Sunteți pe pagina 1din 61

INFOGRAFICA-GRAFICA

TEHNICA ASISTATA
Universitatea Transilvania Brasov
Facultatea de Inginerie Tehnologica si
Management

Conf. dr. ing. Mihaela Urdea


Cursul dezvolta
• Cunostinte generale de desen
tehnic;
• Cunostinte generale de grafica
CAD.
Grafica Tehnica

Grafica Tehnică Asistată (Infograficǎ) se referă la


Grafica Tehnică ce utilizează ca support material un
limbaj de grafică computerizată, cunoscută în
literatura de specialitate cu denumirea de
CAD – Computer Aided Design –
proiectare asistata de calculator, Computer Aided
Drawing – desenare asistatǎ de calculator.
MOTO
Cunoaşterea este puterea minţii,
înţelepciunea este puterea sufletului

Julie Shannahan

DESEN TEHNICA si INFOGRAFICA


DT
 Stiinta reprezentarii PLANE a SPATIULUI!!!

Se considera cunoscute notiunile generale


de geometrie plana si spatiala
GD la baza intelegerii
Desenului Tehnic
Vizualizarea intersectiilor
de corpuri cu ajutorul
AutoCAD-ului
Vizualizarea intersectiilor de corpuri
Rulment cu role conice in SolidWorks
Ansamble in SolidWorks
Cuplaj Periflex
SolidWorks
SolidWorks
AutoCAD pentru intelegerea Desenului Tehnic
secţiune propriu-zisă
Secţiune verticală
Secţiune longitudinala
Secţiuni
Secţiune parţiala pentru vizualizarea gaurii
Secţiune plană
Secţiune frântă
Aplicaţii specifice mediului AutoCAD
Aplicaţii specifice mediului AutoCAD
CURS AutoCAD 2D
BIBLIOGRAFIE
 IVAN, M.C. Grafică industrială asistată de calculator. Procesoare CAD. Editura
Universitatea "Transilvania" din Braşov, 2002
 LIHTEŢCHI, I. Aplicaţii şi teste de grafică tehnică asistată. Editura Universităţii
"Transilvania" din Braşov, 2002;
 PĂUNESCU, R. Grafică tehnică asistată de calculator, Editura Universitatea
"Transilvania", Braşov, 2002;
 URDEA M., PAUNESCU R., GRAFICĂ ASISTATĂ 2D –3D, CURS şi APLICAŢII, AutoCAD –
SolidWORKS, Editura Universităţii “TRANSILVANIA” din Brasov, 2005;
 URDEA M. Infografica – Curs si indrumar de laborator, Editura Universităţii
“TRANSILVANIA” din Brasov, 2008.
 MYCADSITE http://www.we-r-here.com/cad/index.htm
 L. SEGAL, G. CIOBĂNAŞU, GRAFICĂ INGINEREASCĂ cu AutoCAD-ul. UNIVERSITATEA
TEHNICĂ „GH. ASACHI” – IAŞI 2003.
 http://www.softedu.eu/autocad_2015/autocad_2015.html
Prezentare AutoCAD:
Sub sistem de operare Windows XP, 7,10;
Colaborează cu instrumente ajutătoare AutoLISP,
ADS, EXCEL etc;
Interacţionează cu celelalte aplicaţii Windows;
Comenzile se pot da de la tastatură, din bara de meniuri, meniul
ecran sau apeland icon-urile din bara de scule;
Utilizează ferestre windows şi casete de dialog;
Suprafaţa de desenare este infinită;
Suprafaţa de vizualizare poate fi oricât de mică;
Afisează mai multe vederi simultan.
Lansarea in executie - AutoCAD Classic

2D Drafting & Annotation  deschide


interfaţa
AutoCAD pentru schiţare;

3D Modeling
 deschide interfaţa AutoCAD 3D,
specifică modelării 3D;

AutoCAD Classic
 deschide interfaţa AutoCAD clasic
cu posibilitatea de desenare 2D şi
modelare 3D.
Elementele ecranului:

Bara de titlu (title bar);


Bara de meniu (menu bar);
Bara de instrumente standard (toolbar);
Bara mobila cu instrumente;
Suprafaţa de desenare;
Fereastra de comanda în care se vizualizează istoricul comenzilor

