Sunteți pe pagina 1din 49

1.

Astăzi vin şi-mi plec genunchii


1. Astăzi vin şi-mi plec genunchii
Înaintea ieslei Tale
/: Copilaş din altă lume
Obosit de frig şi cale: /

2. Îmi plec inima şi faţa


Copilaş din zare-albastră.
/: Şi mă-nchin cu umilinţă
Călător prin lumea noastră: /

3. Nu am smirnă ca şi magii,
Nici tămâie şi nici aur.
/: Lacrimile pocăinţei
Îmi sunt singurul tezaur: /

4. Ţi le-aduc acum 'nainte


Cu sfială şi ruşine.
/: Copilaş venit din ceruri
Să porţi crucea pentru mine. : /
2. Azi, în oraşul Betleem, ni S-a născut

1. Azi, în oraşul Betleem, ni S-a născut


Un Prunc al cărui nume sfânt este Isus.
Profeţii din vechime L-au vestit pe El,
Pe Fiul de-mpărat, Emanuel.

R: /: Să Îi cântam, să-L lăudăm,


Pe Fiul de-mpărat, Isus.
Lui să-I cântăm, să ne-nchinăm,
Căci la noi pacea a adus. :/

2. În noaptea-aceea ceru-ntreg s-a luminat,


De slava îngerilor care I-au cântat,
Osana ! S-a născut Mesia aşteptat,
Al lumii singur veşnic împărat.

3. Noi n-avem daruri ca şi magii, ca să-I dăm,


Dar vrem întreaga viaţă Lui să I-o predăm.
Nici aur, smirnă, nici tămâie noi n-avem,
În schimb dorim ca veşnic să-L lăudăm.
3. Astăzi un cântec răsună
1. Astăzi un cântec răsună:
O, Duhule Preasfânt,
Căci S-a născut Mesia
În ieslea din Betleem.

R: /: Azi s-a născut, o, veniți!


El s-a născut în grajd.
În ieslea din Betleem,
Soarele Emanuel: /

2. Isus cerul a lăsat


Şi ca noi trup a-mbrăcat,
A venit jos să servească
Lumea să o mântuiască.

3. Mi-e drag de tine, Isuse


Căci pentru mine-ai venit.
De-aceea Îți voi da slavă,
Mărire, fii proslăvit!
4. Azi e mare sărbătoare!
1. Azi e mare sărbătoare!
Omenirea va trăi
Clipele venirii-n lume
Domnului din veşnicii.

R1: Frate care-asculţi colindul eşti bucuros ?


Îl sărbătoreşti şi tu pe Isus Hristos?

2. Pregătiri se fac oriunde,


Mese pline din belşug,
Se servesc în orice casă,
Lumea spune că este Crăciun.

R2: Frate care-asculţi colindul cum sărbătoreşti ?


Eşti adâncit în chefuri sau te pocăieşti?

3. Bucuroşi copii în cete


Azi colindă peste tot.
Toţi spun "S-a născut Mesia"
Veselie este peste tot.

R3: Frate care-asculţi colindul, tu unde te duci ?


Mergi să spui despre Isus sau alte căi apuci ?

4. Pretutindeni în biserici
Oameni vin de peste tot.
Toţi au straie de sebare,
Toţi arată că sunt credincioşi.

R4: Frate care care-asculţi colindul, tu din care eşti ?


Eşti creştin doar la Crăciun sau tot anul eşti ?
5. Aceasta este vestea bună
1. Aceasta este vestea bună
Pe care noi o ascultăm
Din ceruri pe pământ răsună
Ce sa-ntâmplat la Betleem.

R1: Acum şi noi ca dar ți-aducem la altar


Aici la ieslea Ta ți-aducem inima,
Ca Tu s-o curăţeşti și-n ea să locuieşti
Să faci din ea tot ce doreşti.

2. Deodată sus pe cer se-arată


La magi o stea din răsărit
În noaptea cea neuitată
La iesle i-a călăuzit.

3. Această stea călăuzeşte


Şi astăzi pe poporul său
Isus poporul-şi pregăteşte
Să-l ducă-n cer la Dumnezeu.

R2: Atunci şi noi în cor cu îngerii din cer


În casa Tatălui la nunta Mielului
Vom cânta ne-ncetat lui Dumnezeu prea-nalt
Căci prin Isus El ne-a salvat.
6. Colindă, colindă, colindă
Baietii

/: Colindă, colindă, colindă, colindă :/

1. Ascultați cu toții cum vă colindăm


Pe Isus, Mesia, azi vi-L prezentăm
/: A venit din slavă de la Tatăl Sfânt
Și-a luat trup de moarte, aici pe pământ: /

2. Vrem azi să cunoașteți Pruncul minunat


Care prin iubire viața ne-a salvat
/: El, un Rege veșnic, Domn și Dumnezeu
A venit să moară doar de dragul meu: /

