Sunteți pe pagina 1din 2

CICLUL REAL DE FUNCŢIONARE A MOTORULUI CU APRINDERE PRIN

COMPRESIE ÎN PATRU TIMPI

În studiul ciclului real al motorului cu aprindere prin compresie în patru timpi, se


presupune că pistonul, în momentul iniţial, este în PMI, iar supapele de admisie şi de evacuare
sunt deschise.
Timpul l – admisia. În cazul ciclului real, supapa de admisie nu se deschide în momentul
când pistonul îşi începe cursa, plecând din PMI către PME, ci mai devreme cu un avans la
deschidere de 5 - 15° (în punctul 5').
Pistonul deplasându-se din PMI către PME, presiunea în cilindru coboară până la 0,8 –
0,9 bar, ceea ce duce la absorbţia aerului proaspăt în cilindru pe întreaga cursă. Pentru a folosi
inerţia coloanei de aer şi diferenţa de presiune (în PME, presiunea în cilindru este mai mică decât
presiunea atmosferică) supapa de admisie se închide în punctul 2'.
Variaţia presiunii în cilindru în timpul procesului de admisie este repreyentată de curba 1-
1'-2-2'.

Diagramă ciclu real al motorului MAC în patru timpi

Timpul ll – compresia. Pistonul îşi începe cursa deplasându-se de la PME către PMI.
După închiderea supapaei de admisie (punctul 2'), începe compresia propriu-zisă a
aerului. Deoarece combustibilul se aprinde la o temperatură de aproximativ 300°C, MAC sunt
construite astfel încât să asigure rapoarte cu valori cuprinse între 14 şi 22. În aceste condiţii,
combustibilul se injectează către sfârşitul compresiei în punctul 2", când presiunea în cilindru
este de 30 – 80 bar, iar temperatura 500...700°C.
În cazul MAC, se consideră că procesul comprimării începe în momentul închiderii
supapei de admisie şi se încheie în momentul începerii injecţiei. Rezultă, că procesul de
comprimare se desfăşoară pe aproximativ jumătate din cursa de compresie.
Variaţia presiunii în timpul procesului de compresie este dată de curba 2'-2"-3.
Timpul lll – arderea şi destinderea. Deoarece combustibilul se aprinde numai după ce s-a
încălzit la temperatura de aprindere şi după modificările fizico – chimice ale particulelor, o
importanţă deosebită o are alegerea momentului în care se introduce combustibilul în cilindrul
motorului.
Combustibilul trebuie injectat în cilindru cu 10 - 35° înainte de sfârşitul cursei de
compresie. Acest moment 2" este astfel ales încât arderea să înceapă puţin înaintea punctului 3 în
care pistonul a ajuns la PMI. Cea mai mare parte a combustibilului arde la volum aproximativ
constant, ceea ce face ca presiunea în cilindru să crească la 45 – 100 bar, iar temperatura să
atingă valori cuprinse între 1.600 şi 2.000°C. Variaţia presiunii corespunzătoare arderii este
reprezentată prin curba 3 – 4.
Gazele arse se destind acţionând asupra pistonului pe care îl deplasează către PME,
efectuând un lucru mecanic util. La sfârşitul destinderii (considerat momentul deschiderii
supapei de evacuare – punctul 4'), presiunea în cilindru este de 3 – 4 bar, iar temperatura de
800...900°C.
Variaţia presiunii în timpul proceselor corespunzătoarecarderii şi destinderii sunt
reprezentate de curba 3 – 4 - 4'.
Timpul lV – evacuarea. Pentru a asigura o evacuare cât mai completă, supapa de
evacuare se deschide în punctul 4' cu un avans de 30 - 60° înainte ca pistonul să ajungă la PME,
ducând la o reducere însemnată a presiunii de evacuare (1,1 -1,2 bar) şi a temperaturii gazelor
(600...700°C). În felul acesta, în cursa de la PME la PMI, pistonul deplasează la exterior o
cantitate mai redusă de gaze de ardere. Prin închiderea cu întârziere a supapei de evacuare
(puncul 1'), se realizează o evacuare suplimentară sub acţiunea inerţiei coloanei de gaze care
părăseşte cilindrul.
Variaţia presiunii gazelor de ardere în cilindru în timpul procesului de evacuare este
reprezentată prin curba 4'- 5 – 1 - 1'.
Procesele descrise mai sus formează ciclul real al motorului cu aprindere prin compresie
în patru timpi a cărui diagramă este reprezentată prin curba 1-1'-2-2'-2"-3-4-4'-5-5'-1.

S-ar putea să vă placă și