“Command:” cere comanda utilizatorului;


Bara de stare (starea diferitelor moduri operaţionale) ;
Cursorul in cruce (reprezinta cele doua axe de coordonate), sageata
(pentru accesare meniuri şi bare de instrumente, caseta de
selecţie.
Elementele ecranului 2007:
Elementele ecranului AutoCAD 2014:
ÎNCEPEREA UNUI DESEN NOU

Meniul FILE  NEW

DESCHIDEREA UNUI DESEN EXISTENT


Meniul File Command: Standard toolbar:

OPEN

Selectarea unui desen creat anterior


ÎNCHEIEREA UNUI DESEN

Command:

Meniul File SAVE Salvare desen

Standard toolbar

Command: QUIT Ieşire din ACAD fără salvare desen


Butoanele din
barele de
De la instrumente
tastatură

Accesând INTRODUCEREA
meniurile COMENZILOR
derulante
TASTE UTILIZATE

F1=> apelează asistenta soft (help)


F2=> cheamă fereastra text
F3=> activează modul “osnap”
F6 => activează modul de afişare a coordonatelor
F7 => apelează afişarea grilei
F8 => apelează modul “ortho”
F9 => apelează modul “snap”
F10 => apelează modul “polar”
F11=>apelează modul “otrack”
Esc => anulează orice comandă

MOUSE => Utilizarea butonului SCROLL al mouse-ului pentru viualizare


(modificari zoom)
LANSAREA UNEI COMENZI (LINE)
CLASIFICAREA COMENZILOR
Comenzi de lucru Controlează fişierele desen. OPEN – deschiderea unui desen existent
cu fişiere SAVE – salvarea desenului
NEW – deschiderea unui desen nou
folosind un sablon (template) dat.
Etc.
Comenzi de Permit desenarea efectivă a obiectelor LINE – desenarea segmentelor de
desenare dreapta
CIRCLE – desenarea cercurilor
ARC – desenarea arcelor de cerc
Scrierea de texte
Realizarea haşurilor
Cotarea etc.
Comenzi de Permit modificarea obiectelor deja create pe COPY – copierea obiectelor
editare desen. SCALE – scalarea obiectelor
Presupun utilizarea comenzilor de selecţie MOVE – modificarea poziţiei obiectelor
pentru indicarea obiectelor ce vor fi supuse Etc.
modificării.
Comenzi de Permit crearea unui grup de selecţie asupra SELECT
selecţie căruia se va aplica una sau mai multe
comenzi ulterioare.
Sunt incluse în comenzile de editare.
Comenzi de Controleaza modul in care sunt vizualizate ZOOM – marire/micsorare
control al afişării desenele PAN – translatarea desenelor
Comenzi de Permit realizarea diferitelor setări LIMITS – setarea limitelor desenului
setare COLOR – setarea culorii de desenare
Comenzi de Sunt comenzi prin intermediul cărora AREA – calculează arii şi perimetre
informare utilizatorul obţine informaţii referitoare la ID – returnează coordonatele unui punct
obiectele deja existente pe desen. DIST – returnează distanţa între 2
puncte
FILE / NEW
Se incepe un desen nou folosind un sablon (template)
acadiso.dwt pentru 2D

SAVE / Save as => fisier.dwg


ORGANIZAREA UNUI DESEN

Comanda LIMITS Stabilirea formatului de desen.

Comanda UNITS Stabilirea unităţilor de măsură.

Comanda ZOOM Stabilirea zonei afişate pe ecran


Command: LIMITS

Command: LIMITS
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000 , 0.0000>:
Specify upper right corner <420.0000 , 297.0000>:
Comanda UNITS
Stabilirea
unităţilor
de măsură
Direction

