Sunteți pe pagina 1din 61

GRUPURILE DE TIPAR ALE

MAȘINILOR OFFSET.

Aparatul de cerneluire.
Cilindrul port-formă și ofset.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorca,
l.u. ADASCALIȚA Lucia
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

 cunoașterea construcției grupului de tipar al


mașinii de tipar ofset;
 cunoașterea construcției aparatului de
cerneluire a mașinii de tipar ofset;
 identificarea elementelor constructive ale
Obiective: grupului de tipărire;
 descrierea modelului funcțional al grupului
de tipărire;
 descrierea caracteristicilor cauciucului ofset;
 descrierea caracteristicilor inelelor de
contact.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

1. Grupul de tipar al maşinilor ofset.


2. Aparatul de cerneluire tradiţional.
3. Aparatul de cerneluire modern Anicolor
Cuprins
4. Cilindrul ofset.
5. Inelele de contact.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Grupul de tipar
reprezintă o parte componentă a mașinii de tipar care
include în componența sa aparatul de cerneluire, aparatul
Definiție
de umezire, precum și cilindrul port-formă, cilindrul offset
și cilindrul de tipar.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Prezentarea
grupului de
tipar

Fotografic Desen
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Prezentarea
grupului de
tipar
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Aparatul de cerneluire
Aparatul de umezire

Prezentarea Cilindrul
grafică a Soluție de umezire port-formă

grupului de Cilindrul ofset


tipar
Suportul
de tipar Cilindrul de tipar
(de presiune)
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

 Este o parte componentă a grupului de tipar;


Aparatul de  Are o construcție complexă;
cerneluire
 Este constituit din trei grupuri funcționale.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Prezentarea
aparatului de
cerneluire

Fotografic Desen
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

 Frecarea cernelii între valuri pentru trecerea acesteia


dintr-o stare plastică în stare semilichidă (comportare
tixotropică);
Cerinţe  Alimentarea controlată, discontinuă cu cerneală a
înaintate întregului grup de valuri;
aparatelor de  Depunerea unui film subțire de cerneală pe elementele
tipăritoare;
cerneluire  Preluarea pe valurile ungătoare a unei părți din soluția de
umezire existentă pe forma de tipar asigurând astfel
emulsionare ușoară a cernelii.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

 Aplicarea cernelii pe suportul de tipar într-un strat cu


grosime uniformă atât pe direcţia longitudinală cât şi pe
Cerinţe transversală;
înaintate  Flexibilitate în cazul trecerii de la un tiraj la altul;
aparatelor de
cerneluire  Nesusceptibilitate la vibraţii, variaţii de temperatură sau
umiditate;

 Eficiență din punct de vedere economic.


Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Grupul de
alimentare
Grupurile
funcționale ale Grupul de
aparatului de frecare
cerneluire
Grupul de
aplicare
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Grupurile
funcționale
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Este constituit din:


 Rezervorul (cuva) cu cerneală;
 Lamelă din oțel subțire, flexibilă;
1. Grupul de  Cilindrul ductor;
alimentare  Cilindrul alimentator oscilator
(de balansare);
 Dispozitivul de amestecare a
cernelei.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

1 - jgheab de cerneală;
2 - lamă elastică;
3 - cilindru ductor;
Grupul de 4 - cerneală;
alimentare 5 - val alimentator;
6 - punct de basculare;
7 - şuruburi de reglaj.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Acesta este constituit din mai multe


elemente conice ce se rotesc şi care
Dispozitivul
sunt acționat electric. Conurile fac
de amestecare
a cernelii mişcări de înaintare şi de întoarcere
la poziţia iniţială.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Reglarea
= +
Reglarea Reglarea
debitului debitului
cantităţii de total al zonal al
cerneală cernelii cernelii
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

 Modificarea distanţei dintre cilindrul ductor şi lamelă;


