Sunteți pe pagina 1din 100

EDITORIAL

CAMPIONUL
THE CHAMP
H
by The Insider ow many times did you have the oppor-
tunity to speak about the champions in

D
Romania, at least lately?
e câte ori aţi avut ocazia, în ultima vreme cel I had it rarely, almost close to none. Our
puţin, să vorbiţi despre campioni în România? focus is now connected to the econo-
Eu, unul, de prea puţine ori sau aproape de- mic crisis, to the harsh everyday living and to a life
loc. Preocupările noastre sunt acum legate de that fades into grey.
criza economică şi de traiul zilnic din ce în ce
mai greu şi o viaţă din ce în ce mai gri. However, Romania has a champion who is worth of
being discovered and of being more appreciated for
Cu toate acestea, România are un campion ce merită să fie the things he does for the local poker.
descoperit şi apreciat din ce în ce mai mult pentru ceea ce Dan Murariu is the name of this champion and I kin-
face pentru pokerul de aici. dly ask you to remember him, as he is one of the
best players this mind sport currently has in Roma-
Dan Murariu este numele campionului şi vă rog să-l ţineţi nia.
minte, e unul dintre cei mai buni jucători pe care îi are
acest sport al minţii în acest moment în România. Dan is a natural champion and he is, before anything
else, HUMAN; he has emotions of the most diverse
Dan are stofă de campion şi este, înainte de toate, OM, are range, but he shows only his peaceful state when at
trăiri sufleteşti dintre cele mai diverse, dar nu lasă să se the gaming table; his calm nature is cold like a sa-
vadă decât liniştea sufletească pe care o transmite la masa murai sword and his undistracted look makes you
de joc, calmul său este rece ca sabia unui samurai, iar privi- feel like time stops when he says “call” or “all in”.
rea sa concentrată nu-ţi dă senzaţia decât că timpul stă în Dan is a man of his word, is ambitious and humble,
loc în momentul când strigă “call” sau “all in”. which can be rarely found nowadays; he has no VIP
demands and looks you straight in the eye.
Dan este un om ambiţios şi de cuvânt, este o persoană de
o modestie rară în zilele noastre, nu are “fiţe” şi te priveşte I like him! He’s my kind of person!
în ochi.
Where he comes from , there are others who are still
Îmi place! E genul meu de om! waiting to be winners in their turn, but now is his
moment and I am sure it will not be the only one,
De unde vine el mai sunt şi alţii care-şi aşteaptă rândul să because Dan Murariu is the Champ, and champs
fie câştigători, dar acum este momentul lui şi sunt sigur că don’t settle for less.
nu e unic, vor mai veni şi altele, pentru că Dan Murariu este
Campion, iar campionii nu se mulţumesc cu puţin. We thank you for what you do for the Romanian po-
ker and for Romania, show the world that there are
Iţi mulţumim ce faci pentru pokerul românesc şi pentru Ro- other types of “ambassadors” as well: no suit, no tie,
mânia, arată lumii că există şi altfel de “ambasadori”: fără no limousine in front of the building, only with a T-
costum şi cravată, fără maşină la scară, doar cu tricou şi shirt and a pair of headsets, with common sense
căşti, doar cu bun simţ şi-un zâmbet. and a smile.
Datorită lui Dan Murariu se vorbeşte despre România în Thanks to Dan Murariu, Romania is on the lips of
perioada asta în lume şi se vede tricolorul! Preţuiţi-l! others and our flag is better known! Cherish him!

NR. 5 CASINO INSIDE 1


50

24
66

6 DAN MURARIU
Misiune îndeplinită 38 GoldVish “Le Million”
O garanţie a perfecţiunii, stilului şi strălucirii

10 LOTERIA EUROPEANĂ LA NIVEL GLOBAL


Loteria Franceză 40 CASINO PALACE
La Casino Palace, norocul este cea mai bună distracţie!

14 CAZINOUL MONTE CARLO


Unic în mai multe privinţe 46 CORINA MARTIN, PREŞEDINTELE ANAT
Educaţia turistică, veriga lipsă către turismul de gambling din
România

18 CRAPS
Un joc care scoate la iveală emoţiile
50 ODETTE NESTOR, DIRECTOR FINANCIAR REGENT CASINO
Vânzarea de servicii vs schimbarea mentalităţii clienţilor

21 UNIBET OPEN,
NISIPURILE DE AUR 2010
54 BLING BET
Provoacă din nou la distracţie

24 CRISTIAN BRANCU
“Confidenţialitatea” mondenă şi discreţia din lumea
56 PRINCESS CASINO
gamblingului Seară “motorizantă” în stilul Harley Davidson

28 FESTIVALUL ROMÂN DE POKER


Turnee de poker exclusiv pentru jucătorii din România! 58 VIVA! SLOT CLUB
Atmosferă de vacanţă exotică şi premii incitante

32 EXPLOSIVE GAMES II
Noul produs recent introdus de Synot 60 1x2 BET CAFE ARENA
S-a lansat în premieră pe piaţa din România

33 VEGA VISION by EGT


Aparate de joc multigame cu compilaţii de câte 10 jocuri 62 PIONII CARE AU DISTRUS IMPERIUL
Gambling-ul românesc, în ventilaţie artificială.

34 DICȚIONAR
Limbajul jocurilor de noroc 66 CASINO INSIDE MODEL
Andra, parfum de “noroc“

2 CASINO INSIDE NR. 5


78
www.casinoinside.ro

Managing Partners
Dan Bernovici
dan@casinoinside.ro
Marius Răileanu
marius@casinoinside.ro

Editor in-chief:
Aitala Avramescu
aitala@casinoinside.ro

Art Director & DTP:


Marius Gonţoiu

Editors:
Oana Gauca
oana@casinoinside.ro
The Insider
insider@casinoinside.ro

86
Philip Kotler
philip@casinoinside.ro
Amalia Mădălina Bălăbăneanu
amalia@casinoinside.ro

Distribution:
Adrian Dima
distribution@casinoinside.ro

Photo:
Adrian Stoicoviciu

Advertising:
advertising@casinoinside.ro

Casino Inside folosește serviciile


agenţiei de presă Agerpres

Printed by: RH printing

BOARD OF ADVISORS
Sorin Constantinescu
(Președinte A.O.C.R.),
Michelle Cummings
(Manager General
Casino Bucharest),
Dan Ciobanu

72 (Manager General
Unigens),
Liviu - Petrișor Popovici
(President of Romanian

90
Betting Organizers

72
Association)
DRAW POKER
Andrei Frimescu
De la clasic la "aventuros"
(Marketing Manager
Casino Palace),

78 UNIBET OPEN NISIPURILE DE AUR


Un turneu “surprinzător”
Sevki Ozer
(General Manager
Princess Casinos),

82 INDUSTRIA DE GAMBLING DIN EUROPA


DE EST
Cristina Călinoiu
(Marketing Manager
Poker Stars România),
În cădere liberă
Martin Ivanov

86 TOP ŞASE "CONTURI ÎN BANCĂ"


(Manager General
Casino Technology
Jucătorii de poker seniori
România),
şi câştigurile lor Carmen Joiţa
(Marketing Manager

90 Termeni importanţi în legislaţia româ-


nească privind organizarea şi exploata-
Regent Casino),
Heath St. John Irving,
rea jocurilor de noroc Casa de avocatură
Enescu & Cuc

93 OUR FRIENDS
ISSN 2067 - 6182 din 10.02.2010

4 CASINO INSIDE NR. 5


DAN MURARIU
Misiune îndeplinită
Dan Murariu este omul care poate ajuta la
diminuarea, într-un fel sau altul, a
prejudecăţilor aberante venite din partea unor
români, cum că pokerul este doar un joc de
noroc ce adună în jurul său nişte pierde-vară şi
nişte dubioşi. Mândria pe care o simţi în
momentul în care un jucător român, indiferent
de jocul pe care-l practică, ridică un trofeu în
urma unei pregătiri asidue, nu poate fi decât
imensă. Dan Murariu merită pe deplin postura
de Ambasador al Unibet, iar performanţa de
acum i-a nivelat drumul către WSOP, unde are
şansa să-şi îmbunătăţească palmaresul.

DAN MURARIU
Mission accomplished
Dan Murariu is the man who can help, in one way or another, changing the
abnormal prejudices of some Romanians who believe poker is just a game of
luck, which brings together only losers and odd people. The pride one feels
when a Romanian player keeps his/her won trophy above his/her head, no
matter the game involved, is nothing but enormous. Dan Murariu fully deser-
ves the function of Unibet Ambassador, and his performance now paved his
way to WSOP, where he has the chance to improve his records.

Dorinţa şi voinţa au fost extrem de puternice pentru Dan Mura-


riu, acesta având nevoie doar de patru zile pentru a arată că me-
rită să câştige Unibet Open Golden Sands 2010, după ce a fost
de câteva ori atât de aproape să câştige marele premiu, el ajun-
gând la două mese finale în cadrul Unibet Open, Algarve şi Lon-
dra în 2009. După zile încrâncenate de joc şi numeroase răstur-
nări de situaţie, singurul român prezent la masa finală, Dan
“Agentu’ “ Murariu, a reuşit să îşi adjudece în trei ore de heads-
up cu danezul Bjaerke Hansen premiul cel mare de 150.705 de
euro, devenind astfel câştigătorul unuia dintre cele mai impor-
tante turnee europene de poker şi înregistrând cel mai bun re-
zultat al carierei lui de până acum.
“Turneul a fost unul foarte bun pentru mine, având în vedere faptul că
am şi câştigat primul loc, iar organizarea a fost surprinzător de bună.
Acesta este un pas înainte pentru pokerul din Balcani şi sper ca pe viitor
să avem şi în România un Unibet Open sau un alt turneu mare. Am avut Will and desire were extremely powerful forces for Dan Mura-
un feeling bun încă de la început, m-am simţit bine, tot turneul am fost în riu, who needed only four days to show that he deserves to win
formă”, a declarat Dan Murariu pentru revista Casino Inside, imediat du- Unibet Open Golden Sands 2010. This comes after almost win-
pă ce a intrat în posesia trofeului. ning the big prize in two final tables within Unibet Open, Algrave
Pornit din postura de favorit, fiind chipleader la finalul zilei a 2-a, cu and London 2009. After days of hard game and many spectacu-
un stack de peste 1 milion de chipuri, Murariu a jucat extrem de pru- lar changes of situation, the only Romanian at the final table, Dan
dent şi a făcut bet doar atunci când a fost cazul, reuşind, de cele mai “Agentu‘ ” Murariu managed to take the big prize of 150,705 Eu-
multe ori, să câştige mâna. ro, after three hours of heads-up with the Danish Bjaerke Han-
“A fost o singură mână decisivă, la penultimul nivel din prima zi, când sen, thus becoming the winner of one of the most important Eu-
am avut şeptari la popi şi am câştigat. În rest, totul a mers ca pe roate, ropean poker tournament and the best result of his career yet.
nu am avut absolut nicio problemă, poate la heads-up….. a durat cam “The tournament was very good for me, as I came in first and the or-
mult, dar jocul a fost excelent. (…) Sunt turnee când te simţi agitat, eşti ganizing part was surprisingly good. It is a step further for the Balkans
nervos, nu ai răbdare, nu ai ce îţi trebuie pentru a câştiga. Dar, de data poker and I hope that on the future, we will have Unibet Open or another
aceasta, am simţit o presiune asupra mea, aceasta fiind a treia masă fi- big tournament organized in Romania as well. I had a good feeling about
nală la care am participat în cadrul turneelor Unibet Open, nereuşind să it even from the start, I felt good, I was in shape the whole tournament”
trec la primele două de locul cinci. Ar fi fost un eşec total pentru mine declared Dan Murariu for Casino Inside magazine, just after receiving
dacă nu ieşeam pe primele trei locuri, chiar dacă, a participa la masa fi- the trophy.

6 CASINO INSIDE NR. 5


Dan Murariu

nală a unui turneu, este un rezultat foarte bun. Am încercat să fiu mai Murariu entered the game as a favorite, and was the chipleader from
concentrat, nu am băgat nici publicul în seamă, am încercat să fiu foarte day 2 of the tournament, with a stack of over 1 million chips. He played
atent la joc şi să dau tot ce este mai bun din mine. Cu această ocazie, extremely careful and bet only when it was an opportunity, most of the
am păstrat tradiţia la mesele finale de la Unibet Open ca cel care a intrat times with a winning hand.
chipleader la masa finală, să câştige turneul”. “There was only one critical hand before the last level of the first day,
when I had Sevens to Kings and won. Otherwise, everything went smo-
Două dame contra o damă şi un opt de negru othly, I had absolutely no problem, only at heads-up maybe…it took a
Timp de trei ore, românul l-a distrus psihic pe danez, luându-i puţin little longer, but the game was excellent (…) There are tournaments
câte puţin din fise. Lovitura finală, când danezul a pus la bătaie toate when you feel nervous, lose your patience, when you don’t have what it
cele 800.000 de fise pe care le mai avea, a fost floare la ureche pentru takes to win. But this time I felt a pressure, as it was my third final table
Dan Murariu. within Unibet Open; during the first two I never managed to do better
El avea în mână două dame, iar danezul, o damă de negru şi un opt than fifth place. It would have been a total failure for me if I hadn’t been
de negru. După ce crupierul a întors primele trei cărţi, un opt de pică, un in the first three, even though only the participation to a final table is a
doi de pică şi un şapte de treflă, cei doi au început să spere. A patra good result in a tournament. I tried to stay more focused, I didn’t pay at-
carte, un şapte de roşu, iar a cincea, un trei de treflă, a adus şi deznodă- tention to the audience, I tried to be very concentrated on the game and
mântul: românul a câştigat titlul United Open şi premiul cel mare de give my best. I managed to keep the tradition for Unibet Open with this
150.705 euro. “Danezul (n.red. Bjaerke Hansen) a fost un jucător des- result, so as the one who entered the final table as a chip leader was al-

NR. 5 CASINO INSIDE 7


tul de bun, dar prea agresiv şi prea impulsiv şi am ştiut că o să greşeas- so the winner.”
că. Am avut răbdare şi, până la urmă, l-am prins şi am reuşit să câştig.
Chiar dacă m-a bluffat de câteva ori, l-am bluffat şi eu, însă am avut mai Two queens against a queen-eight of spades hand
multă răbdare şi sansa a fost de partea mea”, şi-a explicat Dan pe scurt For three hours, the Romanian played the Danish guy at a psycholo-
strategia. gical level, taking slowly the chips out of his stack. The final hit was a
Mai multe despre omul din spatele unui jucător profesionist de poker, “piece of cake” for Dan Murariu, as the Danish bet all his remaining
în paginile ce urmează, într-un interviu, cum altfel decât în exclusivita- 800.000 chips.
te, pentru cititorii Casino Inside. He was holding two queens, whereas the Danish had a queen and
an eight of spades. Right after the croupier faced-up the first three
Progres cu paşi mici, dar siguri în jocul de poker cards, an eight of hearts, a two of hearts and a seven of clubs, the two
Primul român câştigător al unui turneu Unibet Open, Nisipurile de started growing their hopes. The fourth card, a seven of hearts, and the
Aur 2010, care a înfruntat 400 de competitori din peste 25 de ţări, Dan fifth, a three of clubs, were the ones that put an end to the story: the
Murariu, este cel mai bun exemplu în acest sens, el însuşi recunoscând Romanian won the Unibet Open title and the big prize of 150,705 Euro.
că răbdarea este unul dintre atuurile pe care mizează atunci când joacă. “The Danish (Bjaerke Hansen) was a fairly good player, but too aggres-
De aceiaşi răbdare, zice Dan, e nevoie şi pentru ca România să devi- sive and driven by the moment, that is why I knew he would make a
nă un punct de atracţie pe harta ţărilor ce găzduiesc turnee de renume mistake. I was patient and I finally got him and managed to win. Even
internaţional. El ştie mai bine! though he bluffed me several times, I bluffed him as well, but I had also
more patience and I had chance to my side” explained Dan the ways of
Recent, pokerul a fost recunoscut de instituţiile internaţionale his strategy.
abilitate drept “sport al minţii”. Care este percepţia ta în legatură More about the man behind a professional poker player can be found
cu acest joc? Crezi că asta va schimba în vreun fel mentalitatea in the next few pages, in an exclusive interview, as usual, for the Ca-
unora asupra pokerului? sino Inside readers.
Pentru mine e foarte clar. Pokerul, şi aici mă refer la Texas Hold’em,
este un joc de skill. În Texas Hold’em contează foarte mult strategia pe Walking slowly, but certainly towards progress in the poker ga-
care o adopţi în funcţie de tipul jocului (cash game, turneu sau satelit) şi me
capacitatea de a lua decizii cât mai bune în momente dificile. De ase- The first Romanian winner of the Unibet Open tournament, Golden
menea, factorul pshihologic are o importanţă majoră în timpul jocului Sands 2010, who faced 400 competitors from over 25 countries, Dan
pentru că multe persoane se enervează şi nu reuşesc să ia decizii raţio- Murariu, is the best example of this kind; he admits that patience is one
nale. E foarte important să menţii un echilibru pe tot parcursul jocului. of his strong points when playing. The same patience is needed also
Despre pokerul cu 5 cărţi, pe care lumea de la noi îl cunoaşte mai bine, waiting for Romania to become a point of interest on the map of inter-
nu pot să mă pronunţ pentru că nu am jucat şi nici nu am studiat. Nu national tournament host- countries, that’s what Dan says. He knows
cred că se vor schimba prea multe în mentalitatea oamenilor şi asta best!
pentru că mulţi asociază cuvâtul “poker” cu cazinoul şi asta e de ajuns.
În plus, cred că nici 0,1 % din populaţia României nu ştie că pokerul a Recently, poker has been acknowledged as a mind sport, by
fost recunoscut ca “sport al minţii”. the authorized institutions. Which is you perception connected to
this game? Do you think this will change in some way, the men-
Care este influenţa pokerului asupra ta? tality regarding poker?
Sunt jucător profesionist şi încerc să fac totul cât mai bine. Pokerul For me it is very clear. Poker, and when I say poker I mean Texas
mi-a schimbat programul şi modul de a vedea anumite lucruri. Pe par- Hold’em, is a game of skill. In Texas Hold’em, what really counts is your
cursul unui an, am foarte puţine weekend-uri libere, pentru că cele mai strategy according to the type of the game (cash game, tournament,
bune turnee sunt în weekend şi atunci nu îţi poţi permite să iroseşti zile- satellite) and the capacity to take good decisions in difficult moments.
le de sâmbătă şi duminică făcând altceva. Moreover, the psychological factor has a major importance during the
E un pic ciudat deoarece majoritatea prietenilor au un alt program şi game, because many persons get mad and don’t succeed in taking rati-
onal decisions. It is very important to keep a balance du-
ring the entire game. In what regards 5 cards poker, whi-
ch here in Romania is better known, I cannot state my
opinion as I haven’t played and haven’t studied it. I don’t
think many things will change regarding mentality and
that is because many people associate the word “poker”,
with casino, and that is enough. Besides, I think that less
than 0.1% of the Romanian population knows that poker
has been acknowledged as a mind sport.

What is the influence of poker over you?


I am a professional player and I try to do everything as
good as possible. Poker changed my schedule and my
way of seeing things. During one year, I have very few
free weekends and because the best tournaments are
during the weekends, you cannot waste your Saturdays
and Sundays doing anything else. It is rather strange, be-
cause most of my friends have another schedule and it
is getting harder and harder to meet with them. I am
however my own boss, so if in one week I don’t want to
play, I just don’t do it.

What are you most interested in? Online or live


poker?
I like both types very much so I try to mix them. While
I’m at home I play online, but at least once a month, I go
to a live tournament. It would be extremely hard to play
only live or only online, but if I were to choose, I would
choose the latter.

8 CASINO INSIDE NR. 5


Dan Murariu
e din ce în ce mai greu să
te întâlneşti cu ei. Pe de
altă parte, sunt propriul
meu şef şi dacă vreau o
săptămână să nu joc, nu
mă obligă nimeni să o fac.

Pe ce pui mai mult ac-


cent – poker on-line sau
live?
Ambele tipuri îmi plac
foarte mult şi încerc să le
mixez. Când sunt acasă joc
on-line, dar, cel puţin o dată
pe lună, plec la câte un tur-
neu live. Ar fi extrem de
greu să joc numai live sau
numai on-line, dar, dacă to-
tuşi ar trebui să aleg, aş
alege on-line.

2009 a fost un an pro-


lific pentru cariera ta de
jucător profesionist de
poker. Cum s-a prezen-
tat până acum anul aces-
ta pentru tine şi ce pro-
iecte ai în vedere până la
finele lui 2010?
On-line a mers destul de bine în prima jumătate a anului 2010, dar 2009 has been a prolific year for your career as a professional
live, momentan, nu am nici o realizare notabilă. Mai e destul timp până poker player. How was this year until now and what are your fu-
la sfârşitul anului şi, cu siguranţă, o să apară şi rezultate mai bune. Am ture projects for 2010?
participat la Unibet Open Nisipurile de Aur unde am şi câştigat, urmea- The online part went fairly good in the first half of 2010, but I don’t
ză WSOP şi, cel puţin, încă 10 turnee live în a 2-a jumătate a anului. have any major success at live poker. There is still time by the end of
Sper să reuşesc o masă finală sau - cine ştie - poate chiar un titlu. 2010 and there will be for sure better results. I attended the Unibet
Open Golden Sands where I won the tournament, then WSOP and at
Cum se conturează profilul tău de jucător de poker şi care e least 10 more live tournaments in the second half of the year. I hope to
atuul pe care mizezi? reach a final table and who knows, maybe even a title.
Sunt un jucător disciplinat, ambiţios şi muncitor. Evoluţia mea a fost
una constant ascendentă. Am preferat să progresez cu paşi mici, decât How is your poker player profile; what are your strong points?
să încerc salturi spectaculoase. Cred că atuul meu este constanţa în joc I am a very disciplined, ambitious and hard-working player. My evo-
şi răbdarea. lution was constantly upward. I prefer to walk slowly, than to have
spectacular leaps. I think my strong points are consistency and pati-
Ai participat la numeroase turnee, atât în ţară, cât şi în străină- ence.
tate. Ce crezi că-i lipseşte României pentru a ajunge să găzdu-
iască şi alte evenimente importante de profil, aşa cum a fost You participated to many tournaments, both in the country as
WPT Bucureşti şi Romanian Poker Championship? well as abroad. What do you think that Romania doesn’t have for
În primul rând, cred că lipseşte legislaţia necesară pentru organizarea hosting other important industry events, such as it was with WPT
unor astfel de turnee şi, în al doilea rând, lipsesc jucătorii. S-a văzut la Bucharest and Romanian Poker Championship?
WPT Bucureşti, unde participarea jucătorilor români a fost extrem de First of all, I think the necessary legislation for such tournaments
scăzută, apoi, la RPC II, deoarece buy-in-ul a fost un pic mai mare ca la lacks and second of all, the players. It was obvious at WPT Bucharest,
RPC I, numărul de jucători a scăzut cu 30%. Suntem la început în acest that the Romanian players’ participation was very low and that at RPC II
sport şi trebuie să avem răbdare. the number of players dropped 30%, because the buy-in was higher
than in RPC I. We are still at the beginning of this game and we need to
Ce turneu de poker la care ai participat ţi-a rămas la suflet? have patience.
Unibet Open Algarve, deoarece a fost prima mea masă finală televi-
zată. E un sentiment deosebit să fii acolo şi să ştii că toată atenţia este What poker tournament you participated to is still with you,
îndreptată asupra ta. Îmi plac foarte mult şi turneele organizate în Bar- emotionally speaking?
celona, indiferent că sunt WPT, EPT sau altele. Unibet Open Algarve, because it was my first game on TV. It is a spe-
cial feeling to be there and have all eyes on you. I very much like the
Dacă nu te-ai fi apucat de poker, spre ce altă activitate ţi-ai fi tournaments in Barcelona, no matter they are WPT, EPT or others.
îndreptat atenţia?
E greu de spus! Au trecut aproape 5 ani de când m-am apucat de What would have been your activity, if it weren’t poker?
poker şi chiar nu ştiu ce aş fi făcut dacă nu jucam poker. Cert este că It is hard to tell! I’ve started playing poker 5 years ago and I really
sunt dedicat 100% pokerului şi sper să continui cât mai mult la nivel don’t know what else I would have done. I am for sure 100% focused
înalt în acest sport. on poker and I hope to keep on and reach the highest level in this sport.

Cum arată viaţa ta de zi cu zi, când nu te aşezi la masă pentru How does you normal life look like, when you’re not at the po-
un joc de poker? ker table?
Merg la fotbal, tenis, mă uit la un film, merg la o plimbare, fac absolut I like playing football, tennis, watch movies, go for a walk, I do
ce face un om normal. Încerc să mă relaxez şi să mă detaşez de poker everything a normal person does. . I try to relax and detach from poker
în zilele în care nu joc. when I don’t play.

NR. 5 CASINO INSIDE 9


LOTERIA EUROPEANĂ LA NIVEL GLOBAL
LOTERIA FRANCEZĂ
Loteriile există încă de pe vremea când Columb a decis să-şi îndrepte pânzele către
lumea nouă. Însă nu doar loteriile ilegale, care se mai păstrează încă în câteva oraşe,
ci cele legale, controlate de agenţiile guvernamentale locale. TEXT PHILIP KOTLER

European Lottery all around


the world – French lottery
Lotteries have existed since long before Columbus decided
to set his sails towards the new world. Not just
the illegal lotteries, like the numbers games
which remain popular in several cities,
but the legal lotteries which
are officially regulated by local
government agencies.

Astăzi, există multe loterii peste tot în lume. Europenii s-au In fact, lots of lotteries exist everywhere today worldwide. Eu-
bucurat de ele chiar de pe vremea ilustrului conducător roman, ropeans have enjoyed playing lotteries since the times of the
Nero, care a domnit între anii 54 şi 68 d.H. illustrious Roman emperor, Nero, who reigned between the
years 54 to 68 AD.
Prima loterie cunoscută din Franţa, a fost creată de Regele
Francis I, în jurul anului 1505. După prima sa încercare, acestea The first known lottery in France was created by King Francis I
au fost interzise timp de două secole şi au reapărut la sfârşitul in or around 1505. After that first attempt, lotteries were forbid-
secolului 17, în două forme. Una de "loterie publică" pentru mu- den for two centuries. They reappeared at the end of the 17th
nicipalitatea din Paris (denumită şi Loterie de L'Hotel de Ville) şi century, as a "public lottery" for the Paris municipality (called Lo-
una de "loterie privată" pentru ordinele religioase, îndeosebi terie de L'Hotel de Ville) and as "private" ones for religious or-
pentru călugăriţele din mănăstiri. ders, mostly for nuns in convents.

Loteriile au devenit repede una dintre cele mai importante re- Lotteries quickly became one of the most important resources
surse pentru congregaţiile religioase din secolul al XVIII-lea, şi for religious congregations in the 18th century, and helped to
au contribuit la reconstrucţia sau construirea a 15 biserici din build or rebuild about 15 churches in Paris, including St. Sulpice
Paris, printre care şi St. Sulpice şi Le Panthéon. La începutul se- and Le Panthéon. At the beginning of the century, the King avoi-
colului, Regele a încercat să evite finanţarea ordinelor religioase ded having to fund religious orders by giving them the right to
dându-le dreptul să conducă loteriile, dar cum sumele generate run lotteries, but the amounts generated became so large that

10 CASINO INSIDE NR. 5


LOTERIA FRANCEZA

deveniseră foarte mari, în a doua jumătate a secolului s-a iscat o the second part of the century turned into a struggle between
adevărată luptă între Monarhie şi Biserică pentru controlul loterii- the monarchy and the Church for control of the lotteries. In
lor. În 1774, Monarhia - cu precădere Madame de Pompadour -a 1774, the monarchy—specifically Madame de Pompadour--
fondat Loterie de L'École Militaire, pentru a cumpăra ce e azi founded the Loterie de L'École Militaire to buy what is called to-
Champ de Mars din Paris şi pentru a construi o Academie Militară day the Champ de Mars in Paris, and build a military academy
care avea să fie urmată de Napoleon Bonaparte; în acelaşi timp, that Napoleon Bonaparte would later attend; they also banned
toate celelalte loterii au fost interzise cu 3 sau 4 excepţii minore. all other lotteries, with 3 or 4 minor exceptions. This lottery be-
Loteria a devenit cunoscută mai târziu sub numele de Loterie Ro- came known a few years later as the Loterie Royale de France.
yale de France. Chiar înainte de începutul Revoluţiei Franceze din Just before the French Revolution in 1789, the revenues from
1789, veniturile acestei loterii erau echivalentul a 5 şi 7 % din to- La Lotterie Royale de France were equivalent to between 5 and
talul veniturilor franţuzeşti. 7 pc of total French revenues.

De-a lungul secolului al XVIII-lea, filozofi ca Voltaire, precum şi Throughout the 18th century, philosophers like Voltaire as
câţiva pastori, s-au plâns de faptul că loteriile exploatează săracii, well as some bishops complained that lotteries exploit the po-
subiect care a generat multe dezbateri, fie orale sau scrise, lega- or. This subject has generated much oral and written debate
te de caracterul moral al loteriei. Toate loteriile (inclusiv cele de over the morality of the lottery. All lotteries (including state lot-
stat), erau blamate de idealiştii Revoluţiei Franceze, care le ve- teries) were frowned upon by idealists of the French Revoluti-
deau ca pe o metodă folosită de cei bogaţi, pentru a-i înşela pe on, who viewed them as a method used by the rich for cheating

NR. 5 CASINO INSIDE 11


LOTERIA FRANCEZA

cei săraci. the poor out of their wages.


