Sunteți pe pagina 1din 5

1.Definiti Consiliul European .

Adunarile bianuale ale Șefilor de stat sau de guverne din statele membre ale
Uniunii Europene, care stabilesc politicile de dezvoltare al U.E.

2.Definiti Consiliui U.E.


Institutia publia a U.E. formata din ministrii de resort ai statelor membre , al carei
obiectiv , in materie bugetara este de a analiza ,amenda si aproba impreuna cu
Parlamentul European , bugetul U.E.

3.Definiti Parlamentul European


Structura U.E. cu atributii legislative , care reprezinta statele membre.
Numarul de reprezentanti(mandate) in cadrul PE este stabilit in functie de
populatia fiecarui stat membru.
Principalele atributii ale Parlamentului European sunt:
-legislative (impreuna cu Consiliul U.E. adopta legilatia U.E.
- de control (exercita controlul democratic asupra Comisiei Europene ).

4.Definiti Comisia Europeana


Structura permanenta si principala structura executive a U.E.
Este formata din 27 de membrii,reprezentanti ai statelor membre.
Principalele atributii :
- initiator al politicilor comunitare.
-supraveghetor al modului de respectare a prevederilor Tratatelor UE
- structura executiva a UE responsabila de punerea in opera a politicilor U.E.
5.Definiti Uniunea Europeana
UE este o structura politica,economica si administrativa infiintata la 1noiembrie
1993 prin Tratatul de la Maastricht la care au aderat sase tari
Franta,Germania,Belgia,Italia,Olanda si Luxemburg tari semnatare in anul1957 a
Tratatelor de instituire a Comunitatii Europeane a Energiei Atomice
(EURATOM) si Comunitatii Economice Europeane (CEE).
Acestor doua structuri le au fost adaugate Politica externa si de Securitate
comuna ,
Justitia si afacerile interne formind,impreuna cei trei piloni ai Uniunii Europene
In prezent UE este formata din 27 de state si anume
Austria,Belgia,Bulgaria,Cipru,Croatia,Cehia,Danemarca,Estonia,Finlanda,F
ranta,Germania,Grecia,Irlanda,Letonia,Lituania,Luxemburg,Malta,Olanda,
Polonia,Portugalia,Romania,SlovaciaSlovenia,Spania,Suedia,Ungaria
Populatia (2018) 512.596.406 locuitori
Suprafata 4.475.757

6.Administratia publica europeana (.2.12.2020)


Se defineste ca un ansamblu de politici ,structuri si resurse care, pe o
anumita perioada de timp ( de obicei 7 ani) pun in opera programele de
dezvoltare ale UE
a. Politicile UE
In general poilitica se defineste ca un complex de norme jurice,tehnicesi
economice aprobate de catre o structura abilitata in acest scop in vederea
realizarii unui obiectiv .Ex : Politica externa Inaltul comisar pentru pol[tica
externa Borrel Fonteles; Politica Agrara, Politica financiara si in cadrul
acesteia politica bugetara s.a.
b. Structurile UE
Structurile UE sunt institutii publice care se definesc ca fiind entitati politice
economice si sociale care pun in opera obiectivele rezutate din politicile
UE. Ex Consiliul European, Consiliul UE, Parlamentul European, Comisia
Europeana sa.
c. Resursele Adminsitratiei publice Europene
Principalele resurse necesare realizarii programelor UE sunt resursele
umane,resursele materiale si resursele financiare.

7. Procedura de mediere a eventulelor divergente in materia


bugetara dintre Consiliul U.E. si Parlamentul European .
Se institue un Comitet de Concliere (CC) ( care dispune de 3 saptamani
pentru a ajunge la o pozitie comuna )al conflictului dintre PE si CUE format
din reprezentanti ai celor doua institutii care analizeaza elementele
conflictului si prezinta forma conciliata a SB si adoptata cu majoritatea
membrilor CC document supus aprobarii celor doua institutii,PE si CUE.
In cazul in care CC nu ajunge la un rezultat comun SB se remite CE pentru
refacere.
Daca acest proces de aprobare a bugetului nu este finalizat pina la sfirsitul
anului de baza pentru anul urmator,cel de program finantarea institutiilor
UE se va realiza pe principiul douasprezecimii.
Procedura consta in autorizarea institutiilor UE de a angaja lunar, pina la
aprobarea noului buget cheltuieli in suma maxima de 1/12 din totalul
cheltuielilor aprobate pentru intregul an de baza.

