Sunteți pe pagina 1din 7

PRECIZĂRI LEGATE DE CURSUL DE LITERATURĂ ROMÂNĂ.

ÎNCEPUT DE SECOL

DOCUMENTUL CONȚINE
1. PRECIZĂRI LEGATE DE CURSUL DE LITERATURĂ ROMÂNĂ. ÎNCEPUT DE SECOL
2. TEMELE DE LA CURS
3. BIBLIOGRAFIE CURS/SEMINAR
4. EVALUAREA
5. TEME DE EXAMEN/LECTURĂ OBLIGATORIE
6. BILETUL DE EXAMEN

PENTRU COMPLETAREA CUNOȘTINȚELOR, NU UITAȚI


Figuri de stil https://figuridestil.ro/
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Dictionar%20de%20concepte%20operationale%20si
%20instrumente%20de%20analiza.pdf
Gheorghe Crăciun, Introducere în teoria literaturii , Ed. Magister, București, 1997/Cartier, Chi șinău,
2003. https://edoc.site/teoria-literaturii-pdf-free.html

1. PRECIZĂRI LEGATE DE CURSUL DE LITERATURĂ ROMÂNĂ. ÎNCEPUT DE SECOL

PENTRU A PUTEA SUSȚINE EXAMENUL, STUDENTUL TREBUIE SĂ FIE PREZENT LA CURS ȘI


SEMINAR, SĂ-ȘI PREGĂTEASCĂ SEMINARIILE ȘI SĂ PARTICIPE ACTIV LA DEZBATERILE DIN
CADRUL SEMINARULUI, SĂ REDACTEZE ȘI SĂ SUS ȚINĂ UN REFERAT A CĂRUI TEMĂ A FOST
STABILITĂ ÎN COMUN CU PROFESORUL TITULAR AL SEMINARULUI, LA PROPUNEREA
STUDENTULUI, PREDAT CEL MAI TÂRZIU CU O ZI ÎNAINTE DE DATA EXAMENULUI.

Conectare pentru curs în perioadele când se lucrează on-line se va face pe calculator/laptop/tabletă, nu


pe telefon! Cursurile nu se înregistrează - când e cazul (de ex., la examen), înregistrarea se va face
după încunoștințarea tuturor.

PUTEȚI ADRESA ÎNTREBĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU ACEASTĂ DISCIPLINĂ ȘI PROPUNE


AMELIORAREA ACTIVITĂȚII pe adresa fluierarutatiana@yahoo.co.uk

Prof. univ. dr. Tatiana-Ana Fluieraru

2. TEMELE DE CURS
1. Ioan Slavici- romancierul/nuvelistul. Memorialistica.
2. Sfârșit de veac: Artă pentru artă/Arta cu tendin ță (Polemica Maiorescu-Gherea).
3. Început de veac: efervescență ideologică și estetică (na ționalism, sămănătorism, poporanism, neojunimism,
simbolism, naturalism, modernism). Reviste.
4. C. Dobrogeanu-Gherea (1855-1920), Nicolae Iorga (1871-1940), Ilarie Chendi (1871-1913), Garabet
Ibrăileanu (1871-1936), Mihail Dragomirescu (1868-1942), Ovid Densusianu (1873-1938)
5. Modernitatea asumată: Al. Macedonski (1854-1920) ; Nopțile, rondelurile; proza.
6. Poeți tradiționaliști și clasicizanți: Alexandru Vlahu ță (1858-1919); George Co șbuc (1866-1918); Șt. O. Iosif
(1875-1913), Octavian Goga (1881-1938), Gh. Topârceanu (1886-1937), Alice Călugăru (1886-1933), Mihai
Codreanu (1876-1957), Panait Cerna (1881-1913), Alexei Mateevici (1888-1917)
7. Simboliști și parnasieni: Ștefan Petică (1877-1904), Dimitrie Anghel (1872-1914), Ion Minulescu (1881-1944),
George Bacovia (1881-1957)
8. Barbu Ștefănescu-Delavrancea (1858-1918), prozatorul și dramaturgul
9. Prozatori: Duiliu Zamfirescu (1858-1922); I. Al. Brătescu-Voine ști (1868-1946), Gala Galaction (1879-1961),
Ion Agârbiceanu (1882-1963), Emil Gârleanu (1878-1914), Jean Bart (1874-1933), I. A. Bassarabescu (1870-
1952), Calistrat Hogaș (1847-1917)
10. Dramaturgi: Al. Davila (1862-1929); Victor Eftimiu (1889-1972); Mihail Sorbul (1885-1966); Ronetti-Roman
(1853-1908)

