Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA POLITENNICA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE

PROGRAMUL DE MASTERAT: TEHNOLOGII ȘI SISTEME POLIGRAFICE

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 1

la disciplina TEHNOLOGII OFFSET

Elaborat: masteranda gr. …………………………….

BUCUREȘTI, a. u. 2015/2016
TEMA LUCRĂRII: Analiza originalelor și a cerințelor tehnice înaintate
originalelor pentru reproducere

SCOPUL LUCRĂRII: Obţinerea cunoştinţelor privind clasificarea şi analiza


originalelor. însuşirea noţiunilor de: original liniar, original
în semitonuri, original policrom. Studierea cerinţelor
înainate originalelor şi a reproducerii lor. Determinarea
defectelor şi a metodelor de corectare a lor.

MATERIALE implicate în studiu: Mostre de originale textuale și grafice.

APARATE necesare: Lupe, microscop, riglă, grosimetru.

ORDINEA DESFĂȘURĂRII 1. Noțiuni generale privind originalele, clasificarea caestora și


LUCRĂRII: caracteristicile tehnice.
2. Identificarea cerințelor impuse originalelor analizate.
3. Identificarea metodelor și mijloacelor de control a
originalelor.
4. Identificarea defectelor originalelor analizate, cauzelor de
apariție și metodelor de remediere.
5. Elaborarea pașaportului tehnic al originalului selectat și
analizat.
Concluzii
Bibliografie

MERSUL LUCRARII

1. Noțiuni generale privind originalele, clasificarea caestora și caracteristicile tehnice


Conform STAS 8523/83 - “Originale de ilustraţie pentru reproducerea poligrafică”, prin
denumirea de original se înţelege reprezentarea vizuală (subiectul) ce urmează a fi reprodus şi care
se prezintă, în majoritatea cazurilor, sub forma unei figuri plane, bidimensionale. Se consideră a fi
originale desene sau compoziţii grafice (în tuş, guaşe, cărbune etc.), compoziţii picturale (în ulei,
tempera, acuarelă), fotografii alb-negru sau în culori, hărţi, texte scrise ce trebuie redate ca atare, nu
culese, planuri desenate sau tipărite.
Originalele se pot clasifica în funcţie de (fig. 1):
1. natura suportului originalelor. Astfel, sunt originale opace şi originale transparente.
Originalele opace sunt realizate pe suporturi opace (hârtie, carton sau alte materiale),
imaginea fiind percepută ca urmare a reflexiei sau difuziei radiaţiilor luminoase pe
suprafaţa lor. Originalele transparente se prezintă sub formă de filme sau plăci de sticlă,
imaginea fiind vizibilă prin transparenţă.
2. numărul de culori în care este realizat originalul. Astfel, se deosebesc originale
monocrome (realizate într-o singură culoare, înafara albului hârtiei sau al filmului care
serveşte de suport) şi originale policrome - realizate în mai multe culori (numărul
conţinut de un original policrom este nelimitat).
3. modul în care se realizează trecerea între tonurile luminoase (între alb şi negru);
4. originalele pot fi liniare - la care trecerea între alb şi negru se realizează brusc, şi în
semitonuri - la care trecerea între alb şi negru se face treptat (gradat), originalul
conţinând o serie de gri între alb şi negru.
5. modul de realizare; se deosebesc originale desenate şi fotografii tipărite şi mixte
(montaje foto) etc.
6. în dependenţă de natura elementelor originalele în format electronic, pot fi divizate
în:originale bitmap şi vectoriale.

Figura 1. Clasificarea originalelor poligrafice

Un original, pentru a putea fi reprodus, trebuie să îndeplinească anumite condiţii de calitate, ce


sunt legiferate prin standardele de specialitate (ex. STAS 6523/89). Calitatea originalelor destinate
fotoreproducerii reprezintă un factor hotărâtor pentru calitatea tiparului.
2. Identificarea cerințelor impuse originalelor analizate
În scopul identificării cerințelor tehnice impuse diverselor tipuri de originale, au fos analizate originale,
precum (fig. 2): CMYK, liniare, în semitonuri; pe suport atât opac cât și transparent.

