Sunteți pe pagina 1din 63

CARACTERISTICILE DE CALITATE

ALE SOLUȚIEI DE UMEZIRE

Conf. Univ., dr. Cazac, V.,


l.u. Adascalița Lucia
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

cunoașterea compoziției soluției de


umezire;
 cunoașterea caracteristicilor de
Obiective: calitate ale soluției de umezire;
identificarea metodelor de evaluare a
caracteristicilor soluției de umezire.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Soluția de umezire
DEFINIȚIE este un amestec utilizat în tiparul ofset pentru
hidratarea elementele neimprimabile de pe forma
de tipar.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Soluția de umezire
DEFINIȚIE este un electrolit slab alcalin sau slab acid care
are funcţia de a crea stări stabile pe suprafaţa
formei.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

 De compoziţia soluției de umezire depinde în


mare măsură stabilitatea proprietăților
hidrofile ale formei de tipar.
Soluția de  Este importantă cunoaşterea proprietăţilor
umezire soluţiei de umezire şi a caracteristicilor stării
energetice a suprafeţei, precum: unghiul de
umectare, tensiunea superficială şi aderenţa.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Ungiul de a) b)
umectare Figura 1 – Unghiul de contact format de soluţia de
umezire pe suprafeţele cu umectabilitate diferită
a – umectabilitate slabă;
b – umectabilitate bună.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Dacă unghiul α = 0o, lichidul umectează


complet suprafaţa solidului şi se
dispersează liber pe suprafaţa acestuia
Ungiul de cu o viteză ce depinde de vâscozitatea
umectare sa şi de rugozitatea suprafeţei solidului.

Dacă unghiul α = 180o, lichidul nu


umecteazã deloc solidul.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

TENSIUNEA a) b) c)
SUPERFICIALĂ
Figura 2 – Tensiunea superficială pentru diverse lichide
a – mercur (480 mN/m);
b – apă (72 mN/m);
c – soluţie de umezire (30-35 mN/m).
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia
 Să nu influenţeze negativ asupra elementelor imprimabile.
 Să asigure umectarea calitativă şi stabilă a elementelor
neimprimabile.
 Să asigure hidrofilitatea elementelor neimprimabile pe
parcursul întregului tiraj.
CERINȚE  Să asigure interacţiune redusă cu cerneala.
ÎNAINTATE  Să nu influenţeze negativ suportul de tipărit.
SOLUȚIEI DE  Să nu provoace corozia elementelor metalice.

UMEZIRE  Să nu modifice durata de uscare a cernelii pe suport prin


pH-ul său.
 Să menţină temperatura stabilă.
 Să menţină alcoolul şi adaosurile din componenţa sa în
limitele stabilite.
 Să fie ecologică.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

COMPOZIȚIA
SOLUȚIEI DE
UMEZIRE
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

 inhibatori ai coroziei (de exemplu: nitrit de


sodiu);
COMPOZIȚIA  soluţii tampon (de exemplu, acid fosforic şi
fosfat de sodiu dibazic, acid citric, acid oxalic
SOLUȚIEI DE şi sărurile sale);
UMEZIRE  adaosuri de hidrofilizare
(carboximetilceluloză sau copolimeri de
poliacrilamidă).
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

4%
10%

COMPOZIȚIA
SOLUȚIEI DE
UMEZIRE
86%

Apă Alcool Aditivi


Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Respectarea proporţiilor compuşilor


COMPOZIȚIA este foarte importantă pentru ca
SOLUȚIEI DE grosimea peliculei de soluţie de
UMEZIRE umezire să nu depăşească valoarea de
2µ.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

 Pentru pregătirea soluţiei de umezire se


foloseşte apa potabilă din robinet.

APA –  Componentele principale ale apei din robinet:


• Sare/cationi: sodiu, potasiu, calciu (+), magneziu (+)
COMPONENTĂ A şi urme de fier, mangan, zinc.
SOLUȚIEI DE • Sare/anioni: bicarbonat (+), clorură (+), sulfat (+),
UMEZIRE nitraţi (+), fosfaţi, silicaţi.
• Gaze: oxigen, azot, dioxid de carbon.
• Compuşi organici şi microorganisme (+) (apă potabilă
<100 organisme/ml)
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Principalele
componente
ale apei din
robinet
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia
 Apa din robinet, ca soluţie de umezire, are o
eficienţă relativ scăzută;