3. Bibliografie
ISTORII LITERARE; DICȚIONARE
*** Istoria literaturii române, Editura Academiei, vol. III, sub coord. lui Al. Dima, Bucureşti, Ed.
Academiei, 1973
G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent , Bucureşti, Minerva, 1980.
Ş. Cioculescu, T. Vianu, Vl. Streinu, Istoria literaturii române moderne, Bucureşti, Eminescu, 1977.
Constantin Ciopraga, Literatura română între 1900-1918, Iași, Junimea, 1970.
N. Manolescu, Istoria critică a literaturii române, vol. 2, Aula, 2002.
Nicolae Manolescu, Arca lui Noe: eseu despre romanul romanesc, București, Gramar, 2007 (prima ed.,
1981).
Dumitru Micu, Început de secol, București, Minerva, 1970.
Dumitru Micu, De la creaţia populară la postmodernism , Bucureşti, Saeculum I.O., 2000.
Ion Negoiţescu, Istoria literaturii române, Bucureşti, Minerva, 1991.
Mircea Scarlat, Istoria poeziei româneşti, vol. II, Bucureşti, Minerva, 1982.
Eugen Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane (orice ed.).
Tudor Vianu, Arta prozatorilor români (orice ed.).
Mihai Zamfir, Poemul românesc în proză, Bucureşti, Minerva, 1981.

Ion Pop, Dicţionar analitic de opere literare româneşti , I-IV, Cluj-Napoca, 1998-2003 (sau în 2 vol.,
2007).
Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Dicţionarul scriitorilor români, I-IV, Bucureşti.
*** Dicţionarul General al Literaturii Române , Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2004-2009.
*** Dicţionarul literaturii române de la origini la 1900 , Bucureşti, Editura Academiei, 1979.

OPERA AUTORILOR. MONOGRAFII. STUDII.