8.Veniturile Bugetare ala U.E.


Principalele surse de constituire a veniturilor bugetare destinate finanțării
cheltuielilor bugetare generate de realizarea proiectelor aprobate sunt
● 1. O cota procentuala din venitul național brut al fiecărui Stat Membru
(SM) Principiul care stă la baza calculării contribuției SM este cel al
solidarității și capacității de plata. Este de menționat că, prevederile
Tratatului privind funcționarea UE permit anumite ajustări dacă se constată
că aplicarea cotei procentuale, așa cum a fost stabilită la nivelul UE, ar duce
la o împovărare excesivă a unui SM aflat într-o anumită stare de dificultate
bugetară determinată de cauze obiective (calamități naturale, pandemii, etc.)
● 2. Resursele proprii formate din taxele vamale aplicate la valoarea
produselor importate din State, altele decât cele care aparțin Uniunii
Europene
● 3. O cota procentuala din Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA)
armonizată, percepută din derularea activității comerciale proprii fiecărui
SM al UE
● 4. Impozitul pe venit plătit de către personalul instituțiilor europene
● 5. Contribuția Statelor, altele decât cele membre ale UE la realizarea
anumitor programe comune
● 6.Sume provenite din amenzile aplicate utilizatorilor de fonduri europene
nerambursabile care nu au respectat prevederile legale în aceasta materie.

9. Structurile care sanctioneaza abaterile de la prevederile legale in


utilizarea fondurilor europene .
La încheierea anului bugetar CE întocmește Contul de execuție bugetară în care
se înscriu toate operațiunile efectuate pe parcursul acestei perioade prin
raportare la operațiunile înscrise în programul aprobat la începutul acesteia.
Modul de efectuare a operațiunilor pe parcursul perioadei bugetare înscrise în
Contul de execuție bugetară este controlat/au de către Curtea Europeana de
Audit care împreună cu Comisia de control bugetar din PE propun descărcarea de
gestiune .
Descărcarea de gestiune se definește ca fiind atestarea data de către o autoritate
abilitata în acest sens, ca toate operațiunile derulate pe o anumită perioadă
înscrise în documente oficiale au fost reale, legale, oportune și au îndeplinit
condițiile de economicitate și eficiență în faza de programare, precum și de
eficacitate în faza de efectivitate.
Constatările Curții Europene de Audit avizate de către Comisia de Control Bugetar
din PE sunt supuse aprobării plenului PE și, în funcție de natura acestora, se
aprobă descărcarea de gestiune sau în cazul constatării unor abateri se transmit
structurilor cu atribuții în stabilirea de răspunderi, materiale sau penale după caz.
Principala instituție cu atribuții în investigarea cazurilor de nerespectare a
prevederilor legale privind modul de utilizare a fondurilor europene este OLAF –
Oficiul European de Lupta Antifraudă .
Atribuțiile OLAF constau în detectarea, investigarea și stoparea utilizării
frauduloase a bugetului UE, precum și actele de corupție din cadrul instituțiilor
europene.

10.Definiti Politica Europeana


In general poilitica se defineste ca un complex de norme jurice, tehnice
si economice aprobate de catre o structura abilitata in acest scop in vederea
realizarii unui obiectiv .

11. Definiti institutia puplica europeana


Structura politica , economica si administrativa care pune in practica
obiectivele rezultate din programele de dezvoltare a statelor membre.

12.Elementele necesare realizarii programelor …in Buget ( va rog sa


completeze cine a reusit sa noteze ..aici nu am fost ff atenta ☹)
Cei trei piloni :
-resursa umana
-Resursa financiara
- resursa materiala