Jocul Loteriei Naţionale Franceze, cunscut sub numele de LOTTO, a The French National Lottery game, known as LOTTO, was launched
fost lansat în 1936, fiind condus de La Française des Jeu - o organiza- in 1936 and is operated by La Française des Jeux – an organisation
ţie deţinută în proporţie majoritară (72%) de către stat. Încă de atunci, which is chiefly (72%) owned by the state. Since that time, La
La Française des Jeux a deţinut monopolul pe majoritatea jocurilor de Française des Jeux has had a monopoly on most of the games in
acest gen din Franţa, inclusiv a loteriilor. Au fost cazuri în care s-au ra- France, including the lotteries. There have also been reports of lotte-
portat cazuri de execuţii prin ghilotină în Franţa, făcute ca o loterie. Se ries regarding the mass guillotine executions in France. It has been
spune că de capul fiecărei persoane ce urma să fie excutată , se ataşa said that a number was attached to the head of each person to be
un număr, iar după execuţii, călăul alegea unul dintre capete; cei ce executed and then after all the executions, the executioner would pull
aveau acel număr, câştigau premii (de regulă mici ca valoare); fiecare out one head and the people with the number that matched the one
număr avea de la 3 pâna la 5 cifre. on the head were awarded (usually small prizes); each number was
3-to-5 digits long.
De la lansarea sa, s-au dat peste 4,1 miliarde de premii, 7.900 de ju-
cători devenind multimilionari în sistemul monetar vechi (franci), şi pes- Since its launch, more than 4.1 billion prizes have been paid out,
te 150 au devenit multimilionari de la introducerea monedei euro, în with 7.900 players becoming multimillionaires under the old currency
2002. system (francs) and over 150 more becoming multimillionaires since
Jocul în sine constă în selectarea a 6 numere, de la 1 la 49, iar extra- the Euro was introduced in 2002.
gerile se fac de două ori pe săptămână, miercurea şi sâmbăta. În timpul The game itself requires player to select 6 numbers from 1 to 49,
extragerilor, 7 bile sunt alese de aparatul Lotto, cele 6 numere şi un nu- and draws are held twice a week on Wednesdays and Saturdays. Du-
măr bonus, suplimentar. Pentru a câştiga premiul cel mare, un jucător ring the draw, seven balls are picked by the LOTTO machine – six ma-
trebuie să fi ales corect toate cele 6 numere. Premii de valoare mai mi- in numbers and one supplementary “bonus” number. To win the jack-
că sunt disponibile şi pentru cei care au ales mai puţine numere decât pot, the player must match all six main numbers. Lesser prizes are
cele extrase, după cum urmează: available for players matching fewer numbers, as follows:

Premiu Cum câştigi PRIZE LEVEL HOW TO WIN

Jackpot Coincid 6 numere Jackpot Match 6 main numbers


2 Coincid 5 numere+ bonus 2 Match 5 main numbers + bonus
3 Coincid 5 numere 3 Match 5 main numbers
4 Coincid 4 numere + bonus 4 Match 4 main numbers + bonus
5 Coincid 4 numere 5 Match 4 main numbers
6 Coincid 3 numere + bonus 6 Match 3 main numbers + bonus
7 Coincid 3 numere 7 Match 3 main numbers

Orice persoană peste vârsta de 16 ani are dreptul legal de a juca la It is legal for anyone over the age of 16 to play LOTTO in France, and
Lotto în Franţa, iar participarea este directă. Pentru a juca individual, participating is very straightforward. To play in person, you need to com-
trebuie completat un bilet de lotto, unde poţi alege pâna la 10 numere plete a lottery play slip. This allows you to make up to ten lottery entries
odată. Se poate opta ca, pentru aceleaşi numere, să fie valabile două, at once. You can also opt to have the same numbers entered for two,
trei, sau cinci extrageri consecutive. three, four or five consecutive draws.
Dacă doreşti să joci mai mult de 6 numere pentru a-ţi mări şansele If you wish to play more than six numbers in order to increase your
de câştig, poţi face asta folosind opţiunea de joc multiplu (Jeu Multiple). chances of winning, you can do this by taking advantage of the Jeu
Asta îţi permite să alegi 7, 8, 9 sau 10 numere şi vei genera 7, 28, 84 Multiple option. This allows you to choose 7, 8, 9 or 10 numbers and
sau respectiv 210 intrări. will generate 7, 28, 84 or 210 entries respectively.
Fie că un jucător alege să joace şase numere (Jeu Simple) sau mai Whether a player chooses to play six numbers (Jeu Simple) or more
multe (Jeu Multiple), ei pot fie să îşi aleagă propriile numere, fie să lase numbers (Jeu Multiple) they can either select their own numbers of ha-
loteria să genereze aleator numere pentru ei. ve the lottery terminal generate the numbers at random on their behalf.

12 CASINO INSIDE NR. 5


Monte Carlo
CunIqueaIn SMoreIthannoneoway,
14 CASINO INSIDE NR. 5
CazInoul Monte Carlo

CazInoul
Monte Carlo,
unIC în MaI Multe prIvInţe

NR. 5 CASINO INSIDE 15


The casino had a huge role in
changing the status of Monaco
- once Europe’s poorest coun-
try - into that of a first class
destination for high society.

The epitome of class and cultu-


re, Monte Carlo boasts everything
from gambling to historical sites
and first-rate entertainment. The
attractions in this small state have
lured royalty, movie stars, and va-
cationers since gambling was le-
galized in 1863. Since then, the
legendary Monte Carlo Casino, a
gem of the art of the “Belle
Epoque”, is a top reference among
all gamblers. Its choice of table
games is the most prestigious and
most complete in Europe. Desig-
ned by Charles Garnier who also
designed the Paris Opera, the ca-
sino building is a magnificent edi-
fice in itself. The Monte Carlo Ca-
sino lobby features a marble
atrium with 28 Ionic columns with
bronze and gold furnishings. The
beautifully decorated gaming ro-
oms feature marble columns, gil-
ded mahogany fabrics and chan-
deliers made with Bohemian
crystal.

For the casino players, 45 ga-


ming tables are available in the
main casino area. Private gaming
rooms are available, but do require
suitable attire with a firmly set
dressing code. It is situated in the
Monte Carlo quarter, although the
citizens of Monaco are forbidden
to enter the gaming rooms. It also
hosts the annual European Poker
Tour (EPT) Grand Final.

The casino features European


Rooms (Salons Européens or Sa-
lon Ordinaire) and Private Rooms
(Salons Privés), which are richly
decorated with frescoes, bas-reli-
efs, stained glass windows, pain-
Cazinoul a avut un rol esenţial în schimbarea de statut a Mo- tings and sculptures. The European Rooms include slot machines, whi-
naco-ului – odată cea mai săracă ţară a Europei, transformând- ch are available for play from 2:00 PM on weekdays and after 12
o în cea mai importantă destinaţie a înaltei societăţi. noon on Saturdays and Sundays. “Roulette” and “trente et quarante”
games are played after noon each day. The entrance fee is 10 euros.
Chintesenţa eleganţei şi a culturii, Monte Carlo se poate lăuda cu Adjoining the European Rooms is the Pink Salon Bar, the ceiling of
orice, de la gambling la locuri istorice şi entertainment de primă clasă. which features female nudes smoking cigarettes. The Private Rooms
Atracţiile acestui mic stat au tentat de la regi, la staruri de cinema şi offer European roulette, English roulette, “trente et quarante”, ‘chemin
turişti, încă de când jocurile de noroc au fost legalizate, în 1863. Le- de fer”, blackjack, craps and “punto banco”. From November to May,
gendarul cazino Monte Carlo, o bijuterie a artei “Belle Epoque” este o play starts at 3:00 PM, and from June to October, play starts at 4:00
referinţă de top pentru toţi pasionaţii de jocuri de noroc. Creat de PM on weekdays or 3:00 PM on weekends. “Punto Banco” is played
Charles Garnier care a proiectat şi Opera din Paris, clădirea cazinoului only after 10:00 PM. The entrance fee is 20 euros. The English Club
este un edificiu magnific prin simpla sa arhitectură. Holul cazinoului features blackjack and English roulette after 10:00 PM. The casino
Monte Carlo conţine un atrium de marmură cu 28 coloane ionice cu also includes a special gaming room for high-rolling poker players.
finisaje de bronz şi argint. Sălile de joc sunt superb decorate cu coloa-
ne de marmură, ţesături aurite de culoarea mahonului şi candelabre Today’s array of slot-machines in the Monte Carlo Casino is comple-
cu cristal de Bohemia. tely new. The collection totaling 220 machines offers the widest choi-
ce of games and betting possibilities throughout Europe.
Pentru jucătorii de cazino sunt puse la dispoziţie 45 de mese de
joc. Sălile private nu lipsesc, însă necesită o ţinută adecvată codului Monte Carlo’s close proximity to the French Riviera is another rea-
de îmbrăcăminte. Este situat în Monte Carlo, deşi locuitorilor din Mo- son for its status as the playground of the elite; and the minimum bet
naco le este interzis să pătrundă în sălile de joc. Totodată, aici se or- in this prestigious setting is $5,000.

16 CASINO INSIDE NR. 5


CazInoul Monte Carlo
ganizează finalele Turneului European de Poker (EPT).

Există mai multe tipuri de săli în acest cazino: săli Europene (Salons
Européens sau Salon Ordinaire) şi săli private (Salons Privés), care
sunt bogat decorate cu fresce, basoreliefuri, vitralii, picturi şi sculpturi.
Sălile Europene sunt dotate cu aparate de slot, puse la dispoziţia ju-
cătorilor începând cu ora 2 p.m. în timpul săptămânii şi după ora 12 la
prânz, sâmbetele şi duminicile. “Ruleta” şi “Roşu şi negru” (sau trente
et quarante) sunt jocuri care se pot juca în fiecare zi după prânz. Taxa
de intrare este de 10 euro. Imediat lângă sălile Europene se găseşte
Pink Salon Bar, al cărui tavan înfăţişează femei goale fumând. Saloa-
nele private oferă ruletă europeană, ruletă englezească, “trente et
quarante”, “chemin de fer”, blackjack, craps şi “punto banco”. Din no-
iembrie până în mai, jocurile încep de la 3:00 p.m., iar din iunie până în
octombrie de la 4:00 p.m. în cursul săptămânii şi la 3:00 p.m. în week-
enduri. “Punto banco” se joacă doar după ora 10:00 p.m., iar intrarea
este 20 de euro. Clubul Englezesc oferă jocuri de blackjack şi ruletă
englezească, după ora 10:00 p.m. Cazinoul are de asemenea, un sa-
lon special pentru jucătorii de poker pe sume mari.

Actuala gamă de sloturi a cazinoului din Monte Carlo este complet


nouă. Colecţia totală ce însumează 220 de aparate, oferă cea mai va-
riată gamă de jocuri şi de pariuri din întreaga Europă.

Apropierea Monte Carlo-ului de Riviera Franceză este un alt motiv


pentru care este considerat terenul de joacă al celei mai elitiste cate-
gorii sociale, iar pariul minim în acest prestigious loc este de 5.000 $.

Complexul nu găzduieşte doar săli de joc, ci şi Grand Théâtre din As well as gaming rooms, the complex houses the Grand Théâtre
Monte Carlo, o operă, o casă de balet şi este sediul principal pentru de Monte Carlo, an opera and ballet house, and the headquarters of
compania de balet “Les Ballets”. the Ballets de Monte Carlo

Cazinoul pe micile ecrane The casino in movies


James Bond, fictivul spion britanic şi protagonistul seriilor Bond James Bond, fictional British spy and protagonist of the Bond book
atât pentru cărţi cât şi pentru filme este adesea asociat cu strălucito- and movie series, is often associated with the city’s glamorous Belle
rul cazino Belle Époque al Monaco. Acesta a fost un model pentru pri- Époque casino. This was a model for the setting of Ian Fleming’s first
mul roman Bond al lui Ian Fleming, Casino Royale (1953), ‚Royale- Bond novel, Casino Royale (1953), ‚Royale-Les-Eaux’ being a fictional
Les-Eaux’ fiind o staţiune fictivă pe stilul Monte Carlo. Adevăratul resort in the style of Monte Carlo. The real Monte Carlo and its casino
Monte Carlo şi al său cazino au fost alese ca locaţii de filmare pentru provided one of the locations for the James Bond movies, Never Say
filmele James Bond, Never Say Never Again şi Golden Eye. Never Again, and GoldenEye.

FOTO Shahmkh

NR. 5 CASINO INSIDE 17


Craps, un joc
care scoate
la iveală emoţiile

Craps, a game where you


can reveal the emotions
Este normal ca de la o masă unde se It is common to hear yelling and shou-
joacă craps să se audă strigături și ţipete. ting at a craps table. It is played on a
O masă de craps este special construită purpose-built table and two dice are
pentru acest joc, în care se folosesc două used. The dice are made after very strict
zaruri făcute după strandarde extrem de standards and are routinely inspected for
stricte și a căror verificare de rutină se fa- any damage.
ce des, pentru a evita deteriorarea lor.
Imagine a poker game: petrified faces, just
Imaginaţi-vă un joc de poker: feţe împietrite, a few words uttered during the game, sly pla-
câteva cuvinte aruncate pe parcursul jocului, yers. Craps is the opposite - the players call
jucători vicleni. Craps este exact opusul – ju- their bets and reveal the emotions.
cătorii își strigă pariurile și își dezvăluie emoţii-
le. The player must handle the dice with one
hand only when throwing and the dice must
Jucătorul trebuie să manevreze zarurile cu o hit the walls on the opposite end of the table.
singură mână la aruncare, iar zarul trebuie să In the event that one or both dice are thrown
lovească peretele de la celălalt capăt al mesei. off the table, they must be inspected (usually
În eventualitatea în care unul sau două zaruri by the stickman) before putting them back
nu pică pe masă, ele trebuie inspectate (de into play. The craps table can accommodate
obicei de persoana numită stickman ) înainte up to about 20 players, who each get a ro-
de a fi puse înapoi în joc. La masa de craps und of throws or at ‚shooting’ the dice. If you
pot juca aproximativ 20 de jucători, fiecare don’t want to throw the dice, you can bet on

18 CASINO INSIDE NR. 5


PREZENTARE
având dreptul la o
aruncare. Dacă nu vrei
să arunci zarurile, poţi
paria pe un altul care
face asta. Mai multe
tipuri de pariuri pot fi
făcute la un astfel de
joc, iar din echipa ca-
zinoului fac parte doi
dealeri, un boxman și
un stickman.

Prima aruncare de
zaruri într-o rundă de
pariuri este denumită
aruncarea de Come
Out, iar un joc nou în-
cepe cu aceeași arun-
care. Come Out poate
fi realizată doar când cel care a aruncat înainte the thrower. Several types of bets can be
nu iese câștigător, adică nu stabilește Punctul made on the table action. The casino crew
sau numărul 7. Un nou game începe cu un consist of a stickman, boxman and two dea-
nou „Shooter”. Dacă totuși cel care aruncă za- lers.
rurile stabilește Punctul, el le primește înapoi
și începe din nou cu aruncarea de Come Out. The first roll of the dice in a betting round
Este o continuare a jocului său, deși, tehnic is called the Come Out roll - a new game in
vorbind, aruncarea marchează începutul unui Craps begins with the Come Out roll. A Co-
nou joc. me Out roll can be made only when the pre-
vious shooter fails to make a winning roll,
Când „Shooter-ul” nu reușește să stabileas- that is, fails to make the Point or seven out. A
că Punctul, zarurile sunt oferite următorului new game then begins with a new shooter. If
jucător pentru o nouă aruncare de Come Out, the current shooter does make his Point, the
jocul continuând în aceeași manieră. Noua dice are returned to him and he then begins
persoană ce va arunca va fi cea din stânga ju- the new Come Out roll. This is a continuation
cătorului anterior- jocul se desfășoară în sen- of that shooter’s roll, although technically, the
sul acelor de ceasornic. Come Out roll identifies a new game about
to begin.
Zarurile sunt aruncate pe masa de joc, care
este împărţită în 3 secţiuni - două arii separate When the shooter fails to make his or her
de o zonă centrală. Fiecare Point, the dice are then offered to the next
parte este ca o imagine în player for a new Come Out roll and the game
oglindă a celeilalte și conţi- continues in the same manner. The new sho-
ne linii de plasat pariurile oter will be the person directly next to the left
Pass și Don’t Pass, Come și of the previous shooter - so the game moves
Don’t Come, Odds și Field. in a clockwise fashion around the craps ta-
Zona centrală este comună ble.
celorlalte două secţiuni și
conţine linia de pariuri Pro- The dice are rolled across the craps table
position. layout. The layout is divided into three areas
- two side areas separated by a centre one.
Pariurile Pass sunt câști- Each side area is the mirror reflection of the
gătoare dacă suma la arun- other and contains the following: Pass and
care este 7 sau 11 și sunt Don’t Pass line bets, Come and Don’t Come
necâștigătoare dacă nume- bets, Odds bet, Place bets and Field bets.
rele sunt 2, 3 sau 12. Pariu- The centre area is shared by both side areas
rile tip Don’t sunt pariuri cu and contains the Proposition bets.
care se pierde dacă zarurile
arată 7 sau 11 și se câștigă Pass bets win when the come out roll is 7
cu 2 sau 3. Acestea însă or 11, while pass bets lose when the come
arată egalitate dacă se out roll is 2, 3, or 12. Don’t bets lose when
aruncă 12 (sau 2 în unele the come out roll is 7 or 11, and don’t bets
cazinouri), iar linia Bar indi- win when the come out roll is 2 or 3. Don’t
că aruncările care ies la bets tie when the come out roll is 12 (2 in
egalitate. some casinos; the ‚Bar’ roll on the layout indi-
cates which roll is treated as a tie).
Pass Line, Odds pe Pass
Line, Come, Odds pe Come, Pass Line Bet , Odds on Pass Line Bet,
Don’t Pass Line, Don’t Co- Come Bet, Odds on Come Bet, Don’t Pass
me, Place, Field, Big Six, Big Line Bet, Don’t Come Bet, Place Bets, Field
Eight, Proposition – acestea Bets, Big Six, Big Eight Bets, Proposition
sunt tipurile de pariuri ce se Bets – these are the various bets you can
pot face la Craps. make at craps.

NR. 5 CASINO INSIDE 19


UNIBET OPEN-FINALA

UNIBET OPEN, NISIPURILE DE AUR 2010


UNIBET Open,
Golden Sands 2010
Unibet, una dintre cele mai mari case de pariuri sportive şi jocuri on- Unibet, one of the largest units of sports betting and online gaming
line din Europa, alege în fiecare an o serie de oraşe europene în care in Europe, selects a series of cities every year and sponsors the organi-
sponsorizează desfăşurarea prestigiosului turneu de poker Unibet zation of the prestigious poker tournament, Unibet Open. The Golden
Open. Staţiunea Nisipurile de Aur, din Bulgaria, a fost începând de joi, 3 Sands resort in Bulgaria, was starting with Thursday, 3rd of June until
iunie şi până pe 6 iunie, capitala Pokerului European, chemând la joc 6th of June, the capital of the European Poker, gathering 500 partici-
500 de participanţi. După patru zile de concurs, românul Dan Murariu a pants. After four days of competition, the Romanian citizen Dan Mura-
câştigat locul I şi 150.705 euro. Jucătorul român de poker, care a avut riu won the first place and 150,075 Euro. The Romanian poker player,
un stil foarte agresiv, a reuşit, astfel, cel mai bun rezultat al carierei lui. who had a very aggressive style, succeeded in reaching the best result
Al doilea turneu din cadrul Unibet Open Poker Tour, No Limit Texas of his career yet. The second tournament of Unibet Open Poker Tour
Hold’em, organizat la Grand Hotel and Casino International din staţiu- held within Bulgarian premises, had a 1,500+50 Euro buy-in, with 29
nea bulgară, a avut un buy-in de 1.500 + 150 de EUR, cu 29 de niveluri level blinds and a maximum small of 40.000. It was organized in Grand
de blinduri, cu un small maxim de 40.000. Fiecare jucător a început Hotel and Casino International, playing No Limit Texas Hold’em. Each
cursa pentru trofeu cu câte 10.000 de chipuri. Următorul turneu Uni- player entered the race with 10,000 chips. The next Unibet Tourna-
bet va avea loc la Praga între 5 şi 8 august 2010. ment is to take place in Prague, between 5th and 8th of August 2010.

NR. 5 CASINO INSIDE 21


Final Table results:
1. Dan Murariu – 150. 705 Euro
2. Bjaerke Hansen – 97.515 Euro
3. Lasse Nielsen – 65.010 Euro
4. Simeon Naydenov – 47.280 Euro
5. Twan Bakens – 36.938 Euro
6. Alexandr Sharov – 25.118 Euro
7. Nicolas Dervaux – 18.617 Euro
8. Mosjin el Yakoubi – 13.298 Euro
9. Pedro Fanzeres – 10.638 Euro

ROMANIAN PLAYERS’ INVASION


ON THE BULGARIAN COASTLINE
14 players were present at the Main
Event in Golden Sands, out of which one
came out the winner, and Constantin
Georgescu finished up in top 25, due to
the Super Satellite victory. The other Ro-
manian participants with a fairly good
evolution were: Robert Cezărescu, An-
drei Grigoraş, Eduard Norel, Alain Mede-
şan, Dan-Ionuţ Hila, Dan Lucian Seme-
nescu, Mihai Manole, Bogdan Florin
Dobrogeanu, Gheorge Grădinaru, Atila
Abdula, Ignat Liviu, Elvis Petcu. What is
for sure is that Romanians seem to be
loyal players of the Unibet tournaments.
For example, Norel, Grigoraş and Seme-
nescu participated to previous editions
in Prague and Budapest. They all decla-
red themselves pleasantly surprised by
the organizational aspect in Bulgaria.
Dan Semenescu even claimed that this
year’s edition in Golden Sands was the
toughest, taking into consideration the
experience of the competitors.

DANISH, THE BIG LOSERS


BJAERKE HANSEN, 2ND
How was Unibet Open for you?
It was a really great tournament, I had
a lot of fun. The first day it was all about
gathering chips and playing against the
soft spots of the tournament. The se-
cond day I bluffed the winner of the to-
urnament and I had to actually get in the
game. I am thrilled about reaching the
final table, but I am also disappointed, as
anyone is when finishing second.

What can you tell us about the


players from the final table?
Rezultatele la masa finală: Oh, they were very tough. The guy I played heads-up with was the
1. Dan Murariu – 150. 705 euro one I found the toughest. I had some trouble figuring out the way he
2. Bjaerke Hansen – 97.515 euro played; he had a very good game, putting some constant pressure on
3. Lasse Nielsen – 65.010 euro the others. It was a very powerful field and I was lucky enough or good
4. Simeon Naydenov – 47.280 euro enough to end up playing heads-up. It could have happened differently.
5. Twan Bakens – 36.938 euro There were some very good players in this tournament.
6. Alexandr Sharov – 25.118 euro
7. Nicolas Dervaux – 18.617 euro What are your future plans?
8. Mosjin el Yakoubi – 13.298 euro Well, I’m planning to celebrate tonight and have fun. After I get ho-
9. Pedro Fanzeres – 10.638 euro me, I want to play more live poker. It’s a lot of money in this prize, but I
don’t want to waste it on other big tournaments. I think I’ll stick to how
INVAZIE DE JUCĂTORI DE POKER ROMÂNI PE LITORALUL I normally play for the moment.
BULGĂRESC
La main event-ul de la Nisipurile de Aur au participat şi 14 români, LASSE NIELSEN, 3RD
cel mai bine clasat după Murariu fiind Constantin Georgescu, în top 25, How was Unibet Open for you?
jucător venit graţie victoriei din Super Satellite. Ceilalţi români, care nici It was a great experience. I am very happy that I came in third.
ei nu au avut o evoluţie de trecut cu vederea sunt: Robert Cezărescu,
Andrei Grigoraş, Eduard Norel, Alain Medeşan, Dan-Ionuţ Hila, Dan Lu- How did you find the organizational aspect of the tourna-
cian Semenescu, Mihai Manole, Bogdan Florin Dobrogeanu, Gheorge ment?
Grădinaru, Atila Abdula, Ignat Liviu, Elvis Petcu. Cert e că, românii sunt Well, I have nothing to complain about. It was good.

22 CASINO INSIDE NR. 5


UNIBET OPEN-FINALA
abonaţi frecvenţi ai turneelor organizate de Unibet, Norel, Grigoraş şi What other tournaments have you participated in?
Semenescu, spre exemplu, au mai participat şi la ediţiile anterioare, I played the WSOP last year and finished in the money.
cum au fost cele din Praga sau Budapesta. Cu toţii s-au declarat sur-
prinşi în mod plăcut de felul în care a fost organizat evenimentul din How can you describe yourself as a player?
Bulgaria, Dan Semenescu declarând chiar că ediţia din acest an de la I more of a realistic player, I sit around, wait and look for good spots.
Nisipurile de Aur a fost şi cea mai grea, ţinând cont de pregătirea de ca-
re au dat dovadă competitorii. What can you tell us about the other players you have met at
the final table?
DANEZII, MARII PERDANŢI They were strong players. It started well for me, but Bjaerke took
BJAERKE HANSEN, LOCUL II control of the table and I had to play accordingly.
Cum a fost experienţa Unibet Open pentru tine?
A fost un turneu grozav, m-am distrat mult. În prima zi totul se rezu- How was losing your hand?
ma la a strânge cât mai multe chipsuri şi la a juca contra punctelor slabe Well I was in a short stack with two fours and a Big Blind. I had to
din turneu, iar în cea de-a doua zi, l-am blufat pe câştigătorul turneului double-up anyway so as to have a chance in this tournament. Unfortu-
şi a trebuit să intru cu adevărat în joc.Sunt încântat de faptul că am nately, it didn’t work out for me.
ajuns la masa finală, dar sunt şi puţin dezamăgit, la fel ca orice persoa-
nă care iese pe locul al doilea.

Ce ne poţi spune despre jucătorii de


la masa finală?
Ei bine, au fost foarte duri! Cel împotriva
căruia am jucat heads-up (n.red. Dan Mura-
riu), cred eu că a fost cel mai dur. Mi-a luat
ceva timp să înţeleg stilul său de joc, dar a
jucat foarte bine şi a pus o presiune con-
stantă pe toţi jucătorii. A fost un câmp de
forţe puternice şi am fost îndeajuns de no-
rocos sau de bun încât să ajung să fiu eu cel
care joacă heads-up. S-ar fi putut întâmpla
altfel. Au fost câţiva jucători foarte puter-
nici în acest turneu.

Ce-ţi propui pe viitor?


Am de gând să sărbătoresc şi să mă dis-
trez. Când mă întorc acasă însă, vreau să joc
mai mult poker live. Sunt mulţi bani câşti-
gaţi cu acest premiu, însă nu vreau să îi iro-
sesc la alte turnee de anvergură. Mă voi li-
mita la cum joc eu de obicei, pentru
moment.

LASSE NIELSEN, LOCUL III


Cum a fost Unibet Open pentru tine?
A fost o experienţă minunată. Sunt foar-
te bucuros că am ieşit pe locul trei.

Ce părere ai despre organizarea eve-


nimentului?
Nu am de ce să mă plâng. Totul a fost în
regulă.

La ce alte turnee ai mai participat?


Anul trecut am fost la WSOP şi am termi-
nat printre locurile cu premii în bani.

Cum te vezi ca şi jucător?


Sunt un jucător realist, stau, aştept şi ca-
ut oportunităţi.

Ce ne poţi spune depre ceilalţi jucă-


tori pe care i-ai întâlnit la masa finală?
Au fost jucători puternici. A început bine
pentru mine, dar Bjaerke a preluat controlul
mesei şi a trebuit să îi fac pe plac.

Cum a fost mâna pe care ai pierdut-o?


Aveam puţine chipsuri rămase, doi pă-
trari şi Big Blind-ul. Trebuia să dublez miza
oricum dacă vroiam să am o şansă la acest
turneu. Din păcate, nu a funcţionat pentru
mine.

NR. 5 CASINO INSIDE 23


TEXT AitAlA AvRAmesCu

“Confidenţialitatea”
mondenă şi
discreţia din lumea
gamblingului
Două aspecte pe care realizatorul/
prezentatorul tv şi de radio Cristian Brancu
le cunoaşte în egală măsură prin intermediul
carierei vaste de jurnalist, dar, mai ales,
prin experienţa sa de viaţă. Francheţea
răspunsurilor sale nu lasă loc de alte
interpretări.

