Sunteți pe pagina 1din 187

Aplicarea cu succes a tehnologiei recent

descoperite cu plasmă de Gans și cu apă


de GANS pentru detectarea, vindecarea,
prevenirea și dezinfectarea mediului de
familia de virusuri COVID în studiile
realizate în pandemia din Iran din 2020
1 Iunie 2020

Mehran Tavakoli Keshe (Autor)1, Dr. Ali Asghar Behnam Nia (Supervizor)2, Dr. Reza Asadi (Doctor)3

1
Mehran Tavakoli Keshe; Inginer Reactoare Nucleare, Plasmă Spațială, Colegiul Regina Maria al Universității din Londra, UK (Autor)
2
Ali Asghar Behnam Nia; Dr. la Universitatea Națională de Apărare și Cercetare Strategică din Teheran, Iran. (Supervizor)
3
Reza Asadi; Dr, la Școala de Medicină a Universității de Științe Medicale din Arak, Iran (Doctor)

Articolul 6 din Pactul Pentru Drepturile Civile și Politice recunoaște:


“Dreptul la viață este considerat unul dintre drepturile fundamentale ale omului”

Articolul 3 din Declarația universală a drepturilor omului prevede acest lucru:


“Dreptul la viață este un drept uman inerent”

Din Constituția Republicii Islamice Iran, în capitolul al treilea, despre drepturile națiunii, principiul douăzeci și doi,
“Viața oamenilor sub toate aspectele este inviolabilă.” Acest drept nu se poate contesta niciodată, chiar și în
stare de boală, omul are dreptul să utilizeze toate facilitățile și echipamentele disponibile pentru a facilita
recuperarea sa.

Nota traducătoarei Kt: Acest articol a fost tradus pe baza celor specificate de autorul acestuia în întâlnirea 129
din 4 August 2020, cu numele "One Planet One Nation One Race for World Peace", unde D-ul. Keshe spune: "The
report needs to be translated in the main languages of the Council's members, or as many languages as posible..."
https://youtu.be/5sIBYY7lxtQ?t=2h56m27s

Drepturi de autor: © Mehran Tavakoli Keshe 2020. Toate drepturile rezervate.


Nici o parte a acestui articol nu poate fi replicată, simplificată, tradusă și/sau făcută publică prin intermediul tipăririi,
microfilmului, benzii, sistemelor de înregistrare audio, electronice, media optică sau în stare solidă, sistemelor de
stocare electronică, prin publicarea în rețea sau prin orice alte mijloace fără autorizarea scrisă prealabilă a editorului
sau a autorului.
Contact email: info@keshe.foundation

Pagina 2 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
REZUMAT
În lumea actuală medicală, care nu ajunge la o soluție permanentă și concludentă despre viruși, despre modul de
abordare a acestor entități, în această conjunctură este nevoie de o nouă înțelegere și tehnologie, care să poată duce
omenirea la un nou nivel de știință șic care să rezolve aceste probleme cu virușii. Este nevoie de o nouă muncă,
bazată pe cunoașterea interacțiunilor câmpurilor de forță ale sistemelor universale, cu sistemele vii și manifeste,
precum Pământul, care deține atât câmpuri plasmatice de forță magnetice cât și gravitaționale (cunoscute sub
numele de MaGravs). Aceste sisteme noi trebuie să aibă capacitatea de a interacționa cu toți virușii în momentul
manifestării lor. În noua știință, virușii sunt considerați ca o colecție de câmpuri de forță MaGravs fără fizicalitate.
În nou dezvoltata Tehnologie Spațială Plasmatică GANS (Gaze în stare solidă Nano), care este în esență o plasmă
fizică în stare tangibilă, care are aceleași proprietăți și comportament ca și obiectele cerești precum Pământul și
celula vie a omului, care posedă structură de câmpuri MaGravs. Această nouă tehnologie este văzută ca una dintre
soluțiile la multe din problemele din lumea actuală în domeniul sănătății, agriculturii, spațiului, energiei și altele.
Termenul de plasmă în acest studiu diferă de termenul de plasmă ca și gaz ionizat la cald sau plasmă rece, utilizat
frecvent în industrie. Noua plasmă este explicată ca o colecție de interacțiuni ale câmpurilor, fără stare materială,
dar creată la temperatura și presiunea camerei. Prin urmare, noua Tehnologie Plasmatică GANS poate fi obținută,
fiind o metodă ușor de produs și accesibilă, pentru a scăpa de orice virus cu orice intensitate, de pe Pământ și din
spațiu. Tehnologia Plasmatică GANS reproduce activitatea naturală a fiecărui corp ceresc din Univers și prin
urmare, este un proces natural și un material necunoscut până acum omului. Stratul superior de substanță grasă
creat în procesul de producție a GANS-ului este ceea ce numim aminoacid natural al GANS-ului. Aceasta
înseamnă că GANS-urile se conectează automat cu intensitatea câmpului MaGravs a celulei corpului, pe care o
folosește ca pe o intensitate de referință. Costul salvării vieții folosind Tehnologia Plasmatică GANS ca un proces
natural este accesibil oricui, așa cum s-a demonstrat și dovedit în Iran în ultimele luni în timpul pandemiei de
Coronavirus. Această nouă plasmă GANS poate fi ajustată pentru a fi utilizată la orice potențial viitor focar de
viruși. Acest raport reprezintă acumularea de date și analiza a sute de Iranieni care folosesc această Tehnologie
Plasmatică GANS, pentru a-și salva viețile, viața familiilor și a comunității lor, de la începutul focarului de virus în
Iran și în comunitățile Iraniene și în cele ale Căutătorilor Cunoșterii din toată lumea. Acest raport este o colecție a
primului studiu clinic național Iranian efectuat de cetățenii Iranului pentru a depăși pandemia națională de
Coronavirus, pentru care nici guvernul Iranului și nici al unei alte națiune nu a avut soluții până în acest moment.
Cetățenii Iranieni și-au asumat responsabilitatea folosirii celei mai avansate tehnologii spațiale dezvoltată și
simplificată de propriul lor fizician nuclear național, cu cooperarea multor cercetători specializați în management
nuclear, medical, farmaceutic, strategic, etc. Rezultatele acestui studiu clinic național vorbește de la sine și au fost
aduse în atenția imediată a guvernului, pentru adoptarea și promovarea aceastei tehnologii, nu doar pentru Iran, ci
și pentru restul cetățenilor lumii. Echipa de oameni de știință Iranieni în colaborare cu Universitatea Națională de
Apărare din Iran au început colaborarea pentru testarea și publicarea acestei lucrări. Astăzi, lumea medicală și
farmaceutică a acordat până acum atenție agenților infecțioși din punct de vedere microscopic sau macroscopic,
privindu-i în stare materială. Pe durata diferitelor proiecte de cercetare, s-a observat că virușii au energie electrică.
Până în prezent, nu a fost publicat nici un raport cu privire la câmpurile MaGravs ale fiecărui agent infecțios, care
să detalieze funcțiile și efectele acestor câmpuri în interacțiune cu MaGravs-ul altor celule sănătoase. Această
cercetare dezvăluie studiul efectului acestor câmpuri asupra agenților infecțioși precum virușii și oferă o soluție
revoluționară fiabilă pentru detectarea, prevenirea și golirea de energie a virusului, urmată de curățarea generală a
virusului din mediu. Această nouă tehnologie poate fi utilizată la locul unui focar și în cazul oricărei mutații
ulterioare a virusului, așa cum se va întâmpla cu omul în călătoriile în adâncul spațiului. O modalitate de a ajuta
pacienții aflați în situații dificile este de a utiliza tratamente neobișnuite, cum ar fi utilizarea GANS-ului și a apei de
GANS. Pericolele infecțiilor microbiene și a agenților patogeni, în special a virușilor, au fost întotdeauna o
problemă a umanității. În acest studiu, folosind noile cunoștințe despre producția GANS-ului și utilizarea
câmpurilor lor plasmatice, precum și interacțiunea cu câmpurile MaGravs ale virușilor din familia COVID, a fost
rapostată analiza energetică a virușilor și ineficiența ulterioară a acestora împotriva celulelor vii. Această știință
este abia la început, cercetarea este în desfășurare și vor fi raportate mai multe în viitor.

Pagina 3 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
I. INTRODUCERE În raportul respectiv, tabelul listei de intervenții
aprobate în studiile clinice prevede că au fost
Boala Coronavirus 2019, la care se face referire în utilizate fără nici un rezultat sau cu rezultate
mod obișnuit ca și COVID-19, este o boală limitate, în 56 de cazuri medicamente chimice din
infecțioasă cauzată de versiunea a 2-a a medicina comună și în 52 de cazuri intervenții
coronavirusului sindromului respirator acut sever non-chimice din medicamente pe bază de plante și
(SARS-CoV-2) care a avut focarul în Decembrie medicamente moderne, individual și combinate.
2019 în orașul Wuhan din China, și a dus la
pandemia globală actuală din 2020. Această Medicamentele obișnuite nu au fost eficiente în
tulpină nouă de Coronavirus și mutațiile ei, în tratarea unui număr mare de boli virale
general cunoscută internațional ca și COVID-19 periculoase, cum ar fi gripa porcină africană sau
este numită în continuare în acest articol științific, Ebola, iar prin faptul că nu a avut succes, a dus la
simplu: “Coronavirus”. retragerea lor din protocoalele de tratament.
(Mohammad Pourbehtaj, 1392/4)2
În cunoașterea medicală curentă, oamenii nu au
fost încă în măsură să aibă cunoșterea corectă și Cu toate acestea, în Fizica Plasmatică Spațială
analize ale comportamentului și roluli virușilor. În dezvoltată de M.T. Keshe, aplicațiile derivate din
cunoșașterea actuală, antibioticele sunt utilizate în Domeniul Sănătății Spațiale cercetează această
mod obișnuit pentru a trata o infecție bacteriană, zonă de mulți ani pentru a studia virușii, a detecta,
dar nu au fost încă în măsură să înțeleagă corect observa și analiza comportamentul acestora. Prin
comportamentul virusului și mecanismul său de această cercetare, creăm fundamentul corect
acțiune. Lumea medicală nu a reușit încă să ofere pentru a dezvolta o nouă tehnologie capabilă să
un medicament adecvat pentru combaterea lui. oprească efectele negative ale virușilor și să
redirecționeze energia golită din viruși în
În prezent, oamenii de știință și cercetătorii din beneficiul entității vii pe care a afectat-o.
domeniul medicinei încearcă să reutilizeze și să
evalueze medicamente sintetice sau industriale, Un raport publicat pe site-ul Centrului Iranian
compuși care au avut anterior un efect mic asupra pentru Cercetări Virale VIRGo privind virusul
funcționării virușilor, folosind încercări, erori și Neuro, a ajuns în cele din urmă la concluzia că
experiențe trecute. Lumea actuală a medicinei până în prezent nu există tratament pentru virusul
alege această cale de cercetare datorită credinței neuro (Centrul de Cercetare Virală, 1322).
lor că asemănarea cu rezultatele anterioare
obținute, le dă speranța tratamentului bolilor Într-un raport din Enciclopedia Dezvoltării, a fost
cauzate de noul virus. studiat tratamentul bolilor virale prin substanțe
chimice, și s-a ajuns la concluzia că până în
Un raport publicat de Oficiul de Cercetare și prezent nu există o metodă complet eficientă și
Tehnologie al Ministerului Sănătății din Iran, necomplicată în tratamentul bolilor virale
intitulat „Epidemic Virus Corona 2019”1 arată că (Encyclopedia of Growth, 1322) . Într-un raport al
încă nu există nici o modalitate de a combate acest Clubului Tinerilor Cercetători, sunt menționate
virus direct. Ca unică soluție de care sunt cele mai puternice medicamente și compuși pe
conștienți, cercetătorii încearcă pur și simplu să bază de plante pentru combaterea directă a
folosească perfuzii cu antibiotice sau să virușilor, care în final, despre care se
consolideze sistemul imunitar pentru a ține virusul concluzionează că vor fi folosiți doar pentru
sub control. întărirea sistemului imunitar și nu pentru

Pagina 4 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
combaterea virusului în niciun fel (Clubul Una dintre cele mai mari dogme și probleme cu
Tinerilor Cercetători), 1392. medicina actuală este că nu a înțeles niciodată
adevărata natură a virușilor. A folosit antibiotice
Dimpotrivă, cunoșterea prezentă despre pentru vaccinuri, pentru a-i distruge sau pentru
câmpurile plasmatice spațiale a reușit să a-i controla, dar, într-adevăr, nimeni până acum
proceseze boala Gripei Porcine Africane și a nu a luat în considerare adevărata natură a
Urechii Albastre, care sunt boli virale virușilor, care sunt entități energetice și nu sunt
asemănătoare gripei, respectiv boli infecțioase considerate azi ca entități ale stării materiale.
la porci. De asemenea, rezultatele
experimentelor clinice și de laborator asupra În fizica plasmatică spațială considerăm că în
virusului Ebola din Sierra Leone au dus la timpul călătoriilor spațiale ale viitorului, vom
procesarea definitivă a epidemiei virale din întâlni mai mulți viruși decât orice alte entități
regiunea respectivă (Mehran Tavakoli Keshe, pe bază de aminoacizi, cum ar fi microbii și
2020). bacteriile. Entitățile bazate pe aminoacizi sunt
realizate din interacțiunea câmpurilor magnetice
Acest proces a arătat că virușii pot fi complet ale elementelor planetei Pământ și aceste
goliți de energia lor fără nici un efect secundar, elemente în stare materială nu există pe alte
cu o recuperare completă și repararea celulelor planete sau universuri, în aceeași combinație.
deteriorate din corp.3,4
Așadar, posibilitatea unei potriviri în spațiu cu
aminoacidul de bază a ființei umane ar fi foarte
II. O PRIVIRE EFECTIVĂ ASUPRA dificilă, dacă considerăm că combinația de
aminoacizi umani este o combinație unică sau
CÂMPURILOR MAGNETICE ȘI
aproape unică oriunde în Univers. Considerăm
GRAVITAȚIONALE ALE VIRUȘILOR ȘI că alte entități din Univers ar putea avea
CELULELOR varietăți similare sau diferite de combinații de
aminoacizi care duc la crearea propriilor lor
În lumea actuală a medicinei de până acum, cărămizi universale ale vieții.
virusologii s-au concentrat doar pe natura fizică
a virușilor și nu au acordat atenție câmpurilor pe În acest sens, începem să privim virușii ca
care ei le dețin și le întrețin în jurul și în pachete de energie care la întâlnirea lor cu
interiorul lor. În obiectele cerești, numim aceste celula umană, se manifestă ca o structură
câmpuri magnetice și gravitaționale (MaGravs) materială peste celulă. Ceea ce vedem prin
ale unei stele sau ale unei planete. efectul câmpurilor MaGravs din energia
Coronavirusului asupra câmpurilor MaGravs ale
În fiecare regiune și locație din Univers, există celulei, este în realitate, ceea ce este creat în
întotdeauna atât câmpuri magnetice cât și stare materială din energia virusului aflată în
câmpuri gravitaționale, simultan. Toate interacțiune cu câmpurile plasmatice ale
entitățile vii de la atomi până la celule până la câmpurilor MaGravs ale celulei.
stele și galaxii posedă aceste câmpuri și astfel se
atrag sau se poziționează în mediul lor în raport Crearea de materii sau entități prin interacțiunea
cu alte celule sau entități. diferitelor câmpurilor, poate fi explicată

Pagina 5 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
științific în felul următor. Pe măsură ce razele și structura Coronavirusului pe celula umană.
câmpurile dinamice ale Soarelui interacționează
cu razele și câmpurile dinamice ale Pământului în
starea lor plasmatică5, interacțiunea și frecarea
acestor două câmpuri ale corpurilor cerești și
fricțiunea lor creează fragmente de pachete de
câmpuri plasmatice (structuri energetice).

Interacțiunea acestor pachete plasmatice cu inerția A. O singură celulă B. Câmpurile MaGravs


cu câmpurile ei MaGravs ale Viruslui
Pământului transformă aceste învelișuri
plasmatice în materii precum Oxigen, Hidrogen,
6

Nichel, Cupru, Zinc, Aur, etc., așa cum am


observat pe această planetă, în funcție de
câmpurile inerțiale ale mediului lor.

Inerția, în noua fizică a plasmei spațiale este


considerată ca și MaGravs-ul stării materiale și nu C. Interacțiunea D. Interacțiunea câmpurilor
câmpurilor MaGravs MaGravs ale virusului și ale
intensitatea câmpului MaGravs planetar. ale virusului cu cele celulei, permite crearea
ale celulei. coroanei și a altor
caracteristici în structura
Prin urmare, interacțiunea acestor pachete de Coronavirusului, câmpurile
câmpuri plasmatice în atmosfera superioară a MaGravs ale virusului
suprapunându-se peste
Pământului, acestea fiind atrase de interacțiunea întreaga structură celulară.
câmpurilor MaGravs ale celor două nuclee
centrale ale Pământului, apoi prin interacțiunea Figura 1. Reprezentarea grafică a interacțiunii
câmpurilor MaGravs ale virusului și celulei.
acestor pachete de câmpuri plasmatice cu inerția
unui element dat al planetei, duce la crearea acelui
element în starea materială din acel pachet de Stratul roșu din figura 1.A reprezintă suprafața
plasmă. celulei. Stratul roșu deschis din figura 1.A arată
atmosfera de câmpuri MaGravs a celulei. Figura
Ceea ce înseamnă că, dacă pachetul de plasmă are 1.B prezintă câmpurile MaGravs ale virusului.
câmpul echilibrat al Cuprului, în interacțiune cu Figura 1.C afișează interacțiunea câmpurilor
câmpurile inerțiale ale Cuprului, convertește acea MaGravs ale celor două entități, respectiv virusul
energie în starea materială a Cuprului, iar omul va și celula.
vedea Cuprul ca o stare materială. Aceasta
reprezintă în realitate, modul în care materiile sunt În figura 1.D zona verde-mare reprezintă
adăugate continuu pe straturile superioare și atmosfera MaGravs a Coronavirusului care se
interioare ale acestei planete. suprapune peste celula și duce la crearea
coroanelor și a altor caracteristici. Coroanele,
După același principiu, la fel cum interacționează glicoproteinele spițate și alte caracteristici ale
câmpurile Pământului și Soarelui, câmpurile celulei sunt create din interacțiunea câmpurilor
plasmatice MaGravs ale virușilor în interacțiune MaGravs ale Coronavirusului cu câmpurile
cu câmpurile MaGravs ale celulei, duc la MaGrav ale celulei. Intensitatea acestui câmp
manifestarea ca stare a materiei pe stratul superior creează un scut de forță, care nu permite ca
al celulei7 din corp, așa cum se observă în antibioticele sau substanțele actuale pe bază de

Pagina 6 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
substanțe chimice dezvoltate farmaceutic să În corpul omului infectat cu Coronavirus, energia
ajungă în celulă, să diminueze efectul virusului folosește celula ca punct de ancoră și
Coronavirusului asupra celulei sau să epuizeze rapid, prin extragerea energiei din corp,
energia acestui scut. înconjoară celula cu intensitatea lui. Răspândirea
virusului în mediul său are loc prin extragerea
În sistemul planetar dinamic, câmpurile câmpurilor din mediul său și îmbogățirea unei
MaGravs ale planetei, ca și o atmosferă, resping anumite dimensiuni a intensității și dimensiunii.
sau ard obiecte capabile să lovească suprafața, Datorită atragerii sale gravitaționale, acesta
care încearcă să intre în atmosfera planetei. permite producerea celei de-a doua celule virus
Antibioticele sunt mai mult sau mai puțin de și multiplicarea sistemului plasmatic al virusului.
aceeași natură și efect față de celulele
Coronavirusului, în încercarea de a ajunge la Apoi, acest lucru explică faptul că, cu
suprafața celulei, însă datorită intensității medicamentele bazate pe puterea aminoacizilor,
câmpului Coronavirusului, ele sunt respinse. Prin de exemplu antibioticele, nu pot trece prin aceste
urmare, medicina actuală care utilizează noi câmpuri puternice. În consecință, lumea
substanțe chimice farmaceutice, nu poate ajunge actuală a medicinei și a produselor farmaceutice
la celulă pentru a o sprijini eliminarea virusului, nu a reușit să găsească o soluție funcțională
din cauza acestei bariere de câmp MaGravs. pentru manipularea virușilor și mutația acestora.

Această nouă condiție atmosferică combinată Omenirea a reușit să înțeleagă parțial acest lucru
formată din cea a celulei și a virusului, nu este și a creat materiale împotriva virușilor sub formă
cea a celulei ci un amestec al intensităților celor de vaccinuri care se aplică doar unei singure
două entități și este făcută din amalgamarea tulpini de virus per vaccin.
echilibrului câmpurilor celulei și virusului. Acest
câmp este acum mai puternic decât câmpurile Într-adevăr, dacă oamenii de știință înțeleg
individuale ale celulei ind și cel al virusului. activitatea plasmei GANS și știind că plantele și
ierburile și alte creaturi au același MaGravs ca și
Deoarece acum câmpurile Coronavirusului au GANS-ul, atunci este firesc să înțelegem cum
pus stăpânire pe celulă, creează condiția de a unele medicamente din plante naturale și
trage alte câmpuri în mediul său pentru a se medicina tradițională au avut succes cu
alimenta, datorită câmpului său gravitațional mai Coronavirus-ul și cu alți viruși, de asemenea.
greu, și prin acest proces odată ce atinge Acest lucru se datorează proprietăților și
intensitatea maximă a câmpului mediului, caracteristicilor GANS-urilor din care sunt făcute
aceasta duce la crearea celui de-al doilea virus plantele, iar unele arată efecte pozitive asupra
celular. Pe măsură ce acest proces se repetă virușilor, deoarece sunt făcute din GANS-uri la
foarte repede, Coronavirusl pune stăpânire pe fel ca celula corpului omului.
întregul mediu al organului și, ulterior, pe corp.
Acesta este motivul pentru care am văzut unele
Înmulțirea unei celule virusate din organism este succese cu unele plante și medicamente naturale,
o copie exactă a procesului unui făt în pântecele deoarece acestea poartă intensitatea virusului,
mamei, unde prin absorbția de energie din acum succesul lor putând fi înțeles pe deplin.
lichidul amniotic al pântecului, el se înmulțește.

Pagina 7 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Astfel, putem folosi materiale naturale care sunt La fel ca un electron și un proton, plasma mai
de fapt aceleași ca și GANS-urile și acestea au mare alimentează plasma mai mică, astfel încât
nevoie de investigații suplimentare de către plasma mai mică poate proteja, îmbogăți și
lumea științei, acum când noua știință a întoarce o parte din energia îmbogățită către
tehnologiei plasmatice GANS a fost dezvoltată plasma mai puternică. Aceasta definește bucla
și înțeleasă în ceea ce privește interacțiunea infinită a câmpurilor MaGravs între cele două
dintre câmpuri și entități și nu interacțiunea entități.
Pl
asmaMaiPut er
nică
materiei și interacțiunea chimică a entităților. DăPlasmeiMaiSlabe

Tehnologia plasmatică GANS a arătat că


GANS-urile acestor plante și materiale naturale Pl
asmaMaiSl
abă

pot fi realizate și au fost utilizate în China și în


alte părți ale lumii pentru a arăta că efectul Pl
asmaMaiPut
erni

poate fi făcut mai puternic decât planta în sine. Figura 2. Schimbul de câmpuri
Acest proces de utilizare a tehnologiei MaGravs între două plasme
plasmatice GANS cu amestecul de plante
medicinale a fost încercat în China, inițiat de Înțelegând acest fenomen, în calitate de fizician
securitatea națională a Chinei, în institutele din în plasmă nucleară și spațială, a fost ușor să pot
Guangzhou și Shanghai, cu mare succes. realiza un sistem sau o procedură plasmatică
medicală, încât dacă am putea introduce în mod
Acum este utilizat în China pentru eradicarea și continuu un mediu plasmatic mai mic în mediul
controlul Coronavirusului. Noile produse din virusului, am putea epuiza lent energia virusului
această combinație au fost lansate de și să-l facem ineficient.
laboratoarele chineze în săptămânile trecute, în
urma combinației dintre tehnologia plasmatică În același timp, deoarece nu putem eradica
GANS și medicina tradițională din plante complet energia virusului, acel virus poate trăi
chinezești și au fost comercializate ca noi în mediul corpului, dar la o intensitate
produse pentru a depăși Coronavirusul. inofensivă. Dacă această nouă stare de energie
mai scăzută poate fi păstrată în structura
III. ÎNȚELEGEREA corpului suficient de mult timp, atunci
ENERGIILOR PLASMATICE organismul va face ca un nou sistem imunitar
ALE VIRUȘILOR eficient să facă același lucru, pentru a proteja
organismul de orice viruși noi de aceeași
În fizica plasmatică spațială am descoperit că intensitate și se va comporta în modul în care
plasma de energie mai mare alimentează sunt utilizate vaccinurile actuale.
întotdeauna plasma mai mică de aceeași
intensitate, pentru a o face în echilibru cu ea Pentru a putea gestiona virusurile din corpul
însăși și pentru a putea face un sistem pereche. uman și mediul înconjurător, trebuie să luăm în
Acest sistem pereche poate garanta considerare noile înțelegeri care provin din
supraviețuirea atât a plasmei mai mari, cât și a lumea recentă a plasmei, cosmologiei și
celor mai mici, încât toate câmpurile pot fi transferurilor de energie și câmpuri MaGravs,
păstrate pentru a asigura o existență mai lungă. care sunt următoarele:

Pagina 8 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
În primul rând, în înțelegerea recentă din lumea Într-adevăr, pacientul acordându-și timp, permite
plasmei, nu se poate distruge niciodată vreo ca energia virușilor să fie consumată de alte celule
entitate plasmatică, dar se poate reduce sau chiar ale corpului și pe măsură ce este golit prin
face ca să devină mai mică și mai slabă în alimentarea lor cu energie, îi scade intensitatea,
intensitate, sau oferind mai multe câmpuri, astfel încât chiar dacă virusul mai există în corp,
permițându-i să se dividă. În orice caz, nu se poate nu poate condiționa corpul la câmpurile lui de
ucide niciodată un virus, acest lucru se datorează forță.
faptului legii conservării energiei și câmpurilor,
așa cum se aplică tuturor corpurilor cerești. Prin confirmarea faptului că virușii au energii și
transferul de energie în ei și între ei cu celula pe
În al doilea rând, odată ce epuizăm sau divizăm care o infectează, ei pot crea curenți și energie
aceste energii ale virușilor, acum aceste pachete utilizabilă, așa cum se arată în următoarele extrase
de energii plasmatice, deoarece ar putea avea o din mai multe lucrări de cercetare din domeniul
nouă intensitate și o combinație de câmpuri public.
plasmatice mai mică și mai slabă, atunci aceste
noi intensități ale câmpului și pachetelor pot fi
utilizate direct ca o nouă resursă pentru
îmbunătățirea sau o nouă aprovizionare ca ENERGIA DINTRE CELULĂ ȘI VIRUS
alimentator pentru celelalte celule, în același
mediu al celulei sau corpului, dacă este necesar. Această secțiune este un extras dintr-o serie de
Aceste pachete de energie pot deveni surse lucrări științifice care confirmă energia virușilor
disponibile, pentru recuperarea mai rapidă a și a efectelor de calcifiere. Considerăm că este
celulelor înconjurătoare, sau de către corpul uman. necesar să fie expus aici ca o confirmare externă,
a energiilor și a interacțiunii câmpurilor
Procesul este similar cu consumul unui aliment MaGravs ale virusului.
energetic gata preambalat. În același timp, aceste
noi pachete de energie fragmentate nu au Virusii sunt singura excepție de la teoria celulelor,
caracteristicile MaGravs-urilor virusului, încât să întrucât nu sunt compuse din celule, ele pot prelua
poată răspândi virusul în corpul omului. În același controlul asupra celulelor și le pot goli de energie,
timp, elementele utilizate în medicamentele de azi pentru a supraviețui și a se reproduce.
nu sunt numai în stare materială, totodată, nu sunt
suficient de puternice pentru a putea pătrunde în Pe durata acestui proces, ele suplimentar tind să
bariera de câmpuri ale celulelor infectate cu virus, scadă nivelul de Calciu din celule. Cercetările
întrucât este mult mai puternic decât intensitatea arată de asemenea că virușii captează, stochează și
lor și astfel vedem că antibioticele sunt ineficiente transferă energie, și se poate demonstra că pot fi
pentru eradicarea virușilor. folosiți pentru a crea energie electrică și pentru a
amplifica semnale în tehnologia laser.
O altă formă de golire a energiei virușilor, așa
cum este descris în tehnologia plasmatică Conform teoriei celulare (Schwann, 1847)8, „toate
MaGravs, este observată în fenomenul virușilor organismele sunt formate din celule. Grupurile de
gripali comuni din lumea actuală a medicinei. celule creează țesuturi, organe și organisme. Mai
mult, celulele pot apărea numai din alte celule.
În aceste cazuri, practicienii le spun pacienților să Aceștia sunt principalii chiriași ai teoriei
se odihnească până la stoparea efectelor virusului. celulare.” (Teoria celulară, 2019)9.

Pagina 9 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Oamenii de știință consideră că virușii sunt de Ca2+ mitocondrial în ciclul litic de 12 ore, ceea
singura excepție de la teoria celulară și sunt ce ajută la replicarea virusului.” (Anand & Tikoo,
definiți ca „microorganisme intracelulare 2013, p.3)10.
obligatorii acellulare care infectează celulele/
organismele vii” (Anand & Tikoo, 2013, p.2)10. Mai mult, Anand & Tikoo (2013) a arătat că
Acest lucru înseamnă că virușii nu sunt compuși interacțiunea proteinei X a virusului hepatitei B
din celule, dar pot fi găsiți în interiorul celulelor și (HBV) cu VDAC este cauza „eliberării Ca2+ din
sunt microorganisme extrem de mici, la organulele de stocare mitocondriale/reticulare
dimensiunea nanometrilor. endoplasmatice (ER)/golgi în compartimentul
citoplasmatic, care pare să ajute la replicarea
Deoarece virusul nu se poate menține în viață, are virusului.” (Anand & Tikoo, 2013, p.3)10.
nevoie de energia celulei. Virușii sunt incapabili Rezumat, se poate afirma că virușii, datorită
să producă energie autonomă (Mahmoudabadi et naturii lor de a supraviețui, reduc nivelul de
al., 2017)11. Anand & Tikoo (2013)10 explică în Calciu din celule.
detaliu că „virușii trebuie să preia controlul
diferitelor organule celulare implicate în procesele Energia potențială a virușilor: Lee și
de apărare și imunitate” (Anand & Tikoo, 2013, colaboratorii (2012) au arătat în experimentele lor
p.2)10 pentru a supraviețui și reproduce și au că este posibil să se stabilească o generare de
nevoie de energie pentru a scăpa din celulă. energie piezoelectrică de către virus, ei au
demonstrat că „proprietățile piezoelectrice și
Aceștia „consumă din bugetul de energie al gazdei lichide-cristaline ale bacteriofagei M13 pot fi
pentru a crea următoarea generație de viruși”. utilizate pentru a genera energie electrică.” (Lee și
(Mahmoudabadi și colab., 2017, p.1)11. colab., 2012, S. 351)12.

Un film subțire de bacteriofage pot prezenta


tensiuni piezoelectrice de până la 7,8 pmV-1 în
experimentele lor. În plus, grupul de oameni de
știință a construit un generator piezoelectric pe
bază de bacteriofage care produce până la 6 nA
curent și 400 mV tensiune și l-au folosit pentru a
opera un afișaj cu cristale lichide.

Rezumând, se poate afirma că echipa de oameni


de știință din mai multe universități din SUA a
Figura 3. Tipuri de Microorganisme. Sursă:
https://courses.lumenlearning.com/microbiology/chap dezvoltat un dispozitiv biopiezoelectric format din
ter/types-of-microorganisms/ viruși bacterieni modificați genetic, bacteriofage
M13. Acest lucru arată că virușii conțin energie,
Scăderea Calciului în celule prin viruși: În plus, care poate fi folosită și ca energie electrică.
impactul virușilor asupra nivelului de Calciu din Concentrându-se pe nanomateriale pe bază de
interiorul celulelor a fost explicat de Anand & virus, Wen & Steinmetz (2016) subliniază că
Tikoo (2013) astfel: „o serie de viruși modifică „proiectarea și dezvoltarea dispozitivelor cu
activitatea de reglementare Ca2+ a celulei, pentru caracteristici la nanoscală, deschide ușa unor
supraviețuirea lor. Virusul Herpes simplex (HSV)1 modalități noi și mai eficiente de captare, stocare
determină o scădere treptată (65%) a absorbției și transfer de energie.