Reglarea
cantităţii totale  Modificarea vitezei de rotaţie a cilindrului ductor;
a cernelii  Modificarea frecvenţei oscilaţiilor cilindrului oscilator.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Pelicula de Lamela din oţel


Cerneala
protecţie

Reglarea
cantităţii totale
a cernelii
Cilindrul ductor
Pârghie de reglare
zonală
Pârghie de reglare
a distanţei
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Reglarea
zonală

Se realizază cu ajutorul pîrghiilor care sunt amplasate


de-a lungul rezervorului cu cerneală.
Maşina de tipar
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia
Rapida 130-162a

Dispozitive
pentru reglarea
zonală

Maşina de tipar
Heidelberg

Maşina de tipar ADAST


Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Grosimea stratului
de cerneală

Suportul

Reglarea
de tipar
Zonă de

zonală aplicare
a
Lăţimea benzii de
cerneală
cernelei
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Factori de
influenţă asupra Viscozitatea cernelii;
reglării Încălzirea treptată a cernelii în rezervor;
debitului de Viteza de rotație a cilindrilor.
cerneală
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Are drept scop micşorarea grosimii


stratului de cerneală până la

2. Grupul de valoarea necesară, astfel încât


frecare diferenţa de grosime pe suportul de
tipar să nu fie sesizată cu ochiul
liber.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Grosimea stratului de cerneală aplicat pe


suprafaţa suportului de tipar este cuprinsă
între valorile 0,15-3 µm.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Cilindri metalici 1, 3, 5, 6, 7

Viteza de rotaţie
Grupul de este egală cu cea a
frecare cilindrului port-formă

Cilindri acoperiţi
2 şi 4
cu cauciuc
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

 Cilindrii metalici se rotesc datorită

roţilor dinţate cu care sunt dotaţi


Cilindrii
la extremităţi.
grupului de
frecare
 Cilindrii acoperiţi cu cauciuc se rotesc datorită
forţelor de frecare.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

 Forţa de adeziune (la suprafaţa cilindrilor şi a formei de


tipar) este mai mare decât forţa de coeziune;
Principiul de
 În timpul rotației cilindrilor de frecare şi a celor de
funcţionare
aplicare, în zona de contact straturile de cerneală se
suprapun şi la ieşirea din zona de contact se separă.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

 8, 10, 11, 12.


 Toţi cilindrii sunt acoperiţi cu cauciuc;
 Ei se rotesc datorită forţelor de
3. Grupul de frecare dintre cilindrilii de frecare şi
aplicare cilindrul port-formă;
 Cilindrii exteriori 8 şi 12 au diametre
egale, dar puţin mai mari decât
cilindrii interiori 10 şi 11.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

 Să posede capacitatea de a primi şi ceda cerneala de tipar;

 Să fie rezistenţi la temperaturi;


Cerinţe înaintate
cilindrilor de  Să fie rezistenţi la uzură;
aplicare  Să își mențină proprietăţile elastice şi plastice în timpul
acţionării sarcinilor mecanice şi după procesul de curăţare.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Mecanismul
tranferului și
fixării cernelii În momentul contactului între forma acoperitã cu cernealã și hârtie
pe suport apar urmãtoarele forțe:
• forțe de adeziune (F1), între forma (3) și stratul de cernealã (2);
• forțe de adeziune (F2), între stratul de cernealã (2) și hârtie (1);
• forțe de coeziune (F3), între moleculele stratului de cernealã;
• forțe de coeziune (F4), între suprafața hârtiei și masa ei.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Pentru ca tipărirea sã se desfãșoare


