Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea de învățamant: Liceul Tehnologic „Cezar Nicolau” Data: 19.11.

2014
Disciplina de studiu: Psihologie Profesor: ENACHE Adriana
Clasa: a X a Agro
Nivelul clasei: foarte slab

PROIECT DE LECTIE

Unitatea de invatare: Structura si dezvoltarea personalitatii

SUBIECTUL LECTIEI: temperamentul ca subsistem al personalității

TIPUL LECTIEI: Lecție de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor

cOmpetente generale

c1: Utilizarea conceptelor specifice științelor sociale pentru organizarea demersurilor


de cunoaștere și explicare a unor fapte, evenimente, procese din viața reală

c2: Aplicarea cunoștințelor specifice psihologiei în rezolvarea unor situații-


problemă, precum și în analizarea posibilităților personale de dezvoltare

cOmpetente specifice
1.3Caracterizarea principalelor dimensiuni ale personalității – temperamentul

2.5 Analizarea profilului propriei personalități și a personalității celorlalți – profilul


temperamental

cOmpetente derivate (la sfârșitul orei toți elevii):


O1 disting clar temperamentul de celelalte subsisteme ale personalitatii;

O2 evaluează corect rolul temperamentului în structura personalității;

O3 formează un tablou mental corect al manifestării celor patru tipuri


temperamentale clasice;

O4 definesc temperamentul.

resurse procedurALE:
- brainstormingul;

- conversația examinatoare;

- exercițiul individual și pe grupe;

- jocul de rol;

- explicația;

- conversația euristică;

- problematizarea.

resurse materiale:
- fișe de lucru;
- manualul de psihologie;
- tablă, cretă, flipp-chart;
- structura planului de recapitulare (power point);
- laptop și video proiector

BIBLIOGRAFIE:
1. Zlate, M. (1999) -„Psihologia mecanismelor cognitive”- Iasi, Editura Polirom;
2. Zlate, M. (1999) -„Psihologie – manual pentru clasa aXa”- Bucuresti, Editura
Aramis Print;

DESFĂȘURAREA LECŢIEI
1) Moment organizatoric:

 Timp alocat: 3 minute


 Activitatea profesorului:

Asigurarea climatului necesar pentru buna desfașurare a orei de curs.

2) Reactualizarea cunoștințelor:

 Timp alocat: 2 minute


 Activitatea profesorului:

Vă reamintiți despre ce am dicutat lecția trecută?


Personalitatea dispune îndeosebi de trei laturi psihologice: temperamentul,
aptitudinile şi caracterul.

3) Captarea atentiei elevilor:

 Timp alocat: 10 minute


 Activitatea profesorului:

Propun elevilor sa începem lectia cu un exercițiu de creativitate (de tip


brainstorming): ” Spuneti tot ce va trece prin minte în legatura cu un cuvânt propus:
temperament.”

Este important sa respectam principiile brainstorming -ului si anume: Nu criticati


ideile altora! Dati frâu liber imaginatiei! Produceti o cantitate cât mai mare de idei!
Preluati ideile celorlalti si amplificati-le!

Ideile elevilor sunt notate pe flipp-chart.

 Activitatea elevilor- individual: Rezolva sarcina.


 Metode si mijloace de invatamant utilizate: brainstormingul; explicatia
didactica; conversatia euristica.
 Modalitati de evaluare: Profesorul evidentiaza raspunsurile elevilor (individual).

4) Comunicarea subiectului si a competentelor lectiei:


 Timp alocat: 5 minute
 Activitatea profesorului:

„Vom recapitula astăzi subsistemul personalității – Temperamentul. Prin reamintirea


cunoștințelor referitoare la acest subsistem al personalității veți distinge clar
temperamentul de celelalte subsisteme ale personalității; veți știi să formați un tablou
mental corect al manifestării celor patru tipuri temperamentale clasice.”

Notează pe tablă titlul lecției.

 Activitatea elevilor:

- sunt atenți; notează în caiete titlul lecției.

 Metode și mijloace de învățământ utilizate:

- explicația didactică; tablă, cretă.

5) Recapitularea și sistematizarea cunoștințelor:

 Timp alocat: 25 minute


 Activitatea profesorului:

- Utilizarea jocului de rol „Liftul”.

 Activitatea elevilor:

- 4 elevi vor extrage fiecare câte un bilet care conţine câte un tip temperamental
şi, în funcţie de acesta, va trebui să interpreteze rolul unor oameni care se află
într-un lift blocat între etaje.
- Elevii din clasă sunt anunţaţi că va trebui să identifice la fiecare dintre cei patru
trăsăturile caracteristice şi, în final, să recunoască ce tip temperamental a fost
interpretat de aceştia.
- Începe jocul de rol...
- La finalul acestuia, se dezbate modul în care fiecare dintre cei patru au
interpretat rolul în funcţie de trăsăturile temperamentale ale personajului ales.
 Activitatea profesorului:

- analizează aptitudinile actoriceşti ale elevilor care au organizat jocul de rol de


mai înainte.
- prezintă planul lecției și notează pe flipp-chart:

 Temperament:definiție și tipuri temperamentale clasice;


 Portrete temperamentale: coleric/sangvinic/flegmatic/melancolic –
descriere;
 Caracteristici ale temperamentului;
 Locul și rolul temperamentului în sistemul de personalitate.

