Sunteți pe pagina 1din 5

DUBLUL NARCIS

Bibliografie generală
1. Alexandrescu, Sorin – Privind înapoi, modernitatatea, Bucureşti, Ed. Univers, 2000.
2. Balotă, Nicolae – De la Ion la Ioanide, Bucureşti, Eminescu, 1974.
3. Bachelard, Gaston – Apa şi visele, Bucureşti, traducere de Irina Mavrodin, Ed. Univers, 1995.
4. Bachelard, Gaston – Pământul şi reveriile voinţei, traducere de Irina Mavrodin, Ed. Univers, 1998.
5. Barthes, Roland – Romanul scriiturii. Antologie, traducere şi selecţie de Adriana Babeţi, Bucureşti, Ed. Univers,
1971.
6. Barthes, Roland – Fragments d`un discourse amoreaux, Paris, Ed. Seuil, 1972.
7. Barthes, Roland – Le plaisir du texte, Paris, Ed. Seuil, 1973.
8. Barthes, Roland – Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Seuil, 1974.
9. (de la) Bastide, Roger – Anatomie du Gide, Paris, PUF, 1972.
10. Bataglia, Salvatore - Mitologia personajului, Bucureşti, Ed. Univers, 1976.
11. Beckett, Samuel - Proust, Paris, Editions de Minuit, 1990.
12. Baudrillard, Jean- De la seduction, Paris, Denoill, Gallille, 1979
13. de Beauvoir, Simone - Al doilea sex, traducere Diana Bolcu şi Delia Verdeş, prefaţă Delia Verdeş, Bucureşti,
Ed. Univers, 1997.
14. Beguin Albert - Sufletul romantic şi visul, traducere şi prefaţă de Dumitru Ţepeneag, Bucureşti, Ed. Univers,
1998.
15. Biberi, Ion- James Joyce, în Revista Fundaţiilor Regale, nr. 5 din 1 mai 1935, pp. 393–406.
16. Bloom, Harold - The Anxiety of Influence, A Theory of Poetry, Second edition, Oxford University Press, 1997.
17. Bloom, Harold - Canonul occidental, Bucureşti, Ed. Univers, 1998, traducere din limba engleză de Diana
Stanciu.
18. Bloom, Harold - A Map of Misreading, Oxford University Press, 1975.
19. Bloom, Harold - Agon. Towards a Theory of Revisionism, Oxford University Press, 1982.
20. Brătescu, George – Psihanaliza în România, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1994.
21. Călinescu, Alexandru – Perspective critice, Iaşi, Ed. Junimea, 1978.
22. Călinescu, Alexandru – Forţa discursului în Dilema, nr. 361, din 14-20 Ianuarie 2000.
23. Călinescu, Alexandru – Anton Holban - Complexul lucidităţii, Bucureşti, Ed. Albatros, 1972.
24. Călinescu, Alexandru – Biblioteci deschise, Bucureşti, Ed. Albatros, 1986.
25. Călinescu, George– Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ed a II a, revăzută şi adăugită, ed. de
Al. Piru, Bucureşti, Ed. Minerva, 1986.
26. Călinescu, George– Studii de estetică, Bucureşti, Ed. Minerva, 1973.
27. Călinescu, George– ,,Camil Petrescu, teoretician al romanului”, în Romanul românesc interbelic, Bucureşti, Ed.
Humanitas, 1996.
28. Călinescu, Matei – Cinci feţe ale modernităţii, Bucureşti, Univers, 1993.
29. Ciocîrlie, Corina – Femei în faţa oglinzii, Cluj, Ed. Echinox, 1998.
30. Ciocîrlie, Livius – Mari corespondenţe, Bucureşti, Ed. Cartea Romaneasca, 1981
31. Crohmălniceanu, Ovid S. – Literatura română între cele două războaie, Bucureşti, Ed. Minerva, 1972, vol. 1 şi
2.
32. Crohmălniceanu, Ovid S. – Cinci prozatori în cinci feluri de lectură, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1984 .
33. Crohmălniceanu, Ovid. S. - Prefaţă la Swann, Bucureşti, Minerva, BPT, 1968.
34. Deleuze, Gilles-Proust et les signes, Paris, PUF, 1971
35. Deleuze, Gilles - Diferenţă şi repetiţie, traducere de Toader Saulea, Bucureşti, Ed. Babel, 1995.
36. Duby, George- Evul mediu masculin, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1992.
37. Dumitriu, Dana - Ambasadorii, sau despre realismul psihologic, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1976.