3. Veniți azi cu toții lângă ieslea Lui


Pe toți vă primește Prințul harului
/: Să-i aducem daruri acum de Crăciun
Inima și viața Domnului cel bun: /
7. Al Iudeii Împărat
1. Al Iudeii Împărat
Într-o zi porunc-a dat
/: Ca la locul de născare
Să se-nscrie fiecare
O minune. :/

2. Merse Iosif să se-nscrie


Şi el cu a sa soţie
/: De la el din Galileea
În Viflaim, în Iudea
O minune :/

3. Acolo dac-au sosit


Mamei ceasul i-a venit
/: Ca să-L nască pe Isus
Caută loc în jos şi-n sus
O minune :/

4. În zadar caută-n cetate


Case, hanuri pline-s toate
/: Lângă Viflaim afară
Într-un staul vechi intrară
O minune :/

5. Acolo Maria jos


Naşte pe Isus Hristos
/: Dup-aceea l-a-nfăşat
Şi în iesle l-a culcat
O minune :/

6. Pe un deal păstori şedeau


Noaptea oile-şi păzeau
/: Şi cum stau, din slavă , iată
Că un înger li se-arată
O minune :/

7. Faţa lui când o zăresc


Toţi de spaimă-ncremenesc
/: Iar al Domnului trimis
Nu vă-spăimântaţi, le-a zis
O minune :/

8. Vă aduc o bucurie
Vesel azi tot omul fie
/: Saltă fericit poporul
S-a născut Mântuitorul
O minune :/
8. Auzi corul îngeresc

1. Auzi corul îngeresc,


Dumnezeu din cer slăvesc!
Cântă imnuri înălţând,
Pace fie pe pământ!
Dumnezeu ce a promis
Pe-al Său Fiu El L-a trimis.
/:Auzi corul îngeresc,
Cântând Tatălui ceresc.:/

2. Cel din cerul minunat,


Preamărit şi înălţat,
Pe Pământ jos a venit
Şi ca noi trup a primit.
S-a jertfit, a pătimit,
Chiar şi moarte-a suferit,
/:De păcate ne-a spălat,
Viaţă nouă El ne-a dat.:/

3. Toate de la El primim,
Când prin rugăciuni venim.
Să-I deschidem inima,
Ca să intre El în ea.
Şi ne va conduce sus,
Unde-s fericiri nespus,
/:Toţi în cor Îi vom cânta:
Mare este slava Sa!:/
9. Bucuraţi-vă de vestea bună
1. Bucuraţi-vă de vestea bună
Şi deschideţi-vă inima
Faceţi şi voi azi din ea o iesle
Să se nască Domnul şi în ea.
Pregătiţi-I astăzi loc de cinste
Pruncului preasfânt venit de sus
Aşteptaţi-L toţi cu bucurie
Pe Mesia, Domnul, pe Isus.

R: Slavă sus în cer, pace pe pământ


Cântă oastea sfântă Domnului
Pace fie între oameni
Pace între-aceia plăcuţi Lui
/:Aleluia:/ să răsune: ”Slavă Domnului”
/:Aleluia:/ pace între-aceia plăcuţi Lui.

2. Duceţi mai departe vestea bună


Că ni s-a născut Mântuitor
Tot aşa cum îngerii din slavă
Vestea au adus păstorilor
Daţi şi voi, în dar, cu bucurie,
Inimi sfinte astăzi Lui Isus
Tot aşa cum magii din vechime
Daruri scumpe Pruncului au dus

3. Să ne bucurăm că El trăieşte
Şi că viu în inimi Îl avem
Pe-mpăratul ce în umilinţă
S-a născut, în iesle-n Betleem
Să-I cântam cu inimi bucuroase
Slavă fie Celui ce-a venit
Să ne mântuiască din pierzare
Domnul fie în veci preamărit.
10. Bună seara oameni buni
1. Bună seara oameni buni
Am venit să colindăm,
Am venit cu bucurie
Gânduri bune să urăm.

R: Că-ntr-o sară că aceasta


S-o născut Isus Hristos
Pe pământ la oameni o venit
Că-ntr-o sară că aceasta
S-o născut Isus Hristos
Cerul cu pământul s-o unit.

2. Bună seara oameni buni


Am venit din depărtare
Am venit cu drag la voi
Să v-aducem vestea mare.

3. Bună seara oameni buni


Vă dorim doar sănătate
Să iubiţi chiar pe duşmani
Să umblaţi după dreptate.

4. Bună seara oameni buni


Pe Isus să ÎL slujiţi
Depărtându-vă de rău
Să fiţi pururi oameni sfinţi.

