Sunteți pe pagina 1din 4

VARIANTA 3

Utilizând rezultatele expuse în tabel.


Determinați:
1. Tipul de studiu, argumentați opinia. Descrieți dezavantajele tipului de studiu analizat.
2. Numărul de persoane din ambele grupuri de investigare
3. Desenați diagrama de flux și completați tabelul 2x2
4. Calculați indicatorii acestui tip de studiu
5. Faceți concluzii

Decese Decese
Da Nu
Cu diabet 100 60
Fără diabet 50 70

Grupul de persoane decedate din cauza unei maladii este compus din persoane care au fost expuse
factorului de risc diabetul zahart și persoane care nu au fost supuse acestui factor de risc. Grupul de
persoanele sănătoase este compus din persoane care au fost supuse anterior expunerii la factorul de
risc ,daca avem la baza măsurarea forței asocierii epidemiologice, este clar că tipul de studiu este Caz-
control.

Dezavantaje:

*Deoarece cazurile şi persoanele de control pot fi selectate din două populaţii separate, este dificil de a
se asigura că ele sunt comparabile în ceea ce priveşte factorii de risc externi şi alte surse de eroare
*Datele despre expunere sunt colectate din formulare statistice sau din evocările participanţilor după
apariţia bolii

*Studiile caz-control nu pot fi folosite pentru a determina ratele de incidenţă

*Studiile caz-control nu pot fi folosite pentru determinarea alte posibile efecte ale expuneri asupra
sănătăţii. Prin definiţie, în studiile caz-control se studiază doar un singur efect

a – persoanele decedate cu diabet (100)


b - persoanele decedate fara diabet(50)
c - persoanele vii cu diabet(60)
d - persoanele vii fara diabet((70)
a+c – totalul ( Grupul cu diabet) 160
b+d – totalul ( Grupul fără diabet) 120

Decedati/Vii Cu diabet Fără diabet Total


Decedati 100 a 50 b 150 a+b m 1
Vii 60 c 70 d 130 c+d m0
Total 160 a+c n1 120 b+d n0 280 a+b+c+d =t
Calcularea indicatorilor
Frecvenţa
a 100
F1 = a+c = 160 = 0,62

b 50
F0 = b+d = 120 = 0,41

Ponderea bolnavilor prin cei “E”


a 100
a / (a + b) = a / m 1 = a+b = 150 = 0,66
Ponderea ne- Bolnavilor prin cei “E”
b 50
b / (a + b) = b / m 1= a+b = 150 = 0,33

a b
Ponderea bolnavilor prin cei “E” = a+b și Ponderea ne-B din cei “E” a+b ,
a b
astfel avem a /b = a+b : a+b =

a
∗a+ b 100
= a+ b = 50 =2
b

Ponderea ne-B din cei “E”


c 60
c / (c + d) = c / m 0 = c+ d = 130 = 0,46
Ponderea ne-B din cei “ne - E”
d 70
d / (c + d) = d / m 0 = c+ d = 130 = 0,53

Ponderea bolnavilor prin cei ne -“E” raportat ponderea ne-B


c 60
= [c / (c + d)] : [d / c + d)] = c /d = = d = 70 = 0,85

a 100
a / (a + c) = a / n 1 = a+c = 160 = 0,62

c 60
c / (a + c) = c / n 1 = a+c = 160 = 0,37

Cota (odds) expunerii printre cazuri (lotul bolnavilor)


[a /(a + c)] : [c /( a + c)] = a /c = 90/30 = 1.66
Proporţia de expuși din lotul celor ne-B
b 50
b / (b + d) = b / n 0 = b+d = 120 = 0.41
Proporţia de non- expuși din lotul celor ne-B
d 70
d / (b + d) = b / n 0 = b+d = 120 = 0,58

Cota (odds) expunerii printre martori


[b /(b + d)] : [d /( b + d)] = b /d = 50/70 = 0,71

a c a∗d 100∗70
OR = b /¿ d = b∗c = 50∗60 = 2.33

Riscul atribuibil RA
2.33−1
RA = ¿−1
¿
∗100 =
2.33
∗100=¿0.57%
P 0∗(¿−1) 0.42∗(1.33)
RAp= = =0.44 din oameni care sunt bolnavi de diabet vor
P ( ¿−1 )+1 0,18 ( 1.33 )+1
deceda

b 50
P0 = b+d = 120 ∗100=42 %

b 50
P= b+d = 280 ∗100=18 %

DETERMINARE întervalul de încredere IÎ

IÎ = OR (1 ± z / x)

• Etapa I
(t−1)[(a x d) – (b x c )]2 4464000000
• x2= n 1 n 0 m1 m0
=
374400000
=11.92

x = √ x 2= √142.08=11.91
t = a+b+c+d (număr total de persoane din ambele grupe) =280
n1 = a+c (total bolnavi) = 160
n0 = b+d (total sănătoși)= 120
m1 = a+b (total expuși la factor risc) = 150
m0 = c+d (total non-expuși la factor risc) = 130
 Etapa II.
 Pentru 95% de veridicitate z = 1,96
 Etapa III
IÎ lim. sup = OR (1 + z / x) = (1+1,96/11.91)= 7,43
IÎ lim. inf = OR (1 - z / x) = (1- 1,96/11.91) = 5,39
Concluzii:

◦ Pentru OR cu valoare mai mare de 1 şi IÎ cu valori apropiate de RR


calculat care nu include valoarea 1 putem decide că există asociere pozitivă
între factorul de risc şi rezultat