Sunteți pe pagina 1din 6

Testul 2

1.Conditiile de brevetabilitate a inventiei


1.1.Definiti inventia brevetabila
Inventia brevetabila – inventia protejata prin titlul de protectie ce confera titularului
dreptul exclusive de exploatare a inventiei pe o perioada de 20 ani.
1.2.Dezvaluiti esenta celor 3 conditii de brevetabilitate a inventiei
*noutatea inventiei
O inventie este noua daca ea nu rezulta in stadiul tehnicii.Stadiul tehnicii – totalitatea
cunostintelor devenite accesibile publicului in orice forma scrisa sau verbala pina la data
de deposit sau pina la data invocarii dr. de deposit sau pina la data invocarii dr. de
prioritate, daca a fost invocate o astfel de prioritate.
Exceptii:
-divulgarile neopozabile
Orice divulgare a inventiei nu va fi luata in consideratie daca ea a survenit in termen de 6
luni pina la data de deposit sau la data invocarii dr. de prioritate si daca este o urmare
directa sau indirecta a unui abuz evident in privinta solicitantului.Divulgare neopozabila
este si daca inventia a fost prezentata la o expozitie internationala in intervalul de 6 luni
inaintea datei de deposit.
-dr. de folosire anterioara
Orice persoana pina la data prioritatii inventiei sau pina la data de deposit a folosit o
inventie creat de catre ea independent de titularul de inventie sau a realizat pregatirile
necesare pt aceasta are dr. sa foloseasca inventia in continuare in mod gratuity fara
autorizatia titularului dar cu conditia sa nu mareasca volumul de productie
*inventia trebuie sa rezulte dintr-o activitate inventive
O inventie se considera ca implica o activitate inventiva, daca pt un specialist in domeniu
ea nu rezulta in mod evident din stadiul tehnicii.
O inventie nu implica o activitate inventiva, daca:
-consta intr-o simpla enuntare a unei probleme fara a o rezolva chiar daca problema este
noua
-rezolva o problema numai prin economisirea de materiale sau energie fara sa obtina
rezultate noi sau superioare
-rezolva o problema prin folosirea in comun a 2 sau mai multe solutii cunoscute, iar
efectul previzibil rezulta din simpla insumare a efectelor fiecarei solutii
-inventia se refera la un produs natural asupra caruia nu s-a intervenit tehnologic
*o inventie poate fi inregistrata daca ea are o aplicabilitate industriala
O inventie e susceptibila de aplicare industriala, daca obiectul ei poate fi utilizat in
oricare din domeniile industriale, inclusiv in agricultura
1.3.Se va schimba oare esenta sistemului de brevetabilitate daca conditia ”inventia
sa fie rezultat al activitatii inventive” va fi schimbata cu sintagma “inventia sa fie
rezultat al activitatii creative”.Argumentati raspunsul si evidentiati corelatia dintre
activitatea inventiva si activitatea creative
Creativitatea este un process mental si social care implica generarea unor idei sau concept
noi , sau noi asocieri ale mintii creative intre idei sau concept existente.
Creativitatea este un concept multidimensional si se poate manifesta in multiple domenii.
Conceptul de creativitate poate fi definit din perspective unor discipline diferite:
psihologie, psihologie sociala, stiinte cognitive, arte, filozofie etc. Multi oameni asociaza
creativitatea in special cu artele: muzica, teatrul, dansul, literature, care deseori sunt
numite arte creative. Creativitatea insa nu este proprie doar pentru arte, ci este la fel de
fundamental pentru progresele din stiinte, din matematica, tehnologie, politica, afaceri si
alte domenii ale vietii cotidiene.
Cercetarile sugereaza trei factori care pot determina creativitatea individuala in orice
situatie:
- Expertiza- aceasta ii ofera unei persoane cunostinte tehnice, procedural si
intelectuale pentru a identifica elementele importante ale oricarei probleme
particulare
- Competente de gandire creativa- se refera la modul imaginativ, inventiv si flexibil
in care persoana abordeaza problemele
- Motivaţia- cei mai importanţi factori motivanţi sunt pasiunea intrisecă şi interesul
intrinsic de a efectua lucrarea.
Creativitatea implica o gândire sau compotare imaginativă( un proces de generare a
ceva original). Această activitate are un scop precis( este direcţionată spre atingerea
unui anumit obiectiv sau rezolvarea unei probleme central). Aceste produse trebuie sa
genereze ceva original( originalitatea poate fi individuală,relativă sau istorică).
Rezultatul trebuie să fie de valoare cu obiectivul.
Creativitatea este un potential uman native sau cultivat, fara de care creatia nu se
produce şi nu se valorifică, nu există pentru ca n-ar fi nici înţeleasă, nici comparată şi
nici depăşită. Inventica este o ştiinţă definită ca şi arta de a ajunge la lucruri noi,
nefăcute încă. Inventica este o parte a creaticii.