Pagina 10 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Figura 4. Schemă pentru măsurarea energiei Figura 5. Dispozitiv digital de memorie pe bază de
piezoelectrice generate. O sarcină mecanică a fost TMV. a) Imagine la micorscopul electronic a TMV cu
aplicată dispozitivului pe durata măsurării tensiunii nanoparticule uniform atașate de aproximativ 10
și curentului. nm. b) curbele I-V ale unui dispozitiv creat cu un
strat activ, derivat din nanosârmele TMV-Pt
Deoarece virușii sunt auto-asamblați din straturi (ilustrate în gravură). Sursa: (Wen & Steinmetz,
de proteine în structuri la scară nano, iar blocurile 2016, p.98).
de construcție pe bază de proteine, arată de
asemenea o propensiune inerentă de a se Wen & Steinmetz (2016) au arătat în studiile și
autoansambla în ansambluri ierarhice de ordin cercetările lor că virușii reprezintă o mare
superior, aceștia furnizează un stelaj ideal pentru oportunitate în fabricarea de materiale relevante
proiectarea materialelor nanostructurate." (Wen & pentru energie.
Steinmetz, 2016, p.43)13.
Utilizarea virușilor în tehnologia laser: Hales și
Wen & Steinmetz (2016) menționează domenii de colaboratorii (2019) au examinat proprietățile
aplicații ale funcționalizării materialelor pe bază laserilor de virus în care mediul este o soluție de
de virus pentru a produce materiale relevante fluorceină M13, acestea afirmând că „sondele
pentru energie, precum sisteme de recoltare a noastre ale razei laser de virus prezintă o creștere
luminii, metamateriale plasmonice și sisteme de fără precedent a semnalului, >10.000 de ori, de la
stocare a energiei și a datelor. De exemplu, doar o creștere de 50% în concentrația sondei,
„particulele cu raport ridicat de viruși, cum ar fi folosind optică cu fluorimetru compatibilă și poate
virusul vegetal TMV și bacteriofagul M13, detecta biomolecule la concentrații sub -100fmol/
formează schele excelente derivate din biologie mL-1." (Hales și colab., 2019, p.1)14.
pentru modelarea și sinteza materiei anorganice
pentru a produce nanofire la mezoscala” (Wen & Biolaserii de virus oferă o creștere a semnalului de
Steinmetz, 2016, p 44)13. cinci decade, acest lucru arată că prin utilizarea
sondelor de virus nu poate fi obținută doar energie
De exemplu, pentru realizarea memoriei digitale, electrică, însă și semnalele din tehnologia laser pot
hibrizi cu virus pot fi construiți astfel încât „să fi amplificate.
prezinte un comportament de comutare a
conductanței. O metodă de fabricare a unui astfel
de dispozitiv a implicat decorarea TMV cu
nanoparticule Pt și utilizarea acestora pentru a
forma un strat compozit într-o matrice PVA, între
doi electrozi.” (Wen & Steinmetz, 2016, p. 48)13.

Pagina 11 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
IV. UTILIZAREA NOULUI MATERIAL Astfel, se poate folosi energia diferitelor GANS-
uri pentru a produce mediul câmpurilor MaGravs
CUNOSCUT CA ȘI GANS PENTRU care poate fi compatibil pentru procesarea oricărui
ERADICAREA VIRUȘILOR virus din Univers.

Prin înțelegerea modului în care funcționează Cu această nouă perspectivă și înțelegere, omul se
virușii, Mehran T. Keshe, în ultimii 20 de ani, și-a poate proteja singur la locul infecției, deoarece în
propus să descopere și să dezvolte o tehnologie, spațiu există atât de multe niveluri diferite de de
care poate fi similară cu structura celulelor energie și de pachete de energie, ceea ce face ca
corpului omului și în același timp să funcționeze producția de vaccinuri pentru toți virușii să fie o
la fel sau asemănător cu plasma celulei. opțiune imposibilă.

În acest sens, prin cercetare și dezvoltare, o fost În plus, omul spațiului nu poate continua să se
dezvoltat un nou material folosind nanotehnologia întoarcă pe Pământ pentru a găsi o soluție pentru o
și conversia nano-atomilor într-o singură celulă simplă nouă infecție cu virus pe care a luat-o din
plasmatică moale, acest proces fiind specific spațiu, sau ca o colonie completă a rasei umane, să
dezvoltat pentru a crea ceea ce este cunoscut ca și fie distrusă în spațiu odată afectată de viruși,
gaz în stare nano sau GANS. Acest material nou așteptând ca oamenii Pământului să găsească o
numit GANS este stabil la temperatura camerei și soluție.
în condiții atmosferice normale.
În realitate, omul nu a fost niciodată în contact cu
Plasma ca o singură moleculă este considerată un mediul spațiului fără haine de protecție până
mediu de câmpuri plasmatice slabe, care poate fi acum, și mai devreme sau mai târziu, când omul
utilizat special pentru epuizarea câmpurilor decide să rupă această barieră, el trebuie să
MaGravs ale oricărui virus. Aceste materiale înfrunte realitatea pachetelor de energie precum
GANS pot fi adaptate la orice intensitate MaGravs virușii. Prin urmare, tehnologia GANS poate fi
a virușilor care se manifestă, pentru a putea una dintre soluțiile pentru procesarea efectului
interacționa cu orice virus în orice moment, în virușilor în spațiu.
corpul omului, mediului sau în spațiu.
Este nevoie de o nouă înțelegere și tehnologie care
Dezvoltarea și producerea materialului GANS să funcționeze pe baza sistemelor universale
sunt considerate o descoperire majoră în știința MaGrav și să aibă capacitatea de a interacționa cu
tehnologiei plasmatice spațiale și a fost adoptată toți virușii în momentul manifestării lor. Prin
pentru a fi aplicată în depășirea efectelor urmare, tehnologia plasmatică GANS poate fi
Coronavirusului (COVID-19). realizată fiind o metodă accesibilă pentru a
procesa orice virus de orice intensitate, pe Pământ
Noua tehnologie plasmatică GANS și capacitatea și în spațiu.
ei de a fi dezvoltată în viitor,face posibil triul
omului în spațiu pe durate îndelungate, fără a fi Testele de laborator efectuate în Austria pe apele
nevoie să producă vaccinuri. GANS și pe GANS, au arătat că sunt eficiente în
stoparea creșterii bacteriilor și odată utilizate, pot
fi mai eficiente decât antibioticele prezente15.

Pagina 12 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pl
asmamaiPuter
nică Testele de laborator efectuate de un institut
DândPl
asmeimaiSlabe
independent de renume mondial din Iran, au arătat
că GANS-urile sunt plasme de ordinul nano-pico.
Aceste GANS-uri plasmatice au fost analizate de
Pl
asmădeGans medici, oameni de știință și s-au dovedit a fi
(
maisl
abă)
perfecte în aplicațiile din lumea medicală.17
Pl
asmaCeluleiVi
rusat
e
(
maiputerni
că)

Figura 6. Interacțiunea plasmei


GANS cu plasma celulei virusate.
V. PRODUCEREA GANS-ULUI
Testele efectuate în Iran în laboratoare pe ȘI APLICȚIILE ACESTUIA
embrionul viu de pui, au arătat că plasma GANS
poate eradica virusul utilizat în aceste teste. Acest În lumea actuală a științei și tehnologiei, lumea
raport confirmă faptul că GANS-urile au un efect științifică a folosit întotdeauna condiții acide și
direct asupra celulelor vii, pot fi utilizate în mod DE mediu pentru a crea energie sau pentru a
eficient pentru procesarea câmpurilor virușilor și transfera materiale dintr-o poziție în alta.
au oprit creșterea și replicarea lor, eradicând
virușii.16 Lumea științei nu a considerat niciodată adevărata
lume a Creației și rolul și eficacitatea materialelor
Frumusețea utilizării tehnologiei plasmatice și a mediilor alcaline și sărate.
GANS de către oamenii obișnuiți, prin producerea
ei acasă și aplicarea acesteia în infecții, este că Acestea sunt coloana vertebrală și controloarele
efectul asupra pacienților poate fi văzut în unele elementelor vii ale lumii Creației pe această
cazuri în mai puțin de o oră. Și pentru o planetă. În corpul omului sunt cunoscute 6 tipuri
recuperare completă în anumite cazuri, în mai diferite de săruri, amestecuri și salinități, care duc
puțin de trei zile. De aceea această tehnologie a la crearea și întreținerea fiecărei celule din corpul
prins rădăcini atât de rapid și puternic în Iran. omului, animalelor și plantelor.
Acest lucru se datorează faptului că persoanele
infectate pot simți și vedea rezultatele în câteva În mod similar, pentru ca omul să poată înțelege
ore de la utilizarea materialului. munca și funcționarea celulelor umane, el trebuie
să creeze materiale care să funcționeze într-un
Acest lucru a încurcat oficialii din sănătate din mediu sărat sau într-un mediu alcalin ridicat, ca și
Iran. Cum o apă simplă poate avea un astfel de în entitățile vii.
efect asupra corpului omului, cu care chiar și
pacienții cu Coronavirus în stare critică se pot Omenirea nu a înțeles și niciodată și nu a
recupera în câteva zile. dezvoltat o tehnologie care să înțeleagă cărămizile
de bază ale vieții în Univers și pe Pământ. Pentru
În Tehnologia Plasmatică GANS folosim cuvântul a putea construi aceste cărămizi, omenirea trebuie
„procesare” pentru interacțiunea dintre plasma să urmeze aceleași principii și reguli ca în aceste
GANS și celula vie, cea de a putea afecta entități.
intensitatea virusului în condiții medicale.

Pagina 13 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Acesta este unul dintre motivele pentru care lumea În acest sens, a trebuit să analizăm o nouă știință,
științei și medicinii nu a reușit să vină cu o nouă cunoaștere, o nouă înțelegere a totalității în
tehnologii și sisteme fundamentale care pot fi structura vieții de pe această planetă; pentru a
utilizate pentru toate condițiile din corpul uman. descoperi modul în care elementele funcționează
În consecință, medicamentele pe care omul le-a în structura vacuumului corpului omului, care este
făcut, au întotdeauna efecte secundare și unul dintre sistemele de vacuum de cel mai înalt
funcționează întotdeauna împotriva fenomenului nivel din Univers.
natural al Creației.
În corpul omului elementele lucrează,
În realitate, ar fi trebuit să aruncăm o privire interacționează și schimbă energie în condiție
asupra procesului și structurii adevărate a Creației plasmatică. De exemplu, interacțiunea celor trei
și să nu presupunem, așa cum s-a întâmplat până straturi ale plasmei în stare nano duce la crearea
acum. Prin urmare, nu vedem în corp atomi de fizicității tangibile a pielii omului sau ceea ce este
Hidrogen sau de Fier, dar vedem câmpurile cunoscut sub numele de cele trei straturi de piele.
magnetice și interacțiunea câmpurilor magnetice Aceasta este ceea ce omenirea nu a înțeles până
care dau esența elementelor în condiție plasmatică acum, crearea de materiale precum pielea omului
și nu în staree materială. va fi explicată și arătată prin noua tehnologie
plasmatică GANS.
În corpul omului toate elementele sunt într-o
condiție de vacuum a câmupului magnetic Acest lucru a fost predat în cadrul Lecțiilor Private
plasmatic și astfel se comportă ca GANS-uri. Și Pentru Medici direct de către M.T. Keshe, ca parte
odată ce aceste elemente sunt scoase sau extrase a programului de predare a KF SSI Education.18
din corpul omului, în interacțiune cu inerția
planetei, ele se comportă și se arată ca o stare a Odată cu noua înțelegere din lumea fizicii și
materiei elementului, exact așa cum a fost explicat cosmologiei plasmei, precum și a structurii
în capitolele anterioare. corpului omului, a devenit imperativ să înțelegem
totalitatea creației corpului fizic al omului în stare
Prin urmare, în interacțiunea cu inerția planetei, plasmatică GANS și nu în stare materială, așa cum
energiile materiilor se transformă în stare este considerat în afara corpului omului.
materială și astfel omul consideră că toate
elementele din corpul omului în teste de laborator, În acest sens, pentru a putea lucra cu aceleași
sunt în stare materială, aici fiind locul unde s-au materiale și aceleași condiții ca și corpul fizic al
făcut greșelile fundamentale în lumea științei. omului în condiția plasmatică GANS, a existat
necesitatea creării de noi materiale plasmatice și o
Omenirea a făcut toate substanțele chimice și nouă înțelegere a modului în care sunt create și
medicamentele din lumea produselor operează elementele în structura corpului omului.
farmaceutice, folosind starea materială a
elementelor și acest lucru a creat limitări. În noua tehnologie plasmatică GANS, producem
materiale exact în mediul salin ca cel care este
Pentru a crea orice material sau orice condiții produs în corpul omului și conectăm diferite
pentru a lucra similar cu elementele din corpul elemente saline în stare plasmatică pentru a crea
omului, trebuie să dezvoltăm o tehnologie care să condițiile transferului de energie, care este exact
funcționeze și să fie ca structura corpului însuși. similar cu transferul de energie din structura

Pagina 14 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
corpului omului pentru a manifesta fizicitatea și produce nu numai aminoacidul GANS-ului
acestuia din interior și din exterior. care duce la crearea de țesuturi, dar în același
timp, putem dicta structura țesuturilor alegând
În acest sens, într-un nou proces, dezvoltat de corect aminoacidul GANS-ului cu salinitățile
Mehran T. Keshe19 și care a fost explicat în corecte și amestecul potrivit de raporturi de
cartea numărul 3, Originea Universului20, el a săruri diferite și salinități.
arătat pentru prima dată această materie, prin
simpla utilizare a evaporării rapide la De exemplu, putem construi un țesut complet al
temperaturi ridicate și răcirea rapidă naturală, ce inimii folosind materialele aminoacidului
poate fi schimbată în nanostructura ei proprie. GANS-ului și în diferite amestecuri de salinități
Prin plasarea acestui nanomaterial într-un mediu și raporturi de sare și amestec de alte elemente
sărat cu un alt materil fără nanoacoperire, sau în care duc la crearea țesutului inimii, a căptușelii
combinație cu un alt metal sau nemetal, se poate stomacului, a pielii omului și chiar a țesutului
produce condiția de separare a nanomaterialelor, creierului.
în atomi nanomoleculari - GANS (GAz în Stare
Nano). În acest proces, în același timp, prin producerea
de GANS și adăugarea acestor GANS-uri într-
În acest proces de creare a GANS-ului, prezența un mediu cu apă pură sau lichidă, GANS-urile
materialului nano în recipient creează condiția vor transfera o copie a energiei și a forței lor
MaGravs similară cu cea din interiorul corpului moleculelor materialului relevant din acel
omului și astfel materialul produs în acest mediu mediu.
este și devine replicarea aceluiași mediu ca și al
trupului omului. În același timp, odată ce aceste GANS-uri sunt
produse și au fost adăugate în orice apă pură
Dacă GANS-ul este transferat într-o condiție de naturală, ele vor transfera energia plasmatică a
vacuum ca cea a corpului omului, atunci GANS-urilor în orice materie care poate primi
GANS-urile se vor manifesta prin același energia.
comportament structural pe care îl vedeți în
corpul omului. Dezvoltarea nouă și simplă a producției GANS
folosind conținutul de sare într-un mediu acid
Prin combinarea diferitelor raporturi de este un pas important înainte, unde pentru prima
salinitate și raporturi de diferite săruri, precum dată lumea științifică poate produce elemente ca
și diferite amestecuri de raporturi de salinitate și o copie a corpului celulelor și organelor umane,
sare, corpul omului creează diferite țesuturi și care nu au doar o structură dar pot schimba
funcționalități diferite pentru țesuturile energii pentru replicare și viață. Acesta a fost
respective. cel mai mare secret al Creației, modul de
utilizare a condițiilor acide și alcaline pentru
Pentru prima dată, cu noile cunoștințe în transferul de energii și creșterea celulelor în
tehnologia plasmatică GANS, putem reproduce mod continuu, așa cum se face în corpul omului.

Pagina 15 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Ambele au capacitatea de a se reproduce și în
același timp, mențin o capacitate de reproducere
continuă și energie pentru a trăi în același timp.
Acesta este motivul pentru care vedem că
mediul din corpul omului repară celulele și
produce celule continuu, deoarece producția
acidă care este la acea salinitate extremă poate
sări de la acid la alcalin pentru a crea și energiza
în același timp în același mediu.

O ușoară variație a salinității a devenit acidă în


cealaltă parte și acesta este motivul creării vieții
și al eliberării de energie în același timp. Acesta
este misteul pentru care corpul omului poate
produce celule în mod continuu.

Dacă acest principiu va fi înțeles de om,


omenirea nu mai are nevoie de timp pentru a
permite energiilor recuperatoare să recupereze
celulele, în timp ce în mediu alcalin și acid, ea
poate recupera și hrăni în același timp. Prin
urmare, omul nu va trebui să se odihnească Figura 7. Unitate Spațială Universală
pentru Îmbunătățirea Corpului
pentru a reconstrui celulele și nu va avea nevoie
de hrană pentru a putea funcționa.
Cu această nouă tehnologie, nu este nevoie să
În noua Unitate Spațială Universală de utilizați materialul GANS în sine, ci se poate
Îmbunătățire a Corpului dezvoltată de KFM utiliza ca mediu apa, sau orice alt lichid de
Austria GmbH, este proiectată să fie o copie a materiale, sau medii care au fost în contact cu
pântecelui mamei, pentru a alimenta, repara și GANS-ul sau au fost diluate cu GANS. Energia
energiza celulele în același timp, în același GANS este transferată în mediul selectat, iar
sistem. Sistemul preliminar pentru această prin utilizarea GANS-ului sau a mediului,
funcție a fost testat în China din aprilie 2019. utilizatorul va primi energia corespunzătoare,
Versiunea finală complet operațională a care-l poate afecta schimbând mediul la condiția
sistemului va fi afișată în iulie - august 2020 de intensitate a câmpului inițial.
pentru prima dată în public (Figura 7).
Pentru a utiliza proprietatea GANS într-un mod
Prin interacțiunea acestor materiale GANS în eficient pentru sănătate, trebuie înțeles că
Unitatea Spațială Universală de Îmbunătățire a entitatea care primește beneficiile transferului
Corpului, pentru că sunt similare cu structura de câmpuri trebuie să fie între două medii
corpului omului, ele pot interacționa și repara GANS de volum diferit pentru a crea un
celulele deteriorate într-un mod mult mai rapid. gradient al transferului de câmpuri.

Pagina 16 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
În acest proces, intermediarul primește sau Această publicare a energiei plasmatice GANS
eliberează propriile energii spre energiile și a tehnologiei ritmului cardiac, a fost arătată și
MaGravs ale GANS-urilor, aflate în tranziție de demonstrată pentru prima dată în public într-o
la unul la altul. În acest proces, entitatea trebuie conferință de la Viena, Austria, în septembrie
să se afle între două volume de GANS diferite, 2019, ambasadorilor lumii, diplomaților și
pentru ca acesta să devină parte a mediului și Căutătorilor Cunoșterii.
care ar putea beneficia de această tranziție de
câmpuri de la un mediu GANS la altul.

Criteriile cele mai fundamentale cu sistemul


plasmatic GANS, le reprezntă crearea unui ritm
similar cu cel al corpului omului, deoarece
diferența dintre amplitudinea bătăii și frecvență,
devine cauza eliberării energiei GANS, caz în
care gradientul nu va fi necesar. Figura 8. Conferință în Austria, Vienna,
Septembrie 2019, unde a fost demonstrat
sistemul pentru ritmul cardiac.
Acesta este secretul creării și menținerii vieții pe
această planetă și în Univers, deoarece chiar și În unitățile de producție GANS dezvoltate
Pământul are un ritm, la fel ca și corpul omului pentru a crea și reproduce starea corpului
sau ca un copac. Repetarea ritmului într-un fel omului în condiții atmosferice, întotdeauna se
stoarce ritmic și continuu același echilibru produce un strat foarte subțire de substanță
energetic din toate GANS-urile celulelor grasă care se acumulează pe suprafața apei.
corpului simultan și în același timp.
Acesta este aminoacidul natural GANS, acesta
Această tehnologie plasmatică GANS este fiind modul în care se creează aminoacizii pe
dezvoltată pentru a menține un astfel de ritm și suprafața apelor planetei, care apoi în
va fi piatra de temelie a capacității de a putea interacțiunea lor cu diferite elemente și sarea
utiliza și recolta proprietatea GANS-urilor în mărilor, duce la crearea etapelor inițiale ale
corpul omului și în Univers, în sistemele ciclurilor de viață pe această planetă.
viitoare care vor fi arătate la nivel internațional
de KFM Austria GmbH. Odată ce acest aminoacid GANS se amestecă cu
Fierul în oceane, duce la crearea hemoglobinei.
Ritmul cardiac al omului reprezintă gradientul Dacă este amestecat cu Magneziu, duce la
pe care plasma GANS-ului corpului uman crearea plantelor. Amestecat cu o salinitate mai
trebuie să-l primească, să-l întrețină și să ușoară, duce la crearea peștilor și a animalelor
funcționeze cu el. de apă sărată. Dacă este amestecat cu un nivel
mai mare de Magneziu, salinitate mai mare și
Pentru prima dată în știința omului, Mehran T. dioxid de carbon (CO2), duce la crearea cărnii
Keshe a reușit să reproducă adevărata natură și albe. Dacă acest aminoacid GANS se amestecă
ritmul cardiac într-un sistem, precum inima cu Magneziu, Cupru și Zinc, duce la crearea
omului într-un mod natural și universal. sistemului neuronal și a țesutului muscular roșu.

Pagina 17 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pe măsură ce GANS-urile sunt produse, datorită Pentru scopul acestui studiu a Coronavirusului,
configurației combinate a sistemului de producție combinația specifică a formei materialelor și
GANS și a nanomaterialului utilizat, câmpurile de combinația de materiale nanoacoperite și fără
forță MaGravs create în cadrul sistemului, conduc nanoacoperire cu salinitatea dată de Clorura de
la manifestarea câmpului plasmatic în cadrul Sodiu (NaCl), a fost aleasă pentru a fi mediul
sistemului de producție GANS, iar acestea atrag potrivit pentru producerea GANS-ului care ar
prin intermediul mediului introdus în sistem, toate putea interacționa cu câmpurile plasmatice ale
elementele aminoacidului GANS-ului. Coronavirusului. În interacțiune cu GANS-ul,
Coronavirusul având o intensitate mai mare va
În combinație cu sarea mediului, aceste energii încerca să-și transfere energia în GANS, introdus
plasmatice se transformă în starea lor materială, pentru a-l echilibra cu propria lui funcționare și
iar în combinație produc aminoacizi GANS puri la intensitate MaGravs, iar aplicând un număr mare
intensitatea materialelor care le-au produs. de molecule de apă plasmatică GANS în corpul
omului, în interior sau în exterior, fiind creat
De exemplu, în partea superioară a sistemului de pentru a avea intensitatea aminoacidului specific
producție a GANS-ului de CO2, vedem Coronavirusului, poate duce la epuizarea energiei
aminoacidul GANS care are intensiattea lui CO2, din Coronavirus.
iar deasupra sistemului de producție a GANS-ului
de Zinc, vedem aminoacidul GANS-ului cu Secretul pentru a ști că putem interfera cu
intensitatea Oxidului de Zinc (ZnO), care este Coronavirusul a fost faptul că Coronavirusul s-ar
potrivit pentru sistemul neuronal. În toate cazurile, putea atașa de celula umană. Ceea ce înseamnă că
poate fi utilizat pentru repararea celulelor sau Coronavirusul a avut intensitatea la aminoacidul
transferul de energie către celule. Aminoacidul de celulei corpului omului și la intensitatea
GANS în combinație cu o cantitate foarte mică de Magneziului, deoarece plămânul omului este
GANS din sistemul care l-a produs, este una format dintr-un amestec de Magneziu și Calciu în
dintre părțile esențiale care trebuie utilizate în combinație cu intensitatea câmpului
anumite aplicații ale GANS-urilor. aminoacidului.

Deoarece știm să facem GANS la intensitatea


câmpului aminoacizilor de CO2 și Cupru la
rezistența Oxidului de zinc, a fost ușor să creăm
VI. MATERIALE, MĂSURAREA GANS cu intensitatea Magneziului cu un spectru
ȘI DOZAREA GANS-URILOR al GANS-ului de Calciu care să poată corespunde
intensității câmpului Coronavirusului.
Transferul câmpurilor magnetice plasmatice ale
GANS-urilor în mediu este constant pentru toate Succesul în combaterea Coronavirusuli, peste 90%
elementele similare și aceleași medii. De exemplu, rata de succes, a dovedit corectitudinea calculului
dacă folosim GANS-ul de CO221 realizat în acest materialului GANS pentru interacțiunea cu
mod, acesta va avea aceeași intensitate și spectru Coronavirus. După cum se spune în engleză,
de intensități, dacă este făcut oriunde pe această secretul budincii este în mâncarea ei; victimele
planetă. Dacă un mediu dat este utilizat oriunde Coronavirusului din națiunea Iranului l-au băut și
pentru același spectru de GANS-uri, intensitatea i-au demonstrat eficiența.
MaGravs primită de mediu este aproximativ
aceeași oriunde pe această planetă.

Pagina 18 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Coronavirusul s-a dovedit a avea intensitatea câmpuri gravitaționale magnetice plasmatice ale
câmpului MaGravs în spectrul efectiv și activ al Calciului la intensitatea câmpului
câmpurilor de forțe care au intensitatea câmpului Coronavirusului. Ca prin aplicarea sau aducerea
de forță inerțial MaGravs ale Calciului. Crearea acestei ape plasmatice GANS sau GANS în
acestei forțe inerțiale MaGravs în interiorul celulei imediata apropiere a celulelor infectate cu
duce la conversia semințelor de Calciu care există Coronavirus ale corpului, care s-au calcifiat, nu
în fiecare celulă din corpul omului pentru a se numai că putem să golim energia GANS a
manifesta în starea materială a GANS-ului de Coronavirusului, dar în același timp, prin golirea
Calciu. energiei virusului permitem celulei să revină la
intensitatea ei inițială a câmpului Magravs. Se
În consecință, în interacțiunea Coronavirusului cu poate observa, prin utilizarea pe termen lung a
orice celulă sau mediu din lichidul unei celule, sau acestei ape plasmatice GANS sau GANS,
orice mediu care are o intensitate MaGravs a dispariția calcifierii în celulele corpului omului.
Calciului, în contact cu Coronavirusul, poate
converti câmpul plasmatic de intensitatea Pentru Coronavirus, M.T. Keshe, ca un cadou
Calciului al acelei celule în starea GANS a pentru comunitatea chineză de Anul Nou
materiei Calciului care se află în structura osului Chinezesc, la 24 ianuarie 2020, a lansat un nou
corpului omului. La RMN se observă o calcifiere sistem de producție GANS simplu proiectat. Prin
a plămânului sau a altor părți și organe cu care a costrucția lui, acest sistem poate dezvolta toate
interacționat Coronavirusul. elementele necesare pentru decalcifierea
țesuturilor pulmonare și reducerea energiei
Coronavirusului în același timp. Acest design,
care a fost introdus și a fost dat guvernului și
națiunii Chineze, este cunoscută sub numele de
„Un Pahar O Viață”.

Designul este un singur pahar, așa cum se vede în


Figura 10, cu apă ca mediu, cu o salinitate de 15%
cu sare de Clorură de Sodiu (NaCl), unde o spirală
de cupru nano-acoperită este poziționată în centrul
Figura 9. Calcifieri ale paharului, iar o spirală de Cupru fără
Coronavirusului în plămâni nanoacoperire (puritate> 99,99%) și o placă de
Zinc pur fără nanoacoperire (puritate> 99,995%),
sunt poziționate pe partea interioară a cupei, pe
Acesta este motivul pentru care vedem laturile diametral opuse ale spiralei de Cupru
calcificarea celulelor în toate organele, cum ar fi nanoacoperite.
plămânul și altele. Se poate observa acest efect al
Coronavirusului asupra țesuturilor pulmonare și a Alegerea materialelor în formă de spirală și în
țesutului lichid al plămânului omului în Figura 9. formă plată din pahar are un motiv specific pentru
crearea și producerea de elemente diferite și
Înțelegând această intensitate a calcifierii diferite câmpuri magnetice ale plasmelor GANS
virusului, a trebuit să concepem și să dezvoltăm o pentru a fi eficiente pentru interacțiunea cu
tehnologie care, în esența ei, ar putea crea Coronavirusul.

Pagina 19 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Raportul menționat22 arată cât de eficient se pot
utiliza câmpurile magnetice în trei moduri diferite
pentru a crea GANS și intensități ale câmpului
stării materiale. La conectarea celor două
elemente din metal fără nanoacoperire împreună și
apoi prin conectarea acestuia printr-un conductor
de Cupru fără nanoacoperire cu spirala
nanoacoperită din centru, prin curgerea lentă a
curentului plasmatic prin sârme, se poate crea o
combinație de materiale la intensitatea GANS
(Figura 10), care ar putea reproduce o versiune
mai slabă a intensității câmpului Coronavirusului
pe celula corpului omului. Figura 11. Un Pahar O Viață cu GANS
Paharul Vieții Nr. 1 (stânga)
Structura paharului cunoscut sub numele de Paharul Vieții Nr. 2 (dreapta)
Paharul Vieții nr.1 este destinat țesuturilor afectate Pe măsură ce Coronavirusul s-a mutat la noi
de Coronavirus, din plămâni, creier și sistemul versiuni care au capacitatea de a infecta rinichii,
nervos (în principal ceea ce este cunoscut sub stomacul, ficatul, organele de reproducere, pielea,
numele de țesut alb), aceasta fiind apoi urmată de sângele etc. (în principal ceea ce este cunoscut sub
Paharul Vieții 2, cunoscut sub numele de Paharul numele de țesut roșu moale), M.T. Keshe a
Corpului Fizic al Omului, prin înlocuirea plăcii introdus al doilea Pahar al Vieții pentru țesutul
metalice de Zinc cu o placă metalică de Cupru. moale roșu al corpului omului, cunoscut sub
numele de Paharul Vieții Nr.2. Aceste Pahare sunt
acum cunoscute sub numele de „Un Pahar O
Viață” și sunt utilizate în mod eficient de milioane
de oameni din întreaga lume pentru unicitatea sa,
deoarece servește la prevenirea, protecția,
detectarea și eradicarea Coronavirusului și a
mutațiilor sale.

Prin conectarea sistemelor în acest mod, GANS-


A. Set Paharele Vieții urile de CO2, ZnO, câmpurile de intensitatea
Magneziului, câmpurile de intensitatea Calciului
au fost create în Paharele Vieții, cu unele
intensități ale câmpurilor plasmatice GANS
convertindu-se în stare materială și altele
rămânând în starea de câmp. (Analiză
semicantitativă XRF, 2020)22.

Create pentru a acoperi intensitatea câmpului


celulelor țesuturilor albe din corpul omului,
B. Set Componente Paharul Vieții
câmpul de intensitatea Paharului Vieții Nr.1 se
Figura 10. Un Pahar O Viață. arată în spectrul vizual al ochiului omului sub
Paharul Vieții Nr.1 (stânga A și stânga B).
Paharul Vieții Nr.2 (dreapta A și dreapta B).

Pagina 20 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
sub formă de nuanțe de alb și de culoare roșie a În mod similar, creată pentru a acoperi intensitatea
Cuprului, uneori cu reflexii verzi oceanice. În câmpurilor celulelor țesuturilor moi roșii ale
funcție de intensitatea câmpului plasmatic GANS, corpului omului, câmpurile cu intensitatea
culoarea roșie Cupru derivă din spectrul plasmei Paharului Vieții Nr.2 se arată în spectrul vizual al
GANS-ului de Cupru, culoarea albă este mai ochiului omului, ca nuanțe de culoarea verde
aproape de spectrul plasmei GANS-ului de ZnO. oceanic al Oxidului de Cupru, uneori cu reflexe
roșii-portocalii de la Cupru. În Paharul Vieții Nr.2,
Compus Concent
raț
ie(
%W/
W) este produs aminoacidul GANS-ului cu
intensitatea plasmei Cuprului și inerția materiei
Cuprului, care este necesar pentru intestine și alte
țesuturi roșii moi din corpul omului. Prin urmare,
se poate observa că o ușoară variație în
poziționarea și formarea materialelor cât de ușor
pot fi produse câmpurile de intensitatea diferitelor
materiale sub formă de plasmă GANS.

PLA*

*Pi
erder
ilaApr
inder
e(1000C,2h)

Figura 12. Continutul de elemente din Paharul Vieții


Nr.1 indicat de rezultatele analizei semicantitative
XRF de la laboratorul Universității Isfahan din Iran.

Paharul Vieții Nr.1 produce în același timp


datorită interacțiunii câmpurilor, plasma GANS-
ului de CO2, aminoacidul GANS-ului la
intensitatea CO2 și a Cuprului și în același timp,
câmpurile gravitaționale și magnetice de
intensitatea Magneziului, Fosforului, și Sulfului.

Aceste câmpuri MaGravs create în Paharul Vieții


Nr.1, datorită formei spiralate a nanomaterialului,
în interacțiune cu inerția planetei, odată trimisă
pentru testarea materialelor, se vor arăta în starea Figura 13. Prima versiune a sistemului de captură
materiei a diferitelor elemente menționate, așa GANS pentru producerea hemoglobinei.
cum a fost explicat în secțiunile de mai sus.22 Schema sistemului de producție (sus).
Producerea hemoglobinei în condițiile reale ale
laboratorului din Italia,
de M.T. Keshe (jos).

