Sunteți pe pagina 1din 9

Masurarea presiunii

Presiunea, Manometrul, Barometrul, Tubul Pitot. Dinca Alexandra

Presiunea (simbol: p) este for a pe unitatea de suprafa


acea suprafa . Presiunea relativ este diferen a de presiune fa Rela ia de defini ie este:

aplicat n direc ie perpendicular pe

de presiunea atmosferic .

,unde: p este presiunea, F este for a normal , S este suprafa a.

Presiunea este o m rime scalar , care n SI se m soar n pascali. 1 Pa = 1 N/m2. Presiunea se transmite suprafe elor nconjur toare ale domeniului sau sec iunilor prin fluid n direc ie normal n orice punct a acestor suprafe e sau sec iuni. Ea este un parametru fundamental n termodinamic i este o variabil conjugat volumului. UNITATI DE MASURA M surarea presiunilor se poate face cu manometrul. Manometrul pentru presiunea atmosferic se nume te barometru. Unitatea SI pentru presiune este pascalul (Pa), egal cu un Newton pe metru p trat (N m-2 sau kg m1 s-2). Aceast unitate a fost adoptat n 1971; nainte presiunea n SI era exprimat n N/m2. Este tolerat unitatea de m sur bar: 1 bar = 105 Pa, ca fiind foarte apropiat ca m rime de vechea atmosfer tehnic (at). Unitatea de m sur n alte sisteme de unit i: y MKfS: 1 kgf/cm2 = 1 at = 98166,5 Pa y CGS: 1 barie = 1 dyn /cm2 = 0,1 Pa Uneori presiunea este exprimat n mmHg, ca presiunea exercitat de o coloan de mercur cu n l imea de 1 mm. Deoarece n aceast defini ie intervine densitatea mercurului m rime a c rei valoare se putea modifica odat cu cre terea preciziei mijloacelor de m surare prin conven ie s-a stabilit c 760 mmHg = 1 atm (atmosfer fizic ) = 101325 Pa. Atmosfera fizic este considerat presiune normal n definirea multor propriet i i corespunde aproximativ la presiunea atmosferic la nivelul m rii. La fel, presiunea se poate exprima n n l imea unei coloane de lichid oarecare, mult folosit fiind apa: mmH2O. La gaze, presiunea este uneori exprimat nu ca presiune absolut , ci ca presiune relativ , relativ la presiunea atmosferic . Un exemplu este presiunea aerului n pneurile automobilelor, unde se spune "220 kPa", ceea ce nsemn 220 kPa peste presiunea atmosferic . Deoarece presiunea atmosferic la nivelul m rii este de cca. 100 kPa, presiunea absolut n pneu este cca. 320 kPa. n tehnic se spune "o suprapresiune de 220 kPa". Sunt cunoscute urmatoarele presiuni:    Presiunea atmosferic sau barometric , este presiunea exercitat de catre atmosfer . Suprapresiunea, este presiunea mai mare decat presiunea atmosferic . Depresiunea, este presiunea mai mic dect presiunea atmosferic .

