit determined her to start learning

pentru distracţie, Liebert s-a decis să-și îmbunătăţească cunoștinţele


și să înveţe din cărţile profesioniștilor din domeniu. După 24 de ani
și-a redescoperit pasiunea din copilărie și a început să joace în sălile
din Colorado Rockies, pornind cu Limit Poker de 5 dolari. În prezent
ea îl ajută pe renumitul actor James Wood să înveţe jocul de poker la
un nivel profesionist. Pokerul, bursa de valori și sportul sunt trei dome-
nii distincte în care Kathy Liebert își desfășoară activitatea. Între tur-
neele de poker, Liebert își face timp și pentru sportul ei favorit, karate,
la care deţine centura albastră.

Annette Obrestad, cea mai tânără persoană deţinătoare a


unei brăţări WSOPE
Născută la 18 septembrie 1988, jucătoarea de origine norvegiană,
Annette Obrestad, este cea mai tânără persoană deţinătoare a unei
brăţări WSOPE. Titlul inaugural l-a obţinut când avea doar 19 ani. Încă
de la 15 ani Annette Obrestad putea să domine pokerul online. Cu un
stil de joc agresiv, tânăra aplează la bluff atunci când simte slăbiciu-
nea adversarilor ei.
De la o vârstă fragedă tatăl ei a învăţat-o să joace poker cu cinci
cărţi și Seven Card Stud Poker. Deși copilăria ei a fost axată pe edu-
caţie, pasiunea pentru spiritul competitiv a determinat-o să înveţe să
joace bowling. O reclamă i-a schimbat complet atitudinea. În timp ce
urmărea un campionat de bowling, difuzat pe un post de televiziune, a

NR. 9 CASINO INSIDE 83


women in gambling
văzut un spot publicitar al unui site de poker online. Atunci s-a decis bowling. A commercial changed her attitude completely. While wat-
să-și deschidă un cont. Întrucât mama ei a refuzat să îi dea cardul de ching a bowling championship, she saw a commercial of a poker
credit să joace, adolescenta și-a început cariera în lumea pokerului website online. This was the moment when she decided to make an
online, cu jocuri gratuite. De asemenea, ea a câștigat un turneu online account. Since her mother refused to give her the credit card, she
cu 180 de participanţi jucând blind, singura excepţie a fost atunci started her career playing online poker, with free games. She also
când a pariat all in. În timpul liceului Obrestad câștiga sute de mii de won an online poker tournament involving 180 players, with blind
dolari jucând turnee online din dormitorul ei. Prima ei mână de poker strategy and one exception- when she bet all in. During high school,
la Las Vegas a fost cu ocazia filmării unui episod al show-ului de tele- she won hundreds of thousands dollars playing from her own bedro-
viziune Poker After Dark. Cea mai tânără deţinătoare a unei brăţări om. Her first poker hand in Las Vegas was during the shooting of
WSOPE se ghidează după motto-ul ”Plătește jucătorul și nu cărţile”, one episode of Poker After dark. The youngest holder of a WSOPE
iar câștigurile sale acumulate, de circa 3 milioane de dolari, arată cât bracelet follows the motto: “Pay the player, not the cards”; her win-
de bine funcţionează această metodă. nings, around 3 million dollars, show the perfect working of this me-
thod
De la Drept la pokerul profesionist
Vanessa Ashley Russo, cunoscută în comunitatea online de poker From Law School to pro poker
sub nickname-ul Lady Maverick, s-a născut în White Plains, New York, Vanessa Ashley Russo, well known within the online poker com-
la 5 februarie 1983. O persoană foarte dinamică, frumoasa jucătoare munity under the nickname Lady Maverick, was born in White Plains,
de poker a fost implicată în nenumărate activităţi, din diferite domenii. A New York, on February fifth, 1983. A very dynamic and good looking
obţinut rezultate foarte bune pe perioada studiilor, a practicat mai multe poker player, she got involved in many activities, in very different do-
tipuri de sport și s-a implicat ca voluntar în organizaţii non-profit. Mai mains. She got the best results during her studies, practiced a lot of
mult, ea este pe locul trei în clasamentul celor mai mari sume deţinute sports and as a volunteer, she got involved in many activities of seve-
de jucătoarele de poker. ral non profit organizations. Moreover, she is number 3 on the top of
Familia ei s-a mutat la Paris, când Vanessa avea numai trei ani. Ast- the biggest amounts belonging to the poker player ladies.
fel, Russo a căpătat dublă cetăţe- When Vanessa was 3, her fa-
nie, americană și franceză. Din mily moved to Paris and Russo
1992, după divorţul părinţilor ei, got double citizenship, American
Vanessa a revenit în Statele Unite and French. From 1992, after her
ale Americii. În timpul liceului prin- parents’ divorce, Vanessa came
tre sporturile sale favorite s-au nu- back to the United States. During
mărat înotul și lacrosse-ul, iar pen- high school, among her favorite
tru distracţie a practicat softball și sports were swimming and lacro-
baschet. Tot în această perioadă a sse, and for fun she used to play
fost membră în echipele de dezba- softball and basketball. She was
teri, iar în deliberările politice a ex- also member of the debate
celat chiar și la nivel naţional. A teams, and within the political
terminat liceul în 2001 cu titlul va- conferences she excelled even
ledictorian (n.red – titlu oferit ele- on national level.
vului cu cele mai bune rezultate). She finished high school in
Apoi, în decembrie 2003, a fost 2001 with valedictorian title. In
licenţiată în economie, ca speciali- December 2003 she obtained
zare principală, și în știinţe politice, the bachelor degree in economy
ca materie secundară, la Universi- and political science at Duke Uni-
tatea Duke. A absolvit această fa- versity. She graduated in just 2
cultate în doar doi ani și jumătate, years and a half, the shortest stu-
aceasta fiind cea mai scurtă peri- dying period within the history of
oadă de studii din istoria Universi- the university. In 2004, Vanessa
tăţii Duke. În 2004 Vanessa Russo Russo started studying Law wi-
a început să studieze Dreptul în thin the University of Miami. La-
cadrul Universităţii din Miami. Mai ter, Russo founded and managed
târziu, Russo a înfiinţat și a fost the Environment Club, played the
președintele Clubului de mediu, a violin and volunteered for the non
cântat la vioară și a fost voluntar al profit organization Mothers
organizaţiei non-profit Mothers Against Drunk Driving.
Against Drunk Driving. After studying several theories
După ce a studiat unele teorii of the gambling and becoming an
ale jocurilor a devenit expertă în șah, dar a renunţat la sportul minţii expert in chess, she gave up the sport of mind considering it a static
pentru că îl considera un joc pur statistic și a învăţat să joace poker game, she learnt playing poker since it involves the human psycholo-
pentru că implică și psihologia umană și permite câștigarea unei mâini, gy and gives the possibility to win a game even with weak cards.
chiar și cu cărţi mai slabe. Deși învăţase să joace poker încă de la vâr- Even if she learnt playing poker since she was 5, she entered the po-
sta de cinci ani, a intrat în turneele de poker în timpul vacanţei de vară ker tournaments during her summer holiday at the university. Even if
de la Facultatea de Drept. Deși a fost printre cei mai buni studenţi ai she was one of the best students, she didn’t finish her studies at the
facultăţii, Vanessa Russo nu și-a absolvit studiile în acest domeniu. University.
Faimoasa jucătoare de poker, care a învins într-o săptămână nume The famous poker player who, during one week, won against well
mari precum Doyle Brunson, Phil Ivey și Daniel Negreanu, a fost și ima- known names as Doyle Brunson, Phil Ivey and Daniel Negreanu, was
ginea gigantului de web hosting, Go Daddy. De asemenea, Russo a the image of Go Daddy, the giant web hosting. Russo also appeared
apărut și într-un pictorial în revista ”Sports Illustrated”. Totodată, aceasta in a pictorial within “Sports Illustrated”. At the same time, she was the
le-a iniţiat în lumea pokerului pe cele mai puternice 100 de femei, din one who initiated the most powerful 100 women -Forbes magazine-
topul realizat de revista ”Forbes”. in poker.
Pokerul se joacă în familie. Asta au demonstrat femeile cu cele mai Poker plays in the family. This is the theory demonstrated by the
mari conturi în bancă, obţinute din pokerul profesionist. Iar această re- women with the largest bank accounts obtained in pro poker. This
gulă este valabilă și pentru Lady Maverick, care este căsătorită cu renu- rule is also applicable for Lady Maverick, who is married with the fa-
mitul jucător de poker, Chad Brown. mous poker player Chad Brown.

