Sunteți pe pagina 1din 1

METODA „FLOARE DE LOTUS”

Tehnica Lotus constă în deducerea unor conexiuni între concepte, idei pornind de la o temă
centrală. Similar construcţiei florii de nufăr care-şi aranjează cu graţie petalele într-un cerc
armonios în care problema sau tema principală va determina alte idei secundare în jurul ei, în
număr de opt (îa alte variante numărul de petale diferă şi în funcţie de câte grupe se pot forma în
clasă sau de creativitatea elevilor) această tehnică va genera teme noi de studiu pentru care este
necesară dezvoltarea de noi concepte şi noi conexiuni. Emise în jurul temei centrale idei le
„secundare” vor deveni teme principale pentru alte flori de nufăr. Evidenţierea acestor structuri
se realizează printr-o diagramă cu această configuraţie, în centrul căreia se scrie tema principală.
Membrii grupului participant reflecteză asupra ideilor sau efectelor aplicative legate de tema
propriu-zisă, idei pe care le trec în „petalele” care o înconjoară. Etapelor acestei tehnici sunt
următoarele:

1. Construirea diagramei;
2. Scrierea temei centrale în centrul diagramei;
3. Emiterea de idei sau aplicaţii în legătură cu tema centrală şi scrierea lor în „petalele” ce
încercuiesc tema principală;
4. Construirea de conexiuni noi pentru temele centrale noi şi consemnarea lor în cadrane;
5. Evaluarea ideilor (analiaza diagramelor), aprecierea cantitativă şi calitativă.