Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST

CRAIOVA, DOLJ

PROGRAMA PENTRU LIMBA FRANCEZA


CLASA a IX-a
C.D.S (OPTIONAL)
AN SCOLAR: 2008-2009
ARIA CURRICULARA : LIMBA SI COMUNICARE

LE FRANÇAIS PAR DES EXERCICES

AUTOR:
PROF. UTA ANGELA

1
ARGUMENT

Acest curs este rezultatul preocuparii permanente de a gasi caile si mijloacele


cele mai eficiente pentru a asigura o buna invatare a limbii franceze, pentru a largi
competentele de comunicare ale elevilor, cetateni, deja, ai Uniunii Europene.
Dat fiind ca elevii clasei a IX-a reprezinta un grup eterogen, provenind din
diverse medii socio-economico-culturale si mai ales din mediul rural, am propus in
cadrul acestui curs recuperarea, ameliorarea si mai ales dezvoltarea cunostintelor de
gramatica.
De-a lungul activitatii didactice am constatat ca gramatica pune probleme
serioase elevilor atat in exprimare orala dar mai ales in cea scrisa, intrucat lexical este
mai usor asimilabil, data fiind transparenta datorata latinitatii noastre. Cu toate acestea
in exercitii vor fi inserate probleme vizand familii de cuvinte, sinonime, antonime si
omonime.
Consider ca prin exercitii ce vor respecta atat programa scolara adecvata
varstei si nivelului de studiu coroborata cu tematica si continuturile, prin strategii
didactice eficiente si activitati de invatare corespunzatoare vom atinge atat
obiectivele- cadru cat si competentele specifice vizate.
Prezenta programa are urmatoarele componente:
 Obiective-cadru
 Competente specifice
 Continuturi
 Valori si atitudini
 Sugestii metodologice
 Bibliografie

I. Obiective cadru

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau in scris in diferite situatii de


comunicare
2. producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte
3. realizarea de interactiuni in comunicarea orala sau scrisa
4. transferul si medierea mesajelor orale sau scrise in situatii variate de
comunicare

II. Competente specifice

o identificarea de detalii din mesaje orale/scrise


o selectarea de informatii in scopul indeplinirii unei sarcini structurate de lucru
o descrierea (oral/in scris) unor activitati cotidiene, obiceiuri.
o Completarea de formulare
o Formularea de idei/pareri pe teme de interes in cadrul unei discutii
o Adaptarea formei mesajului la situatia de comunicare in functie de stilul
formal/informal folosit de interlocutor
o Redactarea de scrisori
o Utilizarea dictionarului pentru exercitii de traducere
o Sintetizarea sub forma de schema/notite a continutului unui mesaj

2
o Traducerea in si din limba romana a unor texte scurte din domenii de interes
utilizand dictionarul

III. Continuturi

1. le groupe nominale:
 l’article: défini, indéfini, partitif
 les pronoms personnels et les pronoms COD et COI
 place des pronoms dans la phrase
 les pronoms adverbiaux
 les pronoms relatifs
 le pluriel de noms
 le féminin des adjectifs
2. le groupe verbale:
 verbes réguliers et irréguilers
 le présent
 le passé composé
 le futur
 le conditionnel présent
 le SI conditionnel I
 le SI conditionnel II (+l’imparfait)
 le plus-que-parfait
 la voix passive
3. familles de mots, synonymes, antonymes, homonymes.

IV. Valori si atitudini


 manifestarea flexibilitatii in cadrul schimbului de idei si in cadrul
lucrului in echipa in diferite situatii de comunicare
 constientizarea rolului limbii moderne ca mijloc de acces la
patrimoniul culturii universale
 disponibilitatea pentru acceptarea diferentelor si pentru manifestarea
tolerantei prin abordarea critica a diferentelor si stereotipurilor
culturale transmise cu ajutorul limbii franceze.
 Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale
specifice, prin receptarea unei varietati de texte in limba franceza si
prin raportarea la civilizatia spatiului cultural francofon.

V. Sugestii metodologice
Insusirea acestor elemente de continut si de limba se va face prin activitati de
invatare, cum ar fi :
 Exercitii de tipul: adevarat/fals;
 Exercitii cu alegere multipla;
 Exercitii de exprimare monologata;
 Exercitii de identificare si de folosire a regulilor gramaticale insusite
 Exercitii de exprimare a opiniei
 Exercitii de traducere
 Exercitii de completare
 Raspunsuri la intrebari
 Selectarea dintr-o lista

3
 Completare de tabele
 Interpretare de scurte dialoguri

Evaluarea va fi continua si sumativa la finele fiecarui semestru. Ea va consta in:


- tema pentru acasa
- observarea sistematica
- fise de evaluare
- dialoguri dirijate si libere
- proiecte de grup si individuale
- portofoliu

BIBLIOGRAFIE

Marcel Saras- Gramatica practica a limbii franceze-Ed. Stiintifica si


Enciclopedica, Bucuresti,1976.
Brachet & Dussouchet – Grammaire francaise-Ed. Hachette, Paris, 1979.
Maurice Rat- Grammaire francaise-Ed. Garnier –Paris, Paris, 1972.
Maurice Rat – Le verbe, #
Le participe, #
Dictionnnaire des synonymes #
Pour écrire correctement #
Elena Goronescu – Lexicul francez prin exercitii, Ed. Cantemir, Bucuresti, 1944