Sunteți pe pagina 1din 37

TEHNOLOGII

POLIGRAFICE.
SERIGRAFIA

T 11. RACLETA

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
1. Helmut Kipphan. Handbook of Print Media.
Ed. Springer- Verlag Berlin Heidelberg 2001
WEBO- 2. Manual de Serigrafie. SEFAR AG. Printing Division,
BIBLIOGRAFIE 1989.
3. http://www.dowcorning.com/content/publishedlit/11-3407.pdf
4. http://www.encoreenginc.com/images/W&HSHARPENING.pdf
5. http://www.dowcorning.com/content/publishedlit/11-3407.pdf
6. http://www.defelsko.com/applications/screen_printing/screen-
printing-off-contact.pdf
Video:
1. https://www.youtube.com/watch?v=Lpkt4wHupb4
2. https://www.youtube.com/watch?v=Zjhq8RVMmMc
3. https://vimeo.com/110299486
4. https://vimeo.com/79997198
5. https://vimeo.com/112235842
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia 6. https://www.youtube.com/watch?v=cH0W7XMBXtQ
7. https://www.youtube.com/watch?v=6hAKI_ylyPE
Cuprins 11.1. Racleta. Caracteristici
11.2. Contraracleta
11.3. Viteza de imprimare

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
11.1 Racleta

Racleta
reprezintă o
pânză din
Definiție cauciuc sau
plastic
fixată la
mâner.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
Asigurarea
repartizării cernelii
11.1 Racleta pe sită

Determină
Înlătură
Funcţia grosimea
surplusul
stratului
de cerneală racletei de
de pe sită
cerneală

Asigură și
păstrează contactul
sitei cu suprafața
Conf. univ., dr. Cazac Viorica de imprimat
Lect. super. Onici Natalia
11.1 Racleta • Cu toate că racletele de cauciuc sunt mai
uşor de folosit ele îşi pierd repede
aspectul şi se uzează mai repede, însă
creează reacţii electrostatice mai mici la
imprimare.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
11.1 Racleta • Racletele din mase plastice ca cele din
polivinil, poliuretan sunt mai rezistente
la uzură, îşi păstrează profilul pe
parcursul tirajului şi sunt mai rezistente
la acţiunea solvenţilor cernelurilor şi
substanţelor abrazive.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
• Lungimea racletei depinde de formatul
11.1 Racleta
imaginii (2-2,5cm mai mică decât
șablonul, din ambele părți). Se
recomandă stabilirea unei distanţe cât
mai mari între racleta şi marginile
ramei.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
11.1 Racleta

Conf. univ., dr. Cazac Viorica Principiul de funcționare a racletei


Lect. super. Onici Natalia
11.1 Racleta

Principiul de funcționare a racletei


Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
• În serigrafie racletele sunt confecţionate
11.1 Racleta
din cauciuc, însă cel mai des acestea
sunt realizate din materiale sintetice,
mai ales pentru tirajele ce depăşesc 200
exemplare.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia Raclete de diverse dimensiuni
11.1 Racleta • Imprimarea prin intermediul maşinii
plano-cilindrice impune utilizarea
racletelor cu duritatea redusă.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
11.1 Racleta • Grosimea pânzei racletei trebuie să fie
în limitele a 6-10 mm, care se lasă
după extremităţile susţinătorului
racletei cu 15-35 mm, şi să posede un
profil anumit în secţiune (în
dependență de tipul suportului ce
urmează a fi tipărit).

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
11.1 Racleta

Racletă
Conf. univ., dr. Cazac Viorica 1 – Pânză elastică; 2 – Baza; 3 – Fixator
Lect. super. Onici Natalia
• Lamele de racleta din gama ULON sunt
11.1 Racleta disponibile cu următoarele profile

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
• De obicei la imprimarea lucrărilor în
11.1 Racleta rastru şi a lucrărilor cu detalii
minuţioase racleta este ascuţită sub
unghi de 45o. Unghiul universal de
ascuţire al racletei este de 90o.
• Unghiul optimal al racletei este 75o.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
11.1 Racleta

Rectificatorul de raclete

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
11.1 Racleta Codurile de culoare corespunzătoare durităților racletei