Figura 2. Prezentarea originalelor analizate

Tabelul 1. Cerințe impuse originalelor poligrafice analizate


Nr. Tipul originalului analizat Cerințe tehnice impuse originalului analizat
- Scara de reproducere
- Dimensiunea câmpurilor
- Formatul
1 Original CMYK
- Grosimea
- Densitatea optică (min, max)
- Liniatura
- Scara de reproducere
- Dimensiunea câmpurilor
2 Original opac semitonuri
- Formatul
- Densitatea optică (min, max)
- Densitatea optică a elementelor liniare;
- Uniformitatea saturației liniilor,
3 Original liniar, transparent
- Lungimea și lățimea contururilor,
- Distanța dintre contururi.

3. Identificarea metodelor și mijloacelor de control a originalelor


1. Controlul calităţii originalelor se realizează vizual şi prin intermediul mijloacelor şi
instrumentelor de control.
2. Verificarea prezenţei defectelor originalului se realizează prin controlul vizual. Prezenţa
fisurilor, zgârâieturilor şi ale altor defecte se determină cu lupa, contrastul căreia va
corespunde scarei de reproducere.
3. Diapozitivele policrome, destinate fabricării produselor pentru perete, vor fi verificate
cu lupa la o mărire dublă.
4. Verificarea formatului şi dimensiunii câmpurilor originalului se efectuează cu ajutorul
riglei de măsurare.
5. Controlul grosimii se face cu aparatul de măsurat grosimi de tipul
6. Verificarea uniformităţii luciului (pentru produsele lucioase), uniformitatea saturaţiei
elementelor liniare şi a defectelor se desfăşoară vizual.
7. Controlul densităţii optice elementelor liniare ale originalului se efectuează prin
compararea cu etalonul, ce deţine densitatea necesară a elementului liniar.
8. Controlul grosimii liniilor şi a distanţei dintre ele se efectuează cu lupa de măsurare sau
cu microscopul.
9. Claritatea imaginii se verifică cu microscopul sau vizual analizând originalul prin lupă,
a cărei contrast corespunde scarei de reproducere.
10. Cu ajutorul microscopului se măsoară zona de trecere a originalului (lungimea
frontierelor delaliilor bruşte de pe fundal). Frontierele trecerilor se realizează vizual:
începutul şi sfârşitul zonei se calculează după puncte, acolo unde încep şi se finiseză
schimbarea vizuală densităţii.
11. Controlul suprafeţei granulate se efectuează vizual prin analiza originalului prin lupă,
contrastul căreia corespunde cu scara de reproducere a originalului.
12. Verificarea densităţii optice minime şi maxime, se efectuează prin intermediul
densitometrului pentru originale transparente sau pentru originale opace.

4. Identificarea defectelor originalelor analizate, cauzelor de apariție și metodelor de


remediere
Un operator profesionist în primul rând va acorda atenția cuvenită originalului, încercând să
identifice defectele (fizice, mecanice, culoarea, trecerile gradationale, claritatea imaginii, culorile
memorabile, lumina, umbra, subiectul și compoziția.

Tabelul 2. Evaluarea defectelor originalelor poligrafice analizate


Nr. Tipul originalului analizat Defectele identificate Metode de remediere
1 Original CMYK
2 Original opac semitonuri
3 Original liniar, transparent

În urma acestei analize el formulează și își exprimă concluziile:


• original bun (există informații în tonurile luminoase, semitonuri și umbre);
• original necorespunzător (sunt pierdute tonurile luminoase, umbrele, nu are contrast);
• original dificil (o cantitate mare de defecte, nu deține nici o culoare memorabilă,);
• originale care pot fi corectate (informația este, dar va trebui să se depună un efort mai
mare);
• original incorigibil (lipsesc în totalitate informațiile în lumină și umbre, pre multe
defecte).
În cele mai multe cazuri, originalul este evaluat după gradul de dificultate și cheltuielile de timp
necesare pentru scanarea lui și posibila retușare în programe de procesare a imaginii.
5. Elaborarea pașaportului tehnic al originalului selectat și analizat
Din toate originalele analizate este selectat doar unul pentru care s-a decis să se realizeze
pașaportul tehnic. Acesta este îndeplinit de către fiecare student în parte și va fi anexat la lucrare. În
figura 3 este prezentat șablonul pașaportului tehnic al originalului.

Figura 3. Șablonul pașaportului tehnic al originalului

 CONCLUZII
În concluzii studenții vor sintetiza informația analizată și caracteristicile identificate prin
încercări de laborator. Se vor indica observațiile.

 BIBLIOGRAFIE

S-ar putea să vă placă și