2.Continutul dreptului subiectiv asupra marcii


2.1.Clasificati marcile (dupa destinatie, obiect, numarul de subiecti, numarul
semnelor folosite, natura semnelor folosite, gradul de recunoastere de consumatori
etc.)
1. După modul de reprezentare grafică, mărcile pot fi:
- Marca verbală - o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard.

- Marca figurativă - un element grafic care nu conţine litere sau cifre.  


- Marca combinată - o denumire scrisă cu o grafică deosebită şi /sau în culori sau o
denumire însotită de un element graphic.  
- Marca tridimensională - marca constituită din forma produsului sau a ambalajului sau
orice alt semn specific tridimensional care permite identificarea unui produs sau serviciu.

2. După natura solicitanţilor, mărcile pot fi:


- Marca individuală - marca a cărei solicitant/i este/sunt persoana/e juridică/e sau/şi
fizică/e.
- Marca colectivă - marca destinată a servi la deosebirea produselor sau a serviciilor
membrilor unei asociaţii de produsele sau serviciile aparţinând altor persoane.
Înregistrarea mărcii colective este condiţionată de existenţa şi depunerea unui regulament
în care să se indice persoanele şi condiţiile în care acestea sunt îndreptăţite la utilizarea
mărcii.  
- Marca de certificare - marca a cărei solicitant este o persoană juridică legal abilitată să
exercite exclusiv controlul produselor şi serviciilor în ceea ce priveşte calitatea,
materialul, modul de fabricaţie. Pentru depunere sunt necesare cererea, regulamentul de
folosire a mărcii de certificare şi autorizaţia sau documentul din care să rezulte
exercitarea legală a activităţii de certificare.
3. Dupa destinaţie:

- Mărci de fabrică- aplicate de către producător( Coca Cola)


- Mărci de comerţ- aplicare de firma care comercializează produsele ( Metro)

4. După obiect:

- Mărci de produse

1. Marca pentru fiecare produs al firmei ( marca individuală)


2. Marca pentru fiecare linie de produse a firmei
3. Marca pentru toate produsele firmei
4. Marca structurată pe mai multe niveluri

- Mărci de servicii

1. Mărci aplicate pe produse sau ataşate produselor, indicând prestatorul de servicii


2. Mărci nelegate de existenţa unui produs ( servicii bancare, de transport, agenţii de
presă, servicii turistice, poşta şi mesagerie)
3. Mărci aplicate pe intrumentele folosite în prestarea serviciului ( bilete turistice, vesele
din restaurant)

5. După normele care le reglementează:

- Mărci facultative- dreptul de a decide aplicarea mărcii aparţine producătorului,


comerciantului sau prestatorului de servicii
- Mărci obligatorii- în cazul anumitor produse, marcarea este obligatorie- obiecte din
metale preţioase, arme de foc