în condiții normale, între aceste forțe
trebuie sã existe relații bine stabilite.
Astfel:
Mecanismul • forțele de adeziune între forma de
tipar și pelicula de cernealã
tranferului și trebuie sã fie întotdeauna mai
fixării cernelii mari decât forțele de coeziune

pe suport intermoleculare ale stratului de cernealã (F1 > F3). Acest lucru este
obligatoriu, pentru ca cerneala sã se depunã pe formã. Dacã aceastã
condiție nu este respectată, cerneala va rãmâne pe valurile ungãtoare ale
mașinii, fãrã a adera la suprafața formei.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Mecanismul
tranferului și
fixării cernelii • forțele de adeziune între hârtie și cerneala aflatã pe formã trebuie sã fie
pe suport mai mari decât forțele de coeziune ale stratului de cernealã (F2 > F3).
Dacã aceastã condiție nu este respectată, cerneala nu va adera la hârtie,
iar tipărirea va deveni imposibilã.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Mecanismul
tranferului și
fixării cernelii • forțele de adeziune între cernealã și hârtie trebuie sã fie mai mici
pe suport decât forțele de coeziune între suprafața hârtiei și masa sa (F2 < F4).
În caz contrar, în loc ca cerneala sã se depunã pe hârtie, suprafața
acesteia va fi smulsã și va rãmâne lipitã de formã
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Mecanismul
tranferului și
La desprinderea hârtiei (1) de pe formã (3), stratul de cernealã (2) se va
fixării cernelii
pe suport rupe într-o zonã a sa, o parte rãmânând pe formã, iar o altã parte trecând
pe hârtie. Zona de rupere a stratului depinde de viteza de tipărire, de
presiune etc. și se situează de obicei la jumãtatea grosimii lui. Deci, pentru
ca transferul cernelii de pe forma pe hârtie sã se desfãșoare în condiții
optime, trebuie îndeplinite urmãtoarele condiții:
F1 > F3
F4 > F2 > F3.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Mecanismul
tranferului și
Tipărirea va fi posibilã numai în cazul când forțele de coeziune ale cernelii
fixării cernelii
pe suport sunt mai mici decât:
• forțele de adeziune ale cernelii cu hârtia;
• forțele de adeziune ale cernelii cu forma;
• forțele de coeziune ale hârtiei.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Mecanismul
tranferului și
fixării cernelii Reprezentarea influenței grosimii stratului
de cernealã asupra lucrului mecanic de
pe suport desprindere
Lucrul mecanic de desprindere crește rapid pânã la grosimea criticã. La un
strat mai subțire de cernealã, între suprafața hârtiei și suprafața formei sau
a cauciucului la tiparul ofset rãmân spații neumplute cu cernealã. Așadar,
datoritã structurii hârtiei, capilarele nu sunt saturate cu cernealã. La
atingerea grosimii critice a stratului de cernealã, spațiile neumplute cu
cernealã nu mai existã. Rezultã cã lucrul mecanic de desprindere nu mai
depinde de grosimea stratului de cernealã.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Ruperea stratului de cernealã la trecerea acesteia de pe formã sau


cauciucul imprimator pe hârtie are loc astfel: în momentul contactului, o

Mecanismul parte a cernelii este absorbitã de porii hârtiei, iar partea care rãmâne se

tranferului și rupe în douã. În acest fel, pe hârtie trece mai mult de 50% din cerneala de

fixării cernelii pe formã. Cu cât gradul de absorbție al hârtiei este mai mare, cu atât mai
pe suport multã cernealã trece pe suprafața ei. Transferul cernelii de pe formã pe
hârtie este influențat atât de calitatea hârtiei, cât și de materialul din care
este realizată forma: de pe forme metalice se transmite pe hârtie mai multã
cernealã decât de pe cauciuc.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

- presiunea excesivă între valuri, ca şi între acestea şi


formă nu asigură uniformitate stratului de cerneală;
- distanţa prea mare dintre valuri şi formă nu asigură
un transfer corect al cernelii, forma de tipar fiind
REGLAREA acoperită cu cerneală neuniform;
MECANISMELOR - reglarea presiunii valurilor ungătoare începe cu cele
DE CERNEALĂ interioare şi apoi cu cele exterioare, de pe formă spre
jgheabul de cerneală;
 periodic, valurile se vor spăla prin folosirea
aparatului de spălare şi se vor regenera cu ajutorul
soluţiilor speciale.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia
2