38. Durand, Gilbert - Figuri mitice şi chipuri ale operei, traducere din limba franceză de Irina Bădescu, Bucuresti,
Ed. Nemira, 1998.
39. Durand, Gilbert- Structurile antropologice ale imaginarului, traducere din limba franceză de Marcel Aderca,
prefaţă de Cornel Mihai Ionescu, Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic, 1998.
40. Eco, Umberto - Lector in fabula, traducere din limba italiană de Maria Spalas, prefaţă de Cornel Mihai Ionescu,
Bucuresti, Ed. Univers, 1990.
41. Eco, Umberto - Limitele interpretării, Constanţa, traducere din limba italiană de Elena Bucşă şi Ştefania Mincu,
Ed. Pontica, 1997.
42. Fîntâneru, Constantin – Interior, Bucureşti, Ed. Minerva, 2000.

1
43. Foucault, Michel - Cuvintele şi lucrurile, traducere din limba franceză de Bogdan Ghiu şi Mircea Vasilescu,
Bucureşti, Ed. Univers, 1997.
44. George, Alexandru- Semne şi repere, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1971.
45. Genette, Gerard - Figuri, Bucureşti, Ed. Univers, 1978.
46. Gulian, Emil – Actul creator la André Gide în Revista Fundaţiilor Regale, nr. 9 din Septembrie 1945, pp. 655–
664.
47. Hocke, Rene Gustav – Lumea ca labirint, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1983.
48. Holban, Anton – ,,Marcel Proust”, în Opere, vol. II, Bucureşti, Minerva, 1971.
49. Ionescu, Eugen – Război cu toată lumea, vol. I şi II, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1994.
50. Ionescu, Eugen – Nu, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1991.
51. Jung, Carl Gustav – Psihologie şi alchimie, Bucureşti, Ed. Teora, 1996, traducere din limba germană de Maria
Magdalena Anghelescu.
52. Le Rider, Jacques – Modernitatea vieneză şi crizele identităţii, traducere din limba franceză de Magda
Jeanreanaud, Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1995.
53. Lovinescu, Eugen - Critice, vol. VII,  Bucureşti, Ancora S Benvenisti, 1929.
54. Lovinescu, Eugen - Istoria literaturii române contemporane. Compendiu, Bucureşti, Minerva, 1984.
55. Manolescu, Nicolae - Istoria critică a literaturii române, Bucureşti, Ed. Minerva, 1990.
56. Manolescu, Nicolae- Arca lui Noe, Bucureşti, Gramar, 1998.
57. Manolescu, Nicolae - Teme, Bucureşti, Universalia, 2000.
58. Marino, Adrian - Dicţionar de idei literare, Bucureşti, Eminescu, 1971.
59. Miroiu, Mihaela- Convenio, Bucureşti, Alternative, 1996.
60. Muşat, Carmen – Romanul românesc interbelic, prefaţă şi antologie, Bucureşti, Humanitas, 1996.
61. Mavrodin, Irina - Proust citit de Camil Petrescu în Modernii, precursori ai clasicilor, Cluj, Dacia, 1981.
62. Miroiu, Mihaela - Gândul umbrei, Bucureşti, Ed. Alternative, 1995.
63. Negoiţescu, Ion – Istoria literaturii române, vol. I, Bucureşti, Minerva, 1991.
64. Nemoianu, Virgil - Îmblânzirea romantismului. Literatura europeană şi epoca Biedermeier, traducere de Alina
Florea şi Sanda Aronescu, Bucureşti, Minerva, BPT, 1998.
65. Paleologu, Alexandru - Ipoteze de lucru, Bucureşti, Eminescu, 1996.
66. Paleologu, Alexandru - Spiritul şi litera. Încercări de pseudocritică, Bucureşti, Eminescu, 1975.
67. Papadat, Bengescu Hortensia – Opere, Bucureşti, Minerva, 1977 vol. 1–5.
68. Papadat, Bengescu Hortensia – Nuvele. Povestiri, Bucureşti, Minerva 1980.
69. Papadat, Bengescu Hortensia – Fecioarele despletite. Concert din muzică de Bach. Drumul ascuns, vol. I şi II,
Bucureşti, Minerva, BPT, 1966.