5. Bună seara oameni buni


De-aici mergem mai departe
Vrem cu drag şi noi să ducem
Vestea bună-n alte sate.
11. Biblia spune că-n trecut

1.Biblia spune că-n trecut


În satul Betleem
Într-o iesle s-a născut
Fiul lui Dumnezeu

/: Ce frumos răsună
Astăzi vestea bună
S-a născut Isus
Fiu de Dumnezeu
Venit din cerul Său
Pace ne-a adus :/

2.Iar păstorii văd în zare


În noaptea rece
Îngerul ce-aduce vestea
S-a născut un Rege

3.S-a născut Isus Cristos


Cântă omenirea
Peste tot auzi cântând
Doar despre Mesia.
12. Bine-ai venit, Isus, la noi

R: /: Bine-ai venit, Isus, la noi, bine-ai venit!


Bine-ai venit, Isus, la noi, bine-ai venit!
Bine-ai venit, Isus, la noi, bine-ai venit!
Bine-ai venit, Isus iubit! :/

1. Îngerii astăzi cântă:


"Pe Pământ pace sfântă!,
Isus din ceruri pe Pământ S-a coborât!"
Mulţimea-n sărbătoare
Ţi-aduce închinare,
Fiindc-atât de mult, Isuse ne-ai iubit!

2. Omenirea-i salvată
Prin darul fără plată,
Darul preasfânt pe care noi azi L-am primit!
Inima ne tresaltă
La vestea minunată,
Căci la noi astăzi Domnul Isus a venit!
13. Cântaţi toţi de bucurie
1. Cântaţi toţi de bucurie
Căci Hristos s-a născut.
Să cânte spre-a Lui mărire
/: Cerul şi pământul :/

2. Omenirea să-L primească


Pe Regele suprem
Iar inima omenească
/: Lui să-I gătească loc :/

3. El va domni în iubire
Peste-ntreaga lume.
Popoarele, cu dreptate
/: Îl vor servi pe el :/
14. Cerul şi pământul

1. /: Cerul şi pământul :/
În cântec răsună
/: Îngeri şi oameni :/
Cântă împreună.

R: /: Hristos se naşte
Duhul Sfânt coboară
Îngerii cântă, magii îl adoră
Păstori aleargă, ieslea o ’nconjoară
Mari, minuni se întâmplară. :/

2. /: Din răsărit vin :/


Magi cu bucurie
/: Cu dar de smirnă :/
Aur şi tămâie.

3. /: Hristos se naşte :/
Veniţi la închinare
/: Cu vesel suflet :/
Veselă cântare.
15. Cu mult în urmă-n Betleem

1. Cu mult în urmă-n Betleem


Sfânta Biblie spune
Maria a născut un fiu
În seara de Crăciun
Şi mii de îngeri s-au unit
Cerul s-a întunecat.
Universul s-a umplut
De slavă şi cântări.

R: Să-i cântăm cu toţii-n cor


Noul Rege s-a născut
Şi viaţă El ne-a dăruit
În seara de Crăciun.

2. Păstorii s-au înfricoşat


Cerul când a izbucnit
Şi-ntr-un gând au alergat
Către pruncul iubit.

3. Cu mult în urmă-n Betleem


O stea mare-a răsărit.
Ea ne spune că ceru-ntreg
La noi s-a coborât.
16. Dați de veste, îngerii cântă
1. Soarele-a apus ca-n orice zi
Dar neștiind lumea a adormit,
Era o noapte obișnuită
Pentru cei nepăsători
Însă cei ce-au așteptat de mult
Așa au auzit.

R: Dați de veste, îngerii cântă


Glorie, glorie, Rege s-a născut!
Dați de veste, îngerii cântă
Glorie Regelui de sus,
Glorie Regelui Isus.

2. Vestea era purtată ca de vânt


"Nu vă temeți, pace pe pământ!"
Bucurie mare aduce
S-a născut un Salvator,
Vestea bună-a mântuirii
Spuneți tuturor.

C: /: Să-I cântăm, glorie, glorie


Regelui, glorie, glorie!
Răspândiți peste tot
Isus s-a născut, e salvator
Să-I cântăm, glorie, glorie
Regelui, glorie, glorie!
Veniți cu toți să ne-nchinăm
Înaintea Lui, să-L adorăm. :/
17. De mult profeti-au profetit

1. De mult profeti-au profetit


Ca se va naste El,
Mesia cel mult asteptat,
Numit Emanuel.

R: /:Azi s-a nascut, în Betleem,


Un Salvator, ce minunat.
Cântati, cântati, va bucurati,
S-a nascut in Betleem cu-adevarat. :/

2. Din ceruri îngeri au venit


Sa spuna tuturor
De vestea buna, de Isus
De harul salvator.

3. Se bucura acuma iar


Cres,tinii pe pamânt.
În inima din nou rasar
Nadejdi ce dau avânt.
18. Din a cerului mărire
1. Din a cerului mărire,
Pentru omul păcătos,
Să ne aduci mântuire
Ai venit, Isus Hristos.

R: /: Îţi aducem închinare,


Cu iubire Te lăudăm
În această sărbătoare,
Rege sfânt Te adorăm. :/

2. N-avem smirnă, nici tămâie,


Şi nici aur ca să-Ţi dăm,
Dar dorim pentru vecie,
Mesia, să Îţi cântăm.

