Sunteți pe pagina 1din 54

TEHNOLOGII

POLIGRAFICE.
SERIGRAFIA

T10. ETAPELE PROCESULUI DE


Conf. univ., dr. Cazac Viorica IMPRIMARE SERIGRAFICĂ
Lect. super. Onici Natalia
WEBO- 1. Helmut Kipphan. Handbook of Print Media.
BIBLIOGRAFIE Ed. Springer- Verlag Berlin Heidelberg 2001.
2. http://www.aestheticapparatus.com/other/v
elonis-silkscreentechnique.pdf
3. http://www.gsdye.com/Canada/Screening/sc
reen_book.pdf
4. http://www.eickmeyer.com/SDE_P03N.HTM

Video:
1. https://www.youtube.com/watch?v=oY8sQCb_WZw
2. https://www.youtube.com/watch?v=8A50nWx_VBI
3. https://www.youtube.com/watch?v=mku8Nt10Yr8
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
4. https://www.youtube.com/watch?v=zeKLKoiYGBw
Lect. super. Onici Natalia 5. https://www.youtube.com/watch?v=Gke6GzsqdYE
Cuprins
10.1. Procesul pre-press
10.2. Procesul press
10.3. Procesul post-press

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.1
Procesul pre-
• Procesele tehnologice pre-press
press constau din două procese:
–prelucrarea textului în sisteme de
editare;
–prelucrarea ilustraţiilor cu ajutorul
scanerelor şi a camerei de
reproducere.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.1 În rezultatul proceselor
Procesul pre-
nominalizate se obţin:
press
diapozitive directe
de rastru pentru
imprimarea alb
negru;
set de diapozitive
divizate pe culori.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
10.1
Procesul pre-
press

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
Pregătirea diapozitivelor
10.1
Procesul pre-
press

Conf. univ., dr. Cazac Viorica Diapozitive separate pe culori


Lect. super. Onici Natalia
10.1
Procesul pre-
press

Conf. univ., dr. Cazac Viorica Pregătirea fișierelor


Lect. super. Onici Natalia
10.1
Procesul pre-
. .
originale pe bază transparentă, ce
press poate fi transferat prin contact
direct;

Originale

original pe suport
netransparent, pe baza
proiecţiei.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
• Metoda serigrafică este metoda de
10.1
tipar care necesită originale copiative
Procesul pre-
press directe:

forma de imprimare tip oglindă;

imaginea se realizează nemijlocit de pe formă,


dar nu de pe pânza intermediară ca în cazul
tiparului ofset.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
Film/diapozitiv
10.1
Procesul pre- Sită emulsionată

press
Ramă

Racletă

Cerneală

Ecran serigrafic

Suport
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
1. Unghiul
de înclinare
9. Dimensiunea
10.1 imaginii în raport
al racletei.
2. Liniatura
Procesul pre- cu suprafaţa sitei.
ramei.
press
8.Distanţa dintre Factorii ce 3. Unghiul de
formă şi supor- influenţează întindere a
tul imprimat. asupra calităţii sitei.
imprimării
serigrafice
sunt:
4. Liniatura
7. Viteza de rastrului.
imprimare.

5. Unghiul de
Conf. univ., dr. Cazac Viorica 6. Viscozitatea înclinare al
Lect. super. Onici Natalia cernelii. rastrului.
Respectând cerințele pentru
10.1 pregătirea pre-press se vor putea evita
Procesul pre- principalele neconformități
press
caracteristice imprimării serigrafice
policrome în rastru şi anume:
- apariţia efectului moire.

- abateri de gradaţie.