84 CASINO INSIDE NR. 9


Roxana Nechita, croupier at Regent Casino:
„I am fascinated about working in the casino and i cannot imagine myself doing anything else”
I come to work with pleasure, even if I leave very tired. Sometime I feel guilty
when someone losses at my table, I say it is not nice to take someone’s money, but,
I know they have taken the chance when they decided to enter the casino and gamble.

Roxana Nechita și-a început cariera în lumea jocurilor de noroc Roxana Nechita started her career in gaming five years ago.
în urmă cu cinci ani. Meseria de crupier i-a dat ocazia să vadă Being a croupier, gave her the possibility to see places others
locuri la care alţii nici nu visează. Acest job i-a oferit șansa să can’t even dream of. This job offered her the chance to travel
plece pe vasele de croazieră, să cunoască oameni și locuri noi, on cruise ships, meet new people, see new places, on the Me-
atât de pe Marea Mediterană, cât și din îndepărtatul ţinut al Irlan- diterranean, as well as on the far Northern Ireland. Most of
dei de Nord. Cei mai mulţi colegi de breaslă i-au urmat exemplul her colleagues followed her example and traveled around the
și au colindat lumea în lung și-n lat prin prisma funcţiei lor. Fie că entire world. Answering to the call of the ocean or choosing to
au răspuns chemării oceanului, fie că au ales să lucreze în cazi- work on the casinos abroad, most of them experienced a
nourile din alte ţări, mulţi dintre ei au trăit experienţe unice, care whole new life, and also earned larger amounts. She told us
le-au asigurat și venituri mai mari. Ea ne-a povestit cum se văd the perspective from the other side of the table, next to the
jocurile de cealaltă parte a mesei, de lângă ruletă, cum a evoluat roulette, the way her career evaluated, but also the differen-
cariera ei, dar și care sunt diferenţele dintre jucătorii români și ces between the Romanian players and the foreigners. We co-
cei străini. Am putea spune că fiecare dealer are povestea lui, to- uld say each dealer has his own story, totally different from
tal diferită de a celorlalţi colegi, de la fiecare experienţă din cele other stories, from each 20 minutes experience at one table,
câte 20 de minute petrecute la fiecare masă de joc, până la cele to the most spectacular places visited. Despite all the rumors
mai spectaculoase locuri pe care le-a vizitat. În ciuda zvonurilor from the outside, those working within this area are fascina-
venite din exterior, cei care lucrează în domeniu sunt fascinaţi de ted by their job, most of them declare that once entered wi-