3. Stea ce-ai răsărit odată


Peste ţara Israel,
Ne sfinţeşte viaţa toată,
Mesia Emanuel.

4. De aproape sau departe,


Tineri,vârstnici sau copii,
Te chemăm, Isus, ca frate,
Domn şi Rege să ne fii.

5. Iar acum cu umilinţă


Lângă iesle ne-aplecăm
Să-ţi jurăm Isus credinţă
Pân’ la moarte să-ţi urmăm.
19. Din cer îngeri cobor cântând

1. Din cer îngeri cobor cântând


La păstori veste aducând,
/: Căci s-a născut Mântuitor,
Veselie în popor, în lumea aceasta. :/

R: La iesle am aflat pe al Păcii Împărat


/: Şi lui ne închinăm, slavă în veci să-i dăm !:/

2. Îngerul e vestitor,
În cete ei cântă în cor:
/: "Slavă în ceruri Tatălui
Pace între oameni plăcuţi Lui, în lumea aceasta ! :/

3. Păstori cu sufletul duios


L-au găsit pe Isus Hristos
/: Aflându-L în iesle culcat
Bucuroşi s-au închinat, înaintea Sa. :/

4. Prieten drag vin’ la Isus


Dă-I inima că-i de ajuns
/: Lasă-L pe El să intre în ea
Şi pace veşnică-ţi va da, în veci, aleluia ! :/
20. Din cerul sfânt, pe-acest pământ a venit

1. Din cerul sfânt, pe-acest pământ a venit


Isus Hristos, așa profeți-au profețit
Că se va naște Mântuitorul lumi-ntregi
Isus Hristos, El este Rege peste regi.

R: S-a născut Isus Hristos


S-a născut Isus Hristos
Ce minunat, ce glorios

2. Din cerul sfânt, a venit să ne salveze


Isus Hristos, El calea să ne-o lumineze
Asupra Lui luat-a tot păcatul greu
Isus Hristos, Isus Fiul Lui Dumnezeu.

3. Din cerul sfânt veni-va iar Isus la noi


Emanuel, să ia cu El aleșii Lui
Să ia pe-acei, ce îl urmează zi de zi
Isus Hristos, in cerul Său îi va răpi.
21. Doamne a Tale cuvinte

1. Doamne a Tale cuvinte


Care le-ai zis mai-nainte
/: S-a-mplinit precum le scrie
Moise în cartea întâie:
O minune ! :/

2. Dinspre răsărit , răsare,


O stea cu lumina mare
/: Razele îşi răspândeşte
Pe trei magi călăuzeşte:
Ce minune ! :/

3. Steaua semnului Hristos


Străluceşte prea frumos
/: De la stea s-a cunoscut
Ca Mesia s-a născut:
Ce minune ! :/

4. Bucurie-întru-nălţime
Pace sus acolo fie
/: Pe pământ împăciuire
La oameni bună vestire:
Bună vestire ! :/
22. Departe într-o iesle, în paie ascuns

1. Departe într-o iesle, în paie ascuns


Culcat printre vite stă Pruncul Isus.
Îi cântă şi-L leagănă stele de-argint
/: Şi-ncet copilaşul adoarme zâmbind. :/

2. Doar vitele-n grajd zgomotos Îl trezesc


Duios le priveşte şi se liniştesc.
O, Prunc minunat Te slăvim c-ai venit
/: Şi-n ieslea săracă adânc Te-ai smerit. :/

3. Rămâi drag Isuse cu noi, Te rugăm


N-avem bogăţii, dar ce avem Îţi dăm
Iar Tu dă-ne binecuvântarea Ta
/: Şi viaţa întreagă cu Tine vom sta. :/
23. De mult, în lume, pe pământ

1. De mult, în lume, pe pământ,


Sfânta Biblie spune
Că s-a născut Emanuel,
Fiul lui Dumnezeu.

R: /: Îngerii cântau în cor:


Aleluia, Glorie!
Al păcii prinţ azi s-a născut,
Al lumii mântuitor. :/

2. În Betleem a apărut
O stea din răsărit,
Pe cei trei magi călăuzind,
Cu daruri ei au venit.

C: /: Domnul meu, Te-ai născut pentru mine


Domnul meu, mi-ai adus mântuire,
Domnul meu, mă-nchin şi-Ţi mulţumesc Isus,
Domnul meu Isus. :/
24. Din Cerul sfânt, măreţ şi luminos

1. Din Cerul sfânt, măreţ şi luminos,


azi a venit la noi Isus Hristos;
mântuire aducând,
El Mântuitorul blând,
Domnul bun şi blând! ...

2. Căci un Copil frumos azi ni s-a dat,


cu Nume sfânt, plăcut şi minunat.
Numele Emanuel,
este Numele Acel,
care-L poartă El.

