Sunteți pe pagina 1din 1

TEST

ED.SOCIALĂ
Clasa a VII-a

I. COMPLETAȚI SPAȚIILE PUNCTATE: (30p)


a) Constituția din 1991 este un act legistlativ fundamental care a prevăzut în art. 1 Statul român
este stat .................................., suveran și indivizibil. Forma de guvernământ este
............................ .
b) Sistem politic în care puterea aparține poporului se numește ……………………… .
c) Comunismul a fost un regim politic ……………………………. .
d) Declarația Universală a ……………………. Omului a fost adoptată la 10 decembrie 1948,
prin Rezoluția 217 A, în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale a Organizației
……………………………. Unite.
II. ALEGE VARIANTA CORECTĂ - (20p)
1. În istoricul constitutionalismului in România prima Constitutie a fost adoptată în anul:
a. 1976 b. 1966 c. 1866

2. În istoricul constitutionalismului Constitutia interbelică a fost adoptată în anul:


a. 1923 b. 1920 c. 2000

3. Constitutia a ales presedinte pentru urmatori 5 ani pe:


a. Viorica Dăncilă b. Nicolae Ceaușescu c. Klaus Iohanis

4. Constituția actuală a României e o constituție:


a. Democratic b. comunistă c. autoritară

III. RĂSPUNDE CERINȚELOR:

a) Răspundeți cu A/F:
1. Prima constituție modernă din lume, a apărut în S.U.A.
2. Constituția actuală a României are 8 titluri.
3. O caracteristică a unui regim democratic este existența unui singur partid conducător.
4. Regimuri totalitare au fost nazismul, comunismul, fascismul.
5. Dreptul la sănătate îl are orice român, conform constituției.
b) Construiți propoziții cu următoarele cuvinte: libertate , prietenie, drepturi.
c) Menționați 3 drepturi ale omului.
d) Numiți 2 principii constituționale..
e) Precizați 2 valori constituționale.

Notă: se acordă 10 puncte din oficiu