 Eficienţa redusă a apei de robinet este


APA – explicată prin faptul că, tensiunea superficială
COMPONENTĂ a acesteia are valoare aproximativă de 72
A SOLUȚIEI DE mN/m, iar pentru soluţia de umezire se
recomandă valoarea de 30-35 mN/m;
UMEZIRE
 Pentru reducerea tensiunii superficiale se
adaugă substanţe superficial-active.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Substanţele superficial-active
 sunt compuşii chimici care, la hotarul dintre
faze provoacă reducerea tensiunii
DEFINIȚIE superficiale;
 în acelaşi timp acestea măresc viscozitatea
soluţiei de umezire şi contribuie la formarea
peliculei în aparatul de umezire.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

suprafaţa
superficial-
CARACTERISTICILE activă
SUBSTANŢELOR capacitatea
SUPERFICIAL- unei substanţe solubilitatea
de a reduce
ACTIVE tensiunea de
suprafaţă la
interfaţa dintre
faze
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

 În calitate de substanţe superficial-active se


utilizează alcoolul etilic sau alcoolul
SUBSTANŢE izopropilic.
SUPERFICIAL-
ACTIVE  Se acordă prioritate alcoolului izopropilic,
deoarece se evaporă mai lent şi este mai puţin
inflamabil.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

 Măreşte viscozitatea soluţiei de umezire.


 Reduce mărimea statică şi dinamică a
tensiunii superficiale a filmului de apă, ceea
ce accelerează umectarea parţială a formei de
tipar şi asigură obţinerea rapidă a echilibrului
EFECTE ALE apă-cerneală.
ALCOOLULUI  Reduce emulsionarea cernelii şi consumul ei.
IZOPROPILIC  Încetineşte procesul de dezvoltare a
microorganismelor şi ciupercilor în aparatul
de umezire.
 Contribuie la formarea peliculei în aparatul
de umezire.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Cantitatea de alcool este cuprinsă între


EFECTE ALE valorile 10-25% (din volumul total), dar
ALCOOLULUI sistemele mai noi nu necesită mai mult
IZOPROPILIC de 5%.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

, mN/m

EFECTE ALE
ALCOOLULUI
IZOPROPILIC

Dependenţa tensiunii superficiale a soluţiei de umezire


de concentraţia alcoolului
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

substanţele care se adaugă unui produs


Aditivii pentru a-i îmbunătăţi proprietăţile sau
pentru a obţine noi calităţi.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

1. stabilizarea pH-ului soluţiei de


umezire;

SCOPUL 2. îmbunătăţirea puterii de absorbţie


UTILIZĂRII a elementelor neimprimabile de pe
forma de tipăr;
ADITIVILOR
3. accelerarea hidrofilizării
elementelor neimprimabile.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

 reduc corozia formei de tipăr şi a elementelor


constructive ale sistemului de imprimare,
care interacţionează cu soluţie de umezire.
Inhibatorii
de corozie De exemplu, pentru aluminiu în apă sărurile de bicarbonat de
magneziu şi calciu sunt nocive astfel, acestea sunt neutralizate
prin introducerea acidului fosforic, care acţionează ca un inhibitor
de coroziune.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

au acţiune antimicrobiană, astfel încât


previn dezvoltarea bacteriilor, algelor şi
SUBSTANŢELE
ciupercilor care pot bloca circulaţia
ANTIFUNGICE soluţiei de umezire prin sistemul de
dozare a acesteia.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Soluţiile  sunt soluţii cu o anumită stare de echilibru a


