Sunteți pe pagina 1din 4

COMPLETARE DE FRAZE

FORMA ROTTER

Instructaj: În cele de mai jos vi se propun unele începuturi de propoziţii. Încercaţi să le completaţi
ţinând cont de ce vă sugerează ele.

1. Îmi place..........................................................................................................................
2. Clipa cea mai fericită.......................................................................................................
3. Împreună..........................................................................................................................
4. Întorcându-mă acasă........................................................................................................
5. Îmi pare rău când..............................................................................................................
6. Când adorm........................................................................................................................
7. Familia mea........................................................................................................................
8. Cel mai bine este.................................................................................................................
9. Pe mine mă frământă..........................................................................................................
10. Cei din jurul meu................................................................................................................
11. Mama .................................................................................................................................
12. Copilăria mea......................................................................................................................
13. Cea mai mare teamă a mea este să.....................................................................................
14. La şcoală ............................................................................................................................
15. Eu nu pot să.........................................................................................................................
16. Viaţa mea ..........................................................................................................................
17. Când eram mic ..................................................................................................................
18. Nervii mei .........................................................................................................................
19. Ceilalţi ..............................................................................................................................
20. Pe străzi ............................................................................................................................
21. N-am izbutit să ...................................................................................................................
22. Cititul .................................................................................................................................
23. Eu gândesc ..........................................................................................................................
24. Viitorul ................................................................................................................................
25. Am reuşit să ........................................................................................................................
26. Am nevoie ............................................................................................................................
27. Căsătoria .............................................................................................................................
28. Eu mă simt bine când ...........................................................................................................
29. Câteodată ...............................................................................................................................
30. Ceea ce mă supără este .........................................................................................................
31. Eu detest .... ...........................................................................................................................
32. Sunt foarte .............................................................................................................................
33. Copiii ....................................................................................................................................
34. Eu respect mai mult ..............................................................................................................
35. Singura mea plictiseală .........................................................................................................
36. Eu doresc .............................................................................................................................
37. Tatăl meu ............................................................................................................................
38. Când sunt sincer cu mine ....................................................................................................
39. Mi se pare că .......................................................................................................................
40. Ştie toată lumea că ..............................................................................................................
41. Eu am încredere ..................................................................................................................
42. Eu ........................................................................................................................................
43. Când sunt singur(ă)..............................................................................................................
44. Când muncesc .....................................................................................................................
45. Visele mele ..........................................................................................................................
46. Soţul meu (soţia mea) ........................................................................................................
47. În orice caz .........................................................................................................................
48. Cea mai mare neplăcere a mea .............................................................................................
49. Cei mai mulţi oameni ..........................................................................................................
50. Voinţa mea ..........................................................................................................................
51. Întotdeauna eu .....................................................................................................................
52. Despărţirile. ..........................................................................................................................
53. Adeseori eu .........................................................................................................................
54. În fiecare zi .........................................................................................................................
55. Trecutul meu .......................................................................................................................
56. Prietenii mei ........................................................................................................................
57. La locul meu de muncă ........................................................................................................
58. Când vreau .........................................................................................................................
59. Mi –e greu să .......................................................................................................................
60. În inima mea .......................................................................................................................
61. Fără îndoială că ...................................................................................................................
62. Să mergi.... ..........................................................................................................................
63. Sănătatea mea .....................................................................................................................
64. Bucuriile mele ....................................................................................................................
65. Să fii ...................................................................................................................................
66. Profesia mea .......................................................................................................................
67. Aş vrea să ştiu ......................................................................................................................
68. Noaptea ................................................................................................................................
69. Din când în când eu...............................................................................................................
70. Îmi amintesc .........................................................................................................................
71. Sentimentele .........................................................................................................................
72. Eu cred că .............................................................................................................................
73. Nicăieri eu.............................................................................................................................
74. Adevărul este că....................................................................................................................
75. Mă tem că ..............................................................................................................................
76. Cel mai bun prieten al meu ...................................................................................................
77. Oboseala mea ........................................................................................................................
78. De mult .................................................................................................................................
79. Niciodată eu..........................................................................................................................
80. Să trăieşti .............................................................................................................................
COTARE
Fiecare răspuns se va cota din perspectiva tonalităţii afective:
a) se notează cu ,,+” răspunsurile afectiv pozitive, euforice;
b) se notează cu ,,-” răspunsurile afectiv negative, disforice;
c) se notează cu ,,0” răspunsurile afectiv neutre.

Din perspectiva celor şapte arii tematice la care se adaugă tipul de răspunsuri particulare, ilogice,
stereotipe, paranoide D (dislogii).
ARIA TEMATICĂ ITEM
P(ego)-imaginea de sine 1,4,5,6,9,15,16,21,23,25,26,28,30,31,32,34,35,36,38,39,41,
42,43,45,48,50,51,53,57,58,59,60,64,67,69,72,73,75,77,79
M(mediu)-ceilalţi, relaţiile, exterior 3,10,19,33,40,49,56,76
O(origine)-formarea personalităţii,
familia de origine 7,11,12,14,17,37
T(trecut) 55,70,78
(familie)-soţ, soţie, copii, orientare
afectivă conexă 27,46
N(boală)-trăirea bolii,factori
iatrogeni,tratament 18,63
G(general)- răspuns fără raportare la
subiect 2,8,13,20,22,24,29,47,52,54,61,62,65,68,71,74,80

Se însumează, în cadrul fiecărei arii tematice, itemii cu valenţe afective pozitive şi negative. Se relevă
raportarea subiectului, negativ-pozitivă, la ariile tematice puse în discuţie.