NATURA SCALARA A PRESIUNII n fluide n repaus moleculele sunt n continu mi care brownian . Deoarece num rul de molecule este foarte mare i mi carea lor individual este aleatoare nu se observ nicio mi care la nivel macroscopic. Dac fluidul este nchis ntr-un vas, se va constata existen a unei presiuni pe pere ii vasului datorit impactului moleculelor fluidului cu pere ii. Indiferent unde ar fi plasa i ace ti pere i, chiar n vas, presiunea va fi aceea i peste tot. Vasul s-ar putea reduce la dimensiunile unui punct, n care presiunea va avea o unic valoare. Rezult c presiunea este o m rime scalar , nu una vectorial , ea are o valoare, dar nu o direc ie asociat n care se exercit . n interiorul unui fluid presiunea se exercit n toate direc iile, iar la suprafe ele care nconjoar domeniul, perpendicular pe aceste suprafe e. Presiune normal Pn n anul 1982, prin presiune normal s-a n eles presiunea de o atmosfer fizic , adic 760 torr = 101325 Pa. ncepnd cu anul 1982 BIPM recomand drept presiune normal presiunea de 1 bar = 100000 Pa, ns aceast recomandare nc nu s-a impus. Cazuri particulare: Presiune static : Presiunea static , notat de obicei pst este presiunea interioar a unui fluid, m surat cu un aparat care se mi c cu aceea i vitez ca i fluidul. De exemplu, pe pere ii unei conducte se exercit presiunea static a fluidului care curge prin ea. Presiune dinamic : Presiunea dinamic , notat de obicei pdin este presiunea suplimentar a unui fluid care s-ar lovi de o suprafa i ar fi obligat s - i consume complet energia cinetic . Ea se exprim prin rela ia: pdin = p unde este densitatea fluidului, n kg/m3, v este viteza, n m/s. Presiune de stagnare: Presiunea de stagnare este presiunea pe care ar exercita-o un fluid n mi care dac ar fi for at s se opreasc . Dac un fluid se mi c mai repede, presiunea sa de stagnare cre te. Presiunea static i presiunea de stagnare sunt legate de num rul Mach al fluidului. A se vedea i ecua ia lui Bernoulli, care ns este valabil doar pentru fluide incompresibile.Presiunea unui fluid n mi care poate fi m surat cu un tub Pitot, conectat la un manometru. Presiune hidrostatic : Presiunea hidrostatic este presiunea datorit greut ii unui fluid. P=pgh unde:-p (rho) este dens. fluidului (ex. densitatea apei este practic 1000 kg/m3);-g este accelera ia gravit. (conventional 9,80665 m/s2 la supraf. m rii);-h este n l imea coloanei de fluid, (n metri). Presiune de explozie sau deflagra ie: Presiunile de explozie sau deflagra ie sunt create prin aprinderea gazelor explozibile, a aerosolilor, a suspensiilor n spa ii nchise sau deschise. Aceste presiuni se propag sub forma unei unde de oc. Presiune negativ : De i presiunile sunt de obicei pozitive, n cteva cazuri se ntlnesc presiuni negative:Cnd se discut de presiuni relative. De exemplu, o presiune absolut de 80 kPa poate fi exprimat ca o presiune relativ de -21 kPa (adic 21 kPa sub presiunea atmosferic de 101 kPa). n tehnic se spune "o depresiune de 21 kPa".Cnd for ele de atrac ie (ex. for a Van der Waals) ntre particulele de fluid dep e te for ele de respingere. Acest scenariu este ns instabil, deoarece particulele se vor apropia pn ce for ele de respingere vor echilibra for ele de atrac ie. Presiuni negative apar n timpul transpira iei plantelor.Efectul Casimir poate crea mici for e de atrac ie prin

interac iunea cu energia vidului. Uneori aceasta este numit 'presiunea vidului' (a nu se confunda cu depresiunea).n func ie de sistemul de referin la orientarea suprafe elor, o presiune pozitiv pe o fa a unei suprafe e poate fi considerat negativ pe cealalt fa a suprafe ei. n cosmologie.

MANOMETRU

Manometrul este un instrument de m sur folosit pentru m surarea presiunilor absolute sau a suprapresiunilor fizice (n raport cu presiunea atmosferic ) din spa ii nchise (recipiente, cazane, instala ii industriale alimentare/chimice/petroliere etc.). Manometrele pot constructiv m sura presiunea pe doua c i i deci ele se mpart n dou mari clase: y Manometre cu m surare direct a presiunii, adic a for ei pe unitate de suprafa y Manometre cu m surare indirect a presiunii, folosind pentru asta efecte secundare (l turalnice) ale presiunilor fizice. Manometre cu m surare direct : Aceste manometre se folosesc (constructiv) pentru m surare de efectul direct al for ei de presiune asupra unor dispozitive mecanice adecvate. Fiecare m surare mecanic de presiune produce n respectivul dispozitiv o deformare propor ional cu valoare presiunii. Deforma iile dispozitivului mecanic pot fi transmise mai departe n diverse moduri i transformate n indica ii citibile. Aceste tehnice procedee de transmitere pot fi: y mecanice y inductive y cu benzi tensiometrice (de ntindere) y capacitive (electric) y piezorezistive

Manometre cu m surare indirecta:Manometrele cu m surare indirect a presiunii se folosesc constructiv de efecte fizice secundare ale presiunii exercitate, care teoretic sunt fundamentate pe influen a presiunii asupra densit ii ("vscozit ii") unui gaz. Astfel de efecte fizice secundare ale presiunii sunt: y Transmisia (transportul) de c ldur printr-un gaz y Ionizarea y Compresia unei cantit i de gaz pn la un volum stabilit (definit) y Frecarea unui corp situat n gaz, care este variabil datorit influen ei presiunii asupra densit ii gazului.