Pagina 21 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Mai mult, dacă în experimentele relevante de-a reduce toată energia celulelor virusate, aceasta
lungul anilor, folosind diferite materiale într-un ducând la eradicarea Coronavirusului și
mediu similar, s-a demonstrat că omul are recuperarea persoanei. Testele de laborator
capacitatea de a produce CH3, ca fiind un bloc efectuate în China23,24 și Iran25 au demonstrat că
inițial de zahăr al vieții. apa plasmatică GANS este potrivită pentru
consumul uman.
În mod similar, de exemplu, se poate produce
hemoglobină, așa cum se arată în (Figura 13) într- Analiza apei efectuată de Ghana Water Company
un mod specific, în prezența Fierului și a pentru a putea fi comercializată, a stabilit că este
aminoacidului GANS-ului în mediul sistemului, în potabilă.26
același mod în care hemoglobina este produsă în
oceane pentru primul ciclul vieții sau cum este După cum se poate observa din documentele
creat Deuteriul, Hidrogenul etc. anexate, standardele de apă din Iran și Ghana
confirmă faptul că apa de GANS este egală sau
Raportul rezultatelor analizei semicantitative mai bună în calitate decât apa potabilă, ea are
XRF22 (Figura 12) de către laboratorul proprietăți plasmatice însă structura și conținutul
Universității Isfahan din Iran, confirmă conținutul sunt la fel ca a apei potabile standard din orașe.
de materie GANS al acestui sistem simplu, Plasma nu schimbă caracteristicile apei, ci prin
arătând corectitudinea proiectării sistemului „Un moleculele de Oxigen care trec prin GANS și
Pahar O Viață” și a tehnologiei, încât putem vedea datorită faptului că GANS-ul posedă câmpurile
Calciul ca o materie în acest amestec. Oxigenului, precum în ZnO sau în CO2, astfel
având caracteristici comune, are loc transferul
Această plasmă a GANS-ului de Calciu produsă în câmpului de la GANS la apă fără schimbarea
„Un Pahar O Viață” la intensitatea Calciului proprietăților apei.
Coronavirusului și a câmpului cu intensitatea
specifică altor elemente, care sunt similare ca Din analiza apei și a standardului de către Dr.
intensitate dar în cantitate mai mică decât Parastou Golshiri și de Universitatea Isfahan,
intensitatea câmpului Coronavirusului care precum și conform standardului27 de apă din Iran,
încapsulează celula, permite acestor câmpuri ale observăm că apele de GANS sunt ape naturale
plasmelor GANS-ului și câmpurilor potabile standard.
Coronavirusului să interacționeze; această
interacțiune conducând la procesul de golire a În 2016-2017, KF a încercat să stabilească prima
energiei virusului. fabrică de producție de apă de GANS în Ghana,
cererea pentru producția de apă pentru fabrică a
n timp real, în corpul persoanei infectate cu fost depusă la Administrația din Ghana pentru
Coronavirus, odată folosit GANS-ul, deoarece Alimente și Droguri și la Autoritatea pentru
există multe molecule cu energie GANS egală cu Standarde din Ghana și ambele au obținut
numărul moleculelor de apă, din interacțiunea certificarea pentru comercializarea ca apă potabilă
noastră actuală cu corpul, prin băutură, inhalare și naturală care va fi răspândită în Africa. Apele au
folosire prin aplicare directă pe piele și prin fost împărțite în categorii, cum ar fi Zn, Cu, Mg
aplicare directă prin pulverizarea și înfășurarea etc., care au fost certificate pentru a fi
corpului cu material GANS treptat și gradual se comercializate.26

Pagina 22 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Conform standardului, apele de GANS își În acest scop, a trebuit să creăm un instrument de
păstrează proprietățile timp de cel puțin 6 luni, măsurare comun pentru utilizarea apei plasmatice
acest lucru fiind valabil pentru apele produse de GANS pentru sănătate, agricultură și orice altă
oameni acasă și pentru cele din fabrică. aplicație, și măsurăm cantitatea de apă plasmatică
GANS care poate fi folosită pentru un scop
Apa de GANS trebuie considerată ca o apă specific sau o combinație de GANS-uri care pot fi
potabilă naturală cu proprietăți plasmatice care utilizate pentru aplicații specifice.
păstrează proprietatea fizică a apei. În același
timp, caracteristicile plasmei sunt datorate Dacă sunt utilizate plasmele GANS, acestea sunt
interacțiunilor câmpurilor materiei și ale plasmei, măsurate în proporție de mililitri, în diluare
ambele fiind create din câmpuri dar cu treptată de la 1% la 99% în orice mediu. De
manifestare diferită, unul al inerției, respectiv exemplu, se pot lua 200ml de plasmă GANS și se
celălalt al gravitației. adaugă la 800ml de mediu și se agită soluția, apoi
se ia o anumită măsură a amestecului, de exemplu,
Apa de GANS din China a fost utilizată pentru 50ml de amestec.
cazurile de diabet cu un succes uriaș și se poate
observa că afecțiunile grave ale diabetului au fost Astfel se consideră că orice amestec luat va avea o
procesate folosind o condiție specifică apelor de diluare de 20% de GANS și că această diluție este
GANS, pentru a procesa orbirea diabetică și considerată a fi 20% din intensitatea completă a
afectarea piciorului diabetic în șase săptămâni. materiei ca ordin de mărime.
Imaginile anexate arată chipul unui bărbat chinez
orb la un ochi din cauza stării diabetice, cu Metoda stabilită de utilizare a apei plasmatică de
recuperare în termen de trei luni, precum și cu GANS, eficacitatea și măsurarea acesteia se face
piciorul înainte și după o perioadă de șase în felul următor.
săptămâni. Consumul de apă de GANS de o
combinație specifică a fost de 200ml pe zi.28 Dacă se amestecă 200ml de plasmă GANS de
ZnO cu 800ml de apă, asta este cunoscut ca un
Apele de GANS s-au dovedit de-a lungul anilor în amestec standard de 20%.
întreaga lume a fi utile fiind testate de medici
pentru cancere și hipertensiune arterială, Dacă după sedimentarea plasmei GANS în partea
Alzheimer, Parkinson, epilepsie. Noua Unitate de jos a recipientului, se iau 50ml de apă limpede
Spațială Universală de Îmbunătățire a Corpului de deasupra GANS-ului, atunci această apă
urmează să accelereze procesarea acestor condiții, plasmatică GANS are aceeași intensitate oriunde
și va fi lansată în 2020. pe această planetă pentru orice valoare ZnO a
producției.
Testele de laborator efectuate pe animale din
China confirmă faptul că GANS-urile sunt În consecință, atunci când discutăm măsurarea
potrivite și inofensive pentru piele și pot fi aportului de orice plasmă GANS sau mediu
utilizate
30
în siguranță în industria cosmetică în plasmatic GANS, el se bazează pe acest principiu
diferite amestecuri cosmetice.29,30 și este considerat ca un set standard pentru orice
amestec de plasmă GANS cu un mediu.
Datorită simplității producției de apă plasmatică
de GANS și a GANS-ului, a fost dezvoltată și
testată de-a lungul anilor o metodă ușoară de
măsurare pentru diferite aplicații.
Pagina 23 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
În condiții specifice, producem GANS deshidratat GANS-uri este să plasați apa plasmatică de GANS
și măsurăm acest lucru în miligrame, în care 10mg sau GANS-urile într-o bilă sigilată și să plasați
de pulbere GANS sunt considerate un standard în bila respectivă într-un recipient plin cu apă,
mediul în care a fost deshidratat. permițându-i să înghețe într-un mod foarte lent în
congelator. Inițial, acest lucru a fost arătat în 2015
- 2016 de Keshe Foundation Spaceship Institute
din Italia și acum a devenit o caracteristică
obișnuită în a putea vedea MaGravs-ul GANS-
ului. Acest proces este de fapt, foarte asemănător
cu atunci când folosim un magnet și pilitură de
Fier, putem vedea modelul câmpurilor magnetice
care provin de la polii magnetului, ca în Figura 14.

În aceste teste de detecție, putem arăta efectul


câmpurilor plasmatice ale celor două bile GANS
din sistem, a căror interacțiune creează un al
treilea câmp de echilibru între cele două, așa cum
este indicat de marcajul roșu din Figura 15 (sus).
În realitate, acolo nu există GANS și nici materie,
dar această a treia formă de câmp plasmatic este
creat din interacțiunea câmpurilor celor două bile
GANS.

Aceasta este foarte mult reprezentarea vieții reale


când câmpurile plasmatice dinamice ale două
celule (de exemplu, ovulul și sperma)
interacționează și creează a treia bilă care este bila
de câmp echilibrat fără tangibilitate, creată din
interacțiunea câmpurilor dintre cele două entități
inițiale.

Acest al treilea câmp magnetic plasmatic creat


prin interacțiunea câmpurilor plasmatice ale
Figura 14. Similaritatea dintre câmpurile MaGravs GANS-urilor din cele două bile, este ceea ce noi
ale magnetului cu pilitură de Fier (sus) numim în mod obișnuit sufletul sistemului, în care
și GANS-ul din apă (jos). cele două bile sunt interconectate prin câmpurile
lor, dar nu fizic.
În testele de detectare a câmpului plasmatic
GANS cu apă de GANS și GANS-uri, a trebuit să Acesta este modul în care interacționează toate
arătăm că acestea produc un câmp magnetic celulele în corpul omului și este modul în care
plasmatic care poate fi vizualizat. Unul dintre vedem spațierile și cavitățile din fiecare strat în
modurile de vizualizare a câmpurilor MaGravs din țesuturile corpului omului.

Pagina 24 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Când aveți multe celule plasmatice GANS precum Acest model de linii în gheață este necunoscut
celula omului, atunci acest lucru duce la crearea dacă se îngheață apă normală în cele două bile. În
Sufletului omului. În cadrul acestui proces, se realitate, cele două bile GANS opuse una de
arată că Sufletul omului se află în structura cealaltă se comportă ca cele două capete ale unui
fizicității omului și nu în afara lui. Aceasta a fost o magnet și de aceea vedem interacțiunea din afara
dilemă atât în lumea teologiei, cât și în lumea lui. Dacă am putea scufunda cele două bile în
științei și a medicinei. centrul gheții, am vedea că Sufletul celor două ar
apărea în centru, între cele două. Acesta este
cunoscut sub numele de câmp zero de echilibru în
care toate câmpurile celor două bile
interacționează, iar starea materială a câmpurilor
cu inerția apei duce la manifestarea bilei centrale,
sau ceea ce numim - Suflet.

În corpul omului acesta este de fapt, spațiul dintre


Sufletul omului și interacțiunea cu Sufletul
fizicității omului, care se manifestă sub forma
creierului omului în structura fizicalității.31

Bila centrală reprezintă o energie a câmpului de


echilibru tridimensional, dintre cele două câmpuri
magnetice ale celor două bile GANS diferite, și ia
formă treptat până când toate câmpurile își arată
liniile de câmp și echilibrul interacțiunii
câmpurilor. Dacă cutia este menținută suficient de
mult timp în congelator, această bilă va lua o viață
proprie și va începe să trăiască ca o entitate
independentă cu o viață dinamică, iar această bilă
conține întregul spectru al intensității câmpurilor
tuturor elementelor din ambele bile și a
interacțiunii câmpurilor acestora. Prin urmare,
putem ilustra fizic fluxul de câmp plasmatic în apă
din materialul GANS.

Dacă ne uităm la direcția curgerii și mișcării


câmpurilor din Figura 16 (de sus) și din Figura 16
(de jos), se vede mișcarea toroidală a câmpurilor
din afara GANS-ului, prin linia de curgere de la
polul nord la sud în sens invers acelor de
ceasornic, sens ce arată câmpurile gravitaționale,
sau de la polul sud la polul nord în sensul acelor
Figura 15. Câmpuri plasmatice GANS
de ceasornic, sens ce arată câmpurile Magnetice
fără prezența GANS-ului însuși.
ale bilei plasmatice GANS.

Pagina 25 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
În acest bloc de gheață, se vede o rotație toroidală Dacă bila din Figura 16 ar fi fost o planetă,
dinamică în jurul tubului central al liniilor de datorită unghiulu câmpurilor ei și mișcării GANS-
câmp dintre cei doi poli ai bilei, și se observă cum urilor din interior, ar crea un stil de viață foarte
se stabilește un câmp de forță toroidal de-a lungul similar cu cel al Pământului, cu aceleași sezoane
acestei linii centrale de câmpuri, ce se deplasează și temperaturi.
între cei doi poli.
Măsurarea acestor câmpuri, ce sunt foarte mici, se
poate face doar într-un mod specific. Motivul este
că acestea sunt câmpurile magnetice ale stării
plasmatice sunt foarte asemănătoare cu câmpul
magnetic al energiei vieții. Acest câmp trebuie
măsurat într-un mod specific, folosind un
echipament special dezvoltat pentru măsurarea
energiei viații și poate fi standardizat pe volum
într-o materie lichidă sau plasmă GANS uscată.

Măsurarea intensității câmpurilor se poate face


prin testarea tensiunii și a curentului energiei vieții
și poate fi standardizată pentru fiecare gram sau
colecție de grame din această materie. Acest
echipament este utilizat de KFM Austria GmbH,
împreună cu senzori special dezvoltați care
utilizează sisteme RMN pentru indicarea
câmpurilor.

În viitor, utilizarea imagisticii RMN 3D va deveni


o realitate și toate câmpurile din jurul fiecărui
organ și țesut pot fi văzute pentru a găsi problema.
Această nouă tehnologie va revoluționa lumea
medicinii, indicînd la nivelul fiecărei celulem a
fiecarui comportament de organ și energie
plasmatică, putând fi introddus un GANS nou
pentru a readuce la normalitate organul, prin
interacțiunea dintre GANS-ul introdus și câmpul
magnetic al celulei acelui organ, care ea însăși
este în stare GANS.

Pe măsură ce GANS-urile interacționează cu


virușii, acest lucru poate arăta clar că GANS-ul în
Figura 16. Câmpurile de forță toroidale
sine are o energie și energia lui se poate disipa în
tridimensionale, pot fi văzute pentru prima dată
în realitate, ca și câmpuri magnetice ale Gans-ului. corpul omului într-o manieră specifică, ceea ce
poate crea câmpuri rotative dinamice și care
confirmă energia din GANS.

Pagina 26 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
VII. ISTORIA GANS-URILOR
ȘI A VIRUȘILOR
Conceptul teoretic de GANS a fost stabilit în jurul
anilor 1996-1997. GANS a fost ini ial produs i
testat în 2006-2007.

După descoperirea creării gravitației în 2000 și


confirmarea teoriei32, precum și producerea
practică a primului sistem de energie și MaGrav în
Belgia în colaborare cu VUB30 și o compania de
vârf din Europa de producție a sateliților, a fost
ușor pentru M.T. Keshe să producă un mic sistem
real, care este cunoscut acum sub numele de
GANS (Caz în stare Solidă Nano).

Figura 17. Curgerea câmpului vortexial


de energie într-un bloc de gheață.

În Figura 17 se vede bila GANS în partea de sus și


cum câmpurile MaGravs ale GANS-urilor nu
îngheață în interacțiunea lor cu diferite câmpuri Figura 18. Recator de zbor Iranian în funcțiune.
ale apei în care sunt amplasate, creează astfel de
curgeri ale câmpului de energie vortexial, așa cum
se poate vedea în blocul de gheață. Aceasta arată
energia câmpului magnetic plasmatic dinamic în
straturi și confirmarea structurii dinamice a
GANS-urilor. Acest bloc de gheață a fost realizat
pe parcursul a 24 de ore într-un congelator și
putem arăta clar că GANS-urile creează câmpuri
Figura 19. Primul din partea dreaptă și al doilea
magnetice, iar aceste câmpuri pot fi afișate doar din partea stângă, sunt sistemele de zbor pereche,
într-un mediu precum apa. dezvoltate în Iran în 2008.

Pagina 27 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
GANS-ul este o creație a condiției atmosferice pe De la descoperirea lui, GANS-ul a fost produs sub
această planetă într-un MaGrav mai slab, în care forme singulare și compuse de elemente diferite
sistemul de zbor este la fel dar cu o intensitate sau multiple. Diverse GANS-uri au aplicații
diferită, cu nna mai mare pentru zbor, apărare și pentru beneficiile creșterii plantelor și animalelor
mișcare a mateiei în spațiu, sisteme spațiale și agricultură, unele au proprietăți care sunt
dezvoltate de M.T. Keshe. Sistemul original a fost utilizate în zbor, mișcare și poziționare în
testat în Iran în 2008 (Figurile 18 și 19). dezvoltarea spațială. Unele tipuri de GANS-uri
sunt benefice pentru sistemele de producție de
Testul pentru confirmarea producției GANS-urilor energie, așa cum o fac virușii (vezi capitolul III,
de CO2 și ZnO a fost apoi realizat de subcapitolul „ENERGIA DINTRE CELULĂ ȘI
Departamentul de Chimie al Universității Ghent, VIRUS”).
Belgia, folosind spectroscopie Raman și infraroșu
în 2009, care arată crearea de CO2 și alte În procesul de producție a GANS-ului, el are
elemente, așa cum este descris în cartea nr.219 și capacitatea de a produce aminoacid GANS
prezentat în Figura 20. natural. Aceasta înseamnă că GANS-urile se
conectează automat cu intensitatea câmpului
MaGravs-ului celulei corpului și îl folosește ca o
intensitate de referință. În orice celulă infectată cu
Coronavirus are o intensitate MaGravs diferită și
sunt considerate câmpuri suplimentare sau mai
puternice, care datorită prezenței CO2 sau ZnO
sau CuO, GANS-urile interacționează cu aceste
celule infectate și în acest proces le golește de
energie datorată echilibrării plasmatice. Virușii
pot fi utilizți pentru producerea de energie, în timp
ce alte forme de GANS pot fi utilizate în mod
Figura 20. Graficul conversiei CO2 eficient în aplicațiile de sănătate, datorită
în acid formic în cameră. proprietăților lor antibacteriene și antivirale15.

În 2019, securitatea națională Chineză, prin La izbucnirea virusului Ebola în Africa, la


prelevarea unui eșantion de la M.T. Keshe, a solicitarea Ambasadorului din Sierra Leone, prin
confirmat în plus că GANS-urile de CO2 produse ordinul Președintelui națiunii, materialele GANS
prin aceste sisteme creează un spectru larg de au fost predate profesorilor de la Universitatea
intensități ale GANS-ului de CO2, care vor avea Sierra Leone de Sud și au fost utilizate eficient
aplicații diferite în lumea științei. pentru a procesa virusul Ebola.

Trebuie menționat că aceasta este prima dată când În 2018, la solicitarea securității și guvernului
omul poate simți și observa gaze ca CO2 la național chinez, după cum a declarat M.T. Keshe
temperatura camerei, ceea ce în sine este o era rezident în China la acea vreme pentru diverse
descoperire majoră în lumea științei, deoarece proiecte în curs de desfășurare, i s-a solicitat să
înainte am putut vedea gazele doar la presiune găsească o soluție viabilă pentru pestă porcină
ridicată sau la temperaturi negative. africană și virusul care o provoacă.

Pagina 28 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
După două teste la scară mică în 201833, a treia Conversația înregistrată a oficialilor și a
încercare la scară mai mare a fost realizată în Căutătorilor Cunoașterii Keshe a fost deja
februarie 2019, prin furnizarea cu materiale și publicată prin intermediul programului
protocoale plasmatice GANS unei ferme porcine săptămânal de Joi, Atelierul de Lucru al
de 829 de porci infectați confirmați. Cautătorilor Cunoașterii, în cea de-a 319-a
sesiune, din 12 martie 2020.35
În cele trei zile dintre momentul descoperirii și
separarea porcilor, până la sosirea la fața locului a
echipei Institutului Spațial Chinez, 72 de porci au
murit deja din cauza infecției cu virus. După 14
zile, 725 de porci au supraviețuit și au fost testați,
iar rezultatele nu au arătat urme ale virusului.34

La începutul lunii Ianuarie 2020, în timp ce M. T.


Keshe se afla într-una din cele mai recente
călătorii ale sale în China, atunci focarul
Coronavirus a fost anunțat de guvernul Chinez.
Încă o dată, știind că sistemul funcționează cu
virusul pestei porcine Africane, oficialii din
securitatea națională a Chinei au solicitat ajutorul
său pentru a găsi o soluție și pentru Coronavirus.
Figura 21. Un Pahar O Viață, darul făcut
În ajunul Anului Nou Chinezesc, pe 24 ianuarie națiunii Chineze, 24 Ianuarie 2020.
2020, MT Keshe a conceput un nou sistem
cunoscut sub numele de „Un Pahar O Viață” și a Apariția Coronavirusului a atins și a afectat
fost dăruit națiunii Chineze printr-un videoclip puternic Iranul, ocupând locul doi după China în
înregistrat în direct, care arată cum să facă și să numărul de noi cazuri și decese pe zi, conform
folosească sistemul, ca fiecare individ să se poată statisticilor independente online din Februarie
ajuta pe sine și familiile lor, pentru a procesa 2020.
virusul.
Căutătorii Cunoșterii din Iranm știind că MT
În Februarie și Martie 2020, aparatul de securitate Keshe susține soluția Coronavirus din China, au
națională Chinez a testat GANS-urile furnizate de solicitat ajutor și au fost înființate imediat multe
echipa Căutătorilor Cunoașterii Keshe din China, camere de chat online care să ofere ajutor, sprijin
separat și în amestec cu medicamente din plante și să ofere informații despre modul în care
chinezești, în spitalele universitare medicale din indivizii își pot crea propriile GANS-uri cu
China și au confirmat plasma GANS ca soluție Paharul Vieții nr.1 și Paharul Vieții nr.2. Această
pentru Coronavirus. mișcare a dus la reducerea numărului de decese și
a răspândirii pandemiei de Coronavirus în Iran la
Ulterior, armata Chineză, în colaborare cu acea vreme.
Căutătorii Cunoașterii din China, a început
producerea unei cantități mari de apă de GANS Aceste camere de chat au făcut ca peste 90000 de
pentru curățarea și eradicarea virușilor din orașul familii și grupuri în Iran, să-și sprijine familiile,
Wuhan, China. prietenii și comunitățile din Iran.

Pagin 29 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Conform statisticilor, intervenția noii tehnologii monitorizând și testând independent aproximativ
plasmatice GANS în Coronavirus, a avut un efect 200 de pacienți, așa cum a fost anunțat în
major asupra reducerii deceselor și a răspândirii programul de televiziune, au început să sprijine
bolii în Iran. tehnologia pentru a fi folosită deschis în spitalele
din Iran și au devenit susținătorii prezentei lucrări
Folosind Tehnologia Plasmatică GANS Keshe stiințifice.
recent descoperită, așa cum a fost anunțată de
oficialii de sănătate din Iran la televiziunea Acum, datorită acestui succes, M. T. Keshe în
națională, medicii Iranieni au dezactivat aripa de colaborare cu Universitatea Națională de Apărare
urgență a Spitalului Orășenesc Mahallat care era din Iran și oficialii Iranieni, prin lansarea acestei
plină de pacienți infectați cu Coronavirus. lucrări, vor susține în comun toate celelalte națiuni
Spitalul, a vindecat folosind Tehnologia ale lumii pentru a parcurge același proces. Prin
PLasmatică GANS peste 100 de persoane utilizarea acestei tehnologii, fiecare națiune își
infectate și aflate în carantină în 14 zile. poate sprijini cetățenii să depășească acest virus
fără a fi nevoie de vaccinare sau de medicamente
Orașul Mahallat are o populație de 50.000 de produse chimic. Lucrările realizate cu soluția
locuitori și a fost dezinfectat folosind Tehnologia Coronavirus GANS vor crea baza sprijinului pe
Plasmatică GANS și este lipsit de Coronavirus termen lung pentru viitorii viruși care se pot
încă de la sfârșitul lunii Martie 2020. Înainte de manifesta în timp.
intervenția cu noua Tehnologie Plasmatică GANS,
spitalul a avut una-două decese pe zi din cauza Tehnologia plasmatică GANS reproduce
Coronavirusului. activitatea naturală a fiecărui corp ceresc din
Univers și prin urmare, este un proces natural.
Nu există infecții noi și nici decese în acest oraș
de la aplicarea Tehnologiei Plasmatice GANS. GANS-ul a fost un material necunoscut până
acum omului.
La fel ca în China, oficialii guvernului Iranian la
interviul TV36 au acoperit noua tehnologie Costul de a salva o viață folosind tehnologia
plasmatică sub numele de nano, cuantic și noi plasmatică GANS ca proces natural este mai mic
medicamente tradiționale avansate. Acest lucru a de 10 USD și poate fi ajustat pentru a fi utilizat
fost făcut pentru ca publicul și comunitatea pentru orice potențial viitor focar de viruși.
internațională să nu ia cunoștință de noua
tehnologie plasmatică GANS aflată în desfășurare Această nouă tehnologie poate fi utilizată la locul
în Iran. unui focar și în cazul oricărei mutații de virus
după focar, așa cum se va întâmpla cu omul în
În urma succesului acestora, oficialii Iranieni, prin călătoriile în adâncul spațiului.
intermediul Universității Naționale de Apărare,

Pagina 30 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
VIII. PRODUCEREA GANS-ULUI PAHARUL VIEȚII NR.1
PROCEDURĂ PENTRU TESTE
Materii prime și metode de configurare a fabricării
GANS-ului pentru teste.

Această cercetare a fost realizată în primăvara


anului 2020 la Universitatea Națională de Apărare
și la Spitalul Imam Khomeini din orașul Mahallat,
ca o formă de cercetare exploratorie, aplicată și de
sondaj.

Folosind monitorizarea clinică împreună cu


medicina convențională, au fost studiate
rezultatele recuperării și efectele metodelor și
protocoalelor de tratament.

Materiile prime pentru fabricarea materialelor


GANS din Paharul Vieții nr.1 și Paharul Vieții
nr.2 includ:
- Cupru de puritate >99.995% (cablu,
sârmă sau placă). Cuprul utilizat în acest
test a fost furnizat de Sarcheshmeh Copper
Complex din Provincia Kerman Province Figura 22. Paharul Vieții nr.1 (vedere laterală)
din Iran.
- Zinc de puritate >99.995% (placă).
Zincul utilizat în acest test a fost
furnizat de Gerd Roush Pars Company.
- un vas de un litru (plastic sau preferabil
sticlă).
- Sare de mare (sau sare fără Iod).
- Apă.
- Seringi de plastic.
- Cabluri electrice. Asemenea cabluri pot
fi cumpărate de la magazin.
- Țeavă, bară metalică sau un creion
utilizate pentru realizarea spiralelor.
- Mănuși de protecție.
- Clește.
- Lampă cu gaz.

Figura 23. Paharul Vieții nr.1 (vedere de sus)

Pagina 31 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Realizarea Paharului Vieții nr.1 GANS (Figura 22) (C) O sârmă de Cupru la spirală de Cupru fără
este după cum urmează: nanoacoperire.
(D) O spirală de Cupru de sine stătătoare.
Două bucăți de sârmă de cupru goală, fiecare cu
lungimea de 30 cm sunt transformate în spirale. Răsuciți capetele libere ale sârmei de Cupru (A)
Răsuciți un capăt al spiralei pentru a deveni o și a firului de Cupru (C). Conectați strâns aceste
formă de cârlig. Această formă de cârlig va fi capete răsucite la o parte a spiralei de Cupru (D).
folosită ulterior pentru suspendarea spiralelor în Conectați strâns celălalt capăt al spiralei de
sistemul de captare GANS. Ardeți lent una dintre Cupru (D) la sârma de Cupru (B).
cele două spirale la o flacără la temperatură înaltă.
Folosind o torță de foc, treceți flacăra pe întreaga Notă: Asigurați-vă că cele trei componente
suprafață a spiralei păstrând-o suficient de mult suspendate în container NU se ating între ele.
timp pentru a transforma zona de cupru în nuanța
de curcubeu roșu, printr-o mișcare lentă constantă Adăugați 150 de grame de sare la 1 litru de apă
pentru a acoperi întreaga spirală de la un capăt la pentru a crea o soluție salină de 15%. Introduceți
celălalt. soluția salină în vasul pregătit, fără a trece peste
elementele metalice. Soluția salină trebuie să fie
! Avertizare ! Nu țineți Cuprul cu mâinile goale, la aproximativ 1 cm sub capătul superior al
folosiți la ambele capete o unealtă, cum ar fi un oricărui element metalic al configurației.
clește pentru a prinde și ține sârma, astfel încât să
nu conducă căldura la degete. Procesul de formare a GANS-ului în Paharul
Vieții nr.1 va începe. GANS-ul sedimentat în
Zona acoperită de flacără va deveni negru închis. partea de jos a vasului poate fi recoltat din
Înnegrirea suprafeței de Cupru se datorează sistem după 24 de ore, folosind seringa de
repoziționării atomilor de Cupru din starea plastic.
Cuprului aflat în stare materială către suprafața
exterioară, într-o structură nano-atomică deschisă În același recipient poate fi introdusă apă salină
și distanțată. Acesta se numește Cupru suplimentară cu o concentrație de 15% pentru a
nanoacoperit. reumple și continua procesul de captare a
GANS-ului.
Folosind un fir de Cupru pentru a-l menține
suspendat, spirala de Cupru nanoacoperit va fi GANS-ul care a fost scos din recipient trebuie
poziționată în centrul vasului de 1 litru. Apoi spălat (desalinizat) prin adăugarea de apă
introducem în sistem metalele fără nanoacoperire, proaspătă non-salină și eliminarea acesteia din
respectiv a doua spirală de Cupru care este plasată partea superioară, odată ce GANS se așează
pe o parte a vasului și placa de Zinc care este complet în partea de jos. Repetați procesul de
așezată pe partea diametral opusă a vasului. spălare până când apa își pierde complet
salinitatea.
Cele 3 componente trebuie conectate între ele.
Legați strâns la fiecare componentă câte un fir de Această apă salină GANS obținută din acest
Cupru. proces este denumită apă sărată GANS și poate
fi stocată pentru aplicații ulterioare.
(A) O sârmă de Cupru la placa de Zinc.
(B) O sârmă de Cupru la spirala de Cupru
nanoacoperită

Pagina 32 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
PAHARUL VIEȚII NR.2 Pregătirea Paharului Vieții nr.2 GANS (Figura 24)
după cum urmează:

Două bucăți de sârmă de Cupru fără


nanoacoperire, fiecare cu lungimea de 30cm sunt
transformate în spirale. Răsuciți un capăt al
spiralei pentru a deveni o formă de cârlig. Această
formă de cârlig va fi folosită ulterior pentru
suspendarea spiralelor în sistemul de captare a
GANS-ului.

Ardeți lent una dintre cele două spirale la o flacără


la temperatură înaltă.

Folosind o lampă cu gaz, treceți flacăra pe


întreaga suprafață a spiralei păstrând-o suficient
de mult timp pentru a transforma zona de Cupru
într-o nuanță de roșu curcubeu, printr-o mișcare
lentă constantă pentru a acoperi întreaga spirală de
la un capăt la celălalt.

! Avertizare ! Nu țineți Cuprul cu mâinile goale,


folosiți la ambele capete o unealtă, cum ar fi un
Figura 24. Paharul Vieții nr.2 (vedere laterală)
clește, pentru a prinde și ține sârma astfel încât să
nu conducă căldura la degete.

Zona acoperită de flacără va deveni negru închis.


Înnegrirea suprafeței de Cupru se datorează
repoziționării atomilor de Cupru din starea
Cuprului aflat în stare materială pe suprafața
exterioară a acestuia, într-o structură nano-atomică
deschisă și distanțată. Acesta se numește Cupru
nanoacoperit.

Folosind o sârmă de Cupru pentru a o menține


suspendată, spirala de Cupru nanoacutat va fi
poziționată în centrul vasului de 1 litru.

Apoi introducem în sistem metalele fără


nanoacoperire, respectiv a doua spirală de Cupru
care este așezată pe o parte a vasuloui și placa de
Cupru care este așezată pe partea diametral opusă
Figura 25. Paharul Vieții nr.2 (vedere de sus) a vasului.

Pagina 33 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Cele 3 componente trebuie conectate între ele. Această apă salină GANS obținută din acest
Legați strâns la fiecare componentă câte o sârmă proces este denumită apă sărată GANS și poate fi
de Cupru: stocată pentru aplicații ulterioare.
(A) O sârmă de Cupru la placa de Cupru.
(B) O sârmă de Cupru la spirala de Cupru COSTUMUL GANS ‘UN PAHAR O VIAȚĂ’
nanoacoperită
(C) O sârmă de Cupru la spirala goală de Cupru. În urma dezvoltării sistemelor și echipamentelor
(D) O spirală de Cupru de sine stătătoare. pentru susținerea eradicării Coronavirusului,
Keshe Foundation Manufacturing China a lansat
Răsuciți capetele libere ale sârmei de cupru (A) și în mai 2020 costumul „Un Pahar O Viață” pentru
a sârmei de cupru (C). Conectați strâns aceste a simplifica procedura de înfășurare în GANS-uri
capete răsucite la o parte a spiralei de Cupru (D). în timpul protocoalelor.
Conectați strâns celălalt capăt al spiralei de Cupru
(D) la sârma de Cupru (B).

Notă: Asigurați-vă că cele trei componente


suspendate în container NU se ating între ele.

Adăugați 150 de grame de sare la 1 litru de apă


pentru a crea o soluție salină 15%. Introduceți
soluția salină în vasul pregătit, fără a trece peste
elementele metalice. Soluția salină trebuie să fie la
aproximativ 1 cm sub capătul superior al oricărui
element metalic din vas.
Figura 26. Costumul GANS Keshe Un Pahar O Viață
Procesul de formare a GANS-ului în Paharul
VIeții nr.2 va începe. Sedimentele GANS din Fundația Keshe Manufacturing Iran a continuat cu
partea de jos a vasului pot fi recoltate din sistem „Costumul de Bunăstare GANS Keshe” menit să
după 24 de ore, folosind seringa din plastic. fie utilizat pentru aplicarea plasturilor de apă
plasmatică GANS.
În același vas poate fi introdusă apă salină
suplimentară cu o concentrație de 15% pentru a
reumple și continua procesul de captare a GANS-
ului.

GANS-ul care a fost scos din recipient trebuie


spălat (desalinizat) prin adăugarea de apă
proaspătă non-salină și eliminarea acesteia din
partea superioară, odată ce GANS-ul se așează
complet în partea de jos. Repetați procesul de
spălare până când apa își pierde complet
salinitatea.