Public “confidentiality” and discretion


in the gambling world
These are two of the aspects that the radio and TV producer/ presenter Cristian Brancu is
equally aware of, through his broad career as a journalist, but especially through his life
experience. The candor of his answers leaves no room for other interpretation.
Cum percepeţi dvs că se manifestă confidenţialitatea în viaţa How do you perceive confidentiality in the life of a public
unei persoane publice din România, după atâţia ani de experien- person in Romania, after all these years of experience in the
ţă în presa mondenă? journalistic field?
Confidenţialitatea ar trebui să aibă o limită, iar aceasta depinde de Confidentiality should have a limit and this depends on each and
fiecare. Confidenţialitatea e acolo unde tu simţi că dincolo de o linie tra- every person. Confidentiality is where you feel comfortable in your
sată e teritoriul tău şi nu al altcuiva. În România există oameni a căror own space, and not somebody else’s. There are some people in Ro-
limită de confidenţialitate este atât de îndepărtată, încât îşi arată viaţa în mania whose confidentiality line is so far away, that they sketch even
cele mai mici detalii. Alţii nici măcar nu se gândesc să iasă în evidenţă the finest details of their life. There are others who don’t want to
cu ceva, oricât de banal. Din acest punct de vedere în România văzută stand out with anything, no matter how common. From this point of
la tv, confidenţialitatea este acolo unde există rating şi tiraj. Ziarele ta- view, in the TV illustrated Romania, confidentiality is where there is
bloide din România sunt cele mai neconfidenţiale din lume, sunt cele rating and large circulation. Tabloids in this country are the least con-
mai “colorate”, în timp ce în alte ţări, astfel de ziare sunt combative. Ne fidential worldwide and the most “colorful”, while in other countries
aflăm într-o perioadă în care tot mai puţine lucruri pe care ni le imagi- these types of newspapers are combative. In these times we live,

24 CASINO INSIDE NR. 5


Cristian BranCu
more and more things we consider worthy to be kept away are
shown on TV.

What was the amount of luck, passion and talent in your jo-
urnalistic career in Romania?
There was a little bit of everything. One without the other is not a
good combination. Anyhow, I had the luck to meet people who belie-
ved in me to become their partner, and I had a career path with no
failure. This is probably luck. But there is also a lot of work. I didn’t
receive anything for free so for every thing I own, I worked hard and
struggled. A lot of work combined with a little bit of talent is the pas-
sword to a successful TV career. It is also important to have the right
circumstances and to feel that a certain product is to reach success.
To draw a conclusion, talent is worthless if you don’t work hard, and
even when you do work hard, a drop of success won’t hurt.

How do you see the gambling industry on the whole? exclu-


sivist, opulent, elegant, entertaining? Can you find any resem-
blance with the public life in Romania?
The gambling industry can be compared to our public life, but only
to a small extent, when they meet, when they collide. There are some
“juicy” stories with celebrities who play, who lose, who fight. The most
spectacular are of course, those in which the main actors lose hun-
dred of thousands of Euro. This gambling life finally developed in Ro-
mania as it should have. I think that a country can analyze its well
being taking into account the number of casinos in a such a large
city as Bucharest. As long there are clients, it means there is still mo-
ney and the crisis is felt just by some; others can still satisfy such a
passion. This world has the necessary amount of discretion, because
you want to be left alone when you go to a casino. It knows how to
preserve the clients and to promote itself, and this can be seen in
Bucharest. Some say there are too many casinos; I do not agree as
long as there is money. Money must circulate. The industry is still blo-
oming. If a man comes to give you his money, do everything in your

nam că se întâmplă doar între patru pereţi, se văd la tv.

Cât a fost noroc şi cât a fost pasiune şi talent în ca-


riera dvs de jurnalist în presa tabloidă din România?
Au fost de toate! Una fără alta nu merge. În orice caz, am
avut norocul să cunosc nişte oameni care să creadă în mi-
ne, să devin partner cu ei, după care am avut un parcurs
profesional în care nu au existat eşecuri. Şi probabil că asta
ţine şi de noroc. Dar, dincolo de asta e foarte multă muncă.
N-am primit nimic de la nimeni pe gratis în viaţă, astfel că,
pentru fiecare lucru pe care îl am, am strâns din dinţi şi am
muncit cu adevărat. Multă muncă, combinată şi cu puţin ta-
lent este paşaportul spre reuşita în cariera din televiziune.
De asemenea, important este să te poţi afla şi într-o con-
junctură favorabilă în care să simţi că un anumit produs es-
te de succes. În concluzie, fără muncă degeaba ai talent, şi
chiar dacă ai talent şi depui şi efort în ceea ce faci, un gram
de noroc nu strică.

Cum vedeţi această industrie a gamblingului, gene-


ral vorbind? exclusivistă, opulentă, elegantă, de diver-
tisment? O puteţi asemana cu viaţa mondenă din Ro-
mânia?
Industria gamblingului poate fi asemănată cu viaţa mon-

NR. 5 CASINO INSIDE 25


Cristian BranCu
denă de la noi, dar numai într-o anumită măsură,
atunci când se ating, când se întâlnesc. În acest
sens există subiecte “picante” cu vedete care joacă
şi pierd, care se ceartă. Cele mai spectaculoase
sunt, evident, acelea când protagoniştii pierd sute
de mii de euro. Această lume, a jocurilor de noroc,
s-a dezvoltat în România în fine aşa cum ar trebui.
Cred că o ţară îşi poate măsura bunăstarea şi după
faptul că se umplu cazinourile existente într-o me-
tropolă aşa cum este Bucureşti. Câtă vreme există
clienţi, înseamnă că în continuare există bani şi e
criză numai pentru anumiţi oameni; alţii îşi pot sati-
sface, totuşi, o astfel de pasiune. Lumea aceasta
are atâta discreţie atât cât trebuie să aibă pentru că
în momentul în care vii la un cazino să joci e bine să
fii lăsat în pace. Ştie să-şi conserve clienţii şi modul
de a se promova, iar asta se vede şi în Bucureşti.
Unii spun că sunt prea multe cazinouri; eu nu sunt
de aceiaşi părere atâta vreme cât sunt bani. Banul
trebuie să circule. Industria e încă în plină înflorire.
Dacă omul vine să dea banul, oferă-i tot ce poţi ca
să se simtă şi bine, oferă-i acel divertisment de care
are nevoie, să vadă şi altceva faţă de ceea ce ar pu-
tea să vadă şi în altă parte. Este o lume care s-a
aşezat exact aşa cum trebuie, cu zonele ei negre,
gri şi albe.

Adesea, subiectul “jocuri de noroc” este con-


siderat unul tabu şi este asimilat cu un produs
din lumea oamenilor bogaţi şi cunoscuţi, a “ve-
detelor”. Apar situaţii când aceştia se feresc să
recunoască că sunt jucători de cazino, spre
exemplu. De unde credeţi că vine reacţia asta?
e cumva teama în faţa mentalităţii unora sau,
pur şi simplu, discreţie?
În momentul în care ocupi o funcţie publică sau
vrei să accezi către un astfel de loc şi să deveni un
reper moral, nu ştiu de ce trebuie să pară că, o pasi-
une care poate fi ţinută în frâu, nu există. Asta e o
reminiscenţă oarecum comunistă ce continuă să fie
în mintea unora şi aşa cum n-am scăpat de multe
lucruri în mentalitate, nu ne-am detaşat nici de această istorie care e, powers to make him feel comfortable, offer him the entertainment he
oricum, privită cu cât mai multă normalitate. Oraşele s-au umplut de săli needs and something more than he can find somewhere else. It is a
de jocuri, de cazinouri şi tot aşa… Lumea s-a obişnuit. Cunosc şi oa- world which settled down properly, with its black, grey and white are-
meni care joacă la cazino, dar fără să-şi piardă minţile, ci, pur şi simplu, as.
din plăcere, să-şi încerce norocul. Este o lume normală cu nesăbuiţii ei,
cu bogaţii şi excentricii ei. “Gambling” is often considered taboo and is associated with
rich people, with “stars”. there situations when these fail to
Cum comentaţi faptul că, recent, pokerul a fost recunoscut ofi- admit they play. How can you justify this reaction? is it the fear
cial drept sport al minţii şi că mulţi jucători români sunt printre of some people mentality or is it just discretion?
cei mai buni? The moment when you are in a public posture or you are an aspi-
Aşa şi este! Mie mi se pare o ştire foarte simpatică şi care consfin- rer, you want to be a moral guide, I don’t know why it seems that you
ţeşte cumva faptul că, prin sângele multor oameni, jocul cu mintea şi cu have to pretend that passions don’t exist or have to be limited. This is
noroc, în egală măsură, trebuie să fie recunoscute ca o parte din noi. a communist mark that still leaves trails in some people’s minds. Just
După părerea mea, pokerul este un joc în care mintea e elementul prin- as we didn’t leave many things behind, we didn’t manage to separate
cipal. Oamenii care ştiu să joace poker, ştiu să joace bine cartea şi în ourselves from this history, which is however regarded better. Cities
viaţă în sensul în care ştiu să aştepte, să-şi construiască o strategie, să are full of gaming rooms, casino and so on… People got used to it. I
bluffeze. Faptul că a fost recunoscut drept un sport internaţional, este o know many persons who play the casino without losing their minds,
chestiune pe care ar trebui să o înţeleagă şi românii. but just for the pleasure of it, to try their luck. It is a normal world wi-
th all its reckless people, wealthy people, eccentric people.
“viaţa ca o pradă” sau viaţa ca un joc de cazino unde totul este
supus destinului? “is life like a prey” or like a casino game where everything
În România viaţa a devenit un joc de loterie pentru că, indiferent ce ai submits to destiny?
face uneori, sau cât de bine te-ai mişca, dacă tragi un loz şi el este ne- In Romania life has become a lottery, because whatever you do or
câştigător, iar cel care organizează loteria este un stat care timp de 20 however you act, if you draw the losing ticket and the lottery organi-
de ani n-a avut grijă de tine, viaţa ia aspectul unui astfel de joc de no- zer is the state that never took care of you in 20 years, life starts to
roc. Totul a devenit nesigur. Aş vrea să devină viaţa un joc de cazino look like a game. Everything is uncertain. I wish that life turned into
dintr-un singur motiv: în cazino există reguli, în viaţa de zi cu zi, nu. Aşa casino game for one reason only: there are rules in a casino; in
că, în astfel de condiţii, aş apropia viaţa mai degrabă de idee de “pradă”. everyday life there are not. Thus, in conditions like these, I would find
Suntem într-o zonă capitalistă în care există victime şi vânători şi nu e o life more as a prey. We are in a capitalist area, where there are victi-
limită ca într-un joc cazino. Da, “viaţa e ca o pradă”, cum bine a zis Marin ms and hunters and there is no limit, just as in a casino game. Yes,”
Preda. life is like a prey”, just like Marin Preda said.

26 CASINO INSIDE NR. 5


28 CASINO INSIDE NR. 5
festivalul roman de poker

turnee de poker eXClusiv


pentru JuCĂtorii
din romÂnia!
Exclusive poker tournaments
for the Romanian players

Pokerstars dă tuturor jucătorilor din românia o lună plină de Pokerstars offers a full month of exclusive tournaments for all
turnee exclusive în cadrul Festivalului român de Poker! în the Romanian players, within the Romanian Poker Festival! this
acest iunie, poţi câştiga partea ta din fondurile de premii puse June, you can win your share of prizes and rewards, even cash bo-
la bătaie, recompense puse pe capul jucătorilor şi chiar bonu- nuses which are to be offered to all the players who subscribe wi-
suri cash ce vor fi oferite tuturor jucătorilor care se înscriu cu th a new account during the festival. moreover, all the games are
un cont nou pe durata festivalului. mai mult de atât, toate jocu- for free.
rile sunt gratuite. During 1st and 24th of June, there will be daily free entrance
în perioada 1-24 iunie se vor derula zilnic turnee de calificare tournaments or with $ 0.22 buy-ins, having cash awards and pla-
cu intrare liberă sau cu buy-in de $0,22, premiile oferite fiind ces in the Romanian Poker Festival Final. if you qualify to the Fi-
premii cash şi locuri la Finala Festivalului român de Poker. da- nal tournament, you will play for a share of the award fund of
că ajungi în Finală, vei juca pentru o parte din fondul de premii $1,000. Furthermore, Pokerstars has as guests for the Final, some
de $1.000. de asemenea, Pokerstars invită în Finală şi câţiva of the supernova players, each with a $ 50 reward for the persons
jucători supernova, iar fiecare va avea o recompensă de $50 who defeat them.
pusă pe capul său! if you have never played in Pokerstars, this is the perfect chan-
dacă nu ai mai jucat niciodată la Pokerstars, aceasta este ce to start! the biggest poker site in the world makes an offer you
şansa perfectă de a începe! Cel mai mare site de poker din lu- can’t refuse. all the new players in Romania who open a virtual
me îţi face o ofertă de nerefuzat! toţi noii jucători din românia money account with Pokerstars during this promotion (1-25 June)
care îşi deschid un cont pe bani virtuali la Pokerstars pe peri- will automatically receive, within 24 hours, a cash credit of $1. Re-
oada promoţiei (1-25 iunie) vor primi automat, în decurs de 24 member also that a first deposit* can bring 10 more dollars to your
de ore, şi un credit de $1 cash. Şi ţine minte: o primă depune- account! submit the marketing code „Ro.PokeR.Fest” when you
re* îţi poate aduce suplimentar $10 creditaţi în contul tău! în- make your first deposit** and win 1 vPP (viP Player Point) for this
scrie codul de marketing „ro.Poker.Fest” atunci când faci period, so as to cash in you bonus.
prima depunere** şi câştigă 1 vPP (viP Player Point) pe durata *Take into account that the minimum deposit in PokerStars is $10
acestei perioade pentru a-ţi elibera bonusul cash. ** The players who receive the instant credit of $10 will not receive the
* Ţine cont că depunerea minimă la PokerStars este de minim $10 Deposit Bonus in full (100%). If you wish to receive 100%, of the depo-
** Jucătorii care beneficiază de creditul instant de $10 nu vor putea pri- sit bonus, you will have to write the code STAR600, when making the
mi Bonusul de Depunere de 100%. Dacă dorești să beneficiezi de deposit.
acest Bonus de Depunere de 100%, va trebui să treci codul STAR600 ***There can be only one account for each player. Multiple accounts
atunci când faci depunerea. constitute a breach of the PokerStars terms and conditions and can be
*** Un singur cont pentru fiecare jucător. Conturile multiple reprezintă o sanctioned with imprisonment, without previous warning.
încălcare a termenilor și condiţiilor PokerStars, și pot rezulta în închide-
rea contului fără avertisment.

NR. 5 CASINO INSIDE 29


festivalul roman de poker
Cum să intri în Festivalul român de Poker
există sateliţi freeroll şi cash care se derulează la orele şi da-
tele listate mai jos, cu locuri în Finală puse la bătaie în fiecare
dintre ele. nu uita că, de asemenea, poţi face buy-in direct în
Finală cu $1,10. te rugăm să reţii că toate turneele de calificare
sunt turbo.

Pentru a te înscrie, deschide lobby-ul Pokerstars, dă click pe


„turneu” şi apoi pe „regional”.

turneu Buy-in dată oră Premiu

Freeroll-uri zilnice Gratis zilnic, 1-15 iunie 20:30 ora româniei Primii 9 jucători au câştigat locuri
de $500 (13:30 et) în Finală

sateliţi zilnici $0,22 zilnic, 1-24 iunie 22:00 ora româniei Primii 9 jucători câştigă locuri în Finală
de $0,22 (15:00 et) (1 loc pentru fiecare $1,10 din fondul de
premii)

Freeroll-uri bonus Gratis 16, 18, 20, 22 & 24 iunie 20:00 ora româniei Primii 9 jucători câştigă locuri în Finală
(13:00 et)

Finală $1.10 şi prin 25 iunie 20:00 ora româniei Cei care termină primii împart un fond
turnee de (13:00 et) de premii de $1.000 + recompense de
calificare $50 pentru toţi jucătorii supernova

Contactează support@pokerstars.com dacă ai orice întrebări despre Festivalul român de Poker.

How to get in tHe Romanian PokeR Festival


there are freeroll and cash satellites, taking place at the below mentioned hours and dates, which offer a place in the Final for each of
them. Don’t forget that you can also buy-in straight into the Final with $1.10. we ask you to keep in mind that all the qualification tour-
naments are turbo.

in order to sign in, open the Pokerstars lobby, click on „tournament” and then „Regional”.

tournament Buy-in date time Prize

daily freerolls of Free daily, 1-15 of June 20:30 romanian First 9 players won a place
$500 hour (13:30 et) into the Final

daily satellites of $0,22 daily, 1-24 of June 22:00 romanian First 9 players win a place into the Final
$0,22 hour (15:00 et) (1 place for each $1,10 in the award
fund)

Bonus Free 16, 18, 20, 22 & 24 20:00 romanian First 9 players win a place into the Final
freerolls of June hour (13:00 et)

Final $1,10 and 25th of June 20:00 romanian those who finish first, share a $1,000
qualification hour (13:00 et) fund + the rewards of $50 for each of
tournaments the supernova players.

Contact support@pokerstars.com for any information regarding the romanian Poker Festival.

30 CASINO INSIDE NR. 5


SYNOT

EXPLOSIVE
GAMES II
Noul produs recent introdus de Synot în primele
trei ţări din Balcani, Explosive Games II a fost bine
primit de majoritatea jucătorilor.
Explosive Games II, succesorul popularului aparat
Explosive Games, a fost prezentat pentru prima
oară vara trecută, la Entertainment Arena Expo
din România. Acest nou aparat de joc multigame
este disponibil în două variante cu cabine clasice şi
include opt jocuri, care s-au dovedit a fi de mare
succes la IVT 2, unul dintre punctele de video
lottery operate de Synot/Boss Media în Cehia şi
Slovacia. Implementarea caracteristicilor
inovatoare create special pentru ţările balcanice a
crescut în mod vizibil viteza de reacţie la
acceptarea produsului. Mai mult, mixurile de jocuri
au fost ajustate într-o oarecare măsură conform
diverselor nevoi ale pieţei, pentru a maximiza
succesul în poziţionarea produsului.

EXPLOSIVE
GAMES II
New product Explosive Games II recently
introduced by Synot in the first 3 Balkan countries
has been extremely well accepted by most
players.
Explosive Games II, the successor of the hugely
popular Explosive Games, was firstly presented at
the Entertainment Arena Expo in Romania last
summer. This new multigame is available in two
classic upright cabinets and a slant top and
includes eight games, which proved successful
within the IVT 2 project, one of Synot/Boss Media
video lottery terminal systems operated in the
Czech Republic and Slovakia. Implementation of
innovative bonus features specifically developed
for the Balkan countries significantly increased
speed of product acceptance. Moreover, games
compilations were slightly adjusted according to
the different market needs in order to maximize a
possible success in the process of product
positioning.

32 CASINO INSIDE NR. 5


EURO GAMES TECHNOLOGY

VEGA VISION VEGA VISION


• Aparate de joc multigame cu compilaţii de câte 10 jocuri, • Multi-games with compilations of 10 games
având de la 5 la 100 de linii de joc with lines from 5 to 100
• Cabinete cu un design excepţional, având o structură • Outstanding types of cabinets with ergonomic features
ergonomică, pentru confortul jucătorului for player comfort
• Compatibile cu sistemele EGT Vega Jackpot System • Support of EGT Vega Jackpot System & Classic Blend
şi Classic Blend Jackpot System Jackpot System
• SAS Progressive • SAS Progressive
• Multidenominaţie • Multi-denomination
• Posibilitate de dublaj • Double Up Feature
• Uşă separată de acces pentru acceptorul de bancnote • Separate door to access the bill acceptor
• Sunet stereo exclusiv • Exclusive stereo sound
• Acceptoare de bancnote (JCM, Cash Code, MEI) • Bill acceptors (JCM, Cash Code, MEI)

NR. 5 CASINO INSIDE 33


Limbajul jocurilor de noroc
Ai mers vreodată la un casino și ai auzit o mulţime de jargoane pe care nu le-
ai înţeles? Ai jucat vreodată la masa de craps și ţi s-a spus ceva legat de ochi
de șarpe, iar tu ai crezut că e o insultă? Dar online, cunoști termenii pe care
ceilalţi jucători îi folosesc? Dacă nu, este timpul pentru un curs intensiv de
limbaj al cazinoului! Mai jos vei găsi termenii pe care trebuie să îi știi. Acesta
este însă doar începutul unei serii mai cuprinzătoare și complete de termeni
care îi vor ajuta pe noii veniţi și chiar pe vechii profesioniști să înveţe limbajul
jocurilor de noroc.

The language of gambling


Do you ever go to a casino and hear a whole bunch of lingo you
don’t understand? Do you join a craps table and hear something
about snake eyes and think you have just been insulted? What
about online, do you know the chat terminology other players are
using? If not, it’s time for a crash course in casino terminology!
Following are terms you need to know. This is the first list from a
more comprehensive and complete range that will help
newcomers and even old pros learn the language of gambling.

Aces Up - O mână care conţine două perechi, dintre care una este de aşi. Spre exemplu, dacă cineva are AJ iar pe Aces Up - Two pair, with one one pair being aces. For example, if someone holds AJ and the board is AKJ74, that
masă se află AKJ74, persoana are „aces up”, pentru că ţine în mână două perechi, una de valeţi şi una de aşi. person has „aces up” since they hold a two pair of aces and jacks.
Action - Un pariu de orice sumă, plasat în timpul jocului. Action - A wager of any amount placed while playing.
Action Jackson - Un jucător frecvent şi fericit. Action Jackson - Frequent and happy player.
Advertise - Advertising înseamnă atunci când un jucător joacă într-o manieră diferită de strategia sa obişnuită, Advertise - When a player advertises, he plays in a different fashion from his usual strategy in order to confuse
pentru a-şi induce în eroare adversarii. O persoană îşi schimbă de obicei strategia pentru a juca mai lejer şi pentru a his opponents. A player will generally alter their strategy so that they play more loose and are more apt to be paid
putea fii plătit de ceilalţi în momentul în care are o mână bună. Exemplu: de obicei el nu este un jucător slab, însă off by their opponents when they hold a strong hand. Example: He is normally is not a loose player, he is just adver-
arată doar mâinile slabe pentru a face advertising (a-şi face „reclamă”). tising by showing down those bad hands.
Aggregate limit - Este potul pentru un singur joc. Aggregate limit - It’s the payout on a single game.
Agressive - Un jucător care pariază sume mari şi ridică mult mizele atunci când are o mână bună. Aggressive - A player who bets and raises a lot when he has a good hand.
Ajax - Cunoscut şi sub numele de Blackjack. Ajax - Also known as Blackjack.
Nume pentru mâna de As şi Valet (AJ) la începutul jocului de hold’em. The hold’em starting hand Ace-Jack (AJ)
All or nothing - Este un termen folosit în Keno. Dacă ai un bilet ‘all-or-nothing’, vei câştiga dacă toate numerele All or nothing - It’s a term used in keno. If ticket as ‘all-or-nothing’ you’ll win if all the numbers you chose are
pe care le alegi sunt extrase. Poţi câştiga şi dacă niciunul dintre numere nu este extras. drawn. You can win also if none of your numbers is drawn.
All Paint - O situaţie „all paint” este o aceea în care cărţile de pe masă sunt doar valeţi, dame, popi sau aşi. All Paint - An „all paint” is a situation in which the board is made up of jacks, queens, kings or aces.
All-In - Pentru a-ţi paria toate jetoanele, trebuie să le pui pe toate le bătaie. În cazul în care un jucător pariază mai All-In - To bet all your chips, or to call with all your chips. If another player bets more chips than you have in a No
mult decât tine într-un joc fără limită de pot, poţi să pariezi toată suma pe care o ai în jetoane, împotriva echivalentu- Limit game, you can go all-in and stake your total stack against an equivalent amount of your opponent’s stack.
lui sumei adversarului tău. Alligator Blood - Used to describe a player who plays fearlessly when short-stacked and wins, or optionally, a
Alligator Blood - Este folosit pentru a descrie un jucător care joacă fără frică atunci când este „strâmtorat” şi player who plays for a long time short-stacked, winning just enough to keep them in the game. Also can be used to
câştigă; opţional, este un jucător care joacă pentru o perioadă mare de timp atunci când are puţine jetoane, câşti- mean the complete lack of concern for other people’s well being at the poker table.
gând îndeajuns cât să se menţină în joc. Termenul poate fi folosit şi pentru lipsa completă de interes pentru bunăsta- American Airlines - A hand with two aces in the hole (AA).
rea celorlalţi la masa de poker. Anna Kournikova - AK. Because it looks pretty but it never wins.
American Airlines - O mână cu doi aşi (AA). Ante - Playing poker games such as Caribbean Stud or Trey Card Poker it’s a small portion of the minimum bet
Anna Kournikova - AK. Pentru că arată bine, dar nu iese niciodată câştigătoare. La jocurile de poker de tipul that each player needs to place before the hand starts. Apply to all Stud Games Tournaments.
Caribbean Stud sau Trey Card Poker, este partea minimă a pariului ce trebuie făcut de către fiecare jucător înainte ca Any Craps - Playing Craps is a bet placed totaling 2,3 or 12.
mâna să se joace. Se aplică şi la toate turneele de Stud. Any Seven - Playing Craps is one bet placed on any 7.
Any Craps - Este un pariu la jocul de Craps care are un total de 2, 3 sau 12. Arm - A legendary term used in the game of craps to denote a wise and skilled player which throwing the dice is
Any Seven able to alter the conventional odds of the game.
Este un pariu la jocul de Craps pe orice 7. At risk - A players’ wager is ‚at risk’ when the game is starting. Whilst the roulette wheel is spinning or the cards
Arm - Un termen legendar folosit în jocul de Craps pentru a desemna un jucător înţelept şi foarte talentat, care are being dealt.
atunci când aruncă zarurile este capabil să schimbe probabilitaţile convenţionale ale jocului. Aquarium - An aquarium is a poker room or game that has a lot of fish (bad player, who often loses a lot of
At risk - Pariul făcut de un jucător este „at risk” (la risc) atunci când jocul începe, pe perioada cât roata de ruletă money) in it.
se învârteşte sau când se împart cărţile. Assassin - During tournament play, a player on a lucky streak who eliminates several/all opponents from play.
Aquarium - Aquarium (Avariu) se numeşte sala de poker sau jocul care are mulţi jucători slabi şi care pierd ade- ATC - Short for „any two cards”.
sea mulţi bani (aceştia sunt denumiţi fish-peşti). Axs - Axs is a poker abbreviation for Ace-X suited. It means to hold an ace and a low card of the same suit. The
Assassin - Este denumirea jucătorului care în timpul unui tuneu elimină mai mulţi sau chiar toţi adversarii printr-o other card is generally 9 or below. For example, a hand of A6 of clubs would fall into the category of Axs.
singură mână norocoasă.
ATC - Este prescurtarea venită din engleză pentru „oricare două cărţi” (any two cards). Baccarat - It’s one of the most ancient casino game around. It’s a classic casino card game wherein the aim it to
Axs - Este prescurtarea în poker pentru un As şi o altă carte de aceeaşi culoare şi înseamnă să ai în mână un As şi make a total as close as possible to 9.
o carte mică de aceeaşi culoare, care de regulă e 9 sau mai jos. Spre exemplu, o mână A6 s-ar încadra în această Backdoor Flush Draw - Three suited cards to a flush. For example, if you hold Ah 8h and the flop is Kh 8d 7c.
categorie. You have three hearts, so you will hit a flush if you hit a heart on the turn and the river.
Bad Beat - A bad beat is a loss in which the losing player had the better odds on the winning player earlier in the
Baccarat - Este unul dintre cele mai vechi jocuri de cazino. Este un joc clasic cu cărţi în care scopul e să aduni un hand. In general, the term is used when all the chips go in the pot when the losing player had odds. To take a bad