- conduce activitatea de recapitulare pe baza planului propus și dezvoltat de elevi;


- urmărește însușirea temeinică a noțiunilor de bază ale subsistemului dinamico-
energetic al personalității;
- urmărește formarea capacității elevilor de a opera cu informațiile respective;
- corectează răspunsurile eronate;
- intervine cu explicații suplimentare asupra unor probleme la care elevii au
dificultăți.

 Activitatea elevilor:

- Enumeră principalele subsisteme ale personalității și disting clar temperamentul


de celelalte laturi ale personalității – (O1)
- Precizează tipurile clasice de temperament și caracteristicile acestora – (C3)
- Explică și apreciază locul și rolul temperamentului în sistemul de personalitate –
(C2)
- Definesc temperamentul – (O4)
- Individual / pe grupe
- Răspund individual.
Diferentele temperamentale pot fi sesizate la elevi dupa felul în care se
comporta ei în diferite situatii scolare. Urmariti cu atentie descrierile
temperamentale si identificati temperamentul vostru si al colegilor de clasă.
GRUPUL NR.1

1.     Identificati si notati aspectele negative (defecte) ale temperamentelor coleric si


flegmatic.

2.   Studiati cele doua temperamente (lucrul cu manualul, fișe de lucru);

Împartiti sarcinile de lucru în grup. Timp de lucru: 5 minute.


GRUPUL NR. 2

1. Identificati si notati aspectele negative (defecte) ale temperamentelor sangvinic


si melancolic.

2.  Studiati cele doua temperamente (lucrul cu manualul, fișe de lucru);

Împartiti sarcinile de lucru în grup. Timp de lucru: 5 minute.


GRUPUL NR.3

1.     Identificati si notati aspectele pozitive ale temperamentelor coleric si


flegmatic.

2.   Studiati cele doua temperamente (lucrul cu manualul, fișe de lucru);

Împartiti sarcinile de lucru în grup. Timp de lucru: 5 minute.


GRUPUL NR. 4

1. Identificati si notati aspectele negative pozitive ale temperamentelor sangvinic


si melancolic.

2.  Studiati cele doua temperamente (lucrul cu manualul, fișe de lucru);

Împartiti sarcinile de lucru în grup. Timp de lucru: 5 minute.

 Activitatea profesorului:

Dupa ce vor fi rezolvate exercitiile, vor fi notate câteva concluzii:

     Temperamentele sunt neutre din punct de vedere valoric (nici un temperament
nu e bun sau rau, fiecare are si aspecte pozitive si aspecte negative);
     Temperamentele nu sunt pure, se gasesc adesea nuante temperamentale,
amestecuri (80%);

     Sunt înnascute. Temperamentul reprezinta componenta dinamico-energetica a


personalitatii care rezulta din influenta tipului de activitate nervoasa superioara
asupra comportamentului.

 Metode si mijloace de invatamant utilizate:

- Problematizarea; exerciții; exemple; fișa de lucru (Anexa 1).

 Modalități de evaluare: frontal și autoevaluare.

6) Aprecieri si concluzii:

 Timp alocat: 10 minute


 Activitatea profesorului:

- Face aprecieri generale asupra modului în care elevii au realizat sarcinile și asupra
nivelului de asimilare a cunoștințelor;
- Formulează concluzii și recomandări pentru pregătirea orei de evaluare formativă
- Recomandari (suplimentar): rezolvați aplicația 1 de la pagina 108 din manualul de
psihologie.

SCHEMA LECŢIEI

TEMPERAMENTUL – subsistem al personalitatii

1. Temperamentul:
 Definire si caracterizare generală.
 Tipuri temperamentale – tipologia clasică.
 Caracteristici ale temperamentului.
 Locul și rolul temperamentului în sistemul de personalitate.

2. Exercițiu – fișa de lucru.


3. Exemple prezentate de elevi.
4. Aprecieri/ concluzii și recomandări pentru pregătirea orei de
evaluare formativă.

Cum se comportă un elev aparținând unuia dintre cele patru


temperamente?

Elevul coleric este agresiv, gălăgios; nu-și poate stapâni


furia atunci când se simte nedreptățit, dar nici veselia râzând în
hohote în chiar mijlocul lecțiilor. Ajunge frecvent în fața
dirigintelui și directorului pentru rabufnirile si violentele sale. Îi
place sa se impună celorlalți colegi, este încăpățânat și nesăbuit
în actele sale, riscând adesea.

Elevul sangvinic molipsește și pe ceilalti cu veselia sa;


este mereu neastâmparat, pus pe glume, bravează cu succes
atunci când ia note proaste, greșește din grabă și
superficialitate, dar e dispus să-și ceară scuze și să se împace cu
toată lumea; se entuziasmează cu ușurință, vorbește neîntrebat
și bârfește fără mari rețineri, nu poate păstra mult timp un
secret.

Elevul flegmatic este retinut în tot ceea ce face si


spune; îsi alege cu grija cuvintele atunci când trebuie sa
vorbeasca, analizeaza problemele din diverse puncte de vedere,
cântareste îndelung orice raspuns, este constiincios si se tine
întotdeauna de cuvânt, de aceea este, în general, respectat si
apreciat de ceilalti care sunt totusi intrigati de conservatorismul
si conformismul sau.
Elevul melancolic tremură veșnic de teama celor din
jur, colegi si profesori, roseste usor, se sperie de tot ceea ce ar
putea fi o amenintare pentru el, se îmbolnaveste (mai mult
subiectiv, imaginar) atunci când trebuie sa dea lucrari, plânge
cu usurinta când e sicanat sau din cauza tensiunii afective.

S-ar putea să vă placă și