Figura 27. Costum de Bunăstare GANS Keshe

Pagina 34 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
CONTRAINDICAȚIE AMESTEC DE GANS-URI DIN PAHARUL
VIEȚII NR.1 ȘI PAHARUL VIEȚII NR.2
Dacă cineva a avut vreodată în cursul vieții lor:
A. Transplanturi de organe. Pentru o înțelegere în profunzime a amestecurilor
B. Stent cardiac. și măsurătorilor, consultați capitolul
C. Valve de inimă schimbate sau stimulatoare MATERIALE, MĂSURĂRI ȘI DOZAJE
cardiace. GANS al acestui articol.
D. Chirurgia inimii deschise și bypass vascular.
E. Hipertensiune arterială. ∞ Amestec plamatic GANS 1: se obține adăugând
F. Proteză metalică în interiorul corpului. 20% GANS din Paharul Vieții Nr.1 la 80% apă
G. Infuzie placă în coloana vertebrală. potabilă.
H. Diabet. Există posibilitatea de zahăr scăzut în
sânge și prin urmare, nevoia de insulină sau de
∞ Amestec plamatic GANS 2: se obține adăugând
pastile poate fi redusă. Este necesară verificarea
20% GANS din Paharul Vieții Nr.2 la 80% apă
glicemiei și apoi prepararea medicamentului să fie
potabilă.
întotdeauna sub supravegherea medicilor. Trebuie
urmărit să nu scadă sau să crească prea mult
presiunea arterială sau glicemia. ∞ Amestec plamatic GANS 3: se obține adăugând
10% GANS din Paharul Vieții Nr.1 și 10% GANS
În aceste cazuri, nu trebuie să folosiți niciodată din Paharul Vieții Nr.2 la 80% apă potabilă.
GANS-uri, ape plasmatice GANS sau oricare
dintre protocoalele prezentate mai jos. Dacă faceți ∞ Amestec plamatic GANS 4: se obține adăugând
acest lucru, îl face pe propriul risc și 500mL apă plasmatică de GANS din Paharul
responsabilitate. Vieții Nr.1, 500mL de apă plasmatică de GANS
din Paharul Vieții Nr.2 și două doze zilnice de
Magneziu sub formă de pastile, pudră sau lichid,
ce vor fi adăugate în soluție. Amestecul final de
obicei capătă o culoare gălbuie.

Notă: Aplicarea GANS-ului pe piele se face


conform certificării și metodelor utilizate de
Keshe Foundation Manufacturing pentru
producerea GANS-urilor.

! Avertizare ! Nu consumați niciodată GANS-ul în


sine. Adunați întotdeauna 2/3 din apa de deasupra
(denumită „apă plasmatică de GANS”) după ce
GANS-ul este complet așezat în partea de jos a
recipientului.

Pagina 35 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
IX. CUM SE POATE DETECTA Apa plasmatică din Paharul Vieții nr.2 este numai
pentru infecția cu Coronavirus a țesuturilor moi
PREZENȚA CORONAVIRUSULUI ÎN
abdominale roșii (stomac, ficat, rinichi etc.) și nu
CORP UTILIZÂND APA PLASMATICĂ poate fi utilizată pentru detectarea virusului în alte
DE GANS părți.

În această cercetare, pentru prima dată, este Un amestec de apă plasmatică din Paharul Vieții
prezentat un mod natural de utilizare a GANS- nr.1 și apă plasmatică din Paharul Vieții nr.2 este
ului, prin intermediul căruia o persoană care a utilizat pentru infecția cu Coronavirus în țesutul
contractat anterior Coronavirus în plămâni (Fig. muscular roșu, în oase, picioare și brațe.
28 și 29), creier, stomac, sistem reproducător,
piele, organe interne, în mai puțin de zece minute,
prin pulverizarea numai cu apă plasmatică GANS,
RECUNOAȘTEREA INFECȚIEI DE
se poate detecta o infecție cu virus.
CORONAVIRUS ÎN ȚESUTURILE ALBE
PRIN UTILIZAREA APEI PLASMATICE
Apa plasmatică din Paharul Vieții nr.1 este numai
DIN PAHARUL VIEȚII NR.1
pentru infecția cu Coronavirus la plămâni și creier
și nu poate fi utilizat pentru detectarea virusului în Pulverizați persoana suspectată de infecție pe cap
alte părți. și plămâni doar cu apă proaspătă plasmatică
GANS din Paharul Vieții nr.1.

În aproximativ 10-15 minute după ședința de


pulverizare, dacă persoana se plânge de presiune
sau de durere în zona pulmonară sau a capului,
înseamnă că persoana poate fi infectată de
Coronavirus.

Această metodă poate fi folosită în secțiile de


urgență ale spitalelor pentru confirmarea rapidă a
acestor două tipuri de infecție cu Coronavirus.
Figura 28. Infectare cu Coronavirus în plămâni Majoritatea pacienților cu infecție cu Coronavirus
(bărbat) în spitalul din Mahallat
în creier nu prezintă febră și eventual, nu au o
infecție pulmonară.

Paharul Vieții nr.1 poate fi utilizat pentru


detectarea celor cu infecție la nivelul organelor
respiratorii, plămânului, tubului respirator,
sinusurilor și nasului.

Figura 29. Infectare cu Coronavirus în plămâni


(femeie) în spitalul din Mahallat

Pagina 36 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
RECUNOAȘTEREA INFECȚIEI Această metodă poate fi utilizată în secțiile de
CU CORONAVIRUS ÎN ȚESUTUL ROȘU urgență ale spitalelor pentru confirmarea rapidă a
UTILIZÂND APA PLASMATICĂ GANS acestor tipuri de infecție cu Coronavirus.
DIN PAHARUL VIEȚII NR.2
Pulverizați corpul persoanei suspectate de infecție Majoritatea pacienților infectați cu Coronavirus în
începând de sub diafragma pulmonară până în țesuturile musculare și/sau în oase, în principal, nu
zona șoldului, numai cu apă plasmatică proaspătă prezintă deloc febră și, eventual, nu au o infecție
de GANS din Paharul Vieții nr.2. În aproximativ pulmonară.
10-15 minute după ședința de pulverizare, dacă
persoana se plânge de presiune sau senzație de De obicei, prin pulverizare pe degete și degetele
durere în stomac, intestine, sistemul reproducător de la picioare, pacientul este scutit de o parte din
(testicule, prostată, ovare, pântece), piele, rinichi, durere și acest lucru confirmă din nou prezența
ficat, vezică, etc. înseamnă că persoana poate fi Coronavirus în aceste extremități.
infectată cu Coronavirus.

Această metodă poate fi utilizată în secțiile de RECUNOAȘTEREA INFECȚIEI


urgență ale spitalelor pentru confirmarea rapidă a CU CORONAVIRUS PRIN NOUA
acestor tipuri de infecție cu Coronavirus. INTERPRETARE CONFORM TEHNOLOGIEI
GANS KESHE A DIFERITELOR ANALIZE DE
Majoritatea pacienților infectați cu Coronavirus la SÂNGE
stomac, intestine, sistemul reproductiv (testicule, Din testele de sânge ale mai multor persoane
prostată, ovare, pântec), piele, rinichi, ficat, infectate cu Coronavirus și spitalizate, a fost
vezică, etc., nu prezintă deloc febră și eventual, nu dezvăluit oamenilor de știință un mod mai sigur și
au infectie la plamani. mai puțin costisitor de a confirma existența
Coronavirusului în corpul omului. În diferite stadii
ale bolii, stadii timpurii și mijlocii, se observă o
creștere a ureei și a creatininei și o scădere a
RECUNOAȘTEREA INFECȚIEI Calciului (Figura 30).
CU CORONAVIRUS ÎN ȚESUTUL MUSCULAR
ȘI OASE, UTILIZÂND UN AMESTEC DE APĂ În același timp, în unele cazuri, s-a observat o
PLASMATICĂ GANS DIN PAHARUL VIEȚII creștere a Fosforului și a Fierului. Destul de
NR.1 ȘI PAHARUL VIEȚII NR.2 interesant, aceste cifre care arată creșterea și
reducerea elementelor, aduc o imagine clară
Pulverizați corpul persoanei suspectate de infecție asupra înțelegerii organului sau părții sistemului
pe gât, umeri, brațe, mâini, deget, picioare și din corp care este atacat de virus. În unele cazuri,
degetele de la picioare, doar cu un amestec se observă și reducerea Sodiului.
proaspăt de 50% apă plasmatică de GANS din
Paharul Vieții nr.1 și din Paharul Vieții nr.2. În Prin urmare, pentru prima dată, poate fi luat în
aproximativ 10-15 minute după ședința de considerare un criteriu simplu pentru a demonstra
pulverizare, dacă persoana se plânge de presiune prezența Coronavirusului în organism, bazat pe o
sau senzație de durere în țesuturile musculare și/ creștere a Ureei, Creatinei, Fosforului și o scădere
sau osoase, înseamnă că persoana poate fi a Calciului în sânge.
infectată cu Coronavirus.

Pagina 37 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Această metodă ca mod de diagnostic pentru Metoda actuală de utilizare a pastilelor pe bază de
pacienții cu boala Coronavirus, poate fi Aluminiu pentru a opri conversia Fosforului și a
considerată a fi un test mai puțin costisitor, mai Sulfului în Calciu, poate fi o modalitate posibilă în
rapid și mai fiabil, cu mult mai multă precizie, timpul procesului de calcifiere a Coronavirusului.
care poate acoperi cu ușurință toate tipurile de Acest lucru este contestabil și necesită cercetări și
Coronavirus (Figura 30). investigații suplimentare. În istoria tehnologiei
plasmatice GANS realizată sub supravegherea
Creșterea Fosforului este principala preocupare, medicilor în două cazuri cu o boală similară în
pentru că dacă această creștere rămâne 2006-2008, se poate confirma că această tranziție
consecventă, cancerul datorat Coronavirusului este posibilă.
poate deveni o caracteristică permanentă în corpul
omului, pentru viitoarele cancere și modificări În aceste două cazuri, organismul transformă
genetice prin amprentarea ADN-ului. continuu Fosforul în Calciu și îl depune în
sistemul vascular și în țesutul muscular interstițial,
ceea ce duce la blocarea prin calcifiere a vaselor
de sânge, similar cu comportamentul
Coronavirusului în sânge. În aceste două cazuri,
calcificarea sângelui duce la blocarea vaselor de
sânge ale degetelor de la picioare și la amputația
cangrenei. Într-un caz, moartea unui pacient s-a
datorat deteriorării din peretele inimii.

Figura 30. Rezultatele analizei sângelui


de la un pacient infectat cu Coronavirus,
Figura 31. Refacerea degetelor după calcifiere.
care a supraviețuit utilizând Tehnologia Plasmatică
Spațială GANS în spitalul din Mahallat.

În general, creșterea variației Fosforului și a Figura 31 arată cazul real al reparației degetelor
Sulfului poate arăta golirea Calciului, care prin după ce calcifierea în vasele de sânge a fost
procesul de conversie a energiei de către procesată folosind tehnologia plasmatică GANS.
Coronavirus, organismul transformă energia
Calciului în stare materială, datorită prezenței
intensității MaGravs a Coronavirusului la nivelul
inerției Calciului pentru a sprijini calcifierea.

Pagina 38 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
După cum se poate observa, vârfurile degetelor aceasta asigurând decalcifierea continuă a
sunt deformate și acest lucru se datorează faptului celulelor sanguine și îndepărtarea coagulării
că oasele acestor degete se lipeau fizic în aer, sângelui.
deoarece toate țesuturile musculare ale degetelor
erau distruse de la gangrenă și oasele erau pe cont Transfuzia intravenoasă (IV) de apă plasmaticăd e
propriu. GANS 5-10% din Paharul Vieții nr.1 în apa
salină, pare a fi adecvată pentru a fi monitorizată
Medicii, dorind să amputeze ambele mâini de la pe parcursul a trei zile.
încheietura mâinii, au permis ca noua tehnologie
plasmatică GANS să fie folosită și în trei luni Pentru a fi considerată ca o posibilă cercetare și
toate degetele erau așa cum se vede. Această poză dezvoltare viitoare, aceeași adăugare de până la
a fost făcută pacientului peste 13 ani, la sfârșitul 2% din apa plasmatică de GANS din Paharul
anului 2018. VIeții nr.1 și adăugarea posibilă de 1% din apa
plasmatică de GANS din Paharul Vieții nr.2, ar
Din acest motiv și din experiența cazului prezentat putea fi suficientă pentru a fi administrată
anterior, putem vedea cum Calciul din conversia intravenos în corpul omului pentru eradicarea
Fosforului poate duce la creșterea calcificării în cancerelor sau reducerea dimensiunii tumorilor.
compoziția sângelui. Acesta este același proces pe
care îl vedem la anumite boli de inimă, când
observăm îngroșarea sângelui așa cum au raportat
oamenii de știință chinezi și italieni care au
analizat sângele pacienților cu Coronavirus în
timpul autopsiei.37

În același timp, calcifierea sângelui care poate


duce la atacuri de cord, accident vascular cerebral
și embolie, poate fi prevăzută din nivelul de
Calciu, Fosfor, Sodiu și Potasiu din sânge. Acest
lucru ar trebui să ofere un indiciu clar că persoana
cu Coronavirus se îndreaptă către oricare dintre
acestea trei.

Asta din cauză că Calciul creează un nou tip de


coagulare a sângelui, îngroșând structura, care
poate duce la toate simptomele sângerării interne,
accidentului vascular cerebral, hemoragiilor
cerebrale și alte boli asociate cu această
coagulare.37

O nouă metodă sugerată pentru a reduce totalitatea


efectelor Coronavirusului ar fi adăugarea de
5-10% a apei plasmatice GANS din Paharul Vieții
nr.1 în transfuzia intravenoasă (IV),

Pagina 39 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
X. PROTOCOL DE PREVENȚIE XI. APA SĂRATĂ DE GANS
PENTRU CORONAVIRUS AMESTEC PENTRU DEZINFECTAREA
MEDIULUI
Cum se poate preveni contractarea Coronavirus
folosind noua tehnologie plasmatică GANS: Apa sărată de GANS din spălarea Paharului Vieții
nr.1 și a Paharului Vieții nr.2 plus 5% din GANS-
∞ Se bea apă plasmatică de GANS din ul din Paharul Vieții nr.2, este destinată
Paharul Vieții nr.1 în cantitate de 100mL, de trei dezinfectării mediului.
ori pe zi.
Notă: Asigurați-vă că contactul cu acest amestec
 Se pulverizează regulat apă nu afectează și nu deteriorează obiectele
plasmatică de GANS din Paharul Vieții nr.1 pe personale, mobilierul sau orice alt obiect din
zonele de la plămâni până în vârful capului și din vecinătatea locului unde este utilizat.
Paharul Vieții nr.2 în zonele de la plămâni în jos
până la genunchi. Acest amestec de dezinfectare poate fi folosit prin
pulverizare pe pereți, pe îmbrăcăminte, pe podele,
∞ Se respiră printr-un sistem de respirat
în zone publice, în spitale, ambulanțe, autobuze,
(narghilea, nebulizator - Figura 32 sau similar) de
taxe, școli, aeroporturi, aeronave, birouri,
cât de multe ori posibil, de minim trei ori pe zi
restaurante, supermarketuri și orice alte obiecte
câte 10-15 minute pe sesiune.
sau zone cu care intră în contact. De exemplu,
∞ Se spală mâinile, fața și corpul pulverizarea a doi pereți opuși în cameră sau a
regulat cu un amestec de 50% apă plasmatică de unei zone de trecere, ar putea stabili un flux de
GANS din Paharul Vieții nr.1 și 50% din Paharul câmp plasmatic între cei doi pereți.
Vieții nr.2.
În acest mod, putem crea un flux plasmatic
∞ Se pulverizează regulat din tălpi până continuu în mediu, făcând Coronavirusul
la genunchi, cu un amestec de 50% apă plasmatică ineficient și epuizându-l de energia sa.
de GANS din Paharul Vieții nr.1 și 50% din
Paharul Vieții nr.2, de fiecare dată când intrați sau Pentru alte articole, precum fructe și legume,
plecați de acasă. același amestec poate fi utilizat pentru
∞ Se spală sau se pulverizează nările cu apă dezinfectare. Vă rugăm să spălați cu apă proaspătă
plasmatică de GANS din Paharul Vieții nr.1. curată după pulverizare, chiar înainte de consum.

Figura 32. Unitate de respirat tip nebulizator


dezvoltată de KFM Austria GmbH

Pagina 40 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
XII. PROTOCOL DE PROCESARE A Acesta este un semn că virusul a fost procesat și
au rămas doar celulele deteriorate care au fost
VIRUSULUI FOLOSIND GANS ȘI APĂ afectate de virus. În procesul de reparare și
PLASMATICĂ DE GANS înlocuire a acestor celule, care se prezintă ca o
infecție normală, creează o temperatură secundară
În timpul acestui studiu, au fost observate diverse ca o febră. Această a doua febră este un semn bun
mutații ale Coronavirusului. Simultan, la fel ca în care arăta procesarea virusului. În acest moment,
cazul noilor mutații ale Coronavirusului, datorită devine o infecție medicală simplă și a fost
flexibilității tehnologiei au fost adoptate noi recomandat de către medici, consultând și sfătuind
protocoale eficiente. Prin urmare, în timp, vom echipa, să folosească antibiotice pentru astfel de
oferi protocoale și metode de procesare diferite cazuri.
pentru orice evoluție viitoare și mutație a
virusului. Recomandarea acestor medici este astfel:
- 2 (două) capsule co-amoxiclav de 625mg ca
Odată ce infecțiile cu Coronavirus pot fi primă doză și apoi 1 (una) 625 mg capsule co-
confirmate prin utilizarea metodelor de detectare amoxiclav la fiecare 8 ore din prima zi de
GANS prezentate în capitolul „CUM SE POATE tratament timp de 1 (una) săptămână.
DETECTA PREZENȚA CORONAVIRULUI ÎN
CORP UTILIZÂND APA PLASMATICĂ DE
GANS” sau în caz de suspiciuni de infecție Alternativa 1:
simplă, sau prin teste medicale COVID-19 Dacă co-amoxiclav nu este disponibil, alternativa
efectuate în spitale sau prin utilizarea noilor este 1000mg de amoxicilină sub formă de 2
parametri ai testului de sânge configurați de (două) 500mg capsule ca primă doză și apoi 1
Mehran T. Keshe, care ar putea fi mult mai exacte (una) 500mg capsulă amoxicilină. Utilizați la
pentru toată infecția cu Coronavirus, deoarece fiecare 8 ore din prima zi de tratament timp de 1
folosește datele reale din sânge pentru (una) săptămână.
protocoalele sugerate, care pot fi folosite pentru
curățare și procesare. Notă: Numărul de doze poate fi modificat la
discreția medicilor care supraveghează cazul și
Repetarea aceluiași protocol, la 2 până la 3 zile procesul pacientului.
după prima zi de procesare este esențială, pentru a
vă asigura că celulele infectate din zonă nu se vor Alternativă 2 este folosind tehnologia plasmatică
transforma în celule canceroase în viitor. GANS: Dacă nu aveți acces la nici un antibiotic,
ca o alternativă la antibiotice, puteți folosi un
Notă: Aplicarea GANS-ului pe piele se face amestec de 5% apă plasmatică GANS din Paharul
conform certificării și metodelor utilizate de Vieții nr.2 și 93-95% din Paharul Vieții nr.1, cu
standardele de fabricație ale Fundației Keshe câteva picături de apă plasmatică GANS salină din
pentru producerea de GANS-uri. Paharul Vieții nr.1 până la 2% și o cantitate mică
de aminoacid de GANS din Paharul Vieții nr.1
În unele cazuri, după golirea virusului folosind După sedimentarea GANS-ului, colectați 50ml din
apa plasmatică GANS, organismul prezintă apa de deasupra pentru a fi consumat la fiecare 30
semnele unei a doua febre. de minute.

Pagina 41 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Datorită versatilității GANS-urilor, nu măsurăm mod regulat până când roșeața se estompează de
GANS-urile în aceste scopuri, așa cum a fost pe piele.
explicat în capitolele de mai sus. Înțelegerea este
că toate moleculele plasmatice GANS sunt Recomandarea 1: Atunci când creați un tampon
prezente în aceleași amestecuri în concentrație de sau un plasture pentru aplicarea oricărui protocol
10%. prezentat, este recomandat să înmuiați cu GANS-
uri corespunzătoare cârpa sau prosopul și așezați-l
În urma infecției cu Coronavirus și procesul de într-o pungă cu fermoar de blocare pentru
golire a acesteia, s-a observat că virusul însuși are plasture. Acest lucru permite posibilitatea de a
o degradare celulară ridicată. Prin urmare, înmuia plasturele din interior, evitând în același
organismul necesită multă energie și timp pentru a timp vărsarea în exterior.
se repara. Persoana care a trecut prin acest proces
este de așteptat să se simtă slabă aproximativ 14 Recomandarea 2: Nu este recomandat, dar dacă
până la 20 de zile după rezolvarea infecției. În vreunul dintre protocoalele prezentate mai jos este
astfel de cazuri, când cineva este sigur că virusul extras din acest articol științific, acesta trebuie
nu mai este prezent în organism, dar există o făcut numai în combinație cu paragrafele de
slăbiciune fizică generală, procesul menționat mai introducere de mai sus, la „PROTOCOLUL DE
jos ar putea îmbunătăți starea, dar făcut doar o PROCESARE A VIRUSULUI FOLOSIND
singură dată și nu trebuie repetat. GANS ȘI APĂ PLASMATICĂ DE GANS”.

Consumați o conservă de 330ml de băutură ducle


și 150 de grame de ciocolată în cantități mici pe
parcursul unei ore, pentru a crește baza energetică
a pacientului. În plus, în dieta acestor pacienți, se
pot introduce alimente bogate în energie și
nutritive, cum ar fi ficatul de miel, ficatul de pui,
miere, curmale, etc.

! Avertizare ! Dacă există chiar și cea mai mică


șansă sau suspiciune că virusul este încă prezent în
organism la intensitatea lui energetică inițială,
acest proces nu trebuie utilizat deoarece poate
avea efect opus și poate deveni o sursă de energie
suplimentară pentru Coronavirus.
PROTOCOL A: UTILIZARE
AMESTEC DE GANS-URI 1
! Avertizare ! În cazurile în care cineva a
pulverizat greșit apa salină de GANS pe pielea sa, Amestecul plasmatic GANS 1: se obține adăugând
datorită energiei mari a apei saline de GANS, pot 20% GANS din Paharul Vieții nr.1 la 80% apă de
apărea pete roșii locale pe piele. În acest caz, este băut.
necesar să amestecați orice cremă de piele care nu
este parfumată cu apa plasmatică de GANS din ! Avertizare ! Toate apele de GANS trebuie să fie
Paharul Vieții nr.1 și să o aplicați pe pielea pe care fără conținut de sare, deoarece sarea poate irita
au apărut petele roșii. Faceți această aplicare în pielea și gâtul.

Pagina 42 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Amestecul plasmatic GANS 1 este utilizat în toate Trebuie inhalat timp de 15 până la 20 de minute
cazurile de infecții cu Coronavirus în piept, pe oră folosind un sistem de respirație pe
plămâni și creier, numai prin pulverizarea directă principiul narghilelei, ventilatoarelor de spital sau
pe corp, înmuierea unui prosop și învelirea nebulizatoare (Figura 32), unde secțiunea
corpului cu acesta, utilizat în combinație cu containerului de apă este umplută cu amestecul de
costumul „Un Pahar O Viață” sau spălând direct 5% GANS din Paharul Vieții nr.1 și 95% apă
corpul și lăsându-l să se usuce natural (repetați plasmatică din Paharul Vieții nr.1. În acest proces,
protocolul conform instrucțiunilor date mai jos). aerul care trece prin apa plasmatică de GANS din
Paharul Vieții nr.1, se încarcă cu câmpuri
Când cineva simte că a fost infectat cu plasmatice ce pot interacționa cu Coronavirusul
Coronavirus, ar trebui să ia amestec de GANS din plămân sau tractul respirator. Apa din orice
plasmatic 1 în palma mâinii și să aplice pe zona în sistem de respirație trebuie schimbată după fiecare
care doare. Dacă semnele Coronavirusului sunt utilizare, iar sistemul de respirație în sine ar trebui
observate în zona capului, urechilor, nasului, să fie sterilizat la fel de bine după fiecare utilizare.
ochilor sau plămânului, se folosește amestecul de
GANS plasmatic 1, prin umezire și spălare din ! Avertizare ! Asigurați-vă că amestecul plasmatic
partea superioară a capului până sub zona GANS 1 nu intră în zona pulmonară.
diafragmei pulmonare, atât pe fața cât și pe spatele
corpului. PROTOCOL B: UTILIZARE
! Avertizare ! Asigurați-vă că amestecul plasmatic AMESTEC DE GANS-URI 2
de GANS 1 nu intră în zona ochilor, nasului sau
urechilor. Amestecul plasmatic GANS 2: se obține adăugând
20% GANS din Paharul Vieții nr.2 la 80% apă de
Se repetă acest protocol la fiecare 15 minute, până băut.
la maximum 3 (trei) ore pe zi sau până la
eradicarea durerii în primul ciclu, plus 2 până la 3 ! Avertizare ! Toate apele de GANS trebuie să fie
zile în plus, după ce nu se mai simte durere. fără conținut de sare, deoarece sarea poate irita
pielea și gâtul.
Înmuiați un prosop în amestecul de GANS
plasmatic 1 și înfășurați cu el partea superioară a Acest amestec plasmatic GANS 2 ar putea fi
corpului de deasupra diafragmei pulmonare în sus, aplicat dacă persoana infectată cu Coronavirus are
inclusiv zona capului, atât în fața cât și în spatele simptome de slăbiciune sau senzație de boală și
zonelor menționate, o dată la 30 de minute, până simptome precum dureri de stomac, rigiditate la
la maxim 3-6 ore pe zi sau până când durerea este stomac, durere în rinichi, împreună cu decolorarea
eradicată în primul ciclu, plus 2 până la 3 zile în urinei, scaune cu culori negre sau portocalii,
plus, după ce nu se mai simte durere. durere de uter, durere asemănătoare cu cea din
timpul ciclului menstrual sau senzație precum
Trebuie să se bea 100mL până la 200ml apă șocuri electrice în pântece, ovare, testicule sau
plasmatică proaspătă din Paharul Vieții 1 în mici prostată, scurgeri din uter de culoare albă,
înghițituri pe parcursul zilei. galbenă, crem, sângerare frecventă neregulată pe
durata ciclului de 7 sau 14 zile, durere în prostată,
testiculele sau iritarea organelor genitale
masculine.

Pagina 43 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Amestecul plasmatic GANS 2 este utilizat în toate Trebuie inhalat timp de 15 până la 20 de minute
cazurile de infecții cu Coronavirus la stomac, pe oră folosind un sistem de respirație pe
intestine, sistemul reproducător (testicule, principiul nerghilelei, ventilatoarelor de spital sau
prostată, ovare, pântec), piele, rinichi, ficat, nebulizatoarelor (Figura 32), unde secțiunea
vezică, etc. numai prin pulverizarea directă pe containerului de apă este umplută cu amestecul de
corp, înmuierea unui prosop și învelirea corpului 5% GANS din Paharul Vieții nr.2 și 95% apă
cu acesta, utilizat în combinație cu costumul „Un plasmatică de GANS din Paharul Vieții nr.2. În
Pahar O Viață” sau prin spălarea directă a corpului acest proces, aerul care trece prin apa plasmatică
și lăsându-l să se usuce natural (repetați protocolul proaspătă din Paharul Vieții nr.2 se încarcă cu
conform instrucțiunilor date mai jos). câmpurile plasmatice care pot interacționa cu
Coronavirusul din plămâni sau din tractul
Când cineva simte că a fost infectat cu respirator. Apa din orice sistem de respirație
Coronavirus, ar trebui să ia amestec plasmatic trebuie schimbată după fiecare utilizare, iar
GANS 2 în palma mâinii și să aplice pe zona sistemul de respirație în sine ar trebui să fie
dureroasă. sterilizat la fel de bine după fiecare utilizare.

Dacă semnele virusului sunt observate în zona ! Avertizare ! Asigurați-vă că amestecul plasmatic
stomacului, a intestinelor, a sistemului reproductiv GANS 2 nu intră în zona pulmonară.
(testicule, prostată, ovare, pântec), piele, rinichi,
ficat, vezică etc., se folosește amestec palsmatic
GANS 2, prin udarea și spălarea de sub zona
diafragmei pulmonare până la nivelul
PROTOCOALE PENTRU ALTE
genunchiului, atât pe fața cât și pe spatele
MUTAȚII ALE CORONAVIRUSULUI
corpului. Se repetă acest protocol la fiecare 15
minute, până la maximum de 3 (trei) ore pe zi sau Aceste versiuni de mutație ale Coronavirusului nu
până la eradicarea durerii în primul ciclu, plus 2 arată de obicei niciun semn al unei versiuni
până la 3 zile în plus, după ce nu se mai simte normale de infectare a plămânilor cu COVID-19,
durere. iar majoritatea nu prezintă nici o infecție, nici
febră, nici nas uscat, nici tuse, iar debutul
Înmuiați un prosop în amestecul plasmatic GANS virusului se arată așa cum este descris în fiecare
2 și înfășurați cu acesta partea inferioară a secțiune de mai jos pentru fiecare organ.
corpului, de sub diafragma pulmonară până la
zona genunchiului, atât în fața cât și în spatele În această secțiune se consideră că în plus față de
zonelor menționate, o dată la 30 de minute, până cele menționate mai jos, persoana infectată bea de
la maxim 3-6 ore pe zi sau până la eradicarea 2 ori pe zi 100ml până la 200ml apă plasmatică de
durerii în primul ciclu, plus 2 până la 3 zile în GANS amestec 50% din Paharul Vieții nr.1 și
plus, după ce nu se simte durere. 50% din Paharul Vieții nr.2 și face protocolul de
respirație așa cum este descris în continuare.
Trebuie să se bea 100mL până la 200ml apă
plasmatică proaspătă din Paharul Vieții 2 în mici Trebuie inhalat timp de 15 până la 20 de minute
înghițituri pe parcursul zilei. pe oră folosind un sistem de respirație pe
principiul unei narghilele, a ventilatoarelor de

Pagina 44 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
spital sau nebulizatoarelor (Figura 32), unde ! Avertizare ! În timpul acestui proces, trebuie să
secțiunea containerului de apă este umplută cu vă asigurați că GANS-urile nu intră în ochi,
amestecul de 5% GANS din Paharul Vieții nr.1 și deoarece pot duce la sângerări la ochi sau la gene.
95% apă plasmatică de GANS din Paharul Vieții Este recomandat să se folosească un plic de plastic
nr.1. În acest proces, aerul care trece prin apa alimentar pentru plasarea plasturelui cu GANS
plasmatică proaspătă din Paharul Vieții nr.2 se înainte de aplicarea acestuia în zona ochilor.
încarcă cu câmpurile plasmatice care pot
interacționa cu Coronavirusul din plămâni sau din
Atac Cerebral
tractul respirator. Apa din orice sistem de
Aceasta este una dintre cele mai frecvente forme
respirație trebuie schimbată după fiecare utilizare,
de mutație a Coronavirusului și se datorează
iar sistemul de respirație în sine ar trebui să fie
prezenței unor cantități mari de Calciu în celulele
sterilizat la fel de bine după fiecare utilizare.
creierului, care sunt o pradă ușoară pentru
Coronavirus și a caracteristicilor lui plasmatice de
! Avertizare ! Asigurați-vă că amestecul plasmatic
conversie a intensității câmpurilor MaGravs ale
GANS 2 nu intră în zona pulmonară.
Calciului.

Cap și Ochi
Majoritatea națiunilor au menționat acest lucru ca
Această mutație a coronavirusului a fost observată
pe o hemoragie cerebrală normală, deși persoana
în stadiile anterioare și nu a avut nici o cură, cu
nu prezintă febră și nu are antecedente medicale.
aceleași efecte ca durerea la ochi, în principal în
Se poate observa calcifierea diferitelor părți ale
ochiul stâng.
creierului.
Când se observă astfel de simptome, se poate
aplica sub formă de plasture cu amestec plasmatic De obicei, acest lucru poate fi depășit cu ușurință
GANS 3, plasat pe zona afectată și menținerea cât atunci când prima durere de cap se manifestă prin
mai mult timp, cu înmuierea plasturelui din nou la utilizarea rapidă a apei plasmatice GANS din
fiecare 15 minute. În plus, ar trebui să ia amestec Paharul VIeții nr.1 pentru a uda capul și a înfășura
plasmatic GANS 3 în palma mâinii și să-și spele capul în pânza înmuiată a amestecului plasmatic
fața, urechile și zona gâtului până la eradicarea GANS 1, timp de maximum 3 ore a zi, repetând în
durerii. fiecare zi sau până când durerea dispare, plus 2
până la 3 zile în plus.
Pentru durerea de mușchi și maxilar, se poate
așeza un mic plasture între gingie și obraz cu Psihologic și psihosomatic
același amestec pentru a eradica durerea și a Persoanele care sunt afectate de mutația cerebrală
procesa calcifierea celulelor din acea zonă. Acest a Coronavirusului, deoarece creierul omului este
proces poate dura până la 2-3 săptămâni. De în principiu o combinație de CO2, Zn, Mg, Ca și o
obicei, este urmată de o durere de cap masivă cantitate mică de alte elemente, cu majoritatea
pentru care nu există calmant. Această mutație a acestui Calciu în formă plasmatică, odată ce
Coronavirusului poate duce la hemoragie
Coronavirus afectează creierul, multe dintre
cerebrală și accident vascular cerebral, iar în
câmpurile plasmatice ale Calciului, datorită
multe cazuri, în China și Iran au fost înregistrate
intensității inerției Calciului, se vor calcifia.
decese în urma acestei mutații.

