Sunteți pe pagina 1din 46

TEHNOLOGII

POLIGRAFICE.
SERIGRAFIA

T9. CERNELURILE SERIGRAFICE


1. Helmut Kipphan. Handbook of Print Media.
WEBO- Ed. Springer- Verlag Berlin Heidelberg 2001
BIBLIOGRAFIE 2. http://www.marabu-
inks.com/fileadmin/content/Brochures/Screen_Printin
g_Inks/Brochure_Screen_Printing.pdf
3. http://www.pneac.org/sheets/screen/plastisolvwater
base.pdf
4. http://www.wacker.com/cms/media/publications/do
wnloads/6955_EN.pdf
5. http://multimedia.3m.com/mws/media/51305O/if-9-
7-transparent-screen-printing-ink-series-900.pdf
6. http://tandem-
chemical.co.th/principles/kiian/images/screenprt%5B
1%5D.pdf

Video:
1. https://www.youtube.com/watch?v=DILFBvj5rNI
Conf. univ., dr. Cazac Viorica 2. https://www.youtube.com/watch?v=htIEkVwMDMg
Lect. super. Onici Natalia
Cuprins 9.1. Scurt istoric
9.2. Compoziția cernelii serigrafice
9.3. Clasificarea cernelurilor pentru serigrafie
9.4. Principiile de fixare a cernelurilor
serigrafice

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.1
 Producerea cernelurilor serigrafice a
Scurt istoric
început la sfârşitul anilor ’20 a
secolului trecut, conţineau olife
naturale şi nu se deosebeau esenţial
de cele artistice.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.1  Primele cerneluri cu fixare rapidă au
Scurt istoric apărut la începutul anilor ’40.

 Apariţia în anii ’50 a utilajului


automatizat a favorizat răspândirea
acestor tipuri de produse.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.1 În anii ’60 au apărut un şir de cerneluri pe
Scurt istoric baza lianţilor sintetici pentru imprimare
pe diferite suporturi:
 polimeri;
 mase plastice;
 metal;
 sticlă, etc.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.2 Cernelurile serigrafice sunt produse
Compoziția chimice, fie că sunt pe bază de:
cernelii
• solvent;
serigrafice
• apă;
• cu polimerizare UV;
• prin sublimare;
• fie că sunt într-un component sau în
doi componenți.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
9.2
Compoziția
Caracteristicile specifice fiecărui tip
cernelii de cerneală sunt date de proprietățile
serigrafice materiilor prime utilizate în rețeta de
preparare.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.2 Compoziţia generală a cernelurilor serigrafice꞉
Compoziția • Pigmenţi: cca 5%, de natură organică sau
cernelii anorganică;
serigrafice • Solvenţi: cca 75%, cel mai frecvent fiind utilizaţi
esterii propilenglicolului sau dipropilen-
glicolului în amestec cu uleiurile minerale
(hidrocarburi alifatice).

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.2 Compoziţia generală a cernelurilor serigrafice꞉
Compoziția • Răşini solide: răşini de epoxid, de fenol,
cernelii colofoniu;
serigrafice • Adaosuri: catalizatori, inhibitori, peliculogeni,
cel mai frecvent, compuşi ai siliconului şi ceară,
contribuie la reglarea adeziunii, viscozităţii,
vitezei de fixare etc.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.2 Compoziție. Orice sistem
Compoziția convențional de cerneală este format din
cernelii patru componenți, ai anume:
serigrafice
– binder;
– solvent;
– colorant;
– agenți auxiliari.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.2 • Binderul reprezintă baza în care se
Compoziția formează cerneala, cu rolul de a
cernelii înconjura particulele de colorant, dar
serigrafice și de a asigura aderența cernelii la
substrat.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.2 • Solventul are rolul de a dizolva
Compoziția binderul, transformându-l din forma
cernelii rigidă într-o masă vâscoasă, utilizabilă
serigrafice
în procesul serigrafic.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.2
• Colorantul este substanța responsabilă de
culoarea cernelii. În industria cernelurilor
Compoziția
serigrafice, aceștia pot fi coloranți sau
cernelii
serigrafice pigmenți. Doar în situații speciale se
utilizează agenți de colorare, care au
proprietăți limitate în ceea ce privește
strălucirea, luciul și transparența.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.2
• Agenții auxiliari sunt utilizați pentru a
da cernelurilor proprietăți speciale.
Compoziția
cernelii Printre aceștia se numără: agenți de
serigrafice curgere, aditivi pentru luciu sau
mătuire, aditivi pentru vâscozitate,
promotori de aderență.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.2 Compoziția cernelii pe bază de solvent și UV
Compoziția Cerneluri pe bază de Cerneluri cu
cernelii solvent polimerizare UV
serigrafice • Binder 30-40% • Prepolimer 30-60%
• Solvent 60-70% • Monomer 20-40%
• Pigmenți 2-35% • Fotoinițiator 3-6%
• Agenți auxiliari 2- • Pigmenți 2-25%
5% • Agenți auxiliari 2-5%