3. Voi care cântul nostru ascultaţi,


a voastră viaţă-ntreagă s-o predaţi,
Domnului Cel Preamărit,
care Ceru-a părăsit
şi ne-a mântuit.
25. E nașterea Domnului

1. E nașterea Domnului
Ca şi la-nceput
Munţi şi văi a străbătut
Vestea: "S-a născut".

R: Mesia, Mesia
E nădejdea vieţii noastre
În lumea cea rea.

2. N-avem aur ca să-I dăm


Ce-ar putea primi?
Dar în loc de aur vrem
Veşnic a-I sluji.

3. Azi din inimă-I cântăm


Precum îngerii
Mic şi mare să-I cântăm,
Din cer a venit.
26. Fă-I loc lui Isus în inima ta

1. Astăzi e Crăciun
Și oamenii spun
Că e ziua Ta,
Casa şi-o-mpodobesc
Toate strălucesc,
Este ziua Ta.

R: În bucuria lor,
Uită pe Mântuitor,
Fă-I loc lui Isus în inima ta
La uşă nu-L lăsa,
Primeşte-L în casa ta
Fă-I loc în inima ta
/: Lui Mesia. :/

2. Unii se veselesc
Alţii daruri primesc,
Este ziua Ta,
Ei dau tot ce-au mai bun
Celor ce-L iubesc,
Este ziua Ta.

C: Tu simplu ai venit,
Și dezbrăcat de slavă,
Te-ai îmbrăcat, smerit
În haina mea de om,
27. In Betleem azi

1. /: In Betleem azi,
In Betleem azi
E o mare minune. :/

R: /: Hristos se naste, Domnul coboara,


Ingerii canta, magii Il adora,
Pastorii alearga, ieslea o-nconjoara,
Mari, minuni se intamplara. :/

2. /: Ingeri si oameni,
Ingeri si oameni
Sa-I cante impreuna. :/

3. /: Toti sa Ii dam loc, da,


Toti sa Ii dam loc, da,
In inimi sa se nasca. :/

4. /: Caci El a venit,
Caci El a venit
Sa mantuie poporul. :/
28. În Betleem azi S-a născut

1. În Betleem azi S-a născut


Pruncul Emanuel
Prinţ aşteptat, de toţi dorit
Împăratul Păcii fie-n veci slăvit.

R: Veniţi să Îi cântăm cu toţi-n cor


Că s-a născut al nost` Mântuitor
Speranţă şi iertare ne-a adus
În Betleem azi s-a născut Isus.

2. Păstorii-aleargă cu grăbire
Şi rămân uimiţi când îl văd pe-mpărat,
Mesia, Rafa, Stăpânul lumii
Împăratul cel de veacuri aşteptat.

3. De mii de ani a fost vestit


În Cartea Sfântă despre El s-a profeţit
Cu toţi atunci s-au bucurat
Dar Irod cel înfricat s-a tulburat.
29. In aceasta noapte sfanta

R: /: In aceasta noapte sfanta


S-a nascut Mesia
Din fecioara preacurată
S-a nascut Mesia
Intr-o iesle-ndepărtată
S-a nascut Mesia
Darul cel promis de Dumnezeu. :/

1. Magii din rasarit, I-au adus slavă


Si la Prunc atunci s-au inchinat
Ingeri pe pamant si sus in ceruri
Canta slava celui Prea-inalt, Osana!

2. Cu ingerii, pastorii si cu magii


Venim si noi la ieslea lui Isus
Să urmăm și noi pe calea vieții
Pe Cel ce mântuire ne-a adus, Osana!
30. În oraşul Betleem

1. În oraşul Betleem, Iosif cu sfânta Maria


Osteniţi de-atâta drum caută loc de găzduire
Nimenea nu a dorit, să-i primească-n casa lor
Doar un staul au găsit ca să nască-un pruncuşor.

R1: /: Acolo în iesle jos S-a născut Isus Hristos


Îngeri cântă sus în cer, S-a născut Emanuel ! :/

2. Dar, deodată pe pământ, o lumină se iveşte


La păstorii de pe câmp, îngerul le glăsuieşte:
„Nu vă temeţi căci aduc vestea bună în popor
Astăzi s-a născut un Prunc, S-a născut Mântuitor!"

R2: /: Acolo în iesle jos S-a născut Isus Hristos


Iar păstorii din câmpie, cântă plini de bucurie ! :/

3. Sărbătoarea este mare, chiar şi azi sună colindul


Vestea bună se aude de răsună-ntreg pământul.
Hai cu toţii să cântăm slavă, slavă-n cerul sfânt,
Pruncului să ne-nchinăm, pace fie pe pământ !

R3: /:Acolo în iesle jos S-a născut Isus Hristos


Slavă Ţie, Dumnezeu, căci avem pe Fiul Tău! :/
31. Înger alb din Cerul sfânt

1. Înger alb din Cerul sfânt, se coboară pe pământ,


veste mare aducând, despre Mesia cel blând.