Sensul “+” de masurare a


unghiurilor este sensul
trigonometric!!!!
AJUTOARE GRAFICE

GRID Afiseaza o retea de puncte ajutatoare pe ecran F7

SNAP Permite miscarea discreta a cursorului pe ecran F9

ORTHO
In mod ORTHO ON, se traseaza numai
segmente verticale si orizontale
F8

Setarea modului de afisare a coordonatelor


COORDS in bara de stare

Command: DSETTINGS Meniu Tools  Drafting Settings


GRID
Dialog: Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Aspect] :
Opţiuni:
Grid Spacing (X)
 activează modul Snap cu valoarea
specificată; introducând x după valoare se setează pasul multiplicat
cu valoarea intervalului ;
ON/OFF  activează/dezactivează modul Grid la setările curente;
Snap  setează pasul pe intervalul specificat prin Snap;
Aspect  specifică spaţieri diferite pe direcţiile X şi Y.
GRID
SNAP
Dialog: Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type]:
Opţiuni:
Snap Spacing  activează modul Snap cu valoarea specificată;
ON/OFF  activează/dezactivează modul Snap;
Aspect  specifică spaţieri diferite pe direcţiile
X şi Y;
Rotate  stabileşte originea şi rotaţia reţelei
snap;
Style  specifică formatul reţelei Snap,
Standard/ Izometric;
Type  specifică tipul snap: polar.
DDRMODES // Linie de comandă: ddrmodes
 Deschide caseta de dialog “Drafting Settings” în care se definesc
valorile Snap şi Grid. Modurile pot fi activate şi din această casetă.
ORTHO
ORTHO // Linie de comandă: ortho // activare F8
 Constrânge mişcarea cursorului în direcţiile orizontală şi verticală
(relativ la UCS) şi după grila curentă rotită.
 Activarea/dezactivarea comenzii se poate face şi din bara de stare .
Dialog: : Enter mode [ON / OFF]
Opţiuni: ON / OFF
 se introduce on sau off sau ENTER.
PROPRIETĂŢILE OBIECTELOR

CULOARE = COLOR

TIP DE LINIE = LINETYPE

GROSIME DE LINIE = LINEWEIGTH

STRAT = LAYER
INDICAREA COORDONATELOR
PUNCTELOR PE DESEN

COORDONATE

ABSOLUTE RELATIVE
(un punct este definit relativ la ultimul punct referit)

CARTEZIENE POLARE CARTEZIENE POLARE

X,Y L< @X,  Y @L<


Coordonate absolute (P1): 5,6

Coordonate relative carteziene (raportate la punctul P1): @4,3

Coordonate relative polare (raportate la punctul P1): @5<37


Comanda POINT
Permite desenarea de puncte

Command: POINT
Specify a point:

Aspectul obiectului “POINT” este


controlat de variabilele de sistem PDMODE (forma)
si PDSIZE (marime)

Command: PDMODE Command: PDSIZE


Enter new value for PDMODE <0>: Enter new value for PDSIZE <0>:
Stiluri de desenare a punctelor

Meniu FORMAT  Point style 


Fereastra “Point style”:

Command: DDPTYPE
Comanda LINE
Deseneaza segmente de dreapta

Command: LINE
Coordonatele X,Y sunt Specify first point:
separate de virgulă!
Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Close/Undo]:
...

Close: Uneşte punctul curent cu


punctul iniţial al sesiunii de linii

Undo: Anulează ultimul segment


desenat
UTILIZAREA COORDONATELOR ABSOLUTE SI RELATIVE
CREAREA ŞI UTILIZAREA DESENELOR
ŞABLON

Pentru a utiliza un desen ca desen şablon acesta va fi salvat cu extensia


.dwt (Drawing template) aleasă în fereastra Save Drawing As, căsuţa Save as
type:
La deschiderea sa, în fereastra Open Drawing, se va alege de asemenea
extensia .dwt.
ERASE, UNDO, OOPS, REDO:

ERASE // Meniul Modify


 Şterge unele entităţi/obiecte specificate din desen.
UNDO
 Anulare stergere sau săgeată stânga din Toolbars
REDO
 Refacerea entitaţilor după ştergere sau săgeată dreapta din
Toolbars
OOPS
 Reconstituie ultimul grup de obiecte şterse anulând efectul lui
Erase.
Comanda ERASE
Permite ştergerea obiectelor selectate

Command: ERASE Selecţie individuală


Select objects:

Selector
Selecţie multiplă (Window) Selecţie multiplă (Crossing)
Utilizarea comenzii Line, coordonate absolute,
relative, rectangulare şi polare
Utilizarea comenzii Line, coordonate absolute,
relative, rectangulare şi polare
Aplicatii cu activarea SNAP si GRID
Aplicatii
curs 1

S-ar putea să vă placă și