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.3
• Clasificarea cernelurilor serigrafice:
Clasificare
cernelurilor – cerneluri pe bază de solvent;
pentru – cerneluri pe bază de apă;
serigrafie
– cerneluri plastizol;
– cerneluri UV.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.3 Cerneluri solubile în solvenţi organici:
Clasificare • grad sporit de adeziune
cernelurilor • Dezavantajul major este dat de
pentru solvenţii organici folosiţi cu evaporare
serigrafie rapidă (VOC-volatile organic
compounds): etanolul, toluenul, xilenul,
benzenul, hexanul etc. care sunt
poluanţi şi afectează sănătatea
personalului;

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.3 Cerneala pe bază de solvenţi organici cu
Clasificare uscare prin convecţie (jet de aer cald).
cernelurilor • Este cunoscut faptul că din solventul
pentru prezent în cerneală în momentul în care
serigrafie aceasta este gata pentru utilizare,
aproximativ 75% se evaporă. De aceea,
grosimea stratului de cerneală va varia
corespunzător. De exemplu, un strat de
cerneală umedă cu o grosime de 10μ,
după uscare va avea o grosime de 3-4μ.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
9.3 Cerneala pe bază de solvenţi organici
Clasificare Compoziție
cernelurilor 75%
pentru
serigrafie

15%
5% 5%
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia Diluanţi Răşini Pigmenţi Adaosuri
Admit utilizarea unor site mai puţin fine

organici cu uscare prin convecţie.


9.3

Cerneala pe bază de solvenţi


Sunt simple în exploatare şi aderă la o
Clasificare
largă varietate de suporturi
cernelurilor

Caracteristici:
pentru Inflamabile
serigrafie
Randamentul relativ jos de lucru

Vaporii proveniţi din procesul de fixare


a cernelii sunt toxici

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Există riscul uscării pe ecran în procesul
Lect. super. Onici Natalia imprimării detaliilor fine
9.3
Clasificare Cerneluri solubile în apă. Sunt mai
cernelurilor puţin folosite din cauza aderenţei reduse
pentru la majoritatea suporturilor.
serigrafie

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
Cerneluri pe bază de apă cu uscare prin
9.3 convecţie. Compoziţie.
Clasificare • Cernelurile solubile în apă sau solvenţi organici se
cernelurilor usucă prin expunere în curenţi de aer cald în
pentru dulapuri de uscare sau cuptoare tip tunel.
serigrafie Capacitatea de uscare este condiţionată de:
– cantitatea de solvent conţinută de stratul de
cerneală aplicat;
– grosimea stratului de cerneală;
– temperatura şi umiditatea şi puterea curentului
de aer care spală suprafeţele imprimate.
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
9.3 • Cerneluri pe bază de apă cu uscare
prin convecţie. Compoziţie.
Clasificare
cernelurilor
pentru 65%
serigrafie

20%

5% 5% 5%

Conf. univ., dr. Cazac Viorica Apă Răşini Pigmenţi Adaosuri Diluant
Lect. super. Onici Natalia
Cerneala pe bază de apă cu uscare
9.3 Ecologice

prin convecţie. Caracteristici:


Clasificare
Aderă la un spectru mai îngust de
cernelurilor
suporturi
pentru
serigrafie Gradul toxicităţii redus

Pot provoca deformări ale


substraturilor pe bază celulozică

Limitează productivitatea procesului


prin uscarea pe clişeu
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
9.3 Cerneluri pe bază de apă cu mecanism de
Clasificare polimerizare ultavioletă. Compoziţie.
cernelurilor • Cernelurile cu uscare la ultraviolete oferă
pentru o imprimare consistentă şi cu înaltă
serigrafie rezoluţie, sunt mai puţin poluante, dar nu
au o durabilitate comparabilă cu cea a
celor solubile în solvenţi organici. Acestea
constituie 90% dintre cernelurile
utilizate în aplicaţiile nontextile nu numai
pentru faptul că sunt nepoluante, dar
imprimările și productivitatea sunt foarte
Conf. univ., dr. Cazac Viorica bună.
Lect. super. Onici Natalia
Cerneluri pe bază de apă cu mecanism
9.3
de polimerizare ultavioletă. Compoziţie.
Clasificare
cernelurilor 35%
pentru 5%
5%
serigrafie

40%

45%

Apă Răşini sensibile sau oligomeri


Conf. univ., dr. Cazac Viorica Pigmenţi Adaosuri/Iniţiatori
Lect. super. Onici Natalia Diluanţi sensibili sau monomeri
9.3
Clasificare • Cernelurile cu uscare UV. Oferă
cernelurilor rezoluţie înaltă imprimeurilor, sunt mai
pentru puţin poluante, însă sunt mai puţin
serigrafie rezistente decât cele pe bază de
solvenţi organici. Acestea constituie
90% din cernelurile utilizate în
aplicaţiile nontextile.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.3 Cerneluri UV. Compoziția cernelurilor
Clasificare UV este diferită de celelalte, după cum
cernelurilor urmează:
pentru
serigrafie • polimerul, care reprezintă baza
cernelii UV, important pentru aderența
cernelii la substrat, rezistența și luciul
acesteia și viteza de uscare;

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.3 • monomerul are același rol ca și
Clasificare diluantul pentru cernelurile pe bază
cernelurilor de solvent, influențează aderența
pentru cernelii la substrat și consistența
serigrafie cernelii;
• fotoinițiatorul are rolul de a iniția
reacția de polimerizare/uscare a
cernelii UV;

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.3 • pigmenții au rolul de a da culoare
Clasificare cernelii, pot fi utilizați atât pentru
cernelurilor cernelurile pe bază de solvent, cât și
pentru pentru cele UV;
serigrafie
• agenții auxiliari pot fi agenți de
curgere sau pentru reglarea
vâscozității.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.3 Cerneala UV. Compoziţie.
Clasificare 45%
cernelurilor
pentru
serigrafie

5%
5% 45%
Răşini sensibile sau oligomeri
Pigmenţi
Adaosuri
Diluanţi sensibili sau monomeri
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
Simple în exploatare
9.3

Cerneluri UV. Avantaje:


Clasificare Utilizează dispozitive compacte ce permit
cernelurilor economia spaţiului de lucru
pentru
Nu se usucă în procesul de aplicare
serigrafie
Miros nepronunţat

Adeziune suficientă, rezistenţă mecanică


şi chimică sporită după fixarea pe suport

Fixare rapidă şi polimerizare completă a


Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
cernelii
Obţinerea imaginilor contraste
9.3

Cerneluri UV. Avantaje:


Clasificare
Este posibilă efectuarea imediată a
cernelurilor proceselor postpress
pentru
serigrafie Nu apare problema trecerii cernelii pe coala
învecinată

Se furnizează în aspect gata pentru folosire şi


nu necesită dizolvarea preventivă şi/sau
introducerea adaosurilor

Conf. univ., dr. Cazac Viorica Caracteristici fizice stabile


Lect. super. Onici Natalia
9.3

Cerneluri UV. Dezavantaje:


