Sunteți pe pagina 1din 5

Scopul lucrării: Studiul si analiza utilajelor la imprimarea produselor poligrafice prin metoda

imprimarii serigrafice
Conținutul și ordinea desfășurării:
1. Caracteristici tehnologice ale utilajului de imprimare serigrafică(date
generale,caracteristicile ale utilajului pentru imprimare)
2. Determinarea timpului de imprimare in dependenta de produsul ales.
3. Cerinte privind setarea utilajului pentru imprimare.
4. Concluzie
5. Bibliografie

1. Caracteristici tehnologice ale utilajului de imprimare serigrafică


Clasificarea utilajului de imprimare serigrafică
In dependență de tipul suportului:
1) Pe materiale în coli
2) Materiale în rulou
3) Confecții gata
In dependență de gradul de automatizare:
1) Manual
2) Semiautomat
3) Automatizat
In dependență de construcția aparatului de imprimare:
1) Tip tighel (ambele suprafețe sunt plane) in serigrafie
2) Plan cilindric(atunci cind suprafața portforma este plană iar suportul este cilindric)
3) Rotativ(cînd ambele suprafete reprezintă niște cilindri)
2. Determinarea timpului de imprimare in dependență de produsul ales.
Timpul de imprimare derivă din carateristicile tehnice ale utilajului de imprimare, viteza de trecere
a raclelei, tipul suportului de imprimare, caracteristicile reologice ale cernelii, etc.
Un model de rezolvare este prezentat în modelul de mai jos. unde vor fi incluse toate etapele de
realizare a unui produs prin serigrafie.
Exemplu:
Determinaţi timpul pentru imprimare pe textile (maiou), ştiind că formatul imprimeului este de
20x20cm. Utilajul pentru imprimare de tip carusel, în 6 culori, maraca CSM4-5560, dimensiunea

543.4 UTM 860 00.00.89


Mod Coala № document. Semnat Data
Efectuat Baicev Tatiana Litera Coala Coli
Verificat Roșca Luminița 1 1
Contr. tehn.
UTM, FTP
Aprobat c.u., dr. Cazac V.
gr. DTP-151
mesei: 450 mm x 550 mm, dimensiunea ramei sitei: 500 mm x 600 mm, dimensiunea maximă a
imaginii: 400 mm x 500 mm. Determinaţi consumul de cerneală serigrafică (UV gata pentru
utilizare), consum de sită pentru formă. Cromatica imaginii 4 culori, tiraj - 3000 exemplare.
Figura 6.2 Model de produs recomandat pentru calcul

Rezolvare:
- Determinarea numărului de forme necesare pentru imprimare: 4 culori - vor fi necesare 4 forme
200 mm

Figura 6.3 Formatul colii de hârtie 600x900mm


Determinarea consumului de cerneală pentru imprimare manuală:
Norma de consum pentru cerneală se alege din tabelul 6.1
K = 20x20/60x90 = 0.074
3000exempl  0,18kg/l 000imprim  0,074  4cul  1lansări = 0,16 kgcerneală
Tabelul 6.1 Norma de consum pentru cerneala serigrafică
Norma de consum
Cerneală
Destinaţia materialului U/M U/R Cantitate
pentru…
Manuală Semiautomat > Automat
Cerneluri gala pentru utilizare 157 155 150
Cerneluri de triadă 179 150 135
Material Cerneluri metalizate 166 160 160
absorbant Cerneluri flourescente 150 150 145
Cerneluri gata pentru utilizare 126 130 120
1000 coli
Cerneluri de triadă g 134 145 145
60x90cm
Cerneluri metalizate 152 140 140
Material
Cerneluri flourescente 150 148 148
neabsorbant
Cerneluri gata pentru utilizare 180 180- 165
Cerneluri de triadă 215 210 205
Material
Cerneluri metalizate 230 220 220
textil
Cerneluri flourescente 230 210 210
Cerneluri gata pentru utilizare 160 170 170
Cerneluri de triadă 186 170 170
Cerneala UV
Cerneluri metalizate 180 175 175
Cerneluri flourescente 180 175 175

Coala
543.4 UTM 860 04.01.00 PA
Mod Coala № document. Semnat Data
2
Pentru asigurarea calităţii înalte de reproducere a imaginii, dimensiunea ramei trebuie să fie mai
mare decât dimensiunea imaginii (tabelul 6.2). adică între imagine şi ramă trebuie să fie un spațiu
suficient care ar garanta un contact liber a sitei cu suportul imprimat (tabelul 6.4).

Figura 6.4 Dimensiune a imaginii pe forma pentru tipar serigrafic.


Tabelul 6.2 Dimensiunile spaţiului liber în dependenţă de suprafaţa imaginii
Suprafața imaginii, cm Spațiul liber, cm Dimensiunile ramei, cm
21 x 30 15 51 x 60
30 x 42 15 60 x 72
42 x 60 15 72 x 90
60 x 84 16 92 x 116
84 x 120 18 120 x 156
120 x 340 20 - 30 170 x 400

De obicei pentru ramele de format mic. formatul trebuie să fie 1.5 mai mare decât formatul
imaginii.Pentru rame de format mai mare acest indice va fi puţin mai redus, aproximativ 1.4,
deoarece sarcina de întindere a sitei depinde de caracteristicile ei şi este necesar de a lua în
considerare formatul şi construcţia ramei.
Determinarea consumului de sită pentru formatul imaginii de 20x20cm va fi câte 15 cm din 4
părți:
(200mm + 150mm + I50mm + 50mm + 50mm) • 2 = 1200 mm 1.2 m • 4 forme = 4.8 m sită
! Câte 50mm se lasă pentru încleierea sitei pe ramă.

Coala
543.4 UTM 860 04.01.00 PA
Mod Coala № document. Semnat Data
3
Figura 6.5 Dimensiuni tehnice ale utilajului serigrafic de tip carusel
Timpul de imprimare va fi stabilii in dependenţă de productivitatea utilajului şi gradul său de
automatizare. Pentru acest ca/, s-a ales un utilaj serigrafîc manual, tip carusel. Productivitatea
utilajului propus va depinde de calificarea muncitorului şi viteza sa de lucru.

Figura 6.6 Maşină serigrafică manuală, 4 culori Rotary Screen Printing


Exemplu:
Productivitatea utilajului este de 400 exemplare/h, atunci: 3000ex. : 400 = 7,5 ore pentru imprimare
3. Cerinte privind setarea utilajului pentru imprimare.
In dependența de tipul de automatizare a utilajului(manual,semi,automat) sunt diferite operații
pentru setare:
1) Pornirea utilajului
2) Instalarea formei
3) Instalarea racletei
4) Alimentarea cu cerneala
5) Amplasarea maioului pe masa de imprimat

Coala
543.4 UTM 860 04.01.00 PA
Mod Coala № document. Semnat Data
4
4. Concluzie
În urma efectuării lucrării date am studiat și am analizat utilajele la imprimarea produselor prin
metoda imprimării serigrafice. Am studiat caracteristicile tehnologice ale imprimării serigrafice și
am determinat timpul de imprimare in dependență de produsul ales.

5. Bibliografie
1. Revista Afaceri Poligrafice Nr. 62 din 22.02.2011, pag. 8
2. Revista Afaceri Poligrafice Nr. 64 din 19.04.2011, pag. 8
3. http://www.atelier-serigrafie.ro/procesul-imprimarii-serigrafice/

Coala
543.4 UTM 860 04.01.00 PA
Mod Coala № document. Semnat Data
5