86 CASINO INSIDE NR. 9


CASINO JOBS

Roxana Nechita,
crupier la Regent Casino:
”Ma fascinează munca în cazinou și
nu mă văd făcând altceva”
Vin cu drag la muncă, chiar dacă plec obosită acasă. Uneori mă simt vinovată
când pierde cineva la masă cu mine, îmi spun că nu e frumos să iau banii
oamenilor, dar, până la urmă, mă gândesc ca ei şi-au asumat acest risc atunci
când au ales să joace la cazinou.

meseria lor, mulţi spun că odată intrat în thin the gaming segment there are small chances to get away.
lumea jocurilor de noroc sunt șanse mini- And that’s because they love lay the stakes.
me să te desprinzi de acest mediu. Și asta
pentru că lor chiar le place să fie ei cei ca- How did you story begin? What made you enter the gaming
re fac jocurile! segment?
Some friends told me once about the material advantages of
Cum a început povestea ta în lumea jo- working in a casino, compared to other jobs. They also told me that
curilor de noroc? Ce te-a determinat să in- this job does not require great effort, but on contrary, is funny. Thus
tri în cotact cu acest domeniu? I have decided to try working as a croupier. I applied, I got accep-
Am aflat de la unii prieteni că munca în cazi- ted, and the fact that I speak a foreign language was a plus, since it
nou are un avantaj din punct de vedere financi- is a must for those willing to work in a casino. After the interview
ar, comparativ cu alte joburi. Tot ei mi-au spus with the casino managers, the accepted ones were starting the one
că meseria nu presupune un efort ridicat, ba month training, for learning all the necessary knowledge.
din contră, este distractivă. Astfel, m-am hotărât
să încerc și eu să lucrez ca și crupier. Mi-am What was the number of the appliers from the beginning of
depus CV-ul la un cazinou, m-au acceptat, mai the training to its end?
ales pentru că știam o limbă străină, întrucât When I started the training or dealer school, as we call it, we we-
cunoștinţele de limba engleză reprezintă o con- re 25 girls. In 2005, when I had my first contact to the gaming wor-
diţie obligatorie pentru cei care vor să lucreze ld, women were the ones taking into consideration. At the end of
în acest domeniu. După un interviu cu manage- the training we were only nine left. Some of the girls didn’t like or
rii cazinoului, cei acceptaţi începeau training-ul, found the job too difficult. We considered the domain attractive and
de aproximativ o lună, pentru a acumula choose to work as dealers.
cunoștinţele necesare în această meserie.
How did your career evaluated?
Care a fost evoluţia numerică a aplicanţi- First I wanted to learn all the requirements of this job in order to
lor de la începutul training-ului și până la work abroad. Many colleagues, on their first steps, want to learn
final? everything about this job and then leave abroad for money, but also
Când am început training-ul sau școala de dealeri, cum o mai numim for the possibility to travel and visit the entire world. Even if they
noi, eram 25 de fete. Atunci când am luat eu contactul cu lumea jocuri- are aware of the fact that applying abroad can put you on a secon-
lor de noroc, în 2005, se recrutau în special persoane de sex feminin. dary position than the one in Romania, most of them take this
La finalul cursului am mai rămas doar nouă pentru că unora li s-a părut chance. Most of the ones accepted abroad, choose the cruise
prea greu sau nu le-a plăcut. În schimb, noi l-am considerat un domeniu ships, since people are different there, the clients are relaxed, and
atractiv și am ales să lucrăm ca dealeri. they only play for fun. At the same time, even if you work, there is
still time to spend on the beach. Working on cruise ships is fun and
Cum a evoluat cariera ta? I am speaking from my own experience. I have been on the Medi-
Iniţial mi-am dorit să mă pun la punct cu toate cerinţele acestui post terranean, but I have colleagues who saw America. Not all of us
ca să pot lucra în străinătate. Cred că foarte mulţi colegi, aflaţi la înce- can afford visiting these places, but the job gives this chance. After
put de drum, vor să înveţe această meserie ca să poată pleca apoi în working on the ship, for two years, I left for Northern Ireland, and I
afara ţării, atât pentru bani, cât și pentru faptul că pot vizita întreaga lu- really enjoyed working there.
me. Deși sunt conștienţi de faptul că atunci când optează pentru un I was surprised by the casual attitude of the players regarding
post peste hotare vor lucra pe o poziţie inferioară celei din România, the amount they lose. Casino is nothing but a way of wasting their
mulţi își asumă riscul ăsta. Dintre cei care pleacă în afara ţării, majorita- spare time, and not a method of winning more money. The Romani-
tea prefera vasele de croazieră pentru că e cu totul altceva, oamenii ans come to the casino to win and not to have fun, that’s the diffe-
sunt diferiţi, clienţii sunt relaxaţi, joacă doar pentru distracţie. Totodată, rence between them and the foreigners. Maybe 20% of the Roma-
chiar dacă lucrezi mai ai și timp să stai la plajă câteva ore. Întradevăr, nian players come here to have fun. Most of them are seeking for
este foarte plăcut să lucrezi pe vasele de croazieră și spun asta din pro- winning, and some of them really win. I have seen people winning
pria mea experienţă. Eu am fost pe Marea Mediternaă, dar am colegi every day, but trust me, it all depends on luck. After so many years I
care au văzut America. Și, ce-i drept, nu oricine își permite să viziteze really believe it is all about the lucky chance.
astfel de locuri, dar jobul de crupier iţi oferă șansa să faci asta. După ce
am lucrat doi ani pe vas am plecat în Irlanda de Nord, care mi-a plăcut What are the requirements of your job?
foarte mult. Am rămas surprinsă de atitudinea indiferentă a jucătorilor When I come to work I let all my problems at home, I totally deta-
faţă de sumele pierdute. Pentru ei jocul la cazinou nu este altceva decât ch from my personal life, regardless the situations, and I am aware
o metodă prin care își petrec timpul liber, și nicidecum o metodă prin that when I am working I have to adopt a jovial attitude, to smile a