CURSUL 1. IOAN SLAVICI
Ioan Slavici, Opere, I-II, ed. și prefață de D. Vatamaniuc, Editura Minerva.
Ioan Petru Culianu, Studii românești I. Fantasmele nihilismului. Secretul doctorului Eliade , trad. Corina
Popescu și Dan Petrescu, Nemira, București, 2000 (cap. ” Nimicirea fără milă” în nuvela „Moara
cu Noroc” de Ioan Slavici).
Tatiana-Ana Fluieraru, ”Appropriation et réappropriation de l’espace chez Ioan Slavici”, in Transilvanian
Review, vol. XXI, Supplement No. 3, 2012, pp. 215-222,
http://www.centruldestudiitransilvane.ro/detaliu.aspx?eID=641&t=Review%202009-2014
Tatiana-Ana Fluieraru, ”Contradictia benefica - însemnari despre Moara cu noroc”, in, Tribuna, serie
nouă, an III, 42, 1-15 iunie 2004 -
http://www.revistatribuna.ro/wp-content/uploads/2013/12/042.pdf
Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, București, Gramar, 2007, pp. 121-135 (Mara, roman doric).
Pompiliu Marcea, Ioan Slavici, Timișoara, Facla, 1978.
Liviu Petrescu, Studii transilvane, Editura Viitorul Românesc, 1997 (pp. 13-36).
Magdalena Popescu, Slavici, București, Ed. Eminescu, 1977.
Vasile Popovici, Lumea personajului, Cluj-Napoca, Ed. Echinox, 1997 (cap. Lumea lui Slavici şi
transparenţa lui interioară).
Mircea Zaciu, Viaticum, Cluj-Napoca, Editura Cartimpex, 1998 (cap. Modernul Slavici).
CURSURILE 2-4. CURENTE ȘI TENDINȚE
De la Titu Maiorescu la George Călinescu. Antologia criticilor români , vol.I, coord. Eugen Simion,
București, Ed. Eminescu, 1971.
GARABET IBRĂILEANU, Adela, Privind viaţa. Amintiri din copilărie şi adolescenţă , Bucureşti, Minerva,
1966; 1969.
GARABET IBRĂILEANU, Spiritul critic în cultura românească (orice ed.).
GARABET IBRĂILEANU, Creaţie şi  analiză, Pitești, Paralele 45, 2000.
Z. Ornea, Opera lui C.D. Gherea, Bucureşti, Cartea Românească, 1983.
Mihai Drăgan, Lecturi posibile. Titu Maiorescu. Garabet Ibrăileanu , Iaşi, Junimea, 1978.
Al. Piru, Garabet Ibrăileanu, Bucureşti, EPL, 1967.
Virgil Vintilescu, Polemica Gherea-Maiorescu, Timișoara, Facla, 1978.
Mihai Dinu Gheorghiu, Ibrăileanu. Romanul criticului, Iaşi, Albatros, 1981 (ed. nouă, Ed. Univ. Al.I.
Cuza, 2014).
Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, București, Gramar, 2007 (roman ionic, Ibrăileanu, pp. 405-430).
Ioan Holban, Proza criticilor, București, Minerva, 1983.
Mircea Popa, Ilarie Chendi, București, Editura Minerva, 1973.
CURSUL 5. AL. MACEDONSKI
ALEXANDRU MACEDONSKI, Opere, I-VIII, ed. îngrijită de A. Marino şi Elisabeta Brâncuş, Buc.,
Minerva, 1966-1980.
Lidia Bote, Antologia poeziei simboliste româneşti , Bucureşti, Minerva, 1972.
Daniel Dimitriu, Grădinile suspendate. Poezia lui Al. Macedonski , Iași, Junimea, 1988.
Adrian Marino, Introducere în opera lui Al. Macedonski , București, BucuMinerva, 1972.
Nicolae Oprea, Alexandru Macedonski între romantism şi simbolism, Bucureşti, 1999.
Rodica Zafiu, Poezia simbolistă românească, Bucureşti, Humanitas, 1996.
Mihai Zamfir, Introducere în opera lui Al. Macedonski , Bucureşti, Minerva, 1972.
CURSUL 6. POEȚI TRADIȚIONALIȘTI
GEORGE COŞBUC, Poezii, Bucureşti, 1988.
Dumitru Micu, George Coşbuc, Bucureşti, Editura Tineretului, 1966.
Marin Mincu, Repere, Bucureşti, Cartea Românească, 1977 (cap. Coșbuc sau muzicalitatea idilicului ,
pp. 118-129).
Ion Negoiţescu, Alte însemnări critice, Bucureşti, Cartea Românească, 1980.
Petru Poantă, George Coşbuc - poetul, Bucureşti, Ed. Demiurg, 1994.
Petru Poantă, Poezia lui George Coșbuc, eseu monografic, Cluj-Napoca, Dacia, 1976.
Gavril Scridon, Ecouri literare universale în poezia lui Coşbuc , ed. a II-a, Cluj-Napoca, Ed. Școala
Ardeleană 2016.

OCTAVIAN GOGA, Opere, I-III, Ediţie îngrijită de I.D.Bălan, Minerva, 1967-1972.