Presiuni mici Cu membrana Exist pentru domeniul presiunilor mici, manometre cu lichid - ap , alcool, mercur - ce au forma literei U , care pot avea ambele bra e deschise sau numai unul. Cele cu ambele bra e deschise se folosesc pentru presiuni (suprapresiuni) de pn la 1 atmosfer , cele cu un bra nchis pentru m surarea de presiuni absolute n spa ii cu aer rarefiat. Tot cu un U-manometru, ce are leg turi (conducte, tuburi) la ambele bra e, se poate m sura presiunea diferen ial dintre dou locuri (diferite ca pozi ie) ale unui spa iu nchis, instala ii chimice etc.

Cu burduf

Manometre mecanice Manometrele normale , cu ac indicator pot fi construite (intern) n mai multe variante. y cu burduf (metalic, cilindric) flexibil, Cu capsula y cu tub arc-formic flexibil (tip Bourdon), y cu membran flexibil . Presiuni foarte mari Pentru domeniul de presiuni foarte nalte (10.00020.000 atm), sunt folosite manometre cu rezisten (electric ), unde presiunea de m surat modific rezisten a unui fir sub ire de manganin (mat. constant la varia ii de temperatur ). Acolo unde varia iile de presiune au o frecven mare, fiind foarte rapide, sunt utilizate manometre construite cu cristal piezoelectric. Tehnica m surarii presiunilor din incinte cu lichide i gaze este un domeniu al metrologiei, ce poart denumirea de manometrie. Unele tipuri de manometre sunt cunoscute i sub numele de barometre.

Manometru Bourdon

BAROMETRU
Barometrul (din greac =greutate; =a m sura) este un instrument de m sur a presiunii atmosferice. A fost inventat de fizicianul italian Evangelista Torricelli n anul 1643.

Principiul m sur rii presiunii atmosferice Evangelista Torricelli (1608 1647) a propus o metod de m surare a presiunii atmosferice prin inventarea barometrului cu mercur n anul 1643. Barometrul cu mercur este un tub lung de sticl care a fost umplut cu mercur i apoi r sturnat ntr-o cuv cu mercur. S-a determinat astfel foarte u or c presiunea atmosferic este . Presiunea real ntr-un punct ntr-un fluid se nume te presiune absolut . Presiunea relativ (manometric ) se d fie peste, fie sub presiunea atmosferic . Un manometru care masoar presiuni sub presiunea atmosferic se nume te de obicei manometru de vid. Presiunea atmosferic ntr-un punct descre te cu altitudinea. Exist varia ii ale presiunii atmosferice de la o zi la alta, deoarece atmosfera nu este static . Coloana de mercur din barometru va avea o n l ime de aproximativ 76 cm de mercur la 0 grade Celsius, n cmp gravita ional normal (standard), g=9,80665 m/s, se nume te o atmosfer (1 atm). Semnifica ia principal a acestor experien e din acel timp era concep ia pe care o afirmau c poate fi creat un spa iu vid. Timp de dou mii de ani, filozofii vorbeau de oroarea pe care natura o are pentru spa iul vid: horror vacui. Datorit acestei orori se spunea c natura previne formarea unui vid apucnd orice substan nvecinat i umplnd cu ea instantaneu orice spa iu vidat. Experien ele lui Torricelli i Pascal au ar tat c exist limit ri n capacitatea naturii de a prevenii un vid. Cu excep ia telescopului, nici o alt descoperire tiin ific din secolul al XVII-lea nu a trezit curiozitatea i dorin a de cunoa tere n a a m sur cum au f cut-o experien ele cu barometrul i cu pompa de aer. Experien a lui Torricelli n anul 1641, fntnarii Marelui Duce din Floren a c utau s construiasc o pomp aspiratoare care s ridice apa la o n l ime mai mare de 32 de picioare. Pe atunci nu se tia care este for a ce urc apa n corpul unei pompe i o men ine acolo. Ei au construit pompa, dar apa nu s-a urcat mai sus, fapt ce i-a determinat s apeleze la renumitul savant Galileo Galilei, pentru a-l ntreba unde rezid gre eala. Faptul c nu se urca mai sus de 32 de picioare era n contrazicere cu principiul admis pe atunci c natura are oroare de vid . Galileo demonstrase c aerul este greu, dar nu s-a gndit s foloseasc acest fapt ca s explice insuccesul gr dinarilor. Se spune c , nedumerit, le-ar fi r spuns foarte vag c natura nu are oroare de vid dect numai pn la n l imea de 32 de picioare . Preocupat de aceast problem , Galileo a ncredin at-o lui Torricelli (1608-1647), un renumit fizician italian. Acesta a g sit r spunsul abia n 1643, la un an dup moartea lui Galileo, bazndu-se tocmai pe descoperirea acestuia din urm , i anume c nivelul atins de ap n pompa aspiratoare este echilibrat de c tre greutatea masei de aer care apas pe suprafa a exterioar . Discutnd problema aceasta cu Viviani (1622-1702, matematician i om de tiin italian), s-au hot rt amndoi s repete experien a,