NR. 9 CASINO INSIDE 87


care să-și rotunjească
veniturile. Diferenţa
dintre români și jucă-
torii străini constă în
faptul că cei mai mulţi
dintre ei vin in cazinou
ca să câștige, nu să
se distreze. Poate
doar 20% dintre clien-
ţii români vin doar ca
să se distreze. Cei mai
mulţi vor să obţină
bani din jocurile de
noroc, iar unii chiar
reușesc. Am văzut, ce-
i drept, și oameni care
câștigau zilnic și, sin-
cer, totul ţine doar de
noroc. După atâţia ani
în domeniu eu cred că
numai dacă ai noroc
poţi face bani ca jucă-
tor.

Care sunt cerinţe-


le postului tău?
Atunci când vin la
muncă îmi las toate
problemele de acasă
la ușa cazinoului, mă
detașez total, indife-
rent de situaţie, sunt
conștientă că atunci
când lucrez trebuie să
am o atitudine jovială,
să zâmbesc larg, să
discut cu toţi clienţii în
timpul jocului. Carisma
este cea mai impor-
tantă calitate pe care
trebuie să o prezinte
cei care lucrează în
cazinou. Trebuie să
căutăm în permanenţă
să-l facem pe client să
se simtă bine, indife-
rent de situaţie sau de
tipologia clientului.

Cât de solicitantă
este meseria de
crupier? Care sunt
atribuţiile pentru
acest post? lot, to talk to the clients during the game. Charisma is the most im-
Poziţia de dealer este una care ne solicită foarte mult. Avem nevoie portant quality one has to adopt when working in a casino. We must
de o maximă putere de concentrare, atenţie, pentru că facem calcule make the client feel great, no matter what type of client enters the
foarte multe și dificile. Chiar dacă pare greu la început, atunci când te door.
obișnuiești ajungi să fii mult mai rapid la calcule și să crezi că ești ca-
pabil să practici această meserie, chiar dacă înainte nu păreai deloc Is this job challenging? What are your attributions?
convins de asta. Practic, stăpânirea de sine, stabilitatea emoţiilor, ca- The dealer position is quite challenging. We need maximum con-
pacitatea de a te detașa de viaţa personală în timpul lucrului, abilita- centration because we make a lot of calculations and this is not ea-
tea de a calcula mental într-un ritm rapid, viteza de reacţie la mesele sy. Yet, even if at start the job might seen difficult, when you get
de joc, dexteritatea, atenţia, spontaneitatea, dar și jovialitatea sunt used to numbering you can actually become very good at it and su-
principalele atribuţii ale unui dealer bun. Important este ca în cele 20 ited for the position. Self control, control the emotions, the capacity
de minute cât stai la masă să fii foarte atent atât la joc cât și la cerin- of detaching from your personal life while working, dexterity, atten-
ţele clientului și să încerci tot timpul să ceezi o atmosferă relaxată, de tion, spontaneity, but also joviality are the main attributions of a go-
bună dispoziţie. În general lucrăm opt ore pe zi, pauzele sunt de 20 de od dealer. It is also very important to be very attentive at the game
minute și numărul lor depinde foarte mult de cât de aglomerat este during the 20 minutes spent on one table, to be careful with the
cazinoul. Putem avea pauze și la 20 de minute, dar și la o oră, în func- client’s needs, to create a relaxed atmosphere. Generally we work 8
ţie de numărul clienţilor și de cel al meselor deschise. Practic, multă hours a day, but this also depends on how crowded the casino is.
muncă fizică nu ar fi, dar jobul este foarte solicitant și te ţine în priză We can have breaks at every 20 minutes but also at every 60 minu-
tot timpul. tes, depending on the number of the clients and the iopened tables.