concentraţiei ionilor de hidrogen, un amestec
tampon dintr-un acid slab şi sărurile sale.
Elementele constituente ale ansamblului tehnologic
Nr.
Apă Maşină de tipar Cerneală Formă de tipar
Reducerea tensiunii de
suprafaţă:
- minim alimentare cu apă; Evitarea coroziei pe Conformitatea cu tensiunea Eliberarea rapidă şi
1 - grosime minimă a peliculei de elementele componente ale de suprafaţă necesară la întreţinerea suprafeţei
hidratare; maşinii. interfaţă. curate a suprafeţei formei.
- îmbunătăţirea capacităţii de
înmuiere.
Reglarea şi stabilizarea
Curăţarea cilindrului de Eliminarea voalurilor
2 parametrului pH Menţinerea emulsiei stabile.
ungere (întindere). tonale.
(efectul tampon).
Compatibilitatea cu apa de la Evitarea spălării cilindrilor Asigurarea rapidă a Umezirea mai uniformă a
3
robinet. de cerneală. echilibrului cerneală-apă. elementelor neimprimabile.
Prevenirea formării de alge şi Menţinerea cauciucului Evitarea impactului asupra
4 Evitarea coroziei.
ciuperci. offset în stare bună. capacităţii de a se usca.
Menţinerea tensiunii
Absenţa efectului de Evitarea pierderilor de
Miscibile cu alcoolul şi alte superficiale constante la
5 prăbuşire asupra cilindrilor calitate şi claritate a
component. interfaţa cu elementele
aparatului de cerneală. punctului de rastru.
purtătoare de culoare.
Evitarea efectelor adverse Evitarea deteriorării
6 – – asupra proprietăţilor elementelor de pe forma de
reologice. tipar.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Indicele de
Tempera-
hidrogen
tura soluţiei
sau pH-ul
CARACTERIS-
TICILE DE
CALITATE ALE
SOLUŢIEI DE
UMEZIRE Conducti-
Duritatea
vitatea
apei
electrică
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Valoarea
Nr. Caracteristica Descriere optimă
(indicată)
Influențează stabilitatea echilibrului
CARACTERIS- cerneală-apă. Dacă valoarea
parametrului este redusă, atunci pot
TICILE DE 1
Duritatea apei, apărea probleme legate de aderența
8-12 dH
CALITATE ALE dH-ul stratului de cerneală şi de oxidarea
elementelor formei de tipar. Valorile
SOLUŢIEI DE ridicate ale acestei caracteristici sunt
nedorite.
UMEZIRE Permite determinarea caracterului
Indicele de
apei utilizate, adică aciditatea sau
2 hidrogen, 4,8-5,5
alcalinitatea acesteia.
pH-ul
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Valoarea
Nr. Caracteristica Descriere optimă
(indicată)
Indică cantitatea ionilor dizolvați în
CARACTERIS- Conductivitatea
apă. Dacă conductivitatea electrică a
apei este ridicată, atunci aceasta
TICILE DE 3
apei conține o cantitate mărită de săruri. 800-1500 µS/cm

CALITATE ALE În cazuri exepționale aceasta


conduce la efecte negative.
SOLUŢIEI DE Influiențează direct proportional
UMEZIRE conductibilitatea electrică.
asemenea, valorile ridicate ale
De

4 Temperatura temperaturii soluției de umezire 10-15oC


favorizează apariția şi dezvoltarea
bacteriilor.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Indicele de  Puterea de hidrogen sau pH-ul este un


hidrogen parametru care caracterizează concentraţia
(pH) ionilor de hidrogen în soluţie şi indică gradul
de alcalinitate sau aciditate.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

 pH-ul poate fi cuprins între valorile de la 0 la 14.


Indicele de
hidrogen  O soluţie cu un pH de 7 este neutră, sub 7 –
(pH) acidă, de mai sus – alcalină.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Indicele de
hidrogen
(pH) Intervalul pH-ului soluţiei de umezire stabilit pentru imprimarea ofset

Intervalul cel mai favorabil pentru soluţia de


umezire este de la 4,8 până la 5,5.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

 Funcţie de tipul aparatului de umezire se impun diverse


cerinţe faţă de valoarea pH-ului;
 Soluţia de umezire pentru aparatul cu doi cilindri de
aplicare, acoperiţi cu materiale speciale au pH-ul de la
Indicele de 5,2 pînă la 5,6;
hidrogen  Soluţia de umezire pentru aparatele cu alcool au pH-ul
(pH) 5÷5,4;
 Soluţia de umezire pentru aparatele combinate cu
aparatele de cerneală trebuie să aibă pH-ul 4,7 ÷ 5,2.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia
 încetinirea procesului de aderare a cernelurilor, în special
dacă se folosesc materiale pentru tipar cu grad redus de
absorbţie;
 dezgolirea cilindrilor metalici de transportare a cernelii din
Un pH mai cauza reducerii proprietăţii de aderare a cernelii ce
influenţează transmiterea ei uniformă şi conduce la
mic de 4,8 neimprimarea elementelor mici ale imaginii de pe tipărituri;

provoacă
următoarele
efecte  distrugerea peliculei hidrofile ale elementelor neimprimabile
de pe placa de tipar, ceea ce conduce la apariţia voalului pe
negative tipăritură;
 reducerea rezistenţei de ştergere a stratului de cerneală de pe
tipărituri;
 oxidarea cernelurilor metalizate în rezultatul căruia se
înnegresc şi se întunecă la culoare.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