70. Papahagi, Marian - Eros şi utopie, Bucureşti, Cartea Românească, 1980.
71. Parret, Herman - Sublimul cotidianului, Bucureşti, Meridiane, 1996.
72. Pavel, Toma - Lumi ficţionale, traducere de Maria Mociorniţa, Bucureşti, Minerva, BPT, 1992.
73. Petrescu, Camil - Opere, vol. I-IV, Bucureşti, Minerva, 1985.
74. Petrescu, Camil - ,,Noua structura şi opera lui Marcel Proust în Teze şi antiteze, Bucureşti, Cultura Naţională,
1936.
75. Petrescu, Camil - Patul lui Procust, Bucureşti, Eminescu, 1966.
76. Petrescu, Camil -- Ultima noapte de dragoste. Întâia noapte de război, prefaţă de Paul Georgescu, Bucureşti,
Minerva, BPT, 1966.
77. Petrescu, Camil - Teze şi antiteze, Bucureşti, Cultura Naţională, 1936.
78. Pleşu, Andrei – Minima moralia, Bucureşti, Humanitas, 1992.
79. Pleşu, Andrei – Limba păsărilor, Bucureşti, Humanitas, 1994.
80. Pontalis, Jean - Vocabularul psihanalizei, Bucureşti, Humanitas, 1994.
81. Pop, Ion - Avangarda în literatura română, Bucureşti, Minerva, 1990.
82. Poulet, George L`espace proustien, Paris, Gallimard, 1964.
83. Protopopescu, Alexandru – Romanul psihologic românesc, Bucureşti, Minerva, 1974.
84. Proust, Marcel - Contra lui Saint Beauve, traducere de Valentin şi Liana Atanasiu, Bucureşti, Univers, 1976.
85. Pîrvulescu, Ioana – Alfabetul doamnelor, Bucureşti, Crater, 1999.
86. Ralea, Mihai - Portrete. Cărţi. Idei, ediţie îngrijită de Petre Anghel, Bucureşti, ELU, 1966.
87. Rank, Otto - Dublul. Don Juan, traducere şi prefaţă de Petru Ursache, Iaşi, Institutul European, 1997.
88. Rădulescu, Mihai – ,,Proust sau spiritualitatea reflex”, în Revista Fundaţiilor Regale, an XII, nr. 6, iunie 1945.
89. Ricoeur, Paul- Eseuri de hermeneutică, Bucureşti, Humanitas, 1995, traducere de Vasile Tonoiu.
90. Revel, Jean Francois - Sur Proust, Paris, Grasset, 1960.

2
91. Richard, Jean Pierre - Poezie şi profunzime, Bucureşti, Univers, 1974.
92. Richard, Jean Pierre - Proust et le monde sensible, Paris, Seuil, 1974.
93. Rousset, Jean - Circe şi păunul, Bucureşti, Univers, 1976.
94. Sartre, Jean Paul – L`Etre et le Neant, Paris, Gallimard, 1974
95. Sebastian, Mihail - Corespondenţa lui Marcel Proust, Bucureşti, Fundaţiile Regele Carol I, 1939.
96. Sebastian, Mihail- Cronici. Eseuri. Memorial, ediţie de Cornelia Ştefănescu, Bucureşti, Minerva, 1972.
97. Sebastian, Mihail - Jurnal, Bucureşti, Humanitas, 1996.
98. Sebastian Mihail în antologia Sebastian sub vremi, Ed. Universal Dalsi, 1999, p. 164.
99. Simion, Eugen- Întoarcerea autorului, Bucureşti, Minerva, BPT, 1993.
100. Ştefănescu, Cornelia – Reacţii româneşti la inovaţia proustiană, prefaţă la Captiva, Minerva, BPT, 1973 sau în
Marcel Proust şi românii, Ed. Elion, 2001.
101. Vartic, Ion- Modelul şi oglinda, Bucureşti, Cartea Românească, 1982.
102. Vianu, Tudor - prefaţa la Swann, Bucureşti, Ed. Fundaţiilor Regale, 1946.
103. Weininger, Otto - Sex şi caracter, Bucureşti, Ed. Anastasia, 2002.
104. Woolf, Virginia - O cameră separată, prefaţă de Andreea Deciu, Bucureşti, Univers, 2000.
105. Zamfir, Mihai - Imaginea ascunsă. Structura narativă a textului proustian, Bucureşti, Univers, 1976.
106. Zarifopol, Paul - Încercări de precizie literară, studiu introductiv de Alexandru Paleologu, Timişoara, Amarcord,
1998.
