Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAȚI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

CURS POSTUNIVERSITAR – NIVELUL II

DISCIPLINA: EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ

PROIECT DIDACTIC

CURSANT1: Ionescu Sorin

SPECIALIZAREA/DOMENIUL: Educație Fizică și Sport

2020
1
Doamnele vor semna cu numele de domnișoara
PROIECT DIDACTIC

CURSANT: Ionescu Sorin

SPECIALIZAREA: Educatie Fizica si Sport

DATA: 25.05.2020

CLASA: a IX-a

DISCIPLINA: Consiliere si Orientare

SUBIECTUL /TITLUL LECŢIEI: Educaţia interculturală- ”Toleranta si diversitate”

TIPUL LECŢIEI: aprofundarea şi consolidarea cunoştintelor

COMPETENTE SPECIFICE:

2. Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în vederea dezvoltării personale şi profesionale

2.1 Exersarea comunicării eficiente


2.2 Aplicarea tehnicilor de autocontrol emoţional

COMPETENȚE DERIVATE / OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a) cognitive: - forme de comunicare eficientă

b) afective:- - tehnici de autocontrol emoţional

STRATEGIA DIDACTICĂ:

a) Resurse procedurale:
 Metode şi procedee: conversatia, explicatia, descrierea, jocul, învaţarea prin descoperire, discuţie dirijată,
expunerea, analiza argumentativă, prezentare power point, lucrul pe grupe
 Forme de organizare: individual, frontal, pe grupe
b) Resurse materiale (mijloace de învăţământ): observarea sistematica, exercitii, laptop, internet, flipchart

BIBLIOGRAFIE:
”Consiliere si orientare-ghid pentru profesori, clasele IX-XII”-L.Bevzan. T.Vintur/ed.”George Tofan”-Suceava, 2007
„Cunoasterea elevului”-M.Druta/ed.Aramis,Bucuresti, 2004
„Consilierea in liceu-dezvoltarea inteligentei emotionale prin educatie rationala- Emotiva si comportamentala”-
A.vernon/ed.ASCR, cluj-Napoca, 2004
Etapele Ob. Continutul activitatii Strategia didactica Evaluare
lectiei Op (de exemplu,
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode si Forme de Mijloace de
(durata) erț. Aprecieri
procedee organizare invatamant
verbale/Observ
atie sistematica
Moment -se pregătesc materialele -elevii se pregătesc pentru conversaţia frontal Observare Aprecieri
organizat necesare; activitate. sistematica verbale
oric - elevii execută exerciţii pentru exerciţii
2` dezvoltarea muşchilor mici ai
mainilor
Captarea O1 -elevilor li se vor arăta imagini - elevii, vor fi provocați să joc grupe Exercitii Aprecieri
atentiei O2 cu doi copii (unul de etnie găseasca asemănările între copii Laptop verbale
5` română și altul de etnie rromă) și eventualele deosebiri ce apar
in imagine.
Observatie
sistematica
Anuntare Lectia de astazi se numeste: Elevii isi noteaza in caiete tema explicatia frontal Aprecieri
a temei Toleranta si diversitate lectiei si sunt atenti la Exercitii verbale
2` - “Astăzi vom învăța că explicatiile profesorului.
diferențele dintre etnii nu
trebuie să ne desparta ci
dimpotrivă să ne apropie, să
avem comportament corect față
de toți indiferent de etnie, rasă
sex”
Desfasura Profesorul le va explica copiilor Copiii vor fi rugati să prezinte descrierea individual Aprecieri
rea că în fața legii și conform cartei situații in care au interacționat Observare verbale
activitatii drepturilor omului toți oamenii cu copiii din altă etnie și să explicaţia frontal sistematica
25` sunt egali. De aceea modul descrie modul lor de
nostru de relaționare trebuie să comportare, dacă a fost unul conversaţia Observatie
fie unul corect, unul de egalitate. adecvat, dacă s-au comportat tot euristică Exercitii sistematica
- Profesorul va împărtăși la fel ca cei din propria etnie sau
elevilor elemente din cultura nu.
rromilor și a românilor, - Copiii vor fi ghidați să își
cerându-le să găseasca repereze eventualele greșeli
asemănări și deosebiri, puncte făcute și să dobândească un
slabe și puncte tari comportament corect.

Asigurare Profesorul le cere elevilor să se Elevii impartiti in grupe scriu pe Aprecieri


a împartă în patru grupe. Fiecare o plansa idei legate de Exercitii verbale
feedback- grupă trebuie să scrie pe o diferentele dintre etnii, explicaţia grupe
ului, planșă idei legate de diferențele asemănările dintre etnii,
retenţiei dintre etnii, asemănările dintre comportamente ce trebuie conversaţia Foii de flipchart
şi a etnii, comportamente ce trebuie evitate, comportamente euristică frontal
transferul evitate, comportamente recomandate. Apoi câte o
ui recomandate. Apoi câte o persoană din fiecare grupă le va
14` persoană din fiecare grupă le va prezenta celorlalți.
prezenta celorlalți. Elevii isi noteaza in caiete tema
- Profesorul le va prezenta pentru ora viitoare.
copiilor un studiu de caz și le va
cere ca ora viitoare să o
interpreteze, să identifice
comportamentele corecte și
incorecte și să propună soluții.
Evaluare Profesorul va evalua individual Elevii vor fi atenti la indicatiile observatie individual Aprecieri
2` si frontal elevii. profesorului. directa frontal verbale

S-ar putea să vă placă și