2. Cum smerit S-a întrupat, să ne scape de păcat,


şi cum ceru-a părăsit, căci atâta ne-a iubit! ...

3. Loc în lume n-a avut, Domnul Cel făr-de-nceput,


ieslea boilor l-a fost, leagăn sfânt şi adăpost!

4. Azi din nou, Isuse blând, vii la noi ca oarecând,


ieslea inimii ne-o cei, ca să-i simţi căldura ei.

5. Să-i aduci ca dar frumos, Cerul Tău prealuminos,


s-o sfinţeşti s-o faci un rai, ca în ea pe veci să stai!
32. Îngeri mii din ceruri cântă

1. Îngeri mii din ceruri cântă


Pe deasupra văilor
Munţii bucuroşi repetă
Armonia, cântul lor.

R: /: Glorie, S-a născut Mesia. : /

2. Ce-i cu bucuria voastră?


Voi păstori, ce auziţi?
Ce anunţă ceru-n slavă?
Ce-ascultaţi aşa uimiţi?

3. Pruncul sfânt cu chip de soare


E nespus de luminos.
Sfinţi părinţi cu adorare
Îl veghează pe Hristos.

4. Vino azi la ieslea sfântă


Laudă să-I aduci smerit
Viaţa ta doar Lui predată
Pentru El e-un dar dorit.
33. Într-un sat ne-nsemnat din Iudea

1. Într-un sat ne-nsemnat din Iudea,


Într-o iesle din Betleem
S-a născut aşteptatul Mesia,
Să-I cântăm cu îngerii în cor!

R: Cânt Osana, cânt Osana, cânt Osana, Rege-al regilor!


Cânt Osana, cânt Osana, cânt Osana lui Isus!

2. Părăsiţi turma voastră-n câmpie,


Alergaţi umiliţi la El!
El este singura bucurie,
Pentru prinţ şi pentru cerşetor!

3. Chiar și magii umili se închină


Lui Mesia, Emanuel,
Cel născut să ne-aducă lumină,
Cel jertfit spre-a fi Mântuitor.
34. Isus e motivul bucuriei
1. Lăudaţi-L oameni,
Pe Cel venit de sus
Şi cântaţi-I slavă
Lui Hristos Isus !
A venit pe pământ
Să ia păcatul tău şi-al meu
A venit pe pământ
Fiul lui Dumnezeu !

R: /: Isus e motivul bucuriei


Isus e Cel sărbătorit
Isus e motivul bucuriei
Fiindcă la oameni a venit ! :/

2. Lăudaţi-L oameni,
Pe Pruncul minunat
Şi cântaţi-I slavă
Celui Preaînalt
A venit pe pământ
Să ia păcatul tău şi-al meu
A venit pe pământ
Fiul lui Dumnezeu!

3. Lăudaţi-L oameni
Pe Pruncuşorul Sfânt
Şi cântaţi-I slavă
Pe acest pământ !
A venit pe pământ
Să ia păcatul tău şi-al meu
A venit pe pământ
Fiul lui Dumnezeu!
35. Laudă fie adusă

R: /: Laudă fie adusă,


Celui ce S-a Născut
La Betleem! :/ x10

B: /: Aleluia!
Salvatorul nostru,
Rege s-a Născut
La Betleem. :/ x2

1. /: Hai deschide inima ta,


Să găseşti minunea din ea!
Într-o iesle şi-n viaţa ta,
S-a născut Mesia! :/ x6

C: /: S-a născut Mesia! :/ x2


36. Milioane de stele, pe cer veghează

1. Milioane de stele, pe cer veghează,


Doar una din ele luminează
Strălucind pe colţ de cer
Ea Îl slăveşte, aduce solia
Că s-a nascut Hristos, Mesia !
S-a născut Hristos, Mesia !

R: Într-o iesle a venit cum a fost profeţit


Prinţul Păcii, Domnul Slavei
Fiul Celui Preaînalt
Prinţil Păcii, Domnul Slavei
Să ne scape din păcat

2. Coruri de îngeri străbat văzduhul,


Ei aduc vestea : "S-a născut Pruncul"
S-a născut în Betleem...
Ei cantă slava Celui Preasfânt
Pace să fie pe Pământ !
Să fie pace pe Pământ !