 distrugerea elementelor tipăritoare de pe forma de tipar,


ceea ce conduce la reducerea rezistenţei formei la
tipărirea tirajelor mari şi necesită înlocuirea ei;
Un pH mai  cernelurile de tipar emulsionează şi se depun pe valurile
mare de 5,5 sistemului de cerneluire, are loc murdărirea formei
pentru tipar în timpul procesului de tipar;
provoacă
 emulsionarea cernelii de tipar (apare ton sur pe
următoarele suprafaţa imprimeurilor), din cauza formării pe valurile
efecte de cerneală a emulsiei „cerneală în apă” în loc de „apă în
cerneală”. Pentru ca tipărirea să fie ideală o unitate de
negative cerneală trebuie să conţine 25% de apă;
 apariţia particulelor de cerneală pe suprafaţa
elementelor neimprimabile.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Metoda
electrochimică

Valoarea
pH-lui poate fi Determinarea
pH-ului
determinată
prin 2 metode
Cu ajutorul
indicatorilor
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Determinarea
pH-ului Indicatorul pH – hârtia de turnesol
a) caracterul acid al substanţei (culoare roșie);
b) caracterul bazic al substanţei (culoare albastră).
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

 pH-ul şi concentraţia de aditivi nu sunt direct


dependente una de alta, şi la introducerea unei
cantităţi anumite de substanţe tampon practic pH-ul
sistemului rămâne neschimbat.
Indicele de
hidrogen  pH-ul nu poate fi folosit pentru a controla conţinutul
de aditivi din componenţa soluţiei de umezire.
(pH)
 Menţinerea pH-ului este necesară pentru păstrarea şi
restabilirea peliculei de oxid pe suprafaţa
aluminiului.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

 unitate de măsură este dH – grade germane


DURITATEA de duritate, 1o dH corespunde concentraţiei a
APEI 10mg de oxid de calciu (CaO) dizolvat într-un
litru de apă sau 17,85 de particule la un
milion.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Funcţie de concentraţia compuşilor sus menţionaţi în apă


se deosebesc mai multe grade de duritate a apei:
 Apă foarte moale (<3dH).
DURITATEA  Apă moale (4-9dH).
APEI  Apă cu duritate medie (10-18dH).
 Apă dură (19-26dH).
 Apă foarte dură (>26dH).
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Duritatea apei în Apă cu Apă


Apă
Nr. diferite sisteme de duritate Apă dură foarte
moale
măsurare medie dură

Gradul de 1 Ioni alcalini/l 0-1,3 1,4-2,5 2,6-3,7 ˃3,7

duritate al Nivelul de duritate în


apei în 2
grade engleze, e
0-7 8-14 15-21 ˃21

diferite
sisteme de 3
Nivelul de duritate în
grade germane, d
0-9 10-18 19-26 ˃26

măsurare
Nivelul de duritate în
4 0-13 14-25 26-37 ˃37
grade franceze, f
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

DURITATEA  Duritatea apei trebuie să fie determinată de


APEI fiecare dată înainte de a fi introduşi aditivii în
componenţa soluţiei de umezire.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Benzi de testare
METODE DE
DETERMINARE Titrare
A DURITĂȚII
APEI
Aparate speciale
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Benzi de
testare a
durității apei
Banda se cufundă în apă timp de o secundă după care, peste 2 secunde, se
citeşte indicaţia ce arată duritatea apei.
În cazul în care banda de testare indică culoarea verde a tuturor
pătraţelelor atunci, apa este foarte moale, iar dacă culoarea tuturor
pătrăţelelor este roz – foarte dură.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

DURITATEA  Valoarea optimă a durităţii apei utilizată


pentru prepararea soluţiei de umezire este
APEI cea cuprinsă între 8odH şi 12odH.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Duritatea  soluţia de umezire preia cantitatea insuficientă de


apei mai săruri din componenţa hârtiei şi cernelurilor, în
mică decât consecinţă reduce gradul de aderenţă a cernelii la
suport.
8odH
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

 formează depuneri de calcar nedizolvat pe


suprafaţa cilindrului ofset, pe suprafaţa
Duritatea formei de tipar şi pe cilindrii aparatului de
tipar;
apei mai
mare de
12odH
 ca consecinţă apare efectul de umbră pe
elementele neimprimabile.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

 descrie conţinutul de săruri şi aditivi;


 descrie comportamentul curentului în lichide;
CONDUCTIVITATEA  este determinată de cantitatea de ioni liberi
APEI în apă;
 permite determinarea cantităţii de aditivi
introduşi în soluţia de umezire pentru a
stabiliza pH-ului şi duritatea acesteia.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