107. Alexandrescu, Ion: Persoanã, personalitate, personaj, Ed. Junimea, Iasi, 1988.
108. Alexandrescu, Sorin: Analyse structurelle des personnages et conflits dans le roman Patul lui Procust de Camil
Petrescu, C.L.T.A., VI (1969).
109. Alexandrescu, Sorin: Logique du personnage, Ed. Mame, Paris, 1974.
110. Anghelescu, Mircea, Ionescu,Cristina, Lãzãrescu, Gheorghe: Dictionar de termeni literari, Ed. Garamond,
Bucuresti, 1987.
111. Balotã, Nicolae: Romanul românesc în secolul XX, Ed. Viitorul românesc, Bucuresti, 1997.
112. Barthes, Roland: Plãcerea textului, trad. de Marian Papahagi, postfatã de Ion Pop, Ed Echinox, Cluj, 1994.
113. Barthes, Roland: Romanul scriiturii, antologie, selectie si traducere de Adriana Babeti si Delia Sepetean-Vasiliu,
Univers, Bucuresti, 1987.
114. Bataille, Georges: Literatura si rãul, trad. de Vasile Zincenco, Univers, Bucuresti, 2000.
115. Battaglia, Salvadore: Mitografia personajului, traducere de Al. George, Univers, Bucuresti, 1976.
116. Blanchot, Maurice, Spatiul literar, trad. s,i prefat,ã de Irina Mavrodin, Univers, Bucuresti, 1980.
117. Booth, Wayne C.: Retorica romanului, trad. de Alina Clej si Stefan Stoenescu, Univers, Bucures,ti, 1976.
118. Butor, Michel: Essais sur le roman, Ed. Gallimard, Paris, 1972.
119. Cãlin, Liviu: Camil Petrescu în oglinzi paralele, Ed. Eminescu, Bucuresti, 1976.
120. Cãlinescu, Matei: Eseuri despre literatura modernã, Ed. Eminescu, Bucuresti, 1970.
121. Cãpusan, Maria Vodã: Camil Petrescu - Realia, Cartea Româneascã, Bucuresti, 1988.
122. Ciobanu, Valeriu: Hortensia Papadat-Bengescu, EPL, Bucuresti, 1965.
123. Ciocârlie, Corina: Pragmatica personajului, Ed. Minerva, Bucuresti, 1992.
124. Cioculescu, Serban: Aspecte literare contemporane (1932-1947), Ed. Minerva, Bucuresti, 1972.
125. Ciopraga, Constantin: Personalitatea literaturii române, Ed. Junimea, Iasi, 1973.
126. Constantinescu, Pompiliu: Figuri literare, Minerva, Bucuresti, 1989.
127. Cornea, Paul: Aproapele si departele, Cartea Româneascã, Bucuresti, 1990.
128. Cosmovici, Andrei: Psihologie generalã, Polirom, Iasi, 1996.
129. Craia, Sultana: Îngeri, demoni si muieri, Ed. Univers enciclopedic, Bucuresti, 1999.
130. Cristescu, Maria-Luiza: Hortensia Papadat-Bengescu. Portret de romancier, Ed. Albatros, Bucuresti, 1976.
131. Dictionar enciclopedic de psihologie (p-z), vol. III, coordonator principal prof. dr. Ursula Schiopu, Universitatea
din Bucuresti, Facultatea de istorie-filozofie, catedra de psihologie, Bucuresti, 1979.
132. Dumitriu, Dana: Ambasadorii sau despre realismul psihologic, Ed. Cartea Româneascã, Bucuresti, 1976.
133. Durkheim, Emil: Despre sinucidere, în româneste de Mihaela Calcan, Institutul European, Iasi, 1993.
134. Forster, E. M.: Aspecte ale romanului, traducere si prefatã de Petru Popescu, EPLU, Bucuresti, 1968.
135. Foucault, Michel: Boala mentalã si psihologia, trad. de Dana Gheorghiu, Ed. Amarcord, Timisoara, 2000.
136. Frye, Northrop: Anatomia criticii, trad. de Domnica Sterian si M. Spãriosu, Univers, Bucures,ti, 1972.
137. Gaultier, Jules (de): Bovarismul, trad. de Ani Bobocea, Institutul European, Iasi, 1993.
138. George, Al.: Semne si repere, Cartea Româneascã, Bucuresti, 1971.
139. Ghidirmic, Ovidiu: Camil Petrescu sau patosul luciditãtii, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1975.