1
Controlul 3
regimului de
temperatură 4

ale valurilor
aparatului de
cerneluire 1 – creșterea temperaturii formei de tipar cu 15oC de la începutul
tipăririi tirajului;
2 – creșterea temperaturii valurilor de frecare cu 20oC de la
începutul tipăririi tirajului;
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Controlul
regimului de
temperatură
ale valurilor
aparatului de
cerneluire
Valurile metalice sunt răcite prin recircularea unui lichid rece
Prezentare
video
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

 Modelele vechi au în componenţa sa până la 35

Aparatul de de cilindri;
cerneluire  Modelele noi au în componenţa sa cca 12-14
cilindri.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

1. Cilindrul anilox;
2. Cilindrii de frecare şi de spălare;
Aparatul de 3. Camera cu racletă pentru
umplerea celulelor cilindrului
cerneluire anilox cu cerneală;
Anicolor 4. Cilindrul de aplicare;
5. Aparatul de umezire;
6. Cilindrul port-formă.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

 Constituirea dintr-un număr redus de cilindri (2 cilindri);


Avantajele  Transportarea într-un timp redus a unei cantități mai
utilizării mare de cerneală spre forma de tipar;
aparatului de  Lipsa cilindrului ductor;
cerneală  Reducerea timpului de pregătire a utilajului cu cca 40%;
Anicolor  Minimalizarea cantității de hârtie rebutată cu până la
90%.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Timpul de pregătire Cantitatea hârtiei


pentru tipar rebutate
Avantajele
utilizării
aparatului de
cerneluire
Anicolor
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Comparaţia
construcţiei
aparatului de
cerneală

Anicolor Tradiţional
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Canelura
cilindrului
offset

 Este constituit din metal;


 Este dotat cu o canelură;
Cilindrul  Presupune prezenţa inelelor
ofset de contact;
 Este acoperit cu cauciuc
ofset.
CAUCIUC
OFSET

Structura cauciucurilor ofset


a) cauciuc compresabil; b) cauciuc clasic.
1– suprafața de tipărire, 2 – strat textil,
3 – strat compresibil.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Pentru tipărire imaginilor de înaltă


Dur Duritatea >80 ShA ţinută artistică pe suporturi
neabsorbante şi hârtie cretată.

Diversitatea
cauciucului Semidur Duritatea 70-80 ShA
Pentru tipărirea imaginilor
complexe pe hârtie cretată şi
ofset necretată.

Pentru tipărirea pe hârtie cretată,


Duritatea până
Moale la la 70 ShA
hârtie cu suprafaţă neregulată şi
pentru lăcuire.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Diversitatea  Structura cauciucului ofset pe bază  Structura cauciucului ofset pe bază


cauciucului textilă pentru tipărirea în coli metalică pentru tipărirea din rolă

ofset

 Structura cauciucului ofset pe bază textilă  Structura cauciucului ofset pe bază textilă
pentru tipărirea în coli pe mașinile de tipar pentru tipărirea în coli pe mașinile de tipar ce
dotate cu aparat de uscare cu aer cald nu sunt dotate cu aparat de uscare cu aer cald
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Straturile sunt dozate cu atenție și studiate


pentru a permite cauciucului ofset să participe la
o mișcare în patru timpi:
 să reziste la presiunea cilindrilor port-formă;
CAUCIUC UL  să revină la forma inițială;
OFSET  să suporte presiunea cilindrului de
contrapresiune, reproducând imaginea de pe
placă;
 să-și revină cât mai repede posibil la poziția
inițială, adică grosimea inițială, înainte de
revenirea plăcii sau hârtiei.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Viteza de
tipărire

Prezenţa Tipul
aparatului procesului
Factorii ce de uscare tehnologic

influenţează Factori
alegerea de
cauciucului influență
ofset Tipul
cernelurilor
Tipul
suportului
sau pentru
lacurilor tipărire

