Sunteți pe pagina 1din 2

CONCURS INSTRUCTOR DE EDUCATIE

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

Importanta jocului in dezvoltarea armonioasa a copilului prescolar


adaptarea la viata de gradinita
functiile jocului
identificarea si regulile morale.

Notiuni generale despre joc


definitia jocului
forme de activitate ludica la copiii prescolari
elemente psihologice ale jocului
clasificarea jocurilor

Rolul ereditatii, mediului si educatiei in dezvolatea omului


rolul ereditatii in dezvoltatea omului
rolul mediului in dezvoltarea personalitatii
rolul educatiei in formarea personalitatii

Activitati cognitive la prescolari


educatia limbajului
strategii de formare a primelor deprinderi intelectuale
folosirea basmului

Rolul desenului in dezvoltarea capacitatilor creative la varsta prescolara


actualitatea temei
rolul desenului la prescolari

Formarea conduitei moral civice la copiii prescolari


autonomia prescolara si sociala
formarea de deprinderi si obisnuinte de comportare morala si civica

Stimularea potentialului creativ al prescolarului prin lucrul in grup


prezentare generala
activitati artistice(modelaj, picture, colaje)
jocuri didactice

Caracteristicile generale ale copilului prescolar


a.. dezvoltarea fizica
b. probleme de educatie
c. probleme de cunoastere
Serbarea la prescolari
serbarea ca mijloc de educatie morala
serbarea ca mijloc de educatie estetica

Metode interactive de invatare la prescolari


enumerati trei metode interactive de invatare
descrieti una dintre metodele enumerate anterior

bibliografie
Psiho-Pedagogie Speciala - Caiet II al Colocviului National de Pedagogie Ed.Litera 1974
Pedagogie Generala Victor Tircovnicu Ed Facla 1975
Educatia morala si formarea personalitatii Rev. de pedagogie nr.6,7,8\1991
Psihologia varstelor Ursula Schiopu,Emil Verza Ed.Didactica si Pedagogica BUC.1997
Studii psihopedagogice privind dezvoltarea copilului intre3-7ani P.P.Neveanu
Pedagogia prescolara si a scolaritatii mici Rodica Mariana Niculescu,Daciana Angelica
Lup Ed.Humanitas 1999
Metoda proiectelor timpurii Ed.Integral Buc.2001
Metode interactive de grup Ed.Arves 2006
Educatia timpurie Conona Petrescu Ed.Cultura Didactica 2010
Serbarile in educatie Rodica Agoston Vas,Adriana Caltun Ed.D.P.H 2012
Psihologia varstelor- Emil Verza, Florin Emil Verza, Editura Pro Humanitate 2000