Sunteți pe pagina 1din 1

Shortcut Keys Descrierea

F2 Editare celulei selectate.


F5 Du-te la o celulă specifice. De exemplu, C6.
F7 Verificarea textului de text selectat şi / sau un document.
F11 Creaţi diagramă.
Ctrl + Shift +; Introduceţi ora curentă.
Ctrl +; Introduceţi data curentă.
Alt + Shift + F1 Introduceţi Nou Foaie de lucru.
Shift + F3 Deschideţi fereastra formula de Excel.
Shift + F5 Adu-up caseta de căutare.
Ctrl + A Selecteaza tot conţinutul din foaia de lucru.
Ctrl + B De selecţie Bold evidenţiate.
Ctrl + I Italice a subliniat de selecţie.
Ctrl + K Inserare link-ul.
Ctrl + U Subliniat de selecţie a subliniat.
Ctrl + 5 Tăiat subliniat de selecţie.
Ctrl + P Adu-up de imprimare caseta de dialog pentru a începe imprimarea.
Ctrl + Z Anulare ultima acţiune.
Ctrl + F9 Minimizează fereastra curentă.
Ctrl + F10 Maximizaţi fereastra selectată în mod curent.
Ctrl + F6 Comutarea între registre de lucru deschise / Windows.
Ctrl + Page Up A vă deplasa între foi de lucru Excel în acelaşi document Excel.
Ctrl + Page down A vă deplasa între foi de lucru Excel în acelaşi document Excel.
Ctrl + Tab Circulă între două sau mai multe fişiere deschise Excel.
Alt + = Crearea unei formule pentru suma tuturor celulelor de mai sus
CTRL + ' Introduceţi valoarea celulei de mai sus în celula selectată în mod curent.
Ctrl + Shift +! Format număr în format virgulă.
Ctrl + Shift + $ Format număr în format monedă.
Ctrl + Shift + # Format număr în format dată.
Ctrl + Shift +% Format număr în format procente.
Ctrl + Shift + ^ Format număr în format ştiinţifice.
Ctrl + Shift + @ Format număr în format timp.
Tasta Ctrl + Sageata Deplasarea la următoarea secţiune de text.
Ctrl + Space Selectaţi coloana intreaga.
Shift + Space Selectaţi rând întreg.