Tipul
maşinii de
tipar
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia
Depăşirea înălţimii inelelor de contact de
Depăşirea înălţimii cilindrului către formă cu 0,1-0,15mm
de inele de contact

Aproximativ 20mm

Desfăşurate Inel de contact

ale cilindrilor Cilindrul port-formă


port-formă şi Cauciuc offset Hârtie de calibrare
ofset Depăşirea înălţimii cilindrului
de inele de contact

Aproximativ 20mm

Inel de contact

Cilindrul ofset
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Cilindrul port-formă

Suprafața de lucru al
Forma de
cauciucului ofset
tipar

Contactul
dintre cilindrul
port-formă și Cilindrul ofset

cilindrul ofset Strat microspongios


Stratul textil cu Strat textil cu
elasticitate sporită elasticitate scăzută
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Placă de fixare a așternutului Așternutul ofset

AȘTERNUTUL
OFSET

Subașternut Placă de fixare a așternutului


Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia
 conformitatea proprietăților de deformare: întinderea
longitudinală, contracția transversală, reducerea grosimii la
prinderea pe cilindru, contracția în grosimei prin tasare;
 rigiditate la îndoire;
 coeficientul de frecare mare;
 rezistență la rupere;
Cerințe impuse  compresibilitate;
cauciucului  suprafaţă netedă şi uniformă;
ofset  conformitatea coeficienţilor de primire şi cedare a cernelii;
 caracteristici bune de tipărire: uniformitatea tipăririi, transferul
valorilor de ton de raster, rezistența la strivire, stabilitatea la
alunecare, efectul de despindere rapidă a colii, transferul cernelii;
 rezistenţă la acţiunea cernelurilor, a soluţiei de umezire şi spălare;
 rezistenţă înaltă la uzură (mln. de tipărituri).
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia
Nr. Defect Cauză Remediere
• Aparatul de cerneală • Reducerea cantităţii de
alimentează o cantitate cerneală alimentată;
sporită de cerneală; • Condiționarea cernelii
• Reducerea în condițiile mediului
Stratificarea
temperaturii cernelii; de fabricație timp de
1 cernelii pe
Defecte cauciucul ofset
• Pătrunderea prafului
de hârtie în cerneală;
24ore;
• Activarea sistemului
manifestate în • Întinderea slabă a
cauciucului ofset.
de absorbţie-ventilare;
• Verificarea întinderii
procesul de cauciucului ofset.
2 Supradimensio- • Alimentarea aparatului • Reducerea cantităţii de
tipărire narea punctului de cerneală cu o cerneală alimentată;
de rastru sau a cantitate sporită de • Verificarea întinderii
elementului cerneală; cauciucului ofset.
imprimabil • Întinderea slabă a • Spălarea aparatului de
cauciucului ofset. cerneală.
• Adăugarea unei
cantități excesive de
diluant în componenţa
cernelii.
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Nr. Defect Cauză Remediere


• Creșterea ponderii • Verificarea soluției de
apei în componența umezire;
Emulsionarea
Defecte 1
cernelii
„emulsiei stabile” (mai
mult de 20%);
• Reglarea valurilor de
cerneluire și de
manifestate în • Reducerea pH-lui. umezire.

procesul de
tipar
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

Nr. Defect Cauză Remediere


• Utilizarea cernelurilor cu
viscozitate medie;
• Micșorarea lipiciozității
• Lipiciozitatea înaltă cernelii prin adăugare de
Defecte
a cernelurilor; ulei;
Smulgerea
• Calitatea joasă • Creșterea temperaturii
3 fibrelor de
manifestate în hârtie
hârtiei;
• Temperatura
cernelii (temperarea
aparatului de cerneluire);
procesul de scăzută a cernelii. • Reducerea vitezei de tipărire

tipar
(reducerea puterii de contact
cu hârtia)
Conf. univ., dr. CAZAC Viorica, l.u. ADASCALIȚA Lucia

MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

S-ar putea să vă placă și