88 CASINO INSIDE NR. 9


CASINO JOBS
Cum vezi tu lumea cazinourilor din București? This job doesn’t require physical work, though, but it is challenging
După părerea mea, cazinourile din Capitală se situează la un nivel în- and keeps you connected all the time.
alt, atât din punctul de vedere al jocurilor, cât și din cel al serviciilor. În
ceea ce privește clienţii cazinourilor din București aș putea spune că What’s your opinion in the casino environment in Bucha-
ele sunt frecventate de oameni foarte diferiţi, de naţionalităţi distincte, rest?
din toate zonele de activitate și de la orice nivel social. Oricum, noi tre- On my opinion the casinos in Bucharest have reached quite a hi-
buie să îi tratăm la fel, chiar dacă acel client de la masă este un parla- gh level, from the gaming point of view, as well as regarding the
mentar, om de afaceri, sportiv sau orice altceva, indiferent de rasă, naţi- services. Speaking of the clients I could say they are different
oanlitate sau etnie, toţi sunt egali pentru noi. types, distinct nationalities, from all activity areas, and any social
level. Anyway, we must treat them the same, even if the client is a
Ce impact a avut asupra breslei voastre contextul economic parliamentarian, business man, sports man or has any other positi-
actual? on, race, nationality, religion, they are all equal for us.
Piaţa cazinourilor nu mai merge bine acum și tot mai mulţi se gân-
desc să plece din nou în străinătate. S-au închis multe cazinouri, cei ca- What’s the impact of your craft on the actual economical
re au rămas fără muncă au plecat în afara ţării pentru că nu își mai per- context?
miteau să trăiască în condiţiile astea. Iar cei care pleacă în străinătate The casino market is not working very well now and many think
pot câștiga și mai mult acolo, în funcţie de valoarea contractului. about leaving the country. Many casinos are closed now; those wi-
thout work left the country. They can earn good amounts there, ac-
Ce diferenţe ai mai observat între jucătorii români și cei străini, cording to the conditions of the contract.
de-a lungul celor cinci ani de activitate?
Românii sunt mai dificili, sunt irascibili, mai agresivi și la joc, dar și din What are the different aspects between the Romanian and
punct de vedere verbal. Pot spune că aici unde lucrez nu sunt permise the foreigners you have notices along the five years work?
asemenea reacţii, dar au fost și vremuri în care clienţii din cazinourile The Romanians are difficult, irascible, more aggressive, on attitu-
bucureștene vorbeau foarte urât cu dealerul, dar acum, din câte am ob- de, but also verbally. I can say here, where I am working, such atti-
servat, lucrurile s-au schimbat și e mai bine. tude are not allowed, but there were times when the clients in the
casino would speak bad words to the dealer, but now, as I have no-
Ce diferenţă există între cazinourile din România și cele de tices, things changes to the best.
peste hotare?
Cazinourile din România sunt mult mai frumoase. La capitolul design What are the differences between the Romanian casinos
noi stăm cel mai bine, chiar avem stil, în special cazinoul la care lucrez and the casinos abroad?
pentru că beneficiază de o arhitectură modernă. De asemenea, aș pu- The casinos in Romania are prettier. Regarding the design, we
tea spune că dealerii români, dar și cei europeni, sunt cei mai buni în really have style and good taste. The casino I work for has modern
meserie. Suntem foarte apreciaţi unde mergem, pot să spun că suntem architecture. I could also say that the Romanian and the European
cei mai buni. În schimb, în străinătate, clientii sunt cei care schimbă toa- dealers are the best. Everywhere we go we are appreciated. Yes, I
tă atmosfera din cazinou și înclină astfel balanţa în favoarea lor. Practic, can definitely say we are the best. Abroad, the clients change the
clientul este foarte important, atitudinea lui contează mai mult decât de- atmosphere in the casino and they take the balance to their side.
sign-ul cazinoului. Cred că atitudinea clientului depinde totuși și de felul The client is the most important person, its attitude matters more
în care te prezinţi la masa de joc, dar nu mizez pe faptul că i-am putea than the design of the casino. I think the client’s attitude also de-
determina să se schimbe. Totul vine de la sine. pends on the way you introduce yourself to the table, but I don’t
count on changing their attitude, though. It all comes natural.
Care a fost cea mai neplăcută experienţă din activitatea ta?
Cea mai urâtă experienţă pe care am avut-o a fost când un client s-a Tell us about your worst experience in your activity
enervat și a lovit cu scrumiera masa de joc, aceasta s-a spart și mi-a The worst experience I has until now was when a client got angry
sărit un ciob în deget. În schimb, am avut multe momente haioase. Era and hit the table with an ashtray, and a crock touched my finger.
un client străin care nu știa nici o altă limbă de circulaţie internaţională But there were a lot of funny moments, too. There was this foreign
și eu eram nevoită să-i explic jocul, în condiţiile în care nouă nu ne este client who didn’t speak any language and I had to explain the ga-
permis să scoatem cărţile și să-i explicăm clientului cum se joacă, ci me. We are normally not allowed to take the cards out and explain
doar verbal. El nu știa absolut deloc engleză și am încercat să-i explic the game. He didn’t speak English and I tried explaining the game
numai prin semne, asta chiar a fost o experienţă foarte amuzantă. with signs. It was quite a funny situation…

Care a fost cea mai mare sumă pe care a câștigat-o un client? What was the larger amount someone won? Or lost?
Dar cea mai mare sumă pierdută? I have seen clients winning hundreds of thousands of Euros, but I
Am văzut și clienti care au câștigat sute de mii euro, dar și clientii ca- have also seen clients losing 100.000 Euros, in less than 20 minu-
re au pierdut 100.000 de euro, în mai puţin de 20 de minute. De-a lun- tes. I have seen larger winnings and losses along these years.
gul timpului am vazut atât câştiguri cât şi pierderi mai mari.
What are your wishes for the future?
Ce ţi-ai dori să faci pe viitor? I would like to be promoted because I really love this environ-
Mi-aș dori să avansez în domeniul ăsta pentru că îmi place foarte ment and I hope to reach a better position. I don’t know if I want to
mult și sper să ajung pe o poziţie cât mai bună. Nu știu dacă aș vrea să do something else, for the moment I want to stay here, I like what I
mă reprofilez, deoarece, deocamdată, îmi place mult ceea ce fac. am doing.