Pagina 45 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
În acest proces vom observa structuri diferite ale și conversia și calcifierea celulelor creierului,
celulelor creierului, iar în timpul autopsiei protocolul sugerat pentru peocesare este de a
creierului, ele pot fi simțite ca o structură de utiliza 30% amestec plasmatic GANS 1 în soluție
bobițe de Calciu, similar cu tăierea unei pâini care adăugând până la 2-3 tablete de Magneziu sau
are boabe de sare în interior. utilizarea a 5% GANS de Magneziu, utilizarea
aminoacidului GANS-ului din Paharul Vieții nr.1
În acest proces, acest Calciu va crea conexiuni cu 0,9% apă sărată din GANS-ul de Magneziu și
diferite și va bloca anumite conexiuni din creier, 1% sau o cantitate mică de aminoacid din GANS-
ca un material de izolare și izolator al conexiunilor ul de Zinc și CO2.
sistemului neuronal, creând probleme în
funcționarea câmpului magnetic al creierului. Spălați capul cu acest amestec și înfășurați capul
Acest lucru se poate întâmpla în orice parte a și gâtul complet, din spate în față, cu un prosop
creierului în funcție de intensitatea câmpului înmuiat în acest amestec.
magnetic al Coronavirusului, intensitate ce
interacționează cu intensitatea emoțiilor din acea Acest proces permite deschiderea concentrației în
parte a celulelor creierului. jurul celulei afectate, care permite Zincului să
aducă energia decalcifierii. Trebuie făcut cel puțin
Prin urmare, pacientul va prezenta un model până la 6 săptămâni zilnic, de două ori pe zi
fiziologic și psihosomatic diferit, datorită dimineața și noaptea, timp de 30 de minute.
intensității Coronavirusului celulei. Unele vor fi
afectate de secțiunea emoțională a tristeții, altele
de depresie, în funcție de zona în care are loc Urechi și Gât
calcifierea făcută de Coronavirus și de intensitatea Unele dintre persoanele infectate cu Coronavirus
comună a emoției. Acest lucru poate afecta orice se plâng de dureri masive la una sau ambele
stare de spirit și emoție chiar la fel de mare ca urechi și pe partea dreaptă sau pe partea stângă a
suicidul. gâtului. Acesta este locul în care calcifierea a avut
loc, în vecinătatea timpanelor sau a ganglionului
Datorită complicațiilor în calcifierea compozită, limfatic al urechii, care provoacă dureri
omorul și uciderea rudelor apropiate ar putea avea excretoare. De asemenea, s-a observat că acest tip
loc deoarece persoanele infectate cu Coronavirus de infecție provoacă accident vascular cerebral pe
nu recunosc emoția și realitatea. În ultimele partea dreaptă a feței, ceea ce duce la deformarea
săptămâni, am observat multe crime ale rudelor gurii și a buzelor, precum și durere în limbă sau
apropiate în care membrii au fost loviți sau chiar paralizie a limbii. Medicii recunosc acest
infectați de Coronavirus. lucru ca un accident vascular cerebral slab, unde
calcifierea a avut loc în extremitățile urechii și
Opțiunea pentru guverne este validarea gâtului. În unele cazuri, persoanele chiar au
emoțională și non-criminalitatea unei astfel de dezvoltat umflături pe obraji. Se poate respecta
acțiuni, deoarece este un efect secundar al acestui aceeași procedură ca și pentru Cap și Ochi, cu
virus. Nu este deliberat, dar se datorează plasturi pentru zona gâtului.
modificărilor emoționale datorate infecției cu
Coronavirus. Se recomandă utilizarea protocolului pentru
Coronavirus pentru cap. Se spală capul cu amestec
Într-o astfel de condiție ca și cu schimbarea plasmatic de GANS la fiecare 15 minute timp de
comportamentului după atacul Coronavirusului și până la 3 ore.

Pagina 46 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Nas Buze
În cazul sângerării nasului sau găsirea de sânge în În cazul apariției Coronavirusului pe buze, așa
gât în timpul spălării preventivă a nărilor, cum se vede în Figura 33, se recomandă crearea
înseamnă că Coronavirusul a intrat și s-a instalat unui tampon sau plasture cu amestecul de 50%
pe canalele nazale. apă plasmatică de GANS din Paharul Vieții nr.1 și
50% din Paharul Vieții nr.2.
Protocolul de mai jos trebuie repetat până când
sângerarea nasului se oprește, ca Coronavirusul să ! Avertizare ! Apa plasmatică de GANS trebuie să
fie spălat din nări. În aceste cazuri, trebuie să fie liberă de orice tip de sedimente GANS.
faceți un amestec nou în felul următor: 10%
GANS din Paharul Vieții nr.1, 10% GANS din
Paharul Vieții nr.2 și 80% o cantitate echilibrată
de ape plasmatice de GANS din Paharul Vieții
nr.1 și Paharul Vieții nr.2. Înmuiați o batistă sau
un prosop în acest amestec și așezați-l pe nas și pe
frunte timp de 10 minute, până când sângerarea se
oprește. În timpul acestui protocol, nările trebuie
pulverizate cu aceeași apă plasmatică de GANS.

! Avertizare ! Apa plasmatică de GANS trebuie să


fie liberă de orice tip de sedimente GANS.
Figura 33. Pereche Coronavirus apărută pe buze

În același timp, în timpul aplicării plasturelui, ar


trebui să țineți o parte din apa plasmatică GANS
Miros și gust din același amestec în gură sau să faceți alternativ
Din cazurile întâlnite cu Coronavirus, s-a raportat un mic plasture care să fie păstrat în gură. Aceasta
că în majoritatea cazurilor, persoana afectată își este cea mai eficientă metodă pentru a obține
pierde simțul mirosului și gustului. rezultate.

Dacă aceste simptome nu sunt asociate cu reacții Repetați maxim 2 până la 3 ore pe zi la intervale
alergice sezoniere, se poate face o placă mică sau diferite sau până când petele dispar, plus 2 până la
un plasture folosind amestecul de GANS de 50% 3 zile în plus.
din Paharul Vieții nr.1 și 50% din Paharul Vieții
nr.2. Aplicați tamponul pe nas și zona dintre
sprâncene pentru o perioadă de 10 până la 15 Limbă
minute la fiecare jumătate de oră, până când se Un simptom comun arată Coronavirusul ca pete
întorc simțurile mirosului și gustului. În același albe la capătul limbii. În acest caz, va fi
timp, se poate sorbi în mod continuu apă recomandat următorul protocol. Luați o gură de
plasmatică de GANS din Paharul Vieții nr.1 la apă plasmatică de GANS din Paharul Vieții nr.2 și
fiecare 5 minute. fără să o înghițiți, plimbați-o în gură aproximativ
15 secunde, la fiecare 10 minute, apoi scuipați apa
folosită. Repetați maxim 2 - 3 ore pe zi în
intervale orare diferite sau până când petele
dispar, plus 2 până la 3 zile.

Pagina 47 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Plămâni și Piept Băutul în mod regulat de GANS-uri este
Această secțiune poate fi acoperită prin urmarea recomandat pentru decalcifierea oricărei celule
PROTOCOLULUI A: UTILIZAREA infectate cu Coronavirus din corp și ar trebui să
AMESTECULUI PLASMATIC GANS 1 devină parte din rutina vieții oamenilor.

Inimă Se recomandă guvernului să deschidă băi publice,


Când se suspectează că Coronavirus este localizat unde oamenii pot înota pentru decalcifierea
în mușchiul cardiac, acesta poate progresa încet diferitelor părți ale corpului care sunt afectate de
spre multiple atacuri cardiace minore sau mai Coronavirus, deoarece aceste calcificări vor
multe atacuri cardiace majore care pot duce la deveni semințele viitoarelor forme de cancer.
moartea persoanei infectate.
! Avertizare ! Vă rugăm să vă asigurați că nici un
Pentru a preveni și/sau a depăși un atac de cord, se GANS nu intră în orificiile corpului, deoarece
poate plasa direct peste zona inimii un borcan de poate duce la sângerare. Se recomandă să purtați
sticlă de 300ml până la 400ml capacitate, umplut lenjerie de corp sau costume de baie strânse în
cu cel puțin 50% GANS din Paharul Vieții nr.1 și timpul băii.
50% apă.

Sâni Organe Interne


Versiunea mutației Coronavirus pentru sâni, Această secțiune poate fi acoperită prin urmarea
provine de obicei din versiunea pulmonară a PROTOCOLULUI B: UTILIZAREA
infecției și ar trebui să apară în termen de 2 luni de AMESTECULUI PLASMATIC GANS 2
la prima contractare a Coronavirusului, chiar dacă
nu se poate prezenta nici un simptom al infecțiilor Convulsii stomacale
cu Coronavirus. În majoritatea cazurilor de infecție cu Coronavirus
stomacal, se observă convulsii stomacale până la
Pentru această mutație a Coronavirusului, se eliberarea primului suc gastric galben și apoi
recomandă ca pacientul să poarte un sutien verde.
îmbibat în amestecul plasmatic GANS 1 și să-l
înmoaie din nou în fiecare oră, pe parcursul În aceste cazuri, până la primirea asistenței
întregii zile, timp de 3 până la 5 săptămâni, medicale necesare, se poate utiliza amestecul
asigurându-se că există un plasture pe spatele plasmatic GANS 4 adăugat cu 1% până la 2% apă
sutienul cu fața spre cupe. salină plasmatică de GANS din Paharul Vieții
nr.1.
În același timp, ar trebui să faceți o baie
scufundând sânul într-o baie lichidă. Baia trebuie Din acest amestec de apă de GANS trebuie să fie
luată o lingură la un moment dat, de maximum
pregătită cu un amestec de 50% GANS din
30ml până la 50ml la fiecare 5 minute până când
Pahaerul Vieții nr.1 și 50% GANS din Paharul
vărsăturile scad și se continuă timp de 15 minute
Vieții nr.2, cu cel puțin 1-2 litri din fiecare GANS.
după ultima convulsie.
Trebuie să faceți asta de 1 până la 2 ori pe zi.

Pagina 48 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Vezica Urinară și Pelvisul Pelvisul trebuie să fie considerat ca o combinație a
Una dintre cele mai noi mutații ale procesului GANS, cu o posibilă utilizare a
Coronavirusului este Coronavirusul vezicii amestecului GANS 4 cu Magneziu pe pielea din
urinare, în care nu se face febră, temperatură, iar zona pelvisului de 1-2 ori pe zi, timp de până la 7
pacienții se plâng de dorința continuă de a urina, zile, pentru a vă asigura că nu există calcifieri în
simțind mâncărime și durere, dar fără urinare. pelvis sau mediul său. Se recomandă să luați acest
Aceasta duce până la limita la care devine o amestec GANS pentru a fi folosit pentru spălarea
durere continuă precum șocurile electrice văzute pielii la fiecare 15 minute și înfășurarea pelvisului
în pântece. într-un prosop înmuiat în amestecul cu apă
plasmatică de GANS din Paharul Vieții nr.1 și din
Această variație a Coronavirusului poate fi Paharul Vieții nr.2.
gestionată în 2 moduri. Injectați folosind un
Pântec
cateter 50-100ml de apă plasmaticăde GANS la În special, pentru apariția Coronavirusului în
fiecare 30 de minute folosind apa plasmatică de pântecul femeilor, în cazul în care se observă
GANS din Paharul Vieții nr.1 și Paharul Vieții dureri vizibile și chiar scurgeri, se recomandă
nr.2, până la 3 până la 6 ore, în funcție de următorul protocol intern de spălare.
simptome. În același timp, spălați șoldul și
pelvisul cu amestec de apă plasmatică de GANS Folosiți apa plasmatică curată proaspătă din
din Paharul Vieții nr.1 și din Paharul Vieții nr.2 Paharul Vieții nr.2 fără orice tip de sedimente
pentru aceeași durată, plus 2 până la 3 zile în plus, GANS, iar cu un dispozitiv numit duș vaginal
după ce nu se mai simte nici o durere. clătiți zona la fiecare oră timp de maxim 3-6 ore
pe zi sau până când durerea este eradicată în
Prin injectarea apei plasmatice de GANS în vezică primul ciclu, plus 2 până la 3 zile în plus, după ce
și spălarea corpului pe exterior, se observă nu se mai simte durere.
reducerea durerii și a efectelor electrice, în Testicule și prostată
majoritatea cazurilor în maximum 2 ore de la În special, pentru apariția Coronavirusului în
prima aplicare. testiculele și prostata bărbatului, se recomandă
următorul protocol.
Acest proces poate fi repetat din nou pentru
durerea din pelvis, care creează câmpul în cavitate Se poate realiza un mic plasture folosind
și poate afecta aleatoriu oricare dintre organele din amestecul de 50% GANS din Paharul Vieții nr.1
pelvis. și 50% GANS din Paharul Vieții nr.2. Aplicați
tamponul pe testicule și zona prostatei pentru o
perioadă de 10 până la 15 minute la fiecare
jumătate de oră timp de maxim 3-6 ore pe zi, sau
până când durerea este eradicată în primul ciclu,
plus 2 până la 3 zile, în plus, după ce durerea nu
mai este resimțită.

După cum a raportat un medic, un bărbat în vârstă


de 34 de ani care a fost infectat de COVID-19,
după două săptămâni a revenit la starea normală.
Figura 34. Sânge și bucăți de țesut în urină, Dar Coronavirusul i-a afectat libidoul și nu a putut
la 2-4 ore de la infectarea cu Coronavirus. avea o viață normală.

Pagina 49 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
A făcut verificările și testele din nou, dar
rezultatul testului a fost negativ. Această problemă
i s-a întâmplat exact după prima infecție, așa că a
devenit sigur că este efectul secundar al
Coronavirusului asupra corpului uman și nu există
un remediu pentru aceasta.

Prin utilizarea tehnologiei plasmatice, aceasta a


spart efectul secundar al Coronavirusului și a
înapoiat libidoul pacientului în doar patru zile,
fără nici o perfuzie sau medicament. Acesta este
un pas mare în știința medicală.

Degetele Picioarelor și Mâinilor


Un alt simptom al Coronavirusului este crearea de
pete albe pe unghii sau pete albe, crem, roșii pe
degetele de la picioare și de la mâini.

În cazul apariției Coronavirusului pe mâini,


degetele de la mâini, picioare și degetele de la
picioare, puneți într-un bol amestecul de 49,5%
Figura 36. Pereche Coronavirus
apă plasmatică de GANS din Paharul Vieții nr.1, apărută pe mâini, degete și unghii.
49,5% din Paharul Vieții nr.2 și 1% apă sărată din
Paharul Vieții nr.1 precum și câteva picături de
aminoacid de GANS din Paharul Vieții nr.1.

Cufundați zona afectată în acel amestec cât mai


mult timp sau înmuiați o pereche de șosete și
mănuși și purtați-le continuu timp de maxim 3
până la 6 ore pe zi, cu înmuierea după necesități în
tot acest timp sau până când petele dispar, plus 2
până la 3 zile în plus.

Figura 37. Pereche Coronavirus


apărută pe talpa piciorului.

Piele
Erupții cutanate sau pete roșii de la infecția cu
Coronavirus sunt diferite față de erupțiile cutanate
comune sau roșeața de pe corp, brațe și picioare.

Aceste erupții cutanate sunt create prin calcifierea


celulelor stratului mijlociu al pielii și apar de
obicei în perechi gemene, sub formă de pete la
1,5cm, 3cm sau 6cm distanță una de cealaltă; sau
Figura 35. Pereche Coronavirus apărută pe degete.
în set de două la 3 și 6 cm unul față de celălalt set.
Pagina 50 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Motivul acestui set pereche este acela că, deoarece Limfa și nodulii limfatici
Coronavirusul este un câmp plasmatic, el își Asta este important, deoarece limfa este
găsește întotdeauna setul geamăn pentru a crea un principalul producător al sistemului imunitar și
echilibru și stabilitate pentru sine, similar cu odată ce limfonodul și ganglionii limfatici au
stelele gemene din Univers. Se observă același trecut prin procesul de calcifiere a
fenomen cu Coronavirusul din plămâni și alte Coronavirusului, atunci întregul sistem imunitar s-
organe interne, unde calcifierea este întotdeauna ar putea destrama, iar moartea devine inevitabilă.
în seturi gemene.
În cazul apariției mutației Coronavirusului care
infectează limfa sau ganglionii limfatici, trebuie să
spălați sau să scăldați corpul cu amestec plasmatic
GANS 3 la fiecare 5 până la 10 minute în 2 până
la 3 ore pentru spălare sau 30 minute la 1 oră
pentru o baie. Acest protocol trebuie repetat timp
de câteva săptămâni, o dată pe zi.

Sânge
Infecția cu Coronavirus a celulelor sanguine din
sistemul circulator din organism este foarte greu
de detectat când intră. Se vede mai ales la oamenii
Figura 38. Pereche Coronavirus
apărută pe pielea brațului. atletici și sănătoși care fac activități sportive sau
sunt activi fizic.

În unele feluri, Coronavirusul intră rapid în


Pentru a procesa acest lucru, trebuie să spălați
sistemul sanguin prin plămâni. Acest lucru poate
pielea cu amestecul plasmatic GANS 4, la fiecare
duce la un cheag de sânge, hemoragie și atac de
15 minute sau să așezați un plasture până când
cord major. În unele cazuri, din cauza calcificării
petele dispar. Dacă nu este abordat pe deplin, în
sângelui, vâscozitatea sângelui se schimbă și
viitor poate duce la cancer de piele.
provoacă atacuri de cord și embolie, ceea ce în
unele cazuri, acele cheaguri de sânge ar putea
duce la amputarea membrului. Pe de altă parte,
singura soluție este să păstrați persoana în baie
timp de 3 până la 6 ore pe zi pentru a curăța
cheagurile de sânge. Baia trebuie pregătită cu un
amestec de 50% GANS din Paharul Vieții nr.1 și
50% din Paharul Vieții nr.2, cu cel puțin 1-2 litri
de GANS. Trebuie să faceți aceasta de 1 până la 2
ori pe zi până când cheagurile de sânge sunt
complet eliminate.

! Avertizare ! Vă rugăm să vă asigurați că nici un


GANS nu intră în orificiile corpului, deoarece
poate duce la sângerare. Se recomandă să purtați
Figura 39. Pereche Coronavirus
apărută pe pielea de pe picioare. lenjerie de corp sau costume de baie strânse în
timpul băii.

Pagina 51 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Cancer clinice, așa cum s-a convenit în Iran, pentru
Datorită caracteristicilor Coronavirusului care are eradicarea cancerului de Coronavirus.
intensitatea câmpului de inerție a Calciului din
celula umană poate converti sămânța centrală a Acestea sunt temporare până când se vor găsi
fiecărei celule în calcifiere. soluții pentru diferite tipuri de cancer, și le
recomandăm practicienilor să continue același
Ce am văzut din versiunea cutanată a mutației proces de îmbăiere cu GANS doar cu amestecul
Coronavirus, este foarte posibil și sigur pe cei care plasmatic GANS 1, de 1-2 ori pe zi și o doză de 1
au contractat Coronavirus în plămâni, ficat, litru de amestec plasmatic GANS 1 pe zi, pe o
rinichi, etc. și așa cum am văzut cu creierul și perioadă de 3 luni. Toate aceste GANS-uri din
coloana vertebrală superioară, care arată
Paharul Vieții nr.1, trebuie să aibă un amestec de
calcificare, acest virus va lăsa multe semințe de
1 comprimat pe zi de Magneziu în baie și în apa
calcifiere în diferite organe ale corpului în timpul
potabilă.
mutației sale pe această planetă. În acest sens și
din datele pe care le avem în posesia noastră,
Se prevede că utilizarea GANS-urilor pentru
estimăm până la 90% din totalul cazurilor
cancere va deveni una dintre principalele
recuperate până în prezent și cei care nu s-au
recuperat vor ajunge cu unul sau mai multe semne caracteristici ale procesării viitoarelor forme de
de cancer în următoarele luni și ani, deoarece cancer în corpul uman.
aceste semințe de calcifiere devin semințele
cancerului. Manifestarea cancerului simultan în Unitatea Spațială Universală de Îmbunătățire a
multiple organe va deveni normalitate pentru Corpului dezvoltată și comercializată de Fundația
aceste persoane. Keshe Manufacturing Austria GmbH, urmează să
aducă o schimbare în mediul actual creat de
Unul dintre semnele acestor tipuri de cancer de pandemia Coronavirus în ceea ce privește
Coronavirus va fi o caracteristică solidă a cancerul. Această tehnologie poate fi utilizată în
Coronavirusului cardiac al Calciului care va fi cazul celulelor deteriorate de Coronavirus din
observat în autopsii, ca centre de Calciu ale corpul omului.
organului în care se află cancerul.
Mușchi
Cu siguranță, toți cei care au fost infectați sau În majoritatea cazurilor, persoanele care se
afectați de Coronavirus vor prezenta semne de infectează prin picioare, se plâng de dureri
cancer, într-un termen scurt de 2 luni și un termen musculare ale mușchilor superiori și inferiori ale
lung de 5 ani de la momentul infecției. Prevedem picioarelor, precum și ai mușchilor brațului și ai
că aceste tipuri de cancer vor avea o creștere umerilor.
rapidă și vor ucide într-un timp foarte scurt,
deoarece calcifierea se face în perechi, iar Această condiție poate fi modificată folosind un
numerele sunt mari în tot corpul. Se recomandă amestec de 40% amestec plasmatic GANS 1 și
guvernelor să țină o evidență și să-i urmărească 60% amestec plasmatic GANS 2. Se recomandă
toți cei infectați sau afectați de Coronavirus. să adăugați 1 (o) tabletă de Magneziu la noul
amestec, câteva picături de aminoacid GANS din
Deoarece tehnologia spațială plasmatică GANS Paharul Vieții nr.1 și 1% din apa salină de GANS
este energie plasmatică de transfer, așa cum a fost din Paharul Vieții nr.1. Luați o mână din acest
explicat în capitolele de mai sus, se recomandă amestec și aplicați-l pe zona afectată la fiecare 15
guvernelor să lanseze imediat mai multe studii minute până la maximum 3 ore.

Pagina 52 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
În majoritatea cazurilor, prin a doua sau a treia Procedura recomandată pentru reducerea durerii și
aplicare, durerea este eliberată, dar este necesar să posibila decalcifiere a Coronavirusului în oase, se
se continue protocolul timp de cel puțin 3 ore în face prin utilizarea de 20-50% GANS din Paharul
prima zi, plus 2 până la 3 zile. Motivul pentru Vieții nr.1 și 80-50% apă. Acest amestec trebuie
aceasta este de a evita formarea emboliei și agitat și diluat, iar cea mai bună soluție ar fi să
ruperea țesuturilor musculare. Dacă acest lucru nu înmuiați cu ea pijamalele de bumbac sau costumul
este respectat, este posibil să apară cancer pe Keshe GANS „Un Pahar O Viață” de sus în jos
termen lung în țesuturile musculare. Este foarte înainte de purtare. Acesta trebuie înmuiat din nou
rar, dar cu Coronavirus poate deveni cancer la fiecare 30 de minute pentru maximum 3 ore sau
obișnuit, în special în mușchiul piciorului până când durerea scade, și trebuie continuat timp
superior. de 2-3 zile după eradicarea durerii.

Procesul acestei mutații Coronavirus aduce


Sistem imunitar
oboseală, slăbiciune la nivelul brațelor și Ca majoritatea sistemului imunitar, celulele T și B
picioarelor și, în general, oboseală. sunt produse în măduva osoasă și acest proces
poartă întotdeauna un centru energetic bazat pe
Acest proces se desfășoară până la 2-4 săptămâni Calciu, datorită procesului inerent de producție.
după utilizarea tehnologiei plasmatice GANS. Se Sistemul imunitar nu este imun la Coronavirus.
recomandă utilizarea metodei consumului de
băutură dulce și a aportului de ciocolată pentru La pacienții infectați de această mutație,
recuperare rapidă, așa cum a fost menționat în Coronavirusul creează sau posedă intensitatea
capitolul XII, PROTOCOLUL DE PROCESARE câmpului magnetic plasmatic al aminoacizilor
A VIRUSULUI FOLOSIND GANS ȘI APĂ sistemului imunitar și în interacțiune cu procesul
PLASMATICĂ DE GANS. celulelor sistemului imunitar se vor produce
calcifieri în diferite părți ale corpului, și în cele
mai multe cazuri tulburarea principală o vom
vedea în timus și poate duce la dezordine totală în
structura organizațională a organismului de luptă
Oase împotriva tuturor celorlalte boli. În aceste cazuri,
Mutația osoasă a Coronavirusului este una dintre vom vedea că multe dintre victimele
cele mai severe versiuni dureroase observate până Coronavirusului vor muri de gripă sau de gripă
în prezent. Nu poate fi oprită cu nici un analgezic foarte slabă și infecții mici pe care organismul nu
și singura reducere rapidă a durerii și decalcifiere le va suporta, similar cu ceea ce vedem după 5
ar putea fi făcută cu GANS din Paharul Vieții până la 7 ani de chimioterapia la persoane cu
nr.1. De obicei, s-a observat la nivelul piciorului vârsta peste 55 de ani. Și în unele cazuri, vom
superior și inferior, cel mai adesea la femei, la vedea răni mici în țesutul muscular, de exemplu,
brațe și umeri cel mai des la bărbați. Durerea care vor ajunge să devină răni mari. Sau chiar
calcificării vine între os și Periosteum, unde infecții mici care cresc rapid până la fatalitate,
separarea Periosteului de os prin calcifierea rapidă deoarece organismul nu are un sistem imunitar
a limfei creează această durere. Uneori, calcifierea eficient pentru a combate efectele infecției pe care
canalelor Haversiene ale limfei până la măduva Coronavirusul le creează în aceste regiuni ale
osoasă creează o asemenea durere. corpului.

Pagina 53 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pentru procesarea acestei mutații este recomandat Pentru a explica acest lucru în continuare, să luăm
să se utilizeze 5% aminoacid de GANS din în considerare, de exemplu, un magazin care are
Paharul Vieții nr.1 și din Paharul Vieții nr.2, un nor viral într-o zonă a magazinului. Dacă
împreună cu apă plasmatică de GANS de Zinc 5% cineva sensibil la virus trece prin această zonă, se
și 40-50% apă plasmatică de GANS din Paharul va infecta imediat cu Coronavirus. Cu alte
Vieții nr.1 într-un amestec cu maxim 50% apă cuvinte, virusul a atins o intensitate și o capacitate
plasmatică de GANS de CO2. Utilizați acest care pot crea un câmp magnetic puternic în jurul
amestec pentru a spăla întregul corp, din cap până lui. În acest fel, orice persoană sensibilă care trece
în vârful degetelor, de minim 4 ori pe zi, timp de prin acest câmp magnetic al Coronavirusului se
3-6 săptămâni. infectează cu virusul respectiv. De exemplu, acest
lucru este cel mai frecvent în zonele în care
Temperatura copiilor
Aceasta este o nouă mutație a virusului și a fost alimentele reci sunt depozitate în magazine (cum
observată la copiii sub 10 ani, unde temperatura ar fi carne și produse lactate). Motivul este
corpului copiilor crește și se încadrează între 37 și prezența alimentelor pe bază de proteine cu
40-41 grade Celsius în zile sau deodată. Copiii cad saturație ridicată care sunt păstrate în aceste zone.
apoi în stare de comă și acest lucru duce la
moarte. Acest lucru a fost observat în provinciile Coronavirusul cu proprietăți ale câmpului ca
de est ale Iranului, în mai-iunie 2020. mediul poate fi oriunde. De exemplu, cineva poate
chiar să nu fie infectat într-un autobuz în ciuda
Cea mai bună soluție s-a dovedit a fi în acest apariției Coronavirusului, dar altcineva poate fi
moment amestecul plasmatic GANS 3 adăugat cu infectat într-un alt autobuz cu o altă intensitate a
1-2% apă salină plasmatică de GANS din Paharul Coronavirusului. Deci, Coronavirusul are diferite
Vieții nr.1. Faceți 100ml din acest amestec, intensități ale câmpului energetic MaGravs și
agitați-l bine, luați 10% din acesta și adăugați-l la datorită acestui fapt se poate muta și atunci când
1 litru de apă și folosiți acest nou amestec pentru a se contopește cu celulele corpului, persoana se
spăla corpul copilului din cap până în picioare infectează.
maxim 5 minute la fiecare 30 de minute.
Răspunsul obișnuit este scăderea temperaturii Printre simptomele virusului se numără pete roșii
corpului. și vânătăi pe tot corpul sau dureri în mușchii
picioarelor și pielea inferioară. În acest caz, este
Infectarea cu Coronavirus din mediu necesar să pulverizați pe corp un amestec de 5%
Primele observații au arătat că virusul este GANS din Paharul Vieții nr.2, 5% apă sărată de
transmis prin contactul cu un purtător, alimente GANS din Paharul Vieții nr.2, 45% apă
contaminate, suprafețe, aer etc. În cercetările plasmatică din Paharul Vieții nr.1 și 45% apă
recente, s-a remarcat faptul că Coronavirusul plasmatică din Paharul Vieții nr.2, de 3 (trei) ori
există ca pachete de energie în diferite medii, care pe zi timp de 3 zile. În plus, pentru prevenire,
pot afecta unele dintre persoanele care trec prin putem folosi același amestec pentru a pulveriza
acel mediu, în funcție de intensitatea persoanelor partea inferioară a picioarelor, tălpile, pantofii și
respective. Și un alt mediu din aceeași zonă poate
fundul pantofilor înainte de a ieși din casă și
afecta persoane diferite cu o intensitatea diferită a
imediat după întoarcerea acasă.
Coronavirusului. De exemplu, într-un mediu, unul
captează versiunea pulmonară a Coronavirusului
și în alt mediu, unul prinde versiunea stomacală a
Coronavirusului.

Pagina 54 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
KFM Austria a dezvoltat sisteme unice pentru
curățarea mediului (Figura 40). Producția unității
de distribuție a apei plasmatice de GANS în
funcție de necesitatea apei pentru oronavirus
(Figura 41). Sistemul de respirat aer plasmatic de
GANS multiplu pentru spitale (Figura 42).
GANS-urile corespunzătoare produse pentru a
acoperi 10.000 de persoane sunt prezentate în
Figura 42. Aceste unități au fost deja expediate în
întreaga lume către diverse națiuni. Noile
producții de sisteme plasmatice GANS pentru Figura 42. Unitate de Respirat GANS dezvoltată de
Keshe Foundation Manufacturing Austria GmbH
Coronavirus sunt dezvoltate de KFM China
(Figura 44).

Figura 43. GANS produs pentru


utilizarea Unităților Plasmatice
Figura 40 . Unitate de Pulverizare a plasmei de GANS cu GANS
dezvoltată de Keshe Foundation Manufacturing
Austria GmbH

Figura 41. Unitate de Apă Plasmatică de GANS Figura 44. Sistem de Producție în Masă
dezvoltată de Keshe Foundation Manufacturing a plasmei de GANS dezvoltat de KFM China
Austria GmbH
Pagina 55 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
XIII. REULTd> STUD/h>h/ La apogeul crizei, au fost înregistrate peste 36.000
de persoane și peste 3.000 de persoane online în
EFECTh>h//&Z/d>KZ fiecare zi, în orice moment (Figura 45). Toate
WZKdKK>dZdDEdh chaturile publice și link-urile au fost puse în mod
'E^ͲhZ/KE&KZD^d Z// direct, astfel încât oamenii să poată merge direct
W/Ef/>KZhKZKEs/Zh^ la mesajul fix și să urmeze procedura despre cum
să facă totul acasă, cum să se ajute, cum să
0DMRULWDWHD SDFLHQ‫܊‬LORU PHQ‫܊‬LRQD‫܊‬L PDL MRV VDX folosească și cum să-și sprijine familiile și
SUH]HQWDW OD PHGLFL ‫܈‬L VSLWDOH ‫܈‬L DX IRVW WULPL‫܈‬L comunitatea.
DFDVă GHRDUHFH QX H[LVWDX SDWXUL VXILFLHQWH vQ
VSLWDOH SHQWUX D VH WUDWD /L VD FHUXW Vă VH Este pentru prima dată când rețeaua de socializare
FDUDQWLQH]H vQ FDVHOH ORU &HL PDL PXO‫܊‬L GLQWUH din Iran și a altor naționalități (după cum se poate
SDFLHQ‫܊‬L DX YHQLW SULQ FDQDOHOH SXEOLFH GH vedea Brazilia, Figura 46) a fost folosită pentru a
VRFLDOL]DUH vQILLQ‫܊‬DWH FD FDQDOH GH VSULMLQ GH FăWUH salva sute de vieți simplu și eficient, neavând
&ăXWăWRULL &XQRD‫܈‬WHULL GLQ ,UDQ VROLFLWkQG DMXWRU nevoie de cunoștințe despre știință, ci de a depăși
SHQWUXDSURFHVD&RURQDYLUXVXO eficient cel mai mortal virus cu care omul s-a
confruntat vreodată. În anumite zile, doctorul
7RDWHFD]XULOHDXIRVWDERUGDWHPDLvQWkLGHHFKLSD Asadi a răspuns personal la peste 600 de pacienți,
GH DVLVWHQ‫܊‬ă ‫܈‬L WULDWH HFKLSHL GH PHGLFL FDUH HUDX toți cu recuperare reușită.
SUHJăWL‫܊‬L vQ IXQGDO vQ IUXQWH FX 'U 5H]D $VDGL
$FHDVWă VHF‫܊‬LXQH D UH]XOWDWHORU PHGLFDOH HVWH Acești pacienți au devenit salvatorii familiilor lor
UDSRUWXOLQWHUPHGLDUDO'U$VDGLGHVSUHPRGXOvQ și ai altor familii care au avut nevoie de sprijin.
FDUHSDFLHQ‫܊‬LLDXIRVWWUDWD‫܊‬LGHHO‫܈‬LGHHFKLSDVDGH Susținerea echipei de asistență a voluntarilor în
PHGLFL )UXPXVH‫܊‬HD XWLOL]ăULL DFHVWHL WHKQRORJLL livrarea apelor plasmatice de GANS și a Paharului
SHQWUX DFHVW YLUXV HVWH vQ VLPSOLWDWHD VD DEVROXWă Vieții gata pregătit în casele oamenilor în câteva
vQFkWDUSXWHDILSUHGDWăRQOLQH‫܈‬LFKLDU‫܈‬LRDPHQLL ore, pentru a fi folosit imediat, a fost unul dintre
FDUH PRU DFDVă DU SXWHD Vă R IDFă FD ‫܈‬L Vă‫܈‬L motivele pentru care activitatea organizației Keshe
VDOYH]H YLD‫܊‬D ([LVWă VXWH GH DVWIHO GH SHUVRDQH din Iran și din alte națiuni a făcut o diferență atât
FDUHSRWILFRQWDFWDWH7RDWHFHUHULOH‫܈‬LSURFHGXULOH de mare în statisticile naționale ale Iranului
SUHGDWH RDPHQLORU DX IRVW vQUHJLVWUDWH ‫܈‬L SRW IL COVID-19, deoarece sute de vieți au fost salvate
JăVLWH‫܈‬LVHSRDWHIDFHUHIHULUHODHOHSHFDQDOHOHGH online de către oameni pentru oameni.
VRFLDOL]DUH
Echipa de medici care sprijină cazurile este
următoarea:
∞ Dr. Reza Asadi, Șeful echipei de doctori de
sprijin împotriva Coronavirusului
FigurD 45. *UXSXOGHVSULMLQ ∞ Dr. Farmarz Bararpour
Keshe Farsi Corona Team GHSHTelegram ∞ Dr. Ghasam Rais Akbari (Șeful Serviciului de
Urgență de le spitalul din Mahallat)
∞ Dr. Saida Sanjarian
∞ Dr. Parastou Golshiri
FigurD 46. *UXSXOGHVSULMLQ
Keshe Brazil Corona Team GHSHTelegram

PagLQD 56 GLQ 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
 Dr. Ahmadreza Nakhost 3. Pacienți cu coronavirus cu formă gravă:
 Dr. Azar Boujaran-Ghomi această categorie de pacienți sunt pacienții în
 Dr. Parviz Rashvand stadiul final, spitalizați în stare generală foarte
proastă, în comă indusă medical sau fie intubați
adesea.
1. Pacienți cu coronavirus cu formă ușoară:
Toate testele și confirmarea afecțiunii sunt făcute
care aveau simptome ușoare care erau la fel de
de spitale folosind RMN, tomografie, radiografie
frecvente ca simptomele unei răceli comune, nu
sau o perspectivă nouă dezvoltată prin tehnologia
trebuiau spitalizați. Acești pacienți au fost
revoluționară plasmatică GANS prin citirea
considerați în ambulatoriu.
rezultatelor testelor de sânge. Acest lucru poate
identifica prezența și deteriorarea produsă de
La acești indivizi, a fost utilizată doar apă
Coronavirus la plămâni, inimă, creier, sânge și
plasmatică de GANS din Paharul Vieții nr.1. Au
organe abdominale la pacienții cu stadiu final
fost utilizate metodele orale, de inhalare,
afectat grav.
pulverizare și co-amoxiclav conform
protocoalelor GANS. Drept urmare, toți pacienții
Utilizarea noii tehnologii GANS de către medicii
și-au revenit 100%. Această procedură a fost
din spitale a arătat rezultate excelente. Pacienții în
adecvată pentru această etapă a infecției.
stadiul final au răspuns la tratament și cei mai
2. Pacienți cu coronavirus cu formă moderată: mulți dintre ei au fost salvați de ceea ce a fost o
sunt cei care au o infecție relativ severă cu moarte sigură.
COVID-19 și simptome de infecție pulmonară
Coronavirus, sub formă de plămân alb. Acești
pacienți prezentau tulburări respiratorii, dar erau Descrierea tratamentului, urmată de protocol:
conștienți și atenți. a. Sistem de inhalare: apa plasmatică de GANS
din Paharul Vieții nr.1 a fost introdusă într-un
Următoarea procedură a fost administrată tuturor amestec cu câteva picături de GANS din
pacienților de către medici: Paharul Vieții până la maximum 5% și
adăugată în sistemul de ventilare a respirației.
Fiecare individ a primit să bea apă plasmatică de
GANS din Paharul Vieții nr.1, efectuând inhalarea
b. Băutură: Un amestec de 50% apă plasmatică
de GANS din Paharul Vieții nr.1 și 50% din
regulată cu apă plasmatică de GANS din Paharul
Paharul Vieții nr.2 a fost administrat oral în
Vieții nr.1 amestecată cu câteva picături de GANS
doze de 100ml la 300ml pe zi.
din Paharul Vieții nr.1, și folosind amestecul
plasmatic GANS 1 pe plasturii aplicați pe zona c. Folosirea apei plasmatice de GANS din
pieptului și spatelui, conform Protocolului A, Paharul Vieții nr.1 și 30% GANS este
amestecul plasmatic GANS 1. transformată într-un plasture pentru a fi plasat
în jurul pieptului și spatelui.
În cazul durerilor abdominale și infecțiilor cu
febră sau dureri de cap, aceeași procedură a fost d. Utilizarea apei plasmatice de GANS din
urmată cu amestecul plasmatic GANS 2 cu Pahaeul Vieții nr.1 și 20% GANS din Paharul
plasturi care au fost aplicate pe zona afectată. Vieții nr.1 este transformată într-un plasture
pentru a fi plasat în jurul capului și a zonei
creierului.