 Conductivitatea electrică a apei din robinet,


de obicei, variază între 300 – 500 µS/cm;

CONDUCTIVITATEA
APEI  Conductivitatea electrică a soluţiei de
umezire ar trebui să fie cuprinsă în intervalul
de la 800 la 1500 µS/cm.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

1. Contaminarea soluţiei de umezire (creşterea


impurităţilor determină creşterea
conductivităţii).
Factorii de
influență asupra 2. Raportul apă-aditivi (mărirea concentraţiei
adaosului de apă în soluţia de umezire creşte
conductivității
conductivitatea cu o rată constantă).
soluției de
umezire 3. Temperatura (acest factor este direct
proportional cu conductivitatea apei. Astfel,
variaţia temperaturii cu 1% determină variaţia
conductivităţii cu 3%).
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

4. Cantitatea alcoolului izopropilic (mărirea


Factorii de cantităţii de aclool izopropilic determină
influență micşorarea conductivităţii soluţiei de umezire.
asupra Dacă conţinutul de alcool izopropilic creşte cu
conductivității 2%, atunci conductivitatea scade cu 8%).
soluției de
umezire 5. Duritatea apei (odată cu reducerea durităţii se
reduce şi conductivitatea).
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

 mai mică de 800 µS/cm – soluţia de umezire


tinde să preia sarea din hârtie şi cerneală
provocând o aderenţă slabă a cernelii la
suport (hârtie);
Valorile
conductivității  mai mare de 1500 µS/cm, sărurile conţinute
în soluţia de umezire în exces, interacţionează
soluției de
cu cerneala, determinând-o să emulsioneze.
umezire În același timp sărurile se pot depune pe
cilindrii aparatului de tipar şi pe forma de
tipar.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

1. se determină • aceasta ar trebui să fie de 200


conductivitatea µS/m
apei pure
Conductivitatea
trebuie să fie 2. se determină • după adăugarea tuturor
măsurată în conductivitatea
componentelor şi adaosurilor
• Servește drept punct de referință
două etape soluției de umezire pentru următoarele măsurări
proaspăt pregătită

Dacă conductivitatea soluției de umezire crește aproximativ cu


1000 µS/cm, acest lucru denotă că soluția de umezire trebuie
înlocuită cu alta nouă.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

 Temperatura optimă a soluției de umezire ce


trebuie păstrată în procesul de tipar este de
10o-15oC.
 Temperatura soluției de umezire influențează
TEMPERATURA
semnificativ conductivitatea, cu cât mai mare
APEI temperatura este cu atât mai mare va fi
conductivitatea.
 Modificarea temperaturii cu 1ºС determină
modificarea conductivității cu 3%.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

DEDURI-
ZAREA

PREGĂTIREA
APEI
DEIONI-
PENTRU ZAREA
SOLUŢIA DE OSMOZA
INVERSĂ
UMEZIRE (desalinizarea
apei)
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Dedurizarea
apei
 Cationii înlocuiesc ionii de calciu cu cei de sodiu;
 Conţinutul total de săruri nu se schimbă, modificându-
se doar conţinutul precipitatului, iar sodiul propriu-zis
este solubil;
 Dezavantajul dedurizării constă în faptul că, apa devine
alcalină.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Dedurizarea
apei
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

 Cationii înlocuiesc toţi ionii de calciu, magneziu


şi sodiu cu ionii apei, iar anionii substituie
anionii de bicarbonat, sulfat și clorură cu ioni
Deionizarea hidroxili.
apei
 În rezultat se formează apă, iar sărurile sunt
eliminate din soluţie.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

Osmoza
inversă  permite purificarea apei cu ajutorul filtrelor cu cărbune
activat;
 pentru eliminarea clorului din apă, aceasta este trecută sub
presiune printr-o membrană;
 osmoza inversă contribuie la stabilizarea caracteristicilor
apei;
 apa obţinută în urma procesului de dezalinizare este din nou
îmbogăţită cu conţinut de săruri până în momentul în care
duritatea ei ajunge la valoarea 8odH sau 12odH.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

 Conţinutul sporit de cloruri, sulfaţi şi nitraţi


Compoziția determină apariţia coroziei, şlefuirea
apei elementelor imprimabile şi suprafeţele
elastice îşi pierd proprietăţile.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. Adascalița Lucia

MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

S-ar putea să vă placă și