Care e jocul tău preferat în timpul liber? What’s your favorite game on your spare time?
Mie îmi place Blackjack-ul, e jocul ideal pentru mine pentru că nu e I like Blackjack, is the ideal game for me, it is not agitated. But
multă agitaţie. Dar jocurile de noroc se rezumă la matematică și noroc. gambling is all about math and luck.

Ce faci în timpul liber? How do you spend your free time?


Între turele de lucru timpul meu liber este foarte redus. Dar în zilele Between shifts I don’t have much time. But on my spare days, I
libere profit din plin de timpul pe care îl am și nu ratez nimic, mă duc la go to the movies, in the park, go out with my friends. I try to detach
film, în parc, ies cu prietenii. Încerc să mă detașez și să îmi încarc bateri- and recharge my batteries, so to speak. When I go shopping, before
ile. Atunci când merg la cumpăraturi știu deja cât costă produsele din getting to the pay office I already know the costs. This is mechani-
coș înainte să ajung la casă, si acest lucru a devenit ceva mecanic. Pe cal. The croupiers cannot be faulted when itr comes to money. (she
noi, crupierii, chiar nu ne poate păcăli nimeni la bani! (râde) laughs)

NR. 9 CASINO INSIDE 89


SĂPTĂMÂNA
CÂȘTIGURILOR
LA ANIVERSAREA
A 15 ANI
DE CASINO PALACE
The week of winnings at Casino
Palace’s 15 years anniversary
Luna octombrie a fost una festivă pentru Casino Palace. La 15 ani de
prezenţă în România, managerii Casino Palace și-au întâmpinat clienţii cu
o serie de petreceri, premii, promoţii și surprize în perioada 10 - 17 oc-
tombrie.
Princess of the Palace, un concurs inedit de frumuseţe și eleganţă,
Royal Lottery, competiţia cu cel mai mare premiu din istoria cazinourilor
din România, tombolele Lucky Bet și 777 au condimentat evenimentul
organizat de Casino Palace. În prima zi din săptămâna norocoasă, cea de-
a zecea zi a lunii a zecea, Raluca Nicolae a fost desemnată Princess of
the Palace, devenind astfel imaginea cazinoului pentru următoarele 12
luni.
Doru Octavian Dumitru a însufleţit petrecerea, iar iluzionistul Johannes
a fascinat întreaga seară cu un show de magie cu trucuri bazate pe jocul
de laser și cărţi de joc. La miezul nopţii, tombola Lucky Bet a acordat trei
premii în valoare totală de 15.000 de lei. Marele Premiu la această extra-
gere, de 10.000 de lei, a fost câștigat de un jucător român care a vizitat
Casino Palace de peste 1.400 de ori din 1999 până în prezent.
Punctul culminant al evenimentelor a fost atins la 15 octombrie, odată

90 CASINO INSIDE NR. 9


CASINO PALACE
winner of the big Lucky Bet award is a romanian poker player, who
visited the casino almost 2000 times from 1998 until now.
The last day of the lucky week at Casino Palace ended with 777
tombola, where the winners were four romanian players who got 777
lei each at 10 pm, then at midnight, other three clients left with 1500
lei.
Inaugurated in 1995, Casino Palace is one of the greatest players
within the local gambling industry. Starting with the year 2000, the
operator provided its clients with a loyalty system; over 2500 players
were awarded for their loyalty with a selection of 200 products and
high services. Casino Palace Bucharest belongs to Queenco Leisure
International (QLI), company that owns many entertainment centers
in Europe, like Club Hotel Casino Lutraki in Greece, Casino Belgra-
de and Sasazu in Prague.