Pagina 57 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
e. Folosirea apei plasmatice de GANS din sau agricultură de-a lungul anilor, odată ce au știut
Paharul Vieții nr.2 și 20% GANS din Paharul că Mehran T. Keshe a lansat o tehnologie atât de
Vieții nr.2 este transformată în plature pentru a simplă pentru a procesa Coronavirusul, așa cum
fi plasate în jurul zonei intraabdominale și a este „Un Pahar O Viață” și a avut succes în China,
organelor pelvine, în zona din față și din spate, națiunea a acceptat să efectueze procesele în sine,
de la coaste până la degetele de la picioare. fără niciun fel de protocoale din partea guvernului
f. S-a efectuat sterilizarea sălii, a echipei și a ministerului sănătății.
medicale și a pacienților.
Într-un fel, oamenii au luat procesele în propriile
Datorită actului de protecție a datelor, lista de mâini și au devenit parte a încercărilor mai mari la
date, date statistice și carduri de raport ale nivel național. Aceștia au raportat efectele
pacienților, care au fost documentate de echipa de medicilor și celorlalți membri ai publicului, astfel
asistență a medicilor, pot fi solicitate în mod încât apele de GANS au fost vândute de către
oficial și pot fi eliberate prin canale sigure magazin.
instalate de către oficialii iranieni, numai la
oficiile guvernamentale legale, precum ministere Ca răspuns la un astfel de eveniment, universitatea
ale sănătății națiunilor și nu alte autorități. iraniană de apărare națională a realizat testarea
materialului GANS și a efectuat un studiu clinic
pe 200 de pacienți în care rezultatele au avut 90%
succes în câteva zile.
XIV. CAZURI DE TEST
Apoi au efectuat un experiment MTT pe apa de
Metodele și sistemele utilizate de această GANS și pe GANS. Aici, în această secțiune,
tehnologie după investigație și aprobare de către prezentăm analiza acestui test, care a fost oferit de
consiliul medical, au fost certificate ca un sistem către universitate savantului de renume Dr. Reza
alternativ de sănătate de către societatea Asadi, cu dozaje, măsurători și procente, iar
naturopatică din Belgia în 2011, ca o tehnologie raportul de aici este rezumatul sfaturilor
științifică valabilă și asigurată în conformitate cu doctorului către Universitatea de Apărare
politica societății.39 Națională.

Testele clinice din Iran au luat un curs ciudat și În care acesta recomandă cum trebuie folosită apa
neobișnuit. De obicei, cazurile de test sunt plasmatică de GANS pentru diferite cazuri, iar
instalate, programate și minuțioase, efectuate în acestea au devenit parte din dozele oficiale care
principal ca studiu clinic dublu-orb. Rezultatele trebuie utilizate de spitale odată cu aprobarea lor.
după toate analizele sunt considerate a fi un
medicament viabil care trebuie utilizat, apoi Se estimează că sute de iranieni au luat parte la
testele umane de peste 3 până la 5 ani ar putea acest studiu clinic național, folosind tehnologia
duce la concluzia că produsele pot fi lansate pe simplă spațială a paharelor lansată de Mehran T.
piață. Keshe, pentru a sprijini națiunea iraniană cu
tehnologia folosită acum în majoritatea spitalelor
În acest caz, cu tehnologia plasmatică GANS de către medici și asistenții medicali ca singura
KESHE, deoarece populația iraniană a fost soluție pentru a-și susține pacienții.
conștientă de activitatea savanților națiunii lor și
au testat deja diferite utilizări și medicamente sau

Pagina 58 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
În majoritatea spitalelor, în majoritatea cazurilor Milioane de adepți ai lui Mehran T. Keshe din
în care este permisă utilizarea tehnologiei de către întreaga lume sunt cunoscuți ca fiind Căutători ai
medici și asistenți în mod direct, nu s-au văzut Cunoașterii, deoarece el a predat tehnologia în
pierderi de pacienți sau personal medical de la mod liber pe platformele publice, în sesiunea
introducerea tehnologiei. cunoscută drept „Atelierele Căutătorilor
Cunoașterii”, care se desfășoară în fiecare joi, ora
Spitalul din orașul Mahallat este singurul spital 09:00 CET de 7 ani.
care a luat în mod deschis poziția de a folosi
tehnologia și a adus virusul sub control în oraș cu Echipa de asistență a Căutătorilor Cunoașterii din
ajutorul primarului. Această acțiune a oprit Iran a realizat mai mult de 15 videoclipuri care
Coronavirusul din orașul cu 50.000 de locuitori, arată pas cu pas modul de producere a
așa cum a fost anunțat la televiziunea națională materialului, curățare și aplicare și cum se poate
din Iran.36 folosi ca soluție pentru a procesa Coronavirusul.
Unii dintre voluntarii naționali care și-au furnizat
Unele dintre datele și imaginile pacienților lansate datele la spitale iar medicii și datele lor fiind
pe canalele naționale de presă din Iran sunt confirmate independent, sunt utilizate în
adăugate aici, unde se pot vedea pacienții folosind statisticile analitice care sunt discutate în
sistemele de respirație, plasturi și consumând apă secțiunile următoare.
plasmatică de GANS.
Căutătorii Cunoașterii din Iran au elaborat o fișă
Imaginile prezentate aici sunt cele furnizate gratuit de servicii de la sute de iranieni care au utilizat
în Iran de către spitalul în care a fost utilizată această tehnologie într-un formular furnizat de
tehnologia. Universitatea Națională de Apărare cu scopul de a
rezuma condițiile lor înainte și după metoda
Unul dintre voluntarii care a utilizat tehnologia folosită de aceștia cu tehnologia plasmatică GANS
plasmatică GANS din spital pentru fratele său, pentru recuperarea lor. Aceste documente sunt
care este șeful comisiei de control pentru păstrate separat ca parte a arhivelor acestui raport.
Coronavirus din raionul său și care a contractat
virusul în timpul executării activității, poate fi Aceasta este pentru prima dată când rezultatele
văzut în una dintre imagini. El a fost eliberat din studiilor clinice sunt dovedite și nu ceea ce a fost
spital cu recuperare completă după câteva zile de o tradiție în studiile clinice din prezent cu privire
la aplicarea protocoalelor cu tehnologie la colectarea datelor. Acesta a fost un studiu clinic
plasmatică GANS. național în care națiunea Iranului și-a salvat
națiunea folosind tehnologia liberă oferită de
Prin urmare, acesta a fost un studiu clinic național Mehran T. Keshe pentru a procesa Coronavirusul
cu un succes de peste 90%, realizat de sute de și a salva vieți.
iranieni, după cum se spune în acest document. În
nici un situație înainte, o astfel de poziție nu a fost
luată de o națiune cu privire la dezastrul național
și ca răspuns la o simplă procedură de tehnologie
avansată pe care ei ar putea să o producă și să o
realizeze singuri acasă.

Pagina 59 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Figure 47. Tehnologia GANS aplicată în spitalele din Iran pe bolnavii cu Coronavirus.

Pagina 60 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
XV. CONCLUZIILE STUDIILOR 6. Ceea ce contează cu privire la aceste materiale
este scopul lor practic. Deoarece natura acestui
ȘI A RAPORTULUI DIN LABORATOR test este contactul direct al diferitelor concentrații
de eșantioane cu celulele umane (aici fibroblaste),
DESCRIEREA EXPERIMENTULUI MTT iar acest tip de test este valabil pentru evaluarea
REALIZAT PE GANS (GAZ ÎN STARE NANO toxicității celulare sau a citotoxicității
SOLIDĂ) DE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE substanțelor, medicamentelor sau a factorilor
APĂRARE A REPUBLICII ISLAMICE IRAN externi care sunt disponibili oral sau prin injecție.
Acestea sunt plasate în corp sub forma unui pat
Cu respect, vă prezentăm rezultatele testului MTT sau a unei schele. Utilizarea acestor substanțe sub
pentru eșantion la rubrica „Gansuri pure” sub formă de detergent pentru suprafețe și lipsa unui
forma de diagramă. Este necesar să menționăm contact direct cu corpul uman într-o perioadă
câteva puncte despre analiza acestui eșantion. scurtă de timp (una până la 24 de ore) sau
utilizarea lor pentru dezinfectarea suprafețelor, nu
1. Eșantionul a fost testat în 10 diluții (90, 80, 70, poate avea efecte secundare din cauza lipsei de
60, 50, 40, 30, 20, 10, 10 și 100%) și în 24 de ore contact direct. Cu sistemul intern al corpului este
de la tratamentul pe celule fibroblastice umane. În posibil să nu aibă efecte secundare sau moarte
ceea ce privește diluțiile: de exemplu, 10% celulară, în funcție de ceea ce este arătat în teste.
înseamnă 10% din eșantion și 90% din mediul de Cu toate acestea, nu trebuie trecut cu vederea
cultură celulară, 90% înseamnă 90% din eșantion faptul că, dacă nu se cunoaște natura acestor
și 10% din mediu de cultură și așa mai departe. substanțe, dacă există absorbție a pielii sau alergii
ale pielii, dacă se consumă și se bea, etc., aceste
2. Datorită naturii necunoscute a materialului substanțe pot avea reacții adverse.
pentru noi și a lipsei de dezvăluire a informațiilor
despre eșantion, am folosit aici propriile noastre
concentrații sau diluții experimentale.

3. Eșantionul a fost mai întâi sterilizat folosind un


filtru de 0,22 μm și apoi diluat.

4. Rezultatele sunt exprimate ca procent de


viabilitate, iar supraviețuirea celulelor după
tratament a fost realizată prin compararea
diluțiilor diferite ale eșantionului cu grupul martor
(grupul care a primit doar mediul de cultură
celulară). Figure 48. Tets MTT pentru eșantionul "GANS Pur"

5. Analiza probelor a fost realizată folosind


software-ul GraphPad Prism, iar testul a fost
utilizat de Oneway ANOVA și a fost considerat
un nivel semnificativ de 0,05 <p.

Pagina 61 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
DESCRIEREA EXPERIMENTULUI MTT 6. Ceea ce contează cu privire la aceste materiale
REALIZAT PE APA DE GANS (GAZ ÎN STARE este scopul lor practic. Deoarece natura acestui
NANO SOLIDĂ) DE UNIVERSITATEA test este contactul direct al diferitelor concentrații
NAȚIONALĂ DE APĂRARE A REPUBLICII de eșantioane cu celulele umane (aici fibroblaste),
ISLAMICE IRAN iar acest tip de test este valabil pentru evaluarea
toxicității celulare sau a citotoxicității
Cu respect, vă prezentăm rezultatele testului MTT substanțelor, medicamentelor sau a factorilor
pentru eșantion la rubrica „Apă de GANS” sub externi care sunt disponibili oral sau prin injecție.
forma de diagramă. Este necesar să menționăm Acestea sunt plasate în corp sub forma unui pat
câteva puncte despre analiza acestui eșantion. sau a unei schele. Utilizarea acestor substanțe sub
formă de detergent pentru suprafețe și lipsa unui
1. Eșantionul a fost testat în 10 diluții (90, 80, 70, contact direct cu corpul uman într-o perioadă
60, 50, 40, 30, 20, 10, 10 și 100%) și în 24 de ore scurtă de timp (una până la 24 de ore) sau
de la tratamentul pe celule fibroblastice umane. În utilizarea lor pentru dezinfectarea suprafețelor, nu
ceea ce privește diluțiile: de exemplu, 10% poate avea efecte secundare din cauza lipsei de
înseamnă 10% din eșantion și 90% din mediul de contact direct. Cu sistemul intern al corpului este
cultură celulară, 90% înseamnă 90% din eșantion posibil să nu aibă efecte secundare sau moarte
și 10% din mediu de cultură și așa mai departe. celulară, în funcție de ceea ce este arătat în teste.
Cu toate acestea, nu trebuie trecut cu vederea
2. Datorită naturii necunoscute a materialului faptul că, dacă nu se cunoaște natura acestor
pentru noi și a lipsei de dezvăluire a informațiilor substanțe, dacă există absorbție a pielii sau alergii
despre eșantion, am folosit aici propriile noastre ale pielii, dacă se consumă și se bea, etc., aceste
concentrații sau diluții experimentale. substanțe pot avea reacții adverse.

3. Eșantionul a fost mai întâi sterilizat folosind un


filtru de 0,22 μm și apoi diluat.

4. Rezultatele sunt exprimate ca procent de


viabilitate, iar supraviețuirea celulelor după
tratament a fost realizată prin compararea
diluțiilor diferite ale eșantionului cu grupul martor
(grupul care a primit doar mediul de cultură
celulară).

5. Analiza probelor a fost realizată folosind


Figure 49. Test MTT pentru eșantionul "Apă de Gans"
software-ul GraphPad Prism, iar testul a fost
utilizat de Oneway ANOVA și a fost considerat
un nivel semnificativ de 0,05 <p.

Pagina 62 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANALIZA EXPERIMENTULUI MTT REALIZAT Analiza graficului 1:
PE GANS (GAZ ÎN STARE NANO SOLIDĂ) ȘI Eșantion transparent - apa de GANS - Figura 49
APĂ DE GANS DE UNIVERSITATEA (sus) - și eșantion opac - GANS Figure 49 (jos) -
NAȚIONALĂ DE APĂRARE A REPUBLICII și efectelor lor asupra celulelor umane vii.
ISLAMICE IRAN
Așa cum se arată în diagrame, atât apa de GANS,
Aceasta este traducerea în română a analizei MTT. cât și GANS-ul au acționat în același mod. În
general, o concentrație de 50% este acceptabilă și
În acest experiment, efectul apei GANS și al bună, comparativ cu medicamentele chimice
toxicității GANS-ului pur sunt analizate separat. simple cum ar fi acetaminofenul. Pentru
concentrații de 10% până la 40% acestea au
În acest experiment, celulele umane vii au fost viabilitate mare (viabilitate ridicată de 90%).
studiate în diferite concentrații de apă de GANS și Aceasta înseamnă că apa de GANS sau GANS-ul
GANS: până la o concentrație de 40%, fie injectate sau
aplicate la suprafață, sunt sigure și nu sunt toxice
pentru supraviețuirea celulelor umane.

La concentrații de 50% și 60%, viabilitatea


celulară este peste 50%. La concentrații peste 60%
a apei de GANS și a GANS-ului, viabilitatea
celulară scade sub 50%, ajungând în final la 10%.

Ideea este că nu ajunge la zero și asta indică faptul


că, în general, apa de GANS și GANS-ul nu sunt
100% toxice în nici una dintre concentrații, iar
medicii și cercetătorii pot trata pacienții în
siguranță la concentrații de 10% până la 40%.

Examenul clinic este foarte clar: în primul rând, se


examinează efectele mediului local asupra omului,
iar dacă tratamentul este eficient fără efecte
secundare sau cu efecte secundare minime și
acceptabile, se pot încerca metode orale și
injectabile conform protocoalelor clinice definite.
După ce a fost confirmat că apa de GANS și
GANS-ul în sine este sănătoas în aceste
concentrații, se poate continua lucrul cu ele la
concentrații mici de până la 50% cu risc scăzut.

În studiile clinice, până la același procent poate fi


suficient pentru a trata mulți pacienți, însă în
Figure 50 . Eperimentul MTT
tratamentul pacienților cu afecțiune severă și cu
pe apa de GANS (sus) și GANS (jos)
mortalitate ridicată, medicii-cercetători pot utiliza
doze de puritate mare de până la 100%.

Pagina 63 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Începeți cu puritate, creșteți cu atenție doza și luați XVI. OBSERVAREA ȘI PREVEDEREA
în considerare efectele terapeutice și efectele
ALTOR COMPORTAMENTE
secundare. Sfatul meu, pe baza experienței mele,
este că cel mai bine este să începeți cu apa de ALE CORONAVIRUSLUI
GANS, care este foarte sănătoasă. Eu și mulți
cercetători o folosim în formă orală și pură și cu o În seria de programe de predare online a KF SSI
doză de 100% în ultimii 2 ani. Am folosit-o și nu Education din ianuarie 2020, M.T. Keshe a
am văzut altceva decât un tratament și o sănătate prevăzut și a anunțat noile tipuri și mutații în
de succes. Nu a avut nici cel mai mic efect infecțiile cu Coronavirus, cu câteva săptămâni
secundar pentru noi și pacienții noștri. înainte ca acestea să fie afișate în public. Acest
lucru se datorează faptului că KF SSI a fost strâns
După o examinare clinică a tuturor dozajelor și implicată în dezvoltarea ulterrioară a virusului și a
concentrațiilor de apă de GANS și a efectelor analizat datele utilizând metodele noii tehnologii
terapeutice dovedite asupra unei varietăți de boli plasmatice GANS.
și fără efecte secundare, fie oral, fie prin injecție,
atunci începeți o examinare clinică a GANS-ului Datorită interacțiunii Coronavirusului,
în sine, unde este clar că prudența este importantă. comportamentului caracteristic al Calciului și
Și lucrați cu prudență. interacțiunilor sale cu celulele creierului uman,
aspectul important este că virusul ar putea afecta
Cu toate acestea, această știință a plasmei este amintirile și diferite părți ale creierului și spiritului
completă, se află la început de drum și necesită o omului.
mulțime de activități de cercetare și de teste
clinice, potrivit acestui test MTT, care este cel mai Sugerând un mod nou și imediat de a face față
puternic și mai important test. virușilor familiei COVID și pentru a elimina rapid
calcificarea din organism, este să folosiți apa
Este internațional și aprobat de OMS și este prima plasmatică de GANS din Paharul Vieții nr.1 ca pe
și cea mai importantă condiție pentru ca medicii să o injecție intravenoasă directă. Acesta va fi de
înceapă studiile clinice pe pacienți. asemenea, utilizat pentru a lupta împotriva
viitoarelor cancere cauzate de nuclearea calciului
Și pentru că IC50 din aceste ape GANS și GANS- produsă de efectele familiei de virusuri COVID.
uri sunt mai sănătoase decât multe medicamente
chimice, cum ar fi propen și acetaminofen ASA, Datorită puterii de calcifiere a Coronavirusului,
este de așteptat ca cercetătorii și medicii iranieni acest virus nu trebuie neapărat să fie luat prin
să înceapă studiile clinice pe diferiți pacienți și cu respirație, alimente sau apă. Acum că transferul
doze diferite, și să prezinte toate rezultatele lumii energiei MaGravs al celulelor este pe deplin
sub formă de articole, să fie pionierii acestei înțeles, putem prevedea că virusul se poate
științe în lume și să facă din Iran leagănul acestei transfera singur sub formă de energie, dintr-un
științe și al tuturor științelor, să facă voința lui mediu infectat în corpul omului. Acest fenomen a
Dumnezeu. fost necunoscut și este pentru prima dată când
vedem un astfel de transfer de câmp al unei
entități în corpul omului.

Pagina 64 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
În viitoarele călătorii în adâncul spațiului, aceasta Așa cum am anunțat în rapoartele noastre inițiale
va fi una dintre cele mai mari probleme pentru de la începutul focarului de virus din ianuarie
rasa umană. Transferul energiei virusului prin 2020, virusul se poate răspândi în orice parte a
piele și prin potrivirea intensității câmpului unui corpului, având în vedere că există o forță de
organ. câmp MaGravs a Calciului în fiecare celulă, iar
virusul are o atracție gravitațională către acesta. El
Prin urmare, este esențial să se acorde atenție creează energia și intensitatea câmpului MaGravs
protecției mediului împotriva acestui virus, așa a Calciului, forțând celula să facă Calciu și să o
cum este și cel mai recent accident cu cei 40 de solidifice, ceea ce numim calcifiere.
pasageri ai India Air, pentru că odată ce se află
într-un mediu dat acesta poate ucide rapid. Este Conform acestui articol, dacă Coronavirusul intră
extrem de important ca guvernele să ia în în fluxul sanguin poate provoca nuclee de Calciu
considerare sistemele de dezinfectare GANS în sânge și crește concentrația de sânge, și
(Figura 51) pentru aeronave pentru a le face eventual embolie și accidente vasculare cerebrale
sigure, deoarece epuizează energia în această situație. În aceste cazuri, energia poate
Coronavirusului și mutațiile sale din zonele și fi transferată din mediu în corp și în mod necesar
mediile publice (spitale, trenuri, școli, birouri și prin alte mijloace.41
etc..)
Conform cercetărilor, aceasta a fost observată în
mai multe țări din Iran, Italia, Anglia și China.
Ciclul menstrual al femeilor a devenit anormal și
s-a schimbat de la o dată pe lună la fiecare două
săptămâni și uneori chiar o dată pe săptămână.
Conform observației de calcifiere la un câine din
China, calcifierea virusului poate ajunge în curând
la alte animale, inclusiv păsări de curte și animale
acvatice, care desigur pot fi ajutate să se
recupereze în același mod.42,43,44

XVII. EXPUNEREA TEHNOLOGIEI


PLASMATICE GANS ÎN PUBLIC
ÎN IRAN

După examinarea tehnologiei de către oamenii


de știință de la Universitatea Națională de
Apărare din Teheran și din datele pe care le-au
obținut, cu instrucțiunea și sprijinul universității
Figura 51. Unitate de producție a plasmei GANS și al altor birouri publice din Iran, s-a decis ca
pentru a fi utilizată în zone publice largi această tehnologie să poată fi implementată
și în spitalele din Iran.

Pagina 65 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
direct într-un anumit număr de locuri publice, cum
ar fi moschei (Fig. 52, 53 și 56), străzile (Fig. 54
și 55) și în consecință, livrarea tehnologiei către
spitale direct (Figura 47).

În acest sens, au fost înființate mai multe proiecte


pilot în diferite locații din Teheran, unde apa de
GANS a fost aplicată pentru dezinfectarea
mediului și a oamenilor din moschei și de pe
străzi.

Figura 54. Tunel de pulverizare a apei de


GANS plasat pe stradă în Teheran, Iran.

În același timp, apa plasmatică GANS a fost


distribuită în moscheile Iranului, pentru ca
Figura 52. Tunel pentru pulverizarea apei de familiile să fie protejate. Acest proces este încă în
GANS la intrarea unei moschei din Teheran, Iran. desfășurare în prezent (Figura 56).

Figura 53. Tunel pentru pulverizare a apei de


GANS la intrarea unei moschei din Teheran, Iran. Figura 55. Pulverizarea apei de GANS
pe stradă în Teheran, Iran.

Pagina 66 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Figura 57 arată unul dintre locurile în care s-a
efectuat producția în masă a GANS-urilor. Zonele
cu locurile în care aceste sisteme au fost
implementate pot fi găsite în imaginile publicate
în mass-media publică.

Cu sprijinul Universității Naționale de Apărare


din Iran, noile sisteme au fost dezvoltate de
Căutătorii Iranieni ai Cunoașterii și fabricate gata
să fie furnizate și să sprijine toată lumea din Iran.

Figura 56. Împărțirea gratuită a apei plasmatice de


GANS odată cu pachete de mâncare Figura 58. Producție de GANS din Iran.
în moscheile din Iran.

Figura 57. Test de producere a GANS-ului


la Universitatea Națională de Apărare
din Tehran, Iran.

Pagina 67 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
XVIII. CONCLUZII Normalitate pe toate coloanele

Test pe un singur eșantion: Utilizarea apei de


În cadrul acestui studiu, bazat pe statistica GANS și a GANS-ului pe Coronavirus arată că
pacienților voluntari, protocoalele menționate mai simptomele bolii sunt aproape de zero
sus au fost implementate de pacienți și au fost (recuperarea completă a pacientului) sau nu? Sau
monitorizate de un grup de experți comuni ai cât de aproape este?
Cautătorilor Cunoașterii Keshe și ai Universității
Naționale de Apărare cu ajutorul chestionarelor de
St
ati
sti
cipent
ruuneșant
i
on
specialitate. Număr Medi
e Devi
ați
est
andar
d Er
oar
emedi
est
d.
Simptomedupăut
il
izar
eGans:
Tuse

Simptomedupăut
il
izar
eGans:

Rezultatele obținute în cadrul acestei monitorizări Febr

Si
mpt
ă

omedupăuti
li
zar
eGans:

sunt următoarele:
Mâncăr
imepecor
p

Si
mpt omedupăut
il
izar
eGans:
Fr
isoane

Si
mptomedupăutil
izar
eGans:
Di
fi
cul
tăț
iderespi
raț
ie

Si
mptomedupăut
il
izar
eGans:
Durer
e

ANALIZĂ STATISTICĂ A CORONAVIRUSULUI Si


mpt
Gr
omedupăut
eaț
ă
il
izar
eGans:

ÎN TESTUL CU DATE NORMALE Si


mpt
Anor
omedupăut
exi
e
il
izar
eGans:

Si
mptomedupăut
il
izar
eGans:
Di
aree

Datele pentru statisticile de mai jos au fost culese Simpt


Letr
omedupăut
agie
il
izar
eGans:

din evidențele spitalului de la cei care au fost Tabel 1. T-Test


diagnosticați, se aflau în carantină acasă și au
arătat simptomele mutației Coronavirus la plămâni
și cap.

Datele complete ale pacienților sunt păstrate și pot


fi furnizate funcționarilor din ministerele sănătății
și oficialilor guvernamentali și nu altora, datorită
protecției confidențialității datelor.

Statisticile au fost colectate din Iran și din întreaga Tabel 2. Analiza statistică a simptomelor
lume între februarie și mai 2020. Sute de iranieni Coronavirus după protocolul GANS

au participat la aceste procese, iar datele au fost


În tabelul 1, scorul mediu al simptomelor bolii
examinate și aprobate de 3 oficiali guvernamentali
după utilizarea GANS-ului pentru Coronavirus
independenți și universitari, verificând datele în
comparativ cu zero (recuperare completă). Acest
mod individual. Aceste date vor fi continuate și
lucru arată că medicamentul are un efect bun și că
culese pentru diferite statistici, întrucât tot mai
procesul de tratament a fost făcut la un nivel
multe cazuri se găsesc în Iran. Numărul cazurilor
ridicat.
în ansamblu reprezintă procesarea a sute de
iranieni care au fost contaminați cu Coronavirus.
În tabelul 2, este prezentat scorul mediu al
simptomelor bolii înainte de a utiliza
Toate datele au fost verificate și statisticile au fost
medicamentul relativ la zero (om sănătos). Adică,
făcute de Dr. Nakhaee, Universitatea Imam
arată cât de grave au fost simptomele la
Hosein.
șantioanele noastre și cum s-au vindecat și tratat
simptomele bolii după utilizarea GANS-ului
pentru Coronavirus.

Pagina 68 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Severitatea
Număr Medi
e Devi
ați
est
andar
d Er
oar
emedi
est
d. Valoare spectrală simptomelor
Si
mptomedupăutil
izareGans:
Di
fi
cul
tăț
iderespi
rați
e
Fără simptome.
Si
mpt
omedTuse
0
Si
mpt
Si
omedemâncăr
mptomedecr
imepecor
p
ampoemuscul
areși
(Sănătos)
dur

Si
er

mpt
e

ome def
risoane
25 Mică
Si
mpt
omedegr
ață 50 Medie
75 Mare
Si
mpt
ome def
ebr
ă
Si
mpt
omededur
eredecap
Si
mpt
cupr
omedepr
esiunea
obl
eme
100 Severă
Si
mpt
omedeanor
exi
e
Si
mpt
omededi
aree
Si
mptomedepi
agust
ului
erder
eami
rosul
uiși
Deci, de exemplu, dacă simptomele „febrei” sunt
Si
mpt
omedel
etar
gie
înregistrate la un pacient cu numărul 75, înseamnă
Tabel 3. Analiza statistică a simptomelor că cantitativ febră este mare. În mod similar, dacă
Coronavirusului înainte de protocolul GANS.
valoarea zero este înregistrată, aceasta înseamnă
că nu există „febră”.