34 CASINO INSIDE NR. 5


DICTIONAR
total cât mai aproape de 9. beat means to be on the losing end of a bad beat.
Backdoor Flush Draw - Este folosit atunci când ai trei cărţi ce pot face culoare. Spre exemplu, dacă ai un As şi Ballerina - Two two’s in your hand.
un 8 de inimă roşie, iar flopul este K de inimă roşie 8 treflă 7 caro, atunci ai trei cărţi de roşu, şi vei putea face culoa- Baseball - A 3 and 9 as your hole cards. Based on the well-known poker game with 3’s and 9’s wild.
re la turn şi river, dacă vor veni două cărţi la fel. Banker - In a card games, dealer or the players who books the action of the other bettors at the table.
Bad Beat - Este folosit pentru o mână necâştigătoare, în care jucătorul care a pierdut avea şansele cele mai mari Bankroll - Indicates the player’s total amount of money he/she can gamble with.
de câştig. În general, termenul este folosit când toate jetoanele formează un pot mare în momentul în care cel care a Basic Strategy - Typically referring to Blackjack, this is a mathematically standardized way of playing in order to
pierdut avea şanse să câştige. Să suferi un „bad beat” (bătaie crâncenă) înseamnă să fii în grupa celor care au maximize the player’s chances.
pierdut. Barber Pole - Placing wagers using a stack of various chips.
Ballerina - O mână cu doi doiari. BB - Short for big blind or big bet.
Baseball - O mână cu un treiar şi un nouar. Se bazează pe binecunoscutul joc de poker wild cu 3 şi 9. Beer Hand - Generally a 2-7 offsuit, although some consider the 2-7 suited to be a beer hand as well. 2-7 Time
Banker - Este persoana care programează acţiunile celorlalţi jucători, la jocurile de cărţi. for a beer Considered the worst starting hand in hold em.
Bankroll - Indică suma totală pe care un jucător o are disponibilă pentru pariuri. Bet - To put chips into the pot.
Basic Strategy - Se referă de obicei la blackjack şi denumeşte modul de joc care maximizează şansele jucătoru- Bet the Pot - To bet an amount of chips approximately equal to the amount of chips in the pot. In Pot Limit
lui. games, this is the maximum bet; however, the pot size in Pot-Limit games is calculated in an unintuitive way: All
Barber Pole - Plasarea unui pariu prin grămezi de jetoane cu valori diferite. the money in the pot, plus (if you have been raised) the amount you would bet if you reraised.
BB - Prescurtarea pentru big blind sau pentru big bet (pariu mare). Betting Limits - On a table game, is the minimum and maximum that you can wager on one bet. Wagering less
Beer Hand - În general este denumită mâna care are un doiar şi un şeptar de culori diferite, însă unii consideră than the minimum or more than the maximum amount posted is not permitted.
Beer Hand şi o mână în care acestea sunt de aceeaşi culoare. Este denumită aşa pentru că între orele 2 şi 7 este Bicycle - The poker hand A2345. This is the lowest possible straight.
cea mai potrivită perioadă pentru bere şi este considerată cea mai rea mână la Hold’em. Big Blind special - The big blind special is a term referring to when the big blind wins a hand with a very bad
Bet - A paria, deci a plasa jetoanele în pot. starting hand because he saw the flop for free. When nobody raises the big blind, the big blind is able to see the
Bet the Pot - Înseamnă să pariezi o sumă aproximativ egală cu cea a potului. În jocurile cu limită de pot, acesta flop without having to call a bet. Since the big blind’s hand is random, he’ll often have a really bad hand like 38
este pariul maxim admis; totuşi, mărimea poturilor în jocurile cu limită este calculată într-un mod mai puţin intuitiv: offsuit. This player sometimes ends up winning the hand by hitting a lucky flop. For example, the big blind has 7s2h
suma totală a potului (dacă ai mizat) plus suma pe care ai fi pus-o la bătaie dacă ai mai fi mizat în plus. and everyone else limps in. The flop is 7d7h2c, giving him a full house, and almost certainly the best hand.
Betting Limits - Reprezintă minimul sau maximul sumei pe care o poţi paria la masă. Nu se poate paria mai Big Chick - Hole Cards: One Ace, One Queen.
puţin decât minimul impus sau mai mult decât maximul impus. Big Dime - $10,000 wager.
Bicycle - Este cunoscută ca mâna A2345 şi este cea mai mică chintă posibilă. Big Slick - A hand with an ace and a king in the hole (AK).
Big Blind special - Este un termen care se referă la situaţia în care big blind-ul câştigă o rundă cu o mână Binary - Binary is one’s and zero’s in poker
foarte slabă, pentru că a putut vedea flop-ul pe gratis. Când nimeni nu ridică big blind-ul, acesta poate vedea flopul Bird on a Stick - The Holdem Starting Hand 72.
fără să plătească nimic. Pentru câ mâna acestuia este complet aleatoare, el va trebui adesea să se bazeze pe o Black - It’s the typical $100 chip color.
mână slabă cum ar fi 3-8 de culori diferite. Acest jucător ajunge într-un final să câştige printr-un flop norocos. Dacă Blackjack - A classic casino card game. The object is to beat the dealer by making a hand as high as possible
spre exemplu acesta are 7 inimă neagră şi 2 inimă roşie şi flopul este 7 caro 7 inimă roşie şi 2 treflă, el are full şi without exceeding 21.
probabil cea mai bună mână. Blank - A card that means nothing to anyone’s hand. For example, in a hold’em game if the board is: As Ks Jd 8h,
Big Chick - O mână cu un as şi o damă. if a 3c came on the river, the 3c is considered a blank.
Big Dime - Un pariu de 10.000 $. Blinds - These are the forced bets that take the place of an ante. The person to the left of the dealer must pay the
Big Slick - O mână cu un as şi rege. (AK). small blind and the person after him must pay the big blind.
Binary - 1 şi 0 în poker. Bluff - To bluff means to make a bet that you hope is not called by your opponents. The aim of a bluff is to win a
Bird on a Stick - Mâna de început la Hold’em 7-2. pot because everyone else folds.
Black - Desemnează de regulă culoarea unui jeton de 100 $. Board Cards - The cards in the middle of the table that are shared by everyone.
Blackjack - Un joc de cărţi clasic. Scopul este să învingi dealerul, ajungând la o mână cât mai aproape de 21 fără Boat - It’s another term used to indicate a Full House.
însă a depăşi acest număr. Bobby Bowden - It is named after Florida State University’s football coach, the winningest coach in college
Blank - O carte care nu are nicio valoare pentru mâna niciunuia dintre jucători. Spre exemplu, într-un joc de football. FSU has lost a few games in recent years by missing a field goal.
hold’em, dacă pe masă sunt A inimă neagră, K inimă neagră, J caro, 8 inimă roşie, dacă riverul este 3 treflă, cartea Bones - Gaming dice.
este considerată a fi blank. Bonus - Extra chips offered to increase player’s bankroll in order to have more chances to win.
Blinds - Acestea sunt pariurile impuse, care iau locul ante-lui. Persoana din stânga dealerului trebuie să plătească Bot - A bot is a computer program that plays poker. Bots are highly controversial since they are seen as a threat to
small blind, iar cea de după big blind. online poker. If there were too many successful bots, the games would become incredibly difficult to beat. Bots are
Bluff - A face bluff, înseamnă a face un pariu la care speri să nu fie plătit de adversarii tăi. Scopul este să câştigi against the terms and conditions of online poker rooms, and poker rooms will shut down players they suspect to be
potul pentru că toată lumea se retrage. bots.
Board Cards - Sunt cărţile servite pe masă, văzute şi împărţite de toată lumea. Bottom Pair - A Pair consisting of the lowest card on the Flop and one of your hole cards.
Boat - Este un alt termen care indică Full. Break - Betting a strong hand very forcefully in order to win a huge pot. Often, this means you will put your oppo-
Bobby Bowden - Expresia este preluată după antrenorul de fotbal al universităţii de stat din Florida, care a avut nent all-in. This also can mean killing another player’s spirits by beating him or her into submission. For example, if
numai victorii. Recent însă, universitatea a pierdut câteva meciuri la doar un gol distanţă. a player consistently loses over a night and loses a lot of his/her money, that player may be considered ‚broken.’
Bones - Zaruri. Brick and Mortar - This refers to a land-based casino such as the ones on the Vegas strip.
Bonus - Jetoane în plus oferite jucătorilor pentru a le creşte şansa de câştig. Broadway - Broadway means a straight from ten to ace. This is the best possible straight.
Bot - Bot este numele unui program computerizat care joacă poker. Acestea sunt foarte controversate pentru că Brothers - Pair of Jacks in Hold’em starting hand.
sunt o ameninţare pentru pokerul online. Dacă ar exista prea multe asemenea programe, ele ar fi imposibil de învins. Bubble - The bubble refers to the placing in a tournament that are close to winning prize money but do not recei-
Programele Bot sunt împotriva termenilor şi condiţiilor impuse de sălile de poker online, iar jucătorilor suspectaţi că ve any money. For example, if 100 people enter a tournament and the tournament pays out money to the top 15
ar folosi astfel de programe, li se restricţionează accesul la reţea. players, someone busting out around 16th or so would be said to have busted out on the bubble. When the tourna-
Bottom Pair - Este perechea formată din cea mai mică dintre cărţile din Flop şi una din cărţile din mână. ment is at the stage near the bubble, players tend to tighten up a lot because they do not want to bust out and not
Break - Înseamnă să pariezi o mână bună foarte agresiv, pentru a câştiga potul. Asta înseamnă de cele mai multe receive any money. Aggressive players often take advantage of this situation and steal a lot of pots.
ori că îţi forţezi adversarul să meargă all-in. În acelaşi timp înseamnă că vei omorî entuziasmul celuilalt jucător, Buck - $100 bet.
învingându-l /o într-un mod umilitor. Spre exemplu, dacă un jucător pierde constant într-o zi o sumă mare din banii Buckets - A pocket pair of fours.
săi, acel jucător este considerat a fi „distrus”. Bug - In casino lingo, it indicates the Joker.
Brick and Mortar - Se referă la cazinourile tradiţionale, precum cele din Las Vegas. Bullets - Pocket Aces.
Broadway - Desemnează o chintă, de la zecari la as. Este cea mai bună chintă posibilă. Burn Card - In a card game it indicates the card that after shuffling decks, is placed on the bottom of the deck.
Brothers - O pereche de valeţi ca primă mână la Hold’em. Bust - When player or dealer exceed 21 in a hand of Blackjack.
Bubble - Denumirea se referă la calificarea dintr-un turneu unde concurenţii sunt aproape de a câştiga premii în Button - At most casinos, the players themselves do not deal the cards. Therefore, a button is used to indicate
bani, dar, totuşi, nu primesc nimic. De exemplu, dacă la un turneu se înscriu 100 de jucători, însă sunt doar 15 locuri who is in the dealer’s seat. Except in the preflop round, the player who is on the button acts last in a round of
cu premii în bani, cel care iese pe locul 16 ajunge în categoria bubble. Când turneul este la un stadiu apropiat de betting.
acest bubble, jucătorii tind să joace strâns pentru că nu vor să fie în afara podiumului şi să nu câştige niciun ban.
Jucătorii agresivi profită de obicei de aceste situaţii şi „fură” multe poturi. Call - To place an amount of chips in the pot equal to the previous bet. It is necessary to at least call a bet to stay
Buck - Pariul de 100 $. in the game; the other options are to raise or fold
Buckets - O pereche de pătrari. Calling Station - Type of player who will call a lot. They do not think about other people’s hands, but rather just

NR. 5 CASINO INSIDE 35


DICTIONAR
Bug - În limbajul de cazino, indică Joker-ul.
Bullets - Aşii „din buzunar”.
Burn Card - Cartea care este aşezată deasupra pachetului de cărţi, după ce acestea au fost împărţite.
Bust - Termenul folosit atunci când un jucător depăşeşte 21 la o mâna de blackjack.
Button - În majoritatea cazinourilor, nu jucătorii sunt aceia care împart cărţile. Button este un jeton care indică
care este scaunul dealerului. Cu excepţia turei dinaintea flopului, jucătorul care este în faţa jetonului va fi ultimul care
va paria.

Call - Este acţiunea de a paria un număr egal de jetoane cu pariul anterior. Este minimul pe care un jucătorul îl
poate face pentru a rămâne în joc, celelalte opţiuni fiind să mărească miza sau să se retragă.
Calling Station - Tipul de jucător care plăteşte orice pariu. Nu ia în calcul mâinile celorlalţi jucători, ci vrea doar
să vadă dacă poate câştiga. Nu bluffează şi nu sunt agresivi, doar folosesc această opţiune de call, foarte mult.
Candy Canes - Un alt termen pentru perechea de şeptari, folosit în Texas Hold’em.
Canine - Mâna de la începutul jocului de hold’em format dintr-un Rege şi Nouar (K9).
Cap - Maximul de pariu pe care îl poate face un jucător la un anumit joc.
Case - Se referă la ultima carte din pachet de un anumit tip. Spre exemplu, dacă am trei zecari şi pe masă sunt want to see if their hand will win. They do not bluff much and are not aggressive; they just call a lot.
TAA4, iar riverul este un zecar, ultima carte este considerată a fi zecarul „case”. Candy Canes - Another term for pocket sevens in Texas Hold’em.
Card Counting - Este o strategie folosită la blackjack şi constă în analizarea procentajului de cărţi mici şi mari Canine - The hold’em starting hand King-Nine (K9).
care au fost jucate de la ultima amestecare a pachetului. Cap - It’s the maximum that a player may wager on a specific game.
Cash Game - Este denumirea pe care o poartă un joc normal de poker (nu este jucat în turnee), în care jucătorii Case - The case (x) refers to the last card available of that rank in the deck. For example, if I hold pocket tens and
pot intra şi se pot retrage când doresc. the board is TAA4 and a ten comes on the river, that final card is considered the case ten.
Chase - Se foloseşte atunci când un jucător plăteşte un pariu, în încercarea de „a da lovitura”. Este adeseori asocia- Card Counting - It’s a strategy practiced mainly whilst playing blackjack. It consists in analyzing the percentage
tă cu o persoană care plăteşte orice tip de pariu, chiar şi pe cele fără şansă de câştig. of high to low cards that have been played since the last time the deck was shuffled by the dealer.
Check - Înseamnă să respingi pariul, să nu mai plusezi cu nimic la pot. Dacă este rândul tău să pariezi şi nu eşti Cash Game - This is the typical, non-tournament poker game where players buy-in and cash out as they please.
obligat să pariezi, poţi alege opţiunea check. Totuşi, dacă eşti obligat să pariezi, trebuie fie să plăteşti, fie să plusezi Chase - To call in the hopes of hitting a draw. This word often connotes that someone is a calling station and will
sau să te retragi. call even with bad odds.
Check-Raise - Este folosit atunci când nu pariezi, cu intenţia de a mări pariul adversarului. Este o tehnică de a Check - To not put any chips into the pot, to decline to bet. If it is your turn to act, and there is no bet to you, you
face potul mai mare (de a avea două pariuri în loc de unul singur) şi este mai eficient la pokerul cu limită de pot, may check instead of betting. However, if there is a bet to you, then you must call, raise, or fold.
decât la cel fără limită. Check-Raise - To check with the intention of raising your opponent’s bet. This is a technique used to get more
Chips - Discuri colorate folosite în cazinouri, fiecare reprezentând o anumită valoare în bani. money into the pot (two bets instead of one), and is more effective at Limit Poker than at No Limit
Chip magnet - Un jucător cu foarte mult jetoane (chipsuri), care a câştigat foarte mult la ultimele mâini. Derivat Chips - Colorful tokens used to place bets at casinos, each indicates a certain cash value.
din termenul „chick magnet” (magnet la femei). Chip magnet - A player who is a large chip leader, or who has won several hands recently. Pun from the term
Chip Sandwich - Dacă unul dintre jucători măreşte miza şi este plătit (dar nu o mai ridică nimeni altcineva) de „chick magnet”.
către unul sau mai mulţi jucători, acesta îi poate face „sandwich” pe cei care au plătit, mărind miza din nou. Chip Sandwich - If an early position player raises and gets called (called but not raised) by one or more later
Chop - Înseamnă să împarţi potul şi se foloseşte în două situaţii: 1. Dacă toată lumea se retrage la blind-uri, cei players, you can „sandwich” the callers by reraising.
care au fost blinds pot alege ca banii să se întoarcă la ei şi să se treacă la mâna următoare. 2. Chop se referă la Chop - A chop essentially means to split the pot. It can be used in two situations: 1. If everyone folds to the blinds,
împărţirea potului între jucători, fie pentru că aceştia sunt la egalitate, fie pentru că ei se decid să împartă potul în the blinds may elect to have the blind money returned to them and proceed to the next hand. 2. A chop can refer to
jumătate fără a vedea care este mâna câştigătoare (se întamplă foarte rar şi numai dacă potul este foarte mare şi just splitting the pot between the players. Either the players hands are tied or the players agree to simply split the
mâinile jucătorilor sunt apropiate ca valoare). pot in half instead of seeing whose hand wins (this occurs rarely and only if the pot is very large and the players
Cold Call - Înseamnă să plăteşti atât pariul, cât şi plusarea. Un exemplu este înaintea flopului, când un jucător aflat hands are of almost equivalent value).
ultimul la rând trebuie să plătească două pariuri, blindul şi plusarea celui dinaintea sa (dacă acela ridică miza). Cold Call - This means to call a bet and a raise. An example would be if it is preflop and you are in late position, a
Collusion - Este o formă de a trişa. Jucătorii lucrează în echipă pentru a obţine un avantaj în faţa celorlalţi. Aceştia person in earlier position raises the blinds and you call two bets flat.
îşi vor semnaliza într-un anumit mod ce cărţi au primit şi apoi vor folosi această informaţie pentru a obţine un avan- Collusion - Collusion is a form of cheating. Players will work in a team to try to gain an advantage over the other
taj nedrept. Collusion este o strategie ilegală. Este adeseori greu pentru cazinourile tradiţionale să depisteze astfel de players. They will somehow signal to each other what their cards are. They will then use this information to gain an
echipe, dar cele online le pot lua urma acestor trişori pentru că pot analiza mâinile jucate. unfair advantage. Collusion is illegal. It is sometimes hard for brick and mortar card rooms to detect colluders, but
Colt 45 - Un pătrar şi un cinciar de inimă neagră. online poker rooms can track potential colluders because they can review hand histories.
Combination Way Ticket - Un termen de la jocul de Keno care se referă la un bilet unde acelaşi grup de nu- Colt 45 - 4 and 5 of spades
mere este jucat în diverse feluri, oferindu-i jucătorului o şansă mai mare de câştig pe acelaşi bilet. Combination Way Ticket - A Keno term referring to a ticket where the same group of numbers is bet in multi-
Comps - Jetoane şi bonuri oferite gratis jucătorilor în semn de curtoazie şi răsplată pentru joc. ple different ways, giving the player a better chance of winning with the same ticket.
Computer Hand - O mână de început care este per asnamblu, media celorlalte mâini-Q7. Comps - Free Chips and Bonuses given to users as a courtesy and reward for playing.
Connected - Este folosit când cărţile pe care le ai în mână sunt consecutive (89, 45 etc.). Atunci când cineva este Computer Hand - A starting hand that, on average, is the median of all other hands. Q 7.
„connected” şi „suited”, înseamnă că el are cărţi consecutive de aceeaşi culoare (QJ inimă neagră, 23 romb roşu). Connected - When your hole cards are consecutive, (89, 45, etc). When someone is suited and connected they
Copy - Un termen din Pai-Gow Poker, care identifică aceeaşi mână de doiari sau cinciari. are holding consecutive cards of the same suit, (QsJs, 2d3d).
Counterfeit - Există situaţii în care o carte care intră pe masă îţi va dăuna mâinii pe care o joci pentru că îţi trans- Copy - „A term from Pai-Gow poker. The same 2-card or 5-card hand”.
formă cărţile într-un bun comun. Spre exemplu, să presupunem că ai în mână A9 într-un joc de Texas Hold’em, iar Counterfeit - Sometimes a card will come on the board that will hurt your hand because it makes previously
pe masă sunt 5678, deci ai o chintă la nouar. Totuşi, dacă riverul este 9, mâna ta devine falsă (counterfeited). Orice valuable cards in your hand communal property. For example, suppose you hold A9 in a game of Texas Hold’em.
jucător are acum chintă la nouar. Situaţii de acest gen se întâmplă adesea la Omaha Hi-Lo. Multe dintre cărţile mici The board is 5678. You hold a straight to the 9! However, if the final card on the river comes a 9, your hand is coun-
ale jucătorilor devin „counterfeited”. Să presupunem că ai în mână AAK2, iar pe masă sunt 367Q, aşa că ai cea mai terfeited. Now, everyone has a straight to the nine. Being counterfeited occurs a lot in Omaha Hi-Lo. Many times
mică mână (A2367). Dacă riverul va fi însă 2, nu mai ai mâna cea mai mică, chiar dacă ai aceeaşi combinaţie de people’s lows are counterfeited by the board. Suppose you hold AAK2. The board is 367Q. You hold the nut low
cărţi, pentru că cineva care are un pătrar va avea cea mai mică combinaţie (A2346). (A2367). However, if the river comes a 2, you no longer hold the nut low. Your low is A2367 still. However, someone
Cowboys - O pereche de popi. with A4 in their hand will have you beat with a low of A2346.
Crabs - O pereche de treiari. Cowboys - Two King cards.
Cracking the Nut - Să câştigi îndeajuns cât să îţi acoperi pierderile, cheltuielile şi să mai rămâi cu o sumă extra. Crabs - To get dealt pocket 3’s.
Credit Button - Un buton de la aparatele de Video Poker care foloseşte banii deja câştigaţi şi care nu au fost încă Cracking the Nut - To win enough to cover losses, expenses, and leaving a sum left over.
plătiţi ca şi miză pentru mâna următoare. Credit Button - A function button on Video Poker machines that uses the money already won but not yet paid
Croupier - În jocurile de origine franceză precum Bacarrat sau ruletă, termenul denumeşte dealerul desemnat la o out as a stake in a new hand.
masă. Croupier - In games with French origin as Baccarat and Roulette he’s the dealer assigned to the table.
Cut - Denumeşte acţiunea de a tăia (împărţi) în două pachetul de cărţi, după ce a fost amestecat. Asigură că ames- Cut - It’s the act of splitting and reintegrating the deck of cards after they have been shuffled. It ensures a fair
tecarea a fost făcută corect. shuffle.
Cycle - Termen folosit în video poker, denumind numărul statistic de mâini care ar trebui jucate pentru a câştiga Cycle - In video poker this is the statistical amount of hands that would have to be dealt to encounter the Jackpot
jackpotul - în genere chinta royală - cel puţin o dată. -usually by Royal Flush - at least once.
-Continuarea în ediţia următoare- -To be continued in the next issue-

36 CASINO INSIDE NR. 5


GoldVish “Le Million”
O garanţie a perfecţiunii, stilului şi strălucirii

Nu este o iluzie, este chiar “cel mai scump telefon mobil” şi


“cel mai exclusivist telefon mobil” din lume.

Telefonul din aur masiv şi placat cu diamante GoldVish “Le Milli-


on”, este un unicat listat în Cartea Recordurilor ca “cel mai scump
telefon mobil din lume” şi “cel mai exclusivist telefon mobil”, costând
un milion de euro şi realizat în număr limitat de trei exemplare. Gold-
Vish “Le Million” este creat de mâinile artistului Emmanuel Gueit.
Aurul de 18K îi conferă telefonului o strălucire aparte, acesta fiind
disponibil pe culoarea trandafirului, auriu şi o combinaţie alb-auriu.
Însă ajunge în capul listei telefoanelor de lux fiind placat integral cu Is not an illusion, but it really is “the world’s most expensive
diamante de 120K. cellular phone” and „the world’s most exclusive cellular phone”.

Telefonul GoldVish “Le Million” are o structură exterioară maronie, The GoldVish „Le Million”, the solid gold, diamond-studded „Piece
fabricată din oţel şi placată cu aur. Un aspect final de finisare este Unique” is listed in the Guinness Book of World Records as both „The
adăugat prin folosirea cristalelor Swarovski. Învelişul de cristal învă- world’s most expensive cellular phone” and „The world’s most exclusive
luie întreg corpul celularului, ceea ce îi oferă aspectul de mină de cellular phone” at one million euros per phone and a guaranteed limited
diamante portabilă. Clapeta telefonului este fabricată din piele veri- production of three pieces. The GoldVish Le Million is designed by the
tabilă. Creat din resurse de cea mai înaltă calitate, mobilul are un artistic hands of Emmanuel Gueit. The cell phone shines with 18 carat
look clasic, mergând pe aceeaşi linie şi acelaşi tip de structură rezis- gold that is available in the rose, gold and the white-gold colors. It tops
tentă, ce reprezintă cu excepţie întreaga serie GoldVish. Vă va men- the list of the luxury phones with 120 carat diamonds studded all over
ţine “buzunarul” la un standard de excelenţă pentru o perioadă înde- the body.
lungată de timp.
The GoldVish Le Million features a brawny body manufactured from
Acest telefon mobil are trei benzi de frecvenţă, 900/1800/1900 steel and plated from gold. A finishing touch is given to the product by
şi este construit să funcţioneze oriunde în lume. Facilitează folosirea covering it in the Swarovski crystals. The crystals wrap almost entire
sa având meniul disponibil într-o varietate de limbi, posibilitate de body of the cell phone; this makes it appear as the manageable dia-
introducere a 100 de contacte şi perioadă de folosire fără încărcare mond mine. The flipside of this hand set is manufactured from bona fi-
de 400 ore. El vine ambalat în cutii de cadou din piele de înaltă cali- de leather. Prepared from the superlative resources only, the mobile is
tate, 2 baterii, un încărcător, un cablu USB, căşti wireless şi un ma- given a classic look. It features the same strapping as well as the long
nual de utilizare. Fiecare telefon are încorporată cea mai înaltă teh- lasting body that is exceptional to the entire GoldVish series. It will keep
nologie şi este fabricat manual în Elveţia, ţara mamă a ceasurilor. your pocket excelled for years.

38 CASINO INSIDE NR. 5


TOYS FOR GAMBLERS

GoldVish „Le Million”


A guarantee of true perfection, style and glamour

Un om de afaceri de origine rusă a cumpărat “Le Million” pentru The cell phone is tri band 900/1800/1900 and is made to work in
soţia sa, în septembrie 2006 la un târg de obiecte de lux din Can- the whole world. It facilitates its users with the a great variety in langua-
nes, Franţa. GoldVish este expertul în fabricarea şi personalizarea ges, 100 phonebook contacts, microSD memory cards, dual bass loud-
căştilor pentru mobil, aşa că a putut crea cele mai frumoase şi mai speakers, a battery that permits 5 hours talk time and a stand by of
de lux gravuri şi design cu diamante. 400 hours. It weighs 120 grams, voice tags and either of red, black,
brown leather. The phone comes packed with 2 gift boxes prepared
from a high quality of leather, 2 batteries, 1 house charger, 1 USB Ca-
ble, a wireless headset and at last a manual. Each GoldVish cell phone
is equipped with the latest in mobile technology and is hand-made in
Switzerland, the home of ‚’haute horlogerie’’.

A Russian businessman bought Le Million for his wife in September


2006 at a luxury goods fair in Cannes, France. GoldVish is an expert in
manufacturing, customizing and personalizing mobile handsets, and has
made some of the most beautiful and luxurious engravings and dia-
mond settings.

FOTO www.goldvish.com

NR. 5 CASINO INSIDE 39


La Casino Palace,
norocul este cea mai bună distracţie!

40 CASINO INSIDE NR. 5


Casino PalaCe

Casino Palace,
the place where luck
is the best entertainment!

NR. 5 CASINO INSIDE 41


Într-un celebru palat bucureștean... Inside an impressive palace
Casino Palace, situat la Casa Vernescu, este locul unde eleganţa și from Bucharest...
rafinamentul ambianţei se completează aromonios cu diversitatea jocu- Casino Palace is situated at Casa
rilor de cazinou și a alternativelor de divertisment. Situat chiar în centrul Vernescu, an aristocratic palace,
orașului, cazinoul este găzduit de unul dintre cele mai spectaculoase where elegant and refined ambian-
palate de pe Calea Victoriei, recunoscut pentru istoria tumultoasă și ar- ce perfectly match with the diversity
hitectura impresionată semnată de Ion Mincu. Construită în 1821 și re- of casino gaming and multiple choi-
facută în 1876 la dorinţa lui Gună Vernescu, renumit avocat și om poli- ces of entertainment. The Casino is
tic, Casa Vernescu este astăzi un valoros monument istoric și de located on Calea Victoriei, right in
arhitectură. the heart of the city, within one of
the most amazing palaces from Bu-
De 15 ani împreună... charest. In such a noble atmoshpere
Inaugurat în 1995, Casino Palace este considerat cel mai elegant ca- of this palace, amazing stories are
zinou din România. Clienţii beneficiază de o experienţă completă, cu op- brought to life by those who dare to
ţiuni de divertisment multiple, oferite în completarea celei mai generoa- play with emotions, magic and fee-
se oferte de jocuri de cazinou din capitală. lings of casino games. Casa Verne-
La cele opt saloane de joc, care îmbină tehnologia modernă cu ambi- scu is known for the impressive ar-
anţa clasică, se adaugă trei restaurante apreciate pentru rafinament și chitecture designed by the great
confort: Restaurantul Casa Vernescu, renumit pentru meniul frantuzesc, architect, Ion Mincu. Built in 1821
plin de personalitate, Oba Kitchen, care oferă specialităţi asiatice au- and rebuilt in 1876 at the will of Gu-
tentice și Palace Brasserie, inaugurat la începutul acestui an. na Vernescu, a famous lawyer and
politician, Casa Vernescu is consi-
Distractie împreună cu prietenii... dered today a valuable historical and
Fie că este vorba de pariuri la mesele de ruletă sau blackjack sau de architectural monument.
jackpoturile și jocurile pline de fantezie de la slot machines, o vizită la
Casino Palace împreună cu prietenii înseamnă distracţie de calitate în- 15 years together...
tr-o ambianţă unică, plină de eleganţă. În plus, calendarul de evenimen- Inaugurated in 1995, Casino Pa-
te organizate pentru clienţi este plin de atracţii: petreceri, show-uri cu lace is considered the most elegant

42 CASINO INSIDE NR. 5


Casino PalaCe
muzică live și momente de dans, casino in Romania. Clients receive here a complete experience, with
prezentări de modă, turnee și pro- multiple entertainment options, in addition to the most generous casi-
moţii de cazinou. Nu în ultimul no gaming offer in the city.
rând, vernisajele de pictură organi- Alongside the eight gaming rooms, where modern technology is
zate de Galeria de Artă Casa Ver- combined with classic ambiance, there are also three restaurants fa-
nescu reprezintă repere în viaţa mous for their refinement and comfort: Casa Vernescu Restaurant,
culturală bucureșteană. famous for its French menu, full of personality, Oba Kitchen, which
offers authentic Asian culinary specialties and Palace Brasserie, ope-
Emoţii și magie... ned earlier this year.
În ambianţa aristocratică a aces-
tui palat bucureștean se nasc po- A lot of fun in company of your friends...
veștile spectaculoase ale celor ca- Whether it’s betting on roulette, blackjack tables or jackpots and
re îndrăznesc să se joace cu magic games from the slot machines, a visit to the Casino Palace wi-
emoţiile, cu magia și cu senzaţiile th friends always turns into good entertainment in a unique, stlylish
captivante ale jocurilor de cazinou. atmosphere. In addition, the events constanly scheduled for clients
Aici, orice vizită este un prilej po- are extremly attractive and popular: parties, shows, live music, dan-
trivit pentru a descoperi farmecul, cing performances, fashion shows, tournaments and casino promoti-
rafinamentul și stilul Casino Pala- ons. Last but not least, painting exhibitions organized by Casa Verne-
ce. Iar pariul pe distracţie este cu scu Art Gallery are landmarks in the cultural life in Bucharest.
siguranţă câștigător!
Emotions and magic...
Anvergură Internaţională... Within the aristocratic atmosphere of this impressive palace in Bu-
Casino Palace București face charest stories are born. They are stories of those who dare to play
parte din Queenco Leisure Inter- with emotions, magic and excitement of casino games.
national (QLI), companie listată la Here, every visit is an appropriate occasion to discover the charm,
Bursa din Londra (LSE). QLI deţi- sophistication and style of Casino Palace. And where entertainment
ne centre de divertisment în mai is definitely the winning bet!
multe ţări din Europa - Club Hotel
Casino Lutraki din Grecia, Casino International dimension...
Rodos, Casino Belgrad și clubul Casino Palace Bucharest is member of a Queenco Leisure Interna-
Sasazu din Praga – și dezvoltă un tional (QLI), a company listed on the London Stock Exchange (LSE)
proiect în Sihanoukville, Cambod- and operator of casinos in emerging markets. QLI operates and ma-
gia nage in several pleces from Europe such: Club Hotel Casino Lutraki
from Greece, Rhodes Casino, Casino Belgrade and Sasazu club from
Imagini de ambianţă și detalii Prague and devoping project in Sihanoukville, Cambodia.
complete despre ofertele disponi-
bile la Casino Palace pe www.ca- Inside images of atmosphere and details of offers available at the
sinopalace.ro Casino Palace on www.casinopalace.ro

NR. 5 CASINO INSIDE 43


46 CASINO INSIDE NR. 5
ANAT

Educaţia turistică,
veriga lipsă către
turismul de gambling
din România
Într-un interviu deschis, Corina Martin, preşedintele Asociaţiei
Naţionale a Agenţiilor de Turism din România punctează mai
multe soluţii pentru exploatarea cu adevărat a acestui
segment de turism, însă atrage atenţia asupra prezenţei,
adesea neunitare, a actorilor din gambling.