October has been a joyful month for Casino Palace. The managers cu aniversarea a 15 ani de la inaugurarea Casino Palace în România.
of Casino Palace welcomed their clients with entertainment, awards, Peste 550 de invitaţi s-au bucurat de showul oferit de Claudia Pavel, dar
promotions and surprises between October 10 and 17. și de o prezentare de modă, semnată de Cătălin Botezatu. Însă, extrage-
Princess of the Palace, an original beauty and elegance contest, rea Royal Lottery, în cadrul căreia s-a acordat premiul de 90.000 de euro,
Royal Lottery, the competition with the biggest award in the history cea mai mare recompensă din istoria jocurilor de noroc din România, a
of the casinos in Romania, 777 and Lucky Bet tombola seasoned the fost momentul cel mai așteptat de toţi clienţii. Norocosul câștigător al
event organized by Casino Palace. On the first day of the lucky week, acestui premiu a fost un jucător de origine chineză, care a vizitat cazinoul
the 10 th day of the 10 th month of the year, Raluca Nicolae has be- de 37 de ori în ultimii doi ani.
en declared the Princess of the Palace, and became the image of Pe 16 octombrie cinci jucători au câștigat premii în valoare totală de
the casino for the next 12 months. 35.000 de lei. Câștigătorul marelui premiu la tombola Lucky Bet este un
Doru Octavian Dumitru gave the party a funny touch, and Johan- român pasionat de poker, care a vizitat cazinoul de aproape 2.000 de ori
nes the illusionist fascinated the clients with a magic show with de la prima sa vizită din 1998 și până în prezent.
shifts based on laser and cards. At midnight Lucky Bet tombola Ultima zi din săptămâna norocoasă de la Casino Palace s-a încheiat cu
awarded three prizes evaluated at 15.000 lei. The Big Prize, 10.000 tombola 777, extragere la care patru jucători români au câștigat câte
lei, has been awarded to a Romanian player who visited Casino Pala- 777 de lei la extragerea de la ora 22.00, urmată de cea de la miezul nop-
ce for over 14000 times from 1999 until now. ţii, în cadrul căreia alţi trei clienţi au câștigat câte 1.500 de lei.
The culminating moment has been reached on October 15, when Inaugurat în septembrie 1995, Casino Palace este unul dintre cei mai
Casino Palace celebrated 15 years in Romania. Over 550 guests en- mari jucători din industria locală a jocurilor de noroc. Operatorul a pus la
joyed Claudia Pavel’s show, but also catalin Biotezatu’s collection of dispoziţia clienţilor săi, încă din august 2001 un sistem de fidelizare, în
the catwalk. Royal Loterry extraction, when the 90.000 euros prize urma căruia peste 2.500 de jucători au fost recompensaţi pentru loialita-
was awarded, the biggest reward on the hostory of romanian tea faţă de Casino Palace printr-o selecţie de 200 de produse și servicii
gambling. This was the moment expected by all the clients. The win- de înaltă calitate. Casino Palace București face parte din Queenco Leisu-
ner of a chinese player who viseted the casino 37 times in the last 2 re International (QLI), companie care deţine numeroase centre de diver-
years. tisment în Europa, printre care Club Hotel Casino Lutraki din Grecia, Ca-
On October 16, five players won prizes valuing 35.000 lei. The sino Belgrad și Sasazu din Praga.

NR. 9 CASINO INSIDE 91


Novotel Bucharest City Centre Bd. Iancu de Hunedoara NR. 84, 011745 București,
Calea Victoriei 37B România.
Tel: +4021 308 85 00 T: +40 372080080;
Fax: +4021 308 85 01 M: +40 733200209;
Mail: h5558@accor.com F: +40 372080081;
Web: www.accorhotels.com E: guest@capitalplaza.ro
www.capitalplaza.ro

7D Vitan-Barzesti Street, sector 4, Calea Victoriei nr. 133, sector 1, București


Bucharest, Romania Telefon: 0040 21-311.97.44; 0040 722.66.57.88;
Phone: +40 31 106 11 11; +40 731 111 000 0040 740.00.00.99;
Fax: +40 31 106 11 19 Fax: 0040 21- 311.16.45
E-mail: reservations@rinhotels.ro www.casinopalace.ro
Webpage: www.rinhotels.ro

CASINO BUCHAREST Regent Casino


HOTEL INTERCONTINENTAL Calea Victoriei 37B, Bucure[ti
Blv. Nicolae Balcescu, NR. 8 , București, sect.1 Tel.: +40 21 405 00 20
Tel. 0213122600 Tel.: +4 0733 33 2003
www.casinobucharest.ro Fax: +40 21 405 00 34
www.regentcasino.ro

Grand Casino, Marriott Grand Hotel Bucuresti,


Calea 13 Septembrie 90, București, România
CASINO VESUVIUS Tel.: +40 21 40 30 800. Fax: +40 21 40 30 808
Calea București 229A, Brașov marriott@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com
www.casinovesuvius.com Grand Casino, ATHENEE Palace Hilton Hotel,
0268/301.425 Str. Episcopiei 1-3, București, România.
info@casinovesuvius.com Tel: +40 21 314 72 00. Fax: +40 21 314 72 11
hilton@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com

92 CASINO INSIDE NR. 9


OUR FRIENDS

CHIOS CASINO CASINO VALORO


Adresa: Cluj-Napoca, B-dul Revoluţiei 1989, nr. 5, demisol,
Str. Cardinal Iuliu Hosu nr. 5 incinta Hotel Continental, Timișoara
www.chioscasino.ro www.valoro.ro
E-mail: office@casinochios.ro 0256/49.00.68
Telefon: +40 364 730 015 bradea@valoro.ro

METROPOLIS GRUP
Havana Casino UNIREA SHOPPING CENTER, etj. 4, Aripa Călărași,
Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 13, București
sector 3, București. www.metropolis.com.ro
Telefon: 021.313.98.23 0263/233.861
ionbradea@metropolisgrup.ro

Telefon: +40 21 312 34 03; +40 741 816 628;


+40 745 384 855
Bld. Timisioara, No. 26, Etaj. 2, Fax: + 40 374 159 020
Plaza România, Sector 6 E-mail: intertop@admiral.ro
Tel: 021 317 50 05 Adresa: Calea Bucureștilor, nr. 275-277,
Șos. Olteniţei, no. 125 F, Sector 5 Otopeni, Jud. Ilfov, RO-075100
Tel.: 031 425 73 30

S.C. Max Bet S.R.L.