Ion Dodu Bălan, Octavian Goga, Bucureşti, 1975.
Ilie Guţan, Octavian Goga - argumentul operei, Bucureşti, 1987.
Liviu Petrescu, Studii transilvane, Editura Viitorul Românesc, 1997 (pp. 227-236).
Mircea Popa, Octavian Goga între colectivitate şi solitudine, Cluj, 1981.

ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF, Opere, Vol. I , Bucureşti, 1970; Poezii , Bucureşti, 1984.
I. Roman, Şt. O. Iosif, Bucureşti, EPL, 1964.
M. Vaida, Introducere în opera lui Şt. O. Iosif, Bucureşti, Minerva, 1977.
Liviu Grăsoiu, Şt. O. Iosif. Doinirea ca vocaţie şi destin, Bucureşti, 1985.

CURSUL 7. SIMBOLIȘTI ȘI PARNASIENI


ŞTEFAN PETICĂ : Scrieri, I, Bucureşti, 1970.
Zina Molcuţ, Ştefan Petică şi vremea sa, Bucureşti, 1980.
C. Trandafir, Introducere în opera lui Ştefan Petică, Bucureşti, 1984.
DIMITRIE ANGHEL, Versuri şi proză, Bucureşti, 1978 (reeditare – 1989) ; Oglinda  fermecată,
Bucureşti, 1983.
I.M. Dragomirescu, D. Anghel, Bucureşti, 1988.
T. Vârgolici, Dimitrie Anghel, Bucureşti, 1966.
S. Cioculescu, Dimitrie Anghel. Viaţa şi opera, Bucureşti, 1945.

CURSUL 8. B. ȘTEFĂNESCU-DELAVRANACEA
BARBU ŞTEFĂNESCU-DELAVRANCEA, Opere, Vol. I-IX, Bucureşti, 1965-1975.
Constantin Cubleşan, Opera literară a lui Delavrancea, Bucureşti, Minerva, 1982.
Șt. Emilia Milicescu, Pe urmele lui Delavrancea, București, Editura Sport-Turism, 1986.
Al. Săndulescu, Delavrancea, București, Editura Albatros, 1975.
Delavrancea interpretat de..., selecție de Al Săndulescu, București, Ed, Eminescu, 1975

CURSUL 9. PROZATORI
DUILIU ZAMFIRESCU, Opere, vol. I-VIII, Bucureşti, 1970-1985.
I. Adam, Introducere în opera lui Duiliu Zamfirescu , Bucureşti, 1979.
Mihai Gafiţa, Duiliu Zamfirescu, București, E.P.L., 1969.
Nicolae Manolescu, Arca lui Noe : eseu despre romanul romanesc , București, Gramar, 2007, pp. 102-
119.
G. C. Nicolescu, Duiliu Zamfirescu, Bucureşti, 1980.
Nicolae Petrașcu, Duiliu Zamfirescu, Editura Cultura Națională, 1929.
Alexandru Protopopescu, Romanul psihologic românesc, București, Ed. Eminescu, 1978.
Al. Sandulescu, Pe urmele lui Duiliu Zamfirescu, București, Editura Sport-Turism, 1989.
CALISTRAT HOGAŞ, Opere, Bucureşti, 1984: Proză, vol. III , Bucureşti, 1967/1969.
C. Ciopraga, Calistrat Hogaş, Bucureşti, 1960.
Vladimir Streinu, Calistrat Hogaş, Bucureşti, 1968.
Mircea A. DIACONU, Calistrat Hogaş – eseu monografic, Editura Crigarux, Piatra Neamţ, 2007.
Petru Poantă, Opera lui George Coșbuc, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Știință, 2004.
Iosif Cheie-Pantea, De la Eminescu la Nichita Stănescu , Timişoara, Editura Excelsior, 2002 (cap.
George Coșbuc sau bucuria jocului)
GALA GALACTION, Opere, I , Bucureşti, 1944; Nuvele şi povestiri , Bucureşti, 1986.
T. Vârgolici, Gala Galaction, București, EPL, 1967.
Adriana Niculin, Gala Galaction, omul și scriitorul, București, Cartea Românească, 1971.
Gh. Cunescu, Pe urmele lui Gala Galaction, București, Editura Sport-Turism, 1989.
ION AGÂRBICEANU, Nuvele: povestiri, vol. I-II , București, 1982.
ION AGÂRBICEANU, Arhanghelii, în Opere, vol. VI , București, 1972.
M. Zaciu, Ion Agârbiceanu, București, Minerva, 1972.
D. Vatamaniuc, Ion Agârbiceanu, București, Editura Enciclopedică, 1974.
C. Regman, Agârbiceanu și demonii, Pitești, Paralela 45, 2001 (I ed., 1972).
M. Popa, Introducere în opera lui Ion Agârbiceanu , București, Minerva, 1982.