Tourism education,
the missing link on
the path to gambling
tourism in Romania
Corina Martin, the president of the National Association of
Tourism Agencies in Romania, reveals in an open interview
many solutions that can help the real development of this
tourism segment, but emphasizes at the same time the non-
unitary image of the gambling actors.

Până să se contureze cu adevărat criza The Romanian market was constantly


financiară, piaţa jocurilor de noroc din growing until the effect of the financial
România era într-o continuă expansiune, crisis started taking shape and the ac-
actorii acestei industrii mizând, printre tors of this industry used to base their
altele, şi pe turismul de gambling. Unde activities on gambling tourism as well.
se situează la noi acest tip de turism, cât What is the status of this type of tourism
de exploatabil este? now, how resourceful is it exactly?
Am putea să dezvoltăm alături de turismul We could start to widen our tourism activi-
de croaziera şi cel pe Dunare şi turismul de ties, from the Danube ones and cruises, to
gambling. Chiar în acest sens, touroperatorul that of gambling. In this regard, for example,
israelian Flying Carpet ne-a abordat anul tre- the Israeli tour-operator Flying Carpet wan-
cut, ar fi vrut să renunţe la o parte din charte- ted to change some of its last years’ char-
rele pe Bulgaria şi să mute sosiri de turişti ters to Bulgaria and create some direct rou-
străini cu chartere direct la Constanţa (Tel tes for the foreigners, to Constanţa (Tel
Aviv-Constanţa). Toate bune şi frumoase, în- Aviv-Constanţa). It was good, but one of the
să, una dintre condiţii era prezenţa cazinouri- conditions was the existence of casinos. Un-
lor. Din păcate, noi n-am putut indentifica ce- fortunately there was nothing available to
va care să le placă în acest sens. Ei veniseră satisfy their requirements. They had this
cu o idee, ştiind Cazinoul din Constanţa, însă idea, as they had heard about the Constanţa
s-au convins uşor când au văzut care e reali- Casino, but they saw the reality and dropped
tatea. Am fi făcut faţă la capacitatea hotelie- out. We could have managed to cover the
ră, la tarife, la excursii, dar lucrurile s-au blo- hotels capacity needed, the tarifs, the trips,
cat tocmai din cauza absenţei cazinourilor, but the lack of casinos was an impediment
care pe turiştii israelieni i-ar fi interesat foarte as the people in their country are very inte-
mult, având în vedere că la ei în ţară, jocurile rested in gambling, because gambling is for-

NR. 5 CASINO INSIDE 47


de noroc sunt interzise.
Anul acesta însă, compania
B.D.Graiver Tourism Services
Ltd, un touroperator lider pe
piaţa din Israel, a înlocuit Tur-
cia cu România, în special lito-
ralul românesc, ca destinaţie
pentru turiştii israelieni, esti-
mând că va aduce în acest an
în ţară cel puţin 2.500 de tu-
rişti din Israel. Asta e chiar o
premieră, o rută charter Tel
Aviv – litoral, cu 95% şanse de
reuşita, începând cu 15 iulie.
Am fi interesaţi ca alături de
Ministerul Dezvoltării Regiona-
le şi Turismului să reuşim să
punem la dispoziţia acestora
pachete cu servicii de cazinou.
Este nevoie de un consorţiu
solid în acest sens format din
patronate, autorităţi şi jucătorii
din această industrie. Din pă-
cate, nu avem nici o legislaţie
care să încurajeze investitorii
să-şi pună banii la bătaie într-o
astfel de afacere.

Care este aspectul cel


mai arzător cu care se con-
fruntă patronatele din tu-
rism?
Nu se investeşte suficient în
promovarea destinaţiilor româ-
neşti, indiferent care ar fi po-
tenţialul turistic. România chiar
are o uriaşă comoară în acest
sens, însă noi nu ştim să împa-
chetăm ceea ce avem şi să
creăm o poveste care să atra-
gă turişti spre această ţară.
Paradoxal este faptul că im-
presia turiştilor străini este
mult mai bună decât o au ro-
mânii. Chiar recent am emis un
comunicat de presă în care am
cerut intervenţia de urgenţă a
Guvernului României. Impor-
tant e ca şi acei 5 milioane de
euro aferenţi promovării pentru
acest an să-i folosim acum,
când e momentul potrivit, şi nu
în septembrie-octombrie când
ia sfârşit sezonul. Chiar dacă e
perioadă de criză, parerea mea
este că nu trebuie să sugru-
măm mediul privat. Nu reprezintă o cheltuială extravagantă pentru bidden in their country.
această perioadă. This year however, B.D. Graiver Tourism Services Ltd., which is a
top tour-operator on the Israeli market, replaced Turkey with Roma-
Ce segment al turismului credeţi că poate atrage oaspeţi nia, espcially the coastline of Romania, as a main destination for the
chiar şi în această perioadă? Israeli tourists. Their estimates are at least 2,500 Israeli tourists for
Turismul de evenimente, în general, atrage spre o destinaţie anume this year only. This is indeed a premier, a Tel Aviv-coastline charter,
fluxul de vizitatori. De asta am avea nevoie! Orice competiţie internaţi- with 95% success rate, starting from July 15. We would be really in-
onală, de genul turneelor de poker, spre exemplu, ar trebui avută în terested to manage placing at the disposal of this company, together
vedere cu prisosinţă. Altfel spus – omul vine cu o motivaţie clară la un with the Ministry of Regional Development and Tourism, packages
eveniment şi astfel atrage după sine satisfacerea şi celorlate servicii that include casino services. This requires a very strong alliance of
precum cazarea, plimbările, suvenirurile… cel mai relevant exemplu în the administrations, authorities and the gamblers in the industry. We
acest sens este Las Vegas. don’t have, unfortunately, a legislation that encourages the investors
to place thier money in such a business.
De ce credeţi că în România există împământenită ideea po-
trivit căreia cazinourile sunt asimilate unor conotaţii negative? What is the ”hottest” issue on the list of the tourism admi-
Simplu! Ne lipseşte educaţia turistică. Până la un punct am avut nistrations?

48 CASINO INSIDE NR. 5


ANAT
There is not enough invest-
ment done for promoting the
Romanian holiday destinati-
ons, no matter the touristic
potential of our country. Ro-
mania is a huge treasure in
this regard, but we don’t know
how to package it and to crea-
te a story that attracts tourists
to this country. As a paradox,
however, the opinion of fo-
reign tourists is better than
that of Romanians. We have
recently issued a press relea-
se to ask for the emergency
intervention of the Romanian
Government. It is important
that those 5 million Euro ne-
cessary for this year promoti-
on of the country shall be
used now, at the right time,
and not in September or Octo-
ber, at the end of the season.
Even if it is still a crisis period,
my opinion is that we don’t ha-
ve to kill the private environ-
ment. It is not an extravagant
expense for these times.

What tourism segment


can attract guests, in your
opinion, given this troubled
period?
Mainly event tourism gene-
rates a flow of visitors. That is
what we need! Any internatio-
nal competition, like poker to-
urnaments for example, sho-
uld be carefully considered. To
put it in a different light, peo-
ple come with a purpose to an
event but at the same time,
this purpose implies other ser-
vices like accomodation, trips,
souvenirs...the most obvious
example of this kind is Las
Vegas.
What is,in your opinion,
the rooted reason for which
Romanians associate casi-
nos with negative issues?
It is simple! Because we
lack tourism education. We
had the same path as Bulgaria
had, till our neighbors let the
German investors take over
acelaşi parcurs cu bulgarii, însă diferenţa o face faptul că vecinii nos- their tourism development. The private sector was poor managed on
trii s-au lăsat cumpăraţi de germani pentru a dezvolta turismul. Adică, our coastline, and our authorities did not approve the Germans to ha-
la noi pe litoral s-a făcut privatizarea foarte prost, autorităţile nefiind ve an input of ideas, of money and of management, that is why they
de acord ca investitorii germani să vină cu ideile, cu banii şi cu mana- turned to Bulgaria. As a consequence, the first wave of tourists was
gementul propiu, astfel că au ales Bulgaria. În consecinţă, primele flu- from Germany. The results: 5 year contracts on minimum price - 5,
xuri cu turişti străini în Bulgaria au fost germanii. Rezultatele: cinci ani 10 Euro, many requests for holidays- the way many hotel chains we-
contracte pe minimum de preţ – 5, 10 euro, solicitări foarte multe re actually built. In 5 years, the Germans had a way of shaping the
pentru petrecerea vacanţelor – şi aşa au fost construite o mulţime de Bulgarian people, changing their mentality. Our problem is that 95%
unităţi hoteliere. În cinci ani, germanii au ştiut cum să-i modeleze pe of our seaside tourists are… Romanian. We lost the education of de-
bulgari, schimbându-le mentalitatea. Problema noastră e că 95% din aling with foreign tourism. However, it could be important for the ac-
turiştii de pe litoralul românesc sunt... români. Am pierdut educaţia de tors in the gambling industry to involve themselves more and promo-
a ştii cum să ne comportăm cu turistul străin. Oricum, şi dincolo de te accordingly, beyond that smoky glass that protects them. They
geamul acela fumuriu, ar fi bine dacă actorii din industria de gambling have, more than anything, to stay together, in order to consolidate
s-ar implica şi ei mai mult şi s-ar promova corespunzător. Peste toate the private structure.
acestea, ei trebuie să fie, mai întâi de toate, uniţi pentru a consolida
structura privată.

NR. 5 CASINO INSIDE 49


50 CASINO INSIDE NR. 5
CASINO JOBS

Vânzarea de
servicii vs
schimbarea
mentalităţii
clienţilor
Un interviu cu Odette Nestor despre
activitatea complexă, mereu pusă sub semnul
rigorii şi a corectitudinii, în calitate de director
financiar în cadrul Regent Casino.

Sale of services
vs. a mentality
change
An interview with Odette Nestor about the
complex activity as a CFO in Regent Casino,
an activity which is always to be questioned
regarding its accuracy and fairness.

Cum se desfășoară o zi de How can you describe a


lucru la Regent Casino în cali- normal work day as a CFO in
tate de director financiar? Regent Casino?
O zi obișnuită începe la ora A usual day starts at 7.00
7.00 dimineaţa până târziu pe la a.m. until 11.00 p.m., and some
ora 23.00, uneori chiar și 2.00- days even till 2.00-3.00 the next
3.00 dimineaţa a doua zi. În cel morning. Best case scenario,
mai bun caz, o astfel de zi se ter- the day can end at 8.00 p.m.
mină în jurul orei 20.00, când and when I reach home, my fa-
ajung acasă și familia mă întrea- mily asks: ”Is something
bă uimită: „S-a întâmplat ceva în wrong?”. Mostly, my undertake
neregulă?”. activities go far beyond the duti-
De cele mai multe ori activităţi- es stipulated in the job, but as I
le pe care le desfășor depășesc have some prior experience in
cu mult atribuţiile stipulate în fișa the field, I tried to make myself
postului. Experienţa acumulată heard and to do more than the
anterior în acest domeniu m-a job requires. I have 11 years of
determinat să mă implic și în alte experience in tourism and ano-
activităţi și să fac mai mult decât ther three in a casino. Together
presupune acest job din punct de with all my colleagues, we have
vedere administrativ, dar nu nu- been selected due to our vast
mai. Am în spate 11 ani de expe- experience and each of us have
rienţă în domeniul turismului și contributed to this business and
FOTO ADRIAN STOICOVICIU

încă trei, în cazino. Alături de co- at the strengthening of Casino


legii mei, selectaţi ca și mine cu o Regent brand market profile.
experienţă destul de vastă, am Thus, only a year after opening,
contribuit la dezvoltarea acestei our casino has succeeded to
afaceri și la consolidarea brandu- impose quickly among the casi-
lui Regent Casino pe piaţa de nos in Bucharest.

NR. 5 CASINO INSIDE 51


CASINO JOBS
profil. Astfel, la numai un an de la deschidere, cazinoul nostru a reușit What about the accounting background?
să se impună rapid printre cazinourile Bucureștene. Strictly from a financial point of view, the activity we carry on here
is different to other types of businesses, especially in what concerns
Dar din punct de vedere al pregătirii financiar-contabile? the operational part, the reports, contract analysis or suppliers. One
Strict, din punct de vedere financiar-contabil, activitatea pe care o has to first comprehend the system. As the amount of money used
desfășor aici este diferită de cea a altor tipuri de afaceri, mai ales în pri- in a casino is so large, the responsibilities are as clear as possible-
vinţa operaţiunilor, la acestea se adaugă întocmirea de rapoarte, anali- maximum attention, fairness and thoroughness.
zarea contractelor, a furnizorilor. Însă, mai întâi de toate, trebuie să înţe- Moreover, we don’t sell services, but entertainment - a complete
legi sistemul. Având un rulaj important, responsabilităţile sunt mult mai and exciting casino experience, and we want to obtain a change of
mari, atenţia este maximă, iar corectitudinea și rigurozitatea sunt o ne- the players mentality, an attempt to drive them away from the idea
cesitate. that only shady business goes on in a casino.
În plus, noi nu vindem servicii, ci oferim entertainment sub forma unei
experienţe complexe de joc, și mizăm pe o schimbare de mentalitate a It is clear that both the work and the responsibilities are hu-
jucătorilor, iar ideea preconcepută că într-un cazino se întâmplă doar ge. What motivates you however to carry on your activity he-
lucruri ilegale să dispară. re?
I cannot deny that
E clar, munca și res- the financial incenti-
ponsabilităţile sunt ve is fairly strong, but
enorme. Și totuși, ce I do everything with
vă motivează să vă passion. Working in a
continuaţi activitatea casino is like magic,
aici? it is different from
Nu pot nega că moti- other jobs, as you
vaţia financiară este cannot stay away,
destul de puternică, însă you cannot escape
chiar fac totul cu pasiu- from this world. Besi-
ne aici. Aș putea spune des, it has a spirit of
că jobul într-un cazino adventure that can-
este diferit de altele, are not be found
un fel de magie aparte, anywhere else.
care te învăluie și nu te
lasă să stai deoparte... If it were to
nu te poţi rupe total de change or improve
această lume. În plus, something in this
provocarea este mare, gaming industry,
iar spiritul de aventură what would you
este ceva ce nu găsești do?
oriunde. It is for sure that
now, I would change
Dacă ar fi să schim- the entire legislation,
baţi sau să îmbunătă- which causes trouble
ţiţi ceva în această in- for both the private
dustrie a gamblingului, and the public sec-
despre ce anume ar fi tor. Many more
vorba? things could be ob-
În momentul de faţă, tained from this in-
în mod cert, legislaţia, de dustry if people co-
la A la Z, care e deficita- uld think deeper and
ră nu numai pentru me- to the point. It could
diul privat, ci și pentru be done using peo-
cel bugetar. S-ar putea ple inside the sys-
obţine mult mai multe tem, people who are
lucuri benefice acestei really interested in
industrii dacă totul s-ar how this field works.
gândi temeinic și con- Moreover, our legis-
cret, cu implicarea unor lation is easy to be
oameni din interiorul sis- interpreted and even
temului sau a unor oa- the people who crea-
meni care sunt cu ade- ted it need some cla-
vărat interesaţi de modul în care funcţioneză acest domeniu. În plus, rifications from time to time.
legislaţia noastră este interpretabilă și adesea sunt solicitată pentru lă-
muriri de însuși acei oameni care au creat-o. How do you manage to spend your free time away from this
atmosphere?
Cum reușiţi să vă detașaţi în timpul liber de această atmosfe- As in a business like this there are mostly men involved, I have the
ră? luck to find understanding in my family, who has supported me for
Ţinând cont de faptul că, în această activitate, angajaţii bărbaţi domi- all this time and keeps on doing so. This is another reason to come
nă, am șansa unei familii care mă înţelege, care m-a susţinut în tot to work relaxed and to focus strictly on what I have to do. Also, be-
acest timp și continuă să o facă. Încă un motiv în plus să vin liniștită la cause I worked in tourism for quite a long time, I had the chance to
serviciu și să mă concentrez strict la ceea ce am de făcut aici. De ase- travel and to see many amazing places around the world. This passi-
menea, pentru că am lucrat în domeniul turismului destul de mult timp, on for traveling is still with me.
am avut ocazia să călătoresc în mai toate colţurile lumii, iar microbul
acesta, al călătoriilor s-a păstrat.

52 CASINO INSIDE NR. 5


Prin eliminarea plafonului
neimpozabil pentru veniturile
din jocuri de noroc,
statul încurajează jocurile ilegale
Alianţa Confederaţiilor Patronale din România (ACPR) şi Asociaţia Organizatorilor de Pariuri din România se opun
propunerii de modificare a art. 77 din Codul Fiscal în sensul eliminării plafonului neimpozabil, de 600 lei, pentru
veniturile din jocuri de noroc. În semn de protest, faţă de această decizie a Guvernului, cele doua instituţii au
hotărât ca, începând de marţi, 8 iunie, casele de pariuri să fie închise. Purtătorul de cuvânt al ACPR, Dan Matei
Agathon, a explicat într-o conferinţă de presă că, astfel, vor fi închise pe o durată nedeterminată, 1.423 de agenţii
de pariuri, reprezentând 97,8% din total. Companiile implicate în acest demers sunt: Stanleybet, Publicbet,
Mozzart, Casa pariurilor, Parisport, Sky-Bets, GS Bet, Super Bet, Hypobet, Bet Café Arena, Admiral Sports Betting,
Power Club şi Empire Betting.

O măsură similară a fost adoptată în 2005, prin OUG nr. 138 din 29.12.2004, aplicabilă începând cu 01 Ianuarie
2005, iar consecinţa imediată a acestei măsuri a fost înregistrarea de către organizatorii de pariuri a unei scăderi a
încasărilor medii per agenţie de 47,5%, ceea ce a determinat un proces accelerat de închidere a agenţiilor de
pariuri, care, anterior, erau neprofitabile sau cu profit redus.

Ulterior, 4 luni mai târziu, pierderile bugetului de stat generate de scăderea dramatică a cifrei de afaceri a
companiilor de pariuri au fost mai mari decât sumele colectate în plus prin impozitele reţinute la sursă, astfel încât
s-a revenit asupra măsurii de eliminare a pragului de neimpozitare prin OUG 24 din 24.03.2005. Era însa prea
târziu, pentru că industria fusese deja grav afectată, iar companiile au avut nevoie de încă aproximativ un an ca să
revină la nivelul anterior de încasări.

Estimarile facute de specialişti arată că, sumele adiţionale care vor fi colectate prin impunerea procentului de 25%
tuturor câştigurilor obţinute din jocuri de noroc, vor însuma aproximativ 1,7 milioane lei, în timp ce pierderea
lunară generată de scăderea cifrei de afaceri asupra impozitelor şi taxelor directe va fi de peste 4,1 milioane lei.
Aşadar, măsura propusă ar produce o pierdere lunară directă bugetului de stat de aproximativ 2,4 milioane lei.

Indirect, măsura eliminării pragului de neimpozitare a veniturilor obținute din jocuri de noroc, va avea și alte efecte
economice asupra forței de muncă și achizițiilor de bunuri și servicii. Trebuie, de asemenea, avut în vedere că, în
acest moment, companiile private de pariuri au peste 4000 de angajați din care, în condițiile eliminării pragului de
neimpozitare a veniturilor obținute din jocuri de noroc, cel puțin jumătate și-ar pierde locurile de muncă. Pentru
pierderile generate de desființarea a peste 2000 de locuri de muncă, impozitele și contribuțiile sociale lunare
aferente sunt estimate la minimum 1,5 milioane lei. Mai există o scădere a cheltuielilor operaționale (achizițiilor de
bunuri și servicii, inclusiv chirii) și implicit reducerea cu peste 1 milion lei lunar a TVA-ului aferent, ca urmare a
reducerii activității. La toate acestea se adaugă cheltuielile suplimentare produse statului român prin creșterea
somajului, dar și stoparea investițiilor în curs de derulare.

“Luând în considerare toate aspectele prezentate mai sus este evident că măsura eliminarii pragului de
neimpozitare nu are nici o susținere economică și, cu siguranță, va genera pierderi atât bugetului de stat
consolidat, cât și bugetului asigurărilor sociale de minimum 4,9 milioane lei lunar”, se arată în comunicatul semnat
de ACPR.

În afară de pierderile directe către buget, printre efectele acestei măsuri vor fi și migrarea masivă a jucătorilor
către piața on-line și redirecționarea taxelor către alte state din cauza faptului că firmele respective nu sunt
înregistrate și autorizate în România, “resuscitarea” pieței negre a pariurilor sportive asociată în mod direct cu
criminalitatea organizată, care va găsi o nouă sursă de finanțare a activităților ilegale și ieșirea de pe piață a
companiilor multinaționale care au credibilizat piața pariurilor sportive.

În consecință, liderii ACPR solicită păstrarea sistemului actual de impozitare a veniturilor din jocuri de noroc și
securizarea unei surse sigure de venituri către bugetul de stat.
BLING BET
PROVOACĂ DIN NOU
LA DISTRACŢIE
BLING BET DARES YOU AGAIN TO HAVE FUN
54 CASINO INSIDE NR. 5
BLING BET

Cazinoul Bling Bet din incinta AFI Palace Cotroceni


pune la bătaie în fiecare week-end ce știe mai bine: mix
de jocuri, câștiguri nemăsurate și, bineînţeles, adrenalină
maximă. Atmosfera electrizantă de sâmbătă, 22 mai, a
adus în prim-plan mult așteptata tombolă cu premii tota-
le de 35.000 lei. Prima extragere de 5.000 lei a fost
doar încălzirea pentru clienţii Bling Bet, mereu în cătare
de noi și noi surprize. Astfel, spre miezul nopţii, pofta de
distracţie s-a înteţit, iar norocul își dorea să-și facă simţi-
tă prezenţa, tocmai la fix pentru o nouă extragere ce a
constat în două premii de 10.000 lei și, respectiv,
20.000 lei.
Desigur, din partea casei nu a lipsit nici de această
dată meniul variat de băuturi și gustări de care clienţii
s-au putut bucura la maxim, ceea ce a făcut ca petrece-
rea timpului liber să dispună de toate ingredientele ne-
cesare.

The Bling Bet Casino inside AFI Palace


Cotroceni offers what it knows best every
weekend: the mix of games, enormous win-
nings and of course, maximum adrenaline.
The electrifying Saturday atmosphere, on the
22nd of May, brought to attention of the pas-
sionates the much awaited tombola, offering
winnings of 35.000 lei. The first award
amounted 5.000 lei and it was just a warm-up
for the Bling Bet clients who are always loo-
king for new surprises. Thus, at midnight, the
thirst for fun increased and luck was more
pregnant in the atmosphere, just in time for a
new lottery with two awards: one of 10.000
lei and one of 20.000 lei.
There was also, as usual, the varied menu,
on the house, with drinks and snacks that the
clients enjoyed to the maximum; these were
all the needed ingredients to spend your spa-
re time.

NR. 5 CASINO INSIDE 55


Seară “motorizantă” în stilul
Harley Davidson la Princess Casino
Electrifying night at Princess
Casino, the Harley Davidson way
Dacă premiile în bani, show-ul care întreţine atmosfera și surprizele If the cash awards, the show which lights the atmosphere and the
reprezinta elementele perfecte pentru o seară reușită a unui eveniment surprises are the elements of a successful night for a casino event,
de cazino, Princess Casino a vrut să-și surprindă clienţii într-un mod Princess Casino wanted to surprise its clients in a unique way. On
aparte. Vineri, 28 mai, organizatorii au plusat și au pus la bătaie un pre- Friday, 28th of May, the organizers went over the top and offered a
miu special - o motocicletă marca Harley Davidson în toată splendoarea special prize, a beautiful Harley Davidson motorcycle. Andreea Balan
sa. Andreea Bălan împreună cu trupa ei de dansatori, a făcut ca atmo- together with her group of dancers transformed the atmosphere in
sfera din Princess Casino să fie asemenea unui motor turat la maxim, Princess Casino in an engine at full speed, that is on fire. There we-
adică incendiar. Bineînţeles, nu au lipsit oferta variată de produse de la re also, as usual, the varied offers for both the buffet and the bar, all
bar și bufet, toate din partea casei. on the house.

56 CASINO INSIDE NR. 5


Princess casino

NR. 5 CASINO INSIDE 57


Atmosferă
de vacanţă
exotică
și premii
incitante
la Viva! Slot Club

Viva! Slot Club continuă să-și răsplătească clienţii pentru fidelitatea lor. Viva! Slot Club keeps giving back to its clients for their loyalty.
Astfel, pe 28 mai în Plaza Mall, Viva! Slot Club a găzduit o incitantă loterie Thus, on 28th of May in Plaza Mall, Viva! Slot Club hosted an exciting
în valoare totală de 25.000 lei. lottery of 25,000 Lei. Moreover, on 29th of May, in Berceni Mall, Vi-
Totodată, pe 29 mai în mall-ul din Berceni, Viva! Slot Club a pus la bă- va! Slot Club offered a new lottery of 7,500 Lei.
taie o nouă loterie cu alţi 7.500 lei. The events were hosted by Daniel - The Black Scorpion- who ma-
Evenimentele au fost susţinute de Daniel – The Black Scorpion – care de sure the the clients were entertained. Live music brought everyo-
s-a ocupat de buna dispoziţie a clienţilor. Muzica live i-a atras pe toţi la ne to dance, creating a holiday atmosphere, with sunny beaches. The
dans, creând o atmosferă de vacanţă pe plaje însorite. Petrecerea a con- party went on with the girls from Vogue band, who made themselves
tinuat cu fetele de la trupa Vogue, care s-au remarcat prin frumuseţe, co- admired for their beauty, the exceptional coreography, the unique
regrafie de excepţie, costume inedite și momente artistice pe masură. costumes and the artistic moments.

58 CASINO INSIDE NR. 5


Viva! Slot Club

NR. 5 CASINO INSIDE 59


1x2 Bet Cafe Arena
s-a lansat în premieră
pe piaţa din România
1X2 Bet Cafe Arena s-a lansat, luni, 7 iunie, printr-un eveniment spec-
taculos, în cadrul restaurantului Heritage. Evenimentul a reflectat concep-
tul care stă la baza 1x2 Bet Cafe Arena - prima cafenea de pariuri sporti-
ve din România. În esenţă, 1x2 Bet Cafe Arena reprezintă un centru de
divertisment ce oferă posibilitatea de a paria pe evenimente sportive vari-
ate sau de a juca la mașini electronice cu câștiguri și, în același timp, de a
beneficia de servicii de calitate de tip cafenea.

Alături de reprezentanţii 1X2 Bet Cafe Arena, la eveniment au partici-


pat și cei ai partenerului Gtech G2. Dintre oaspeţii 1X2 Bet Cafe Arena
au făcut parte comentatori sportivi de renume și reprezentanţi ai presei
de specialitate, precum și numeroși jucători din piaţa de profil.