Str. Foișorului, NR. 86-58 ,Sector 3,
București , România Bd. Regina Elisabeta, nr. 23,
Tel: +4 031 405 29 49 sector 5 , București
Fax: +4 021 323 21 74
E-mail: office@maxbetromania.com

NR. 9 CASINO INSIDE 93


PLAZA GAMING
B-du Vasile Milea, nr.4, sector 6, București B-dul. Magheru no. 9, sec. 1, bl. Eva, sc. 1, apt. 1
incinta Afi Palace Cotroceni, et. 1, MegaFun Area Bucharest, Romania 010323
tel: 0314329140 Tel: +40.21.317.08.34. Fax: +40.21.317.08.62
office@blingbet.ro E-mail: Office@plazagaming.ro
www.blingbet.ro

City Slot Moșilor


GameWorld București Mall Adresa: Calea Moşilor, nr. 288, bl. 32, sect. 2, București
Adresa: City Slot Drumul Taberei
Complex București Mall, Calea Vitan, NR. 85-59, Adresa: Str. Drumul Taberei, nr. 136, bl. 714, sect. 6, București
etaj 2, sect. 3, București City Slot Giurgiului
Adresa: Sos. Giurgiului, nr. 127, b. 2B, parter, sector 4, București

S.C. BAUM S.R.L. Dragomirești Deal, Aleea Crizantemelor, nr 1, Ilfov


Str. Tudor Vladimirescu, Nr.49, Dumbrăveni, 555500, www.casinosystems.ro
Sibiu, România E-mmail: office@casinosystems.ro
Tel./Fax: +40 269 865379 phone: +4 0722 434 982
E-mail: baum@baumnet.com, david@baumgames.ro fax: +4 021 610 76 89
Web: www.baumgames.ro

Synot W, a.s.
www.atronic.com Jaktáře 1475
686 01 Uherské Hradiště
www.synotloterie.cz

94 CASINO INSIDE NR. 9


OUR FRIENDS

EURO GAMES TECHNOLOGY (EGT) Str. Gheorghe Dem Teodorescu Nr. 11-13
Calea Dudesti, Nr.135, Sector 3, Bucuresti Sector 3 , Bucuresti
Telefon: 0743.107.602/ 0748.210.519 +4 0733.33.23.40
aura.luta@egt-bg.com office@alfastreet.ro
plamen.valkanov@egt-bg.com www.alfastreet.ro

S.C. Advanced Technology Innovations S.R.L. Play Star Europe S.R.L.


București, Str. Valea Oltului 77-79, et. 2, sector 6 www.cashcode.ro
Telefon/Fax 031 805 16 14 Str. Grigore Alexandrescu nr. 32, Sector 1,
Mobil 0728528988 București, România
Tel: 021 3107372
Fax: 021 2314639

București, Str. ELIZEU, Nr. 24, Et.1,Ap. 2, Sector 1 Asociaţia Organizatorilor de Pariuri din România
Tel./Fax: (+40) 21/ 312 15 42 Romanian Bookmakers
GSM: 0744 244 604 Bd. Pierre de Coubertin nr. 3 - 5
E-mail: aopjnr@yahoo.com Office Center sector 2
Website: www.aopjnr.ro

Sediul social: Str. I. L. Caragiale nr. 35, sector 2, București


78th Unirii Bv., BL. J2, SC. 2, AP. 44, 4th floor, Adresa Poștală: Office 216, Hotel Intercontinental,
district 3, Bucharest Blvd. N. Bălcescu 4,
Tel: 0721.172.387 Bucharest 010051, România
Fax: 021 - 320.41.70 Tel: +40 (0)742 227466
E-mail: andutza7@yahoo.com Email: info@asociatiacazinourilor.ro; office@casinoassociation.ro
Web: www.asociatiacazinourilor.ro; www.casinoassociation.ro

NR. 9 CASINO INSIDE 95


OUR FRIENDS

HYPOBET SC Bet Cafe Arena SRL


Pariuri hipice live Bulevardul Mircea Eliade, Nr 2, București, Sector 1
Tel: 021 210.41.40 Tel: 021.455.04.50
Fax: 021 410.41.16 E-mail: office@1x2betcafearena.ro
www.hipobet.ro www.1x2betcafearena.ro

Laurenţiu Iordan Tel: (021) 300.13.50


Director Marketing Fax: (021) 300.13.54
www.stanleybet.ro
Strada Virtutii numarul 9
Phone: +40 372 922 422
Email: laurentiu.iordan@powerclub.ro

Expo 24 Romania
Game Time International Strada Cornelia Nr. 10
Bucuresti, Romania
2F, No. 17 PaoChing St., Taipei City 10585, Taiwan T: 021 335 6681
Tel: +886-2-27607407 ext. 207 Fax: +886-2-27420522 F: 021 335 6680
www.taiwanslot.com.tw M: 0788 00 81 00
www.gtiexpo.com.tw contact@expo24.ro

RADIO SPORT TOTAL FM 105,8 Agencja ReklamowaWigor


Adresa: București, Str. Torentului 2-4, 53-660 Wrocław
www.greenmodel.ro sector 2 ul. Sokolnicza 34-38
e-mail: contact@sptfm.ro phone/faks: +48 71 359 62 71
web: www.sptfm.ro phone/faks: +48 71 359 08 51
office@wigor-targi.com

96 CASINO INSIDE NR. 9