- capacitatea nu prea înaltă de rezoluţie ce limitează


dimensiunea elementului minim ce poate fi reprodus.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
10.1 • Moire – este un desen periodic ce se
Procesul pre- formează la imprimare influenţând
press negativ asupra calităţii imaginii şi
apare în cazuri când două rastre
simetrice se suprapun în timpul
imprimării unui peste celălalt.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.1
Procesul pre-
press

Apariție moire

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.1 • Conform standardului european,
Procesul pre- unghiul de înclinare a rastrului pentru
press
imprimarea policromă în rastru sunt
următoarele:
–-- 0º pentru culoarea galbenă;
–-- 15º pentru Magenta;
–-- 45º pentru negru;
–-- 75º pentru Cyan.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
• Procesul de imprimare constă în mai mulți
10.1 pași:
Procesul pre-
– machetarea graficii;
press

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
– pregătirea graficii pentru filmul serigrafic;
10.1
Procesul pre-
press

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.1 – pregătirea formei pentru tipar;
Procesul pre-
press

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
– expunere filmului pe sită;
10.1
Procesul pre-
press

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
• Utilaje pre-press
10.1
Procesul pre-
press

Utilaj pentru expunere


Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
Înaintea imprimării serigrafice propriu zise,
10.2 se va seta utilajul
Procesul
press

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
Proces manual
Pentru imprimări clare și o poziționare
10.2 riguroasă este importantă stabilirea corectă a
Procesul distanței dintre ecran și suprafața de imprimat
press

a
b

c d

Distanța dintre ecran și suprafața de imprimat


a. Rama serigrafică, b. Substrat de imprimat,
c. Masa de imprimare, d. Distanța de desprindere
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
10.2 Distanța de desprindere necesară pentru a
Procesul preveni atingerea sau mâzgălirea substratului
press trebuie să fie cât se poate de mică:
• pentru ecran format DIN A3 – 1-3 mm;
• pentru ecran format DIN A0 – 3-5 mm.

Distanța este puțin mai mare la imprimarea


manuală decât în cazul imprimării cu mașini cu
acționare pneumatică a racletei.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.2 Cu ajutorul instrumentului în formă de „pană”,
Procesul pentru măsurarea distanței de desprindere, se
press poate verifica ușor distanța „snap-off”.
Măsurarea distanței se realizează prin
alunecarea penei sub cele patru margini ale
ecranului și citirea măsurătorii în mm. Distanța
optimă depinde de dimensiunea ramei, de
imaginea de imprimat, de tensiunea sitei și de
tipul cernelii.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.2
Procesul
press

Măsurarea distanței de desprindere


Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
10.2 Majoritatea mașinilor pentru tipar sunt
Procesul prevăzute cu un mecanism automat de lift-off,
press pentru a îmbunătăți modul de desprindere a
ecranului de pe substratul de imprimat, ce
permite ridicarea simultană a ramei odată cu
cursa racletei, astfel încât unghiul de
desprindere, în urma racletării să rămână
constant, pe parcursul fiecărei treceri.

Regulă: 10-15 mm lift-off pentru fiecare


Conf. univ., dr. Cazac Viorica
lungime de 1m de racletare.
Lect. super. Onici Natalia
10.2
Procesul e
press
a
b
d
c

Reprezentarea înălțimii lift-off


a. Rama serigrafică, b. Substrat de imprimat,
c. Masa de imprimare, d. Înălțimea lift-off,
e. Direcția de imprimare

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.2
Procesul Modificarea oricăruia dintre parametri va
press necesita de asemenea ajustarea presiunii
racletei.

O distanță de snap-off și o înălțime de lift-off


prea mari influiențează negativ imprimarea.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.2
Procesul Reducerea vitezei de imprimare ajută la
press micșorarea efectului de „retragere” a sitei de pe
substratul proaspăt imprimat.

Pe mașinile de imprimat cilindrice, nu este


necesar mecanismul de lift-off deoarece patul
cilindric de rotație oferă acest efect.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.2 Trecerea cernelii prin ochiurile sitei depinde de:
Procesul
press • viteza de imprimare;
• viscozitatea cernelii;
• tipul racletei.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.2 Viteza de imprimare trebuie stabilită ținând
Procesul cont de:
press • viscozitatea mare a cernelii;
• stratul gros de emulsie pe ecran;
• sita serigrafică cu ochiuri fine;
• unghiul ascuțit al racletei;
• suprafețele mari care necesită o acoperire bună
cu cerneală.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
Imprimarea plană
10.2 •Ecranul plan este folosit pentru imprimarea atât
Procesul pe substrat flexibil cât și rigid.
press