6. După moduri de comunicare a informaţiei:

- Mărci verbale
- Mărci figurative
- Mărci sonore

7. Alte tipuri:

- Marca de conformitate – este emisă pe baza regulilor unui sistem de certificare şi indică
existenţa încrederii ca un produs sau serviciu este în conformitate cu un anumit standart
- Marca notorie-are un renume deosebit în rândul consumatorilor, aparţine unei companii
cu tradiţie în obţinerea unor produse de calitate superioară
- Marca defensivă – prezintă unele modificări de detaliu ale mărcii înregistrate,
împiedicând astfel înregistrarea unor mărci asemănătoare de către alte persoane fizice sau
juridice
- Marca de rezervă – în momentul înregistrării acesteia, firma nu declara intenţia de a o
folosi, ea e păstrată ca rezervă
- Contramarca – marca de imită mărcile notorii ale unor produse similare de pe piaţă
- Mărci ecologice
2.2.Analizati drepturile subiective conferite de marca

Dreptul de prioritate- componentă a dreptului ma marcă. Prioritatea de a fi recunoscut


ca titular revine celui care a efectuat dintâi depozitul unei cereri de înregistrare ca marcă
a unui semn distinctiv pentru a fi recunoscut ca titular al mărcii.
Art. 15 din legea privind protecţia mărcilor, a recunoscut dreptul de prioritate cu începere
de la data depunerii cererii de înregistrare, faţă de oricare alt depozit constituit ulterior
pentru aceeaşi marcă, privind aceleaşi produse sau servicii.
Exclusivitatea
- dreptul exclusive de a folosi sau exploata semnul ales ca marca
- dreptul de a interzice folosirea aceluiasi semn de catre altii
Astfel,titularul marcii are dreptul sa interzica terţilor să utilizeze activitatea lor
comercială fără consimţământul său:
- un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca
este înregistrată
- un semn care din cauza identităţii ori similitudinii cu marca este înregistrată şi identităţii
ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de marcă generează riscul
de confuzie în percepţia consumatorului
- un semn identic sau similar cu marca pentru produse sau servicii diferite de cele pentru
care marca este înregistrată
2.3.Aplicind prevederile legislatiei in vigoare, deosebiti cazurile de incetare a
valabilitatii marcii
1.caducitatea marcii
Termenul de protectie a certificatului de inregistrare a marcii este de 10 ani cu
posibilitatea prelungirii de nenumarate ori.Cererea de reinoire si taxa de reinoire trebuie
depusa la AGEPI in perioada de 6 luni inainte de expirarea 10 ani.Aceasta cerere si taxa
poate fi depusa si ulterior dar nu mai mult de 6 luni dupa expirarea acestui termen cu
conditia achitarii unei taxe suplimentare.O marca se considera caduca daca termenul nu a
fost prelungit sau certificatul nu a fost reinnoit.
2.renuntarea la marca
Titularul are dr. sa renunte la marca prin depunerea unui demers la AGEPI in forma
scrisa.Renuntarea are efect de la data inscrierii in Registrul national al marcilor.
3.decaderea din dr.
Titularul unei marci care nu a utilizat efectiv marca pe o perioada neintrerupta de 5 ani
poate fi in rezultatul depunerii unei cereri la CA Chisinau decazut din dr. asupra marcii.
Utilizare efectiva:
*transmiterea marcii prin licenta sau cesiune
*utilizarea marcii sub o forma care difera prin elemente ce nu schimba caracterul
distinctive al marcii in forma in care a fost inregistrata
*aplicarea marcii pe produse si ambalaje a produselor care sunt destinate in mod
exclusive exportului
4.anularea marcii
-motive absolute de nulitate a marcii
Marca e declarata nula in urma unei cereri de anulare, depuse la CA Chisinau, sau a unei
cereri reconventionale intr-o actiune de aparare a dr, depuse la aceeasi instanta, daca:
*marca a fost inregistrata contrar prevederilor cu privire la motivele absolute de refuz
*solicitantul a actionat cu rea-credinta in momentul depunerii cererii de inregistrare a
marcii
-motive relative de nulitate a marcii
*exista o marca anterioara mentionata la art.8 alin.(2) si se indeplinesc conditiile
prevazute la alin.(1) din art. respectiv
*exista o marca mentionata la art.8 alin.(3) si se indeplinesc conditiile prevazute la alin
respectiv
*exista un dr anterior mentionat la art.8 alin.(4) lit.a) si se indeplinesc conditiile
prevazute la alineatul respectiv
*utilizarea marcii poate fi interzisa in virtutea unui alt drept anterior, in special a dr la
nume, dr la imagine, unui dr de autor, dr la o indicatie geografica sau la o denumire de
origine protejata, la un desen sau la un model industrial protejat, unui alt dr de
proprietate industriala protejat conform legii
*utilizarea marcii poate aduce atingere unui dr anterior ce tine de imaginea sau de numele
unei personalitati notorii in RM
3.Subiectele dreptului de autor
3.1.Definiti notiunea de autor si titular (successor in drepturi) al dreptului de autor.
Identificati subiectele dreptului de autor in general
Autor – persoana care prin munca sa creatoare a creat opera.
Titular al dr. de autor – persoana fizica sau juridical, altele decit autorul care beneficiaza
de dr. exclusive asupra operei
Subiectii dr. de autor:
*primari
1.autorii care prin munca sa creatoare au realizat opera protejata de legislatia in vigoare
*derivati
1.titularii dr. de autor
-mostenitorii (dr. patrimoniale in timpul in care a ramas)
-statul (dupa ce bunul cade in domeniul public)
-persoana pentru care le-au fost transmise prin contract de licenta exclusiva sau
neexclusiva a dr. de autor
3.2.Analizati comparativ particularitatile raporturilor ce apar intre subiecti in cazul
operelor comune si colective precum si in cazul operelor derivate si originare
Operele comune – opera aparuta in rezultatul activitatii creatoare a 2 sau mai multor
persoane.
*divizibile-operele in care fiecare autor isi poate exercita dr asupra contributiei sale in
mod independent fara a aduce atingere integritatii sau sensului operei
*indivizibile-operele private ca un tot intreg in care folosirea unei parti conditioneaza
pierderea sensului si valorii sociale a operei in intregime
Opera comuna Opera colectiva
-coautori -autori
-din initiative unei pers.fiz(tuturor) -din initiative unei pers.fiz sau jur
-publica sub numele coautorilor -se publica sub numele din initiative caruia
a fost realizata
-prezinta acelasi gen -prezinta 2 sau mai multe genuri distincte
-rasp-toti coautorii -rasp-pers din initiative caruia a fost
publicata
Operele colective – operele realizate de catre 2 sau mai multe persoane fizice din
initiative unei persoane fizice sau juridice cu conditia ca aceasta sa fie publicata sub
numele ultimei (ziare, reviste, materialele unei conferinte)
Opera derivate – produs al creatiei intelectuale bazat pe una sau mai multe opera
preexistente (traduceri, aranjamentele musicale, adaptarile)
Opere originale – operele care nu se afla in raport de dependenta fata de alta opera
preexistenta