Clasificare Substanţa activă fiind acrilatul, cerneala
cernelurilor UV poate reprezenta un iritant puternic
pentru
serigrafie
Natura compuşilor ce intră în compoziţia
cernelurilor UV nu permit reducerea
volumului peliculei în urma fixării, ceea ce
poate avea influenţe negative asupra
calităţii imprimeurilor

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
Preţul înalt în comparaţie cu alte
9.3 cerneluri

Cerneluri UV. Dezavantaje:


Clasificare
cernelurilor Necesitatea utilizării instalaţiilor de
uscare
pentru
serigrafie
Termenul relativ redus al lămpilor UV

Unele materiale pentru imprimare sub


acţiunea razelor UV elimină un miros
neplăcut

Aspectul dăunător pentru mediul ambiant


Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
şi sănătate
9.3 • Cernelurile plastisol reprezintă o
Clasificare grupă aparte de cerneluri serigrafice
cernelurilor constituite din particule fine de PVC
pentru dispersate într-un lichid plastifiant.
serigrafie
• O formulă tipică de plastisol conține și
stabilizatori, materiale de umplutură,
pigmenți, materiale de îngroșare.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.3 • Cerneala de tip plastisol rămâne în
Clasificare formă lichidă până când o cantitate
cernelurilor suficientă de căldură aplicată reușește
pentru să înmoaie și să topească amestecul.
serigrafie
• La răcire, amestecul de cerneală devine
un film de cerneală solid 100%.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.3 • Transformarea este condiționată nu
Clasificare numai de o temperatură anume, dar și
cernelurilor de menținerea la această temperatură
pentru un timp suficient pentru a asigura
serigrafie topirea și înglobarea particulelor de
PVC în țesătură [2].

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
Cerneala plastisol. Compoziţie.
9.3
Clasificare 5%
cernelurilor 15%
30%
pentru
serigrafie
19% 40%

26%

lichid plastifiant Rășină vinilică Pigment carbonat de calciu Stabilizatori Aditivi


Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
9.4
Principiile de Principiile de fixare a cernelurilor serigrafice꞉
fixare a I. Polimerizarea liantului.
cernelurilor II. Evaporarea dizolvantului.
serigrafice III. Interacţiunea chimică a doi componenţi.
IV. Cerneluri UV – polimerizarea cu ajutorul
razelor UV.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.4
Principii de • I grup: se fabrică pe baza lianţilor de
fixare a uleiuri şi alchidă modificate cu
cernelurilor caracteristici fizico-mecanice înalte şi
serigrafice fixarea rapidă;

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.4 • Al II grup: conţin în calitatea
Principiile de peliculogenului eteri ai celulozei:
fixare a
cernelurilor rezistenţă mecanică sporită;
serigrafice
fixare rapidă în special pe suporturi polimere,
de la câteva secunde până la câteva minute.

utilizare atât pe instalaţii manuale,


semiautomate, cât şi la maşinile automate cu
instalaţii de uscare;
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
• Al III grup: se confecţionează pe baza
9.4
polimerilor şi copolimerilor de vinil şi acril.
Principii de
fixare a adeziune bună şi rezistenţa înaltă
cernelurilor
serigrafice înainte de utilizare, în componenţa lor se introduc
catalizatori – solidificatori

timpul de fixare a acestor cerneluri fluctuează de la


câteva secunde până la câteva ore.

se utilizează pentru tipar la instalaţii manuale şi


semiautomate;
Conf. univ., dr. Cazac Viorica
Lect. super. Onici Natalia
9.4
Principii de Al IV grup: Cernelurile UV constau din
fixare a următoare componente:
cernelurilor • pigment;
serigrafice • oligomer;
• monomer;
• fotoiniţiatori;
• substanţe adăugătoare de corectare.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia
9.4 Radiaţia ultavioletă serveşte ca iniţiator al
Principii de reacţiei fotochimice, proces în rezultatul căruia
fixare a se solidifică stratul de cerneală. Posedă
cernelurilor vâscozitate mai înaltă în comparaţie cu
serigrafice cernelurile pe bază de apă sau pe bază de alcool
etilic, se caracterizează prin adeziunea suficientă
la majoritatea materialelor la imprimare.

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


Lect. super. Onici Natalia

S-ar putea să vă placă și