Imprimarea plană
a. Direcția de imprimare. b. Racleta. c. Rama serigrafică.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
d. Substrat de imprimat
10.2
Procesul
press

Imprimarea manuală Mașină de imprimat CD-uri

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
Mașină serigrafică Linie de imprimat multicoloră
semiautomată
10.2
Procesul
press

Mașină de tipar pe Mașină de tipar pe textile


textile cu racletă

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.2
Procesul Tehnici de imprimare speciale pentru textile
press • Racleta este o bară din oțel circulară.
Cantitatea de cerneală este controlată de
diametrul racletei și de forța magnetică
exercitată de desubtul patului mașinii de
imprimat. Ecranul este în contact cu
substratul.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.2 c b
a
Procesul
press
f e g
d

Tehnica de imprimare specială pentru textile


a. Direcția de imprimare. b. Racleta. c. Rama serigrafică. d. Magnet
e. Cursa magnetului, f. Material de cauciuc, g. Substrat de imprimat

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.2
Procesul
press

Imprimare textile cu racletă


Imprimarea textile
magnetică

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
Presa cilindrică
10.2 Mașinile cu presă cilindrică sunt indicate
Procesul
pentru imprimarea substraturilor flexibile:
press
hârtie, folie din plastic, transferuri ceramice.

c b

Presa cilindrică
a a. Direcția de imprimare
b. Racleta
c. Rama serigrafică
Conf. univ., dr. Cazac Viorica e d d. Presă cilindrică
Lect. super. Onici Natalia e. Substrat
Imprimarea pe obiecte și pe rotund
10.2 În imprimarea obiectelor rotunde, masa
Procesul plană este înlocuită de un cilindru de
press
presiune.
a

b Imprimarea pe
obiecte și pe rotund
a. Racleta fixă
b. Mișcarea ecranului
Conf. univ., dr. Cazac Viorica c c. Direcția de rotație.
Lect. super. Onici Natalia
10.2
Procesul • Imprimarea obiectelor cu suprafețe
press neregulate necesită un ecran mai flexibil
pentru a se realiza un contact perfect între
ecran și substratul de imprimat. Sitele din
poliamidă (PA) au elasticitate ideală pentru
acest tip de aplicație.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.2
Procesul • Pentru imprimarea obiectelor rotunde lama
press de racletă este ascuțită, profil în V.

• Lamelele de racletă rectangulare sunt indicate


pentru cernelurile UV și înclinate la un unghi
de 75o față de suprafețele ecranului.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
Imprimarea rotativă
10.2 Se folosește des pentru imprimarea pe
Procesul plăci ceramice (sau pentru lăcuire).
press

Imprimarea rotativă
a. Racleta fixă
b. Cilindru
c. Substrat de imprimat
pe bandă transportoare
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
Separarea racletei și ecranului permite
10.2 imprimarea a două culori în același timp, printr-
Procesul o singură operație. Este posibil doar atunci când
press culorile respective sunt separate la 10 mm sau
mai mult.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia Împărțirea ecranului în două zone de imprimare
10.2 • Utilaj pentru imprimare serigrafică
Procesul (automat)
press

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.2 • Utilaj pentru imprimare serigrafică
Procesul (mecanic)
press

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.2
• Utilaj pentru imprimare serigrafică
Procesul (manual)
press

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.2
• Utilaj pentru imprimare serigrafică
Procesul (tip carusel)
press

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.2
• Utilaj pentru imprimare serigrafică
Procesul (tip carusel)
press

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
Procesul post-press presupune uscarea
10.3 suporturilor tipărite. Grosimea sporită a stratului
Procesul de cerneală, necesită utilizarea instalaţiilor de
post-press uscare care pot fi de două tipuri:
• 1. Tunel.
• 2. Dulap cu rafturi.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.3 • Utilaj pentru uscarea imprimeurilor
Procesul
post-press

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.3 • Utilaj pentru uscarea producției
Procesul imprimate
post-press

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.3 • Uscător de textile pentru utilaje tip
Procesul
carusel
post-press

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
10.3 • Uscător de textile pentru utilaje tip
Procesul carusel
post-press

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia

S-ar putea să vă placă și