Am testat "GANS-ul Plasmatic" și "Apa


Plasmatică de GANS" pentru 156 de persoane
selectate la întâmplare. Am realizat apoi un singur
test T pentru înainte și după ce au luat
medicamentul, împotriva valorii implicite de zero
(conform tabelului de mai sus, pentru o persoană
sănătoasă care nu are simptomele dorite). După
cum se vede în Tabelele 2 și 4.
Tabel 3. Analiza statistică a simptomelor
Coronavirusului înainte de protocolul GANS.
După cum vedeți, valoarea "sig. (Cu 2 cozi)" a
tuturor acestora este mai mică de 0,5, ceea ce arată
că acest test este semnificativ.
Analiza celor mai frecvente simptome ale
pacienților cu COVID-19 procesați cu GANS În coloana Diferența medie (în ambele tabele 2 și
Plasmatic și Apă Plasmatică de GANS. 4), valoarea diferenței medii de intensitate arată
semnul cu valoarea implicită de zero. De exemplu,
Scurtă analiză a ratei de recuperare a pacienților pentru semnul „febră” înainte de a lua GANS
cu simptomele comune: plasmatic, aceasta indică 54.355, ceea ce
înseamnă că „febra” medie în populație este de
Mai întâi am calculat un singur eșantion din testul 54,355 în medie. Și acest număr ajunge la 2.435
„T” pentru statisticile totale, care rezultă din după luarea „GANS-ului Plasmatic” în al doilea
primul și al doilea tabel după ce au luat „GANS tabel. Adică, severitatea febrei la om este foarte
plasmatic”, iar al treia și al patrulea tabel înainte aproape de zero (om sănătos).
de a lua „GANS plasmatic”.
Sau în simptomele de „tuse” înainte de a lua
Rețineți că am stabilit severitatea simptomelor „GANS Plasmatic” conform monitorizării
după cum urmează. pacienților arată 58.494, ceea ce înseamnă că
severitatea „tusei” la subiecții noștri este în medie

Pagina 69 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
de 58.494. Și acest număr ajunge la 4.006 după În mod semnificativ, numărul victimelor care
consumarea "GANS-ului Plasmatic" în tabelul 2. sufereau de insuficiență respiratorie a scăzut de
Aceasta înseamnă că severitatea "tusei" la oameni la 63.46 la 3.205, ceea ce înseamnă mai mult
este semnificativ mai aproape de zero (om sau mai puțin 100% recuperare. La fel și cu
sănătos). tusea de la 58,49 la 4,006. În mod semnificativ,
observăm o scădere a febrei de la 54,35 la
De asemenea, în simptomele „tremuratului” 2,435.
înainte de a lua „GANS Plasmatic” conform
monitorizării pacienților arată 25.962, ceea ce
Această tehnologie arată în mod concludent că
înseamnă că severitatea „tremuratului” în
ea este o descoperire majoră în lupta împotriva
populația noastră țintă este de 25,962 în medie. Și
Coronavirusului și trebuie pusă în aplicare de
acest număr ajunge la 0,962 după ce a consumat
către guverne. Recuperarea completă de la
„GANS Plasmatic” conform tabelului 2. Aceasta
început până la sfârșit, în 90% din cazuri este de
înseamnă că severitatea „tremuratului” la oameni
3 până la 7 zile. În majoritatea cazurilor,
a atins nivelul semnificativ de zero (om sănătos).
majoritatea durerilor sunt ameliorate în primele
În cele din urmă, cele mai importante simptome 48 de ore, în unele cazuri chiar la 3 până la 6 ore
ale bolii COVID-19 sunt simptomele de de la aplicarea primei sesiuni de protocol
„insuficiență respiratorie” înainte de a lua „GANS plasmatic GANS.
Plasmatic” bazată pe monitorizare, media este de
Valoare de test = 0
63.462. Și acest număr ajunge la 3.205 după
consumarea „GANS-ului Plasmatic” în tabelul 2. Simptome Înainte de După
(nivel de securitate) prot. GANS prot. GANS
Adică, severitatea „insuficienței respiratorii” la
oameni este semnificativ mai aproape de zero (om Deficiență 63.46 3.205
respiratorie
sănătos).
Tuse 58.49 4.006

Aceste numere sunt pentru toate simptomele, ceea Febră 54.35 2.435
ce indică faptul că pacienții în cauză s-au Crampe musculare 43.43 2.922
îmbunătățit semnificativ. și durere
Letargie 26.22 2.727
Frisoane 25.96 0.962
INTERPRETAREA DATELOR
Greață 20.51 0.484
Testul T arată o normalitate completă și este Diaree 8.33 0.962
acceptabil în conformitate cu standardele
internaționale. Tabelul 5. Efectul protocolului GANS
(date colectate din tabelele 2 și 4)
Orice date de peste 10% din diferența principală a
unei număr de simptome este considerată a fi
extrem de eficientă. După cum se poate observa în
coloana "Înainte de protocolul GANS" din tabelul
5, observăm o reducere semnificativă și
recuperare de către pacienți pe perioada testului.

Pagina 70 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
XIX. CONCLUZII putând conecta aminoacidul GANS-ului cu oricare
celulă din corpul uman. Alte GANS-uri produse în
În acest studiu, s-a constatat că virușii, pe lângă același timp, în același vas, toate au aceeași
structura lor fizică, au în jurul lor câmpuri intensitate cu cea a aminoacidului GANS-ului.
magnetice și gravitaționale (câmpuri plasmatice
MaGravs). Aceste MaGravs-uri, la fel ca Acest lucru înseamnă că se poate produce
atmosfera, sunt active în jurul virusului. aminoacidul GANS-ului de Zinc la o anumită
Interacțiunea acestor câmpuri plasmatice virale cu intensitate și pentru următorul procedeu. Prin
câmpurile plasmatice ale celulelor vii și efectul alegerea unui procent diferit de Cupru se produce
interacțiunilor sale magnetice și gravitaționale un aminoacid GANS diferit la o intensitate diferită
asupra celulei vii duce la o reducere semnificativă pentru o celulă diferită. Se folosește această
a energiei celulare și apariția bolii. proprietate a GANS-ului pentru a se putea conecta
cu orice celulă din corpul omului, și în același
S-a investigat faptul că apa plasmatică de GANS timp, cu această conexiune pentru a adăuga sau a
cu o intensitate MaGravs specifică ce se potrivește epuiza alte energii care ar putea face parte din
cu intensitatea câmpului plasmatic al virusului, intensitatea MaGravs. Prin urmare, putem alege
dar într-o cantitate mai mică din punct de vedere toate GANS-urile în funcție de intensitatea
al volumului (ceea ce reprezintă o cantitate mai aminoacizilor GANS-ului prin alegerea
mică de energie, dar cu aceeași intensitate) decât predeterminată a materialului.
intesnitatea câmpului plasmatic al virusului, poate
fi utilizată pentru a transfera energia virusului în Prin acest proces, se poate ajunge la pierderea de
câmpurile magnetice plasmatice moleculare ale energie a intensității plasmatice a câmpului
apei de GANS. magnetic al virusului în încercarea de a echilibra
volumul câmpului magnetic plasmatic cu plasma
Într-un fel, entitatea mai mare o hrănește pe cea apei GANS, virusul fiind epuizat de energia sa.
mai mică, și în acest proces, entitatea mai mare
care este virusul, își pierde din volumul de În fizica plasmatică spațială, energia este definită
câmpuri către cantitatea mai mică, care este apa drept câmpuri magnetice plasmatice în mișcare,
plasmatică de GANS. În lumea plasmei câmpurile încât comparația dintre două puncte și energia
de aceiași intensitate interacționează, dar eliberată între aceste două puncte dă valoarea
cantitatea unuia este cea care dictează energiei pe care plasma a primit-o și oferit-o.
superioritatea față de celălalt. Câmpul total de echilibru între magnetic și
gravitațional este valoarea energiei care a fost
Datorită procesului de producție a GANS-urilor, cheltuită în mediul dat de acea plasmă.
se produce intensitatea aminoacizilor diferitelor
GANS-uri. De exemplu, atunci când este creat Excedentul de energie absorbit de structura
GANS de CO2, în momentul creării, acesta are o moleculară GANS poate fi utilizat în proporții
intensitate specifică a CO2 a acelui GANS, a diferite de celelalte celule din corp ca sursă de
aminoacidului care a fost produs pe suprafața apei energie de reumplere.
GANS-ului, ca aminoacid GANS al unei
intensități date a CO2. Prin urmare, într-un proces Controlul virusului folosind tehnologia spațială
putem crea un aminoacid GANS specific unei plasmatică Keshe GANS este foarte simplu, dar
celule date, și în același timp, prin crearea de CO2 eficient, din următoarele motive:

Pagina 71 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
În primul rând, apa plasmatică GANS poate fi Și colectiv, într-o perioadă de timp, moleculele de
utilizată pentru identificarea Coronavirusului apă plasmatică de GANS vor elimina toată energia
prezent în celulele corpului. Acest lucru se poate din zona celulelor infectate de Coronavirus.
face printr-un simplu test de pulverizare sau prin Astfel, după o perioadă de timp, celula este
introducerea apei plasmatice de GANS în pielea eliberată din încapsularea creată prin extinderea
corpului. Acest transfer al câmpurilor câmpurilor virusului.
gravitaționale și magnetice de la virus la GANS
creează o presiune a câmpului de forță asupra De-a lungul timpului, virusul a fost în interacțiune
celulei corpului. cu celula, iar structura și energia celulei în mod
obișnuit este deteriorată ireparabil. În acest
Această presiune a câmpului de forță plasmatic nu moment, cel puțin nu trebuie să mai rămână
este resimțită ca o durere, ci este o forță a energia virusului8 în mediul ce încapsulează
câmpului plasmatic care poate fi resimțită de celulele.
sistemul neuronal al corpului omului ca o
strângere sau o presiune în zona în care este După eliberarea celulei din strânsoarea
aplicat. De exemplu în cavitatea toracică sau în Coronavirusului, toate celulele corpului omului
cavitatea craniană. Această metodă este un mod vor intra într-un ciclu de reparație, care vor crea o
ușor de a descoperi imediat unde și ce parte a febră secundară normală în corpul omului.
corpului este afectată mai mult de virus.
În acest stadiu, un număr mare de Coronaviruși ar
În al doilea rând, apa plasmatică de GANS poate fi putut transforma plasma Calciului din interiorul
fi utilizată pentru tratament, în care este utilizat celulei, datorită efectului intensității câmpului
același proces ca și în cazul detecției, dar prin inerțial al virusului spre plasma Calciului celulelor
utilizarea pe termen lung și mai frecventă a pe care virusul le încapsulează, și prin urmare să
aceleiași ape plasmatice de GANS, aceasta va conducă la manifestarea Calciului în zona celulei.
epuiza toată energia provenită din virus în porțiuni
mici. Această epuizare provine din interacțiunea În acest moment, printr-o continuare a utilizării
fiecărei molecule GANS pe măsură ce trec peste apei plasmatice de GANS, apa plasmatică de
celulele infectate cu virus. GANS care conține intensitatea câmpului
plasmatic al Calciului, datorită designului său,
În realitate, utilizarea continuă și repetitivă a apei interacționează și decalcifiează celulele care au
plasmatice de GANS în zona infectată cu virus trecut prin faza de calcifiere în timpul încapsulării
este ca și ciobirea unui bloc de gheață, când se iau lor de către virus.
bucăți până când în cele din urmă spargeți întregul
bloc de gheață. Prin urmare, prin utilizarea continuă a apei
plasmatice de GANS, în timp, după recuperarea
Acesta este motivul pentru care este necesară infecției inițiale cu virus, se va vedea treptat
utilizarea repetitivă a GANS-urilor sau a decalcifierea celulelor și revenirea stării normale.
plasturilor ce sunt înmuiate în mod repetat în
soluția de Gans sau amestec, pentru a introduce Un astfel de fenomen și proces nu a fost niciodată
continuu GANS-uri noi în mediul corpului pentru considerat sau nu a fost niciodată realizabil de
a putea prelua încet câmpurile din celulele afectate lumea științei trecute și prezente.
de Coronavirus.

Pagina 72 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Deoarece Coronavirusul a calcificat o parte din urmare, sângele poate prelua această energie
celule datorită prezenței energiei semințelor de direct din GANS. Acest lucru creează o
Calciu din fiecare celulă, atunci câmpul oportunitate de relaxare pentru plămâni, de
gravitațional și magnetic al GANS-ului, care reconstruire și crearea unei condiții de recuperare
conține și energia Calciului, va dizolva acest mai rapidă.
Calciu slab înapoi la energia Calciului, iar
calcifierea va fi redusă și treptat se va observa o În cazurile în care Coronavirusul a afectat
reducere a zonei afectate de calcifiere, așa cum se stomacul și observăm solidificarea și întărirea
vede de exemplul pentru plămâni (Fig. 28 și 29). zonei abdominale, pacienții se plâng de obicei că
se simt ca o piatră. Atunci când se aplică apa
În cazurile cu o utilizare puternică a GANS-ului în plasmatică de GANS, aceștia raportează dureri din
nebulizatoare, am observat o epuizare rapidă a cauza presiunii câmpului, care confirmă că
calcifierii și a energiei virusului, și în aceste stomacul a fost infectat cu virus. După utilizarea
cazuri, observăm formațiuni de pachete de lichid plasturilor și a apei, și atunci când toate durerile
intercelular care apar în stratul exterior al pielii dispar, atunci în unele cazuri, observăm mici
plămânului, în pleura plămânului. Uneori, aceste leziuni de lichid intercelular pe mucoasa
pachete de lichid intercelular pot acoperi un stomacului.
procent mare din zona pulmonară. Se recomandă,
în toate cazurile, să nu se adauge mai mult de 5% Printr-o aplicare suplimentară a apei plasmatice de
soluție GANS în nebulizatoare. GANS sub formă de plasturi sau băuturi în unele
cazuri, vedem un început de separare a peretelui
Când sunt observate aceste afecțiuni, este interior al stomacului, cu crearea unui sac de
important să nu atingeți sau să perforați fizic lichid intercelular în urmă. Acesta se poate
pleura plămânului pentru a extrage lichidul extinde până la 2/3 din mucoasa stomacului și
intercelular. Acest lichid trebuie să fie lent stomacul se umple cu lichidul intercelular în
absorbit de corp în timp. Prin atingerea spatele căptușelii interioare.
plămânului prin punctarea acestor saci, plămânul
nu va funcționa corect și poate aduce ulterior Acest comportament se datorează faptului că
complicații, deoarece pacientul nu poate respira. calcifierea Coronavirusului a fost inversată și a
rămas doar lichidul celulei. Datorită decalcifierii
Se recomandă ca o dată cu utilizarea plasmei mari, o cantitate mare de lichid este lăsată între
GANS în nebulizator, pacientul nu trebuie peretele stomacului și straturile interioare ale
niciodată pus pe Oxigenare până când saturația acestuia. Pentru acest tip de durere la stomac
Oxigenului nu atinge 95%. Introducerea rapidă a datorită Coronavirusului, se recomandă utilizarea
pacientului din spital pe linia de Oxigenare poate apei plasmatice de GANS doar 5% și să dureze
crea daune ireparabile pentru pielea slăbită a mai mult timp pentru decalcifierea
acestor saci interni. Coronavirusului, pe care căptușeala stomacală a
corpului are șansa de a o elimina treptat și de a
Pentru a explica acest lucru, trebuie să spunem că absorbi lichidul înapoi în corp. Apa plasmatică de
GANS-ul, ca și câmp plasmatic, are energie GANS administrată pentru băut trebuie să fie din
disponibilă, care poate să treacă prin pereții nou de aceeași ordine. Se recomandă ca să nu fie
plămânului și să energizeze sângele. Atunci atinși acești saci mari, deoarece au nevoie doar de
plămânii nu trebuie să acționeze pentru a converti timp pentru a se reduce și să se contopească cu
Oxigenul în energie și a-l elibera în sânge, și prin căptușeala stomacului.

Pagina 73 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
În cazul persoanelor care se plâng de presiune la În urma intervențiilor efectuate cu GANS pe
rinichi, se recomandă aceeași procedură ca la primul pacient, folosind un amestec special de
stomac. Este recomandabilă utilizarea apei GANS testat în alt studiu cu mai mult de trei ani
plasmatice de GANS fără nici un GANS în aceste înainte, medicul a reușit să readucă la normal
două cazuri, ca procesul de decalcifiere să se libidoul primului voluntar.
potrivească capacității organismului de a absorbi
lichidul intracelular, lichidul intercelular sau Studiul este în desfășurare prin observarea altor
combinația ambelor. pacienți.

A fost observat același comportament de separare În al treilea rând, apa plasmatică de GANS poate
a peretelui și acumularea de lichid în sistemul fi utilizată pentru a proteja și a preveni împotriva
reproducător al femeii (ovare, trompe uterine, virusului. În aceste cazuri, pe măsură ce indivizii
pântecele și vaginul), creând dureri diferite. iau sau utilizează apa plasmatică de GANS pe
Aceeași procedură a apei plasmatice de GANS în piele sau inhalează frecvent apa de GANS, se
amestec cu GANS-ul din Paharul Vieții nr.2 este asigură că orice virus care a intrat în organism și
recomandată în această secțiune. este în stadii incipiente va fi imediat epuizat de
energia sa și nu va permite creșterea și replicarea
Datorită Coronavirusului și efectului său asupra virusului la următoarea etapă.
țesuturilor pulmonare și calcifierii, în starea
actuală fără a utiliza GANS-uri pentru Există un factor și un fenomen important cu apa
transformarea calcifierii în energie, preconizăm că plasmatică de GANS. Adică produsele GANS
majoritatea pacienților cu Coronavirus pulmonar sunt naturale. Corpul omului tratează produsele
vor suferi în anii următori cu un număr boli de GANS la fel ca pe orice sursă naturală de energie
plămâni, și majoritatea acestor pacienți estimat la și ia de la ea doar ceea ce are nevoie, echilibrând
peste 95%, vor muri de leziuni pulmonare și mediul înconjurător cu energia pe care o
cancer cauzate de Coronavirus, în funcție de transportă. Într-un fel, GANS-ul poate fi utilizat
severitatea leziunilor pulmonare și de recuperarea ca transfer de energie cu gradient natural pozitiv,
acestora. ca și aliment, dacă are un volum mai mare, sau
poate fi utilizat ca energie naturală de gradient
Prin urmare, pacienții care au avut 10-20% leziuni negativ pentru extragerea a ceea ce nu este necesar
pulmonare și calcifiere, vor muri mai repede decât în organism.
cei care au avut 5-10% calcifiere, în procent de
40% la 80%. Datorită leziunilor pulmonare Ea funcționează exact și precis ca corpul omului,
cauzate de infecția cu Coronavirus oamenii vor deoarece GANS-urile pot fi adaptate la nevoile
suferi în cea mai mare parte a vieții lor de leziuni specifice ale corpului. Prin urmare, organismul
pulmonare. La fel se va întâmpla cu deteriorarea privește GANS-ul ca pe un proces natural și ia
ficatului, rinichilor și sistemului digestiv, datorită ceea ce are nevoie și dă ceea ce nu are nevoie ca și
Coronavirusului. energie. Aceasta este frumusețea acestei
tehnologii și cunoașteri în care energia plasmei
S-a raportat că la o sută de cazuri în care oamenii GANS-ului și a GANS-ului pot fi utilizate atât ca
au fost afectați de Coronavirus, toți și-au pierdut hrană, cât și ca un extractor al energiei în cazul
libidoul. În plus, majoritatea celor testați au fost virușilor.
găsiți fără spermă activă.

Pagina 74 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Prin urmare, un GANS poate fi utilizat ca celulele corpului și nu este în nici un caz o
prevenire și protecție împotriva virușilor, deoarece substanță care are efecte negative.
se poate lua în orice moment când cineva simte
etapele incipiente ale virusului și vede rezultate În general, se poate spune că, dacă GANS-ul este
imediate în urma acestui proces. utilizat corect, această apă plasmatică de GANS
poate fi utilizată cu mult dincolo de prevenirea și
Acest fenomen face ca aplicarea și utilizarea procesarea virusului. De exemplu, în cazul în care
vaccinurilor să fie irelevantă, în ideea de a păstra apa plasmatică de GANS din Paharul Vieții nr.2
în organism atâtea otrăvuri că poate într-o zi ar (și până la 1%, până la 2% din GANS-ul în sine)
putea fi de folos. În tehnologia plasmatică GANS este combinată cu câteva picături de apa
se folosește ceea ce este necesar și nu există nimic plasmatică de GANS din Paharul Vieții nr.1, ea
rău, deoarece este un proces natural. Cu această poate fi folosită ca un antibiotic.
tehnologie, se pune capăt folosirii și necesității
existenței vaccinurilor pe Pământ și în spațiu. Putem spune că ființele umane au dobândit o
tehnologie nouă și un material nou pentru boli
În al patrulea rând, apa plasmatică de GANS vechi și noi, și poate fi extinsă într-o asemenea
poate fi folosită pentru curățarea și dezinfectarea măsură.
mediului, aceasta datorită modului în care apa
plasmatică de GANS este întotdeauna mai slabă în Motivul pentru aceasta este faptul că GANS-ul se
comparație cu virușii din mediu. În mod natural, comportă ca un produs natural cu un efect similar
ea epuizează energia virușilor care se află în plantelor medicinale, și în același timp, se
mediul de aplicare a acesteia și le face energia comportă ca 0 energie cu efect farmaceutic și de
inutilă. aceea poate acoperi ambele spectre de
medicamente de unul singur.
În același timp, ea însăși nu devine un câmp cu
intensitatea specifică virusului, ci datorită Apa plasmatică de GANS și GANS-ul sub formă
distribuției energiei între toate moleculele de de picături (adică câteva picături) în apă sau pe
GANS, creează un câmp echilibrat care nu este limbă, pot avea un efect mai mare în unele cazuri
niciodată suficient pentru a crea infecții. decât consumul de apă plasmatică de GANS în
mililitri. Acest studiu a fost făcut și a arătat
Când pacienții folosesc apă plasmatică de GANS, rezultate pozitive, de succes, în multe boli.
atât pentru tratament cât și pentru prevenire,
aceștia se pot recupera sau reduc intensitatea În realitate, apa plasmatică de GANS se comportă
bolilor anterioare Coronavirusului, în caz de foarte asemănător ca medicina homeopatică, dar
dureri pulmonare și stomacale, cancere, accidente cu o adevărată esență a măsurătorilor și a
vasculare cerebrale, etc. Ei pot raporta că au fost capacității de interacțiune cu organismul.
reduse contracțiile stomacului, intestinelor,
prostatei și uterului. Pot fi scutiți de umflarea Apa plasmatică de GANS, deoarece este un
mușchilor sau de osteoartrită. Acestea sunt toate produs natural și este o replicare a structurii
avantajele apei plasmatice de GANS. Acestea corpului omului, aceasta răspunde la bătăile inimii
sunt lucruri care se găsesc în această apă naturală și își eliberează energia conform aceluiași proces
și care are efecte naturale. GANS-ul este o ca celulele normale ale corpului. În sistemele în
substanță naturală. Apa plasmatică de GANS nu care organismul trebuie să digere, să absoarbă și
este un lichid chimic, ci ceva care provine din să elibereze intensitățile câmpurilor GANS-ului,

Pagina 75 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
acestea trecând prin corp se armonizează cu folosește informațiile pentru tratarea cancerului.
bătăile inimii și le face foarte eficiente, acesta În tehnologia plasmatică spațială, analizăm
fiind unul dintre motivele pentru care GANS-ul conținutul elementelor sângelui și al organelor, iar
are un răspuns atât de reușit. Deoarece este în cazul în care există o creșterea a unuia sau a
replicarea structurilor celulelor corpului omului, două elemente, aceasta ne indică care și unde este
iar celulele au o afinitate față de materialele care cauza seminței centrale a cancerelor. Și GANS-
sunt la fel. urile produc acel element specific pentru care
vedem o creștere a lui în sânge sau în organ.
Noi folosim combinații de GANS-uri din Paharul
Vieții nr.1 și Pahrul Vieții nr.2, deoarece în De exemplu, atunci când vedem cancer de stomac
GANS-ul din Paharul Vieții nr.1 există un procent și luăm probe de sânge ale elementelor, dacă
mare de Zinc într-o formă plasmatică22 care se află vedem o creștere a Zincului și a Cuprului,
la nivelul energetic al câmpurilor energetice ale înțelegem că acesta este un cancer psihosomatic și
sistemului neuronal. Acest lucru poate repara și trebuie abordate ambele părți atât emoția cât și
ajuta orice model de comportament nevralgic sau partea fizică. Pentru aceasta, producem un GANS
psihologic, și din acest motiv, pentru prima dată în care are un conținut de Zinc și Cupru, și astfel
lumea medicinii, putem realiza GANS-uri adaptate atunci când este aplicat într-un mod și o
care pot susține deficiențe psihologice și procedură adecvată, vedem o reducere rapidă a
psihosomatice. cancerului. În multe cazuri, eradicarea totală a
cancerului.
Din acest motiv, urmăm întotdeauna tiparele
psihologice ale pacienților și observăm o diferență În acest sens, odată ce viitoarele tipuri de cancer
vizibilă în comportamentul persoanelor care au vor fi datorate Coronavirusului, medicii trebuie să
folosit acest lucru în corelație cu Coronavirusul și ceară și să urmărească elementele de Calciu din
cu multe alte cazuri. Destul de interesant, un sânge și orice creștere a Calciului arată că
număr mare de oameni care au folosit acest cancerul se bazează pe Coronavirusul pe care
material, arată reducerea tensiunii arteriale, persoana trebuie să îl aibă, sau la avut înainte.
diabetului, inflamației și mai ales a depresiei.
Acestea au fost înregistrate de la unii dintre Din acest motiv, GANS-ul corespunzător trebuie
voluntari. să aibă un amestec de Calciu în totalitatea lui,
care să poată elimina cancerul din organism.
Într-un fel, GANS-urile bazate pe Zinc într-un Această procedură va deveni standardizată pentru
raport corect, pot fi utilizate pentru corecția toate tipurile de cancer datorate Coronavirusului.
comportamentului psihologic natural în lumea În viitoarele tipuri de cancer, s-ar putea să vedem
medicinii. Acest lucru a fost testat pentru s-ar putea să vedem o combinație de tipuri de
epilepsie, Parkinson, Alzheimer, cu peste 80% rata cancer și Coronavirus, și acestea au nevoie de
de succes în China și Europa, și în alte aspecte ale GANS-uri special dezvoltate atât pentru cancer,
dezvoltării acestei tehnologii pentru programul cât și pentru bolile pe bază de Coronavirus.
spațial în ultimii 20 de ani.
După cum se vede din certificarea furnizată,
În noile aplicații ale fizicii Plasmatice Spațiale Fundația Keshe și Mehran Tavakoli Keshe au
Keshe pentru sănătate, în cazurile de boală precum primit certificări și licențe39 în 2011 de la
cancerul, nu analizăm analizele de sânge într-un Societatea Naturopatică din Belgia pentru a
mod în care medicina prezentă le privește și dezvolta și produce aceste sisteme, ca să fie

Pagina 76 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
folosite de medici, și au fost aplicate cu succes sângelui așa cum au raportat oamenii de știință
pentru diferite boli din întreaga lume. Se poate chinezi și italieni, care au analizat sângele
observa prin protocol, că utilizarea tehnologiei ca pacienților cu Coronavirus în timpul autopsiei.
o nouă tehnologie alternativă pentru sănătate, este
asigurată de Societatea Naturopatică. În general, creșterea variației Fosforului și a
Sulfului poate arăta epuizarea Calciului, în timp ce
Tehnologia plasmatică GANS poate fi utilizată prin conversia procesului energetic inițiat de
eficient pentru controlul tumorilor, în special a Coronavirus, corpul transformă energia Calciului
leucemiei și cancerului hepatic, folosind o metodă în elementul de Calciu în stare materială, datorită
intravenoasă și are nevoie de o atenție specială din prezenței intensității MaGravs a Coronavirusului
partea lumii medicale, pentru noi cercetări asupra la nivelul inerției Calciului, pentru a sprijini
acestor noi metode de control al cancerului. calcifierea.

La fel ca în cazul analizei de sânge pentru cancer, În plus, când Calciul coboară și Fosforul urcă,
pentru prima dată, un criteriu și o măsură pentru a datorită câmpurilor magnetice plasmatice ale
demonstra prezența virusului s-a bazat pe o virusului care nu este o entitate biologică, ci un
creștere a Ureei, Creatininei, Fosforului și o pachet energetic, acest virus poate avea un efect
scădere a Calciului în sânge, ca mod de diagnostic direct pe termen lung asupra ADN-ului și
pentru pacienții cu boala Coronavirus. Această structurii ARN, fiind capabil să creeze un defect
citire a analizei de sânge poate fi considerată un genetic în viitor. Cu alte cuvinte, creșterea
test mai fiabil, care poate acoperi cu ușurință toate intensității câmpului magnetic al Fosforului și nu
tipurile de Coronavirus. al entității biologice, poate regla și reduce
deficiența de Calciu în glandele endocrine,
Metoda actuală de utilizare a tabletelor pe bază de umplând astfel locul Calciului. Această creștere a
aluminiu pentru a opri conversia Fosforului și a Fosforului poate juca un rol în structura ADN-ului
Sulfului în Calciu poate fi o modalitate posibilă în care va provoca modificări genetice în viitor.
timpul procesului de calcifiere datorată
Coronavirusului. Acest lucru este contestabil și Motivul pentru care vedem infecții multiple la
necesită cercetări și investigații suplimentare. În persoanele recuperate din infectarea cu
istoria tehnologiei plasmatice GANS realizată sub Coronavirus, se datorează faptului că aceste
supravegherea medicilor, în două cazuri cu o persoane au stabilit un câmp pe bază de
boală similară în 2006-2008 se poate confirma Coronavirus în corp. Mai târziu, în viața lor, pe
această tranziție posibilă. măsură ce intră în contact cu un alt mediu sau
persoane care poartă Coronavirus cu o intensitate
În aceste două cazuri, organismul transformă ușor diferită, iau din nou aceeași infecție, dar cu o
continuu Fosforul în Calciu și îl depune în intensitate diferită. Acesta este motivul pentru
sistemul vascular, iar această acumulare duce la care vedem că mulți dintre așa-numiții recuperați
amputare datorată gangrenei. Din acest motiv, din infecția cu Coronavirus se întorc cu o a doua,
putem vedea cum Calciul din conversia Fosforului a treia și a patra infecție. În principal, deoarece
poate duce la Calciu în compoziția sângelui. organismul este slăbit de prima infecție cu
Coronavirus și recuperarea din această infecție, și
Acesta este același proces pe care îl vedem cu în același timp, organismul nu poate trece prin
anumite boli de inimă, când observăm îngroșarea pierderea de energie a celei de-a doua infecții, iar

Pagina 77 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
acest lucru duce la moartea persoanei. fi folosit ca o aplicație bună pentru Alzheimer și
Parkinson.
Există o presupunere greșită în lumea medicinii
de astăzi, că virusul a reapărut. De fapt, Capcana cu aceasta este intenstitatea câmpului
pacienții s-au recuperat parțial de la prima inerțial al Calciului. Dacă omenirea ar putea
infecție, dar câmpurile energetice rămase ale extrage energia acestui câmp, ar putea realiza un
virusului de la prima infecție atrag o nouă sistem mare de producție a Calciului folosind
tulpină a virusului din mediile sau indivizii tehnologia plasmatică spațială.
afectați.
Odată cu descoperirea tehnologiei plasmatice
Problema cu acești oameni se datorează faptului GANS și a efectului acesteia prezentat pe
că acum poartă două tulpini ale aceluiași virus, Coronavirus, această tehnologie și cunoaștere
acum a devenit mai ușor să infecteze mai multe poate fi acum utilizată în mod eficient în
persoane, mult mai rapid decât atunci când cazurile de HIV și viruși similari, care au fost o
aveau o singură tulpină de Coronavirus. Acesta enigmă pentru lumea științei. În realitate, testele
este motivul pentru care vedem o contaminare și efectuate în Africa pe pacienții cu HIV au arătat
o infectare mai mare a doua oară, în jurul rezultate pozitive și schimbări drastice în
persoanelor infectate cu Coronavirus. structura vieții pacienților în care markerii HIV
au devenit atât de scăzuți încât nu mai este
Energia ascunsă din spatele puterii de ucidere a considerat infecțios.
Coronavirusului este faptul că poate utiliza
intensitatea MaGravs a inerției Calciului pentru Cu noile date statistice provenite de la grupul
a converti energia Calciului celulei în GANS-ul iranian de monitorizare a statisticilor de la
a Calciului în celulă. Universitatea din Teheran, datele confirmă
succesul de 95% în eradicarea Coronavirusului
În realitate, Coronavirus nu ar fi fost atât de în Iran, folosind tehnologia plasmatică GANS.
mortal, dacă una dintre intensitățile tulpinelor Un astfel de rezultat nu are precedent în lumea
din pachetele de intensitate MaGravs compusă a științei și a medicinei.
acestuia, nu ar fi avut intensitatea inerției
Calciului dintr-un mediu de câmp plasmatic. Acest proces este încă în desfășurare în Iran și
mii de oameni utilizează în continuare aceste
Probabil că acest virus ar fi fost unul dintre cei protocoale la domiciliu folosind canalele de
mai puternici viruși pe care omenirea l-ar fi susținere de pe rețelele de socializare sau în
putut întâlni, care ar fi putut fi folosit pentru spitale, în așteptarea aprobării Ministerului
multe progrese în multe tehnologii, în special Sănătății Iranului pentru a fi utilizate la nivel
pentru transferul de energie și creșterea național prin certificare.
inteligenței.
Rezultatele acestor studii și datele analizate,
Deoarece Coronavirusul are o intensitate a prezintă faptul că Tehnologia Spațială
câmpului MaGRavs al Calciului, care de fapt, Plasmatică GANS Keshe și cunoașterea pe care
va interacționa cu Zincul creierului și va crește o dezvăluie, este prima și singura modalitate de
capacitatea de stocare a memoriei, acesta putând a face față virușilor prin epuizarea energiei

Pagina 78 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
acestora și făcându-i ineficienți, și care nu către guverne. Recuperarea completă de la început
dăunează celulelor vii. până la sfârșit, în minimum 90% din cazuri este de
3 până la 7 zile. În majoritatea cazurilor, aproape
Prin influențarea câmpurilor plasmatice ale toate durerile sunt ameliorate în primele 48 de ore,
virusului, acest studiu arată că alte metode care în unele cazuri chiar la 3 până la 6 ore de la
încearcă doar să controleze virusul prin întărirea aplicarea primei sesiuni de protocol plasmatic
sistemului imunitar, nu vor fi la fel de eficiente și GANS.
directe.
Fără îndoială, tehnologia plasmatică GANS
Trebuie menționat că în Iran, prin aprobarea trebuie să fie pusă în aplicare de urgență de către
Ministerului Sănătății, peste 110 medicamente toate națiunile, pentru a folosi o metodă simplă de
certificate care au fost aprobate de OMS au fost reducere în mod specific a cifrei de decese
folosite pentru a combate Coronavirus, dar cu un provocată de acest virus și de toate mutațiile sale.
efect limitat. În concluzie, se poate spune că omenirea a ajuns
la o nouă cotitură în lumea medicinii.
Este de așteptat ca guvernul iranian să transfere
aceste descoperiri către OMS și către toate Din studiul pe scară largă din Iran, putem spune că
guvernele, cu sprijinul Eminenței Sale Ali tehnologia plasmatică GANS are cea mai eficientă
Khamenei din Iran și cu sprijin universitar pentru modalitate de a reduce rata de deces datorat
acest raport, precum și aplicarea în Teheran și în Coronavirusului, de a controla infecțiile, de a
alte spitale și universități de către Universitatea detecta rapid și de a curăța mediul de Coronavirus.
Națională de Apărare din Iran. Poate fi unul dintre modurile ce pot fia doptate de
OMS pentru urmărirea rapidă a problemei pe care
Prin acest raport, scriitorul dorește să a creat-o Coronavirusul, așa cum a fost arătat în
mulțumească și să acorde respect principalului Iran.
cercetător al Universității Naționale de Apărare
din Iran, dr. Ali Asghar Behnam Nia, pentru Succesul acestui proces cu Coronavirusul în Iran,
sprijinul și încurajarea neobosită a Căutătorilor se datorează în primul rând modului în care
Cunoașterii Keshe din Iran, pentru a putea atinge Cautătorii Cunoașterii din Iran au setat și proiectat
maximul pentru națiunea iraniană prin această noile oportunități disponibile de canalele media,
tehnologie. pentru a putea ajunge la cât mai multe persoane
din întreaga națiune, și în același timp, să
Noul proces plasmatic GANS care prezintă peste stabilească un al 4-lea nivel structural al acestora.
90% succes în aceste cazuri precum și în noile Publicul ar putea veni să ceară ajutor, sau medicii
versiuni ale mutației Coronavirusului, a fost sau specialiștii pentru pacienții lor, pentru că
implementat în diferite spitale de către diferiți 90000 de persoane sunt frecvent pe grupuri. Apoi
medici împotriva Coronavirusului și ar trebui este nivelul 2 al sprijinului pe social media cu
utilizat pentru orice viitoare virusuri care s-ar peste 50 de voluntari și zeci de sute de voluntari
putea manifesta în lume. secundari, care să livreze și să sprijine atât apele
plasmatice, cât și sistemele pe care oamenii să le
Această tehnologie arată în mod concludent că utilizeze și să le învețe. Al 3-lea nivel este format
este o descoperire majoră în lupta împotriva din medici specializați, oferind sfaturi pentru cei
Coronavirusului și că trebuie pusă în aplicare de care au nevoie de sprijin suplimentar pentru cei

Pagina 79 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
aflați în stare critică. Al 4-lea nivel și cel mai Dorim să le mulțumim tuturor celor care ne-au
important în utilizarea rețelelor de socializare, este ajutat în implementarea, administrarea legală și
realizarea de videoclipuri în direct despre modul documentarea științifică a acestei lucrări și echipei
de realizare, aplicare și testare a GANS-ului, etc. de sprijin a voluntarilor din fundal și multor altora
Asta a făcut posibil ca milioane de oameni să se din Iran, pentru a putea ajunge să sprijinim viața
ajute direct. Peste 15 astfel de videoclipuri au fost națiunii Iraniene. Cautătorii Cunoașterii ai
făcute pentru ca oamenii să se ajute singuri, chiar Fundației Keshe care au susținut această cercetare
fără să știe despre tehnologie, doar învățând să le sunt menționați mai jos:
facă și să le folosească.