CURSUL 10. DRAMATURGI


E. Lovinescu, Critice, vol. 3 (orice ediție).
Doina Modola, Dramaturgia românească între 1900-1918 , Cluj-Napoca, Dacia, 1983.
Constantin Mohanu, Victor Eftimiu, București, Ararat, 1999.

4. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală
Prezența la curs; testare continuă Condiție obl. pt participarea la ex.
10.4 Curs
Evaluarea finală Examen oral 60%
Participarea la seminar   Condiție obl. pt participarea la ex.
10.5
Testarea continua Chestionare orala 15 %
Seminar/laborator
 Alcătuirea și prezentarea unui referat   15%
10.6 Standard minim de performanță - nota 7 la referat și nota 5 la examen

5. TEME DE EXAMEN/LECTURĂ OBLIGATORIE (minumim)


I. Ioan SLAVICI
Ioan Slavici, prezentare generală a operei (inclusiv folcloristul și memorialistul)
Ioan Slavici - nuvelistul: Moara cu noroc și Pădureanca-cele 2 medii de predilecție, lumea satului
ardelean, lumea târgului ardelean; a nu se uita și celelalte nuvele localizate în ora șe, târguri și sate din
Regat, dezvoltând teme sămănătoriste
Ioan Slavici romancier – diversitatea speciilor cultivate (din punct de vedere tematic și stilistic);
Slavici romancier-prezentare generală; romanul Mara: circumstanțele publicării romanului; teme;
personaje; influențe; interpretări (realism, confucianism, poporanism, naturalism, mitanaliză - Culianu);
diversitate etnică, socială, religioasă

BIBLIOGRAFIE (în afară de suportul de curs)


Volumul IN MEMORIAM IOAN SLAVICI
nuvele: LIVIU PETRESCU, STUDII TRANSILVANE, Mohanu
roman: N. Manolescu, Arca lui Noe DORICUL – ”Săraca văduvă cu doi copii”- Slavici , Mara, pp. 121-
135

II. Evoluții estetice la sfârșit de veac : Artă pentru artă/Arta cu tendință (Polemica Maiorescu-C-tin
Dobrogeanu-Gherea, 1855-1920). Arta modernă. Imita ție(sincronizare cu Europa
occidentală)/naționalism (specific na țional).
Bibl.: suport de curs, Călinescu, Ciopraga & Micu, Istoria lit rom - Academia

III. Evoluții estetice la început de veac: efervescen ță ideologică și estetică (naționalism, sămănătorism,
poporanism, neojunimism, simbolism, parnasianism, naturalism, modernism). Reviste. Personalități: C-
tin Stere (1865-1936), Nicolae Iorga (1871-1940), Ilarie Chendi (1871-1913), Garabet Ibrăileanu (1871-
1936), Mihail Dragomirescu (1868-1942), Ovid Densusianu (1873-1938)

