Sunteți pe pagina 1din 2

Graficul activitatilor metodice a invatatorilor

pentru anul școlar 2017 -2018

Întocmirea și avizarea schemelor Studiu individual Septembrie 2017 Fiecare cadru


orare; Informare didactic pentru
Întocmirea și avizarea planificărilor Masă rotundă întocmire
anuale, a programelor și planificărilor Prof. Botezatu
pentru disciplinele opționale Mioara
Redactarea si administrarea probelor
de evaluare initiala
Propuneri de activități / termen de
realizare / responsabilități pentru anul
școlar 2017-2018
Invatarea activa Referat Octombrie 2017 Prof. Botezatu
Mioara
CLR(cls.pregatitoare) Lecție demonstrativă Noiembrie 2017 Inv. Barbu Eugenia
referat Prof.pt.inv.primar
Optimizarea comunicării didactice Botezatu Mioara

la ciclul primar
Blocaje de comunicare si Referat Decembrie 2017 Prof. Dumitrache
modalitati de depasire a acestora Paula
Creativitatea şi stimularea referat Ianuarie 2017
comportamentului creativ în şcoală Prof.inv.primar
Dumitrache Paula
MEM ( Stiinte ale naturii)- cls. a III-a Lecție demonstrativă Februarie 2018 Prof. Dumitrache
Explorarea mediului înconjurător în referat Paula
clasele primare Prof. Botezatu
Mioara

CLR –CLS. a IV-a dezbatere Martie 2018 Prof. Dumitrache


Activitati Ludice de Educatie si Panaitița- Paula
Compensare Prof. Botezatu
Mioara

Dezvoltare personala (cls. I) Lectie demonstrativa Aprilie 2018 Prof. Botezatu


Cultivarea motivatiei pentru Referat Mioara
invatatura si munca. Educarea Inv. Barbu Eugenia
valorilor morale
CLR ( cls.a II-a) Lectie demonstrativa Mai 2018 Prof. Botezatu
Factorii de blocaj ai creativitatii Referat Mioara
Prof.Dumitrache
Paula
Integrarea copiilor cu CES in Referat Iunie 2018 Prof.Botezatu Mioara
invatamantul de masa