Dacă acest proces, așa cum a fost configurat de Colegilor studiului la prezentarea și
Iran, ar putea fi configurat de către guverne, cea recomandarea Universității de Apărare:
mai mare parte a bolilor datorate Coronavirusului, Dr. Ali Asghar Behnam Nia (Universitatea de
ar putea fi eradicată în întreaga lume în termen de Apărare) poziția - Managementul Cercetării
60 de zile de la lansarea acestei lucrări. Universității
Dr. Reza Asadi (Universitatea de Științe Medicale
M.T. Keshe și Căutătorii Cunoașterii ai din Arak)
tehnologiei sale, care acum depășesc milioane în Dr. Ghasem Reis Akbari (Director Urgențe la
întreaga lume, sunt pregătiți să sprijine toate Spitalul din Mahallat)
guvernele pentru o cale rapidă de livrare a Dr. Seyed Mohammad Jamalian
cunoașterii tehnologiei în acest scop. Dr. Farid Abedi
Dr. Majid Saadati
M.T. Keshe vede și dorește ca Universitatea
Iraniană de Apărare Națională să devină centrul de
excelență pentru eradicarea virușilor, în colaborare Secțiunii de analiză statistică:
cu M.T. Keshe și alți oameni de știință și guverne Dr. Nakhaee, Imam Hosein University
din întreaga lume. Sajad Khabiri, Imam Hosein University

Echipei Organizației Keshe din Iran:


Dr. Farzam Bararpour (Foundation Physician)
Shahid Beheshti University
Dr. Amir Houshang Velashjerdi (Foundation
Physician) Tehran University
Mehdi Shabankareh (Foundation Spokesperson in
Iran) Māzandarān University, Nanotechnology
Yousef Arghavani Fallah (Foundation Director in
Iran) Māzandarān University, Management
Sadegh Motazed Manesh

Alții:
Dr. Pouneh Rashvand
XX. APRECIERI ȘI MULȚUMIRI Mr. Mostafa Mohamadi Jafari
Mr. Movahadi

Pagina 80 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Mohammad Hosein Azizi
Administatorii grupului Farid Heydari
de pe Telegram: Askar firoozi
Mohammad Asadi Mehdi Majid Shaghaghi
Shabankareh Sadegh Pita Pira
Motazed Manesh Shahab Mohammad Sajad Mahboobi
Mehdi Janati Zad Mehdi Nariman Ahmadi
Khorrammanesh Dr. Sasan Shamekhi
Reza Asadi Jafar Bakhshi Abadi
Dr. Farzam Bararpour Mehdi Pazhoohesh
Dr. Azar Boujaran Yahya Aghayari
Hassan Boujaran Yousef Reza Khosravi
Arghavani Fallah Pedram Barzegar
Ziba Ashoori
Grupului de sprijin in tot Iranul: Jahangir Khalili
Hashem Mahmoodi Zadeh
Amir Sadighi
Didar Zareii
BaBak Ahmadi
Mohammad Kazem Reisian
Mohammad Asghari
Babak Shaverti
Mohammad Aram
Amir Hosein Sharifi
Morteza Nikzat
Majid Aslani
Azim Shokri
Majid Montazeri
Farhad Najafi Asl
Seyed Ghasem Fazljo
Farzam Barar Poor
Enayat Khodaee
Parvin Ghaani
Saman Asteraki
Nasim Nasir Zade
Hadi Tavakoli
Masoud Gheysari
Leyla Hedayat Pour
Ali Sobhi
Seyed Alireza Mosavi
Behrouz Mohebi
Mohammad Hashemian
Soudabe Bazargan
Amir Meshki
Saeed Shahbali Ardakani
Hamid Moradi
Alireza Khoda Bakhshi
Bahram Raoufi Far
Kazem Alaee Zadeh
Mohammad Rezaee
Zohreh Bamadi
Farhad Edalt Joo
Ali Ganji
Mohammad Saeedi
Mahdi Farmani
Farkhondeh Erfani
Amir Hosein Mahmoodi
Daryush Bizaee
Amir Sabz Ali Davijani
Taghi Eskandari
Amir Arab Mohammadi
Mehran Moshtari
Ghahraman Ahmadi
Seyed Mohammad Saleh Mir Bagheri
Alireza Tavoosi
Abas Ali Davari
Saeed Hashem Zadeh
Mostafa Habibi

Pagina 81 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Mahnaz Rahmani XXI. PARTICIPAREA SCRIITORILOR
Manoochehr Rahimi Autorii au standarde de scriere standardizate pe
Sara Bahreh Bar baza recomandărilor Comitetului Internațional al
Mohammad Hosein Shiri EditurII Jurnalului Medical.
Shahab Abarian
Sadegh Motazed Manesh
Marziyeh Ghasemloo

Pagina 82 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA I.A. Engleză

Pagina 83 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 84 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 85 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 86 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 87 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA I.B. Germană Original

Pagina 88 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 89 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 90 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 91 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 92 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 93 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 94 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA II

Pagina 95 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA III

Pagina 96 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 97 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 98 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 99 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 100 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 101 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 102 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 103 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 104 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 105 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 106 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 107 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 108 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 109 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 110 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 111 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA IV

Pagina 112 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA V.

Pagina 113 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 114 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 115 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 116 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 117 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA VI.B. – Engleză

Pagina 118 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 119 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 120 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA VI.B. – Farsi Original

Pagina 121 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 122 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 123 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 124 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 125 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA VII.A – Farsi Original

Pagina 126 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 127 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 128 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 129 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA VIII.A Analiza Fizico-Chimică a Apei din Ghana

Pagina 130 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA VIII.B: Licența FDA din Ghana

Pagina 131 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA VIII.C: Autoritatea de Standardizare din Ghana

Pagina 132 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 133 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 134 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 135 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 136 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 137 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 138 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 139 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 140 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 141 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 142 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 143 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 144 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 145 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA IX.A. Testul în Engleză de Sensibilitate a Pielii la Gans-ul de CO2

Pagina 146 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 147 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 148 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 149 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 150 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 151 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 152 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 153 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 154 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 155 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 156 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA IX.B. Testul Original în Chineză de Sensibilitate a Pielii la Gans-ul de CO2

Pagina 157 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 158 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 159 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 160 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 161 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 162 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 163 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 164 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 165 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 166 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 167 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA X.A – Testul în Engleză al Gans-ului de CO2

Pagina 168 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 169 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 170 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 171 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA XI.B – Testul Original în Chineză al Gans-ului de CO2

Pagina 172 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 173 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 174 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 175 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA XI. Naturopatică

Pagina 176 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
APPENDIX XII. Analiză Semicantitativă XRF

Pagina 177 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Pagina 178 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA XIII Raportul VUB asupra proiectului propus de M.T. Keshe

Pagina 179 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA XIV – Diabetic Eye and Foot

Ochi Diabetic Înainte

Ochi Diabetic După

Pagina 180 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Picior Diabetic Înainte

Picior Diabetic După

Pagina 181 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Plămâni și Piept .........................................................48
CUPRINS Inimă ............................................................................48
REZUMAT.......................................................................................3 Sân ................................................................................48
Organe Interne ...........................................................48
I. INTRODUCERE...............................................................4
Convulsii Stomacale .................................................48
II. O PRIVIRE ASUPRA CÂMPURILOR MAGNETICE ȘI Vezică Urinară și Pelvis ...........................................48
GRAVITAȚIONALE ALE VIRUȘILOR ȘI CELULELOR
Uter ...............................................................................49
III. ÎNȚELEGEREA ENERGIILOR PLASMATICE Testicule și Prostată ..................................................49
VIRUȘILOR .................................................................................... 8 Degete la Picioare și Măini .....................................50
ENERGIA DINTRE CELULE ȘI VIRUS . .............................. 9 Piele ..............................................................................50
Limfă și noduli limfatici ..........................................51
IV. UTILIZAREA NOULUI MATERIAL CUNOSCUT CA ȘI
Sânge ...........................................................................51
GANS PENTRU ERADICAREA VIRUȘILOR ............................... 12
Cancer...........................................................................52
V. PRODUCEREA GANS-ULUI ȘI APLICȚIILE LUI ........ 13 Mușchi ... ......................................................................52
VI. MATERIALE, MĂSURAREA ȘI DOZAREA Oase ..............................................................................53
GANS-URILOR ............................................................................18 Sistem Imunitar .........................................................53
Temperatură la copii ...... ........................................54
VII. ISTORIA GANS-URILOR ȘI A VIRUȘILOR ................ 27
Infectarea cu Coronavirus din Mediu ........ ...........54
VIII. PRODUCEREA GANS-ULUI PENTRU TESTE ............. 31
XIII. REZULTATUL STUDIULUI EFECTULUI DIFERITELOR
GANS-UL DIN PAHARUL VIEȚII NR.1............................ 31 PROTOCOALE DE TRATAMENT CU GANS-URI
GANS-UL DIN PAHARUL VIEȚII NR.2............................ 33 CONFORM STĂRII PACIENȚILOR ............................. 57
COSTUMUL GANS ‘UN PAHAR O VIAȚĂ’ . .................. 34
XIV. CAZURI DE TEST ........................................................ 58
CONTRAINDICAȚIE.. . ........................................................... 35
AMESTEC DE GANS-URI DIN PAHARUL VIEȚII NR.1 XV. CONCLUZIILE STUDIILOR ȘI A RAPORTULUI DIN
ȘI PAHARUL VIEȚII NR.2 ..................................................... 35 LABORATOR .............................................................. 59

IX. CUM SE POATE DETECTA PREZENȚA DESCRIEREA EXPERIMENTULUI MTT REALIZAT PE


CORONAVIRUSULUI ÎN CORP UTILIZÂND APA PLASMATICĂ GANS (GAZ ÎN STARE NANO SOLIDĂ) DE
DE GANS ......................................................................................36 UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE A
RECUNOAȘTEREA INFECȚIEI CU CORONAVIRUS ÎN REPUBLICII ISLAMICE IRAN ..................................... 61
ȚESUTURILE ALBE PRIN UTILIZAREA APEI DESCRIEREA EXPERIMENTULUI MTT REALIZAT PE
PLASMATICE DIN PAHARUL VIEȚII NR.1.................36 APA DE GANS (GAZ ÎN STARE NANO SOLIDĂ) DE
RECUNOAȘTEREA INFECȚIEI CU CORONAVIRUS ÎN UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE A
ȚESUTUL ROȘU PRIN UTILIZAREA APEI PLASMATICE REPUBLICII ISLAMICE IRAN ...................................... 62
DIN PAHARUL VIEȚII NR.2 ....................................... 37 ANALIZA EXPERIMENTULUI MTT REALIZAT PE
RECUNOAȘTEREA INFECȚIEI CU CORONAVIRUS ÎN GANS (GAZ ÎN STARE NANO SOLIDĂ) ȘI APĂ DE
ȚESUTUL MUSCULAR ȘI OASE, UTILIZÂND UN GANS DE UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE
APĂRARE A REPUBLICII ISLAMICE IRAN ................ 63
AMESTEC DE APĂ PLASMATICĂ GANS DIN
PAHARUL VIEȚII NR.1 ȘI PAHARUL VIEȚII NR.2 ... 37 XVI. OBSERVAREA ȘI PREVEDEREA ALTOR
RECUNOAȘTEREA INFECȚIEI CU CORONAVIRUS COMPORTAMENTE ALE CORONAVIRUSLUI .......................... 64
PRIN NOUA INTERPRETARE DUPĂ TEHNOLOGIA
GANS KESHE A DIFERITELOR ANALIZE DE SÂNGE .37 XVII. EXPUNEREA TEHNOLOGIEI PLASMATICE GANS ÎN
PUBLIC ÎN IRAN .......................................................................... 65
X. PROTOCOL DE PREVENȚIE A CORONAVIRUSULUI 40
XVIII. CONCLUZII .................................................................. 68
XI. APA SĂRATĂ DE GANS AMESTEC PENTRU
DEZINFECTAREA MEDIULUI .................................... 40 ANALIZĂ STATISTICĂ A CORONAVIRUSULUI ÎN
TESTUL CU DATE NORMALE ................................................. 68
XII. PROTOCOL DE PROCESARE A VIRUSULUI FOLOSIND INTERPRETAREA DATELOR ............................................70
GANS ȘI APĂ PLASMATICĂ DE GANS .................... 41
XIX. CONCLUZIE ................................................................. 71
PROTOCOL A: UTILIZARE AMESTEC GANS-URI 1.... 42
PROTOCOL B: UTILIZARE AMESTEC GANS-URI 2 .... 43 XX. APRECIERI ȘI MULȚUMIRI ........................................ 80
PROTOCOALE PENTRU ALTE MUTAȚII ALE XXI. PARTICIPAREA SCRIITORILOR .................................. 82
CORONAVIRUSULUI ................................................. 44
Cap și Ochi ................................................................. 45 ANEXA I.A. ENGLEZĂ ................................................................. 83
Atac Cerebral .............................................................. 45 ANEXA I.B. GERMANĂ ORIGINAL ............................................ 88
Psihologic și Psihosomatic ..................................... 45
ANEXA II....................................................................................... 95
Urechi și Gât .............................................................. 46
Nas ................................................................................ 47 ANEXA III .................................................................................... 96
Miros și Gust .............................................................. 47 ANEXA IV .................................................................................. 111
Buze .............................................................................. 47
Limbă .. ....................................................................... 47 ANEXA V. ................................................................................... 113

Pagina 182 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
ANEXA VI.B. – ENGLEZĂ ......................................................... 118 ANEXA XI. NATUROPATHICĂ ................................................ 176
ANEXA VI.B. – FARSI ORIGINAL ............................................. 121 ANEXA XII. ANALIZĂ SEMICANTITATIVĂ XRF .................... 177
ANEXA VII.A – FARSI ORIGINAL ............................................. 126 ANEXA XIII RAPORTUL VUB ASUPRA PROIECTULUI PROPUS
DE M.T. KESHE ........................................................................... 179
ANEXA VIII.A - ANALIZA FIZICO-CHIMICĂ A APEI DIN
GHANA .................................................................................... 130 ANEXA XIV – PICIOR ȘI OCHI DIABETIC ............................... 180
ANEXA VIII.B: LICENȚA FDA GHANA .................................... 131 CUPRINS .................................................................................... 182
ANEXA VIII.C: AUTORITATEA STANDARDE GHANA ........... 132 TABELUL FIGURILOR .................. ............................................. 184
ANEXA IX.A. TESTUL ÎN ENGEZĂ DE SENSIBILITATE A PIELII XXII. REFERINȚE ................................................................ 185
LA GANS-UL DE CO2 .............................................................. 146

ANEXA IX.B. TESTUL ORIGINAL ÎN CHINEZĂ DE


SENSIBILITATE A PIELII LA GANS-UL DE CO2 ..................... 157

ANEXA X.A – TESTUL ÎN ENGLEZĂ AL GANS-ULUI DE CO2 168

ANEXA XI.B – TESTUL ORIGINAL ÎN CHINEZĂ AL GANS-ULUI

DE CO2 ..................................................................................... 172

Pagina 183 din186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
Figura 29. Infectare cu Coronavirus în plămâni (femeie) în
TABELUL FIGURILOR spitalul din Mahallat ........................................................... 36
Figura 30. Rezultatele analizei sângelui de la un pacient
Figura 1. Reprezentarea grafică a interacțiunii câmpurilor infectat cu Coronavirus, care a supraviețuit utilizând
MaGravs ale virusului și celulei .................................................... 6 Tehnologia Plasmatică Spațială GANS în spitalul din
Figura 2. Schimbul de câmpuri MaGravs între două plasme ........ 8 Mahallat .............................................................................. 38
Figura 3. Tipuri de Microorganisme. Sursă: https:// Figura 31. Refacerea degetelor după calcifiere .................. 38
courses.lumenlearning.com/microbiology/chapter/types-of- Figura 32. Unitate de respirat tip nebulizator dezvoltată de
microorganisms/ .......................................................................... 10 KFM Austria GmbH ........................................................... 40
Figura 4. Schemă pentru măsurarea energiei piezoelectrice Figura 33. Pereche Coronavirus apărută pe buze ................ 47
generate. O sarcină mecanică a fost aplicată dispozitivului pe Figura 34. Sânge și bucăți de țesut în urină, la 2-4 ore de la
durata măsurării tensiunii și curentului ........................................ 11 infectarea cu Coronavirus ................................................... 49
Figura 5. Dispozitiv digital de memorie pe bază de TMV. a) Figura 35. Pereche Coronavirus apărută pe degete ............ 50
Imagine la micorscopul electronic a TMV cu nanoparticule Figura 36. Pereche Coronavirus apărută pe mâini, degete și
uniform atașate de aproximativ 10nm. b) curbele I-V ale unui unghii .................................................................................. 50
dispozitiv creat cu un strat activ, derivat din nanosârmele TMV-Pt Figura 37. Pereche Coronavirus apărută pe talpa
(ilustrate în gravură). Sursa: (Wen & Steinmetz, 2016, p.98) ..... 11 piciorului ............................................................................. 50
Figura 6. Interacțiunea plasmei GANS cu plasma celulei Figura 38. Pereche Coronavirus apărută pe pielea
virusate ......................................................................................... 13 brațului ................................................................................ 51
Figura 7. Unitate Spațială Universală pentru Îmbunătățirea Figura 39. Pereche Coronavirus apărută pe pielea de pe
Corpului ....................................................................................... 16 picioare ................................................................................ 51
Figura 8. Conferință în Austria, Vienna, Septembrie 2019, unde a Figura 40. Unitate de Pulverizare a plasmei de GANS
fost demonstrat sistemul pentru ritmul cardiac ........................... 17 dezvoltată de Keshe Foundation Manufacturing Austria
Figura 9. Calcifieri ale Coronavirusului în plămâni .................... 19 GmbH .................................................................................. 55
Figura 10. Un Pahar O Viață. Paharul Vieții Nr.1 (stânga A și Figura 41. Unitate de Apă Plasmatică de GANS dezvoltată de
stânga B). Paharul Vieții Nr.2 (dreapta A și dreapta B) .............. 20 Keshe Foundation Manufacturing Austria GmbH .............. 55
Figura 11. Un Pahar O Viață cu GANS Paharul Vieții Nr. 1 Figura 42. Unitate de Respirat GANS dezvoltată de Keshe
(stânga) Paharul Vieții Nr. 2 (dreapta) ........................................ 20 Foundation Manufacturing Austria GmbH ......................... 55
Figura 12. Continutul de elemente din Paharul Vieții Nr.1 indicat Figura 43. GANS produs pentru utilizarea Unităților
de rezultatele analizei semicantitative XRF de la laboratorul Plasmatice cu GANS ........................................................... 55
Universității Isfahan din Iran ....................................................... 21 Figura 44. Sistem de Producție în Masă a plasmei de GANS,
Figura 13. Prima versiune a sistemului de captură GANS pentru dezvoltat de KFM China ..................................................... 55
producerea hemoglobinei. Schema sistemului de producție (sus). Figura 45. Grupul de sprijin Keshe Farsi Corona Team de pe
Producerea hemoglobinei în condițiile reale ale laboratorului din Telegram ............................................................................. 56
Italia, de M.T. Keshe (jos) ........................................................... 21 Figura 46. Grupul de sprijin Keshe Brazil Corona Team de pe
Figura 14. Similaritatea dintre câmpurile MaGravs ale magnetului Telegram ............................................................................. 56
cu pilitură de Fier (sus) și GANS-ul din apă (jos) ....................... 24 Figure 47. Tehnologia GANS aplicată în spitalele din Iran pe
Figura 15. Câmpuri plasmatice GANS fără prezența GANS-ului bolnavii cu Coronavirus ...................................................... 60
însuși ............................................................................................ 25 Figure 48. Tets MTT pentru eșantionul "GANS Pur" ........ 61
Figura 16. Câmpurile de forță toroidale tridimensionale, pot fi Figure 49. Test MTT pentru eșantionul "Apă de Gans" ..... 62
văzute pentru prima dată în realitate, ca și câmpuri magnetice ale Figure 50. Eperimentul MTT pe apa de GANS (sus) și
Gans-ului ..................................................................................... 26 GANS (jos) ......................................................................... 63
Figura 17. Curgerea câmpului vortexial de energie într-un bloc de Figura 51. Unitate de producție a plasmei GANS pentru a fi
gheață ........................................................................................... 27 utilizată în zone publice largi și în spitalele din Iran .......... 65
Figura 18. Recator de zbor Iranian în funcțiune .......................... 27 Figura 52. Tunel pentru pulverizarea apei de GANS la
Figura 19. Primul din partea dreaptă și al doilea din partea stângă, intrarea unei moschei din Tehran, Iran ................................ 66
sunt sistemele de zbor pereche, dezvoltate în Iran în 2008 ......... 27 Figura 53. Tunel pentru pulverizarea apei de GANS la
Figura 20. Graficul conversiei CO2 în acid formic în cameră .... 28 intrarea unei moschei din Teheran, Iran .............................. 66
Figura 21. Un Pahar O Viață, darul făcut națiunii Chineze, 24 Figura 54. Tunel de pulverizare a apei de GANS plasat pe
Ianuarie 2020 ............................................................................... 29 stradă în Teheran, Iran ........................................................ 66
Figura 22. Paharul Vieții nr.1 (vedere laterală) ........................... 31 Figura 55. Pulverizarea apei de GANS pe stradă în Teheran,
Figura 23. Paharul Vieții nr.1 (vedere de sus) ............................. 31 Iran ...................................................................................... 66
Figura 24. Paharul Vieții nr.2 (vedere laterală) ........................... 33 Figura 56. Împărțirea gratuită a apei plasmatice de GANS
Figura 25. Paharul Vieții nr.2 (vedere de sus) ............................. 33 odată cu pachete de mâncare în moscheile din Iran ............ 67
Figura 26. Costumul GANS Keshe Un Pahar O Viață ................ 34 Figura 57. Test de producere a GANS-ului la Universitatea
Figura 27. Costum de Bunăstare GANS Keshe ........................... 34 Națională de Apărare din Teheran, Iran .............................. 67
Figura 28. Infectare cu Coronavirus în plămâni (bărbat) în spitalul Figura 58. Producție de GANS din Iran .............................. 67
din Mahallat ................................................................................. 36

Pagina 184 din186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
XXII. REFERINȚE

1
See "Epidemic Virus Corona 2019" Performance Report
of the Deputy Minister of Research and Technology of the 13
Wen, A. M., & Steinmetz, N. F. (2016). Design of virus-
Ministry of Health and Medical Education based nanomaterials for medicine, biotechnology, and
energy. Chemical Society reviews, 45(15), 4074–4126.
2
Pourabtehaj, Mohammad and others (1322). Biological https://doi.org/10.1039/c5cs00287g
defense against agrotourism attacks of swine flu. National
Conference on Passive Defense in the Agricultural Sector, 14
Hales, J., Matmon, G., Dalby, P., et al. (2019). Virus
Qeshm Island, Pishtaz Iranian Scientific Cooperative lasers for biological detection. Nature Communications.
Company https://www.civilica.com/Paper-NCPDA01- 10. 10.1038/s41467-019-11604-z.
NCPDA01_2840.html
15
AGES Austria. (2018). Research Report: Carrying out
3
Tavakoli Keshe, M. (2014). Bacteria and Viruses. Keshe inhibitor zone tests and determination of MIC-values with
Foundation Spaceship Institute. KF Plasma Times, 16th different substances and bacteria.
edition, October 2019, (Appendix I).
https://keshe.foundation/images/kfplasmatimes/KF-
Plasma-Times-2019-10.pdf 16
GANS effects on the viruses in a live Chicken embryo
test report. Iran. (2020).
4
Tavakoli Keshe, M. (2019). Viruses: The Energy (Appendix II).
Packages of the Universe - Herpes Simplex Virus. KF
Plasma Times 17
Razi report. (2020).
https://keshe.foundation/images/kfplasmatimes/KF- (Appendix III).
Plasma-Times-2019-01.pdf
18
25th Health Teaching Workshop. Keshe Foundation
5
Tavakoli Keshe, M. (2012). Book 1 - The Universal Spaceship Institute (2015).
Order Of Creation Of Matters
https://www.amazon.com/dp/B07MQFLDDF 19
Tavakoli Keshe, M. (2012) Book 2 – The Structure Of
The Light.
6
KFM Austria Research Center. (2018). The impact of https://www.amazon.com/dp/B07MZ4T3B6
GANS Plasma Fields on the production of matter
https://keshe.foundation/images/kfplasmatimes/The_impa Tavakoli Keshe, M. (2012) Book 3 – The Origin Of The
20

ct_of_GANS_Plasma_Fields_on_the_production_of_matt Universe. Chapter 4: How Matters are Created in the


er.pdf Universe. https://www.amazon.com/s?k=B07NM71QTY
7
Coronavirus cell. Wikipedia. (2020). 21
Tavakoli Keshe, M. (2012) Book 2 – The Structure Of
https://en.wikipedia.org/wiki/File:3D_medical_animation The Light. Chapter 8: CO2 in GANS State (2009)
_coronavirus_structure.jpg https://www.amazon.com/dp/B07MZ4T3B6
8
Schwann, T. (1847). “Microscopical researches into the 22
Semiquantitative XRF Analysis Results. Centlab.
accordance in the structure and growth of animals and http://www.centlab.ir/ Iran. (2020)
plants”. Contributions to Phytogenesis, M. J. Schleiden, (Appendix XII).
Ed., Sydenham Society, London, UK.
23
GANS Plasma Sports Beverage Type I, Bacterial count
9
Cell Theory. [biology online dictionary] (2019, 13. May). and number of coliform group bacteria certification.
Retrieved on 13. Mai 2020, from China. (2019).
https://biologydictionary.net/cell-theory/ (Appendix IV)
24
GANS Plasma Electrolyte Energy Drink. Entrustment
Anand, S. K., & Tikoo, S. K. (2013). Viruses as
10
Inspection. AFF191202823. Standard GB 7101-2015/ GB
modulators of mitochondrial functions. Advances in 2762-2017 Xi’an United Nations Quality Detection
Virology. Technology CO.,Ltd., China. 2020
(Appendix V)
11
Mahmoudabadi, G., Milo, R., Phillips R. (2017).
Energetic cost of building a virus. Proceedings of the
25
Description of the MTT experiment conducted GANS
National Academy of Sciences, May 2017, 114 (22) (Gas in nano solid ) and GANS water by the National
E4324-E4333; DOI:10.1073/pnas.1701670114 Defense University of the Islamic Republic of Iran. (2020)
(Appendix VI)
12
Lee, B., Zhang, J., Zueger, C. et al. (2012). Virus-based
piezoelectric energy generation. Nature Nanotech 7, 351–
26
Water Analysis Ghana Water Company Limited (2018)
356. https://doi.org/10.1038/nnano.2012.69 (Appendix VII).

Pagina 185 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation
37
COVID-19 Thickens Blood, Causes Strokes In Some
Patients With Mild Symptoms
27
Evaluation of Microbial Quality of Bottled Water in https://www.npr.org/2020/04/28/847447222/covid-19-
Iran. (2014). Mahmood Alimohammadi1, Masoomeh thickens-blood-causes-strokes-in-some-patients-with-
Askari1, Sasan Aminizadeh, Emad Dehghanifard, mild-symptoms?t=1592733072155
Mehrnoosh Rezazadeh 38
Telegram Keshe Farsi Corona Team,
Diabetic Eye and Foot condition before and after on a
28 https://t.me/joinchat/F0g_uBTO7ZeS3a2S8EbU9A
male volunteer in China. (Appendix XIV). One Cup One Life Archive,
https://keshe.foundation/OneCupOneLife
29
CO2 GANS Skin Sensitization Test report on Guinea Keshe Foundation Iran Instagram,
Pig. SSMT-R-2020-00197-01/Standard GB/T 16886.10- https://www.instagram.com/keshefoundation.ir/
2017, Jiangsu Science Standard Medical Testing Co., Ltd. Aparat.com,
China. (2020). (Appendix IX). https://www.aparat.com/keshe.foundation
Telegram Keshe Foundation Iran,
30
CO2 GANS Commission Test report. BCC200300038. https://t.me/keshefoundationiran
Xi’an United Nations Quality Detection Technology Telegram KF Plasma Agriculture,
CO.,Ltd. China. (2020)(Appendix X). https://t.me/kfplasmaagriculture
Telegram KF Questions and Answers,
31
Tavakoli Keshe, M., Book 9 – The Creation of Sou. (to https://t.me/question_and_answer_kf
be published and released) Telegram KF Iran Supply Support Team,
https://t.me/joinchat/LsgXiUosDb5sU0fSaaqP-g
32
Prof. Dr. ir. Marc Van Overmeire, Department of Telegram Private group of medical records of patients, for
Mechanical Engineering, Vrije Universiteit Brussel the review of physicians that work with the Keshe
(VUB), Report on the project proposed by Mr. Keshe. Foundation,
(2005) (Appendix XIII). https://t.me/joinchat/LsgXiVlX8Tkbys-ZzP0J2g

33
Tavakoli Keshe, M. (2018). KF Plasma Times, 6th
39
Naturopathica document. (2011). (Appendix XI).
edition, December 2018, Keshe Foundation Technology
resolves the African Swine Fever in China.
40
The Times of India - Passenger dies onboard Air India
https://keshe.foundation/images/kfplasmatimes/KF- Lagos-Mumbai flight | India News - Times of India
Plasma-Times-2018-12.pdf https://timesofindia.indiatimes.com/india/passenger-dies-
onboard-air-india-lagos-mumbai-
34
Tavakoli Keshe, M. (2019) The application of Keshe flight/articleshow/76368474.cms
Foundation GANS Plasma Technology to prevent and
overcome the African Swine Fever (ASF) and the Blue
41
Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-
Ear Disease (PRRS) (The large-scale farm trial in China), 19, Zsuzsanna Varga, Andreas J Flammer, Peter Steiger,
February 19, 2019 Martina Haberecker, Rea Andermatt
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS014
35
Keshe Foundation Spaceship Institute: 319th 0-6736(20)30937-5/fulltext
Knowledge Seekers Workshop March 12, 2020,
7h1min12sec into the recording
42
Coronavirus and pets: FAQS for owners
https://youtu.be/WKIY7415XdU?t=25272 https://vetmed.illinois.edu/pet_column/coronavirus-pets/

36
The confirmation of eradication of Coronavirus in the
43
SARS-CoV-2 in pets, American Veterinary Medical
city of Mahallat using Keshe GANS Plasma Technology Association, June 2020, https://www.avma.org/resources-
was announced by officials on Iranian national TV tools/animal-health-and-welfare/covid-19/sars-cov-2-
(http://OfoghTV.ir – Anarestan Program: animals-including-pets
https://plasmacircle.com/wp/eradication-of- Coronavirus -
announced-on-iranian-national-tv/) in April 2020 by Prof.
44
World Organisation for Animal Health, Questions and
Zandeh Del, lecturer and member of the National Defense Answers on the COVID-19, June 2020
University. https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-
information-and-recommendations/questions-and-
answers-on-2019novel-coronavirus/

Pagina 186 din 186

KF PLASMA TIMES | Special Edition Scientific Journal | June 2020 | ISSN 2708-8197 | https://keshe.foundation