140. Horodincã, Georgeta: Structuri libere, Ed. Eminescu, Bucuresti, 1970.

3
141. Ionescu, Constant: Camil Petrescu, EPL, Bucuresti, 1968.
142. Lãzãrescu, George: Romanul de analizã psihologicã în literatura româneascã interbelicã, Minerva, Bucuresti,
1983.
143. Leonhard, Karl: Personalitãt,i accentuate în viatã si în literaturã, traducere de dr. Virgil Sorin si Mariana Zoltan,
Editura enciclopedicã românã, Bucuresti, 1972.
144. Lintvelt, Jaap: Punctul de vedere. Încercare de tipologie narativã. Teorie si analizã, trad. de Angela Martin,
Univers, Bucuresti, 1991.
145. Lucács, Georg: Teoria romanului. O încercare istorico-filosoficã privitoare la formele marii literaturi epice, trad.
de Viorica Niscov, Univers, Bucuresti, 1977.
146. Mancas, Mihaela: Limbajul artistic românesc în secolul XX (1900-1950), Editura Stiintificã, Bucuresti, 1991.
147. Manolescu, Nicolae: Lecturi infidele, EPL, Bucuresti, 1966.
148. Mihãilescu, Florin: Introducere în opera Hortensiei Papadat-Bengescu, Minerva, Bucuresti, 1975.
149. Micu, Dumitru: În cãutarea autenticitãt,ii, vol. II, Ed. Minerva, Bucuresti, 1992.
150. Micu, Dumitru: Scurtã istorie a literaturii române, II , Ed. Iriana, Bucuresti, 1995.
151. Mincu, Marin: Critice, II, Ed. Cartea Româneascã, 1971.
152. Negoitescu, Ion: Istoria literaturii române, vol. I, Ed. Minerva, Bucuresti, 1991.
153. Negoitescu, Ion: Scriitori moderni (vol. II), Ed. Eminescu, 1997.
154. nemoianu, Virgil: O teorie a secundarului, trad. de Livia Szász Câmpeanu, Univers, Bucuresti, 1997.
155. Paleologu, Alexandru: Bunul simt, ca paradox, Ed. Vitruviu, Bucuresti, 1997.
156. Paler, Ioan: Romanul românesc interbelic, Ed. Paralela 45, Pitesti, 1998.
157. Pamfil, Alina: Spatialitate si temporalitate. Eseuri despre romanul românesc interbelic, Ed. Dacopress, Cluj-
Napoca, 1993.
158. Panaitescu-Perpessicius, Dimitrie S.: 12 prozatori interbelici, Ed. Eminescu, Bucuresti, 1980.
159. Papadima, Liviu: Literaturã s,i comunicare. Relatia autor - cititor în proza pasoptistã si postpasoptistã, Polirom,
Iasi, 1999.
160. Papahagi, Marian: Fragmente despre criticã, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994.
161. Pavel, Toma: Lumi fictionale, trad. de Maria Mociornita, Ed. Minerva, Bucuresti, 1992
162. Petras,, Irina: Proza lui Camil Petrescu, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1982.
163. Petrescu, Aurel: Opera lui Camil Petrescu, Editura didacticã s,i pedagogicã, Bucuresti, 1972.
164. Petrescu, Camil: Teze si antiteze, Ed. Cultura Nationalã, Bucuresti, 1936.
165. Camil Petrescu interpretat de…: Editie îngrijitã de Paul Dugneanu, Ed. Eminescu, 1984.
166. Petrescu, Liviu: Realitate si romanesc, Editura Tineretului, Bucuresti, 1969.
167. Picon, Gaëtan: Introducere la o esteticã a literaturii. Scriitorul si umbra lui, trad. de Viorel Grecu, pref. de Mircea
Martin, Univers, Bucuresti, 1973.
168. Pillat, Dinu: Mozaic istorico-literar (secolul XX), Ed. Eminescu, Bucuresti, 1971.
169. Poetica romanului românesc, antologie, note si repere bibliografice de Mircea Regnealã, prefatã de Radu G.
Teposu, Ed. Eminescu, Bucuresti, 1987.