Evenimentul s-a desfasurat într-un cadru dinamic, animat de prezenţa


1x2 Bet Cafe Arena was
tinerilor sportivi prinși în mijlocul diferitelor jocuri sportive pe terenurile launched for the first time
amenajate la faţa locului: fotbal, baschet, rugby, fussball. Iar tinerele majo-
rete i-au încântat pe invitaţi cu mișcări pline de energie. on the Romanian Market
Oaspeţii au fost invitaţi să lanseze provocări tinerilor sportivi și să intre
ei înșiși în joc, dar și să parieze pe meciurile din Cadrul Campionatului 1x2 Bet Cafe Arena opened on Monday, 7th of June, within the
Mondial de Fotbal. atmosphere of a spectacular event organized inside Heritage restau-
rant. The event revealed the concept of 1x2 Bet Cafe Arena, the first
Apoi, marţi, liderii 1X2 Bet Cafe Arena, alături de GTECH G2, au stat coffee shop of sports betting in Romania. The core of 1x2 Bet Cafe
de vorbă cu jurnaliștii, prezentându-și realizările, planurile și obiectivele. La Arena is the entertainment centre that offers the opportunity to bet
eveniment au luat parte și părinţii Larisei Iordache – una dintre primele on various sports events and play the jackpot electronic game ma-
gimnaste junioare susţinute de 1X2 Bet Cafe Arena în cadrului progra- chines, enjoying at the same time the quality services.
mului de CSR de sprijinire a tinerelor talente sportive din România. Beside the partners of 1x2 Bet Cafe Arena, GTECH G2 was also
present at the event. Among the guests of 1x2 Bet Cafe Arena there
were many well known sports critics and media representatives, as
well as numerous players of the industry.
The event took place in a dynamic atmosphere, animated by the
presence of the young sportsmen caught in the middle of various ga-
mes , on the fields in front of the location: football, basketball, rugby,
foosball, while the young cheerleaders enchanted the guests with
their full of energy moves.
The guests were invited to launch challenges for the young sport-
smen and even to participate to the matches, as well as to bet on the
games that are to take place within the World Football Champion-
ship.
On Tuesday, the leaders of 1x2 Bet Cafe Arena, together with
GTECH 2, held a press conference so as to introduce their accom-
plishments, plans and objectives. The parents of Larisa Iordache we-
re also present at the event, one of the first young gymnasts sustai-
ned by 1x2 Bet Cafe Arena, who is part of the CSR program of
support for the young sports talents in Romania.

60 CASINO INSIDE NR.5


1x2 Bet Cafe Arena

1X2 BET CAFE


1x2 Bet Cafe Arena was laun-
ched on the local market with a
new business concept: the first co-

ARENA- A NEW ffee shop of sports betting in Ro-


mania (www.1x2betcafearena.

CONCEPT ON THE
ro). The core business of 1x2 Bet
Cafe Arena is to provide an enter-
tainment centre which offers the

BETTING MARKET opportunity to bet on various


sports events, to play on jackpot
electronic game machines and to
enjoy, at the same time the quality
services of a coffee shop.
The concept is launched together
with GTECH and GTECH G2, owned
by Lottomatica S.p.A, one of the
biggest game operators worldwide.
GTECH is a leader in gambling tech-
nology, whereas GTECH G2 is an
expert in sports betting and in-
teractive games.
Due the added value of the offe-
red services, combined with a wide
range of sports and bets, as well as
the possibility to watch various
competitions, 1x2 Bet Cafe Arena
wants to become the favorite place
of the betters in Romania.

1X2 BET CAFE ARENA - UN NOU According to Iulian Andronache, CEO of 1X2 Bet Café Arena, the World
Football Championship that takes place in South Africa is covered by 1x2

CONCEPT DE AFACERI ÎN DOMENIUL


Bet Cafe Arena, with their 40 agencies. Out of these, 20 are located in
Bucharest and another 20 are around the country, as a press release in-
forms us.

PARIURILOR SPORTIVE “Until 2010, we plan to have a national coverage of 400 units and
2,000 employees, which imply a 30 million Euros investment. Our long-
term objective is to reach a 40% market share by 2014”, said Dan Iones-
1X2 Bet Cafe Arena s-a lansat pe piaţa autohtonă, aducând un nou con- cu, Managing Partner in 1x2 Bet Cafe Arena.
cept de afaceri: prima cafenea de pariuri sportive din România Paolo Personeni, President of GTECH G2 said: “GTECH has long time
(www.1x2betcafearena.ro). În esenţă, 1x2 Bet Cafe Arena reprezintă believed that Romania is a key East-European territory and I am thrilled
un centru de divertisment ce oferă posibilitatea de a paria pe evenimente that we now have a powerful partner here and that we are present in
sportive variate sau de a juca la mașini electronice cu câștiguri şi, în același this fast-growing market. The GTECH G2 team has collaborated with the
timp, de a beneficia de servicii de calitate de tip cafenea. management team of Bet Cafe in order to create the 1x2 Bet Cafe Arena
Conceptul este lansat în parteneriat cu GTECH și GTECH G2 deținute de brand”.
grupul Lottomatica S.p.A., unul dintre cei mai mari operatori de jocuri de Along with its launching, Bet Cafe Arena initiates a CSR program me-
noroc din lume. GTECH este lider în tehnologii dedicate industriei jocurilor ant to support the young sporting talents and to offer them an opportu-
de noroc, iar GTECH G2 este expert în pariuri sportive și jocuri interactive. nity of reaching top performance. The first sponsored athletes are Larisa
Datorită valorii adăugate pe care o aduce oferind, pe lângă servicii de Iordache and Diana Bulimar, both medal awarded in the Junior Final of
pariuri pentru o gamă foarte largă de sporturi, şi servicii de cafenea, pre- the European Championship in Birmingham.
cum şi posibilitatea de a viziona competitii, 1X2 Bet Cafe Arena îşi propune
să devina locul preferat al pariorilor din România.
Potrivit lui Iulian Antonache CEO 1X2 Bet Cafe Arena, campionatului
mondial de fotbal din Africa de Sud este întâmpinat de brandul 1x2 Bet
Cafe Arena prin circa 40 de agenţii dintre care aproximativ jumătate des-
chise în Bucureşti şi tot atâtea în alte oraşe din ţară, informează un comu-
nicat de presă.
“Până în 2012 ne propunem să avem o acoperire naţională de 400 de
agenţii cu 2.000 de angajaţi, însemnând o investiţie totală de aproape 30
milioane de euro. Pe termen lung, obiectivul nostru este de atinge o cotă
de piaţă de 40% până în anul 2014”, a adăugat, la rândul său, Dan Ionescu,
Managing Partner 1x2 Bet Cafe Arena.
Paolo Personeni, Preşedinte GTECH G2, a afirmat: “GTECH consideră de
mult timp România ca fiind un teritoriu cheie est european şi sunt încântat
că acum avem un partener puternic aici şi că suntem prezenţi în această
piaţă ce se dezvoltă rapid. În ultimele şase luni, GTECH G2 a colaborat înde-
aproape cu echipa de conducere a Bet Cafe pentru a crea brandul 1x2 Bet
Cafe Arena”.
Odată cu lansarea sa, 1X2 Bet Cafe Arena iniţiază şi un program de CSR
menit să sprijine tinerele talente din sport şi să le ofere posibilitatea de a
atinge performanţe maxime. Primele sportive sponsorizate chiar din acest
moment sunt gimnastele junioare Larisa Iordache şi Diana Bulimar, amân-
două medaliate la Campionatul European de la Birmingham în finala pen-
tru junioare.

NR. 5 CASINO INSIDE 61


PIONII
CARE AU DISTRUS
de Amalia Bãlãbãneanu

Gambling-ul românesc, în ventilaţie


artificială. Criza economică şi schimbările
legislative, coroborate cu mărirea excesivă a
taxelor, au ruinat imperiul jocurilor de noroc. IMPERIUL

Ca şi cum scăderea valorii pariurilor nu ar fi fost suficientă, au- Just as if the drop of the betting amounts hadn’t been enough,
torităţile au pus sare pe rană. Astfel, au făcut din această industrie the authorities thought of cutting the wound deeper and turn
ţapul ispăşitor pentru suplimentarea bugetului deficitar. this industry into the scapegoat for supplementing the poor bud-
Mizând pe vechimea legislaţiei şi pe faptul că reglementările normative get.
existente nu mai corespundeau realităţilor economice, tehnice şi con- Basing their judgment on the fact that the legislation was old and the
ceptuale din domeniu, oficialităţile au încercat “să răspundă cât mai bine” normative regulations did not fit the economic, technical and conceptu-
cerinţelor acestei pieţe prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. al realities, the representatives of the state tried to “meet the needs” of
77/2009 din 26 iunie 2009. Măsura s-a dovedit a fi, însă, o lovitură mult the market with the normative act OUG 77/2009, dated 26th of June,
prea grea pentru unii operatori. Bilanţul de la finele anului trecut marca o 2009. This measure turned out to be, however, a much too heavy chan-
scădere a afacerilor din domeniu cu circa jumătate de miliard de euro şi ge for some of the operators. The accounting of last year’s end revea-
o contractare a pieţei cu peste o treime, pentru unităţile de tip live game. led a decrease of the business in the industry by a billion Euros and a
Nici pentru operatorii de slot machines legea nu a fost mai indulgentă. shrink of the market by over a third, for all the live game units.
După extinderile haotice, unii au cunoscut şi reversul medaliei, fiind obli- The law hasn’t forgotten about the slot machines operators either.
gaţi de noul cadru normativ, să îşi reorganizeze activitatea şi să numere After the chaotic spread, some got to know the other side of the coin,
minimum 20 de slot machines pentru fiecare sală de jocuri. Majoritatea as they were forced by the new normative rules to reorganize their acti-
reprezentanţilor acestui segment consideră că prin această reglementa- vity and have at least 20 slots machines for each gaming room. Most of
re se urmăreşte alinierea la standardele europene, ceea ce reprezintă un the representatives of this segment consider that this new regulation
real avantaj pentru jucători. Mai mult, Liudmila Sapega general manager wants to align the legislation with the European standards, which repre-
al Aurum Slot Room susţine că mulţi operatori au neglijat faptul că sents a real advantage for the players. Furthermore, Liudmila Sapega,
această industrie vizează latura de entertainment, ceea ce a dus, uneori, General Manager of Aurum Slot Room claims that many operators
la dispariţia unor unităţi. ignored the entertainment aspect of this industry, which finally led to
Marii reprezentanţi ai acestui segment al jocurilor de noroc sunt de the end of some units.
părere că era necesară o modificare a cadrului legislativ întrucât piaţa The most important representatives in this game segment opinionate
locală de profil trece printr-un proces natural de maturizare şi consolida- that a change of the legislative norms was necessary, as the local mar-
re. “Introducerea acestei noi legi într-o perioadă atât de dificilă, când cri- ket passed through a natural process of becoming mature and consoli-
za financiară globală a afectat întreaga economie, îi pune pe operatorii dated. “Introducing this new law in such a difficult period, when the glo-
din domeniu în faţa unei adevărate provocări. Cu toate acestea, ne aş- bal financial crisis influenced the entire economy, makes the operators
teptăm ca în viitor să vedem efectele pozitive ale unei pieţe mai bine re- in the industry deal with real challenges. However, we expect that in the
glementate”, a declarat pentru Casino Inside Ali Birbudak Slot director la future, we shall see the positive effects of a better regulated market”
Casino Palace. declared Ali Birbudak for Casino Inside, Slot director of Casino Palace.

62 CASINO INSIDE NR. 5


PIATA DE GAMBLING
High taxes, low revenues, restrictions meant to worsen the cri-
sis
Sorin Georgescu, the General Director in Maxbet, says that the root
cause of the crisis in the gambling industry is the overall decrease of
income, based on an increase of costs.
The players are more responsible, better organized and more focused
on keeping their costs low. “Generally speaking, the clients have a lower
game budget than before, and the frequency of their visits has decrea-
sed” explains Birbudak.
Liudmila Sapega believes that the gambling industry is damaged by
the high taxes. This aspect was also brought to light by the representati-
ves of Casino Palace, as the change that hurt their business the most.
However, Sorin Georgescu can see an advantage for the increase of
taxes, that of decreasing the number of betting units, locally. Most of the
costs and illegal market are however part of the disadvantages of this
measure.
The change in legislation on the background of the economic crisis
constituted probably more than a cold shower for the representatives of
the Maxbet company. “There was a deep disequilibrium at the cost-inco-
me ratio level in the third quarter of 2009, followed by a decrease of
30% of betting units, compared to the previous quarter. The profit obtai-
ned in 2008 allowed us to cover the loss suffered in 2009. It is yet hard
to tell something about 2010, considering both the internal an external
economic environment. We hope to reach profit by the end of the year”,
declared Sorin Georgescu.
Birbudak claims that the imposed restrictions as well as the high in-

The pawns that crease of the taxes is a process of selection for the operators who have
the necessary resources, experience and will to compete for a local mar-
ket share. However, Georgescu believes that the legislative limitations

ruined the empire


corroborated with the high level of taxation lack synchronization as they
bring higher costs, in a context with 30% lower income.
Among the measures imposed by the new legislative frame, there is
one less favorable for some players. As many of the gambling passiona-
Romanian gambling is artificially tes are smokers, the interdiction of this vice in gaming rooms caused
sustained. The economic crisis and the supplementary losses for some operators. “The law against smoking,
brings along, according to our estimations, a decrease of 15% of the
legislative changes combined with the number of clients”, says Georgescu.
overwhelming increase of the taxes
“In Romania is not hard to receive an authorization, but to carry
ruined the empire of gambling. on your activity”
A much debated issue, according to Liudmila Sapega, is that of the
unclear legislation and lack of precise directions. In this way, the new
Taxe mari, venituri mici, restricţii menite să acutizeze criza legislative frame leaves room for interpretation, which impedes the au-
Sorin Georgescu, director general la Maxbet, spune că principala cau- thorities to minutely control the units. “I have a very vast experience in
ză a crizei din industria locală de gambling este scăderea generală a ve- Russia and I can tell you that over there, the lack of control led to the
niturilor, pe fondul creşterii costurilor organizatorilor. interdiction of gambling, which did nothing but move the activities under-
Jucătorii sunt mai responsabili, mai organizaţi şi mult mai axaţi pe re- ground. This actually produces more problems to both the operators and
ducerea cheltuielilor. “În general, clienţii alocă un buget mai mic pentru the state, because there is a waste of money for the budget and the in-
joc, decât înainte, iar frecvenţa vizitelor lor a scăzut”, explică Birbudak.
În opinia Liudmilei Sapega industria de gambling suferă din cauza ta-
xelor mărite. Tot acest aspect a fost menţionat şi de reprezentanţii cazi-
noului Palace ca fiind amendamentul care le-a afectat cel mai mult busi-
nessul. În schimb, Sorin Georgescu vede un avantaj în creşterea taxelor
întrucât s-a diminuat numărul posturilor de pariat la nivel local. Majorarea
costurilor şi a pieţei ilegale sunt punctuate, însă, la capitolul dezavantaje
în cazul acestei măsuri.
Modificarea legislaţiei în contextul crizei economice a fost, probabil,
mai mult decât un duş cu apă rece pentru reprezentanţii companiei Ma-
xbet. „S-a produs un dezechilibru pronunţat în echilibrul costuri – venituri
în trimestrul trei din 2009, urmat de o diminuare iniţială cu 30% a numa-
rului de posturi de pariat faţă de trimestrul anterior. Anul 2008 a fost
unul al cărui profit a permis parţial să acoperim pierderea din 2009. Pen-
tru 2010 este prea devreme să mă pronunţ, ţinând cont de climatul eco-
nomic intern şi extern. Sperăm să obtinem profit la sfârşitul anului”, a de-
clarat Sorin Georgescu.
Birbudak consideră că restricţiile impuse şi creşterea semnificativă a
taxelor este un proces de selecţie a operatorilor, care dispun de resurse-
le, experienţa şi voinţa de a concura pentru o cotă de piaţă la nivel local.
În opinia lui Georgescu, însă, îngrădirile legislative, coroborate cu nivelul
ridicat de impozitare sunt lipsite de sincronizare pentru că au produs cos-
turi relevante pentru domeniu, pe fondul diminuării cu 30% a veniturilor.
Printre reglementările impuse de noul cadru legislativ se află şi o mă-

NR. 5 CASINO INSIDE 63


PIATA DE GAMBLING
sură mai puţin prielnică unor jucători. Cum mulţi îm-
pătimiţi ai gambling-ului sunt fumători, interzicerea
acestui viciu în sălile de jocuri a provocat pierderi
suplimentare pentru unii operatori. “Legea împotri-
va fumatului a produs, după estimările noastre, o
diminuare cu 15% a numărului clienţilor”, spune
Georgescu.

“Nu e greu să obţii o licenţă în România, es-


te dificil să operezi”
O problemă spinoasă, în opinia Liudmilei Sape-
ga, este cea a legislaţiei vagi, precum şi lipsa unor
specificaţii clare. Astfel, noul cadru normativ lasă
loc pentru multiple interpretări, ceea ce împiedică
autorităţile să facă un control riguros asupra unită-
ţilor. “Am o experienţă foarte mare în Rusia şi acolo
lipsa controlului a dus la interzicerea jocurilor de
noroc, dar o asemenea măsură nu face decât să
mute imediat afacerile în underground, ceea ce
provoacă şi mai multe probleme, atât operatorilor,
cât şi statului, pentru că se pierd bani la buget, iar
industria este total lipsită de control”, a explicat reprezentanta Aurum dustry is completely out of control”, explained the representative of Au-
Slot Room. rum Slot Room.
Veniturile gambling-ului local ar putea creşte, potrivit unor operatori, The local gambling incomes might increase, according to some of the
direct proporţional cu investiţiile în domeniile conexe. “Cazinourile aparţin operators, directly proportional to the investments in connected domains.
marii industrii de entertainment, fiind puternic legate de turism şi de seg- “Casinos belong to the big entertainment industry, as it is correlated with
mentul ospitalităţii. Orice măsuri menite să îmbunătăţească aceste activi- tourism and hospitality. Any measures meant to improve these activities
tăţi vor avea un impact pozitiv şi asupra cazinourilor. Prin urmare, eforturi- will have a positive impact on the casinos as well. Therefore, the efforts
le autorităţilor ar trebui să se concentreze pe investiţiile în infrastructură of the authorities should be focused on the investments in infrastructure
şi în a face din România, în general, şi din Bucureşti, în special, o destina- and in transforming Romania, as well as Bucharest into an attractive
ţie atractivă pentru turişti şi o gazdă pentru competiţiile sportive majore şi destination for tourism and a host for major sports and cultural events”,
evenimentele culturale”, a declarat Birbudak. declared Birbudak.
Georgescu arată că o mai mare flexibilitate a autorităţilor în colectarea Georgescu shows that a greater flexibility of the authorities in collec-
taxelor şi o fermitate mai mare în combaterea operaţiunilor ilicite vor spri- ting the taxes and a much more powerful action in overcoming illegal
jini gambling-ul local. Veniturile reduse şi cheltuielile foarte mari au pus businesses will support local gambling. The low incomes and the high
lacătele pe uşile multor companii pentru că le-a fost aproape imposibil să expenses sealed the doors of many companies, because it was almost
supravieţuiască. impossible for them to survive.
Liudmila Sapega consideră că legislaţia nu ar trebui să fie atât de per- Liudmila Sapega reckons that the legislation should be less forgiving
misivă cu emiterea licenţelor de joc. “O măsură eficientă ar fi creşterea with the gaming authorizations. “An efficient measure could be transfor-
dificultăţii în obţinerea unei licenţe, să fie introduse mai multe restricţii în ming the process of receiving an authorization into a much more deman-
acest sens. Nu e greu să obţii o licenţă de joc în România, este dificil să ding one, more restrictions should be introduced. It is not hard to receive
operezi”, completează Sapega. an authorization in Romania, but to carry on your activity” says Sapega.

Ideile preconcepute blamează imaginea industriei locale de Preconceived opinions that reprehend the image of local
gambling gambling
Dacă înainte de iulie 2009 sălile de jocuri se înmulţeau ca “ciupercile If before July 2009, the gaming rooms were everywhere, in small pla-
după ploaie” în locaţii mici, cu aparatură veche, nesigură, modificarea le- ces, with old and unsecured machines, the change of legislation put an
gislaţiei a frânat expansiunea operatorilor fără potenţial. “Nu vindem end to the spread of the operators with no market potential. “We don’t
bomboane, facem parte dintr-o industrie serioasă, iar acest domeniu tre- sell candies, we are part of a serious business and this must be ruled by
buie condus de profesionişti, care să poată oferi clienţilor entertainment professionals, who can offer the clients entertainment, who can treat
şi să îi trateze foarte bine. Este normal ca operatorii care îşi desfăşurau them well. It is normal for the operators who carried on their business in
activitatea în locaţii mici, cu aparate vechi, urâte, murdare, să dispară de small venues, with old, ugly and dirty machines, to disappear off the mar-
pe piaţă pentru că trebuie să ai o imagine bună pentru a-ţi desfăşura ac- ket. You need to keep a flawless image in order to be in the gaming in-
tivitatea în industria jocurilor de noroc”, a explicat Liudmila Sapega. dustry”, explained Liudmila Sapega.
Georgescu spune că jocurile de noroc sunt un viciu asemănător tutu- Georgescu claims that gambling is just like alcohol and tobacco. “I
nului şi alcoolului. “Nu cred ca ar trebui promovată o imagine pozitivă, ci don’ believe that we need to promote a positive image, but a fair one.
una corectă. Iar aici mă refer atât la standardele ridicate de servicii, la When I say fair, I think of the high service standards, of last generation
echipamentele de ultimă generaţie, cât şi la o atmosferă sigură şi plăcu- equipment and a secure and enjoyable atmosphere. That is why we will
tă. Astfel, vom căuta şi vom continua să îmbunătăţim zilnic tot ceea ce continue to improve everything that has contact to the clients, every day,
are contact direct cu clienţii noştri şi să le sporim sentimentul de satis- so as to increase their satisfaction level”, adds the General Director of
facţie”, completează directorul general al lanţului de săli de jocuri Maxbet. the gaming room chain Maxbet.
Ideile preconcepute stau încă la baza imaginii celor neiniţiaţi în acest The preconceived ideas are still the foundation of the strangers to this
domeniu. “După cum bine ştim, cazinourile fac parte din industria de di- field. “As we well know, casinos are part of the entertaining industry, and
vertisment, iar publicul nostru ţintă este reprezentat de oamenii care vor our target audience is represented by people who want to enjoy them-
să se simtă bine într-un mediu confortabil şi sigur. Cultura divertismentu- selves in a comfortable and secured environment. The entertainment
lui în România este încă la stadiul de dezvoltare. O mai bună înţelegere a culture in Romania is still in its initial developing stage. A better under-
businessului din cazinou presupune mai multe informaţii şi o comunicare standing of the casino business requires more information and an open
deschisă”, a explicat Birbudak. communication”, explained Birbudak.
Numai timpul va arăta cum vor rezista operatorii de jocuri de noroc Only time will show us how the operators of the gaming rooms will
unui an de criză şi în faţa schimbărilor impuse în vara lui 2009. “Impor- survive this crisis and the changes of the 2009 summer. “What is impor-
tant acum este să vedem cum se vor gestiona cazinourile şi sălile de jo- tant now is to see how the casinos and the gaming rooms manage the
curi pentru a se conforma noului cadru legislativ”, a conchis Birbudak. new legislative frame”, ended Birbudak.

64 CASINO INSIDE NR. 5


Andra,
parfum de “noroc“
Vara deja nu mai are răbdare şi arată tot ce are ea mai frumos de la o ediţie la alta a Casino
Inside. Cu siguranţă, în luna lui “Cireşar“, cu Andra nu vei observa că noaptea are doar nouă ore
şi că vântul adie prea rar după atmosfera atât de încărcată de peste zi. Ea va aduce cu sine în
părul despletit de culoarea abanosului, cu trupul de sirenă şi chip angelic parfumul de “noroc“
din ambianţa Regent Casino, ce te va conduce spre lumea strălucitoare a jocurilor, a distracţiei.
Mmm…Ce mireasmă!!!

FOTO ADRIAN STOICOVICIU


MULŢUMIRI GREEN MODEL!

Andra,
perfume of “luck”
The summer is already impatient and brings its best from one issue to another. It is for sure
that in the “month of fruits”, with Andra next to you, it will be hard to realize that the night
has only 9 hours and that the wind blows too little as to ease the heavy atmosphere of the
day. She brings together with her deep, dark and loose hair, with her mermaid-like body and
angelic face, the perfume of “luck” emanated by the Regent Casino ambient, which will for sure
lead you to the glamorous world of games, of fun. Mmm…what a feeling!
66 CASINO INSIDE NR. 5
CASINO INSIDE MODEL

NR. 5 CASINO INSIDE 67


68 CASINO INSIDE NR. 5
CASINO INSIDE MODEL

NR. 5 CASINO INSIDE 69


70 CASINO INSIDE NR. 5
CASINO INSIDE MODEL

NR. 5 CASINO INSIDE 71


Draw Poker,
de la clasic la “aventuros”
Draw Poker este orice tip de joc în care jucătorii au posibilitatea să schimbe un număr
de cărţi din mână pentru un set nou din pachetul de cărţi. Oferă astfel şansa de a scăpa
de orice carte care nu aduce nicio valoare mâinii, în speranţa uneia mai bune şi permite
observarea mâinilor celorlalţi jucători.

Draw Poker, from classic to “wild”


Draw Poker is any game where players get at least one opportunity to discard a certain number of cards from
their hand in exchange for new cards from the deck. It gives each player the chance to get rid of cards that are
doing nothing to help their overall hand and hope for something better. The draw of cards also allows the
possibility for other players to guess what kind of hand that player has.

Dealerul stabilește câte cărţi are voie fie- The dealer determines how many cards torii vor avea posibilitatea ca pe parcursul jo-
care jucător să extragă și de câte ori li se va players will be allowed to draw from the cului să extragă maxim două cărţi, de fiecare
permite să facă asta. „Două extrageri a câte deck, and how many opportunities players dată. „Una de trei, una de una” ar însemna că
două cărţi”, spre exemplu, înseamnă că jucă- will have to draw cards from the deck. „Two la prima extragere fiecare jucător are voie să

72 CASINO INSIDE NR. 5


DRAW POKER
extragă până la 3 cărţi, iar la a doua, doar una number of cards on each draw. The dealer
singură. Dealerul trebuie să se asigure atunci can designate that any card of his or her
când stabilește numărul de extrageri permise, choice (before looking at his or her hand, of
că există un număr suficient de cărţi pentru course) is <<wild>>. „Twos and Threes are
ca fiecare jucător să își poată exercita dreptul wild”, for example. A player dealt a Two or a
maxim de extrageri, la fiecare dintre acestea. Three can make that card any of the 52
Dealerul poate, de asemenea, hotărî că orice cards in the deck he or she chooses. The
carte, la alegerea sa (bineînţeles, fără a se point to bear in mind is that the more wild
uita la mâna pe care o are), este <<wild>>, cards there are, the better a hand will need
adică are valoarea de joker. „Doiarii și treiarii to be in order to have a fighting chance in
sunt wild”, spre exemplu. Un jucător care a the game. Typical poker Draw games involve
primit un doi sau un trei, poate deci să folo- at least two betting rounds, one before and
sească acea carte cu orice valoare dorește. one after each draw.
Ceea ce trebuie însă reţinut este că, cu cât
sunt mai multe cărţi cu valoare de joker, cu Pay for Your Draw - this is a feature that
atât mâna trebuie sa fie mai bună pentru a can be added to any Draw poker game. It
avea o șansă reală. Jocurile tradiţionale de helps increase the pot and tends to keep
poker Draw implică cel puţin două runde în hands lower, which is especially helpful in
care se pariază, una înainte și una după fie- draw games that include wild cards. When
care schimb/extragere. the dealer calls this feature, he or she also
calls the price of each card drawn.
Plătește pentru schimb - aceasta este o
opţiune care poate fi adăugată oricărui joc de Roll ‚Em - when this feature is added to a
poker Draw. Ajută la creșterea potului și tinde Draw poker game, the game is played as
să menţină o valoare mai mică a mâinilor, lu- normal up until the showdown. At that point,
cru foarte folositor în jocurile de acest tip, cu each player lays their hand face-down befo-
jokeri. Atunci când dealerul stabilește aceas- re them. On the count of three, each player
tă regulă, trebuie de asemenea să stabilescă reveals one card of their hand. The highest
preţul fiecărei cărţi extrase. card showing opens a betting round. On the
count of three again, each player reveals a
Roll ‚Em - jocul se desfășoară normal second card from their hand. Best hand
când este adăugată această opţiune, asta pâ- showing opens a betting round. This conti-
nă la mâna finală. În acel moment, fiecare ju- nues for a third and a fourth card, after whi-
cător își așază cărţile cu faţa în jos. La numă- ch the best hand showing opens the fourth
rătoarea lui 3, fiecare jucător își arată o carte, and final betting round.
iar cea mai mare carte dă startul rundei de Although draw games are not as flashy as
pariuri. La a doua numărătoare a lui 3, se ara- community games like Texas Hold’em or
tă o a doua carte, iar cea mai mare dă startul Omaha, there is still a loyal following of pla-
unei alte runde de pariuri. Se continuă cu a yers who prefer playing Five Card Draw or
treia și a patra carte, după care cea mai mare the other variations: Anaconda, Deuce to Se-
mână deschide runda finală de pariuri. ven Triple Draw, Dr. Pepper, Heinz 57, Hon-
Deși jocurile tip draw nu sunt la fel de po- ky Tonk, Jacks or Better Draw, Seven Card
pulare ca cele acum în vogă, Texas Hold’em Draw, Six Back, Trees.
sau Omaha, există încă jucători loiali care
preferă Five Card Draw sau alte variaţiuni
precum: Anaconda, Deuce to Seven Triple
Draw, Dr. Pepper, Heinz 57, Honky Tonk,
Jacks sau Better Draw, Seven Card Draw, Six
Back, Trees.

draws of two cards”, for example, means that


players will have two opportunities througho-
ut the course of the game to draw as many
FOTO FULLTILTPOKER.COM, DEVIANART

as two new cards from the deck each time.


