Sunteți pe pagina 1din 1

Olimpiada Interdisciplinară Ştiinţele Pământului

Etapa naţională
Bucureşti 2013
Subiect proba teoretică
Geografie
Pagina 1 din 1

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE PENTRU PROBA TEORETICĂ SCRISĂ

Subiectul I

Se acordă 10 puncte astfel:


Everestul este situat la 28° lat.N (0,5p), în timp ce Chimborazo este situat pe Ecuator (0,5p)
Everestul este cel mai înalt vârf de pe Pământ, cu 8.848 m (0,5p), Chimborazo, cu o
altitudine de 6.268 m (0,5p)
Lansarea unei rachete depinde de atracția gravitaţională (1p) și de densitatea aerului (1p)
Forța de gravitație scade odată cu creșterea altitudinii (F=kMm/r2) (1p)
Odată cu creşterea altitudinii, scad inegal densitatea şi presiunea aerului (1p), dat fiind
faptul că datorită gravitaţei circa 90% din masa totală a atmosferei este situată în troposferă
(1p)
Raza ecuatorială este de 6378km, iar cea polară are 6357 km. În aceste condiții vârful
muntelui Chimborazo este cel mai îndepărtat de centrul Pământului (1p), deci lansarea
unei rachete ar fi mai facilă de pe varful Chimborazo (2p).
Total 10 puncte

Subiectul II

Se acordă 15 puncte astfel:


1. a. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect:
1 - Gibraltar; 2- Messina; 3 - Dardanele/ Canakale; 4 - Bosfor
b. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect:
curenți de suprafață;
curenți de adâncime;
Pentru formulările: curenți de compensație/ curenți de descărcare se acordă un punctaj parțial
de 0,5p.
c. Se acordă câte 1 p pentru fiecare răspuns corect: diferența de salinitate, diferența de
densitate, diferența de temperatură, configurația țărmurilor, dinamica maselor de aer
(vânturile)
2. Se acordă 4 puncte astfel:
- În prezent, prin Bosfor și Dardanele există două fluxuri de apă. Un flux mai rece, cu
salinitate mică (17‰–20‰) părăseşte Marea Neagră pe la suprafaţă şi un flux mai cald, cu
o salinitate mai ridicată (38‰–39‰) intră în Marea Neagră pe la adâncime - 2 p
- Curentul de adâncime, de descărcare a apelor sărate din Marea Mediterană prin Bosfor
în Marea Neagră este provocat de diferenţa de presiune care apare datoritã nivelului de
salinitate mult mai ridicat al apelor Mãrii Mediterane - Marmara faţã de cele ale Mãrii
Negre - 1p
- Stratul de apă de la suprafaţă, cu densitate mai scăzută (salinitate 17-18‰), împiedică
ventilarea stratului de apă de la adâncime care este mai sărat (salinitate 22‰) – 1 p
3. Se acordă 2 puncte astfel:
a. diagrama corectă: a - 1 p
b. A – Oceanul Atlantic – 0,5 p; B – Marea Mediterană – 0,5 p
Total 15 puncte

 Se acceptă și alte exprimări care păstrează același sens cu ideile prezentate în barem.
1. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
2. Subiectul se punctează de la 0 la 25 puncte.