Sunteți pe pagina 1din 4

Nr. 59/17.02.

2020
PROGRAM DE CONSILIERE DE GRUP – clasa aIXa
Scop: dezvoltarea unor abilități socio-emoționale în vederea conștientizării și valorizării de sine.
Competențe:
C1: facilitarea procesului de autocunoaștere
C2: formarea de valori și competențe de comunicare, de interrelaționare pozitivă
C3: fundamentarea unei stime de sine ridicate
C4: abordarea pertinentă a atitudinilor morale în concordanță cu dezideratele promovate de o
societate modernă
Tehnici și procedee: lucru în diade, studiu de caz, conversația euristică, problematizarea,
brainstormingul, jocul de rol, dezbaterea, vizionare de prezentări powerpoint/filmulețe educative.
Resurse umane: 1 profesor consultant; 15 elevi clasa aIXa Economic
Resurse materiale: hârtie (coli A4), carioca, creioane, markere, coli flipchart, pixuri, flipchart,
laptop.
Activităti:
C1: autocunoaștere
 Joc: Mă cunosc bine!
 Aplicația: Completează enunțurile:
 Joc: Eu spun ceva și tu continui!
 Joc de rol: Imaginează.ți că ești o pasăre călătoare!
 Joc: Dezvăluie ce simți!
C2: comunicare și interrelaționare pozitivă
 Activitate frontală: Discriminarea
 Studiu de caz: Sunt empatic/ă?
 Joc: Stereotipurile și comunicarea
 Lucru în diade: Eu și activitățile de voluntariat
C3: stima de sine
 Aplicația: Fișa școlară a elevului
C4: atitudini morale
 Brainstorming: Bunele maniere la școală
 Joc: Semaforul comportamentelor prietenoase
 Aplicația: Un prieten adevărat
Nr. 60/17.02.2020
PROGRAM DE CONSILIERE DE GRUP – clasa aXa
Scop: dezvoltarea unor abilități socio-emoționale în vederea conștientizării și valorizării de sine.
Competențe:
C1: facilitarea procesului de autocunoaștere
C2: formarea de valori și competențe de comunicare, de interrelaționare pozitivă
C3: fundamentarea unei stime de sine ridicate
C4: abordarea pertinentă a atitudinilor morale în concordanță cu dezideratele promovate de o
societate modernă
Tehnici și procedee: lucru în diade, studiu de caz, conversația euristică, problematizarea,
brainstormingul, jocul de rol, dezbaterea, vizionare de prezentări powerpoint/filmulețe educative.
Resurse umane: 1 profesor consultant; 15 elevi clasa aXa Economic
Resurse materiale: hârtie (coli A4), carioca, creioane, markere, coli flipchart, pixuri, flipchart,
laptop.
Activităti:
C1: autocunoaștere
 Joc: Mă cunosc bine!
 Aplicația: Completează enunțurile:
 Joc: Eu spun ceva și tu continui!
 Joc de rol: Imaginează.ți că ești o pasăre călătoare!
 Joc: Dezvăluie ce simți!
C2: comunicare și interrelaționare pozitivă
 Activitate frontală: Discriminarea
 Studiu de caz: Sunt empatic/ă?
 Joc: Stereotipurile și comunicarea
 Lucru în diade: Eu și activitățile de voluntariat
C3: stima de sine
 Aplicația: Fișa școlară a elevului
C4: atitudini morale
 Brainstorming: Bunele maniere la școală
 Joc: Semaforul comportamentelor prietenoase
 Aplicația: Un prieten adevărat
Nr. 61/17.02.2020
PROGRAM DE CONSILIERE COLECTIVĂ – Elevi și Părinți

Scop: dezvoltarea unor abilități socio-emoționale în vederea conștientizării și valorizării de sine.


Competențe:
C1: stimularea comportamentului socioemoțional la copii
C2: oferirea directă a unui model parental eficient și adecvat
Tehnici și procedee: lucru în diade, studiu de caz, conversația euristică, problematizarea,
brainstormingul, jocul de rol, dezbaterea, vizionare de prezentări powerpoint/filmulețe educative.
Resurse umane: 1 profesor consultant; 15 elevi și 15 părinți (clasa aIXa Economic); 15 elevi și
15 părinți (clasa aXa Economic);
Resurse materiale: hârtie (coli A4), carioca, creioane, markere, coli flipchart, pixuri, flipchart,
laptop.
Activităti:
C1:
 Activitate frontală: Discriminarea
 Studiu de caz: Sunt empatic/ă?
 Joc: Stereotipurile și comunicarea
 Lucru în diade: Eu și activitățile de voluntariat
C2:
 Brainstorming: Bunele maniere la școală
 Joc: Semaforul comportamentelor prietenoase
 Aplicația: Un prieten adevărat

S-ar putea să vă placă și