„One of three, one of one” would mean that
on the first draw, each player can draw as
many as three new cards from the deck, and
on the second draw, as many as one new
card. When determining draws of cards, the
dealer must make sure that there will be
enough cards in the deck should each player
choose to exercise their maximum allowed

NR. 5 CASINO INSIDE 73


UNIBET OPEN NISIPURILE DE AUR,
UN TURNEU “SURPRINZĂTOR”
În Bulgaria, mai exact în staţiunea de lux Nisipurile de Aur, a avut loc cea de a doua
etapa a Unibet Open în perioada 3-6 iunie, eveniment la care Casino Inside a fost
singura revistă românească de gambling prezentă în calitate de partener media.
La startul acestei întreceri disputate la Grand Hotel & Casino International s-au
înscris circa 500 de jucători din toată Europa, cu un buy-in de 1500 euro +150 euro.

3 iunie 2010, prima zi a turneului, a adus o participare de 193 de 3rd of June, which was the first day of the tournament, num-
jucători printre care şapte români şi anume: Robert Cezărescu, An- bered 193 players among whom there were 7 Romanian pla-
drei Grigoraş, Eduard Norel, Alain Medeşan, Constantin Georgescu, yers: Robert Cezărescu, Andrei Grigoraş, Eduard Norel, Alain
Dan-Ionuţ Hila şi Dan Semenescu. Dintre playerii străini s-au re- Medeşan, Constantin Georgescu, Dan-Ionuţ Hila and Dan Seme-
marcat: Thomas Candela (Belgia), Dragomir Dimitrov (Bulgaria), nescu. Among the foreign players, one can mention: Thomas
Sören Blanner (Danemarca), Charly Grenet (Franţa) şi Erik Mertens Candela (Belgium), Dragomir Dimitrov (Bulgaria), Sören Blanner
(Olanda). (Denmark), Charly Grenet (France) and Erik Mertens (Nether-
La începutul zilei a doua s-au prezentat la mesele turneului 394 jucă- lands).
tori. Printre ei, un jucător român în mare formă şi favorit la câştigarea tur- The beginning of day two numbered 394 players. Among them, one
neului: Dan Murariu. În seara zilei de 4 iunie Unibet Open Nisipurile de could mention the favorite to win first place: Dan Murariu. The night of
Aur a oferit doamnelor şansa de a se afirma la masa de joc. Astfel, 47 de June 4 was an opportunity offered by Unibet Open Golden Sands to
jucătoare din 15 ţări au luat parte la Side Events Lady’s Night. Din Româ- the ladies, to reveal their talents at the gambling table. Anika Florescu
nia s-au aflat la masa de joc Anika Florescu şi Emilia Muşat, cea din urmă and Emila Muşat were two representatives of our country, the latter
reuşind chiar să se situeze pe locul 4, câştigând 376 de euro. Printre par- winning 376 Euro and the fourth place. Miss Universe 2007, Eleonora
ticipante s-a aflat şi Miss Universe 2007, Eleonora Mancheva, top model Mancheva, former Bulgarian top model and former Miss Bulgaria 2006
bulgar şi fost Miss Bulgaria 2006. Bui Thi Thuc Oanh, top model olandez was also one the participants. Bui Thi Thuc Oanh, a Dutch top model
de origine vietnameză, a terminat turneul pe locul 3 şi a fost considerată of Vietnamese origin finished third and was considered to be the most
cea mai frumoasă prezenţă feminină de la acest turneu. beautiful woman in the tournament.
Dan Murariu a intrat la masa finală în postura de chipleader cu un stack Dan Murariu entered the final table as a chip leader, with a stack of
de 1.053.000 fise. Românul a jucat în ziua a doua de concurs admirabil şi 1,053,000 chips. The Romanian origin player had an marvelous game
a reuşit performanţa de a strânge cu aproape 30% mai multe fise decât in the second day of contest and managed to gather 30% more chips
următorul clasat, Lasse Nielsen din Danemarca. După patru zile de con- then the player who came in second, Lasse Nielsen from Denmark.
curs românul Dan Murariu a câştigat locul I şi 150.705 euro, cea mai bu- After four days of competition, Dan Murariu came out first and won

78 CASINO INSIDE NR. 5


UNIBET OPEN GOLDEN SANDS

UNIBET OPEN
GOLDENSAND S,
A “SURPRISING”
TOURNAMENT
Within 3rd and 6th of June, the second edition of Unibet Open
took place in Bulgaria, in Golden Sands resort. Casino Inside
was the only Romanian gambling magazine present there as
media partner. The start of this competition in Grand Hotel
and Casino International gathered around 500 players from all
around Europe, with a 1,500+150 Euro buy-in.

nă performanţă a sa de 150,705 Euro, which was also his best performance yet. The populari-
până acum. Ca urmare ty of the Bulgarian resort increased significantly due tot this event, as it
a desfăşurării acestui hosted over 1,000 tourists in the high-end segment. The opinions rela-
eveniment, popularita- ted to the organizational aspect of this event were “surprisingly good”.
tea staţiunii bulgare a The next few lines will reveal the way everything took place, sourced
crescut semnificativ, directly from the organizers; Romania should pay attention!
fiind gazda a peste
1000 de turişti din Desislava Evstatieva - Marketing Manager Grand Hotel & Ca-
segmentul high-end. sino International
Cuvintele rostite de
majoritatea participan-
ţilor la această compe-
tiţie privind organizarea
evenimentului au fost “surprinzător de bine”. În următoarele rânduri veţi
afla de la însuşi organizatorii cum s-a pregătit şi derulat totul şi poate va
lua şi România aminte.

Desislava Evstatieva - Marketing Manager Grand Hotel & Casino


International
Spuneţi-ne câte puţin despre dumneavoastră...
Lucrez în această industrie de zece ani şi am început ca dealer, lucrând
apoi la departamentul de relaţii cu clienţii, devenind şi managerul acestui
departament. De trei ani sunt managerul de marketing atât al cazinoului,
cât şi al hotelului.
Suntem singurul hotel-cazino din Bulgaria şi avem aceeaşi echipă de
management pentru amândouă, lucru ce oferă o foarte mare flexibilitate
când vine vorba despre acest tip de evenimente, când trebuie să oferi un
pachet de servicii de cazino şi cazare.

Care este sentimentul după acest Unibet Open Nisipurile de


Aur?
Din punctul meu de vedere, ca şi gazdă a evenimentului, înseamnă un
an de muncă asiduă şi pregătiri, dar cred că din punct de vedere al partici-
panţilor a fost minunat.
Ziua finalei nu a avut nicio problemă majoră, nimic din ceva ce să nu
putem rezolva la timp. Nu a fost prima noastră exprienţă ca şi gazde, am

NR. 5 CASINO INSIDE 79


mai organizat de asemenea un turneu anul trecut, European Masters of Tell us a few things about your background…
Poker (EMOP), unde am avut şi reprezentanţi români. Cu toate acestea, Well, I’ve been working in this industry for 10 years now and I first
Unibet Open are o influenţă mai mare şi este cunoscut ca cel mai incitant started as a dealer. I then worked in the guest relationship department
turneu de poker. În concluzie, anul acesta am făcut un pas înainte. and became also the manager of this department. In the last three
Dacă anul trecut am avut 300 de jucători, anul acesta am avut peste years, I have been the marketing manager of both the hotel and the
400 şi am oferit servicii unui total de peste 1.000 de oameni. Cred că es- casino. We are the only hotel-casino in Bulgaria and we have the same
te un progres şi sper că este doar începutul, nu doar pentru Bulgaria, dar management team for both, which offers great flexibility for this type
pentru Balcani, pe harta jocului de poker. Evenimentele de acest tip sunt of events, when you need to offer a package of accommodation and
foarte importante în regiunea noastră, nu contează că este vorba despre casino services.
Bulgaria sau România. Putem transforma ţările noastre în destinaţii popu-
lare, precum marile ţări europene. What is the feeling after this Unibet Open Golden Sands?
From my point of view, as a host of the event, it means one year of
Le puteţi explica cititorilor noştri, chiar şi autorităţilor române, hard work, of preparation, but I do believe that from the participants’
care este importanţa unui astfel de eveniment pentru turism? point of view it was great. The final day had no major problems, no-
În primul rând, turimul de gambling este foarte important pentru că nu thing that we couldn’t manage on time. It was not our first time as ho-
depinde de sezon. Nu contează că ne aflăm într-o staţiune muntoasă, pe sts, as we also organized another tournament last year, European Mas-
litoral, nu contează că e cald sau frig... Percepţia calităţii serviciilor este ters of Poker (EMOP), where we had some Romanian representatives
importantă, pentru că mulţi oameni vin alături de jucători. În al doilea rând, as well. However, Unibet Open has a much larger influence and it is
turiştii pasionaţi de jocuri de noroc au în mod normal bugete mai generoa- better known as the most exciting poker tournament. Therefore, this
se decât turiştii „obişnuiţi”. Turismul de gambling nu include niciodată pa- year we made one step ahead. If last year we had 300 players, this
chete all inclusive, pentru că acest concept se opune unei structuri de ca- year we had over 400 and we serviced for almost 1,000 people. I do
zino. De aceea, este foarte adevărat că acest turism în creştere este o think it is a progress and I hope that it is just the beginning, not only
parte integrantă a turismului bulgăresc în general. for Bulgaria but for the Balkans, on the poker map. It is very important
Nu în ultimul rând, acest tip de evenimente oferă popularitate destinaţi- to have events like this in our region, no matter they are in Bulgaria or
ei. Website-ul Unibet Open este vizitat de peste 5.000 de oameni, iar în Romania. We can transform our countries in popular destinations, just
aceste trei zile, au fost peste 90.000 de spectatori, deci nicio altă reclamă like the big European countries.
nu poate avea un rezultat similar. Putem crea nu doar o reclamă, ci o ima-
gine. Could you explain to our readers, or even to the Romanian
authorities, what is the importance of such an event for tou-
Care sunt planurile de viitor ale Casino International? rism?
Echipa noastră speră să fie parte din organizarea Turneului European First of all, gambling tourism is very important because it doesn’t de-
de Poker (EPT) într-o bună zi. Chiar sper că asta se va întâmpla şi mai pend on the season. It doesn’t matter if we are in a mountain resort, in
mult, sper că se vor apropia mai mult de Bulgaria pe viitor, pentru că acum a seaside resort, if it is cold or hot…The feeling of the quality of ser-
sunt foarte departe. Avem probleme în Bulgaria cu mentalitatea oameni- vices is important, because many people come together with the pla-
lor, aşa cum ştiu că şi voi aveţi în România, însă cu o voinţă comună, sunt yers. Second of all, the gambling tourists have usually higher budgets
sigură cu vom putea depăşi această situaţie. than the “regular” tourists. Gambling tourism never implies all inclusive
packages, because it is opposite to the casino structure. Therefore it is
Ewa Kwiatkowska - Head of Events & Central Offline Promotions Poker very true that this growing part of tourism is very important for the Bul-
garian tourism on the whole. Last
but not least, this type of events
provides popularity for the desti-
nation. The website of Unibet
Open is visited by more than
5000 people and during these
three days, there were over
90,000 viewers, so no other com-
mercial can have equivalent re-
sults. We can create not only an
advertisement, but an image.

What are the future plans of


Casino International?
Out team dreams to be part of
the organization of the European
Poker Tour one day. I do hope that
it will happen and moreover, that
they come closer to Bulgaria in
the future, as they are currently
too far away. We do have proble-
ms here in Bulgaria with the men-
tality of people, as I know you too
have in Romania, but I do believe
that with a common will, we can
overcome this situation.

Ewa Kwiatkowska - Head of


Events & Central Offline Promo-
tions Poker
Tell us your story… What was
your first contact with this in-
dustry?
I first applied for a dealer positi-

80 CASINO INSIDE NR. 5


UNIBET OPEN GOLDEN SANDS
Care a fost primul punct de contact cu această industrie? on in my origin city and I got accepted. I worked for that company for
La început am aplicat pentru un post de dealer în oraşul meu natal şi 20 years, during which I was promoted, of course, to upper levels. At
am fost acceptată. Am lucrat timp de 20 de ani pentru acea companie, one time, the company received another license and I started mana-
timp în care am fost, bineînţeles, promovată pe posturi cu mai multă ging the marketing aspect. We had to think of a business idea that
responsabilitate. La un moment dat, compania a primit încă o licenţă, iar could reach success, outside the centre of the city. We thought of po-
eu am început să mă ocup de partea de marketing. A trebuit să ne gân- ker games, but it was something new and no one knew how to do it.
dim la un concept de afacere care ar putea avea succes dicolo de cen- It turned out successful, and in just three years, this casino became
trul oraşului. Ne-am dus cu gândul la jocul de poker, dar era ceva nou şi the biggest poker room in Poland. As a marketing manager, I started
nimeni nu ştia cum se fac lucrurile. S-a dovedit însă de succes, iar în to collaborate with online gaming companies and to organize various
doar 3 ani, cazinoul a devenit cea mai mare sală de poker din Polonia. international tournaments. Unibet was one of these companies.
Ca manager de marketing, am început să colaborez cu diverse compa-
nii online de jocuri de noroc şi să organizez pentru ele diferite turnee Coming to this, how did you start your relation with Unibet?
internaţionale. Unibet era unul dintre acestea. The representatives of Unibet approached me around 4 years ago,
to organize one of their poker tournaments in Warsaw. They were
Pentru că aţi pomenit de asta, cum a început relaţia cu Uni- very pleased by the way the tournament came out so we had a longer
bet? collaboration. After we organized another one of their tournaments,
Reprezentanţii companiei Unibet m-au abordat acum 4 ani, pentru a they made a proposal to me, to become part of their team and to ma-
le organiza unul dintre turneele de poker, în Varşovia. Au fost foarte nage their tournaments all over Europe. So before working with Uni-
mulţumiţi de modul în care au decurs lucrurile, aşa că am colaborat pe bet, I had an experience of 40 international tournaments of various
un termen mai lung. Dupa ce am organizat un alt turneu al lor, mi-au sizes, for numerous casinos in Warsaw. Therefore, I took my luggage
făcut propunerea de a intra la ei în echipă şi de a le administra turneele and moved from Poland to London, where I started working about
prin Europa. Aveam deci, înainte de a lucra cu Unibet, o experienţă de one year and a half ago.
organizare a 40 de turnee internaţionale de diferite anverguri, pentru
numeroase cazinouri din Varşovia. What was the event that you enjoyed the most?
În consecinţă, mi-am luat bagajele şi m-am mutat din Polonia la Lon- Every single event, from my perspective, has a different spirit, with
dra, unde am început să lucrez în urmă cu un an şi jumătate. different problems. Sometimes I have problems with the people I coo-
perate with, sometimes with the players or sometimes everything go-
Care a fost evenimentul la care v-aţi simţit cel mai bine? es smoothly. But if I have to choose one event, I would say that this
Fiecare eveniment în parte are pentru mine un spirit al său, fiecare Unibet Open was the one that went on without any big problems. The
cu problemele lui. Uneori am probleme în ceea ce priveşte colaborarea cooperation from the casinos and hotels was perfect, the weather
cu oamenii, uneori cu jucătorii sau uneori totul merge ”ca uns”. Dar da- and the venue were nice, we managed to gather 500 people, and so
că trebuie să aleg un eveniment, aş spune că acest Unibet Open a fost everything went out perfectly, taking into account that Golden Sands
cel care a decurs cu cele mai puţine probleme. Cooperarea cu hoteluri- is not a very easy destination to reach.
le şi cazinourile a fost perfectă, vremea şi locul au fost frumoase, am
reuşit să strângem 500 de oameni, aşa că totul a mers perfect, având So you can say that this event was a successful one for Uni-
în vedere că Nisipurile de Aur nu sunt o destinaţie uşor de atins. bet?
I checked the results with the TV crew and I found out that we had
Deci puteţi spune că a fost un eveniment reuşit pentru Unibet? 90,000 connections. Can you imagine that 90,000 groups of people
Am verificat rezultatele cu echipa de televiziune şi am aflat că am watched what was going one here for three days? So, yes, I believe it
avut 90.000 de conexiuni. Vă puteţi imagina 90.000 de grupuri de oa- turned out well.
meni care au urmărit ce se întâmpla aici timp de trei zile? Deci da, pot
să spun că a ieşit bine. When do you expect Unibet.com to organize a Unibet Open
tournament in Romania?
Când credeţi că Unibet.com va organiza un turneu Unibet The top management of Unibet decides what type of markets they
Open şi în România? want to approach, whether they are well established markets or fast-
Managementul superior al Unibet decide ce tip de pieţe vor să abor- growing markets. Therefore, I can only look for the markets that fall
deze, fie că sunt pieţe bine cotate sau pieţe în dezvoltare. De aceea, eu within the selected category. I don’t even have to ask to organize the
doar caut acele pieţe care se încadrează în categoria selectată. Nu tre- tournament, because we already have a reputation and I get invited
buie nici să propun organizarea evenimentului, pentru că deja ne-am every week by different casinos, to come and organize the tourna-
creat o reputaţie şi sunt invitată în fiecare săptămână la diferite cazino- ment with them. I have a list of around 20 to 25 places and if I have
uri, pentru a organiza un eveniment cu ei. Am o listă de 20 până la 25 time, I will inspect them all. The fact this is that out of 5 events per
de locuri şi dacă voi avea timp, le voi verifica pe toate. Ideea este că, din year, we choose only three new locations, and the other two are the
cele 5 evenimente organizate anual, alegem doar trei noi destinaţii, ce- same of last year. I can thus tell you nothing exactly about this.
lelate două fiind aceleaşi ca în anul anterior.
Nu pot spune, în concluzie, nimic clar în legătura cu acest aspect. Can you tell me a figure that could cover such a tourna-
ment?
Puteţi să ne spuneţi o cifră care acoperă cheltuielile unui ase- I cannot tell you the exact amount, there are many things involved,
menea turneu? the TV crew, the drivers, the hotels, etc. but let’s say the somewhere
Nu pot să vă spun suma exactă, sunt multe costuri implicate de la around 300,000 Euro.
echipa de televiziune, şoferi, hoteluri etc. Să spunem că este undeva la
300.000 euro. What can you tell us about the Romanian players?
I cannot tell you many things, because of my lack of experience
Ce ne puteţi zice despre jucătorii români? with Romanian players, but I can say that we have Romanian people
Nu vă pot spune multe lucruri, din cauza lipsei mele de experienţă cu who play with Unibet and are some of the best players. You can draw
jucătorii români, dar pot afirma că sunt români care joacă cu Unibet şi a conclusion from here…
se situează printre cei mai buni jucători. Puteţi trage o concluzie de
aici... Do you have something to share with the Romanian poker
players?
Aveţi ceva să le împărtăşiţi jucătorilor români? What I can tell them is to play, because poker is not only a game of
Să joace pentru că pokerul nu este doar un joc de noroc, ci unul de luck, but a game of skill and of risk management. I want to see you
îndemânare, de management al riscului. Vreau să vă văd participând la participating to the Unibet Open and may be one day we shall meet
Unibet Open şi poate că într-o zi ne vom întâlni în Bucureşti! in Bucharest!

NR. 5 CASINO INSIDE 81


The gambling indusTry
in easTern europe in free fall
de Amalia Bălăbăneanu

indusTria de gambling din europa de esT,


în cădere liberă
Piaţa jocurilor de noroc din Europa de Est atârnă de un fir de The gambling market in Eastern Europe is sustained by just a
aţă. Operatorii din industrie au resimţit un puternic şoc odată cu “puppet string”. The industry operators have experienced a
modificarea legislaţiei în această regiune. Dacă în România Or- powerful shock once the alteration of the legislation in the regi-
donanţa de Urgenţă a Guvernului 77/2009 încă mai are ecouri, în on. Even if in Romania the Normative act OUG 77/2009 still pro-
statele vecine acţionarii au pus deja lacătul pe businessurile lor duces effects, in the neighboring countries, the shareholders ha-
de milioane de euro. ve already closed the gates of their businesses which are worth
millions of Euro.
Sute de mii de angajaţi, lăsaţi pe drumuri
În Ucraina, vara lui 2009 a fost fatală pentru întreaga industrie. Dis- Hundreds of employees, left in the street
cuţiile pentru înăsprirea legislaţiei gambling-ului au început din 2007, In Ukraine, the summer of 2009 was fatal for the entire industry.
când mai mulţi operatori şi-au relocat businessurile din Rusia în spaţiul The discussions which regarded the tightening of the gambling indus-

82 CASINO INSIDE NR. 5


analiza de piaTa
try started in 2007, when many
operators moved their business
from Russia to Ukraine, because
of the restrictions imposed in Kre-
mlin. A fire burst in a gaming room
in May 2009, destroyed the
gambling in Kiev and killed 9 per-
sons. This even rushed the inter-
diction of this type of activities all
around the country. Thus, on June
23rd, Victor Yuschenko, the Ukrai-
nian president put his signature
on the law which was to melt
down any business in gambling.
The termination of the gambling
activities increased the number of
unemployed persons. According
to Grigory Trypulsky, vice-presi-
dent of Gambling Operators Asso-
ciation in Ukraine, around
200.000 people had lost their job
through this legislative measure.
The companies in the industry
which were forced to put an end
to their activity want large com-
pensations from Ukraine and even
intend to go to the European
Commission. Today, the authorities
in Kiev plan to go on the same pa-
th as Russia and relocate the casi-
nos in Crimea.

Putin’s “Molotov Cocktail”


A bomb with a delayed effect.
This is one way to describe the
situation of the gambling industry
in Kremlin. The “Molotov Cocktail”
dropped by the former president,
Vladimir Putin, in 2006, exploded
three years later. The current Pri-
me Minister of Russia decided fo-
ur years ago to move the casinos
in Moscow 6,000 km away from
the capital, in four isolated regions
of the country. Exile was a like a
suicide of the gambling operators
as none of those regions was pre-
pared for such a change. Even
though the casino owners put
their bets on the income the in-
dustry annually generated for the
state budget, over one billion dol-
lars, both the Prime Minister and
ucrainean, împinse de restricţiile apărute la Kremlin. Un incendiu la o his protégé, the president Dimitri Medvedev, didn’t change their minds.
sală de jocuri, din mai 2009, în urma căruia au decedat nouă persoane, Hundreds of people lost their workplaces.
a făcut scrum gambling-ul de la Kiev. Evenimentul a grăbit interzicerea Some operators found though a way out. They reorganized their ac-
acestor activităţi pe tot teritoriul ţării. Astfel, la 23 iunie Viktor Yush- tivity as to poker rooms, smaller and allowed by the legislation. By
chenko, preşedintele ucrainean, semna legea care avea să topească betting on small winnings, the casinos representatives chose to carry
toate afacerile din lumea jocurilor de noroc. Suspendarea activităţilor on with their business, even at a smaller scale. This method couldn’t
din domeniu la nivelul întregii ţări avea să îngroaşe numărul şomerilor. have solved the problems of the persons left without a job. The num-
Potrivit lui Grigory Trypulsky, vicepreşedintele Asociaţiei Operatorilor de ber of workplaces created in this way was much smaller then the num-
Jocuri de Noroc din Ucraina, prin această măsură legislativă circa ber of qualified personnel, it was just like a drop of water in a sea of
200.000 de persoane au rămas fără joburi. firing.
Companiile din industrie, care au fost obligate să-şi suspende activi-
tatea, vor cere compensaţii considerabile de la statul ucrainean şi inten- When two quarrel, Belarus wins
ţionează chiar să se adreseze Comisiei Europene. În prezent, autorităţile After the changes that have occurred in Ukraine and Russia, the
de la Kiev au în plan să urmeze exemplul Rusiei şi să relocheze cazino- president of Belarus, Alexander Lukasenko bets on the gaming indus-
urile în Crimeea. try to bring the country above the sea level. Taking advantage of the
legislative measures imposed in the neighboring countries, Lukasenko
“Cocktail-ul Molotov” al lui Putin declared that by sustaining local gambling he will bring big money to
Bombă cu efect întârziat. Astfel s-ar putea descrie situaţia industriei the state budget. More than this, the president wants to achieve the
de gambling de la Kremlin. “Cocktail-ul Molotov”, aruncat de fostul pre- top gambling position in regional gambling, by decentralizing the busi-

NR. 5 CASINO INSIDE 83


analiza de piaTa
şedinte, Vladimir Putin, în 2006, a explo-
dat trei ani mai târziu. Actualul prim-mi-
nistru al Rusiei a hotărât, în urmă cu
patru ani, să mute cazinourile din Mosco-
va la peste 6.000 de kilometri distanţă
de capitală, în patru zone izolate ale ţării.
Varianta exilului era una sinucigaşă pen-
tru afecerile operatorilor de jocuri de no-
roc întrucât niciuna dintre zone nu era
pregătită pentru o asemenea modificare.
Deşi proprietarii cazinourilor au mizat pe
veniturile pe care industria le genera
anual la bugetul de stat, peste un miliard
de dolari, atât primul ministru, cât şi pro-
tejatul său, preşedintele Dmitri Medve-
dev, nu şi-au modificat decizia. În urma
acestei măsuri sute de mii de angajaţi
din domeniu şi-au pierdut locurile de
muncă.
Unii operatori au găsit, însă, o portiţă
de scăpare. Şi-au reorganizat activitatea
în cluburi de poker, mai mici, permise de
legislaţie. Mizând pe câştiguri reduse, şe-
fii cazinourilor au ales să îşi continuie
afacerile, chiar şi la un volum mult mai
mic. Această metodă nu s-a dovedit a fi
benefică şi pentru angajaţii rămaşi pe
drumuri. Numărul posturilor create, mult
mai mic decât cel al personalului calificat
în domeniu, a fost doar o picătură de apă
în valul de concedieri.

Când doi se ceartă, Belarus câştigă


După schimbările apărute în domeniu
în Ucraina şi Rusia, preşedintele belarus
Alexander Lukasenko mizează pe indus-
tria jocurilor de noroc pentru a scoate
ţara din criză. Profitând de restricţiile le-
gislative impuse în ţările vecine, Luka-
senko a declarat că prin susţinerea
gamblingului local va acumula sume im-
portante la bugetul de stat. Mai mult, pre-
şedintele belarus vizează poziţia de lider
în gambling-ul regional prin descentrali-
zarea businessurilor din domeniu, prin
protecţia jucătorilor şi prin transparenţa
activităţii financiare a unităţilor. Pentru a evita greşelile Ucrainiei şi Ru- nesses in the field, by protecting the players and by maintain transpa-
siei liderul de la Minsk are în plan monitorizarea permanentă a fluxurilor rency of the units’ financial status. In order to avoid the mistake made
financiare din toate unităţile. by Ukraine and Russia’s presidents, the lider in Minsk set as an objec-
tive to permanently monitor the financial flows in all units.
Campionatul European de Fotbal, susţinut de gambling-ul po-
lonez European Football Championship, sponsored by Polish
Gambling-ul polonez, sponsorul neoficial al Campionatului European gamblinga
de Fotbal din 2012. Pentru asigurarea costurilor necesare evenimentu- Polish gambling is the unofficial sponsor of the European Football
lui sportiv, pe care Polonia îl va găzdui împreună cu Ucraina, guvernul Championship in 2012. In order to provide the necessary finance for
premierului liberal Donald Tusk a găsit ca soluţie mărirea taxelor aplica- the costs of the sports event which will be hosted by Poland together
te industriei de gambling poloneze. În ciuda faptului că impozitele pe with Ukraine, the government of Donald Trusk came with the idea of
jocuri de noroc în Polonia erau cele mai mari din Europa, iar profitul net increasing the taxes for the Polish gambling industry. Despite the fact
anual nu depăşea 1% din cifra de afaceri de 5 miliarde de euro, noua that the taxes in gambling were the highest in the entire Europe and
reglementare legislativă de la 1 ianuarie 2010 a înăsprit şi mai mult the net profit was never above 1 pc of the net income of 5 billion dol-
condiţiile de desfăşurare a activităţii. lars, the new legislative measures from 1st of January 2010 toughe-
Intenţiile premierului Tusk vizează reducerea numărului de slot ma- ned the conditions for carrying such an activity.
chines cu 20% - 25% şi izolarea lor doar la nivelul caziourilor. Schimbă- The purpose of Tusk is to reduce the number of slot machines by
rile aduse de noua lege prevăd, de asemenea, mărirea taxei lunare de 20-25 pc and to isolate them at casino level. The changes in the new
operare a unui aparat de joc electronic de la 180 de euro la 480 de eu- law regard also the increase of the monthly tax of a one machine ope-
ro. Reînnoirea licenţelor cazinourilor se va face în condiţii mai restrictive. ration from 180 Euro to 480 Euro. The renewal of the licenses will be
Astfel, licenţa va avea o valabilitate de doar şase ani şi va fi permisă done rigorously and in this way, the license will be valid for only 6
funcţionarea unui singur cazinou la 650.000 de locuitori. years and only one casino is allowed, for 650,000 players.
Noile reglementări şi restricţii impuse vor duce la pierderi importante The new reglementations and restrictions will lead to important los-
în bugetele acestor ţări sau vor muta afacerile operatorilor de jocuri de ses in the budgets of these countries or will move the activity of the
noroc în zone cu o legislaţie mai accesibilă, ajutând astfel la dezvoltarea casino games in areas much more relaxed, managing in this way to
regiunilor şi la crearea de noi locuri de muncă. develop the regions and to create new workplaces.

