Sunteți pe pagina 1din 12

Prof.

AGACHI LUMINITA
Liceul Tehnologic ,,DIMITRIE LEONIDA” Iasi
1. Notiuni generale

Presiunea este o marime fizica egala cu raportul dintre marime fortei F, care apasa
normal si uniform pe o suprafata, si aria S acestei suprafete.
p = F/S.
, In S.I. unitatea de masura pentru presiune se numeste pascal, cu simbolul „Pa”:
1 Pa = 1 N/m2.
Este tolerată unitatea de măsură bar: 1 bar = 105 Pa, ca fiind foarte apropiată ca
mărime de vechea atmosferă tehnică (at).
Unitatea de măsură în alte sisteme de unităţi:
•MKfS: 1 kgf/cm2 = 1 at = 98166,5 Pa
•CGS: 1 barie = 1 dynă/cm2 = 0,1 Pa

Uneori presiunea este exprimată în mmHg, ca presiunea exercitată de o coloană de


mercur cu înălţimea de 1 mm.
Presiune normală
Până în anul 1982, prin presiune normală s-a înţeles presiunea de o atmosferă
fizică, adică 760 torr = 101325 Pa. Începând cu anul 1982 BIPM recomandă drept
presiune normală presiunea de 1 bar = 100000 Pa[1],
Cazuri particulare

• Presiune statică
Presiunea statică, notată de obicei pst este presiunea interioară a unui fluid, măsurată cu
un aparat care se mişcă cu aceeaşi viteză ca şi fluidul. De exemplu, pe pereţii unei
conducte se exercită presiunea statică a fluidului care curge prin ea.
• Presiune dinamică
Presiunea dinamică, notată de obicei pdin este presiunea suplimentară a unui fluid care
s-ar lovi de o suprafaţă şi ar fi obligat să-şi consume complet energia cinetică. Ea se
exprimă prin relaţia:
unde ρ este densitatea fluidului, în kg/m3, v este viteza,
în m/s.

• Presiune de stagnare
Presiunea de stagnare este presiunea pe care ar exercita-o un fluid în mişcare dacă ar
fi forţat să se oprească. Dacă un fluid se mişcă mai repede, presiunea sa de stagnare
creşte.
• Presiune hidrostatică
Presiunea hidrostatică este presiunea datorită greutăţii unui fluid.
unde:
ρ (rho) este densitatea fluidului (ex. densitatea apei este practic 1000 kg/m3);
g este acceleraţia gravitaţională (convenţional 9,80665 m/s2 la suprafaţa mării);
h este înălţimea coloanei de fluid, (în metri).
• Presiune de explozie sau deflagraţie
Presiunile de explozie sau deflagraţie sunt create prin aprinderea gazelor explozibile, a
aerosolilor, a suspensiilor în spaţii închise sau deschise. Aceste presiuni se propagă sub
forma unei unde de şoc.

Mijloace pentru masurarea presiunii


Clasificarea mijloacelor pentru masurarea presiunii
1. dupa valoarea presiunii de masurat,
se deosebesc:
barometre, care masoara presiunea
atmosferica,
manometre si micromanometre, care
masoara presiuni mai mari decit presiunea
atmosferica,
vacuummetre si microvacuummetre, care
masoara presiuni mai mici decit presiunea
atmosferica,
manovacuummetre, care masoara atit
presiuni mari cit si presiuni mai mici decit
presiunea atmosferica
2. dupa destinatie, aparatele de masurat presiuni pot fi :
aparatele de masurat- etalon, care servesc la reproducerea si
pastrarea unitatilor de masura sau care servesc la verificarea aparatelor
de lucru,
aparate de masurat de lucru, care servesc la masurari curente.

3. dupa principiul de functionare, exista :


aparate cu lichid, la care presiunea masurata este echilibrata de
presiunea unei coloane de lichid,
aparate cu element elastic, la care presiunea este masurata prin
deformarea unui element elastic,
aparate electrice, la care variatiile de presiune sunt transformate in
variatii ale unor marimi electrice masurabile.
Aparate pentru masurarea presiunii

Tubul piezometric,
constă dintr-un tub deschis la capătul superior şi
racordat la vasul în care se măsoară presiunea,

Punctele A şi A′ fiind în acelaşi plan orizontal, au


aceeaşi presiune:
pA = pA′ = p0 + γ⋅h
Manometrul şi manovacuumetrul cu mercur,
măsoară presiuni relativ mari deoarece greutatea specifică a mercurului γHg
este mare şi deci înălţimea de mercur echivalentă a unei anumite presiuni este
acceptabilă.
Poate fi folosit ca manometru pentru suprapresiuni, figura a, sau ca
manovacuumetru, figura b.
Manometre metalice,
sunt utilizate la măsurarea presiunilor în instalaţii industriale, fiind robuste şi de
gabarite mici
Principiul de măsurare constă în deformarea unui
element elastic la variaţia presiunii. Pe o parte a elementului
elastic acţionează presiunea absolută, iar pe cealaltă,
presiunea atmosferică, astfel că deformarea elementului
elastic se produce sub acţiunea presiunii relative.
Aparatele cu tub Bourdon
Indica presiunea relativa sau vacuumul. Elementul
principal este un tub elastic 1, de sectiunea eliptica.