cu condi ia ca s foloseasc mercur n loc de ap . Aceasta deoarece mercurul, fiind de 14 ori mai greu ca apa se va ridica la o n l ime de 14 ori mai mic . Viviani a construit un tub lung de trei picioare, nchis la un cap t, i a procurat mercurul. Cnd totul a fost gata, ei au umplut tubul cu mercur i apoi, inndu-l bine astupat cu degetul, l-au cufundat ntr-o cuv cu mercur. ci, ntr-adev r, mercurul din tub a cobort pn la distan a prev zut de ei. Tot Viviani a purtat apoi tubul cu mercur la diferite n l imi i astfel au stabilit un mijloc de m surare a presiunii atmosferice; cu alte cuvinte, se n scuse barometrul. Goethe n func ie de principiul fizic al func ion rii i solu ia constructiv , barometrele uzuale n practica meteorologic se clasific dup cum urmeaz : Goethe Barometru cu mercur: Barometrele bazate pe lichid indic presiunea atmosferic m surat dup n l imea coloanei de lichid (de obicei mercur), lipit la vrf i cu cap tul de jos conectat la un mic recipient cu lichid (valoarea presiunii atmosferic este propor ional cu Aneroid cea a masei coloanei de lichid). Barometrele cu mercur sunt cele mai exacte, ele fiind utilizate la sta iile meteorologice. Barometru cu apa: Barometru Goete, Barometrul FitzRoy Barometru cu gaz Barometru mecanic (aneroid): n pra ti , el mai des sunt folosite barometrele me ani e (aneroide). A estea nu on in li hid (din grea e a ioneaz asupra unei aneroid=f r ap ). Ele indi presunea atmosferi utiu e metali e elasti e u pere i sub iri, u o gaur mi .La mi orarea presiunii atmosferi e utiu a se l rge te, iar la m rirea ei se ontra t , a ionnd asupra unui ar . Deseori, n barometrele me ani e se g ses pn la ze e utiu e metali e, legate una u alta, are, la s himbarea valorii presiunii atmosferi e, mi un indi ator pe ir umferin a gradat dup modelul barometrului u mer ur.

Tub Pitot
Tubul Pitot este un instrument de m sur destinat m sur rii presiunii dinamice, deci a vitezei unui curent de fluid. A fost inventat de Henri Pitot (1695-1771). n principiu tubul este format din dou evi concentrice, orificiul celui din interior deschizndu-se n fa , n direc ia din care curge fluidul, iar unul sau mai multe orificii ale tubului exterior deschiznduse lateral , cu axele ntr-un plan perpendicular pe direc ia de curgere a fluidului. Orificiul din fa capteaz presiunea total , iar cele laterale presiunea static . Cele dou presiuni pot fi legate la un manometru diferen ial, gradat direct n unit i de vitez .

Probleme care pot s apar n avia ie Tubul Pitot este folosit universal n avia ie ca senzor pentru determinarea vitezei relative a avionului fa de aer. Tubul care capteaz presiunea total trebuie prev zut cu un orificiu prin care se scurge apa captat n timpul zborului. Avnd n vedere condi iile zborului, exist pericolul givrajului, adic a nghe rii apei n tub. Pentru a nl tura givrajul tubul este nc lzit cu o rezisten electric care produce c ldur suficient pentru eliminarea fenomenului de givraj. Aceasta se cupleaz numai n timpul zborului, de c tre pilot dar pentru scurt durat , atunci cnd se observ c din aparate lipse te presiunea total (acul vitezometrului revine spre zero de i viteza avionului cre te). Presiunile, static i total , sunt transmise de la tubul Pitot la aparate prin intermediul unor tuburi metalice i furtunuri. Defectarea tubului Pitot duce la dispari ia presiunii totale i-n unele cazuri i la dispari ia presiunii statice. Pentru a nu r mne f r indica ii vitale n timpul zborului, avioanele moderne sunt prev zute cu un tub Pitot de rezerv , mai mic, montat pe fuzelaj, care capteaz numai presiunea total .