Tematica pentru examen pentru subiectele II-III


TEME : Artă pentru artă/Arta cu tendință, tezismul în artă, sămănătorism, poporanism, neojunimism,
simbolism, parnasianism, naturalism, modernism. SE VOR CUNOA ȘTE DEFINI ȚIA ACESTOR
CURENTE LITERARE, DATA COAGULĂRII MIȘCĂRII ȘI PERIOADE DE EVOLU ȚIE,
CARACTERISTICI, PROMOTORI/TEORETICIENI STRĂINI ȘI ROMÂNI, REVISTE ATA ȘATE
FIECĂRUI CURENT (DACĂ E CAZUL), REPREZENTANȚI (SCRIITORI STRĂINI ȘI ROMÂNI) ȘI
OPERE CARACTERISTICE.

IV. Al. Macedonski (1854-1920)


ETAPELE CREAȚIEI: ROMANTISM, SIMBOLISM, PARNASIANISM
AUTORUL Nopților: GENEZĂ, INFLUENȚE, TEME, ORIGINALITATE; ANALIZĂ Noapte de decembrie
și Noaptea de mai
AUTORUL rondelurilor: DEFINIREA SPECIEI, INFLUEN ȚE, TEME, CICLURILE DE RONDELURI:
EXOTISM ȘI MINIATURISM; ANALIZĂ Rondelul rozelor ce mor, Rondelul rozelor de august, Rondelul
lucrurilor, Rondelul orașului mic, RONDELUL CUPEI DE MURANO
ORIGINALITATEA DEMERSULUI MACEDONSKIAN; ORIGINALITATEA OPEREI

V. Poeți tradiționaliști și clasicizanți


Alexandru Vlahuță: diversitatea operei;
George Coșbuc (1866-1918): ÎNTRE LIRIC ȘI EPIC: Nunta Zamfirei, Crăiasa zânelor, Calul dracului,
Fatma, Moartea lui Fulger
Șt. O. Iosif (1875-1913): ANALIZE: Melancoliei, Înserare, Boierii, Nucul, Fusul, Iarmaroc
Octavian Goga: FIGURI ALE SATULUI, MESIANISM: ANALIZELE POEMELOR Noi, Oltul, Plugarii,
Dascălul, Bătrâni, Doina
Gh. Topârceanu (1886-1937): SENTIMENTALISM ȘI IRONIE: Balada munților, Balada popii din Rudeni
Balada călătorului ; PARODII ORIGINALE: Balada chiriașului grăbit, Balada unui greier mic
TEMATICA PT. EXAMEN: PREZENTARE GENERALĂ A FIECĂRUI AUTOR; PARTICULARITĂ ȚI
STILISTICE ALE OPEREI FIECĂRUIA; ANALIZA OPERELOR INDICATE

VI. Simboliști și parnasieni


Traian Demetrescu (1866-1896), rol de precursor, originalitate
Dimitrie Anghel (1872-1914) - vol. În grădină
Ion Minulescu (1881-1944) SIMBOLISM FACTICE
George Bacovia (1881-1957): OPERA, INFLUEN ȚE, POSTERITATEA: DIVERSITATEA RECEPTĂRII;
COLORISTICA, SINESTEZIILE; INSPIRAȚIA CITADINĂ; MARGINALUL;
ANALIZA POEMELOR: Plumb, Lacustră, Amurg violet, Note de primavara, BOEMĂ
TEMATICA PT. EXAMEN: PREZENTARE GENERALĂ A FIECĂRUI AUTOR; PARTICULARITĂ ȚI
STILISTICE ALE OPEREI FIECĂRUIA; ANALIZA OPERELOR INDICATE

VII. Barbu Ștefănescu-Delavrancea (1858-1918),


Prozatorul: TEME, TITLURI, ORIENTĂRI ESTETICE
Dramaturgul: TITLURI, TEME, PERSONAJE, ORIGINALITATE

