Sunteți pe pagina 1din 1

Despre

program și obiective principale

Programul este un instrument de finanțare care sprijină cooperarea între țările UE și


definirea și desfășurarea activităților UE în domeniul sănătății.
Obiectivele generale  ale celui de al treilea program de acțiune în domeniul sănătății 
2014-2020 sunt: de a veni în completarea, de a sprijini și de a adăuga valoare politicilor
statelor membre, de a îmbunătăți starea de sănătate a cetățenilor Uniunii precum și
reducerea inegalităților din sănătate prin promovarea sănătății, încurajarea inovării în
domeniul sănătății, sporirea durabilității sistemelor de sănătate și protejarea
cetățenilor Uniunii de amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății.

Potențiali
beneficiari

autorități publice
organisme din sectorul public, în special instituții din domeniul cercetării și sănătății
instituții de învățământ superior
ONG-uri

Activități eligibile
Locuri de muncă, investiții și creștere economică (sănătatea populației și serviciile de
asistență medicală ca factor productiv pentru creștere și locuri de muncă);
Piața internă (pentru produse farmaceutice, dispozitive medicale, directiva privind asistența
medicală transfrontalieră și evaluarea tehnologiei medicale);
Piața unică digitală (inclusiv e-sănătatea);
Justiția și drepturile fundamentale (combaterea inegalităților în materie de sănătate);
Politica privind migrația;
Securitatea (pregătirea reacției și gestionarea amenințărilor transfrontaliere grave la adresa
sănătății.

Buget total

Bugetul pentru perioada 2014-2020 este de 449,4 milioane EUR.


2
Informații suplimentare pe
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_ro