3. Magii sosesc, Lui I se închină,


Ei aduc aur, tămâie şi smirnă,
Îl slăvesc pe Împărat.
Şi noi am venit pe Prunc să-L vedem
Daruri ca magii, noi nu avem
Dar inima Lui I-am predat.
37. Noapte sfântă de Crăciun

1. Noapte sfântă de Crăciun,


Noapte sfântă de Crăciun,
/: Îngerii cântă Osana,
Noapte sfântă de Crăciun. : /

2. Jos în ieslea Betleem,


Jos în ieslea Betleem,
/: Dumnezeu la noi venise
Jos în ieslea Betleem. : /

3. Mântuire ne-a adus,


Mântuire ne-a adus,
/: Glorie în veci lui isus
Mântuire ne-a adus. : /

4. Să-i aducem toţi în dar,


Să-i aducem toţi în dar,
/: Inima ca mulţumire
Să-i aducem toţi în dar. : /

5. Să-i cântăm cu îngerii,


Să-i cântăm cu îngerii,
/: Slavă, cinste şi mărire
Să-i cântăm cu îngerii. : /
38. Noapte de Crăciun, preasfinţită eşti

1. Noapte de Crăciun, preasfinţită eşti


Cu lumini strălucitoare, bucurii vesteşti
Că în Betleem s-a născut Isus
Fiul Tatălui din ceruri, Pruncul sfânt.

R: S-a născut Isus, pace ne-a adus,


Bucuria este mare-n cer şi pe pământ
Îngerii în cor, slăvesc pe Salvator
Pace pe pământ şi bună-nvoire.

2. Blând şi drăgălaş, dulce copilaş


Ne-a adus din cer lumina, dragoste şi har
Dumnezeu ne-a dat ce-a avut mai scump
Fiul Lui răscumpărare pe pământ.

3. Magii îl cinstesc pe Fiul ceresc


Păstorii îngenunchează, cu drag Îl privesc
Cinsteşte-L şi tu în viaţa ta,
Cu credinţă şi iubire nu uita.
39. O ce veste minunată

1. O ce veste minunată
Lângă Betleem se-arată!
/:Cerul strălucea
Îngerii venau
Pe-o rază curată:/

2. Păstorilor din câmpie


Le vesteşte-o bucurie
/:Că-ntr-un mic locaş
Din acel oraş
S-a născut Mesia:/

3. În coliba păstorească
Vrut-a Domnul să se nască
/:Fiul cel sfânt
Nouă pe pământ
Să ne mântuiască:/

4. E Isus, Păstorul mare


Turmă ca El nimeni n-are
/:Noi Îl lăudăm
Şi ne îmchinăm
Cu credinţă mare:/ (3X)
40. O, ce veste îmbucurătoare
1. O, ce veste îmbucurătoare
Care îngerii ne-au adus.
Vestea despre mare îndurare
Care Dumnezeu ne-a trimis de sus.

R: /: Iată, iată S-a născut Isus


Mântuire ne-a adus
El ne scapă din nevoi
Dumnezeu este cu noi! : /

2. O, ce veste îmbucurătoare
Cântăm toţi cu însufleţire
Să vestească deci buzele noastre:
Domnul ne-a dăruit mântuire.

3. O, ce veste îmbucurătoare
Ea astâmpără orice dureri.
Domnul de sus la noi Se coboară
Cel sfânt, ca să ne ridice la cer.
41. Pe bolta cerului senin
1. Pe bolta cerului senin,
Stelele stau de strajă,
Dar, dintre toate e o stea
Care puternic luminează.
E steaua ce-a fost profeţită,
E steaua plină de mister
E steaua care preveşteste
Venirea Lui Emanuel.

R: /: Aleluia, aleluia, aleluia


Canta ingerii atat de duios
Aleluia, aleluia, aleluia
Astazi s-a nascut Isus Hristos :/

2. Un sunet se aude-n noapte


Iar păstorii se uimesc,
Tremurând şi plini de spaimă
Un cor de îngeri ei zăresc
Iar un înger se desprinde
Din orchestra cerului.
Vestea buna le aduce
De naşterea Pruncului.

3. Trecut-au ani şi generaţii,


Iar noi din nou sărbătorim
Venirea lui Isus în lume
Venirea Pruncului divin
Şi astăzi este sărbătoare,
Şi azi colindul mai răsună
Şi astăzi sunt cei care duc
Lumii întregi vestea cea bună.
42. S-a născut în Betleem
1. S-a născut în Betleem
Aleluia,
Fiu de om de Dumnezeu,
Aleluia !

R: Laudă-L, laudă-L,
Laudă-L pe El cântând
Aleluia !

2. Dumnezeul minunat,
Aleluia,
Pentru noi s-a întrupat,
Aleluia !

3. Într-o zi Îl vom vedea,


Aleluia,
Veşnic noi Îl vom cânta,
Aleluia !
43. S-a născut pe pământ un Mântuitor

1. /: S-a născut pe pământ un Mântuitor,


E Isus, Pruncul Sfânt, Domn triumfător. : /

2. /: Au venit trei magi, și s-au închinat,


Aur smirnă și tămâie lui Isus I-au dat. : /

3. /: Domnul meu vin și eu să-Ți aduc în dar,


Viața și inima mea, este tot ce am. : /

4. /: Să-I cântăm glorie, în veci Lui Isus,


Pentru noi El s-a născut pace ne-a adus. : /
44. S-a născut un Împărat

1. /: S-a născut un Împărat,


Domn al păcii minunat!
S-a născut Mântuitor,
Domn al tuturor! :/

R: Aleluia, îngerii cântau,


Lui Mesia şi se bucurau!
Aleluia şi noi cântăm,
Lui Mesia inima I-o dăm!