VIII. Prozatori:
Proza scurtă:
I. Al. Brătescu-Voinești (1868-1946),
Gala Galaction (1879-1961),
Ion Agârbiceanu (1882-1963),
Emil Gârleanu (1878-1914)
TEMATICA PT. EXAMEN: PREZENTARE GENERALĂ A FIECĂRUI AUTOR; PARTICULARITĂ ȚI
STILISTICE ALE OPEREI FIECĂRUIA; ANALIZA OPERELOR INDICATE

Roman:
Duiliu Zamfirescu (1858-1922) prezentarea generală a operei; romancierul: romanul ciclic; roman
experimental
Analiză: Viața la țară, Tănase Scatiu (Nicolae Manolescu, Arca lui Noe : eseu despre romanul
romanesc, București, Gramar, 2007: ARTA DE A ÎNCEPE ROMANUL ROMÂNESC: În absen ța
stăpânilor - Duiliu Zamfirescu, pp. 102-119)

Jean Bart (1874-1933): Europolis

Garabet Ibrăileanu: Adela (N. Manolescu, Arca lui Noe, Ionicul – Jurnalul seducătorului – Adela de
Ibrăileanu, pp. 405-430)

IX. Dramaturgia
Delavrancea – vezi mai sus
Al. Davila: Vlaicu-vodă
Victor Eftimiu (1889-1972): Meșterul Manole, Cocoșul negru, Înșir-te mărgărite
Șt. O. Iosif & Dimitrie Anghel, Legenda funigeilor;
Mihail Sorbul: Patima roșie
TEMATICA PT. EXAMEN: PREZENTARE GENERALĂ A FIECĂRUI AUTOR; PARTICULARITĂ ȚI
STILISTICE ALE OPEREI FIECĂRUIA; ANALIZA OPERELOR INDICATE

6. BILETUL DE EXAMEN va cuprinde:


SUB. 1. Analizați textul de mai jos: preciza ți numele autorului și al poemului, arăta ți trăsăturile care îl fac
să aparțină unui curent literar pe care îl ve ți numi, men ționând procedeele artistice și figurile de stil.
E VORBA DE UN POEM DIN LISTA DE MAI SUS
SUB. 2 – SE INDICĂ UN PROZATOR SAU DRAMATURG SAU OPERA UNUI PROZATOR SAU
DRAMATURG - SE CER INFORMAȚII PRECISE DESPRE OPERĂ ȘI ÎNCADRAREA EI ÎNTR-UN
CURENT LITERAR ȘI O SPECIE LITERARĂ (rezumat, caracterizarea principalelor personaje,
tematică, originalitate, posteritate).
SUB. 3. DEFINIREA UNEI TENDINȚE ESTETICE DIN PERIOADA STUDIATĂ ( Artă pentru artă/Arta cu
tendință, tezismul în artă, sămănătorism, poporanism, neojunimism, simbolism, parnasianism,
naturalism, modernism) - RĂSPUNSUL LA ACEST SUBICT VA FI PRECIS ȘI CONCIS (FRAZE
NOMINALE), CONȚINÂND INFORMAȚIILE PRECIZATE MAI SUS LA TEMELE II-III: SE VOR
CUNOAȘTE DEFINIȚIA ACESTOR CURENTE LITERARE, DATA COAGULĂRII MI ȘCĂRII ȘI
ETAPELE DE EVOLUȚIE, CARACTERISTICI ESTETICE (EVENTUAL ÎN CONTRAST CU CE
CURENT ESTETIC SE CONSTITUIE), PROMOTORI/TEORETICIENI STRĂINI ȘI ROMÂNI, REVISTE
ATAȘATE FIECĂRUI CURENT (DACĂ E CAZUL), REPREZENTAN ȚI (SCRIITORI STRĂINI ȘI
ROMÂNI), TITLURI DE OPERE CARACTERISTICE.

SUCCES!

S-ar putea să vă placă și