Manometrul cu membrană,
la care elementul metalic
este o membrană de oţel;

Manometru
cu burduf
Micromanometrul diferenţial cu tub Manometre cu greutăţi,
înclinat, au la bază principiul lui Pascal şi este în
este folosit pentru măsurarea unor general utilizat pentru etalonări
diferenţe foarte mici de presiuni; pentru
aceasta el conţine un lichid cu greutate
specifică mică (alcool).

Manometre electrice,
se bazează pe variaţia rezistenţei electrice, sau
a sarcinilor electrice care se dezvoltă în
traductoarele de tip capacitiv, inductiv sau
rezistiv

Manometre cu lichid.
Functionarea acestor manometre se bazeaza pe fenomenul de echilibrare a presiunii
masurate cu presiunea unei coloane de lichid. Lichidele intrebuintate in mod obisnuit
sunt : mercurul, apa, alcoolul, glicerina, petrolul sau derivatele lui si poarta numele de
lichide manometrice.
Cel mai simplu aparat pentru masurat presiunea este manometrul cu tub de
sticla in forma de « U ».

Unul dintre brate se pune in legatura cu recipientul a carui


presiune trebuie masurata, celalalt aflinu-se in legatura cu
atmosfera. Daca presiunea din recipient este mai mare decit cea
atmosferica, se va produce o denivelare a coloanelor de lichid care
exprima valoarea presiunii din recipient.

BAROMETRE
1. Barometre cu mercur

2. Barometrele cu rezervor
Cea mai simplă formă de barometru cu rezervor
este formată dintr-un tub de sticlă lung de
aproximativ 85 de cm, având o înălţime h de mercur
care iese dintr-un tub care conţine de asemenea
mercur. Acest barometru este cunoscut sub numele
de Torricelli
3. Barometrul sifon

Cea mai simplă formă de barometru sifon o constituie


un tub de sticlă curbă, cu două braţe. Unul din braţe este
lung de aproximativ 90 cm şi este închis la capăt iar celălalt
braţ este deschis şi lung de aproximativ 20 cm. Tubul este
umplut cu mercur şi aşezat cu partea închisă în sus.

4. Barometrul Aneroid (fără lichid)


Barometrele care folosesc un indicator şi un cadran gradat se numesc
barometre aneroid. Acestea nu folosesc coloane de mercur. Scimbările presiunii din aer
acţioneză asupra unei cutii din tablă ondulată, care se dilată sau se contractă. Mişcarea
cutiei este transmisă la indicator cu un sistem de pârghii.

Masurarea presiunii cu manometre cu


clopot

Manometrele cu clopot sunt aparate foarte sensibile, ceea ce le recomanda


pentru masurarea presiunilor mici. Datoritd acesfui fapt aceste manometre sint
utlizate in constructia traductoarelor de presiune destinate masurarii presiunilor de
maximum 100 mm H2O.
Traductorul de presiune
diferentiala cu clopot

Masurarea presiunii cu aparate cu


traductoare electrice si pneumatice.
Partile principale ale unor astfel de aparate sunt:
1- elementul sensibil, asupra caruia actioneaza presiunea de masurat, el putind fi:
element elastic, tub U, rezervor si tub, tor oscilant, vase cu plutitor, clopot etc.;
2- traductorul, care preia de la elementul sensibil marimea rezulltata prin aplicarea
presiunii de masurat si o converteste intr-o marime electrica sau pneumatica;
3- aparatul de masurat, care masoara valoarea marimii electrice, indicatia fiind
data in unitati de presiune.

Schema bloc a unui aparat de masurat


presiuni
BIBLIOGRAFIE

•A. Stancu- ,,Industria chimica,operatii si utilaje de baza”, Editura ,,Gh.


Asachi”, Iasi, 1997
•Parausanu V.-,,Tehnologii chimice”, Bucuresti, 1982
•Stancu A. - ,,Procese si aparate in industria chimica”, Iasi, 1986
•Ungureanu st., s.a., - ,,aparate de masura si control si automatizare”, IPIasi,
1975
•http://www.e-referate.ro/referate/Masurarea_presiunilor2007
•http://ro.wikipedia.org/wiki/Presiune
•http://facultate.regielive.ro/laboratoare/automatica/masurar..