PU500/ PU500/3- PU500/1


PU500/1 PU500/4 PU500/8 PU500/9 PU101/9
3 4 5

55-60° 60-65° 65-70° 70-75° 75-80° 80-85° 85-90° 90-95

YELLOW RED RED GREEN BLUE BROWN FAWN PINK

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
GAMA MARATHON – cu rezistență sporită la
uzură și capacitate redusă de absorbție a
11.1 Racleta solvenților din cerneluri.
Codurile de culoare corespunzătoare durităților

70/95/ 75/95/
60° 65° 70° 75° 80° 85° 90°
70 75

YELLOW ORANGE RED GREEN BLUE PURPLE WHITE TRIPLE TRIPLE

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
Presiunea depusă de racletă în timpul
11.1 Racleta imprimării asupra formei pentru tipar este 0,5 –
0,75 kg la 25mm din lungimea sa.

Unghiuri de înclinare a racletei

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
Viteza de trecere a racletei variază în
11.1 Racleta limitele 15 – 250 mm/sec., viteză
optimală 25mm/sec

Viteză optimă de Viteză optimă de


Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia trecere a racletei trecere a racletei cu
o margine defect
Pentru a preveni deteriorarea
11.1 Racleta muchiei racletei se recomandă ca în
timpul imprimării să se aplice o
presiune minimă pe racletă.
Pentru serii mari de imprimat se pot
pregăti mai multe raclete identice
pentru a le avea gata de lucru.
Se recomandă schimbarea racletei la
intervale regulate, înainte ca muchia să
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
se deterioreze.
Lect. super. Onici Natalia
11.1 Racleta

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
Nerespectarea presiunii racletei conduce
la împrăștierea cernelii pe suport
11.1 Racleta

Racletă pentru ecrane cilindrice

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
11.2 • Rolul contraracletei ține de a
Contraracleta menține sita acoperită cu cerneală și
pentru a evita uscarea cernelii în
ochiurile sitei.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
11.2
Contraracleta • Muchia contraracletei influențează
calitatea imprimării, dar într-o măsură
mult mai mică comparativ cu muchia
racletei.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
11.2 • Viteza de deplasare a contraracletei este
Contraracleta un parametru important, deoarece o
viteza prea mică a acesteia va determina
o supraîncărcare a sitei, iar o viteză prea
mare va avea ca rezultat zone
neacoperite de cerneală.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
11.2
Contraracleta • La pregătirea utilajului pentru
imprimare contraracleta se
instalează paralel racletei, însă are o
presiune mai redusă asupra formei
de tipar.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
11.2 Pentru optimizarea procesului de
Contra-racleta imprimare este necesar de a controla trei
parametri:
1. Viteza de imprimare.
2. Unghiul de înclinare.
3. Presiunea.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
11.3
Trecerea cernelii prin ochiurile sitei
depinde de câțiva factori cum ar fi:
Viteza de
imprimare – viteza de imprimare;
– viscozitatea cernelii;
– tipul racletei.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
11.3
Când viteza de imprimare este prea
mare ochiurile din țesătură nu sunt
Viteza de
imprimare complet umplute de cerneală. Aceasta
conduce la imprimări de calitate proastă.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
Viscozitatea
11.3 mare a
cernelii
Viteza de
imprimare Suprafețele
mari ce Viteza de Stratul gros
necesită o imprimare de emulsie
acoperire bună depinde de: pe ecran
cu cerneală

Unghiul ascuțit
al racletei,
pentru a se
Conf. univ., dr. Cazac Viorica evita mânjirea
Lect. super. Onici Natalia
detaliilor
11.3 Schimbarea vitezei în timpul imprimării va avea
ca efect modificarea calității imprimării. Dacă
Viteza de rezultatele obținute nu sunt satisfăcătoare
imprimare (mânjire, poziționare slabă, etc.), unul sau mai
mulți din factorii enumerați mai sus sunt de obicei
cauza.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
11.3
Viteza de
imprimare

Tipar serigrafic manual


Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
11.3
Viteza de
imprimare

Imprimeu calitativ
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
11.3
Viteza de
imprimare

Conf. univ., dr. Cazac Viorica Imprimeu tipărit necalitativ


Lect. super. Onici Natalia
11.3 Trebuie avut în vedere ca, în încercarea de a
Viteza de rectifica orice greșeală de imprimare, să se verifice
imprimare câte un singur factor odată. Principala condiție
pentru un tipar bun este realizarea unui ecran care
să corespundă tuturor cerințelor de imprimare

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia

S-ar putea să vă placă și