2. /: Cum profeţii-au profeţit,


Astăzi totul s-a-mplinit!
Cel fără de început,
Astăzi s-a născut! :/

3. /: Să răsune-n largul zării,


Vestea bună a-ndurării!
Întunericul s-a dus,
S-a născut Isus! :/
45. Se naşte iar Isus, pentru a câta oară

1. Se naşte iar Isus, pentru a câta oară,


El stă la uşă tot plângând,
Înfrigurat şi tremurând
Şi-ţi bate la inima blând, dar tu Îl ţii afară.

2. Se naşte iar Isus,de-atâţia ani întrună,


Doar la Crăciun îţi aminteşti,
Serbezi pasiv şi acelaşi eşti
Şi-n obiceiuri strămoşeşti te scalzi întotdeauna.

3. Se naşte iar Isus, se naşte din fecioară,


Deschide-ţi ieslea inimii
Şi cânta azi cu îngerii,
Azi încă Îl mai poţi primi, poate-i ultima oară.

4. Trezeşte-te acum, prietene şi frate,


Nu te-nşela serbând hazliu,
Isus e-n cer, Isus e viu,
Primeşte-L până nu-i târziu, să poţi scăpa de moarte.
46. Un Copil

1. Căci un Copil ni s-a născut


Cel ce n-are început
Căci un Fiu ni s-a dat
El e Marele Împărat

R: Îl vor numi sfetnic, minunat


Domn al Păcii adorat,
Dumnezeu Tare, Savaot
Părinte al veșniciilor

2. El, Dumnezeul nevăzut


S-a făcut azi cunoscut
A venit din veșnicii
Să ne aducă bucurii

3. Plăcerea Lui va fi mereu


Frica de Dumnezeu
Și Duhul Domnului cel Sfânt
Se va odihni în El
47. Veste-am adus, o veste
B: Veste-am adus, o veste, o veste
Veste-am adus, o veste-am adus

1. Voi oameni buni, ce staţi în casă


Cu o creangă de brad şi nuci pe masă
Noi o veste-am adus
S-a născut, S-a născut Isus
Cum porunci Preasfântul Tată
Născu pe-al Său Fiu, Cea Preacurată
Noi o veste-am adus
S-a născut, S-a născut Isus

R: S-a născut Mântuitorul, Domnul şi Izbăvitorul


O veste-am adus, S-a nascut Isus

2. Sub fulgii albi în ieslea săracă


Un Prunc a venit pace să facă
Noi o veste-am adus
S-a născut, S-a născut Isus
Pruncul e mic, mare-I menirea
Din nou pe pământ dumnezeirea
Noi o veste-am adus
S-a născut, S-a născut Isus

3. Din răsărit magii plecară


Şi în Betleem I se-nchinară
Noi o veste-am adus
S-a născut, S-a născut Isus
Şi lumii întregi i se arată
Cel făr’ de-nceput şi făr’ de pată
Noi o veste-am adus
S-a născut, S-a născut Isus
48. Vestea bună din cer îngerii au adus

1. Vestea bună din cer îngerii au adus


S-a născut al lumii Salvator!
/: Jos la oameni din nou Dumnezeu a coborât
Să mântuiască tot ce e pierdut. : /

R: /: S-a născut, în Betleem


Mesia! Aleluia! Emanuel! : /

2. Îngerii preamăresc minunatul moment


Căci salvarea prin El a venit
/: Osanale în cer, pace jos pe pământ
Între oameni plăcuţi Domnului! : /

3. Iar păstorii-au adus pruncului mic, Isus,


Alte daruri, cântând bucuroşi!
/: De aceea şi noi vrem prin cânt să-L slăvim
Pe Acela ce mult ne-a iubit! : /
49. Vestea ce s-a profeţit
1. Vestea ce s-a profeţit
Iată că s-a împlinit!
Fecioara va naşte un Fiu
Îl va chema Emanuel!
Dumnezeu va fi cu El
Prin El mântuirea va veni.

R: "Aleluia! Osanale!"
Îngerii în cor cântau
"Aleluia! Osanale!"
Pe Isus Îl preamăreau!
"Aleluia! Osanale!"
În cer şi pe pământ
"Aleluia! Osanale!"
Glorie Mielului Sfânt!

2. Magi, păstori s-au adunat


Într-un glas toţi au cântat:
"Osana în Cer şi pe Pământ
Fiului ce s-a născut!"
Aur, smirnă, I-au adus
Şi acolo în grajd s-au închinat.

3. Vestea ce s-a răspândit,


Căci Mesia s-a născut,
Până la Irod a ajuns.
El n-a vrut să fie aşa,
Cine-n cale Îi va sta?
Cel ce-a biruit moartea!