Sunteți pe pagina 1din 1

PowefPoint Slîde Show • [ETICĂ SI INTEGRITATE ACADEMICĂ] - PowerPoint (Product Activation Failed)

3.2. Stabilirea colectivului de autori


3.2.1. Autor unic/ co-autori
Persoane care s-au implicat activ si semnificativ in
toate fazele cercetării:
I > conceperea, proiectarea si efectuarea cercetării
experimentale
> analiza și/sau interpretarea rezultatelor cercetării
> elaborarea primară a manuscrisului, sau analiza critică a
acestuia
> aducerea unor îmbunătățiri substanțiale asupra
conținutiului științific, 3
> stabilirea versiunii finale a articolului științific

Autorii aceluiași produs științific sunt solidari responsabili,


și, după caz, individual, pentru corectitudinea lui.
Calitatea de autor onorific nu este acceptată