170. Popa, Marian: Camil Petrescu, Ed. Albatros, Bucuresti, 1972.
171. Popovici, Vasile: Lumea personajului, Ed. Echinox, Cluj-Napoca, 1997.
172. Poulet, Georges: Constiinta criticã, trad. de Ion Pop, Univers, Bucuresti, 1979.
173. Poulet, Georges: Metamorfozele cercului, trad. de Irina Bãdescu si Angela Martin, studiu introductiv de Mircea
Martin, Univers, Bucuresti, 1987.
174. Propp, V. I.: Morfologia basmului, traducere, studiu introductiv si note de Radu Nicolescu, Univers, Bucuresti,
1970.
175. Protopopescu, Al.: Romanul psihologic românesc, Ed. Paralela 45, Pitesti, 2000.
176. Rãdulescu, Carmen Ligia: Hortensia Papadat-Bengescu, Ed. Recif, Bucuresti, 1996.
177. Ralea, Mihai: Scrieri (vol. 2), Ed. Minerva, Bucuresti, 1977.
178. Romanul românesc al secolului XX (anchetã) în Observator cultural, nr. 45-46, 03.01.- 15.01. 2001.
179. Romanul românesc interbelic, antologie, prefatã, analize critice, note, dictionar, cronologie si bibiografie de
Carmen Matei Musat, Humanitas, Bucuresti, 1998.
180. Romanul românesc în interviuri, o istorie autobiograficã (Antologie, text îngrijit, sinteze, bibliografie si indici de
Aurel Sasu si Mariana Vartic), Ed. Minerva, Bucuresti, 1986.
181. Scriitori români, Coordonare si revizie stiintificã: Mircea Zaciu în colaborare cu M. Papahagi si A. Sasu, Ed.
Stiintificã si Enciclopedicã, Bucuresti, 1978.
182. Spiridon, Monica: Melancolia descendentei. O perspectivã fenomenologicã asupra memoriei generice, Polirom,
Iasi, 2000.

4
183. Streinu, Vladimir: Pagini de criticã literarã, EPL, Bucuresti, 1966.
184. Sulutiu, Octav: Scriitori si cãrti, Ed. Minerva, Bucuresti, 1971.
185. Thibaudet, Albert: Fiziologia criticii. Pagini de criticã si de istorie literarã, studiu introductiv, selectie si note de
Savin Bratu, EPLU, Bucuresti, 1966.
186. Todorov, Tzvetan: Littérature et signification, Librairie Larousse, Paris, 1967.
187. Todorov, Tzvetan: Poétique de la prose, Edition du Seuil, 1971.
188. Tomasevski, Boris: Teoria literaturii. Poetica, traducere, prefatã si comentarii de Leonida Teodorescu, Univers,
Bucuresti, 1973.
189. Tomus, Mircea: Romanul romanului românesc (În cãutarea personajului, vol.1; Despre identitatea unui gen fãrã
identitate: romanul ca personaj al propriului sãu roman, vol. 2), Ed. 100+1 Gramar, Bucuresti, 1999, 2000.
190. Teposu, Radu G.: Viata si opiniile personajelor, Ed Cartea Româneascã, Bucuresti, 1983.
191. Valette, Bernard: Romanul. Introducere în metodele si tehnicile moderne de analizã literarã, trad. de Gabriela
Abãlutã, Ed. Cartea Româneascã, Bucuresti, 1997.
192. Vancea, Viola: Hortensia Papadat-Bengescu. Universul citadin, repere si interpretãri, Ed. Eminescu, Bucuresti,
1980.
193. Vianu, Tudor: Arta prozatorilor români, Ed. Hyperion, Chisinãu, 1991.
194. Vianu, Tudor: Scriitori români, vol. III, Minerva, Bucuresti, 1971.
195. Wittgenstein, Ludwig: Însemnãri postume (1914-1951), trad. de Mircea Flonta si Adrian-Paul Iliescu,
Humanitas, Bucuresti, 1995.
196. Zaharia Filipas,, Elena: Postfatã în Camil Petrescu, Patul lui Procust, postfatã si bibliografie de Elena Zaharia
Filipas,, Ed. Minerva, Bucuresti, 1992.
197. Zamfir, Mihai: Cealaltã fatã a prozei, Ed. Eminescu, Bucuresti, 1988.