Sunteți pe pagina 1din 2

Literatura română (Perioada interbelică)

Conţinutul cursului:

1. Curente şi doctrine literare din perioada interbelică. Modernism vs. Tradiţionalism.


2. G. Bacovia şi principalele poetici moderniste, de la simbolism la postmodernism.
3. Opera lui Tudor Arghezi. Modernismul arghezian. Problema religiozităţii. Substratul social.
Estetica urâtului.
4. Poetica lui Lucian Blaga. Eseistica blagiană. Poezie filosofica & filosofie lirica. Problema
expresionismului.
5. Poeticile lui Ion Barbu. Eseistica şi articolele programatice. Etapa parnasiană. Etapa
baladesc-orientală. Etapa hermetică.
6. Opera lui Liviu Rebreanu. Romanul realist-obiectiv. Ion. Răscoala. Pădurea spânzuraţilor.
7. Opera lui Camil Petrescu. Romanul analitic. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de
război. Patul lui Procust.
8. Opera lui Mihail Sadoveanu. Romanul istoric. Proza lirică. Arta de a povesti.
9. Opera lui Mircea Eliade. Proza fantastică. Romanul mitico-magic.
10. Alţi prozatori interbelici: Hortensia Papadat-Bengescu. Ion Holban. Max Blecher.
11. Teatrul interbelic.
12. Literatura de avangardă.
13. Generaţia `27. Eseistica interbelică.

B. Conţinutul seminarelor:

1. G. Bacovia – analiză de texte poetice


2. T. Arghezi – analiză de texte poetice şi teoretice
3. L. Blaga – analiză de texte poetice
4. I. Barbu – analiză de texte poetice şi teoretice
5. L. Rebreanu – analiza hermeneutică şi stilistică a unor fragmente de roman.
6. Camil Petrescu – analiza hermeneutică şi stilistică a unor fragmente de roman.
7. M. Sadoveanu – analiza hermeneutică şi stilistică a unor fragmente de roman.

C. Bibliografie de elaborare a cursului

Balotă, Nicolae, Opera lui Tudor Arghezi, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1979.
Bălu, Ion, Lucian Blaga, Bucureşti, Ed. Albatros, 1986.
Braga, Corin, Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare, Iaşi, Ed. Institutul European, 1998.
Caraion, Ion, Bacovia. Sfârşitul continuu, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1975.
Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediţie îngrijită de Al.
Piru, Editura Minerva, Bucureşti, 1982.
Călinescu, Matei, Conceptul modern de poezie, ed. a II-a, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2002.
Cernat, Paul, Avangarda românească şi complexul periferiei, Bucureşti, Ed. Cartea
Românească, 2007.
Cernat, Paul, Modernismul retro în romanul interbelic românesc, Bucureşti, Editura ART,
2009.
Cernat, Paul, Existenţialismul românesc interbelic, Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii
Române, 2013.
Cordoş, Sanda, Ion Vinea, un scriitor între lumi şi istorii, Cluj-Napoca, Ed. Şcoala Adeleană,
2018.
Crohmălniceanu, Ovid. S. – Literatura română intre cele două războaie mondiale, vol. I,
Bucureşti, EPL, 1967, vol. II-III, Ed. Minerva, 1974-1975.
Flămând, Dinu, Introducere în opera lui G. Bacovia, Bucureşti, Ed. Minerva, 1979.
Foarţă, Şerban, Eseu asupra poeziei lui Ion Barbu, Timişoara, Ed. Facla, 1980.
Gană, George, Opera literară a lui Lucian Blaga, Bucureşti, Ed. Minerva, 1976.
George, Alexandru, Marele Alpha, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1970.
Grigurcu, Gheorghe, Bacovia, un antisentimental, Bucureşti, Ed. Albatros, 1974.
Iovănel, Mihai, Evreul improbabil. Mihail Sebastian: o monografie ideologică, Bucureşti, Ed.
Cartea Românească, 2012.
Lefter, Ion Bogdan, Recapitularea modernităţii, ed. a II-a, Bucureşti-Piteşti, Ed. Paralela 45,
2012.
Marcea, Pompiliu, Lumea operei lui Mihail Sadoveanu, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1976.
Manolescu, Nicolae, Arca lui Noe, Bucureşti, Ed. 100+1 Gramar, 2001.
Manolescu, Nicolae, Sadoveanu sau utopia cărţii, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1976.
Manolescu, Nicolae, Despre poezie, Braşov, Ed. Aula, 2002.
Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2008.
Micheli, Mario de, Avangarda artistică a secolului XX, trad. de Ilie Constantin, Bucureşti, Ed.
Meridiane, 1968.
Micu, Dumitru, Opera lui Tudor Arghezi, Bucureşti, E.P.L., 1965.
Mihăilescu, Dan C., Dramaturgia lui Lucian Blaga, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1984.
Mincu, Marin, Ion Barbu – eseu despre textualizarea poetică, Bucureşti, Ed. Cartea
Românească, 1981.
Mincu, Marin, Opera literară a lui Ion Barbu, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1991.
Muthu, Mircea, Liviu Rebreanu sau paradoxul organicului, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1998.
Paleologu, Alexandru, Treptele lumii sau calea către sine a lui Mihail Sadoveanu, Bucureşti,
Ed. Cartea Românească, 1978.
Petrescu, Aurel, Opera lui Camil Petrescu, Bucureşti, EDP, 1972.
Petroveanu, Mihail, George Bacovia, Bucureşti, EPL, 1969.
Popa, Marian, Camil Petrescu, Bucureşti, Ed. Albatros, 1972.
Raicu, Lucian, Liviu Rebreanu, Bucureşti, EPL, 1967.
Raicu, Lucian, Calea de acces, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1982.
Săndulescu, Al., Introducere în opera lui Liviu Rebreanu, Bucureşti, Ed. Minerva, 1976.
Scarlat, Mircea, George Bacovia – nuanţări, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1987.
Scarlat, Mircea, Istoria poeziei româneşti, 4 vol., Bucureşti, Ed. Minerva, 1982, 1984, 1986,
1990.
Spiridon, Monica, Sadoveanu – divanul înţeleptului cu lumea, Bucureşti, Ed. Albatros, 1982.
Streinu, Vladimir, Pagini de critică literară, Bucureşti, E.P.L., 1968.
Todoran, Eugen, Lucian Blaga – mitul poetic, 2 vol., Timişoara, Ed. Facla, 1981-1983.
Todoran, Eugen, Lucian Blaga – mitul dramatic, Timişoara, Ed. Facla, 1985.
Vianu, Tudor, Introducere în opera lui Ion Barbu, Bucureşti, Ed. Minerva, 1970.
Vianu, Tudor, Tudor Arghezi, poet al omului, Bucureşti, E.P.L., 1961.
Vodă Căpuşan, Maria, Camil Petrescu – Realia, Bucureşti, Ed. Minerva, 1988.

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi


Călinescu, G. – Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediţie îngrijită de Al.
Piru, Editura Minerva, Bucureşti, 1982
Crohmălniceanu, Ovid. S. – Literatura română intre cele două războaie mondiale, vol. I,
EPL, 1967, vol. II-III, Ed. Minerva, 1974-1975.
Manolescu, Nicolae – Arca lui Noe, Bucureşti, Ed. 100+1 Gramar, 2001.
Scarlat, Mircea, Istoria poeziei româneşti, 4 vol., Bucureşti, Ed. Minerva, 1982, 1984, 1986,
1990.

Titular curs: Lect. univ. dr. Mihai Ene

S-ar putea să vă placă și