84 CASINO INSIDE NR. 5


Top şase „conturi în bancă”
Pokerul adună în jurul strategiei sale jucători de toate vârstele. După o serie de
informaţii oferite în ediţiile anteriore despre top şase câştigători ai turneelor şi top şase
femei-jucător, pentru acest număr, revista Casino Inside aduce în prim plan jucătorii de
poker seniori şi câştigurile lor
Potrivit pokerpages.com

Top Six Money List


The poker game gathers around its strategy players of all
ages. After a series of information provided in the previous
editions about top six money list with tournaments
winners and women players, for this issue, Casino Inside
magazine brings in the spotlight the senior poker players
and their earnings
According to pokerpages.com

86 CASINO INSIDE NR. 5


TOP SASE SENIORI
Locul I - T.J. Cloutier
Câştiguri totale: 9.415.571 $
T.J. Cloutier (născut pe 13 Octombrie 1939) a câştigat 60 de turnee importante pe tot globul,
adunând pe parcursul carierei şase brăţări World Series of Poker. El este privit ca fiind unul dintre
jucătorii de top ai lumii şi asta din motive bine întemeiate. Cloutier a început să joace poker în ar-
mată şi după terminarea acesteia, a fost jucător profesionist de fotbal la Montreal Allouettes, însă o
accidentare la genunchi l-a forţat să părăsească echipa. T.J. deţinea împreună cu familia sa o afa-
cere în industria alimentară, dar când s-a retras în 1976, Cloutier s-a îndreptat către Texas şi s-a
angajat la o pompă de petrol. Nerenunţând însă la cărţi, el a ajuns să câştige mai mulţi bani din po-
ker decât din slujba sa. Atunci s-a apucat să joace poker full-time. Deşi Cloutier are şase brăţări
WSOP în palmares, el încă nu a câştigat Main Event-ul, deşi a fost aproape în diverse ocazii. S-a
clasat în primii 5 de patru ori (dintre care în două a ieşit pe locul secund), însă nu a fost niciodată
primul. În cinstea sa, au fost scrise nenumărate cărţi despre poker, de către Tom McEvoy.
Rank 1: T.J. Cloutier
Total Winnings: $9.415.571
T.J. Cloutier (born October 13, 1939) has won 60 major tournaments world-wide, collecting
six World Series of Poker bracelets in the process. He is regarded as one of the top players in
the world, and for good reason. Cloutier got his start at poker while in the Army. After the Army
he played professional football for the Montreal Allouettes, but a knee injury forced him to leave
the team. T.J. owned a wholesale food business with his family, but when it folded in 1976 Clou-
tier made his way to Texas and started working on an oil rig. Still playing cards, however, he
eventually started making more money at poker than he did at his „square” job. That’s when he
started playing poker full-time. Although Cloutier has six WSOP bracelets to his credit, he has
yet to win the main event. He came close on a few occasions, placing in the top 5 four times
(two of those in second place), but has never taken home first. Numerous books on the game of
poker can be found to his credit, written with Tom McEvoy.

Locul 2 - Men „The Master” Nguyen


Câştiguri totale: 8.209.080 $
Men „The Master” Nguyen (născut în 1954) este cunoscut nu doar pentru talentul
său incredibil la masa de cărţi, dar şi pentru că îşi foloseşte acest talent şi banii câşti-
gaţi într-ajutorarea altora. Este un donator frecvent al ţării sale, Vietnam, şi este renu-
mit şi pentru disponibilitatea de a îi ghida pe cei noi în jocul de poker. La vârsta de
13 ani, Men „The Master” a renunţat la şcoală pentru deveni şofer de autobuz, susţi-
nându-şi astfel financiar familia. El şi alţi 87 de refugiaţi au părăsit tărâmul comunist,
găsind azil în Statele Unite. Men a lucrat ca maşinist, având un salariu de 10 $ pe zi.
Apoi, în 1985, Men a fost la un picnic în Las Vegas, unde a jucat Stud, pentru 15-30
$. Deşi iniţial a pierdut, interesul său a fost stârnit. La mai puţin de o săptămână du-
pă, Men s-a întors şi i-a învins la joc. De la prima sa victorie în turneul din 1987, Men
„The Master” a fost considerat unul dintre cei mai talentaţi, echilibraţi şi de succes
profesionişti al acestor vremuri.
Rank 2: Men „The Master” Nguyen
Total Winnings: $8.209.080
Men „The Master” Nguyen (born in 1954) is known not only for his incredible skill at the card table, but using that skill and the money that co-
mes from it to help others. He frequently donates to charities in his home country, Vietnam, and is known for being extremely willing to help guide
newcomers to the game of poker. At the age of 13 Men „The Master” dropped out of school to drive a bus to help support his family. He and 87
refugees fled the communist country in 1978, finding asylum in the U.S. Men worked as a machinist, earning just $10 a day. Then, in 1985, Men
attended a junket to Las Vegas where he played $15-$30 Stud. Although losing initially, his interest was sparked. Less than a week later, Men re-
turned and beat the game. Since winning his first major tournament in 1987, Men „The Master” has been regarded as one of the most skilled, com-
posed, and successful professionals in the game today.

Locul 3 - Humberto Brenes


Câştiguri totale: 5.139.377 $
Humberto Brenes (născut pe 8 mai, 1951), este cu siguranţă unul dintre cei mai carismatici
şi plăcuţi jucători, învăţând poker de la vârsta de 7 ani. Înainte de a juca la nivel profesionist,
Humberto era foarte bun la turneele de baccarat şi craps din Bahamas, câştigând într-un sin-
gur turneu de craps 300.000 $.
În ciuda succesului în baccarat şi craps, Humberto se concentrează acum numai pe poker.
„Pentru afaceri, este mai bine să joci baccarat sau craps, pentru că turiştii nu ştiu să joace”,
spune el. „Însă provocarea vine din a juca poker cu profesionişti…prefer să aleg provocarea”.
Însă, succesul lui Brenes nu se limitează la tărâmul jocurilor de noroc. Antreprenor înnăscut,
Humberto este licenţiat în Inginerie Industrială la Universitatea din Costa Rica. El deţine resta-
urante, o companie distribuitoare de nuci şi o companie de construcţii.
Rank 3: Humberto Brenes
Total Winnings: $5,139,377
Humberto Brenes (born May 8, 1951), easily one of poker’s most charismatic and well-liked players, learned how to play poker at the age of 7.
Before playing poker professionally Humberto did extremely well in baccarat and craps tournaments in the Bahamas, once earning over $300,000
in a craps tournament.
Despite his success in baccarat and craps, Humberto now focuses his efforts solely on poker. „For business, it is better to play baccarat or craps
because the tourists don’t know how to play,” he’s said. „But the challenge comes in playing against the poker pros... I prefer to take the challen-
ge...” Brenes’ success is not limited to the realm of gambling, however. An entrepreneur of sorts, Humberto has a degree in Industrial Engineering
from the University of Costa Rica. He owns restaurants, a nut distribution company, and a construction company.

NR. 5 CASINO INSIDE 87


TOP SASE SENIORI
Locul 4 - Barry Shulman
Câştiguri totale: 4.200.333 $
Barry Shulman (născut în 8 mai, 1946) este un jucător american de poker care s-a bucurat de
succes la turneele din ultimii 15 ani, fiind, totodată, şi CEO al revistei CardPlayer. El a început să
joace poker pe perioada colegiului, în anii 1960. A lucrat în domeniul imobiliarelor timp de 25 ani,
înainte de a se muta în Nevada, Las Vegas, la începutul anilor 1990. El şi-a folosit fondul de pen-
sii pentru a cumpăra CardPlayer, în 1999. Shulman a ocupat un loc câştigător pentru prima oară
la WSOP, în 1997, la un eveniment cu limită de pot de 3.000 $. A mai ocupat şi alte locuri simila-
re la alte 11 turnee de acest gen şi a câştigat o brăţară WSOP la evenimentul stud hi-lo cu intra-
re de 1.500 $. În octombrie 2003, Shulman a ajuns la masa finală WPT Ultimatebet.com Poker
Classic II din Aruba. A terminat al 4-lea în acest turneu, câştigat atunci de Erick Lindgren. El a
mai ajuns la masa finală într-un eveniment Professional Poker Tour (PPT), terminând al doilea, în
2005. Pe 2 octombrie 2009, a câştigat evenimentul principal al WSOP, învingându-l pe Daniel
Negreanu, pentru premiul de 1.305.542 $. În ianuarie 2010, Shulman a terminat al treilea la Po-
kerStars Caribbean Adventure (PCA) Main Event, câştigând 1,350,000 $.
Rank 4: Barry Shulman
Total Winnings: $4.200.333
Barry Shulman (born May 8, 1946) is an American poker player who has enjoyed success in
competitive poker tournaments over the past 15 years, and is the CEO of CardPlayer Magazine.
He began playing poker while studying at college in the 1960s. He worked in real estate for 25
years before moving to Las Vegas, Nevada in the early 1990s. He used his retirement funds to
purchase Card Player in 1999. Shulman first finished in the money in a World Series of Poker
(WSOP) event in 1997 at the $3,000 pot limit hold’em event. He has gone on to cash another 11 times since then, and won a bracelet at the
2001 World Series of Poker in the $1,500 seven card stud hi-lo split 8 or better event. In October 2003, Shulman made the final table of the Wor-
ld Poker Tour (WPT) Ultimatebet.com Poker Classic II in Aruba. He finished fourth in the event won by Erick Lindgren. He has also made the final
table of a Professional Poker Tour (PPT) event, finishing 2nd in 2005. On October 2nd, 2009 he won the World Series of Poker Europe Main
Event, beating Daniel Negreanu heads up for the $1,305,542 first place prize. In January, 2010, Shulman finished 3rd in the PokerStars Carib-
bean Adventure (PCA) Main Event, winning $1,350,000.

Locul 5 - Chris Bjorin


Câştiguri totale: 4.026.194 $
Născut în Suedia (data şi anul nu sunt cunoscute) şi locuind în prezent în Londra, Anglia, Chris
Bjorin s-a ţinut undeva departe de lumina reflectoarelor, participând foarte rar la evenimente televi-
zate sau interviuri. Talentul său în poker este dificil de ignorant; el a câştigat două brăţări WSOP şi a
câştigat bani în numeroase turnee World Poker Tour. A reuşit să ajungă şi la o masă finală în primul
sezon al Professional Poker Tour. S-a clasat pe un loc câştigător şi la no limit hold’em main event de
10.000$, în 1992, 1997 şi 2001. De-a lungul carierei sale, Bjorin nu a cunoscut o viaţă publică şi a
evitat să participe la turnee televizate şi interviuri. Ca mărturie a talentului său, Bjorin a jucat în cam-
pionatul de poker Hall of Fame Poker Classic 5.000 $, cu 54 de jucători. Masa de plecare i-a avut
pe Phil Hellmuth, Howard Lederer, Daniel Negreanu şi Erik Seidel. În 2002, Jeff Shulman de la re-
vista CardPlayer a glumit afirmând că Bjorin a câştigat premiul de „Băiatul de treabă” pentru a mili-
oana oară consecutiv.
Rank 5: Chris Bjorin
Total Winnings: $4.026.194
Born (date and year are unknown) in Sweden and currently residing in London, England, Chris Bjorin has kept a relatively low profile, rarely partici-
pating in televised events and avoiding interviews. His poker skills are fairly hard to ignore, however, as he has won two World Series of Poker brace-
lets and cashed in numerous World Poker Tour events. He did, however, make a final table in the first season of the Professional Poker Tour. He has
also finished in the money in the $10,000 no limit hold’em main event in 1992, 1997 and 2001. Throughout his career, Bjorin has kept a relatively low
profile and avoided many televised poker tournaments and interviews. As a testament to his skill, Chris Bjorin played in the 54 player $5000 Hall of
Fame Poker Classic championship. His starting table consisted of himself, Phil Hellmuth, Howard Lederer, Daniel Negreanu, and Erik Seidel. In 2002,
Jeff Schulman of CardPlayer Magazine jokingly said that Chris Bjorin won the “Nice Guy” award for the “millionth straight year.”

Locul 6 - Hieu „Tony” Ma


Câştiguri totale: 3.608.813$
Născut în Vietnam în 1957, Hieu „Tony” Ma s-a mutat în partea de sud a Californi-
ei în 1985, la scurt timp după ce şi-a construit un nume şi s-a lansat pe circuitul de
poker. Fost sudor pe vapoare şi şofer de tir, Hieu a câştigat două brăţări WSOP şi
s-a clasat bine în numeroase evenimente World Poker Tour. Ma a jucat primul său
turneu în Commerce Casino din Los Angeles în 1994, clasându-se al şaselea dintr-
un şir de 300. A fost numit Jucătorul Anului de CardPlayer în 1999. Sfatul lui Ma
despre cum poate cineva să îşi îmbunătăţească jocul câştigă teren în lumina succe-
sului avut. „Notează-ţi toate greşelile, ca să nu le mai repeţi”.
Rank 6: Hieu „Tony” Ma
Total Winnings: $3,608,813
Born in Vietnam in 1957, Hieu „Tony” Ma moved to Southern California in 1985.
Shortly thereafter he made a name for himself and got his start on the poker circuit.
A former ship welder and truck driver, Hieu has since taken 2 WSOP bracelets and
placed in numerous World Poker Tour events. Ma played his first tournament at the
Commerce Casino in Los Angeles in 1994, placing sixth in a field of three hundred.
He was named Player of the Year by Card Player in 1999. Ma’s advice on how to
improve one’s game gains authority in the light of his great successes. „Write down
all your mistakes so that they won’t be repeated.”

88 CASINO INSIDE NR. 5


Termeni importanţi în legislaţia
românească privind organizarea
şi exploatarea jocurilor de noroc

ImporTanT TermInology of romanIan


legIslaTIon regardIng The organIzaTIon
of gamblIng acTIvITIes
90 CASINO INSIDE NR. 5
legIslaTIon
În OUG nr. 77/2009, privind organizarea şi exploatarea jocuri- The OUG no.77/2009, regarding the organization and exploi-
lor de noroc, există câţiva termeni asupra cărora ne vom opri atenţia tation of gambling activities makes use of some terms that shall
în această ediţie: be the focus of this current issue:
1. ce se înţelege prin joc de noroc; 1. the meaning of the term of gambling;
2. taxa de participare; 2. participation fee;
3. mijloc de joc; 3. means of play;
4. organizator de jocuri de noroc; 4. gambling organizer;
5. participant la jocuri de noroc; 5. gambling participant;
6. ce se înţelege prin „câştig” sau „premiu”. 6. the meaning of “gain” or”prize”.

Art. 3. - (1) Prin joc de noroc se înţelege acea activitate comercială Art. 3.-(1) The term of gambling is used for that commercial activi-
care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: se atribuie câştiguri ty that cumulatively fulfills the following conditions: offers material
materiale, de regulă baneşti, ca urmare a oferirii publice de către orga- gains, usually in money, as a consequence of a public offer of an or-
nizator a unui potenţial câştig şi a acceptării ofertei de către partici- ganizer to a potential gain and the acceptance of the participant, on
pant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, a direct or dissimulated fee basis, the gains having a random distri-
câştigurile fiind atribuite prin selecţia aleatorie a rezultatelor evenimen- bution, based on the results of the event object of the game, no mat-
telor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a ter their way of occurrence.
acestora.
(2) In the same category fall also the commercial activities that
(2) Sunt incluse în această categorie şi acele activităţi comerciale în have award beneficiaries which are selected based on the results of
care beneficiarii premiilor sunt stabiliţi pe baza rezultatelor unor eveni- events or competitions which occur without the involvement of the
mente sau concursuri ce se vor organizers.
produce fără implicarea organiza-
torilor. (3) The organizing of any
gambling activity assumes the
(3) Organizarea oricărui joc de cumulative existence of the fol-
noroc implică existenţa cumulativă lowing elements: game and/or
a următoarelor elemente: joc şi/ match, participation fee or stake,
sau partidă, taxă de participare gains fund or awards, means of
sau miză, fond de câştiguri sau play, organizer, and participants.
premii, mijloace de joc, organiza-
tor, participanţi . Art. 4.-(1) The direct participa-
tion fee stands for the amount of
Art. 4. - (1) Prin taxa de partici- money directly charged from the
pare directă se înţelege suma de participant, by the organizer, in
bani percepută direct de la partici- exchange of the right of partici-
pant de către organizator în pation to the game.
schimbul dreptului de participare
la joc. (2) The dissimulated participa-
tion fee accounts for any char-
(2) Prin taxa de participare disi- ged or required amount, extra
mulată se înţelege orice sumă în- than the consideration charged
casată sau solicitată suplimentar from the same person, by the sa-
faţă de contravaloarea percepută me economic operator, for the
de la aceeaşi persoană de acelaşi sale of goods or products or for
operator economic pentru vânza- the performance of similar or
rea unor bunuri ori produse sau identical services, no matter if it
pentru efectuarea unor servicii si- is charged or required directly by
milare ori identice, indiferent dacă the organizer of the activity or by
aceasta este încasată sau solicita- a third party that is part, on wha-
tă direct de către organizatorul ac- tever form, of the process of acti-
tivitătii ori de către o altă persoană vity, having as an end purpose
care participă sub orice formă la the granted right of participation
desfăşurarea activităţii, având ca to the gambling activity.
finalitate permisiunea dreptului de
participare la jocul de noroc. Art.5.-(1) Means of gambling is
used for any type of support ma-
Art. 5. - (1) Prin mijloc de joc se înţelege orice suport material, inclu- terial, including IT, that directly generates, elements of chance which
siv suportul informatic, care serveşte sau permite organizarea, desfă- provide for the organization, occurrence or participation to the
şurarea ori participarea la jocuri de noroc. Mijloacele de joc pot fi: de gambling activities. The means of play can be: basic and auxiliary.
bază şi auxiliare.
(2) Basic means of play consist of any type of support material,
(2) Prin mijloc de joc de bază se înţelege orice suport material, inclu- including IT, that directly generates elements of chance which are
siv suportul informatic, care generează, în mod direct, elementele alea- the basis of the gambling activities. Part of this category are the
torii ce stau la baza jocurilor de noroc. Intră în această categorie, pen- gambling activities in which the winners are designated by means of
tru jocurile de noroc în care câştigătorii sunt stabiliţi pe baza events or competition results, which don’t depend exclusively on ran-
rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind în mod ex- domness, as well as servers and other IT support materials that pro-
clusiv de hazard, serverele sau alte suporturi informatice similare care vide for the unitary organization and exploitation for that gambling
asigură organizarea şi exploatarea unitară la nivelul organizatorului a activity organizer.
jocurilor de noroc respective.
(3) Auxiliary means of play stands for any support material, inclu-
(3) Prin mijloc de joc auxiliar se înţelege orice suport material, inclu- ding IT, which, regardless of being a basic part of the game, provide

NR. 5 CASINO INSIDE 91


legIslaTIon

siv suportul informatic, care, deşi nu face parte integrantă din mijlocul together for the organization and occurrence of gambling activities
de joc de bază, concură împreună cu acesta la organizarea şi desfăşu- or to the participation to such activities.
rarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activităţi .
(4) Auxiliary means of play consist of chips, incentives, tickets or
(4) Mijloacele de joc auxiliare reprezentând jetoane, impulsuri, tiche- other items as such, which constitute financial means that provide
te sau altele asemenea constituie mijloace financiare care concură la for the organization and exploitation of gambling activities.
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
(5) There are not allowed as means of payment that provide for
(5) Nu sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploa- the exploitation of gambling activities, financial instruments used in
tarea jocurilor de noroc instrumentele de plată utilizate în sistemul fi- the banking system (payment orders, drafts, promissory notes, trans-
nanciar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi fers, payment sheets etc.), as well as any other documents of value/
de vărsământ etc.), alte hârtii de valoare/cu valoare declarată sau vou- with declared value or vouchers, except for the means of play menti-
chere, cu excepţia mijloacelor de joc prevăzute la alin. (4) şi a mijloace- oned in line (4) and money means.
lor băneşti.
Art.6. - Gambling organizer is used for the authorized juridical per-
Art. 6. - Prin organizator de jocuri de noroc se înţelege persoana ju- son, entitled to organize and exploit gambling activities within the
ridică autorizată să organizeze şi să exploateze jocuri de noroc în con- frame of the hereby normative act. The status of juridical person of
diţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Poate dobândi această calitate Romanian status can be obtained within the conditions provided by
persoana juridică de drept român constituită în condiţiile legii. the law.

Art. 7. - Prin participant la jocul de noroc se înţelege orice persoană Art.7. - Gambling participant is used for any natural person who
fizică majoră care doreşte şi are dreptul legal să participe la jocuri de wants and has the right of participation to the gambling activities,
noroc autorizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Participa- within the frame of the hereby normative act. Gambling participation
rea la joc presupune acceptarea necondiţionată a regulamentului re- implies the unconditional acceptance of that specific game regulati-
spectivului joc de noroc. on.

Art. 8. - Prin câştig sau premiu se înţelege sumele în bani, bunurile Art.8.- Gain or prize are terms used to account for the amounts of
sau serviciile acordate de organizator participantului la joc declarat money, goods or services granted to the winner-participant, by the
câştigător, în conformitate cu prevederile cuprinse în regulamentul re- organizer, according to the provisions of that specific game regulati-
spectivului joc de noroc. Răspunderea privind acordarea câştigului sau ons. The responsibility in what concerns the granting of the gain or
premiului revine în exclusivitate organizatorului jocului de noroc. prize stands exclusively for the gambling organizer.

92 CASINO INSIDE NR. 5


OUR FRIENDS

Novotel Bucharest City Centre Bd. Iancu de Hunedoara nr. 54, 011745 București,
Calea Victoriei 37B România.
Tel: +4021 308 85 00 T: +40 372080080;
Fax: +4021 308 85 01 M: +40 733200209;
Mail: h5558@accor.com F: +40 372080081;
Web: www.accorhotels.com E: guest@capitalplaza.ro
www.capitalplaza.ro

7D Vitan-Barzesti Street, sector 4, Calea Victoriei nr. 133, sector 1, București


Bucharest, Romania Telefon: 0040 21-311.97.44; 0040 722.66.57.88;
Phone: +40 31 106 11 11; +40 731 111 000 0040 740.00.00.99;
Fax: +40 31 106 11 19 Fax: 0040 21- 311.16.45
E-mail: reservations@rinhotels.ro www.casinopalace.ro
Webpage: www.rinhotels.ro

CASINO BUCHAREST Regent Casino


HOTEL INTERCONTINENTAL Calea Victoriei 37B, Bucure[ti
Blv. Nicolae Balcescu, NR. 5 , București, sect.1 Tel.: +40 21 405 00 20
Tel. 0213122600 Tel.: +4 0733 33 2003
www.casinobucharest.ro Fax: +40 21 405 00 34
www.regentcasino.ro

Grand Casino, Marriott Grand Hotel Bucuresti,


Princess Planet Casino Calea 13 Septembrie 90, București, România
Bd-ul Nicolae Bălcescu, nr. 3-5, sector 1. Telefon: 021.315.40.13, Tel.: +40 21 40 30 800. Fax: +40 21 40 30 808
Perla Casino marriott@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com
Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 9, sector 3. Telefon: 021.312.90.91; Grand Casino, ATHENEE Palace Hilton Hotel,
Havana Casino Str. Episcopiei 1-3, București, România.
Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 13, sector 3. Telefon: 021.313.98.23 Tel: +40 21 314 72 00. Fax: +40 21 314 72 11
hilton@grandcasinoromania.com; www.grandcasinoromania.com

NR. 5 CASINO INSIDE 93


valentin@galaxygames.ro PLAZA GAMING
info@galaxygames.ro B-dul. Magheru no. 9, sec. 1, bl. Eva, sc. 1, apt. 1
0730083308, 0730083330 Bucharest, Romania 010323
www.galaxygames.ro Tel: +40.21.317.08.34. Fax: +40.21.317.08.62
E-mail: Office@plazagaming.ro

City Slot Moșilor


GameWorld București Mall Adresa: Calea Moşilor, nr. 288, bl. 32, sect. 2, București
Adresa: City Slot Drumul Taberei
Complex București Mall, Calea Vitan, nr. 55-59, Adresa: Str. Drumul Taberei, nr. 136, bl. 714, sect. 6, București
etaj 2, sect. 3, București City Slot Giurgiului
Adresa: Sos. Giurgiului, nr. 127, b. 2B, parter, sector 4, București

Telefon: +40 21 312 34 03; +40 741 816 628;


+40 745 384 855
Bld. Timisioara, No. 26, Etaj. 2, Fax: +40 21 316 62 24
Plaza România, Sector 6 E-mail: intertop@admiral.ro
Tel: 021 317 50 05 Adresa: Calea Bucure[tilor 275-277
Șos. Olteniţei, no. 125 F, Sector 5 Otopeni
Tel.: 031 425 73 30 Jud. Ilfov

S.C. Max Bet S.R.L.


Str. Foișorului, nr. 56-58 ,Sector 3, S.C. Advanced Technology Innovations S.R.L.
București , România București, Str. Valea Oltului 77-79, et. 2, sector 6
Tel: +4 031 405 29 49 Telefon/Fax 031 805 16 14
Fax: +4 021 323 21 74 Mobil 0728528988
E-mail: office@maxbetromania.com

94 CASINO INSIDE NR. 5


OUR FRIENDS

EURO GAMES TECHNOLOGY (EGT) Str. Vlad Judeţu nr. 36, sector 3, București
Calea Dudesti, Nr.135, Sector 3, Bucuresti +4 0733.33.23.40
Telefon: 0743.107.602/ 0748.210.519 office@alfastreet.ro
aura.luta@egt-bg.com www.alfastreet.ro
plamen.valkanov@egt-bg.com

Synot W, a.s. Play Star Europe


Jaktáře 1475 www.cashcode.ro
686 01 Uherské Hradiště București, România
www.synotloterie.cz Tel: 021 3107372
Fax: 021 2314639

Sediul social: Str. I. L. Caragiale nr. 35, sector 2, București


78th Unirii Bv., BL. J2, SC. 2, AP. 44, 4th floor, Adresa Poștală: Office 216, Hotel Intercontinental,
district 3, Bucharest Blvd. N. Bălcescu 4,
Tel: 0721.172.387 Bucharest 010051, România
Fax: 021 - 320.41.70 Tel: +40 (0)742 227466
E-mail: andutza7@yahoo.com Email: info@asociatiacazinourilor.ro; office@casinoassociation.ro
Web: www.asociatiacazinourilor.ro; www.casinoassociation.ro

EL UNICO Asociaţia Organizatorilor de Pariuri din România


Băneasa Shopping City, București, Sector 1, Tel: 0741.021.445 Romanian Bookmakers
EL UNICO Timișoara, Str. Mărășești Nr. 12, Tel: 0771.696.116 Bd. Pierre de Coubertin nr. 3 - 5
La Casa del Habano, Incinta Hotelului Athenee Palace Hilton Office Center sector 2
Str. Episcopiei Nr. 1-3, București, Tel: 0741.101.722
El Unico AFI Palace Cotroceni, Cotroceni Park
Blvd. Vasile Milea Nr. 4, București, Tel: 0741.012.111

NR. 5 CASINO INSIDE 95


OUR FRIENDS

HYPOBET Site web: www.mozzartbet.com


Pariuri hipice live E-mail: secretariat@mozzartbet.com
Tel: 021 210.41.40 Tel/fax: 021 / 210 62 65 / 67
Fax: 021 410.41.16
www.hipobet.ro

SC Public Bet SRL Tel: (021) 300.13.50


Teiul Doamnei 89. 023583 Bucuresti Fax: (021) 300.13.54
Telefon +40 21 242 34 61 www.stanleybet.ro
Fax +40 21 242 34 67
www.publicbet.ro

Address: Palladian Complex 27A Virgil Madgearu St. B Wing, Expo 24 Romania
Ground Floor, apt. 201, 014135, sector 1, Bucharest, Romania Strada Cornelia Nr. 10
Phone/Fax: +40 21.232.14.99 or +40 21.232 14 88 Bucuresti, Romania
Mobile: +(4) 0744 156 374 T: 021 335 6681
UK Fax Number: +44(0)20 7855 0017 F: 021 335 6680
Email: office@romanianlawoffice.com M: 0788 00 81 00
www.romanianlawoffice.com contact@expo24.ro

Inter Expo&Congress Center, Sofia, Bulgaria.


www.balkangamingexpo.com.
Email: info@balkangamingexpo.com
Sales Manager: Nataliya Baevska Agencja ReklamowaWigor
Phone: +359 2 81 29 438. 53-660 Wrocław
www.greenmodel.ro Mobile: + 359 887 650 187. ul. Sokolnicza 34-38
Fax: + 359 2 81 29 479 phone/faks: +48 71 359 62 71
E-mail: baevska@balkangamingexpo.com; phone/faks: +48 71 359 08 51
info@balkangamingexpo.com office@wigor-targi.com
Web: www.balkangamingexpo.com

96 CASINO INSIDE NR. 5