3.3.Aplicind prevederile CC stabiliti particularitatile protectiei operelor autorilor ce


nu au capacitate de exercitiu sau au capacitate de exercitiu limitata
Autor este persoana ce a creat opera.Deci, nu exista careva limitary de virsta,
indrumindu-ne dupa principiul rezultatului activitatii creative.Posibilitatea de a fi autor
este inclusa in continutul capacitatii de folosinta.Pt a fi posesor de dr subiective este
necesar de a se realize un fapt juridic.Acest fapt juridic este crearea unei opera de arta,
literature si stiinta.Statutul juridic al autorului ce nu a atins virsta de 14 ani este
reglementat de art.22 CC RM care prevede ca pentru aceste persoane, toate actele juridice
pot fi incheiate doar de parinti, adoptatori sau tutore.Insa conform art.21 CC RM minorul
care a implinit virsta de 14 ani incheie acte juridice cu incuviintarea parintilor,
adoptatorilor sau a curatorului, iar in cazurile prevazute de lege, si cu incuviintarea
autoritatii tutelare.Minorul care a implinit virsta de 14 ani are dr fara consimtamintul
parintilor, adoptatorilor sau al curatorului: sa exercite dr de auotr asupra unei lucrari
stiintifice, literare sau de arta, asupra unei inventii sau unui alt rezultat al activitatii
intelectuale aparate prin lege.